“Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı” Kontenjan Listesi
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu ( Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
TÜBİTAK (TÜSSİDE / Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü)
Üniversiteler
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Deniz Harp Okulu
Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreterlikleri
İstanbul Beyoğlu KHB Genel Sekreterliği
Ankara 2 Nolu KHB Genel Sekreterliği
İzmir Kuzey KHB Genel Sekreterliği
Adana KHB Genel Sekreterliği
Trabzon KHB Genel Sekreterliği
Diyarbakır KHB Genel Sekreterliği
Bursa KHB Genel Sekreterliği
Antalya KHB Genel Sekreterliği
Erzurum KHB Genel Sekreterliği
Eskişehir KHB Genel Sekreterliği
Gaziantep KHB Genel Sekreterliği
Van KHB Genel Sekreterliği
Ankara Numune EAH STD Birimi
Download

“Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı