İç Denetim Ekibi
Yönetim Kurulu
Denetim
Komitesi
Organizasyon Şeması
GMY
Operasyon
Genel Müdür
GMY Bankacılık
İşlemleri
İç Kontrol ve Uyum Ekibi
Risk Yönetimi Ekibi
GMY Destek
Hizmetleri
GMY Bilgi
Teknolojileri (BT)
Teminat İzleme
ve Temerrüt
Yönetimi Ekibi
Türkiye Elektronik
Fon Dağıtım
Platformu Ekibi
Enerji ve Emtia
Takas Ekibi
Stratejik Planlama
ve
Kurumsal İletişim
Bölümü
Takas, Teminat
ve Risk Yönetimi
UG Ekibi
Download

Organizasyon Şeması