OYACA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
09.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
N.ERDİL
D.GÜNDÜZ
12/BT/12TE
7
12/A/BED12
12/BT/SMAN12
10/MUH/MAT1
10/MUH/MAT1
9/AML/MAT1
11/A/11İNK
9
R.KURT
12/A/BED12
11/A/SGEO11
11/A/11İNK
8
M.ARI
11/A/SGEO11
12/BT/12TE
6
9/AML/MAT1
10
12/BT/SMAN12
R.ÖZDEMİRCİ
12/A/SMAN12
F.GÖRÜR
M.BİLGİ
Z.BOZDEMİR
N.GÜLER
11/MUH/11BİLM
9/AML/9COĞ
9/AL/9TAR
11/A/SDVA11
11/MUH/11BİLM
11/MUH/11MALİ
12/A/SMAN12
11/MUH/11MALİ
11/A/SSOS11
11/A/SSOS11
11/MUH/ISLE9
9/AL/9COĞ
11/MUH/11MUH2
10/MUH/COĞR10
11/MUH/ISLE9
12/BT/12TRF
9/AML/9COĞ
10/MUH/REH
9/AL/9COĞ
10/MUH/COĞR10
9/AL/REH
9/AL/9TAR
9/AML/9TAR
9/AML/9TAR
12/A/ÇTS23
12/A/ÇTS23
10/A/UİS22
10/A/UİS22
11/A/SDVA11
10/A/10DA
10/A/10DA
9/AML/9DA
9/AML/9DA
9/AL/9TE
9/AL/9TE
11
12
Gün
1
N.ERDİL
D.GÜNDÜZ
2
4
5
6
M.ÇAKMAK
12/BT/12DA
12/BT/12DA
3
S
a
l
ı
M.ÇAKMAK
Öğretmenler Bazında Toplu Program
12/BT/12DİN
12/BT/12TE
7
12/BT/REH
12/BT/ÇAS23
12/BT/ÇAS23
8
9
11/MUH/11DA
11/MUH/11DA
10/MUH/10TE
10
M.ARI
R.KURT
12/A/SGEO12
R.ÖZDEMİRCİ
F.GÖRÜR
M.BİLGİ
Z.BOZDEMİR
N.GÜLER
9/AML/9YD
11/MUH/11MUH2
11/A/SCOĞ11
10/A/REH
12/A/12TE
9/AML/9YD
9/AL/9YD
12/A/SGEO12
9/AL/9YD
9/AML/MAT1
11/A/YDİL11
9/AML/MAT1
11/A/YDİL11
10/MUH/10BED
11/MUH/11MUH2
11/MUH/11BİLM
11/MUH/GIRS11
11/MUH/REH
10/A/YD10
10/MUH/10BED
10/A/YD10
11/A/SCOĞ11
10/A/BES23
10/A/BES23
12/A/MÜZ12
9/AML/9MÜZ
10/A/10TE
11/A/11DA
11/A/11DA
12/A/SCOĞ12
10/A/10TAR
9/AML/9BED
9/AL/SOSET9
11/A/11TE
Z.BOZDEMİR
N.GÜLER
12/A/SCOĞ12
9/AML/9BED
10/A/10TAR
9/AL/SOSET9
11/A/11TE
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
3
M.ÇAKMAK
M.ARI
R.KURT
R.ÖZDEMİRCİ
11/A/SHMH11
10/MUH/MAT1
11/MUH/BES23
9/AL/9YD
11/A/SHMH11
10/A/STDB10
4
10/A/STDB10
5
9/AML/9TE
6
9/AML/9TE
7
11/MUH/11TE
8
10/MUH/MAT1
11/A/SMAT11
11/A/SMAT11
9/AL/9BED
9/AL/9BED
11/MUH/BES23
11/MUH/11BED
11/MUH/11BED
12/A/12TRF
11/A/11BED
11/A/11BED
9
9/AL/9YD
F.GÖRÜR
M.BİLGİ
12/A/12DA
12/A/12DA
9/AL/İYD1
12/A/12TE
9/AL/İYD1
12/A/12TE
11/MUH/YDİL11
11/A/STED11
11/MUH/YDİL11
12/A/STED12
9/AML/9YD
9/AL/9DA
9/AML/9YD
9/AL/9DA
10
11
12
1
N.ERDİL
D.GÜNDÜZ
2
M.ÇAKMAK
10/MUH/10TE
M.ARI
10/MUH/10TE
3
11/MUH/11TE
4
6
11/MUH/11İNK
7
11/MUH/11İNK
8
9
R.KURT
R.ÖZDEMİRCİ
11/MUH/11FEL
9/AML/9YD
11/MUH/11FEL
9/AML/DEMIH9
11/MUH/11TE
5
11/A/BKRM9
10/MUH/10DA
11/A/BKRM9
10/MUH/10DA
11/A/11FEL
10/A/MÜZ10
11/A/11FEL
9/AML/9TE
9/AML/9YD
F.GÖRÜR
M.BİLGİ
Z.BOZDEMİR
N.GÜLER
11/A/REH
11/A/11TE
9/AL/9YD
12/A/SDA12
9/AL/9YD
12/A/SDA12
12/A/12YD
10/A/10TE
12/A/12YD
10/A/10TE
9/AML/REH
9/AL/9TE
10/MUH/YD10
10/MUH/YD10
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
D.GÜNDÜZ
2
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
N.ERDİL
4
5
6
7
8
9
10
11
12
N.ERDİL
D.GÜNDÜZ
M.ÇAKMAK
M.ARI
11/A/SMAT11
11/A/SMAT11
9/AML/MAT1
9/AML/MAT1
12/A/REH
10/MUH/MAT1
10/MUH/MAT1
R.KURT
R.ÖZDEMİRCİ
F.GÖRÜR
M.BİLGİ
Z.BOZDEMİR
11/MUH/11ŞMUH
10/A/10BED
10/MUH/10TAR
11/MUH/11ŞMUH
11/MUH/11MUH2
11/MUH/11MUH2
11/MUH/11BİLM
11/MUH/11BİLM
11/MUH/11MALİ
10/A/10BED
11/A/SCOĞ11
11/A/SCOĞ11
10/A/COĞR10
10/A/COĞR10
11/A/MÜZ11
10/MUH/10TAR
12/A/ÇTS23
12/A/ÇTS23
11/A/STAR11
11/A/STAR11
9/AL/9MÜZ
N.GÜLER
OYACA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
09.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
B.YILMAZ
10/A/MAT1
F.PİRİHAN
10/A/MAT1
10/MUH/10MUH1
H.ÇAKMAK
10/MUH/10MUH1
9/AL/MAT1
10/MUH/10MUH1
9/AL/MAT1
10/MUH/10BKK
10/A/FİZ10
12/BT/AÇKİ
10/A/FİZ10
12/BT/AÇKİ
8
9
10
11
12
Gün
1
B.YILMAZ
F.PİRİHAN
2
3
S
a
l
ı
M.AKAR
Öğretmenler Bazında Toplu Program
M.AKAR
H.ÇAKMAK
10/MUH/10MUH1
9/AL/9FİZ
10/MUH/10MUH1
10/MUH/10BOU
4
5
10/MUH/10BOU
9/AML/9BİY
10/MUH/10BKK
9/AL/9BİY
10/MUH/10BKK
6
7
9/AL/9FİZ
9/AL/9BİY
8
9
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
3
M.AKAR
H.ÇAKMAK
9/AML/9MGEL
10/A/KİM10
9/AML/9MGEL
10/MUH/10BOU
4
10/MUH/10BOU
5
10/MUH/10MUH1
6
10/MUH/10MUH1
7
8
10/A/KİM10
9/AML/9FİZ
9/AML/9FİZ
10/A/BİY10
10/A/BİY10
10/MUH/BİY10
10/MUH/BİY10
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
B.YILMAZ
F.PİRİHAN
12/A/SMAT12
9/AL/9DİN
12/A/SMAT12
10/A/MAT1
10/A/MAT1
9/AL/MAT1
9/AL/MAT1
10/A/10DİN
M.AKAR
H.ÇAKMAK
9/AL/9SAĞ
10/A/BİY10
11/A/11DİN
10/MUH/FİZ10
9/AML/9DİN
10/MUH/FİZ10
11/MUH/11DİN
9/AML/9KİM
9/AML/9KİM
10/MUH/BİY10
8
9/AL/9BİY
9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
F.PİRİHAN
2
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
B.YILMAZ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B.YILMAZ
F.PİRİHAN
12/A/SMAT12
9/AML/HZM9
12/A/SMAT12
10/A/MAT1
10/A/MAT1
9/AL/MAT1
9/AL/MAT1
9/AML/HZM9
9/AL/TDBS9
9/AL/TDBS9
10/MUH/10DİN
12/A/12DİN
M.AKAR
H.ÇAKMAK
9/AL/9KİM
9/AL/9KİM
10/MUH/KİM10
10/MUH/KİM10
9/AML/9BİY
9/AML/9BİY
9/AML/9SAĞ
Download

09.02.2015 tarihi itibariyle yeni ders programı