29/09/2014
OYACA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıf : 10/A
Gün
Ders
(1)
09:10
09:50
(2)
10:00
10:40
(4)
11:40
12:20
B.YLM
B.YLM
N.GLR
N.GLR
Salı
BES23
BES23
10TAR
10TAR
Z.BZD
B.YLM
B.YLM
MAT1
MAT1
BİY10
BİY10
10BED
10BED
M.BİL
MAT1
M.BİL
Çarşamba
B.YLM
Perşembe
M.ÇAM
M.ÇAM
YD10
FİZ10
Cuma
R.ÖZD
10DA
Z.BZD
10DA
(5)
13:10
13:50
Sınıf Öğretmeni : ZİYA BOZDEMİR
(3)
10:50
11:30
MAT1
Pazartesi
Toplam Ders Saati : 35
STDB10
M.ÇKM
MAT1
(7)
14:50
15:30
(8)
15:40
16:20
M.ÇKM
N.GLR
S.ÜNL
STDB10
S.ÜNL
S.ÜNL
FİZ10
10DİN
MÜZ10
UİS22
UİS22
YD10
COĞR10
COĞR10
KİM10
KİM10
R.ÖZD
M.BİL
M.ÇKM
M.BİL
Z.BZD
M.ÇAM
10TE
MAT1
B.YLM
F.PRH
M.BİL
(6)
14:00
14:40
10TE
N.GLR
BİY10
(9)
16:30
17:10
(10)
17:20
18:00
10TE
N.GLR
M.BİL
REH
Z.BZD
Z.BZD
M.ÇAM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/09/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
OYACA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıf : 10/MUH
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
(1)
09:10
09:50
(2)
10:00
10:40
Toplam Ders Saati : 42
(3)
10:50
11:30
(4)
11:40
12:20
(5)
13:10
13:50
M.ÇKM
N.AFC
(8)
15:40
16:20
(9)
16:30
17:10
N.AFC
S.ÜNL
N.AFC
N.AFC
M.ÇKM
10BOU
10BOU
10BKK
N.AFC
M.ÇKM
M.ÇKM
10DA
COĞR10
COĞR10
10MUH1
BİY10
BİY10
10BED
10BED
YD10
YD10
MAT1
MAT1
10DA
Çarşamba
S.ÜNL
Perşembe
M.ARI
M.ARI
M.ÇAM
M.ÇAM
MAT1
MAT1
KİM10
Cuma
(7)
14:50
15:30
F.GRR
N.AFC
MAT1
M.ARI
S.ÜNL
MAT1
M.ARI
M.ARI
FİZ10
M.ÇAM
10BOU
10BOU
M.BİL
BİY10
M.BİL
10BKK
F.GRR
M.ARI
R.ÖZD
R.ÖZD
M.ARI
M.ARI
FİZ10
10DİN
10MUH1
10MUH1
10MUH1
KİM10
REH
10TAR
10TAR
M.ÇAM
F.PRH
R.KRT
F.GRR
Z.BZD
F.GRR
F.GRR
Z.BZD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/09/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
29/09/2014
(6)
14:00
14:40
10MUH1
N.AFC
10TE
Sınıf Öğretmeni : RECEP KURT
10MUH1
F.GRR
10TE
Necattin ERDİL
Okul Müdürü
Necattin ERDİL
Okul Müdürü
10BKK
10MUH1
F.GRR
10TE
M.ÇKM
(10)
17:20
18:00
29/09/2014
OYACA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıf : 11/A
Gün
Ders
(1)
09:10
09:50
YDİL11
Pazartesi
R.ÖZD
11TE
Salı
Çarşamba
R.ÖZD
(4)
11:40
12:20
R.KRT
R.KRT
11BED
(5)
13:10
13:50
(6)
14:00
14:40
11BED
SSOS11
SSOS11
R.KRT
R.KRT
(7)
14:50
15:30
BKRM9
R.KRT
N.GLR
11TE
SCOĞ11
SCOĞ11
SGEO11
SGEO11
M.ARI
R.KRT
SDVA11
SDVA11
SCOĞ11
SCOĞ11
M.BİL
11DA
N.GLR
11DA
N.GLR
11TE
N.GLR
REH
SHMH11
SHMH11
11DİN
STED11
SMAT11
SMAT11
STAR11
STAR11
SMAT11
SMAT11
11İNK
11İNK
MÜZ11
N.GLR
Cuma
YDİL11
(3)
10:50
11:30
Sınıf Öğretmeni : NERMİN GÜLER
N.GLR
N.GLR
Perşembe
(2)
10:00
10:40
Toplam Ders Saati : 37
Z.BZD
N.GLR
M.ÇKM
Z.BZD
M.BİL
M.BİL
M.ÇKM
M.ARI
M.BİL
F.PRH
M.ARI
M.ARI
N.GLR
D.GND
M.ARI
D.GND
11FEL
(8)
15:40
16:20
BKRM9
(9)
16:30
17:10
(10)
17:20
18:00
R.KRT
11FEL
R.KRT
M.ARI
M.BİL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/09/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
OYACA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıf : 11/MUH
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(1)
09:10
09:50
(2)
10:00
10:40
R.KRT
R.KRT
11BED
Toplam Ders Saati : 35
(3)
10:50
11:30
(4)
11:40
12:20
(5)
13:10
13:50
11BED
11MUH2
11BİLM
11MUH2
11MUH2
11BİLM
11BİLM
F.GRR
F.GRR
ISLE9
N.AFC
ISLE9
N.AFC
11ŞMUH
11BİLM
11BİLM
11FEL
11FEL
F.GRR
F.GRR
R.KRT
F.GRR
F.GRR
R.KRT
Necattin ERDİL
Okul Müdürü
Sınıf Öğretmeni : FATMA H. GÖRÜR
(6)
14:00
14:40
(7)
14:50
15:30
YDİL11
YDİL11
GIRS11
REH
11MALİ
11MALİ
11ŞMUH
11DİN
11İNK
11İNK
11MUH2
11MUH2
11MALİ
F.GRR
M.ÇKM
M.ÇKM
BES23
BES23
11TE
11DA
11DA
F.GRR
F.GRR
N.AFC
F.GRR
R.KRT
F.GRR
N.AFC
F.GRR
R.KRT
R.ÖZD
F.PRH
M.ÇKM
R.ÖZD
F.GRR
D.GND
11TE
M.ÇKM
(8)
15:40
16:20
N.AFC
F.GRR
D.GND
11TE
M.ÇKM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/09/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Necattin ERDİL
Okul Müdürü
29/09/2014
(9)
16:30
17:10
(10)
17:20
18:00
29/09/2014
OYACA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıf : 12/A
Gün
Ders
(1)
09:10
09:50
(2)
10:00
10:40
12DA
Pazartesi
Salı
(5)
13:10
13:50
N.GLR
N.GLR
B.YLM
N.GLR
N.GLR
SMAN12
SMAN12
BED12
BED12
SDA12
SDA12
SGEO12
SGEO12
M.ARI
12YD
R.ÖZD
12YD
R.ÖZD
SMAT12
SMAT12
12DİN
STED12
ÇTS23
ÇTS23
Z.BZD
M.ARI
N.GLR
SCOĞ12
SCOĞ12
ÇTS23
ÇTS23
MÜZ12
12TRF
M.BİL
R.KRT
N.GLR
M.BİL
B.YLM
M.ARI
Z.BZD
Z.BZD
M.ARI
Z.BZD
12TE
(6)
14:00
14:40
SMAT12
F.PRH
Cuma
(4)
11:40
12:20
SMAT12
M.ARI
Perşembe
(3)
10:50
11:30
Sınıf Öğretmeni : MURAT ARI
12DA
R.KRT
Çarşamba
Toplam Ders Saati : 30
N.GLR
B.YLM
REH
Z.BZD
12TE
(7)
14:50
15:30
(8)
15:40
16:20
(9)
16:30
17:10
(10)
17:20
18:00
N.GLR
B.YLM
12TE
R.KRT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/09/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
OYACA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıf : 12/BT
Ders
(1)
09:10
09:50
(2)
10:00
10:40
Pazartesi
M.ÇKM
Salı
N.ERD
Gün
REH
12TE
Toplam Ders Saati : 14
(3)
10:50
11:30
