KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Ramazan GENCER
Ünvan
Mühendis
Dahili
419
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
18.02.1986 - BUCAK
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Akademik Birim / Mezuniyet
Yılı
Bitki Koruma (Fitopatoloji) / …
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Akademik Birim / Mezuniyet
Yılı
Bitki Koruma (Fitopatoloji) / 2012
Lisans
Üniversite Adı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Birim / Mezuniyet
Yılı
Ziraat Mühendisliği (Bitki Koruma) / 2009
Diğer Eğitimleri
Türkiye 5. Bitki koruma
Kongresi
2. Uluslararası Buğday Sarı Pası
Sempozyumu
1. Kademe İstatistik Eğitimi
Bitki Genetik Kaynaklarının;
Survey, Toplanma, Muhafaza ve
Değerlendirilmesi
Bitki Koruma Ürünü Reçete
Yazma Yetki Belgesi
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve
Toptancılık Sınavı Başarı
Belgesi
Ulusal Keçicilik Kongresi
2014
2014
2014
2012
2012
2010
2010
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
KPDS
ÜDS
TOEFL
IELTS
60
GÖREV YERLERİ (Tarih / Unvan / Kurum)
2012 - … / Mühendis / Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
GÖREV ALDIĞI PROJELER
Ege Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob.
Ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Ege Sahil Kuşağı Buğday ve Arpa Ekilişlerinde Cephalosporium Çizgi Hastalığı (Hymenula cerealis Ellis &
Everh.)’nın Yaygınlığı ve Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi
Ege Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çeşit Geliştirme Çalışmaları
Buğdayda Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü ile Buğday Başak Yanıklığına Sebep Olan Başlıca Fusarium
türlerinin ve DON ile NIV Kemotiplerinin Batı Marmara Bölgesinde Yaygınlığının PCR ile Saptanması TÜBİTAK TOVAG
MAKALELER & BİLDİRİLER & YAYINLAR
Gencer R. ve Mert-Türk F., 2014. Buğdayda Fusarium culmorum Kemotiplerinin Patojenite ve
Zearalenone Üretimi Açısından Karşılaştırılması. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, s. 250.
Mert-Türk F. ve Gencer R., 2013. Distribution of the 3-AcDON, 15-AcDON, and NIV chemotypes of
Fusarium culmorum in the North-West of Turkey. Plant Protect. Sci., 49: 57–64.
Mert-Türk F. ve Gencer R., 2011. Fusarium culmorum İzolatları Arasında DON, 3-AcDON, 15-AcDON ve
NIV Kemotiplerinin Dağılımlarının Saptanması. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, s.
387.
Mert-Türk F. ve Gencer R., 2011. Çanakkale Buğday Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar ve Çıkış
zamanları. Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Çanakkale, 402-404.
Mert-Türk F., Gencer R. ve Kahrıman F., 2011. Fusarium culmorum Kültür Filtratının Buğday
Tohumlarının Çimlenmesine Etkisinin Saptanması. Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve
Geleceği), Çanakkale, 405-411.
Mert-Türk F., Kahriman F., Gencer R. ve Egesel C.O., 2010. Fusarium Head Blight Affected the Yield but
not the Total Protein Content of Winter Wheat. Conference on “Impact of plant pathogens on food
quality of agricultural crops and wine (Patholux)”, Lüksemburg, p. 27.
Download

Uzm. Ramazan GENCER