Sağlık Bakanlığı 14.10.2012 tarihli Tanıtım Yönetmeliği ve buna bağlı AIFD Tanıtım
İlkeleri kurallarına göre, ilaç firmaları bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi
bilimsel çalışma sunumunda bulunanlar ve toplantılara eğitim amaçlı katılanlar
dışındaki kişilerin katılımı konusunda finansal katkıda bulunamazlar. Bu kapsamın
dışındaki kişilere yapılacak katkılar ağır hukuki yaptırımlara bağlanmıştır. Bu nedenle
toplantıya ve bağlı aktivitelere refakatçi getirmemenizi özellikle rica ederiz. Sağlık
sektörünün yüksek standartlarını koruma konusunda göstereceğiniz duyarlılık ve
destek için teşekkür ederiz.
ÜCD Doğu Akdeniz Şubesi
Aşina Restaurant
13 Aralık 2014 , Cumartesi
Mersin
15:10 - 15:20
Açılış Konuşması
Dr. Tahsin Turunç
Değerli Meslektaşlarım,
Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Akdeniz Şubesinin 20142015 dönemi 2. bilimsel toplantısını Mersinde 13 Aralık
2014 Cumartesi günü Aşina Restaurant toplantı salonunda
gerçekleştireceğiz. Androloji ile ilgili konuların sunulacağı
ve tartışılacağı toplantıda sizleri aramızda görmekten büyük
bir mutluluk duyacağız. Bu bilimsel toplantımıza destek
olan İbrahim Ethem firmasına yönetim kurulumuz adına
teşekkür ederiz.
Dostça kalın.
Dr. Tahsin Turunç
ÜCD Doğu Akdeniz Şubesi Başkanı
Oturum Başkanı: Dr. Şaban Doran
15:20 - 15:40
Penil protez cerrahisi
Dr. Serkan Deveci
15:40 - 16:00
Peyronie hastalığı ve güncel tedavi seçenekleri
Dr. Emre Akkuş
16:00 - 16:20
Kahve Arası
Oturum Başkanı: Dr. Erim Erdem
16:20 - 16:40
Kronik orkaljili hastaya yaklaşım
Dr. Mehmet Reşit Gören
16:40 - 17:00
Prematür ejakulasyon ve tedavisi
Dr. Atilla Arıdoğan
17:20 - 19:00
Akşam Yemeği
Download

ÜCD Doğu Akdeniz Şubesi Aşina Restaurant 13 Aralık 2014