sinirbilim
www.usk2016.org
II. DUYURU
Değerli Sinirbilimciler,
Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM)’nin ev sahipliğinde ve Beyin
Araştırmaları Derneği (BAD)’nin desteği ile düzenlenecek olan 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi, bu yıl 26-29 Mayıs 2016
tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de sinirbilim alanında gerçekleşecek, uluslararası katılımlı, bu en büyük kongrede
sizlere zengin bir bilimsel içerik sunmak için hazırlıklarımız devam etmektedir. Türkiye’de sinirbilim araştırmalarına gönül
vermiş siz değerli meslektaşlarımızdan gelecek öneriler ve kongre düzenleme kurulumuzun katkılarıyla her zamanki gibi
nitelikli ve zengin bir bilimsel program ortaya çıkacağı inancındayız.
Her biri alanında seçkin konuşmacıları biraraya getirerek, sinirbilimde güncel kavramların tartışılacağı ve “beyin çağı”
olarak nitelendirilen bu çağda önümüzdeki sinirbilim araştırmaları için yol haritalarının belirleneceği kongremizin ana
teması “Nörogörüntüleme” olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra molekülden davranışa ve ilişkili hastalıklara kadar geniş
bir yelpazede sinirbilim konularına da yer verilecektir. Bilimsel program, sinirbilim araştırmacılarının gerek teorik gerekse
pratik olmak üzere pek çok alanda gereksinimlerini gözeten konferans, kurs, panel ve çalıştay gibi birçok farklı eğitim
etkinlikleri ile dolu olacaktır. En önemlisi, yıl boyu gerçekleştirilen araştırma ürünlerinin sergileneceği ve tartışılacağı
oturumlar da bizleri beklemektedir.
Kongre katılım ücreti genç araştırmacılar düşünülerek minimum ölçülerde tutulmaya çalışılmıştır. Sosyal etkinliklere de
sahip olacak bu kongrenin özellikle yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurup gelecek sinirbilim çalışmaları için işbirlikleri
geliştireceğimiz, ayrıca genç sinirbilimcilerin alanında seçkin bilim insanları ile tanışma ve yeni kariyer hedefleri planlama
konusunda fırsatlar bulacağı bir ortam olacağını ümit ediyoruz.
Bu vesile ile siz saygı değer sinirbilimcileri Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi ve ilk Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan
kongremize davet etmekten onur duyuyor, bilimsel ve sosyal açıdan doyurucu bir program çerçevesinde biraraya gelmeyi
gönülden diliyoruz.
Saygılarımızla.
KONGRE EŞ BAŞKANLARI
Prof. Dr. Metehan Çiçek
AÜBAUM Müdürü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
sinirbilim
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş
Beyin Araştırmaları Derneği Başkanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
KURULLAR
EŞBAŞKANLAR
Prof. Dr. Metehan Çiçek
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş
SEKRETER
Prof. Dr. Nihal Apaydın
ONUR KURULU
Prof. Dr. Onur Güntürkün
Prof. Dr. Sema Yavuzer
DÜZENLEME KURULU
Soyadına göre alfabetik sırayla
Prof. Dr. Cenk Akbostancı
Prof. Dr. Belgin Can
Prof. Dr. İclal Ergenç
Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu
Prof. Dr. Özlem Küçük
Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven
Prof. Dr. Aysun Uz
Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay
Doç Dr. Bora Baskak
Yrd. Doç. Dr. Fikret ARI
Uzm. Öykü Mançe Çalışır
Uzm. Emre Kale
BİLİM KURULU
Soyadına göre alfabetik sırayla
Prof. Dr. Esat Adıgüzel
Prof. Dr. Eyüp Akarsu
Prof. Dr. Müge Artar
Prof. Dr. Ergin Atalar
Prof. Dr. Ahmet Ayar
Prof. Dr. Erol Başar
Prof. Dr. Ömer Beşaltı
Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl
Prof. Dr. Belgin Can
Prof. Dr. Reşit Canbeyli
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Tamer Demiralp
Prof. Dr. Bülent Elibol
Prof. Dr. Murat Emre
Prof. Dr. Nurhan Er
Prof. Dr. İlhan Erden
Prof. Dr. Osman Eroğul
Prof. Dr. İlgi Ertem
Prof. Dr. Lütfiye Eroğlu
Prof. Dr. Güven Güzeldere
Prof. Dr. Hakan Gürvit
Prof. Dr. Haşmet Hanağası
sinirbilim
Prof. Dr. Uğur Halıcı
Prof. Dr. Lütfiye Kanıt
Prof. Dr. Yücel Kanpolat
Prof. Dr. Sacit Karamürsel
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç
Prof. Dr. Türker Kılıç
Prof. Dr. Ersin Koylu
Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz
Prof. Dr. Özlem Küçük
Prof. Dr. Erhan Nalçacı
Prof. Dr. Nuhan Puralı
Prof. Dr. Filiz Onat
Prof. Dr. Özgür Önel
Prof. Dr. Çiğdem Özkara
Prof. Dr. Gürkan Öztürk
Prof. Dr. Gönül Peker
Prof. Dr. Şakire Pöğün
Prof. Dr. Ali Savaş
Prof. Dr. Halit Sinan Sözen
Prof. Dr. Gülgün Şengül
Prof. Dr. Neslihan Serap Şengör
Prof. Dr. Raşit Tükel
Prof. Dr. Uğur Türe
Prof. Dr. Betül Ulukol
Prof. Dr. Pekcan Ungan
Prof. Dr. Sinan Olkun
Prof. Dr. Banu Onaral
Prof. Dr. Kemal Türker
Prof. Dr. Ajlan Tükün
Prof. Dr. Emel Ulupınar
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus
Prof. Dr. Ali Yaman
Prof. Dr. Gazi Yaşargil
Prof. Dr. Yasemin Yavuz
Prof. Dr. Bayram Yılmaz
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş
Doç. Dr. Ahmet Acıduman
Doç. Dr. Başar Bilgiç
Doç. Dr. Ayşe Petek Bingöl
Doç. Dr. Burak Güçlü
Doç. Dr. Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Doç. Dr. Orhan Murat Koçak
Doç. Dr. İlkay Ulusoy
Doç. Dr. Süha Yağcıoğlu
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Prof. Dr. ERGİN ATALAR
Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkez Müdürü Bilkent Üniversitesi Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. AYŞENİL BELGER
Professor and Director of Neuroimaging
Research in Psychiatry,
Professor in the Department of Psychology
at the University of North Carolina, Adjunct Associate Professor at the Brain
Imaging and Analysis Center at Duke University
- ABD
Prof. Dr. RAY DOLAN
University College London, Wellcome Trust Centre for Neuroimaging Professor &
Director, Max Planck Centre for Computational Psychiatry & Ageing - İngiltere
Prof. Dr. H.C. ONUR GÜNTÜRKÜN
Biopsychology Faculty of Psychology
Ruhr University - Almanya
Prof. Dr. GÜVEN GÜZELDERE
Senior Lecturer on Philosophy & Psychology in
Harvard University İngiltere
sinirbilim
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
14. USK, sinirbilimleri ile ilgili tüm alanlardan katılıma açıktır. Kongreye özgün nitelikteki deneysel, klinik, metodolojik
ve epidemiyolojik çalışmalar ile kompütasyonel ve teorik modeller ile ilgili bildiriler kabul edilecektir. Derleme
niteliğindeki bildiriler kapsam dışında
tutulacaktır. Tüm bildiriler Bilim ve
Düzenleme
Kurulları
tarafından
değerlendirildikten
sonra
kabul
edilecektir.
 Posterler Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanmalıdır.
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: Bildiri gönderimi
www.usk2016.org websitemizde yayınlanan Online
Bildiri Gönderimi Sistemi ile yapılacaktır.
Dil: Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
Özetin Hazırlanması:
Başlık
Başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalı ve boşluklar
dahil 120 karakteri geçmemelidir. Başlıkta standart
kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşiklerin
kısaltılmış adları kullanılamaz.
Kısaltmalar
Özet metninde standart kısaltmalar kullanılabilir.
Kimyasal bileşikler için kısaltma kullanılacaksa, bileşiğin
tam adı yazıldıktan sonra kısaltılmış adı parantez içinde
belirtilmelidir.
Özet Metni
Özet metni, 400 kelimeyi geçmemelidir (başlık, yazar
adları ve anahtar kelimeler hariç, destek metni dahil).
Özet aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir. Amaç, Gereç
ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılmalıdır.
Tablo ve şekil içermemelidir.
AMAÇ: Çalışmanın neden yapıldığı net ve açık bir şekilde
belirtilmelidir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Kullanılan yöntem ve/veya modeller
amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Çalışmaya
alınan denek türü ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.
BULGULAR: Önemli bulgular istatistiksel anlamlılık ile
birlikte belirtilmelidir.
SONUÇ: Çalışmanın bulgularına göre varılan sonuçlar
belirtilmelidir.
Anahtar sözcükler
Özetin sonunda en çok 5 adet anahtar sözcük yer
almalıdır.
sinirbilim
Destek
Varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek
kodu ile birlikte özetin altında belirtilebilir. 400 kelimelik
özet metnine dahil olarak yazılmalıdır.
Bildiri Özeti Gönderim Kuralları:
Bildiri özeti gönderen kişi sunum yapacak yazar olarak
sadece bir bildiride, eşlik eden yazar olarak birden fazla
bildiride yer alabilir. Bildirilerin değerlendirmeye
alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre
kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması
gerekmektedir. Özetlere herhangi bir redaksiyon hizmeti
verilmeyeceği için yazım hatalarına dikkat edilmelidir.
Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
Bildirilerin Basımı:
Kabul edilmiş tüm bildiri özetleri “Anatomy” dergisinde
basılacak, ayrıca kongre sayfasından online olarak
erişilebilecektir.
Özetin Konusu:
Özetin USK ana konularının listelendiği web sayfasındaki
"Bilimsel Program " sayfasındaki ana başlıklarından
hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bu hem
değerlendirme komitesine yönlendirme hem de
bildirinin hangi oturumda yer alacağının belirlenmesi
açısından önemlidir.
Poster Sunumları:
Posterlerinizi 70x90 cm (enxboy) olacak şekilde
hazırlayınız.
Sözel Sunumları:
Her bir sözel sunum için 10 dk, tartışma için ise 2 dakika
süre ayrılmıştır. Programda aksaklığa neden olmamak
için sunum süresine özen göstermenizi rica ederiz.
sinirbilim
KAYIT
KAYIT TÜRÜ
Erken Kayıt
8 Ocak 2016'a kadar
Normal
9 Ocak 2016-1 Mart 2016
Geç kayıt
2 Mart 2016 itibari ile
Uzman Doktor ve Öğretim Üyesi
350 TL
450 TL
500 TL
Öğrenci
200 TL
300 TL
350 TL
 Belirtilen tüm kayıt ücretlerine KDV dahildir.
 Kayıt ücretine dahil olanlar: Bilimsel programa katılım, yaka kartı, katılım sertifikası, kongre çantası, sergi
alanına giriş, kongre boyunca verilecek öğle yemeği, öğleden önce ve sonra verilecek kahve molaları, açılış
resepsiyonu ve gala yemeği
KURS KAYIT
KAYIT TÜRÜ
Kurs

Yarım Gün Kurs Katılımı
50 TL
Belirtilen tüm kayıt ücretlerine KDV dahildir.
Tam Gün Kurs Katılımı
100 TL
BANKA HAVALE İLE ÖDEME:
Aşağıdaki hesaba ödeme yapıldıktan sonra, "Kayıt Formunun" dekont ile birlikte [email protected] email
adresine gönderilmesi gerekmektedir.
KAYIT FORMU için tıklayınız
Hesap İsmi: Ea Organizasyon Reklam Yayıncılık Turizm İç Ve Dış Ticaret Ltd. Şti
Şube Kodu: 9930, Denizbank Altunizade şubesi
Hesap No: 4843153-351
IBAN: TR76 0013 4000 0048 4315 3000 01
Döviz Kodu: TL
KREDİ KARTI İLE ÖDEME;
ONLINE ÖDEME SİSTEMİ için tıklatınız
 Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen kişiler için kayıt ücretinin üzerine %3 komisyon eklenecektir.
 Bonus özellikli kartınızla ödeme yapmak istiyorsanız, “Online Ödeme Sistemi” ni kullanabilirsiniz. 9’a kadar
taksitlendirme yapılabilmektedir.
 Kayıt işleminizi yukarıda yer alan KAYIT FORMUNU doldurarak gerçekleştiriyorsanız, kayıt formundaki ilgili
alana kart bilgilerinizin (kart numarası-geçerlilik tarihi-güvenlik numarası) eksiksiz olarak girilmesi
gerekmektedir.
İPTAL VE İADE KOŞULLARI
 Kayıt iptal talebi Ea Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
 8 Ocak 2016 tarihinden önce yapılan iptal taleplerinde, ödeme tutarının %10’u kesilerek iade edilecektir.
 9 Ocak 2016 itibari ile herhangi bir iade yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra isim değişiklikleri kabul
edilecektir.
 Tüm iadeler kongre sonrası yapılacaktır.
sinirbilim
KONGRE MERKEZİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
İLETİŞİM
Profesyonel Kongre Organizatörü
Ea Organizasyon
Göksu Evleri Üst Çamlık Cad. No:141 B108A Anadoluhisarı, Beykoz, İstanbul - Türkiye
Tel : +90 216 465 35 40
Faks : +90 216 465 40 48
[email protected]
sinirbilim
Download

14_ulusal_sinirbilim_kongresi_2_duyuru