Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı
Sağlık Araştırmaları
Genel Müdürlüğü
28-29 Nisan 2014, Antalya
www.hta.gov.tr
1. GÜN 28.04.2014 PAZARTESİ
08.00 - 09.30
Kayıt
09.30 - 10.00
Açılış Konuşmaları
1. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL
- Sağlık Bakanlığı STD Yaklaşımı
Uzm. Dr. Bilgehan KARADAYI Daire Başkanı (SAGEM)
10.00 - 11.15
- Sosyal Güvenlik Kurumu STD Yaklaşımı
Dr. Halil AKÇE Daire Başkanı SGK
- Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu STD Yaklaşımı
Dr. Akif AKBULAT Daire Başkanı TİTCK
- Hastane Tabanlı STD
Doç. Dr. Rabia KAHVECİ, Ankara Numune EAH
- Özel Sektör Bakış Açısıyla STD
Dr. Abdulkadir KESKİNASLAN, Washington Üniversitesi
11.15 - 11. 30
Kahve Arası
2. OTURUM
11.30 - 12.30
Türkiye’de STD’ nin Mevcut Durumu
Ortak Akıl Platformu®
TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) Moderatörlüğünde
12:30 - 14:00
Öğle Yemeği
3.OTURUM
14:00 - 17.00
STD alanında Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Öngörüler
Ortak Akıl Platformu®
TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) Moderatörlüğünde
20:00 - 23:00
Akşam Yemeği
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı
Sağlık Araştırmaları
Genel Müdürlüğü
28-29 Nisan 2014, Antalya
www.hta.gov.tr
2. Gün 29.04.2014 Salı
1. OTURUM
Oturum STD Raporları Sunum ve Değerlendirmeleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ
09:00 - 10:00
1- Sigara Bırakma Destek Programının Maliyet Etkinlik Analizi
Mustafa KILIÇ(SAGEM)
2 - Türkiye’de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri
Olgun ŞENER (SAGEM)
3 - Palivizumab Tekli Teknoloji Değerlendirmesi
Uzm. Dr. Bilgehan KARADAYI (SAGEM)
4 - İmpotansta düşük yoğunluklu elektro şok dalga terapisinin etkinlik ve güvenliği
Uzm. Dr. Bilgehan KARADAYI (SAGEM)
10.00 - 10.15
Kahve Arası
2. OTURUM
STD’nin Mikro Ölçekli Kullanımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI
- Hastane Tabanlı STD Uygulamaları
10.15 - 12.00
Prof. Dr. Nurullah ZENGİN Ankara Numune EAH
- Akılcı Sağlık Yatırımları ve STD
Yük.Müh. Züfer ARSLAN Daire Başkanı / SYGM
- STD - Sağlık Maliyetleri İlişkisi
Selim BENER Daire Başkanı TKHK
- Hastane Yöneticilerinin Bakış Açısı
Doç. Dr. Halil ALIŞ Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
12.00 - 13. 30
Öğle Yemeği
3.OTURUM
STD’de Metodolojik Konular: Dünya ve Türkiye Örnekleri
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rabia KAHVECİ
- STD Ülke Örnekleri
14.00 - 15.30
Dr. R. Ömer SAKA DELOİTTE
- STD Türkiye Örneği
Uzm. Dr. Bilgehan KARADAYI Daire Başkanı (SAGEM)
- STD İnsan Kaynakları Kapasitesi Değerlendirme
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
- Özel Sektör Bakış Açısıyla STD Metodolojisi
Dr. Güvenç KOÇKAYA SEPD
Tartışma
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı
Sağlık Araştırmaları
Genel Müdürlüğü
28-29 Nisan 2014, Antalya
www.hta.gov.tr
2. Gün 29.04.2014 Salı
15:30 - 15: 45
Kahve Arası
4. OTURUM
STD’de Karar Kriterleri
• Türkiye için eşik değer ne olmalı?
• QALY-DALY mi, başka bir şey mi?
15.45 - 16:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
- Prof.Dr.Simten MALHAN
Başkent Üniversitesi
- Dr. Halil AKÇE / Daire Başkanı
Sosyal Güvenlik Kurumu Temsilcisi
-Mustafa Kemal GÜNAY / Daire Başkanı
Ekonomi Bakanlığı Temsilcisi
-Önder İNCE / Daire Başkanı
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
-Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği
16:30 - 16:45
Kapanış
İLETİŞİM
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Bayındır 1 Sk. No:13 06430 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 585 68 57
TOPLANTI YERİ
WORLD OF WONDERS RESORT HOTEL
WOW TOPKAPI OTEL / 5*
KUNDU - LARA - ANTALYA
TEL: +90 242 231 23 23
Download

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı