T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 26005653-010.06.02/4223
: Tamir ve Değişikliklerin Hava
Araçlarına Uygulanması ve Genel
Müdürlüğe Bildirimi
30/12/2014
GENELGE
UED - 2014/6
Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan “Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve
Bakım Sorumluluğu Talimatı”na (SHT-M Rev. 01) göre hava araçlarına uygulanacak değişiklik
(modifikasyon) ve tamirlerin M.A.304 maddesinde belirtilen onaylı verilere göre yapılması
gerekmektedir. Tamir veya modifikasyonların hava araçlarına sözkonusu onaylı verilere göre
uygulanması halinde Genel Müdürlüğümüzden ayrıca izin alınmasına gerek yoktur.
Ancak; SHT-M Talimatının M.A.305 maddesinin (d) bendinde, hava aracı üzerinde uygulanan
tüm modifikasyon ve tamirlerin durumunun güncel şekilde takip edilmesinin, M.A.708 maddesinin (b)
bendinin 3ncü fıkrasında ise modifikasyon ve tamirlerin onaylarının yönetilmesinin ve kayıt altına
alınmasının işletici sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir. Ayrıca M.A.710 maddesinin (a) bendinin
6ncı fıkrasında hava aracına uygulanmış tüm modifikasyonların ve tamirlerin SHY-21/EASA Part-21’e
göre uygun ve kayıt altına alınmış olduğunun SYK’lar tarafından uçuşa elverişlilik gözden geçirme
işlemi kapsamında incelenmesi gerektiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda; işletmeler tarafından hava aracında uygulanan tüm tamir ve modifikasyonların
kayıt altına alınması, uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemleri esnasında kontrol edilmeleri ve Genel
Müdürlüğümüz tarafından yapılacak denetimlerde eksiksiz olarak sunulması önem arz etmektedir. Bu
sebeple; büyük tamir/modifikasyonların Ek’te sunulan formatta değerlendirmelerinin yapılarak 6 aylık
sürelerde (Haziran-Aralık) sadece elektronik ortamda [email protected] adresine gönderilmesi,
küçük tamir/modifikasyonların ise işletmeler tarafından bir sistem oluşturularak takip edilmesi
gerekmektedir.
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
Bilal EKŞİ
Genel Müdür
EK:
1-Büyük Tamir/Değişiklik Değerlendirme Formu
Daire/Birim
Şube
Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı
Sürekli Uçuşa Elverişlilik (SHY-M) Koordinatörlüğü
Ayrıntılı Bilgi İçin
[email protected]
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Evrak Kaynak Doğrulama İçin 'http://www.shgm.gov.tr' adresini ziyaret ediniz.
817956567
EK
BÜYÜK TAMİR/DEĞİŞİKLİK DEĞERLENDİRME FORMU (Hava aracı, Motor, Pervane veya Cihaz)
MAJOR REPAIR AND MAJOR MODIFICATION DATA FORM (Aircraft, Engine, Propeller or Appliance)
İşletmeci / Operator
ABC Havayolları
Tarih/Date ..../...../......
Uygun olan kutucuğu işaretleyiniz
Büyük Tamir
Büyük Modifikasyon
Tick the Appropriate Box
Major Repair
Major Modification
UÇAK / Aircraft
AIRBUS
MODEL
A-300
TESCİL / Registration
TC-.......
S/N
000001
Etkilenen Komponent / Affected Component
P/N
S/N
Açıklama / Definiton
Gövde / Airframe
Motor / Engine
Pervane / Propeller
Cihaz (Komponent)
Appliance (Component)
Açıklama / Sebep
Definition / Reason
Sorumlu Otorite
Authority Responsible
Otorite Onay Ref.
Authority Approval Reference
Etkilenen elkitabı/doküman listesi
List of Manuals/Documents affected
İşletici referansı
Internal Reference
SHGM, EASA, FAA, vb
STC001
AMM, MPD, AFM vb
ABC-01
Kısıtlama(lar) (varsa)
Limitation(s) (If exists)
Hayır
Bakımı etkileyen bir durum var mı?
No
The Maintenance Schedule is affected;
Evet
Açıklama giriniz. (eklenen bakım işlemleri, vb)
Yes
(Details of Supplemental Inspections etc)
Diğer Bilgiler / Other Details
Ekler / Attachments
123...
Yukarıda bilgileri verilen tamir ve/veya modifikasyon, SHGM tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik ile ilgili
mevzuat gereklilikleri kapsamında değerlendirilmiş olup sunulan bilgi/belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu
taahhüt ederim.
I hereby confirm that the repair and/or modification stated above has been assessed in accordance with the requirements of the Airworthiness Regulations of
DGCA and that the information/records furnished herein is true and correct.
Değerlendirenin Adı-Soyadı
İmzası
Assessed By (Name-Surname)
Signature
Paraf : Gökhan KAZAN(BVUEM,Sertifikasyon Koordinatörü), İbrahim Halil BOZ(BVUEM,Uçuşa Elverişlilik Koordinatörü), Özcan BAŞOĞLU(UEDB,Daire Başkanı), Haydar YALÇIN(GMY,Genel Müdür Yardımcısı)
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Evrak Kaynak Doğrulama İçin 'http://www.shgm.gov.tr' adresini ziyaret ediniz.
817956567
Download

Genelge için tıklayınız... - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü