Katılımcının
Bağlı olduğu Kurum
S.No
Kurumu / Görevi
Adı
Soyadı
Toplantı Görevi
Hacettepe Üniversitesi
Ecacılık Fak. / Dekan
Bülent
GÜMÜŞEL
Oturum Başkanı
Acıbadem Üniversitesi
Sağlık Bil. Fak. / Bölüm Bşk.
Hacer
ÖZGEN NARCI
Oturum Başkanı
İstanbul Üniversitesi
Hastaneleri Genel Direktörü
S.Haluk
ÖZSARI
Oturum Başkanı
TÜBİTAK
Ankara Üniversitesi
TÜSSİDE
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kirstin
İsmail
ÖZTÜRK
AĞIRBAŞ
Ankara Numune EAH
STD Birimi
Rabia
KAHVECİ
Oturum Bşk./Konuşmacı
Sağlık Bakanlığı/SAGEM
Daire Başkanı
Bilgehan
KARADAYI
Konuşmacı
Ankara Numune EAH
Hastane Yöneticisi
Nurullah
ZENGİN
Konuşmacı
Sağlık Bakanlığı/SAGEM
Eğitim Uzmanı
Olgun
ŞENER
Konuşmacı
Sağlık Bakanlığı/SAGEM
Danışman
Mustafa
KILIÇ
Konuşmacı
Sağlık Bakanlığı/TKHK
Daire Başkanı
Selim
BENER
Konuşmacı
Hacettepe Üniversitesi
İİBF /SBE Müdürü
Yusuf
ÇELİK
Konuşmacı
Hacettepe Üniversitesi
SEPD Temsilcisi
Zafer
ÇALIŞKAN
Konuşmacı
Ekonomi Bakanlığı
Daire Bşk.
Mustafa Kemal
GÜNAY
Konuşmacı
Başkent Üniversitesi
Sağlık Bil. Fak./ Dekan Yrd.
Simten
MALHAN
Konuşmacı
Özel Sektör
Özel Sektör
Güvenç
KOÇKAYA
Konuşmacı
TİTCK
Daire Başkanı
Akif
AKBULAT
Konuşmacı
18
Maliye
BÜMKO / Daire Başkanı
Önder
İNCE
Konuşmacı
19
Deloitte/King’s College, London
Deloitte Avrupa Sağ.Ek.Grubu Direktorü
Ömer
SAKA
Konuşmacı
20
SGK / GSSGM
Daire Başkanı
Halil
AKÇE
Konuşmacı
21
Sağlık Bakanlığı/SYGM
Daire Başkanı
Züfer
ARSLAN
Konuşmacı
22
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
Hastane Yöneticisi
Halil
ALIŞ
Konuşmacı
23
Washington Üniversitesi
Doktor
Abdülkadir
KESKİNASLAN
Konuşmacı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Oturum Başkanı
Oturum Başkanı
Katılımcının
S.No
Sağlık Bakanlığı
Adı
Unvan
Soyadı
İli
1 SAGEM
Prof.Dr.
Uğur
DİLMEN
Ankara
2 SAGEM
Hastane Müdürü
Ali Rıza
DEMİRBAŞ
Ankara
3 SAGEM
Araştırmacı
Elife
DİLMAÇ
Ankara
4 SAGEM
Doktor
İlker Lütfi
SABUNCUOĞLU
Ankara
5 SAGEM
Hemşire
Zeynep
YILMAZ
Ankara
6 SAGEM
Araştırmacı
Adile
ACAR
Ankara
7 SAGEM
Hemşire
Baki
TOPALLAR
Ankara
8 SAGEM
Uzm. Eczacı
Aslıhan
BEYAN
Ankara
9 SAGEM
Eczacı
Gürhan
CEBE
Ankara
Zeki
KADI
Ankara
10 SAGEM
11 SAGEM
Doktor
Berrak
BAŞARA
Ankara
12 SAGEM
Doktor
Songül
DOĞAN
Ankara
Volkan
ÇETİNKAYA
Ankara
13 SAGEM
14 SAGEM
AB Uzmanı, Dr.
Nejla Can
GÜLER
Ankara
15 SAGEM
Araştırmacı
Ali
YILMAZ
Ankara
16 SAGEM
Hemşire
Aysel
ÇAVDAR
Ankara
17 SAGEM
Sağlık Memuru
Hamdi
DEMİRBAŞ
Ankara
18 SAGEM
Doktor
Derya
ATEŞOĞLU
Ankara
19 SAGEM
Çocuk Gelişimcisi
Sevil
AKDENİZ
Ankara
20 SAGEM
Sağlık Teknikeri
Zafer
KARACA
Ankara
21 SAGEM
Doktor
Ayfer
PEKERİÇLİ
Ankara
22 SAGEM
Hemşire
Elif
İŞLEK
Ankara
23 SAGEM
Sağlık Memuru
Nurettin
ÖNER
Ankara
24 SAGEM
Tıbbi Teknolog
Ayhan
ÇETİN
Ankara
25 SAGEM
Sağlık Memuru
Fatih
KARATAŞ
Ankara
26 SAGEM
Sağlık Memuru
Osman
ÇELİK
Ankara
27 SAGEM
Doktor
Ayşegül
GENÇOĞLU
Ankara
28 THSK
Ebe,Dr.
Filiz
ASLANTEKİN
Ankara
29 THSK
V.H.K.İ
Kemal
AKDAĞ
Ankara
30 THSK
Tabip
Okan
CEYLAN
Ankara
31 THSK
Uzman, Tıbbi Teknolog
Gülsen
TOPAKTAGŞ
Ankara
32 THSK
Tabip
Serkan
UMAY
Ankara
33 THSK
Dr., Halk Sağlığı Uzm.
Sabahattin
KOCADAĞ
Ankara
34 THSK
Mikrobiyoloji Uzm.
Ahmet
ARSLANTÜRK
Ankara
35 THSK
Tabip
Ercüment
TOSUN
Ankara
36 THSK
Tıbbi Teknolog
Nevin
ÇOBANOĞLU
Ankara
37 THSK
Tabip
Fatma Zehra
YILDIZ
Ankara
38 TKHK
Sağlık Memuru
Salih
HEKİM
Ankara
39 TKHK
Sağlık Memuru
Ferhat
GÜNGÖR
Ankara
40 TKHK
Sağlık Memuru
Taner
KAYGUSUZ
Ankara
41 TKHK
Sağlık Memuru
İsmail
GÜRKAN
Ankara
42 TKHK
Sağlık Memuru
Celal
ARDIÇ
Ankara
43 TKHK
Radyoloji Teknikeri
Handan
ÖZTÜRK
Ankara
44 TKHK
Biyomedikal Müh.
Bilal
BECEREN
Ankara
45 TKHK
Biyomedikal Müh.
Serhat
ALADAĞ
Ankara
46 TKHK
Biyomedikal Müh.
Caner Niyazi
OKU
Ankara
47 TKHK
Araştırmacı
Yunus Serdar
DOĞAN
Ankara
48 SHGM
Sağlık Memuru
Ali
BATGA
Ankara
49 SHGM
Sağlık Memuru
Ersin
KARABULUT
Ankara
50 SHGM
Uzm. Dr.
Ümit
ATEŞKAN
Ankara
51 SHGM
Diş Hekimi
Gülben
CERAN
Ankara
52 TİTCK
Mühendis
Abdullah
ÖZDEMİR
Ankara
53 TİTCK
Biyolog
Adem
ÜNAL
Ankara
54 TİTCK
Biyolog
Gülsen
HACIÖMEROĞLU Ankara
55 TİTCK
Kamu Yönetimi
Nurçin
TOZAN
Ankara
56 TİTCK
Uzm.Dr.
Mustafa
DÖNMEZ
Ankara
57 TİTCK
Mühendis
Esra
DEMİR
Ankara
58 TİTCK
Mühendis
İşbara Alp
SEZEN
Ankara
59 TİTCK
Mühendis
Tekin
Kaya
Ankara
60 TİTCK
Uzm. Dr.
