T Testi Formülleri

12
=
1
∑=1
(1 − ̅1 )2
1 − 1
∑
22
2 =
=
2
(2 − 
̅ 2 )2
=1
2 − 1
(1 − 1)12 + (2 − 1)22
1 + 2 − 2
=
(̅ 1 − ̅2 ) − (1 − 2 )
1
1
 √ + 
1
2
Varyans Analizi Formülleri

GKT = UKT + HKT
 =
=1

sd

 =
sd
 = ∑ .2 ⁄ − 
..2

∑ ∑ 2
=1 =1

− 
=1
Düzeltme Katsayısı
Genel Kareler Toplamı
Uygulama Kareler Toplamı
Hata Kareler Toplamı
2. = ∑ 2 , …
=1
 =  − 
= N-1
:
:
:
:

1. = ∑ 1 ,
sd
DK
GKT
UKT
HKT
= u-1
= u(t-1)
Yij :
Belirli bir dizide i ve j indisindeki
değer
sd
u
t
N
Serbestlik Derecesi
Uygulama Sayısı
Tekerrür Sayısı
Toplam Değer Sayısı (t*u)
:
:
:
:
Download

Formüller