İKİNCİ DUYURU
17 - 18 Ocak
SuSesi Otel
BİLİMSEL PROGRAM
17 Ocak 2015
10:00 - 10:10 Açılış – Prof. Dr.Fehmi Tabak
10:10 - 10:40 VİRAL HEPATİTLER
Başkanlar: Uz. Dr. Engin Seber, Prof. Dr.Nurcan Baykam
Konferans: Hepatit virüslerinin tarihçeleri ve yeni hepatit virüsleri - Prof. Dr.Selim Badur
10:40 - 12:30
Başkanlar: Prof. Dr.Fatih Beşışık, Prof. Dr. Osman Yüksel, Doç. Dr. Serhat Birengel
Kronik viral hepatitlerde tanısal zorluklar: Occult Hepatit B ve C, Hepatit C ile ilişkili otoantikorlar –
Prof. Dr. M. Kemal Çelen
Karaciğer biyopsisi halen altın standard mı? Non-invazif testlerin hangisine güvenelim?- Prof. Dr. Şaban Esen
Kronik hepatit B ve C de tedavi yanıtı ile ilişkili biomarkerler - Prof. Dr. Atahan Çağatay
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 KRONİK HEPATİT B
Başkanlar : Prof. Dr. Hürrem Bodur, Doç. Dr. Şükran Köse
HBV Yaşam siklüsü ve tedavi ilişkisi – Doç. Dr. Levent Doğanay
KHB reaktivasyonlar – Prof. Dr. Oğuz Karabay
KHB : Kimi tedavi edelim? – Prof. Dr.Tansu Yamazhan
15:00 - 15:15 Kahve Arası
15:15 - 16:45
Başkanlar: Prof. Dr. H. Salih Zeki Aksu, Prof. Dr. Ahmet Danalıoğlu
KHB Tedavilerinin uzun dönemde sonuçları - Doç. Dr. Ediz Tütüncü
KHB’de Tedaviyi ne zaman keselim? KHB’de süreli tedavi hayal mi? – Prof. Dr. Galip Ersöz
İmmunsupresif hastada HBV enfeksiyonuna yaklaşım – Prof. Dr. Rahmet Güner
16:45 - 17:45 SUT değişiklikleri ışığında KHB tedavi yaklaşımlarında değişiklikler
Yuvarlak masa tartışması Moderatörü: Prof. Dr. İftihar Köksal
Tartışmacılar: Prof. Dr. Kenan Hızel, Prof. Dr.Selim Gürel, Prof. Dr. Abdullah Sonsuz
17:45 - 18:00 Kahve arası
HEPATİT C: YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
18:00 - 18:40 Konferans
Başkan: Prof. Dr. Mehmet Koruk
HCV Yaşam siklüsü ışığında tedaviler – Prof. Dr. Reşat Özaras
17 - 18 Ocak
SuSesi Otel
BİLİMSEL PROGRAM
18 Ocak 2015
09:00 - 09:30 Uydu Sempozyum
Başkan: Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
KHC Güncel tedavi yaklaşımları - Prof. Dr. Heiner Wedemeyer
09:30 - 11:00 Özel Konak ve HCV
Başkanlar: Prof. Dr. Dinç Dinçer, Doç. Dr. Selma Tosun
Kronik renal yetersizlik ve KHC – Prof. Dr. Çetin Karaca
Sirotik hasta ve KHC - Prof. Dr. Murat Aladağ
HCV ve HIV ko-enfeksiyonlu hasta – Doç. Dr. Bilgül Mete
Transplant hastasına yaklaşım - Prof. Dr. Ramazan İdilman
11:00 - 11:15 Kahve Arası
11:15 - 11:45 Uydu Sempozyum
Başkan: Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
İnterferonsuz ve ribavirinsiz rejimler - Prof. Dr. Jean-Michel Pawlotsky
11:45 - 12:30 KHC ve Akılcı İlaç kullanımı
Yuvarlak masa tartışması Moderatörü : Prof. Dr. Cihan Yurdaydın
Tartışmacılar: SGK Yetkilisi, Prof. Dr. Reşat Özaras , Prof. Dr. Gaye Usluer
Kapanış
12:30 Aklımızda kalanlar ve Gelecek beklentilerimiz – Prof. Dr. Ulus S. Akarca
17 - 18 Ocak
SuSesi Otel
GENEL BİLGİLER
Kurs Kayıt Bilgileri:
Kurs katılımı ücretsiz olup katılımın mail ile teyit edilmesi zorunludur. Ad Soyad,
Kurum, İletişim Numarası bilgileriniz ile [email protected] mail adresine
katılımınızı bildirmenizi rica ederiz. Katılım kontenjan ile sınırlı olup kabul/red
mailleri başvuru sahiplerine engeç 5 Ocak 2015 tarihine kadar bildirilecektir.
Kayıt masası toplantı süresince SuSesi Otel'de saat 08.30- 18:00 arasında açık
olacaktır.
Katılım Sertifikası:
Katılım sertifikası kayıt masasından dağıtılacaktır.
Yaka Kartı:
Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında yaka
kartlarını takmalarını, güvenlik açısından önemle rica ederiz.
Davet Mektubu:
Toplantı katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek toplantı davet
yazısı isteyen katılımcılara gönderilecektir.
Konaklama Detayları:
17 – 18 Ocak 2015 tarihleri arasında SuSesi Otel’ de single oda konaklama
verilecektir.
Ulaşım:
Kurs başvurusu kabul edilen katılımcıların ulaşım (uçak, otobüs bileti çift yön
ekonomik sınıf) ve havaalanı – otel transferlerinin organizasyonu organizasyon
sekreteryası tarafından düzenlenecektir.
Düzenleme:
Toplantı Düzenleme Kurulu; ConPlus Kongre & Organizasyon toplantı resmi
acentası olarak belirlemiştir. Toplantı dahilinde herhangi bir talebinizde ConPlus’
a başvurmanızı rica ederiz.
Download

İKİNCİ DUYURU