T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 26005653-010.06.02/1631
: Sürekli Uçuşa Elverişlilik
Yönetimi Kuruluşu Yetkileri
10/06/2014
GENELGE
UED - 2014/4
Bilindiği üzere, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşlarının (SYK) sahip
oldukları yetkiler SHT-M Talimatı Tablo-46 M.A.711 maddesinde açıklanmaktadır. Bu
kuruluşlara, ilgili maddenin M.A.711(a)(4) paragrafı gereği Genel Müdürlük tarafından (Form15a) veya Talimatın yedinci bölümü doğrultusunda onaylanmış başka bir SYK tarafından (Form15b) düzenlenmiş bir uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikasını IR M.A.901 (f) paragrafı
kapsamında temdit etme yetkisi verilmektedir.
Bu kapsamda ilgili Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Genel Müdürlüğümüzce
düzenlenmiş Sürekli Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Sertifikaları (Form-15a),
kuruluşunuz bünyesinde çalışan, SHT-M Tablo-41 M.A.706(i) gereğince Genel
Müdürlüğümüzce Sürekli Uçuşa Elverişlilik El Kitabınızın onayı yolu ile kabul edilmiş ve El
Kitabı Bölüm 0.3 ya da 0.4 içerisinde ismi belirtilen personelce, SHT-M M.A.901(f)
gereklerine uygun şekilde, ilgili sertifikanın üzerinde yer alan sertifika geçerlilik uzatma
hanelerini doldurarak her seferinde bir yıl olmak üzere iki kez temdit edecektir.
Yukarıda bahsedilen yetki, kuruluşunuza Genel Müdürlüğümüz takdiriyle
verilebilecek olan SHT-M M.A.711(b) ve (c) paragraflarında belirtilen Sürekli Uçuşa
Elverişlilik Gözden Geçirme Sertifikası (Form-15b) ve / veya Özel Uçuş İzni yayımlama
yetkisinden farklı olup söz konusu yetki halihazırda yayımlanmış olan Uçuşa Elverişlilik
Gözden Geçirme Sertifikalarını uzatma hakkı vermektedir.
Ayrıca, Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Sertifikalarının uzatıldığı ve/veya SHT-M
M.A.711(b) kapsamında yetki verildiği takdirde gerçekleştirilen gözden geçirme işlemi
sonrası Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Sertifikası (Form 15b) ve/veya M.A.711(c)
kapsamında Özel Uçuş İzni yayımlandığı takdirde sertifikaların bir kopyasının, geçerli vergi
borcu yoktur yazısı ve sigorta belgeleri ile birlikte 10 gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze
gönderilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki hususlara azami şekilde dikkat edilmesi ve bildirimlerin yapılmaması
durumunda ilgili mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacağı hususunda gereğini ve
bilgilerinizi önemle rica ederim.
Bilal EKŞİ
Genel Müdür
1/1
Daire/Birim
Uçuşa Elverişlilik Dairesi
Şube
Uçuşa Elverişlilik Koordinatörlüğü
Ayrıntılı Bilgi İçin
[email protected]
This document has been signed electronically according to law numbered 5070. For verification software, 'https://yazilim.kamusm.gov.tr/?q=tr/imzager'
727187517
Download

Genelge için tıklayınız.. - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü