Kaynaklar:
1. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Üyeleri, Periton Diyalizi El Kitabı, 2009,
S: 7-28, 64-68, 106-108, 126-138, 139-150 170-172, 175-180.
2. Gokal Ram et al. Textbook of Peritoneal Dialysis, 2. baskı, Kluwer Akademik Yayınevi, 2000, S: 339-343,
515-545.
3. Daugirdas John T. et al. Diyaliz El Kitabı, Güneş Tıp Kitapevi, 2010, S: 339-376, 387-410, 417- 440,
490-505, 508-518, 583-606.
R14-057
4. Riemann A. et al. Peritoneal Dialysis: A guideline to Clinical Practice, EDTNA/ERA, 2009, 41-55, 147-163.
Kaynaklar:
1. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Üyeleri, Periton Diyalizi El Kitabı, 2009,
S: 7-28, 64-68, 106-108, 126-138, 139-150 170-172, 175-180.
2. Gokal Ram et al. Textbook of Peritoneal Dialysis, 2. baskı, Kluwer Akademik Yayınevi, 2000, S: 339-343,
515-545.
3. Daugirdas John T. et al. Diyaliz El Kitabı, Güneş Tıp Kitapevi, 2010, S: 339-376, 387-410, 417- 440,
490-505, 508-518, 583-606.
R14-057
4. Riemann A. et al. Peritoneal Dialysis: A guideline to Clinical Practice, EDTNA/ERA, 2009, 41-55, 147-163.
Download

Böbreklerimizle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız