DEKAN
FAKÜLTE
KURULU
DEKAN
YARDIMCISI
FAKÜLTE
SEKRETERİ
Yazı ve Özlük
İşleri Birimi
Muhasebe Birimi
Öğrenci İşleri
Birimi
Dekan ve Bölüm
Sekreterlikleri
İç Hizmetler
Birimi
Güvenlik Birimi
DEKAN
YARDIMCISI
FAKÜLTE
YÖNETİM KURULU
BÖLÜMLER
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
Download

Yönetim Organizasyon Şeması