İsmail Mert
VURAL
Ankara
61 TİTCK
Dr.
Salih
BABACAN
Ankara
62 TİTCK
Uzm. Ecz.
Engin
DOĞAN
Ankara
63 TİTCK
Eczacı
Çiğdem
TOLUN
Ankara
64 TİTCK
Uzm. Biyoistatistikçi
Mahmut Mutlu
DAŞDAĞ
Ankara
65 TİTCK
Endüstri Müh.
Aydın
MEYDAN
Ankara
66 TİTCK
Uzm. Biyolog
Eda
YALÇIN
Ankara
Katılımcının
S.No
Bakanlık
Genel Müdürlük
Adı
Soyadı
İl /İlçe
1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Sanayi
Filiz
SAYAR
Ankara
2 Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Sanayi
İrfan
ELMACI
Ankara
4 Kalkınma Bakanlığı
Ekonomik Araş. ve Değerlendirme
Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel
Müdürlüğü
5 Hazine Müsteşarlığı
Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler
Gökhan
İPKİN
Ankara
6 Maliye
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müd.
İbrahim
KÜÇÜK
Ankara
7 TÜBİTAK
TÜSSİDE
Şifa Nur
DEMİR
Gebze
8 TÜBİTAK
TÜSSİDE
Emre
ÇELİK
Gebze
9 TÜBİTAK
TÜSSİDE
Bakı Doğa
GÜNAY
Gebze
10 TÜBİTAK
TÜSSİDE
Gizem Merve
ŞAHİN
Gebze
11 TÜBİTAK
TÜSSİDE
Çağla
KARABACAKOĞLUGebze
12 TÜBİTAK
TÜSSİDE
Can Batuhan
DEMİR
Gebze
13 TÜBİTAK
TÜSSİDE
Orhan
DURSUN
Gebze
14 TÜBİTAK
TÜSSİDE
Hasan
KARABAKKAL
Gebze
15 TÜBİTAK
TÜSSİDE
Mustafa
DİŞÇİ
Gebze
16 TÜBİTAK
SGK / GSSGM
17
SGK / GSSGM
18
SGK / GSSGM
19
SGK / GSSGM
20
SGK / GSSGM
21
SGK / GSSGM
22
SGK / GSSGM
23
SGK / GSSGM
24
SGK / GSSGM
25
SGK / GSSGM
26
SGK / GSSGM
27
TÜSSİDE
İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değ.D.Bşk.lığı
Burcu Deniz
Abdulkadir
TÜLEK
BURKAN
Gebze
Ankara
İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değ.D.Bşk.lığı
Leyli Deniz
YİĞİT
Ankara
İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değ.D.Bşk.lığı
Berrin
SARIOĞLU
Ankara
İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değ.D.Bşk.lığı
Arıkan
DEMİR
Ankara
İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değ.D.Bşk.lığı
Ceren
AKSOY
Ankara
Politika ve Proje Daire Başkanlığı
Zeynel
BAYRAKTAR
Ankara
Politika ve Proje Daire Başkanlığı
Saygı
GÜLKAN
Ankara
İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
Ayşe Sibel
MEŞE
Ankara
İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
Arzu
AY
Ankara
İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
Şehri Mine
DELİBAŞI BARUT Ankara
İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
Seda
KOCABACAK
3 Ekonomi
Devlet Selim
PASLI
Ankara
Sema
Yılmaz
Ankara
Ankara
28
29
30
SGK / GSSGM
Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
Mithat Şener
İSKENDEROĞLU
Ankara
SGK / GSSGM
Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı
Serdar
BORA
Ankara
SGK / GSSGM
Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı
Öznur
SARICA
Ankara
Katılımcının
Üniversite
S.No
Fakülte
Ünvanı
Adı
Soyadı
1
Ankara
Sağlık Bilimleri
Prof. Dr.
Şengül
HABLEMİTOĞLU
2
Ankara
Tıp
Prof. Dr.
İbrahim
TEKDEMİR
3
Ankara
Tıp
Prof. Dr.
Akın
KAYA
4
Ankara
Tıp
Uzm. Dr.
Ömer Arda
ÇETİNKAYA
5
Ankara
Tıp
Dr.
Mehmet
ÖZEN
6
Ankara
Fen
Prof. Dr.
Yaşar Murat
ELÇİN
7
Deniz Harp Okulu
Doç Dr.
Hakan
TOZAN
8
Deniz Harp Okulu
Yrd. Doç Dr.
Murat
GÜNAL
9
Selçuk
Tıp
Prof.Dr.
Oktay
SARI
10
Selçuk
Tıp
Prof.Dr.
Yaşar
ŞEN
11
Selçuk
Sağlık Bilimleri
Doç.Dr.
Musa
ÖZATA
12
Erciyes
Tıp
Prof.Dr.
Murat
BORLU
13
Erciyes
Eczacılık
Prof.Dr.
Müberra
KOŞAR
14
Erciyes
İİBF
Yrd.Doç.Dr.
Eyyup
ECEVİT
15
Hacettepe
İİBF
Prof.Dr.
Sıdıka
KAYA
16
Hacettepe
İİBF
Prof.Dr.
İsmet
ŞAHİN
17
Hacettepe
İİBF
Prof.Dr.
Bayram
ŞAHİN
18
Hacettepe
İİBF
Doç.Dr.
Mehmet
TOP
19
Hacettepe
İİBF
Doç.Dr.
Hasan Hüseyin
YILDIRIM
20
Hacettepe
Hemşirelik
Yrd.Doç.Dr.
Gülten
KOÇ
21
Hacettepe
Eczacılık
Prof.Dr.
Asuman Yekta
ÖZER
22
Hacettepe
Eczacılık
Prof.Dr.
Türkan
ELDEM
23
Hacettepe
Eczacılık
Araştırma Gör.
Enver Kağan
ATİKELER
24
Hacettepe
Eczacılık
Araştırma Gör.
Zeynep
ÇALGAN
25
Gazi
Tıp Fak.Hastanesi
Prof.Dr.
Serdar
KULA
26
Gazi
Tıp Fak.Hastanesi
Prof.Dr.
Faruk Güçlü
PINARLI
27
Gazi
Tıp Fak.Hastanesi
Prof.Dr.
Tijen
ÖNKOL
28
Gazi
Tıp Fak.Hastanesi
Prof.Dr.
Yeim
ÖZKAN
29
Gazi
Tıp Fak.Hastanesi
Doç.Dr.
Sultan
AYAZ
30
Dokuz Eylül
Tıp Fakültesi
Prof. Dr.
Dayimi
KAYA
31
Dokuz Eylül
Tıp Fakültesi
Doç. Dr.
Emre
CANDA
32
Dokuz Eylül
Tıp Fakültesi
Doç. Dr.
Ömer
DEMİR
33
Ege
Tıp Fak.Hastanesi
Ayşe
SÖNMEZ
34
Ege
Tıp Fak.Hastanesi
Doktor
Yusuf
TÜRKÖZ
35
Ege
Tıp Fak.Hastanesi
Uzman
Sezer
KARAKÖSE
36
Yıldırım Beyazıt
Tıp Fakültesi
Prof.Dr.
Selim Yavuz
SANİSOĞLU
37
Yıldırım Beyazıt
Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.
Mesut
AKYOL
38
Yıldırım Beyazıt
Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.
