Gün
Ders
Pazartesi
Sınıf : 10A
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
H.ALK
H.ALK
11BDN
10TAR
Salı
Çarşamba
Perşembe
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
M.ABC
Ş.AKD
F.ASL
10PAKE
10PAKE
B2
B2
M.ABC
Ö.ÖNM
10TAR
Ö.ÖNM
10PRT
10BTT
10BTT
10TELE
10TELE
B5
B5
B2
B2
Ö.GKT
10MAT
T.GRR
10DİLA
Cuma
11BDN
Y.AYY
Ö.GKT
10MAT
T.GRR
10DİLA
Y.AYY
29/12/2014
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 42
Sınıf Öğretmeni : TÜRKAN GÖRÜR YOLCU
S.ARK
B4
S.SVŞ
10PRT
S.ARK
B4
S.SVŞ
10BTT
10BTT
B5
B5
Ö.GKT
10TE
Y.AYY
10DİN
10BYL
(7)
13:40
14:20
10TRES
M.ABC
B2
10TRES
B2
10COĞ
10MAT
10MAT
10BYL
10BYL
10PRT
10PRT
E.YLD
F.ASL
10TE
E.YLD
F.ASL
10FİZ
T.GRR
S.ARK
B4
10TE
10MAT
10MAT
10KİM
T.GRR
B4
10KİM
K.ERG
B.YLT
(10)
REH
T.GRR
S.ARK
10YDM
K.ERG
T.GRR
T.GRR
10FİZ
Y.AYY
(9)
15:10
15:50
M.ABC
10COĞ
Ö.GKT
Y.AYY
(8)
14:20
15:00
E.BLG
10YDM
E.BLG
B.YLT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Sınıf : 10AA
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
K.ERG
K.ERG
10PRT
10PRT
B4
B4
10FİZ
S.ARK
10TE
10FİZ
S.ARK
10TE
Y.AYY
Y.AYY
10MAT
10MAT
H.AKK
10MAT
H.AKK
H.AKK
10MAT
H.AKK
Toplam Ders Saati : 44
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
H.ALK
H.ALK
11BDN
10MAT
H.AKK
11BDN
10MAT
H.AKK
(5)
12:10
12:50
Sınıf Öğretmeni : YASEMİN AYAYDIN
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
M.ABC
F.ASL
10PAKE
10PAKE
B2
B2
M.ABC
10TAR
İ.RST
10TAR
İ.RST
10BTT
10BTT
10PRT
10PRT
B5
B5
B4
B4
Ö.GKT
Ö.GKT
10TELE
10TELE
B2
B2
S.SVŞ
10KİM
B.YLT
S.SVŞ
10KİM
B.YLT
S.ARK
10YDA
H.SVŞ
10COĞ
E.YLD
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
S.ARK
10YDA
10DİLA
10DİLA
10TRES
10TRES
10DİN
B2
B2
Ö.GKT
Y.AYY
Ö.GKT
Y.AYY
Ş.AKD
10BYL
10BYL
F.ASL
Y.AYY
10TE
10BTT
10BTT
B5
B5
F.ASL
Y.AYY
10COĞ
10YDA
H.SVŞ
Ö.GKT
10YDA
H.SVŞ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
(9)
15:10
15:50
10BYL
H.SVŞ
E.YLD
(8)
14:20
15:00
29/12/2014
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
REH
Ö.GKT
(10)
Gün
Ders
Pazartesi
Sınıf : 10AB
(1)
08:30
09:10
10GMU1
10GMU1
M3
M3
E.AYR
10KİM
Salı
B.YLT
Çarşamba
Perşembe
10FİZ
E.AYR
10KİM
B.YLT
10FİZ
K.ERG
K.ERG
10COĞ
10COĞ
M.ÜZT
10MAT
Cuma
(2)
09:10
09:50
T.GRR
M.ÜZT
10MAT
T.GRR
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 44
Sınıf Öğretmeni : SEMA BAZANCİR
29/12/2014
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
(9)
15:10
15:50
A.TŞ
A.TŞ
S.BZN
S.BZN
B.ÖZD
B.ÖZD
S.BZN
10BKK
10BOF
10BOF
M2
M2
10YDA
10BYL
S.MVL
10YDA
A.TŞ
10YDA
10DİN
Ş.AKD
10YDA
10BOF
M2
10MAT
T.GRR
10TE
A.TŞ
D.DÇ
10GMU1
10GMU1
10GMU1
M3
M3
M3
E.AYR
10BYL
S.MVL
E.AYR
10BYL
S.MVL
10BOF
11BDN
M2
10MAT
T.GRR
O.ERD
10MAT
10MAT
T.GRR
T.GRR
10BKK
10BKK
E.AYR
O.ERD
O.ERD
10TE
10TE
10DİLA
D.DÇ
M2
M2
D.DÇ
Y.AYY
11BDN
S.BZN
10GMU1
E.AYR
M3
10TAR
İ.RST
(10)
REH
S.BZN
M2
10GMU1
E.AYR
M3
10TAR
İ.RST
10DİLA
Y.AYY
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Sınıf : 10AC
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
A.İSM
A.İSM
10BYL
10BYL
10GMU1
10GMU1
M3
M3
A.KYA
A.KYA
11BDN
11BDN
10MAT
10MAT
H.ALK
Ş.ÇKR
10TE
D.DÇ
H.ALK
Toplam Ders Saati : 44
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
İ.RST
İ.RST
C.GKT
10TAR
10TAR
M1
Sınıf Öğretmeni : DİLEK DUÇ ÇELTİK
(6)
12:50
13:30
10GMU1
M1
M3
M3
C.GKT
10YDA
10YDA
10MAT
10MAT
10FİZ
Ş.ÇKR
10FİZ
M.ÜZT
Ş.ÇKR
K.ERG
K.ERG
10TE
10MAT
10MAT
Ş.ÇKR
Ş.ÇKR
(8)
14:20
15:00
10GMU1
10COĞ
M.ÜZT
(7)
13:40
14:20
10BOF
10COĞ
Ş.ÇKR
D.DÇ
10BOF
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
A.KYA
A.KYA
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
10GMU1
A.KYA
M3
A.TŞ
REH
D.DÇ
10DİN
10BKK
10KİM
10KİM
10DİLA
10DİLA
Y.AYY
10TE
D.DÇ
10BYL
10BOF
10BOF
10GMU1
10GMU1
M1
M1
M3
M3
A.TŞ
B.YLT
A.İSM
10YDA
A.TŞ
B.YLT
C.GKT
10YDA
A.TŞ
Y.AYY
C.GKT
Ş.AKD
A.KYA
10BKK
10BKK
M1
M1
B.DUR
B.DUR
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
B.DUR
M1
A.KYA
(10)
Gün
Ders
Pazartesi
Sınıf : 10B
(1)
08:30
09:10
10YDM
E.BLG
10MAT
Salı
Z.ÖZT
Çarşamba
Perşembe
10YDM
E.BLG
10MAT
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
S.ARK
S.ARK
S.ARK
S.ARK
E.YLD
E.YLD
10PRT
B4
10FİZ
10PRT
B4
10FİZ
Z.ÖZT
K.ERG
K.ERG
10TELE
10TELE
11BDN
11BDN
B2
B2
S.SVŞ
S.SVŞ
10BTT
10BTT
B1
B1
S.ARK
10BYL
Cuma
(2)
09:10
09:50
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 42
Sınıf Öğretmeni : ÖZLEM ÖNEM
S.MVL
S.ARK
10BYL
S.MVL
H.ALK
H.ALK
10DİLA
10DİLA
Y.AYY
10MAT
10MAT
Y.AYY
Z.ÖZT
Z.ÖZT
10BTT
B1
10BTT
B1
10PRT
10PRT
B4
B4
S.ARK
10COĞ
S.ARK
10KİM
10KİM
10TRES
B.YLT
10PAKE
10PAKE
10TRES
B2
B2
B2
M.ABC
REH
M.ABC
10COĞ
M.ABC
B.YLT
B2
Ö.ÖNM
Y.AYY
10MAT
10MAT
10TE
10TE
10TAR
10TAR
Y.AYY
Y.AYY
Ö.ÖNM
(9)
15:10
15:50
(10)
10BYL
S.MVL
M.ABC
10TE
Z.ÖZT
29/12/2014
Z.ÖZT
10DİN
Ş.AKD
Ö.ÖNM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Sınıf : 10C
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
O.ERD
Toplam Ders Saati : 42
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
O.ERD
D.DÇ
D.DÇ
B.ÖZD
10MAT
10MAT
10DİN
10GMU1
10MAT
10MAT
10DİLA
10DİLA
10BKK
M1
Ş.ÇKR
Ş.ÇKR
10FİZ
10BKK
M1
Ş.ÇKR
Ş.ÇKR
10FİZ
N.KST
N.KST
10KİM
10KİM
B.YLT
B.YLT
10TE
Ş.AKD
Y.AYY
10MAT
Ş.ÇKR
10TE
D.DÇ
10TE
A.ARS
M3
Y.AYY
10MAT
11BDN
10GMU1
A.ARS
M3
Sınıf Öğretmeni : NEŞE KESTANE
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
B.ÖZD
İ.RST
İ.RST
11BDN
10GMU1
A.ARS
M3
10TAR
10BYL
10BOF
S.MVL
10GMU1
10BOF
M3
M3
M2
A.ARS
A.ARS
10TAR
10BYL
10GMU1
C.GKT
S.MVL
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
REH
N.KST
C.GKT
M2
10BKK
10GMU1
10GMU1
10BOF
10BOF
M2
M3
M3
M1
M1
Ş.ÇKR
O.ERD
10YDM
10YDM
E.BLG
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
E.BLG
A.ARS
10COĞ
M.ÜZT
A.ARS
10COĞ
M.ÜZT
C.GKT
10BYL
S.MVL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
C.GKT
(10)
Gün
Ders
Pazartesi
Sınıf : 10D
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
E.KSP
E.KSP
10MAT
10MAT
Salı
E.KSP
Çarşamba
Perşembe
Cuma
10MAT
E.KSP
10MAT
10MAT
E.KSP
10MAT
E.KSP
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 42
Sınıf Öğretmeni : DERYA KOÇER
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
B.ÖZD
B.ÖZD
11BDN
10BYL
A.İSM
10TE
D.DÇ
10BYL
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
A.KYA
C.GKT
C.GKT
10GMU1
10GMU1
M3
M3
A.KYA
10TE
10GMU1
10GMU1
M1
M3
M3
M3
10TE
10BOF
10BOF
M1
M1
E.CNB
A.KYA
C.GKT
A.KYA
10YDM
10YDM
H.SVŞ
Y.AYY
N.KST
N.KST
D.KÇR
REH
10TAR
10TAR
10COĞ
10KİM
10KİM
10BKK
10BKK
10GMU1
10GMU1
10BYL
10DİN
M1
M1
M3
M3
A.İSM
E.CNB
E.CNB
A.KYA
İ.RST
İ.RST
A.KYA
A.İSM
(10)
A.KYA
H.SVŞ
10DİLA
A.İSM
10FİZ
M1
10GMU1
D.DÇ
C.GKT
M1
10BOF
(9)
15:10
15:50
10BKK
A.İSM
D.DÇ
10BOF
10DİLA
Y.AYY
10FİZ
11BDN
(5)
12:10
12:50
29/12/2014
M.ÜZT
10COĞ
M.ÜZT
Ş.AKD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Sınıf : 11A
(1)
08:30
09:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(2)
09:10
09:50
Toplam Ders Saati : 37
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
P.TSN
İ.RST
Sınıf Öğretmeni : ZELİHA YALÇIN
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
İ.RST
Ş.AKD
11MYDİ
11DİLA
11DİLA
11MAT
11MAT
11GRAF
11GRAF
11GRAF
11GRAF
11WEB
11WEB
B3
B3
B3
B3
B4
B4
T.GRR
M.ABC
T.GRR
P.TSN
S.SVŞ
S.SVŞ
11WEB
11WEB
11WEB
11WEB
B4
B4
B4
B4
M.ABC
11YDM
E.BLG
11FEL
Ş.KSG
M.ABC
11YDM
E.BLG
11FEL
Ş.KSG
M.ABC
11SOS
Ş.KSG
M.ABC
11SOS
Ş.KSG
S.SVŞ
11İNK
S.SVŞ
H.ALK
Z.YLÇ
11TED
11TED
11GRAF
11GRAF
B3
B3
H.ALK
P.TSN
P.TSN
11WEB
11WEB
B4
B4
B4
B4
M.ABC
M.ABC
REH
M.ABC
11BDN
11WEB
M.ABC
M.ABC
11BDN
11WEB
M.ABC
11DİN
(8)
14:20
15:00
11MYDİ
M.ABC
11İNK
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
S.SVŞ
11TED
S.SVŞ
P.TSN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Sınıf : 11AA
(1)
08:30
09:10
Perşembe
Cuma
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
Z.YLÇ
A.TŞ
A.TŞ
Ş.KSG
Ş.KSG
11GRAF
11GRAF
11GRAF
11GRAF
B3
B3
B3
B3
Z.YLÇ
Z.YLÇ
Z.YLÇ
11YDA
11YDA
11WEB
11WEB
11WEB
11WEB
11MYDİ
11MYDİ
B5
B5
B5
B5
B5
B5
Ö.GKT
Çarşamba
(2)
09:10
09:50
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 40
Sınıf Öğretmeni : AYŞENUR TAŞ UYGUN
11BDN
D.BÇK
Ö.GKT
11BDN
D.BÇK
11WEB
11WEB
B5
B5
Ö.GKT
Ö.GKT
Ö.GKT
11MAT.
H.AKK
Ö.GKT
11MAT.
H.AKK
11GRAF
11GRAF
B3
B3
Z.YLÇ
11İNK
11İNK
11DİLA
11DİLA
İ.RST
Z.YLÇ
D.DÇ
11DİN
11SOS
11SOS
11TED
11TED
REH
T.EDB
11WEB
11WEB
B5
B5
B5
B5
Ö.GKT
Ö.GKT
A.TŞ
P.TSN
Ş.AKD
Ş.KSG
P.TSN
A.TŞ
(10)
D.DÇ
11YDA
A.TŞ
(9)
15:10
15:50
İ.RST
11YDA
P.TSN
11WEB
Ö.GKT
M.ABC
11FEL
11TED
11WEB
Ö.GKT
M.ABC
11FEL
29/12/2014
Ş.KSG
P.TSN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Sınıf : 11AB
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
İ.RST
İ.RST
11İNK
11MT
11İNK
11MT
Toplam Ders Saati : 40
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
11BMUH
11BMUH
M1
M1
A.ARS
REH
A.ARS
11SOS
H.AKK
H.AKK
B.DUR
11CĞR
11CĞR
11BMUH
11BMUH
M1
M1
E.YLD
E.YLD
A.ARS
Ş.KSG
(5)
12:10
12:50
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
Sınıf Öğretmeni : BURÇAK DURĞU
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
11DİLA
11DİLA
11GMU2
11GMU2
11SOS
11DİN
11BMUH
11BMUH
D.DÇ
Ş.KSG
11MT
D.DÇ
Ş.AKD
B.DUR
A.ARS
M1
B.DUR
A.ARS
M1
11MT
11BDN
11BDN
A.ARS
H.AKK
H.AKK
H.ALK
H.ALK
11MALİ
11YDA
11YDA
11GMU2
11GMU2
11MAMU
11MAMU
11TED
11TED
11TED
11YDA
11YDA
11GMU2
11GMU2
11FEL
11FEL
S.BZN
P.TSN
A.TŞ
P.TSN
A.TŞ
A.TŞ
B.DUR
A.TŞ
B.DUR
B.DUR
D.KÇR
B.DUR
D.KÇR
Ş.KSG
P.TSN
Ş.KSG
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
Gün
Ders
Pazartesi
Sınıf : 11B
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
P.TSN
P.TSN
11TED
11DİN
Salı
Ş.AKD
Çarşamba
Perşembe
11SOS
Ş.KSG
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
Ş.KSG
Ş.KSG
11FEL
11SOS
Ş.KSG
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
11FEL
11GMU2
11GMU2
11DİLS
11BMUH
11BMUH
11GMU2
11GMU2
M1
M1
E.CNB
B.DUR
E.CNB
B.DUR
B.DUR
11İNK
11İNK
11YDM
11YDM
11TED
11BDN
11BDN
11BMUH
11BMUH
11MALİ
11GMU2
11GMU2
M1
M1
11BMUH
11BMUH
REH
M1
M1
H.ALK
D.KÇR
D.DÇ
H.ALK
11MAMU
D.KÇR
İ.RST
E.CNB
11DİLA
P.TSN
İ.RST
E.CNB
11DİLA
P.TSN
E.BLG
S.BZN
E.CNB
E.BLG
B.DUR
(9)
15:10
15:50
(10)
B.DUR
11DİLS
D.DÇ
(8)
14:20
15:00
29/12/2014
D.DÇ
11DİLS
11MAMU
Cuma
11TED
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 35
Sınıf Öğretmeni : YELDA YENİ YÜKSEL
P.TSN
E.CNB
B.DUR
Y.YN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Sınıf : 11C
(1)
08:30
09:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(2)
09:10
09:50
Toplam Ders Saati : 35
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
O.ERD
Ş.KSG
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
Ş.KSG
P.TSN
11DİLS
11GMU2
11GMU2
11BMUH
11BMUH
11BDN
11BDN
11MAMU
11MAMU
11MALİ
M1
M1
REH
11İNK
11İNK
E.CNB
D.DÇ
E.CNB
O.ERD
B.ÖZD
B.ÖZD
D.KÇR
11SOS
D.KÇR
11TED
11TED
11DİLA
11DİLA
P.TSN
P.TSN
11BMUH
11BMUH
11GMU2
11GMU2
11DİN
11YDM
11YDM
M1
M1
11FEL
11FEL
11GMU2
11GMU2
11DİLS
E.CNB
P.TSN
E.CNB
11BMUH
11BMUH
M1
M1
E.CNB
E.CNB
P.TSN
O.ERD
Ş.KSG
O.ERD
Ş.KSG
Ş.AKD
O.ERD
İ.RST
E.BLG
O.ERD
(8)
14:20
15:00
S.BZN
11TED
P.TSN
İ.RST
E.BLG
D.DÇ
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
29/12/2014
Sınıf Öğretmeni : PINAR TOSUNAĞAOĞLU
11DİLS
D.DÇ
11SOS
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
(9)
15:10
15:50
(10)
Gün
Ders
Sınıf : 12A
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
12MATS
12MATS
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 14
Sınıf Öğretmeni : ZEHRA ÖZTÜRK
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
12DİLA
12DİLA
12İNT
12İNT
12TED
B3
B3
(8)
14:20
15:00
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Z.ÖZT
12TED
Cuma
D.GYL
Z.ÖZT
12TED
D.GYL
D.GYL
12DİN
Ş.AKD
D.GYL
12TRF
K.ERG
Z.YLÇ
REH
Z.ÖZT
Z.YLÇ
12ÇTT
B.ÖZD
D.GYL
12ÇTT
B.ÖZD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Sınıf : 12AA
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
A.TŞ
A.TŞ
12YDA
12YDA
12İNT
12İNT
B3
B3
Z.YLÇ
Z.YLÇ
Toplam Ders Saati : 16
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
K.ERG
Ş.AKD
12TRF
12YDA
A.TŞ
(5)
12:10
12:50
Sınıf Öğretmeni : DİLEK GEYLAN
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
E.KSP
D.GYL
D.GYL
12TED
12TED
12DİN
12MATS
12MATS
12YDA
12DİLA
12DİLA
A.TŞ
E.KSP
D.GYL
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
D.GYL
12TED
D.GYL
REH
D.GYL
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Sınıf : 12AB
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
D.GYL
Ş.KSG
12TED
12TED
12TED
D.GYL
REH
D.GYL
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 16
Sınıf Öğretmeni : ŞERMİN KESGİN
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
Ş.AKD
K.ERG
12DİN
12ÇTT
B.ÖZD
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
D.GYL
A.TŞ
A.TŞ
12TRF
12DİLA
12DİLA
12ÇTT
12MATS
12MATS
B.ÖZD
D.GYL
H.AKK
H.AKK
12YDA
12YDA
A.TŞ
12YDA
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
12YDA
A.TŞ
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Sınıf : 12B
(1)
08:30
09:10
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(2)
09:10
09:50
12MATS
12MATS
12ÇTT
12ÇTT
Z.ÖZT
B.ÖZD
Z.ÖZT
B.ÖZD
Toplam Ders Saati : 14
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
D.GYL
D.GYL
A.İSM
12DİLA
12DİLA
12TED
12TED
D.GYL
12TED
İ.ÜNS
REH
İ.ÜNS
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
Sınıf Öğretmeni : AHMET İSMETOĞLU
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
Ş.AKD
K.ERG
12DİN
12MAN
Ş.KSG
12TRF
(8)
14:20
15:00
12MAN
Ş.KSG
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
Gün
Ders
Sınıf : 12C
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
12DİLA
12ÇTT
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 14
Sınıf Öğretmeni : ASLI KAYA
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
12DİLA
12MATS
12MATS
12TRF
12TED
12DİN
12ÇTT
12TED
12TED
12MAN
12MAN
REH
29/12/2014
(8)
14:20
15:00
(9)
15:10
15:50
(10)
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
D.GYL
B.ÖZD
D.GYL
B.ÖZD
E.KSP
D.GYL
E.KSP
D.GYL
K.ERG
Ş.KSG
D.GYL
Ş.KSG
Ş.AKD
A.KYA
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Ders
Sınıf : 12D
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
12MATS
12DİN
Toplam Ders Saati : 14
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
Sınıf Öğretmeni : ELİF KASAPOĞLU
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
12MATS
12DİLA
12DİLA
12MAN
12MAN
Ş.KSG
E.KSP
12TRF
12ÇTT
12ÇTT
12TED
12TED
12TED
(8)
14:20
15:00
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
E.KSP
Ş.AKD
E.KSP
K.ERG
İ.ÜNS
B.ÖZD
İ.ÜNS
B.ÖZD
Ş.KSG
D.GYL
D.GYL
REH
D.GYL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
Ders
Sınıf : 9A
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
Pazartesi
S.KYA
Salı
B.ÖZD
B.ÖZD
9MAT
Gün
9S.ET
9BED
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : FİGEN ASLAN
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
S.KYA
F.ASL
F.ASL
F.ASL
Y.AYY
Y.AYY
K.ERG
9BED
9MGEL
9MGEL
A.NRY
D.BLM
İ.ÜNS
B.ÖZD
B.ÖZD
9MAT
9FİZ
9FİZ
9YDA
9YDA
9COĞ
9COĞ
9S.ET
9BYL
A.NRY
9BYL
REH
9GS
9DİLA
9TED
Çarşamba
H.AKK
Perşembe
İ.ÜNS
İ.ÜNS
F.ASL
F.ASL
H.AKK
H.AKK
9YDA
9YDA
9MAT
9MAT
9KİM
Cuma
9TED
A.TŞ
H.AKK
9TED
A.TŞ
K.ERG
9SAĞ
H.AKK
K.ERG
9BYL
H.AKK
A.TŞ
9MAT
B.YLT
9DİLA
9TAR
PRO
E.YLD
E.YLD
9MAT
9YDA
9YDA
9KİM
9DİN
B.YLT
(9)
15:10
15:50
(10)
9TAR
A.TŞ
A.TŞ
29/12/2014
A.TŞ
Ş.AKD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Ders
Sınıf : 9B
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 39
(2)
09:10
09:50
Pazartesi
G.ÖZT
D.BLM
Salı
G.ÖZT
G.ÖZT
E.YLD
E.YLD
E.KSP
E.KSP
E.KSP
E.KSP
9KİM
9KİM
9MAT
9MAT
9YDA
9YDA
9TAR
9TAR
Çarşamba
Perşembe
Cuma
9TED
9DİLA
9GS
9DİLA
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
E.KSP
E.KSP
K.ERG
Sınıf Öğretmeni : KORHAN ERGÜL
(1)
08:30
09:10
Gün
(3)
10:05
10:45
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
9YDA
9COĞ
9COĞ
9MAT
K.ERG
E.KSP
E.KSP
9FİZ
9MAT
9YDA
9MGEL
A.NRY
G.ÖZT
G.ÖZT
H.ALK
H.ALK
F.ASL
REH
9DİN
9S.ET
9S.ET
9SAĞ
9BYL
9BYL
K.ERG
Ş.AKD
S.AKK
S.AKK
9BED
F.ASL
E.KSP
9MAT
9MGEL
9TED
E.KSP
(8)
14:20
15:00
B.YLT
9TED
E.KSP
9FİZ
(7)
13:40
14:20
B.YLT
A.NRY
E.KSP
9YDA
(6)
12:50
13:30
9BED
F.ASL
B.ÖZD
9BYL
9MAT
9YDA
B.ÖZD
PRO
K.ERG
F.ASL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
Ders
Sınıf : 9C
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : DİLARA BULMAN
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
Pazartesi
E.YLD
E.YLD
Salı
H.SVŞ
H.SVŞ
Z.ÖZT
Z.ÖZT
Ş.AKD
G.ÖZT
K.ERG
K.ERG
9BYL
9BYL
9KİM
9KİM
9TAR
9TAR
9GS
REH
Gün
9COĞ
9YDA
