25 Nisan 2014, Cuma
PARKİNSON HASTALIĞI
TEDAVİSİNDE
TARTIŞMALI FİKİRLER
Moderatör:
Prof. Dr. Murat Emre
Oturum 1
13:30-14:15
PH periferden mi başlar?
Evet: Prof. Dr. Raif Çakmur
Hayır: Doç. Dr. Serhat Özkan
Oturum 2
14:15-15:00
İleri dönem PH da;
• İnfüzyon terapileri daha önceliklidir.
Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer
• STN DBS önceliklidir.
Prof. Dr. Cenk Akbostancı
15:00-15:30 Kahve Molası
Oturum 3
15:30-16:15
Yakın gelecekte hücre temelli tedaviler
pratikte kullanılacaktır.
Evet: Prof. Dr. Bülent Elibol
Hayır: Prof. Dr. Haşmet Hanağası
25-27 Nisan 2014
Oturum 4
16:15-17:00
Esansiyel tremor PH’nın ön belirtisidir.
Evet: Prof. Dr. Meltem Demirkıran
Hayır: Prof. Dr. Okan Doğu
17:30
Parkinson Hastalığı Derneği
Genel Kurul Toplantısı
26 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum 5
09:00-09:45
PH’da yaşam kalitesini belirleyen
non motor bulgulardır.
Evet: Prof. Dr. Sibel Ertan
Hayır: Doç. Dr. Hüseyin Şahin
Oturum 6
09:45-10:30
PH tedavisinde egzersiz
ilaç kadar etkilidir.
Evet: Prof. Dr. Feriha Özer
Hayır: Prof. Dr. Dilek İnce Günal
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:00 Parkinsonizm görüntülemesinde
son gelişmeler
Prof. Dr. Özlem Kapucu
Yard. Doç. Dr. Özgür Akdemir
26 Nisan 2014, Cumartesi
13:30-15:00 Serebellum ve Motor Organizasyon
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Sibel Özkaynak
• Serebellumun devresel planda fonksiyonel anatomisi
Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu
• Serebellumun hücresel ve moleküler organizasyonu
Prof. Dr. Bülent Elibol
• Serebellar ataksilerde klinik elektrofizyoloji
Prof. Dr. Mehmet Demirci
15:00-15:15 Kahve Molası
15:15-16:30 Otozomal Resesif Kalıtsal Ataksiler
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Güneş Kızıltan
• Friedreich ataksisi
Prof. Dr. Sibel Altınayar
• Sık görülen diğer otozomal resesif ataksiler
Doç. Dr. Hakan Kaleağası
• Otozomal resesif ataksilerde tanı; radyolojik,
genetik eşleşme
Panelistler
16:30-16:45 Kahve Molası
16:45-18:00 Otozomal Dominant Kalıtsal Ataksiler
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Önder Akyürekli
• Poliglutamin ataksileri
Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer
• Diğer otozomal dominant serebellar ataksiler
Doç. Dr. Gülay Kenangil
• Otozomal dominant ataksilerde tanı; radyolojik,
genetik eşleşme
Panelistler
27 Nisan 2014, Pazar
09:00-10:30 Edinsel Serebellar Ataksilerde Tanı ve Tedavi
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Sibel Özekmekçi
• Toksik -metabolik ataksiler
Prof. Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu
• İmmun kökenli ve paraneoplastik ataksiler
Doç. Dr. Sevda Erer Özbek
• Dejeneratif ataksiler
Prof. Dr. Hülya Apaydın
10:30-10:45 Kahve Molası
10:45-11:15 Ataksilerde tanısal algoritma
Prof. Dr. Sibel Ertan
11:15-12:00 Vaka Örnekleri ile Zor Tanınan Ataksiler
PH ve Hareket Bozukları Çalışma Grubu
Moderatörler
Prof. Dr. Sibel Özekmekçi
Prof. Dr. Sibel Özkaynak
12:00
Kapanış
PARKİNSON HASTALIĞI DERNEĞİ
SEMPOZYUM SERİSİ:
ATAKSİLER
Antalya Su Otel
Sayın Doktor, Sağlık Bakanlığı’nın 23 Ekim 2003 tarihli Tanıtım
Yönetmeliği’nin 11. maddesi ve buna bağlı AIFD Tanıtım İlkeleri kurallarına
göre, ilaç firmaları bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi bilimsel
çalışma sunumunda bulunanlar ve toplantılara eğitim amaçlı katılanlar
dışındaki kişilerin katılımı konusunda finansal katkıda bulunamazlar. Bu
kapsamın dışındaki kişilere yapılacak katkılar ağır hukuki yaptırımlara
bağlanmıştır. Bu nedenle toplantıya ve bağlı aktivitelere eşiniz ve / veya
çocuklarınızı getirmemenizi özellikle rica ederiz. Sağlık sektörünün yüksek
standartlarını koruma konusunda göstereceğiniz duyarlılık ve destek için
teşekkür ederiz. Bu davetiye bir kişiliktir. Saygılarımızla...
Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti. Rüzgarlıbahçe Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No. 22 Gülsan Plaza Kat:1 Kavacık 34892 İstanbul
Tel: 0216 538 96 00 Faks: 0216 538 96 39
www.lundbeck.com.tr
www.postakutumdaparkinson.com
Sevgili Meslektaşlarımız,
Parkinson Hastalığı Derneği ve Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu
olarak iki yıllık dönüşümlü düzende yaptığımız “Genel Kongre” ve bir
konuya özel “Sempozyum” etkinliklerimizin 2014 yılı toplantısını “Ataksi”
temasıyla 26 Nisan’da Antalya’da gerçekleştiriyoruz. Yönetim kurulu
olarak mevcut kısıtlamaları göz önüne alarak sempozyumlarımızı artık
dernek "web" sayfasından canlı yayınlamaya karar verdik, ilk uygulamayı
da bu yıl karma bir düzende oluşturmayı planladık. Böylece, Lundbeck
firması desteğinde her yıl yapılan ve bu yıl sekizincisi gerçekleşecek olan
“Parkinson Hastalığında Tartışmalı Fikirler” toplantısına Ataksi
Sempozyumunu, her iki program tümüyle "web"ten izleme açık olacak
şekilde eklemledik.
Tartışmalı fikirler oturumlarında konu başlıkları alışılageldiği gibi PH’nda
en güncel ve en çok tartışılan konular arasından seçildi. Ataksi
sempozyumu oturumları ise temel olarak klinik pratikte sık yaşadığımız
tanı ve tedavi zorlukları üzerinde odaklanmış olacak.
Bu etkinliğimizde görev almayı kabul eden, gerek bizzat gelerek gerekse
"web" üzerinden toplantılarımıza değerli katılımlarını esirgemeyen tüm
meslektaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız.
Parkinson Hastalığı Derneği
Yönetim Kurulu
Download

ataksiler - Parkinson Hastalığı Derneği