Halil
KARA
39
Marmara
Eczacılık
Aylin
SANCAR
Katılımcının
Bağlı olduğu KHB Genel
S.No
Sekreterliği
1 Trabzon KHB
2 Trabzon KHB
Kurum
Gn.Sekreterlik
Kanuni EAH
Görev
Mali Hizmetler
Başkanı
Adı
Soyadı
Kamil
GÜLER
Hastane Yöneticisi
Abdullah
CANTÜRK
3 Erzurum KHB
Gn.Sekreterlik
Tıbbi Hizmetler Başkanı
Remzi
ARSLAN
4 Erzurum KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Metin
TEKİN
5 Ankara 2 Nolu KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Cengiz
METİN
6 Ankara 2 Nolu KHB
Atatürk EAH
İdari ve Mali Hiz. Müdürü
Cemalettin
AYKAÇ
7 Ankara 1 Nolu KHB
Gn.Sekreterlik
Genel Sekreter
8 Ankara 1 Nolu KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Erdoğan
AKAN
9 Adana KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Tevfik
DOĞAN
10 Adana KHB
Numune EAH
İdari ve Mali Hiz. Müdürü
Merve
KÜÇÜK
11 Van KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Ramazan
AKÇAKAYA
12 Van KHB
Van Bölge EAH
İdari ve Mali İşler Md.Yrd.
Veysel
AKTAŞ
13 İzmir Kuzey KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Abdullah
KÖRÜKÇÜ
14 İzmir Güney KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Ali
ÖZSOY
15 İzmir Kuzey KHB
Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hst.
İdari ve Mali Hiz. Müdürü
Hayati
KORU
16 İzmir Güney KHB
Behçet Uz Çocuk Hst. ve Cer. EAH
İdari ve Mali Hiz. Müdürü
Ahmet
BALIKÇI
17 Bursa KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Muhlis
EREN
18 Bursa KHB
Gn.Sekreterlik
Bilgisayar Müh.
Emine
BÜYÜKKAYA
19 Antalya KHB
Gn.Sekreterlik
Genel Sekreter
Erdoğan
TAŞ
20 Antalya KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Bahri
ÖZDEMİR
21 Eskişehir KHB
Gn.Sekreterlik
İdari Hizmetler Başkanı
Mücahid Sait
DESTİCİ
22 Eskişehir KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Nurullah
UÇKUN
23 Gaziantep KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Nebi
ŞAHİNLİ
24 Gaziantep KHB
25 Aralık Devlet Hastanesi
İdari ve Mali Hizmetler
Abdullah
Müd.
UZUNASLAN
25 Diyarbakır KHB
Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Zeyni
AKÇAY
26 Diyarbakır KHB
Diyarbakır EAH
İdari ve Mali Hiz.Müd.Yrd.
Ali
SEYİTALİOĞLU
27 İstanbul KHB
Bakırköy Bölgesi Gn.Sekreterlik
Vehap
Mali Hizmetler Başkanı
SEVER
Doğan
AKDOĞAN
28 İstanbul KHB
Fatih Bölgesi Gn.Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Hanifi
AKTAŞ
29 İstanbul KHB
Anadolu Güney Gn.Sekreterlik
Genel Sekreter
PALTEKİ
30 İstanbul KHB
Çekmece Bölgesi Gn. Sekreterlik
Mali Hizmetler Başkanı
Murat
HANÖZÜ
31 İstanbul KHB
Beyoğlu Gn.Sekreterliği
Mali Hizmetler Başkanı
Mehmet
ERBAKAN
32 İstanbul KHB
Beyoğlu Gn.Sekreterliği
Tıbbi Hizmetler Başkanı
Memet Taşkın
EGİCİ
33 İstanbul KHB
Beyoğlu Gn.Sekreterliği
Klinik Müh.Hizm.Birimi
Sor.
Nedim
MUZOĞLU
34 İstanbul KHB
Beyoğlu Gn.Sekreterliği
Tıbbi Cihaz PlanlamaEmine
Bir.Sor.
ÜSTÜNOLDU
35 Ankara Numune EAH
İdari ve Mali Hizm. Müdürü
Mehmet Ziya
KELAT
36 Ankara Numune EAH
STD Birimi
İpek
ZIRAMAN
37 Ankara Numune EAH
STD Birimi
Tanju
TÜTÜNCÜ
38 Ankara Numune EAH
EPK Başkanı
Fatma Meriç
YILMAZ
39 Ankara Numune EAH
STD Birimi
Ersin
GÜLCÜ
40 Ankara Numune EAH
STD Birimi
İsmail Ercan
BAL
Tuncay
Download

Katılımcı listesi