OCT: Optik Koherens Tomografi
Optik koherens tomografi (OCT), retina tomografisi ve retina histopatolojisi ile
ilgili bilgiler veren bir görüntüleme tekniğidir. Biyolojik dokulardan mikron
çözünürlüğünde tomografik kesitler içeren bu yöntemin prensibi, kızılötesi ötesi bir
ışığı (820nm) retinaya göndererek farklı optik özelliklere sahip dokulardan meydana
gelen yansımaların özelliklerinin değerlendirilmesidir. OCT’nin çalışma prensibi Bscan ultrasonografiye benzer ancak OCT’de ses dalgaları yerine, ışık kullanılır ve
daha detaylı mikron çözünürlükte görüntüler elde edilir. Işık kaynağından gönderilen
ışık, yansıma aynasında referans ve ölçüm ışığı olarak iki farklı ışığa ayrılır. Referans
ışığı referans aynasına, ölçüm ışığı ise göze ulaşır. Referans aynasından ve farklı
yansıma özelliğine sahip oküler yapılardan yansıyan ışık arasındaki zamansal farka
göre dokunun tomografik kesiti belirlenir.
OCT klinik muayene veya anjiografik olarak tespit edilemeyen bazı retinal
patolojilerin tanımlanmasında çok yardımcı non-invaziv bir cihazdır. Tüm retinal
hastalıklarda değerli bilgiler sağlayabilmektedir. Özellikle makülanın etkilendiği
durumlarda çok değerli bir tanısal testtir. Maküladaki membranları, seviyelerini,
maküla deliklerini, yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda lezyonun takibi, maküla
ödeminin değerlendirilmesi, makülada her türlü muhtemel hasarın tespit edilmesinin
yanında, glokom takibinde optik sinir başı ve retina sinir lifi kalınlığının
değerlendirilmesi, koroid kalınlığı ve hatta gözün ön segment yapılarınının
değerlendirilmesine (kornea, ön kamara, iris ve açı bölgesi vs) imkan sağlar.
Yukardaki resimde makülanın (sarı nokta) OCT deki normal görünümü izlenmektedir.
Bu resimde ise yaşa bağlı maküla dejenerasyonunun yaş tipi nedeniyle üstte intraretinal
ödem, altta ise pigment epitel dekolmanı ile birlikte sensorial retina dekolmanı
görülmektedir.
Bu resimde ise santralde diyabetik maküla ödemine bağlı kist görülmektedir.
Yukardaki resimde Vitreomaküler Traksiyon (sarı noktada çekinti) (üstte) ve cerrahi
sonrası düzelmiş maküla görüntüsü izlenmektedir.
Yukardaki resimde maküla dekolmanı izlenmektedir.
Yukardaki 2 resimde maküla üzerinde bir zar oluşumu (macular pucker) görülmektedir.
Yukardaki resimde solda maküla deliği olan hastaya ait OCT görülmekte. Sağda ise
ameliyat sonrası deliğin kapanmış olduğu görülmektedir.
İndosiyanin Yeşili Anjiografisi:
Gizli veya klasik membranlarda sınır özellikleri; PED, hemoraji veya hipofloresans
nedeniyle ayırt edilemediğinde İndosiyanin Yeşili Anjiografisi (İSYA-ICG) çekilir.
İSYA’da kullanılan infrarede yakın uzun dalga boyuna sahip dalgalar, RPE ve
koroidden geçebilir ve hemoglobin tarafından daha az absorbe edilir. İSY, proteine
fluoreseine göre daha yüksek oranda bağlanır, bu nedenle lezyondan belirgin sızıntı
gözlenmez. Bu şekilde retinanın altında bulunan damar tabakası olan koroidin FFA
dan daha iyi görüntülenmesini sağlar. Özellikle yaşa bağlı maküla dejenerasyonunun
alt tiplerinde (gizli KNV, PCV gibi), enflamatuar hastalıklarda, santral seröz
korioretinopatide çok değerli bilgiler sağlamaktadır.
Download

OCT: Optik Koherens Tomografi Optik koherens tomografi