Ramazan KAYA
Finansal Planlama Birimi
Sorumlusu
ÖDENEK TALEP SİSTEMİ
 Gelen ödenek taleplerinin daha hızlı işlem görmesi ve
yazışmaların azaltılması amacıyla elektronik ortamda
yapılabilmesi için oluşturduğumuz sistemdir.
ÖDENEK DUYURU SİSTEMİ
 Kurumumuzca tahsisi yapılan ödeneklerin bağlı
kuruluşlarca elektronik ortamda takip edilebileceği
sistemdir.
ÖDENEK TAAHHÜT SİSTEMİ
 Yatırım kalemleri için yapılan taahhütlerin Kurumumuz
web sitesi Döner Sermaye Bütçe, Muhasebe İşlemleri
Daire Başkanlığı sayfasında Yatırım Taahhütleri
bölümü,
 Taahhüt edilen ödenek miktarları ve tahsis amaçlarının
takip edilebildiği Döner Sermaye Analitik Bütçe
Modülünde (http://analitikbutce.saglik.gov.tr/) bulunan
Yatırım Taahhütleri bölümü.
SİSTEMLERDEN ÖNCE
 1 haftada gelen evrak sayısı
yaklaşık 150 adet
 Gelen yaklaşık 15-20 adet fax
 Ödenek talep yazıları
hakkındaki sayısız telefon
görüşmeleri
MEVCUT İŞLEYİŞ
ÖDENEK TALEP SİSTEMİ
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDENEK TALEP FORMU
Talep Sistemine Giriş Yetkisi
Ödenek Talep Sistemine girişler Kamu
Hastaneleri Birlik Genel Sekreterlikleri
tarafından yapılabilmektedir.
KULLANICI MENÜSÜ
↓
ÖDENEK İŞLEMLERİ
↓
ÖDENEK TALEP SİSTEMİ
2- MİKTAR GİRİLİR (VİRGÜLSÜZ)
1-TALEPTE
BULUNULACAK
ÖDENEK TERTİBİ
SEÇİLİR
22.01.2014 tarih ve 2014.5451.1310 sayılı yazınız ile bağlı tesislerimizin Döner
Sermaye 06.1 mamül mal alımları tertibinden tenkis yapılan tutarlar için
taahhüt edilen ödenekten yapılan alımlara ait fatura tutarı
3-GEREKÇE BELİRTİLİR
5-EKLEMEK İSTEDİĞİMİZ BELGELER (FATURA,
HAKEDİŞ RAPORU VS..) EKLENİR
6-KAYDET
BUTONUNA
BASILIR
4-KURUM/SAĞLIK TESİSİ SEÇİLİR
KAYIT İŞLEMİNDEN SONRA
MERKEZE GÖNDERE BASILARAK
TALEP İŞLEMİ BİTİRİLİR
Sistemden Talep Yapılabilen
Tertipler
06.1 MAMÜL MAL
ALIMLARI
06.7 GAYRİMENKUL
BÜYÜK BAKIM
ONARIM GİDERLERİ
Sistemden Talep Yapılabilen
Tertipler
03.2 TÜKETİME
YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI
03.4 GÖREV
GİDERLERİ
03.5 HİZMET
ALIMLARI
03.7 MENKUL
MAL,GAYRİMADDİ
HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
03.8 GAYRİMENKUL
MAL BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
Sistemden Talep Yapılabilen
Tertipler
23-1-03.9 TEDAVİ
GİDERLERİ (Sağ. Hiz.
Tem. Kan. Ek Madde 14
(Yabancı Uyruklu))
23-1-03.5 HİZMET
ALIMLARI (Sağ. Hiz.
Tem. Kan. Ek Madde 14
(Yabancı Uyruklu))
Sistemden Talep Yapılabilen
Tertipler
 Global Bütçeden 06.5
GLOBAL BÜTÇEDEN
(SGK ÖDENEKLERİ)
TALEPLER
Gayrimenkul Sermaye
Üretim Giderlerinden
bina yapımı için
taahhüt edilen işlerin
hakediş ödemeleri
 Olağan dışı durumlar
Talep Sisteminde Olmayan Tertipler
15.75.00.62-07.3.1.02-1-
 Hastalar yoğunlukla
Ankara ve İstanbul’da
03.9 ‘244 Sayılı Kanun
tedavi oluyor.
Hükümlerine Göre
Onaylanmış Sağlık
 Sevk belgesi ve bildirim
Alanında İkili Anlaşmalar
formu
Gereğince Yapılan Tedavi
Giderleri’
Talep Sisteminde Olmayan Tertipler
10-1-03.9 Tutuklu ve
Hükümlülere Yönelik
Hizmetler
!!!
yazı ile talepte yapılmaz
SAĞLIK
TESİSİ ADI
İADE
GEREKÇE
TERTİP
ADI
Talep
DURUM
Miktarı
DOSYA
İşlem
Tarihi
GEREKÇE
Uyari
Tarih
İstanbul Meslek
Hastalıkları
Hastanesi
03.2 TÜKETİME
Meslek Hastalıkları Hastanesinde İşçi ve Bekçi kadrosunda
YÖNELİK MAL VE
çalışan personelin ayni giyim yardımlarının ödenmesi için 945 TL
Onaylı 945
23.10.2014
MALZEME
ye ihtiyaç duyulmaktadır. Ödeneğin Meslek hastanesinin Maltepe
ALIMLARI
Mal müdürlüğü hesabına gönderilmesi
23.10.2014
İstanbul Anadolu
Kuzey Kamu
Hastane Birliği
Merkezi
06.7
GAYRİMENKUL
BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
../Faaliyetler/
Beykoz Devlet Hastanesi K Blok Tadilatı işi 3. Ara Hakediş
Onaylı
Upload/1098
24.10.2014
564.877
Ödemesi
2Scan1.PDF
23.10.2014
talep tertibini 03.2
06.01 MAMUL
Tüketime yönelik mal ve
MAL ALIMLARI
malzeme olarak seçiniz
Genel Sekreterliğimize bağlı TEV Sultanbeyli Devlet Hastanesi
../Faaliyetler/
bekçi kadrosunda bulunan 2 bekçinin giyecek yardımı Kdv dahil
Reddedildi
Upload/DOC
2.6.2014
523
523,00 TL nin ilgili Mal Müdürlüğüne gönderilmesi hususunu arz
020614.pdf
İhale rakamı mal ve hizmet 1.000.000 , inşaat
../Faaliyetler/
yapım onarım 2.000.000 üzeri olan alımlar
06.01 MAMUL
Yeni açılacak Ataşehir Ağız ve Diş Hastanesi ihtiyaçlarında
Değerlendirilmede Upload/1091
ihalede sözleşme imzalanmadan önce
dosyayı
1.142.059
21.10.2014
MAL ALIMLARI
kullanılmak üzere DMO alımı.
8dmo.PDF
TKHK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ön
mali kontrol için gönderiniz.
../Faaliyetler/
İstanbul Çekmece
2014.5459.268 sayılı yazınızla taahhüt edilen ödenekten ekli
Upload/1092
06.01 MAMUL
Kamu Hastane
Değerlendirilmede
310.002 listedeki tutarların ödemesinde kullanılmak üzere ödenek taahhüt
21.10.2014
906.1
MAL ALIMLARI
Birliği Merkezi
edilmesi hususunda;
26.talep.pdf
../Faaliyetler/
!!! ONAYLI: Ödemeler
30/05/2014 tarihli 2014.5459.153/840 sayılı yazınız yeni
İstanbul Bakırköy
Upload/1085
için
17.10.2014
tarihinde
06.01
MAMUL
açılacak olan Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hastanesi için
Kamu Hastane
Reddedildi
9doc0093422
24.10.2014
562.574
16.10.2014
Global
ilave
MAL Bütçeden
ALIMLARI
Döner Sermaye 06.1 mamül mal alımları tertibinden tenkis yapılan
Birliği Merkezi
0141017125
ödenek gönderilmiştir.
tutarlar için taahhüt edilen ödenekten yapılan alımlara ait
348.pdf
İstanbul Kartal
03.2 TÜKETİME
Genel Sekreterliğimize bağlı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Koşuyolu Yüksek Yeterli
ödenekMAL VE
YÖNELİK
E.A.H.'nin su, doğalgaz ve kırtasiye malezememsi giderlerini
Reddedildi
25.8.2014
800.000
1.8.2014
İhtisas Eğitim ve
bulunmamaktadır.
MALZEME
karşılamak amacıyla 800.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç
Araştırma Hastanesi ALIMLARI
duyulmaktadır. Ödeneğin gönderilmesi hususunu arz ederim.
İstanbul Anadolu
Kuzey Kamu
Hastane Birliği
Merkezi
İstanbul Tacirler
Eğitim Vakfı
Sultanbeyli Devlet
2.6.2014
AYNI GÜN İÇERİSİNDE, AYNI TERTİP
KODUNDAN HER KURUM/SAĞLIK TESİSİ İÇİN
YALNIZ BİR KEZ TALEP YAPILABİLİR
SİSTEM ÜZERİNDEN TALEP YAPILAN
KALEMLERDEN ÖDENEK İHTİYAÇLARI İÇİN
YAZILI BİLDİRİM YAPILMAYACAKTIR
YATIRIM KALEMLERİNDEN (06.7 VE 06.1
EKONOMİK KODU) YALNIZCA TAAHHÜTÜ
YAPILMIŞ İŞLEMLER İÇİN TALEP YAPILACAKTIR
DÜZENLEME YAPILMASI İÇİN İADE EDİLEN
TALEPLERİN AYNI KAYIT İÇERİSİNDE
DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAKTIR
GEÇİCİ GÖREV YOLLUK ÖDENEK
TALEP SİSTEMİ
GEÇİCİ GÖREV
YOLLUK
ÖDENEK TALEP
SİSTEMİ
DÜZENLE
MERK. GÖNDER
SAĞLIK TESİSİ
İLGİLİ AY
GEÇMİŞ TALEPLER
GEÇ. GÖR. YOL. MİK.
EM.İŞÇİ. KID.
TAZM. MİK.
DURUM
GEÇİCİ GÖREV YOLLUK ÖDENEK
TALEP SİSTEMİ
ÖDENEK SORGU
KURUM BAZLI ÖDENEK RAPOR
TERTİP BAZLI ÖDENEK RAPOR
ÖDENEK RAPOR (YATIRIM KALEMLERİ İÇİN)
ÖDENEK SORGU
Ödenek sorguda yer alan bilgiler
 Tahsis edilen birim
 Ödenek miktarı
 Ödeneğin tertibi
 Ne amaçla tahsis yapıldığı, açıklaması
 Tarihi
Kurum Adı
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek
İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İstanbul Meslek Hastalıkları
Hastanesi
İstanbul Anadolu Güney Kamu
Hastane Birliği Merkezi
İstanbul Anadolu Güney Kamu
Hastane Birliği Merkezi
İstanbul Anadolu Güney Kamu
Hastane Birliği Merkezi
Miktar
Açıklama
Tutuklu Hükümlü ve adli vaka
30.068 hastaların tedavi giderleri için (03.9.8.3
ve 03.9.9.3 ekonomik kodlar için)
İşçi ve Bekçi kadrosunda çalışan
945 personelin ayni giyim yardımları
Bütçe Adı
Bütçe Kodu
10-1-03.9 Tutuklu ve Hükümlülere
15.75.00.6207.3.1.10-1-03.9 Yönelik Hizmetler
17.10.2014
00:00
14.10.2014
00:00
GLOBAL BÜTÇEDEN (SGK
ÖDENEKLERİ) GÖNDERİLEN
ÖDENEKLER
13.10.2014
00:00
T.C.Sağ.Bakn.Marmara Üniv. Pendik
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK
15.75.00.6207.3.1.00-1-06.7 ONARIM GİDERLERİ
30.09.2014
00:00
Alımı gerçekleştirilen tıbbi cihaz ve
15.75.00.6206.01 MAMUL MAL ALIMLARI
07.3.1.00-1-06.1
26.09.2014
00:00
15.75.00.6201.3 İşçiler
07.3.1.00-1-01.3
02.09.2014
00:00
60.335.000 SGK Ekim Ayı Ödeneği
49.000 EA Hastanesi hakediş ödemesi
İstanbul Anadolu Güney Kamu
Hastane Birliği Merkezi
75.000 demirbaşların fatura ödemeleri
SGK2014
İstanbul Kartal Yavuz Selim
Devlet Hastanesi
145.065 emekli işçi kıdem tazminatları için
İstanbul Anadolu Güney Kamu
Hastane Birliği Merkezi
İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK
15.75.00.62146.500 Hastanesi ana pano, kompanzasyon ve
07.3.1.00-1-06.7 ONARIM GİDERLERİ
kablo değişimi işleri hakediş ödemesi
İstanbul Kartal Dr.Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
24.10.2014
00:00
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 23.10.2014
15.75.00.6207.3.1.00-1-03.2 MALZEME ALIMLARI
00:00
06.1 Mamül Mal Alımları için yapılan
06.01 MAMUL MAL
taahhütlere ilişkin yapılan alımların
1.179.000 ödemelerinde kullanılması için Global D.S. 06.01
ALIMLARI(Global Bütçe ilave)
Bütçeden ilave ödenek
Tenkis tutarı (Bu miktar Döner
15.75.00.62-200.000 Sermayeden gönderilmek üzere Genel
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI
07.3.1.00-1-06.1
Bütçeden tenkis edilmiştir.)
İstanbul Anadolu Güney Kamu
Hastane Birliği Merkezi
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek
İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Tarih
Tutuklu Hükümlü ve adli vaka
39.714 hastaların tedavi giderleri için (03.9.8.3
ve 03.9.9.3 ekonomik kodlar için)
10-1-03.9 Tutuklu ve Hükümlülere
15.75.00.6207.3.1.10-1-03.9 Yönelik Hizmetler
22.08.2014
00:00
18.08.2014
00:00
244 Sayılı yasa kapsamında "Sağlık ve
03.9 YABANCI UYRUKLU
Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol"
HASTALARIN TEDAVİ GİDERLERİ 28.05.2014
15.75.00.62230.000 çerçevesinde ülkemizde tedavi edilen
07.3.1.02-1-03.9 (244 SAYILI YASAYA TABİ
00:00
yabancı uyruklu hastaların tedavi
HASTALAR)
giderleri için
KURUM BAZLI ÖDENEK RAPOR
Genel Bütçe Adı
06.01 MAMUL MAL
ALIMLARI
Ocak
Şubat
Mart
535.634
Nisan
2.020.097
Mayıs
680.156
Haziran
Temmuz
992.550
Ağustos
Eylül
14.900 1.846.297
06.01 MAMUL MAL
ALIMLARI(Global Bütçe
ilave)
06.7 GAYRİMENKUL
BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
-200.000
1.179.000
1.047.200
16.000
437.750
191.500
23-1-03.5 HİZMET
ALIMLARI (Sağ. Hiz. Tem.
Kan. Ek Madde 14 (Yabancı
Uyruklu))
30.000
23-1-03.9 TEDAVİ
GİDERLERİ (Sağ. Hiz. Tem.
Kan. Ek Madde 14 (Yabancı
Uyruklu))
30.000
GLOBAL BÜTÇEDEN
(SGK ÖDENEKLERİ)
GÖNDERİLEN
ÖDENEKLER
Ekim
49.000
74.436.000 60.473.000 62.013.000 63.034.000 72.568.500 75.558.000 67.284.000 64.420.000 62.369.000 60.335.000
TERTİP BAZLI ÖDENEK RAPOR
ÖDENEK RAPOR (YATIRIM KALEMLERİ İÇİN)
Birlik Adı
Tertip Adı
ADANA KAMU HASTANE
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI
BİRLİĞİ
ADANA KAMU HASTANE 06.01 MAMUL MAL
BİRLİĞİ
ALIMLARI(Global Bütçe ilave)
ADANA KAMU HASTANE 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK
BİRLİĞİ
ONARIM GİDERLERİ
ADIYAMAN KAMU
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI
HASTANE BİRLİĞİ
ADIYAMAN KAMU
06.01 MAMUL MAL
HASTANE BİRLİĞİ
ALIMLARI(Global Bütçe ilave)
AFYONKARAHİSAR
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI
KAMU HASTANE BİRLİĞİ
AFYONKARAHİSAR
06.01 MAMUL MAL
KAMU HASTANE BİRLİĞİ ALIMLARI(Global Bütçe ilave)
AFYONKARAHİSAR
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK
KAMU HASTANE BİRLİĞİ ONARIM GİDERLERİ
AĞRI KAMU HASTANE
06.01 MAMUL MAL ALIMLARI
BİRLİĞİ
Taahhüt
Miktarı
Gönderilen
Miktar
Kalan
8.397.000 1.519.922 6.877.078
1
67.000
-66.999
12.760.679
871.992 11.888.687
7.617.000
382.166 7.234.834
0
453.000
-453.000
6.286.000 2.185.418 4.100.582
0 1.770.000 -1.770.000
818.750
642.718
176.032
2.808.000 1.308.793 1.499.207
ÖDENEK TAAHHÜT YAZILARI
ÖDENEK TAAHHÜTLERİ TAKİP SİSTEMİ
http://www.tkhk.gov.tr/
YATIRIM TAAHHÜTLERİ
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayı : 78004154-840/
Konu : Ödenek Taahhüdü
…………………………………….
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Genel Sekreterliğiniz bünyesinde, EK’li listede bulunan tedavi kurumlarının, tıbbi
cihaz, demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarının temini için Genel Bütçe 15.75.00.62-07.3.1.00-106.1 Mamul Mal Alımları Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinden ve Döner Sermaye
Bütçesinden ödenek taahhüt edilmiştir.
Taahhüt edilen ödenek miktarları ve tahsis amaçları Döner Sermaye Analitik Bütçe
Modülünde (http://analitikbutce.saglik.gov.tr/) Kullanıcı Menüsü → Ödenek İşlemleri →
Yatırım Taahhütleri Bölümünden görülebilecektir.
Genel Bütçe ödeneklerinin ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması halinde ilaveten
döner sermaye kaynakları da kullanılabilecektir. Bu nedenle;
1)Söz konusu tıbbi cihazların temini için ihaleye çıkılırken İhale Onay Belgesi’nin
“Kullanılabilir Ödenek Tutarı ve Bütçe Tertibi” kısmına hem genel bütçe hem de
döner sermaye bütçesi ilgili bütçe kalemi yazılacaktır.
2) Tip şartname ve tip sözleşmelerin “ödeme yeri ve şartları” bölümlerine her iki
bütçeden de (genel bütçe ve döner sermaye bütçesi) ödeme yapılacağı dikkate
alınarak, her iki bütçenin ilgili muhasebe birimlerinin (muhasebe müdürlüğünün,
döner sermaye saymanlığının vb.) yazılması gerekmektedir.
Genel Sekreterliğinizin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis etmesi ve
bahse konu mal alımı ödemelerinde (ödeme aşamasında) kullanılmak üzere Kurumumuzdan
ödenek talebinde bulunulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Fuat KANTARCI
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı
EK:
1 - Ödenek Taahhüt Tablosu (1 Sayfa)
DAĞITIM:
Gereği
31 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI HARCAMA KALEMİNDEN ÖDENEK PLANLAMASI YAPILAN KURUM LİSTESİ
TALEBİN UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ
S.N. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
AÇIKLAMA
DAİRE BŞK.
1 ADANA
Tıbbi Cihaz ve Yatırım
Planlama Daire Bşk.
Tıbbi Cihaz ve Yatırım
Planlama Daire Bşk.
Tıbbi Cihaz ve Yatırım
3 ANKARA 2. BÖLGE
Planlama Daire Bşk.
Tıbbi Cihaz ve Yatırım
4 BALIKESİR
Planlama Daire Bşk.
2 AFYONKARAHİSAR
5 BALIKESİR
6 DİYARBAKIR
7 HAKKARİ
Tıbbi Cihaz ve Yatırım
Planlama Daire Bşk.
Tıbbi Cihaz ve Yatırım
Planlama Daire Bşk.
Tıbbi Cihaz ve Yatırım
Planlama Daire Bşk.
TARİH
02.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
09.10.2014
09.10.2014
8 KARAMAN
Tıbbi Cihaz ve Yatırım
Planlama Daire Bşk.
09.10.2014
9 SİNOP
Tıbbi Cihaz ve Yatırım
Planlama Daire Bşk.
02.10.2014
10 ZONGULDAK
Tıbbi Cihaz ve Yatırım
Planlama Daire Bşk.
09.10.2014
SAYI
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin
2383 refakatçi koltuğu ve ikili hasta bekleme koltuğu
ihtiyaçları için
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan
2413
Dijital Rötgen Cihazı temini için
Elmadağ Dr.Hulusi Alataş Devlet Hastanesine
2438
bilgisayarlı tomografi cihazı X-ışın tüpü temini için
Birliğe bağlı sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve
2393
demirbaş ihtiyaçları için
Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde açılması
2384 planlanan 8 yataklı STROKE (inme) yoğun bakım
ünitesinin tıbbi cihaz ve demirbaş ihtiyaçları için
Selahattin Eyyubi DHnin tıbbi cihaz ve demirbaş
2414
ihtiyaçları için
Birliğe bağlı sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve
2412
demirbaş ihtiyaçları için
Karaman Devlet Hastanesi bünyesinde Onkoloji
2417 Hizmet Birimi kurulabilmesi için gerekli demirbaş
ihtiyaçları
Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Atatürk Devlet
2385 Hastanesi ve Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinin
mefruşat ihtiyaçları için
Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek
Hastalıkları Hastanesinde yeni kurulacak olan
2415
yoğunbakım ünitesinin tıbbi cihaz ve demirbaş
YATIRIM TAAHHÜTLERİ
 Yapılan taahhütlerin topluca görülebileceği sistemdir
Kurum Adı
Birlik Adı
Tarih
Sayı
Taahhüt
Ödenek
Miktarı
Ödenek Tertibi
Açıklama
Samsun Kamu SAMSUN KAMU
22.01.2014 2014.5451.13610
Hastane Birliği HASTANE
Merkezi
BİRLİĞİ
06.01 MAMUL Bağlı tesislerin Döner Sermaye Bütçesi
5.620.000 MAL
ilgili tertibinden tenkis yapılan tutarlar için
ALIMLARI
taahhüt
Samsun Kamu SAMSUN KAMU
14.02.2014 2014.5151.32151
Hastane Birliği HASTANE
Merkezi
BİRLİĞİ
06.01 MAMUL Samsun Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi
1.500.000 MAL
yeni hizmet binasının tıbbi cihaz, demirbaş
ALIMLARI
ve mefruşat ihtiyaçları için
Samsun Kamu SAMSUN KAMU
30.06.2014 2014.5459.268/840
Hastane Birliği HASTANE
Merkezi
BİRLİĞİ
Samsun Kamu SAMSUN KAMU
17.09.2014 2014.5459.516/840
Hastane Birliği HASTANE
Merkezi
BİRLİĞİ
Samsun Kamu SAMSUN KAMU
09.10.2014 2014.5459.590/840
Hastane Birliği HASTANE
Merkezi
BİRLİĞİ
06.01 MAMUL Kadın Doğum ve Çoçuk Hastalıkları
105.000 MAL
Hastanesi tıbbi cihaz ve demirbaş
ALIMLARI
ihtiyaçları için
06.01 MAMUL
Birliğe bağlı sağlık tesislerinin tıbbi cihaz
656.000 MAL
ve demirbaş ihtiyaçları için
ALIMLARI
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
06.01 MAMUL
Kemoterapi , Ameliyathane, Yoğun Bakım
1.000.000 MAL
ve Anjiyo Üniteleri tıbbi cihaz ihtiyaçları
ALIMLARI
için
Toplam
8.881.000
YATIRIM TAAHHÜTLERİ
DUYURU
Yapılan yenilikler, bilgilendirmeler, istekler
06.01 Mamul Mal Alımları için Global Bütçeden ödenek
tahsisi
6.1 Mamul Mal Alımları için yapılan taahhütlere
ilişkin Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri
ve bağlı tesislerince yapılan alımların ödemelerinde
kullanılmak üzere Global Bütçe ödeneğinden ödenek
tahsisi yapılmıştır. Ödenek planlamasında Ödenek Talep
Sistemine 17.10.2014 tarihine kadar girilen talepler ve
Genel Bütçeden tenkis edilen tutarlar toplamı dikkate
alınmış, ödenek üstü tutarlar düşülmüştür. Ödenekler
Birlik Genel Sekreterlikleri banka hesaplarına 20.10.2014
tarihinde geçecektir. Aktarılan ödenek miktarlarını
Ödenek Sorgu bölümünden görebilirsiniz.
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu