15 Kasım 2014
MS Akademisi Ege
20 Aralık 2014
MS-2014-11-033
Hilton İzmir Otel
“Sağlık Bakanlığı’nın 26.08.2011 tarihli Tanıtım Yönetmeliği’nin Madde 7 - (6) bendine ve buna bağlı AİFD Tanıtım İlkeleri kurallarına göre, ilaç firmaları bilimsel
kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi bilimsel çalışma sunumunda bulunanlar ve toplantılara eğitim amaçlı katılanlar dışındaki kişilerin katılımı konusunda
finansal katkıda bulunamazlar. Bu kapsamın dışındaki kişilere yapılacak katkılar ağır hukuki yaptırımlara bağlanmıştır. Bu nedenle toplantıya ve bağlı
aktivitelere eşinizi ve / veya çocuklarınızı getirmemenizi özellikle rica ederiz. Sağlık sektörünün yüksek standartlarını koruma konusunda göstereceğiniz duyarlılık
ve destek için teşekkür ederiz” * Bu davetiye bir kişiliktir. * T.C. Sağlık Bakanlığı, Tanıtım Yönetmeliği, Madde 7 - (6); AİFD Tanıtım İlkeleri, Madde 15.6
MS Akademisi Merck Serono’nun koşulsuz desteği ile düzenlenmektedir.
MS Akademisi Merck Serono’nun koşulsuz desteği ile düzenlenmektedir.
BİLİMSEL PROGRAM
MS Akademisi Merck Serono’nun koşulsuz desteği ile düzenlenmektedir.
BİLİMSEL PROGRAM
MS Akademisi Merck Serono’nun koşulsuz desteği ile düzenlenmektedir.
20 Aralık 2014
08:50 - 09:00
20 Aralık 2014
Açılış
N. Yüceyar
I. Oturum
Oturum Başkanları: Y. Zorlu - M. Kürtüncü
09:00 - 09:30
MS Patogenezinde Yeni Açılımlar
M. Kürtüncü
09:30 - 09:40
Tartışma
09:40 - 10:10
MS’de Klinik, Subklinik Aktiviteler
N. Yüceyar
10:10 - 10:20
Tartışma
10:20 - 10:40
Kahve Molası
II. Oturum
Oturum Başkanları: M. Gedizlioğlu - N. Yüceyar
III. Oturum
Oturum Başkanları: S. Özakbaş - Ö. Ekmekçi
13:00 - 13:30
Nöromyelitis Optica: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
A. Altıntaş
13:30 - 13:40
Tartışma
13:40 - 14:10
Multiple Skleroz’da Güncel Tedaviler: Etkinlik ve Güvenirlik
A. S. Kocaman
14:10 - 14:20
Tartışma
14:20 - 14:50
Multiple Skleroz’da Tedavi Yönetimi:
Başlama, Değiştirme, Sonlandırma İlkeleri
H. Efendi
14:50 - 15:00
Tartışma
15:00 - 15:20
Kahve Molası
10:40 - 11:10
BOS’un MS’in Tanı ve Prognozunda Değeri
G. S. Direskeneli
11:10 - 11:20
Tartışma
15:20 - 15:50
11:20 - 11:50
MRG’ nin MS ’in Tanı ve Prognozunda Değeri
R. Karabudak
Multiple Skleroz Atak Tedavisine Yaklaşım
L. Sinan Bir
16:00 - 16:30
Multiple Skleroz’un Semptomatik Tedavisinde Yenilikler
H. Mavioğlu
11:50 - 12:00
Tartışma
16:30 - 16:40
Tartışma
16:40 - 16:50
Kapanış ve Genel değerlendirme
N. Yüceyar
12:00 - 13:00
Öğle Yemeği
IV. Oturum
Oturum Başkanları: N. Kıylıoğlu - Y. Beckmann
Download

Ege MS Akademi3