1
Konu Önerisi
Kronik Hepatit B tedavisinde ilaçlar (entekavir, tenofovir)
2
Renal denervasyon (dirençli hipertansiyon tedavisinde)
3
Antibiyotik kaplı cerrahi sütürler (cerrahi alan enfeksiyonları)
4
Kronik böbrek yetmezliğinde periton diyalizi
5
Antibiyotikli ve EVD (external ventriküler drenaj) şantlar (hidrosefali)
6
Romatoid artrit (genel)
7
Yaygın anksiyete bozukluğu ilaçları (pregabalin)
Değerlendirmeler
7 konu ilk oylamada 4 Konuya
düşürülmüştür.
İlk
oylamada
belirlenen 4 konu; 1.,2.,4. ve 6.
konulardır. İkinci oylama bu 4 konu
üzerinden yapılmış olup; 1 nolu
konu en fazla oy(skor) ile seçilen ilk
konu olmuştur. 4 ve 6 nolu konular
eşit oy aldığı için STD Yönergesi
gereği SAGEM temsilcisi oy hakkını
kullanmış ve 4 nolu konu seçilmiştir.
Diğer konu olan 6 nolu konu için ise
SAGEM STD Daire başkanlığının
2014 yılı için toplam 4 konudan fazla
konu çalışmaya karar verdiği (
altyapı ve donanım uygun hale
geldiğinde) takdirde bu konuyu da
çalışması kararı verilmiştir.
Karar
2014 yılı STD çalışması olarak
KABUL edilmiştir.
Kabul edilmemiştir.
Kabul edilmemiştir.
2014 yılı STD çalışması olarak
KABUL edilmiştir.
Kabul edilmemiştir.
2014 yılı için bu toplantıda 2 konu
seçilmiştir.
SAGEM STD Daire
başkanlığı 2014 yılı için toplam 4
konudan fazla konu çalışmaya karar
verdiği ( altyapı ve donanım uygun
hale geldiğinde) takdirde bu konu
da çalışılacaktır.
Kabul edilmemiştir.
Download

7 konu ilk oylamada 4 Kon