(4)
11:40
12:20
(5)
13:10
13:50
M.ÇKM
N.AFC
N.AFC
D.GND
12TE
SMAN12
SMAN12
12TRF
12DİN
N.ERD
AÇKİ
R.KRT
AÇKİ
R.KRT
ÇAS23
R.KRT
Necattin ERDİL
Okul Müdürü
Sınıf Öğretmeni : MUSTAFA ÇAKMAK
(6)
14:00
14:40
(7)
14:50
15:30
D.GND
N.ERD
ÇAS23
12DA
M.ÇKM
12TE
(8)
15:40
16:20
12DA
M.ÇKM
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/09/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Necattin ERDİL
Okul Müdürü
29/09/2014
(9)
16:30
17:10
(10)
17:20
18:00
29/09/2014
OYACA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıf : 9/AL
Ders
Toplam Ders Saati : 40
(1)
09:10
09:50
(2)
10:00
10:40
Pazartesi
S.ÜNL
S.ÜNL
Salı
B.YLM
B.YLM
N.GLR
S.ÜNL
S.ÜNL
S.ÜNL
9YD
9YD
MAT1
MAT1
9BİY
Gün
9KİM
MAT1
9KİM
MAT1
(3)
10:50
11:30
(4)
11:40
12:20
(5)
13:10
13:50
R.ÖZD
R.ÖZD
B.YLM
Sınıf Öğretmeni : S.FUNDA ÜNLÜ
İYD1
9TE
İYD1
REH
MAT1
9SAĞ
(6)
14:00
14:40
(7)
14:50
15:30
(8)
15:40
16:20
(9)
16:30
17:10
B.YLM
R.ÖZD
R.ÖZD
S.ÜNL
9MÜZ
SOSET9
SOSET9
9BİY
9COĞ
9COĞ
MAT1
9YD
Z.BZD
Çarşamba
R.ÖZD
Perşembe
Z.BZD
Z.BZD
N.GLR
N.GLR
R.ÖZD
R.ÖZD
N.GLR
9FİZ
9FİZ
TDBS9
TDBS9
9DİN
9BED
9BED
9TAR
Cuma
M.ÇAM
R.ÖZD
9TAR
M.ÇAM
B.YLM
9TE
F.PRH
B.YLM
9TE
F.PRH
S.ÜNL
9YD
F.PRH
S.ÜNL
M.BİL
9YD
9DA
M.ARI
9YD
9BİY
(10)
17:20
18:00
Z.BZD
M.BİL
9DA
N.GLR
M.ARI
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/09/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
OYACA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıf : 9/AML
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
(1)
09:10
09:50
(2)
10:00
10:40
N.AFC
N.AFC
9MGEL
9MÜZ
9MGEL
9BİY
Toplam Ders Saati : 39
(3)
10:50
11:30
(4)
11:40
12:20
(5)
13:10
13:50
S.ÜNL
S.ÜNL
S.ÜNL
9KİM
9BİY
9KİM
REH
9SAĞ
9TAR
Necattin ERDİL
Okul Müdürü
Sınıf Öğretmeni : BURCU YILMAZ
(6)
14:00
14:40
(7)
14:50
15:30
(8)
15:40
16:20
S.ÜNL
M.ÇKM
M.ÇKM
9BİY
9TAR
9TE
MAT1
MAT1
Z.BZD
S.ÜNL
S.ÜNL
B.YLM
Z.BZD
Z.BZD
M.ARI
M.ARI
9BED
9BED
9DA
9DA
MAT1
MAT1
9YD
9YD
Çarşamba
M.BİL
Perşembe
M.ÇKM
F.PRH
M.ARI
M.ARI
M.ÇAM
M.ÇAM
R.ÖZD
HZM9
HZM9
9YD
9YD
9COĞ
9COĞ
DEMIH9
Cuma
9TE
9TE
F.PRH
M.BİL
9DİN
F.PRH
N.GLR
MAT1
R.ÖZD
N.GLR
MAT1
R.ÖZD
M.ARI
9FİZ
M.BİL
M.ARI
9FİZ
M.BİL
R.ÖZD
9YD
R.ÖZD
9YD
R.ÖZD
R.KRT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 29/09/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Necattin ERDİL
Okul Müdürü
29/09/2014
(9)
16:30
17:10
(10)
17:20
18:00
Download

29/09/2014 pazartesi gününden geçerli ders programları