HİDROLOJİ
UYGULAMA 17
Dicle barajı havzasında Maden yağış ölçüm istasyonunda 5, 10, 25, 50 ve 100 yıllık
aralıklarla görülen 1, 2, 3, 6, 12 ve 24 saat süreli sağanak değerler aşağıda verilmiştir.
Bu bilgilerden yaralanarak Maden istasyonuna ait “yağış şiddeti–süre-frekans” eğrisini
çiziniz.
Yağış süresi
(saat)
1
2
3
6
12
24
Tekerrür Aralığı
(yıl)
5
10
25
50
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
10
25
50
100
Toplam Yağış
Yüksekliği P (mm)
32
38
47
51
56
44
79
53
96
70
125
82
146
96
110
136
150
170
ÇÖZÜM
Yağış süresi
(saat)
1
2
3
6
12
24
Tekerrür Aralığı
(yıl)
5
10
25
50
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
10
25
50
100
Toplam Yağış
Yüksekliği P (mm)
32
38
47
51
56
44
79
53
96
70
125
82
146
96
110
136
150
170
Yağış Şiddeti
i (mm/saat)
32
38
47
51
56
22
39.5
17.67
32
11.67
20.83
6.83
12.17
4
4.58
5.67
6.25
7.08
Yağış Şiddeti – Süre – Frekans Bağıntısı
Yağış Şiddeti (mm/saat)
100
10
5 Yıl
10 Yıl
25 Yıl
50 Yıl
100 Yıl
1
1
10
Yağış Süresi (saat)
100
Download

HİDROLOJİ UYGULAMA 17