T.C. SAĞLIK BAKAKLIĞI. TÜRKİYE HALK
SAĞLIĞI KURUMU . THSK OBEZtTE DİYABET VE
METABOLİK HASTALIKLAR DA&FBAŞKANLTĞ1
0)
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
T.C.SaSttE:*art»$j
Tûrfüy* t t *
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı: 92148377/322 / (
Konu: Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı
6 Aylık Aktivite Programı
VALİLİĞİNE
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı uygulamaları kapsamında
2014 yılı “Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı” ilan edilmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda
hazırlanan ilk 6 aylık aktivitelerin yer aldığı program ektedir.
Söz konusu aktivitelerin Halk Sağlığı Müdürlükleri koordinasyonunda Kamu Hastaneleri
Birliği ve İl Sağlık Müdürlüklerinin de destekleriyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde;
yerel ve sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanımı ile yerine getirilmesi hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
Hüseyin ÇELİK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
EK:
Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı
6 Aylık Aktivite Programı
DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Halk Sağlığı Müdürlükleri
81 İl Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri
81 İl Sağlığı Müdürlükleri
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
T el: 312 565 6139
OBEZtTE, DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık 1 Sok. No: 38 / 4-B . , Sıhhiye / ANKARA
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden d7b57d3b-61b2-4637-9033-05acc4c75546 kodu ile erişebilirsiniz.
)
)
"SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKET YILI"
İLK ALTI AY FAALİYET PLANI
AYLAR
ŞUBAT
1. HAFTA
X
2. HAFTA
X
3. HAFTA
4. HAFTA
X
SAĞLIKLI YAŞAM
YÜRÜYÜŞÜ: EV
HANIMLARI İLE
YÜRÜYORUZ
(23 ŞUBAT2014)
HEDEF GRUP
EV HANIMLARI
AÇIKLAMA
Belediyelerle
işbirliği
yapılması
önerilmektedir (kadın lokalleri vb). Hava
şartlarının
kötü
olduğu
illerde,
belediyelerle işbirliği içinde ve kapalı
alanlarda sağlıklı beslenme ve fiziksel
aktivite konularında seminerler veya
başka uygun çalışmalar yapılabilir.
TUZ HAFTASI
(10-16 MART 2014)
MART
NİSAN
X
KANSER HAFTASI
(Ulusal Kanser
Sempozyumu)
(1-7 NİSAN 2014)
DÜNYA BÖBREK
GÜNÜ
ETKİNLİĞİ
(13 MART 2014)
Nefroloji Derneği
tarafından
düzenlenecek olan
etkinliğe
Sayın BAKAN'IN
KATILIMI
X
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE
YÜRÜYORUZ
14 Mart Tıp Bayramı
yürüyüşü
(23 MART 2014)
Tuz haftası, fazla tuz tüketiminin
zararlarına dikkat çekilecek şekilde ilgili
kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde
eğitimler ve seminer programları
düzenlenmesi, gerekli materyallerin
başkanlığımız web sitesinden elde
edilmesi,
yerel
medyanın
etkin
kullanılarak yapılması önerilmektedir.
BELEDİYELERİMİZLE İLE
YÜRÜYORUZ
(27 NİSAN 2014)
1. Kanser Daire Başkanlığı tarafından
organize edilecek
2. Kronik Hastalıklar Daire Başkanlığı
tarafından organize edilecek
3.ilgili daire başkanlıkları tarafından
gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır
SAĞLIK ÇALIŞANLARI
X
KALP SAĞLIĞI
HAFTASI
(12-18 NİSAN)
(Ulusal Fiziksel
Aktivite
Rehbeıfnin
basım, dağıtım
işlemleri ve
lansmanı)
BELEDİYE
BAŞ KANLARI,
ÇALIŞANLARI VE
AİLELERİ İLE
YÜRÜYÜŞ AKTİVİTESİ
MAYIS
X
DÜNYA SAĞLIK
İÇİN HAREKET ET
GÜNÜ
10 Mayıs 2014
Engelliler İle
Yürüyüş
(10-16 Mayıs
Dünya Engelliler
Haftası)
HAZİRAN
X
X
TEMMUZ
X
X
RAMAZAN’ DA SAĞLIKLI BESLENME - BAYRAMDA BESLENME
(28 HAZİRAN-27 TEMMUZ)
DÜNYA OBEZİTE GÜNÜ
(22 MAYIS 2014)
COSİ
(Çocukluk Çağı Obezite
Araştırması
Kitap lansmanı)
19 MAYIS GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMI ETKİNLİĞİ
Ortaöğretim ve lise
öğrencileri ile bisiklete
binme etkinliği
(25 MAYIS 2014)
ÖĞRENCİLERLE SAĞLIK İÇİN
YÜRÜYÜŞ
(29 HAZİRAN 2014)
DİN ADAMLARI, İMAMLAR
VE CAMİ CEMAATİ İLE
YÜRÜYORUZ
(27 TEMMUZ 2014)
ORTAÖĞRETİM-LİSE
ÖĞRENCİLERİ
22 MAYIS 2014 obezite gününde öğle
yemeği tüm Sağlık Bakanlığı merkez ve
bağlı birimleri ve taşra teşkilatlarında
yemekhanelerde
sağlıklı
beslenme
konusunda
broşürler
dağıtılacaktır.
Sağlıklı bir menü önerisi ile sağlıklı
beslenmeye dikkat çekilecektir.
ÖĞRENCİLER
DİN ADAMLARI
İMAMLAR VE CAMİ
CEMAATİ
TÜM TOPLUM
Ramazan ayı ve bayramda sağlıklı
beslenme ve hareketin önemine yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Download

sağlıklı yaşam