DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV DAĞILIMI
Miktat BEKTAŞ
Daire Başkanı
Yusuf ÇETİN
Yüksekokul Sekreteri
Sülbüye UMURHAN
Şube Müdürü
Gerçekleştirme Görevlisi
Tahakkuk
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Personel İşlemleri
Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Özel Kalem Hizmetleri
Özay Özgür İLGÖRDÜ
Memur
Dış İlişkiler Birimi
Akademik Takvim
Yatay / Dikey Geçiş
Çift Anadal / Yandal
Cemil DOLKER
Memur
OBS Geliştirme ve Güncelleme
Mühendislik Fakültesi
Kontenjanlar
İnternet
Mimarlık Fakültesi
İstatistikler
YÖKSİS
Harçlar
Verilecek Diğer Görevler
Gürsel UYAR
Memur
Evrak Kayıt
Dosyalama / Arşiv
Posta - Zimmet
EBYS
Fotokopi (Minolta EP 1054)
Faks Takibi
Özel Kalem Hizmetleri
Verilecek Diğer Görevler
Abdi ARMAN
Şef G.
Dilek ÖZEKMEKÇİ
Şef G.
Habip TÜZÜN
Ayniyat Saymanı
Altıntaş MYO
Domaniç MYO
Emet MYO
Hisarcık MYO
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Verilecek Diğer Görevler
Cihat TEPE
Teknisyen
Ücretsiz İzinde
Yönetmelik / Yönerge
Bölüm / Program Açma
Veli Kaya
Memur
İsa VURAL
Memur
Fen Edebiyat Fakültesi
Simav TEF
Simav Teknoloji Fakültesi
İlgili Birimlerin :
- Diplomaları ve Diploma Ekleri
- Öğrenci Kimlik İşlemleri
Simav MYO
Tavşanlı Tur. Ot. İşl. Y.O.
Tavşanlı MYO
Bilecik Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Simav Sağlık Hizmetleri MYO
Verilecek Diğer Görevler
Formasyon Sertifikaları
Aslanapa MYO - Dumlupınar MYO
Mezunların İzlenmesi
BEK-ADEK-İDEK-KUDEK
Fotokop Cihazı (Bizhub 350)
Verilecek Diğer Görevler
Latif ÖZBAY
Memur
OBS Geliştirme ve Güncelleme
Öğrenci Olayları
Öğrenci Disiplin ve Cezaları
Orhan BATMAZ
Memur
İ.İ.B.F.
Tıp Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Burs İşlemleri
Kütahya Tek. Bil. MYO
OBS Yetki ve Şifre İşlemleri
Kütahya Sos. Bil. MYO
Verilecek Diğer Görevler
Gediz Sağlık Hiz. MYO
Diş Hekimliği Fakültesi
Pazarlar MYO
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Verilecek Diğer Görevler
Fatma Seda GÜLCÜ
Memur
Ücretsiz İzinde
Sinan İKİEL
Memur
Kamil DOĞAN
Memur
Eğitim Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Bed. Eğitimi ve Spor Y.O.
İlgili Birimlerin :
- Diplomaları ve Diploma Ekleri
- Öğrenci Kimlik İşlemleri
Uygulamalı Bilimler Y.O.
Yabancı Diller Y.O.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gediz MYO
Şaphane MYO
Verilecek Diğer Görevler
Formasyon Sertifikaları
Çavdarhisar MYO
Mezunların İzlenmesi
Stajlar
Fotokop Cihazı (Bizhub C252)
Verilecek Diğer Görevler
Download

Görev Dağılımı