9COĞ
9YDA
Çarşamba
F.ASL
Perşembe
H.SVŞ
H.SVŞ
9BED
Cuma
9YDA
B.ÖZD
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
Z.ÖZT
Z.ÖZT
G.ÖZT
G.ÖZT
S.ŞHN
S.ŞHN
9MAT
9MAT
9MAT
9MAT
9DİLA
9DİN
9TED
9FİZ
B.YLT
B.YLT
9YDA
9MGEL
9MGEL
A.NRY
F.ASL
F.ASL
G.ÖZT
9BED
PRO
9YDA
9YDA
9MAT
9MAT
B.ÖZD
K.ERG
H.SVŞ
9BYL
H.SVŞ
B.ÖZD
9S.ET
F.ASL
A.NRY
B.ÖZD
9DİLA
9SAĞ
Z.ÖZT
D.BLM
9TED
9S.ET
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
9FİZ
D.BLM
9TED
G.ÖZT
Z.ÖZT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Sınıf : 9D
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
O.ERG
O.ERG
9MGEL
9COĞ
9MGEL
9COĞ
Toplam Ders Saati : 39
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
G.ÖZT
G.ÖZT
S.ŞHN
9TED
9TAR
9TED
9TAR
9S.ET
9YDA
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
Sınıf Öğretmeni :
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
S.ŞHN
G.ÖZT
G.ÖZT
9S.ET
9YDA
9DİLA
9BED
9BED
E.YLD
E.YLD
Ö.ÖNM
Ö.ÖNM
H.SVŞ
H.SVŞ
B.ÖZD
B.ÖZD
9YDA
9YDA
9MAT
9MAT
PRO
9GS
9FİZ
9FİZ
Çarşamba
H.SVŞ
Perşembe
Ş.AKD
G.ÖZT
T.GRR
T.GRR
B.YLT
B.YLT
A.İSM
9YDA
9YDA
9MAT
9MAT
9BYL
9BYL
REH
Cuma
9DİLA
9DİN
H.SVŞ
H.SVŞ
9TED
H.SVŞ
T.GRR
9MAT
T.GRR
T.GRR
9MAT
T.GRR
K.ERG
9KİM
A.İSM
D.BLM
9KİM
A.İSM
K.ERG
9SAĞ
K.ERG
9BYL
A.İSM
E.YLD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
Ders
Sınıf : 9E
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : BARIŞ YOLTAY
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
Pazartesi
S.ŞHN
S.ŞHN
Salı
N.KST
N.KST
B.YLT
D.BLM
Ö.ÖNM
Ö.ÖNM
H.SVŞ
H.SVŞ
9MGEL
9MGEL
9SAĞ
PRO
9YDA
9YDA
9KİM
9KİM
Gün
9S.ET
9FİZ
Çarşamba
Perşembe
Cuma
A.NRY
9TED
9S.ET
9FİZ
A.NRY
9DİN
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
A.İSM
A.İSM
E.YLD
E.YLD
Z.ÖZT
Z.ÖZT
9BYL
REH
F.ASL
9YDA
9BYL
9GS
N.KST
9YDA
9COĞ
9TAR
H.SVŞ
9MAT
9COĞ
9TAR
H.SVŞ
9MAT
9MAT
9YDA
B.YLT
9BED
G.ÖZT
Ş.AKD
H.SVŞ
H.SVŞ
Z.ÖZT
Z.ÖZT
H.ALK
9MAT
9MAT
9BYL
9TED
9TED
9DİLA
9DİLA
Z.ÖZT
Z.ÖZT
A.İSM
G.ÖZT
G.ÖZT
G.ÖZT
9MAT
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
9YDA
B.YLT
9BED
H.ALK
G.ÖZT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Sınıf : 9F
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 39
(2)
09:10
09:50
Ş.AKD
G.ÖZT
9MGEL
9MGEL
A.NRY
H.SVŞ
H.SVŞ
B.ÖZD
B.ÖZD
Z.ÖZT
Z.ÖZT
9BYL
9BYL
9YDA
9YDA
9COĞ
9COĞ
9FİZ
9FİZ
A.NRY
9TED
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
D.BLM
N.KST
Z.ÖZT
Sınıf Öğretmeni : GÜLSÜM ÖZTÜRK
(1)
08:30
09:10
9DİN
(3)
10:05
10:45
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
9GS
9YDA
PRO
9YDA
9MAT
9BED
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
Z.ÖZT
S.AKK
S.AKK
9MAT
9BED
9S.ET
9MAT
Çarşamba
S.MVL
Perşembe
B.YLT
B.YLT
Z.ÖZT
Z.ÖZT
G.ÖZT
G.ÖZT
H.SVŞ
REH
9TED
9TED
9SAĞ
9TAR
9TAR
9BYL
Cuma
9KİM
G.ÖZT
S.MVL
9KİM
G.ÖZT
H.SVŞ
9MAT
G.ÖZT
H.SVŞ
9MAT
A.İSM
M.ÜZT
9DİLA
Ö.ÖNM
M.ÜZT
9DİLA
Ö.ÖNM
N.KST
9YDA
9S.ET
9MAT
N.KST
9YDA
H.SVŞ
S.MVL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
Ders
Sınıf : 9G
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : İBRAHİM ÜNSALDI
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
Pazartesi
B.ÖZD
B.ÖZD
Salı
S.MVL
S.MVL
E.KSP
E.KSP
M.ÜZT
M.ÜZT
9YDA
9YDA
REH
9TED
9FİZ
Gün
9BED
9SAĞ
9BED
9BYL
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
N.KST
D.BLM
S.KYA
S.KYA
E.BLG
E.BLG
9COĞ
9DİLA
9DİLA
9FİZ
9MAT
9MAT
PRO
9MAT
9GS
9MAT
9S.ET
9COĞ
9S.ET
9YDA
İ.ÜNS
Çarşamba
E.BLG
Perşembe
Ö.ÖNM
Ö.ÖNM
B.YLT
B.YLT
E.KSP
E.KSP
S.MVL
9YDA
9YDA
9TED
9TED
9DİN
9MGEL
9MGEL
Cuma
9TAR
E.BLG
E.BLG
9TAR
E.BLG
İ.ÜNS
9KİM
İ.ÜNS
İ.ÜNS
9KİM
İ.ÜNS
N.KST
9MAT
Ş.AKD
N.KST
9MAT
A.NRY
E.KSP
9BYL
9YDA
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
İ.ÜNS
E.KSP
9BYL
S.MVL
A.NRY
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Ders
Sınıf : 9H
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 39
(2)
09:10
09:50
Pazartesi
N.KST
N.KST
Salı
K.ERG
Ş.AKD
T.GRR
T.GRR
B.YLT
B.YLT
M.ÜZT
M.ÜZT
9MAT
9MAT
9SAĞ
REH
9GS
9TED
9YDA
9YDA
9FİZ
PRO
9FİZ
9DİN
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
E.BLG
E.BLG
S.AKK
Sınıf Öğretmeni : SİBEL MAVİLİ
(1)
08:30
09:10
Gün
(3)
10:05
10:45
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
9YDA
9MAT
9YDA
9MAT
9S.ET
9KİM
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
S.AKK
D.KÇR
D.KÇR
9S.ET
9KİM
9MGEL
9COĞ
Çarşamba
T.GRR
Perşembe
P.TSN
P.TSN
E.BLG
E.BLG
S.MVL
S.MVL
T.GRR
9DİLA
9DİLA
9TAR
9TAR
9BYL
9BED
9BED
Cuma
9TED
İ.ÜNS
T.GRR
9TED
İ.ÜNS
S.MVL
9YDA
Ö.ÖNM
S.MVL
9YDA
Ö.ÖNM
D.BLM
9BYL
S.MVL
P.TSN
9BYL
B.ÖZD
E.BLG
9MAT
9MGEL
9COĞ
E.BLG
9MAT
T.GRR
B.ÖZD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
Ders
Sınıf : 9I
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : MELİKE ÜZTEMUR
(1)
08:30
09:10
(2)
09:10
09:50
Pazartesi
D.BLM
Ş.AKD
Salı
A.İSM
A.İSM
İ.ÜNS
N.KST
Ş.ÇKR
Ş.ÇKR
N.KST
N.KST
9DİLA
9DİLA
9YDA
9YDA
9MAT
9MAT
9COĞ
9COĞ
Gün
Çarşamba
Perşembe
Cuma
9GS
9BYL
İ.ÜNS
9SAĞ
9DİN
9BYL
İ.ÜNS
9BYL
(3)
10:05
10:45
(4)
10:45
11:25
(5)
12:10
12:50
(6)
12:50
13:30
(7)
13:40
14:20
(8)
14:20
15:00
C.GKT
C.GKT
E.BLG
E.BLG
S.KYA
S.KYA
9MGEL
9TED
E.BLG
9TAR
9MGEL
PRO
E.BLG
9TAR
9YDA
9MAT
Ş.ÇKR
9TED
9YDA
9MAT
Ş.ÇKR
9TED
9S.ET
9FİZ
M.ÜZT
9KİM
A.İSM
A.İSM
Ö.ÖNM
Ö.ÖNM
İ.ÜNS
İ.ÜNS
B.YLT
9MAT
9MAT
9BED
9BED
REH
9YDA
9YDA
Ş.ÇKR
Ş.ÇKR
B.ÖZD
B.ÖZD
M.ÜZT
E.BLG
9S.ET
9FİZ
M.ÜZT
9KİM
B.YLT
E.BLG
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/12/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Osman ERGÜN
Okul Müdürü
29/12/2014
(9)
15:10
15:50
(10)
Download

Sınıf Haftalık Ders Programı