SAĞLIK TESİSLERİNDEN İLETİLEN TİG TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMLERİ
Maliyet Muhasebe Birimi TİG Daire
Başkanlığından Gelen Yazıyı Değerlendirir
ve Genel Evrak Kontrolünü Yapar
Yazı ve Eki Evraklarda Yer Alan TİG
Taleplerini İletir
Maliyet Muhasebesi Birimi
TİG Daire Başkanlığı’nın
Talebine Yönelik Cevap Yazısını
Hazırlar ve İletir
Finansal Analiz Daire
Başkanlığı’nca Yazı İncelenir ve
Mali Hizmetler Kurum Başkan
Yardımcılığı’na İletilir
Mali Hizmetleri Başkan
Yardımcılığı’nca Yazı incelenir
ve İmzalanır
İdari İşler Daire Başkanlığı’nca
İlgili KHB ve Tüm KHB’lerine
İletilir
EVET
Talebe Cevap
Verebiliyor mu?
HAYIR
TİG Talebine Dair Görüşünü
Bildirmesi İçin SHGM’ ye İletilmek
Üzere Yazı Hazırlar ve İletir
Finansal Analiz Daire Başkanı Tarafından Yazı
İnceler ve Mali Hizmetler Kurum Başkan
Yardımcılığı’na iletir
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Tarafından Yazı İncelenir ve İmzalanır
İdari İşler Daire Başkanlığı’nca Yazı ve Eki
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İletilir
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yazı İle
İlgili Görüşünü Oluşturur ve TİG Daire
Başkanlığına İletir
Finansal Analiz Daire
Başkanlığı Tarafından Yazı
İncelenir ve Mali Hizmetler
Kurum Başkan Yardımcılığı’na
Sunulur
TİG Daire Başkanlığı SHGM
Görüş Yazısını Finansal Analiz
Daire Başkanlığı’na İletir
Mali Hizmetler Kurum
Başkan Yardımcılığı
Tarafından Yazı İncelenir ve
İmzalanır
İdari İşler Daire Başkanlığı’nca
Yazı ve Eki İlgili KHB Genel
Sekreterliğine İletilir
Download