BİLİMSEL PROGRAM
08:30 – 10:00
ÇOCUKLARDA GENETİK ARİTMİLERE GENEL BAKIŞ
Başkanlar: Sema Özer, Ayhan Kılıç
Çocuklarda ani ölüm, sıklık ve nedenleri
Alpay Çeliker
Genetik aritmilerde EKG’ nin değerlendirilmesi
Osman Küçükosmanoğlu
Genetik aritmilerde provokasyon testlerinin yeri
Celal Akdeniz
Genetik testlerin tanıdaki yeri
Tevfik Demir
10:00 – 10:30
KAHVE ARASI
10:30 – 12:00
ÇOCUKLARDA GENETİK ARİTMİLER I
Başkanlar : Alpay Çeliker, Canan Ayabakan
LQTS tipleri ve klinik özellikleri
Ayhan Kılıç
LQTS’ da genetik ve risk belirleme
Volkan Tuzcu
LQTS tedavisi ve yenilikler
Naci Ceviz
12:00 – 13:30
TARTIŞMALI ARİTMİ EKG ÖRNEKLERİ, VAKA SUNUMLARI VE ÖĞLE YEMEĞİ
Başkanlar: Nazan Özbarlas, Tevfik Karagöz
Tartışmacılar: Ebru Aypar, Murat Şahin, Işıl Yıldırım, Cem Karadeniz, Özlem Turan,
İlker Ertuğrul, Hakan Aykan
13:30 – 15:00
ÇOCUKLARDA GENETİK ARİTMİLER II
Başkanlar: Volkan Tuzcu, Ertürk Levent
Çocuklarda aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi; tanı, tedavi ve prognoz
Yakup Ergül
Çocuklarda katekolaminerjik polimorfik VT; tanı ve tedavi seçenekleri?
Fırat Kardelen
Çocuklarda Brugada Sendromu; tanı ve tedavi?
Tevfik Karagöz
15:00 – 15:30
KAHVE ARASI
15:30 – 16:40
ÇOCUKLARDA GENETİK ARİTMİLER III
Başkanlar: Aygün Dindar, Osman Küçükosmanoğlu
Kısa QT Sendromu-Tanı ve Tedavi
Haşim Olgun
Erken Repolarizasyon ve İdyopatik Ventriküler Fibrilasyon
Cemşit Karakurt
Hipertrofik Kardiyomiyopatide Aritmi, Ani Ölüm Riski ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Canan Ayabakan
16:40 – 17:40
ÇOCUKLARDA GENETİK ARİTMİLER IV
Başkanlar: Ercan Tutar, Osman Başpınar
Genetik aritmilerde ne zaman ICD
Ali Baykan
Genetik aritmiler ve spor
Kadir Babaoğlu
Genetik aritmili çocuklarda psikolojik destek
Ertürk Levent
19:00 – 21:00
AKŞAM YEMEĞİ
Download

BİLİMSEL PROGRAM