TÜRKİYE
RAGBİ
FEDERASYONU
T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Türkiye Ragbi Federasyonu
Ulus İşhanı A Blok No:507-508
Ulus / ANKARA
0.312.309 86 46
0.312.312 39 92
[email protected]
www.tbsf.org.tr
Çeviren: Dr. Onur KOYUNCU (Korumalı Futbol MHK Üyesi)
“Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri
anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu
vatani görev saymak gerekir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
İçindekiler
Sayfa (FK)
Önemli Noktalar………………….......................................................................... 7
Sportmenliğe Dair Açıklama ....……………………………………………………… 9
Futbol Yasası……………………………................................................................ 10
BÖLÜM I: Kurallar …………………...................................................................... 12
Kural 1 – Oyun, Saha, Oyuncular ve Malzemeler ………………………………… 13
Kural 2 – Tanımlar ……………………………………………………………………. 24
Kural 3 – Devreler, Zaman ve Oyuıncu Değişikliği……………………………….. 41
Kural 4 – Top Oyunda, Ölü Top, Saha Dışında …………………………………… 52
Kural 5 – Haklar Serisi, Gidilecek Mesafe ………………………........................... 55
Kural 6 – Vuruşlar ……………………………...…………………………………….. 58
Kural 7 – Topu Kaldırma ve Pas Atma …………………………………………….. 65
Kural 8 – Sayı Yapma ….…………………………………………………………….. 73
Kural 9 –Oyuncular ve Kurallara Tabi Diğer Kişilerin Yönetimi …………………. 78
Kural 10 – Ceza Uygulamaları ……….……………………………………………… 91
Kural 11 – Hakemler: Yetki Alanları ve Görevleri …………………………………. 95
Kural 12 – Görüntü Tekrarı (Hariç Tutulmuş Kural) ………………………………. 96
Ceza Özetleri …………………………………………………………………………. 97
Ek A – Ciddi Sakatlık Durumunda Hakem Sorumlulukları …….………………… 101
Ek B – Yıldırım Riski Altında Hakem ve Maç Yön. Ek. Sorumlulukları (Hariç) … 102
Ek C – Beyin Sarsıntıları …….………………………………………………………. 103
Ek D – Saha Diyagramları …..……………………………..…….………………….. 105
Ek E – Malzemeler: Ek Ayrıntılar ………………………….…….…………………. 109
Hakem İsaretleri ……………………………………………………………………… 111
BÖLÜM II: Kural Yorumları …………………………………………………………. FY1
FK-4
2012, 2013 ve 2014 İçin Önemli
Kural Değişiklikleri
Sol sütundaki rakam ve harfler sırasıyla kural, bölüm ve madde numaralarını
gösterir.Son değişiklikler, değişiklik bir bölümün tümden silinmesi şeklinde
yapılmamışsa gölgeli olarak (2012-2013 gri, 2013-2014 mavi) gösterilir.
3-2-4-c-13
3-3-2-e-16
3-3-9
6-1-1
6-1-2-b
6-1-7-b
6-4-1
8-6-2
9-1-6
9-1-11-c
9-1-17
9-2-1-a-1-2
2012 İÇİN ÖNEMLİ KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ
Kaskın çıkması – oyun saati
Kaskın çıkması – maç saati
On saniye düşme prensibi
Başlama vuruşunun 35yd çizgisinden yapılması
Vuruş yapan takıma 5yd kısıtlaması
Başlama vuruşunda touchback: 25yd çizgisi
Vuruş yakalama hakkının engellenmesi
Başlama vuruşunda touchback: 25yd çizgisi
Bel altı blok
Degaj bloklama amaçlı zıplama yasağı
Oyuna kasksız katılım
Top canlıyken kasten kaskı çıkarmak
1-4-2
1-4-2
1-4-4
2-27-14
3-2-5
3-3-5
3-3-9
9-1-3
9-1-4
9-1-6
12-3-5
2013 ve 2014 İÇİN ÖNEMLİ KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ
Farklı forma numarasıyla oyuna dönen oyuncu
Aynı pozisyondaki oyuncular için farklı forma numarası
Forma numara renkleri forma rengi ile zıt olmalı
Savunmasız oyuncu tanımına genişletme
Topu yere vurma sonrası yeni oyun için minimum süre
Oyuncu sakatlığı sonrası 10sn düşme prensibi
Kaskın çıkması: Mola kullanılırsa oyuncu sahada kalır
Kaskın tepesiyle hedef alma: otomatik diskalifiye
Baş – boyun bölgesini hedef alma: otomatik diskalifiye
Bel altı blok
“Hariç tutulmuştur”
FK-5
Yazınsal Değişiklikler Dizini
2012, 2013 ve 2014 sezonları için çok sayıda yazınsal değişiklik yapılmıştır. Önemli
değişiklikler aşağıda verilmiştir. Tüm değişiklikler anlaşılırlığı artırmak ve kavramları
basitleştirmek için yapılmıştır.
2012 İÇİN YAZINSAL DEĞİŞİKLİKLER
1-4-6
2-12-10
2-20
3-2-4-c-6
3-4-4-a,e
6-1-11,12
7-3-2-h-İST
8-3-3
10-1-4
12-3-3-h
12-3-5-c-2
Havlular
Komşu kenar çizgisi
Cezalarda maç saatinden süre düşme
B takımı ilk hakkında 25sn oyun saati
Maç saatinden zaman düşme
6-1-2’den f ve g paragraflarının çıkarılması
İleri pası kurala uygun yere vurma konusunda açıklama
Sportmenlik dışı ceza uygulamasının dahil edilmesi
İstisna, PSK faullerine açıklama
Kenar çizgisine temasa açıklama
Devre sonu zaman düzeltmesinden ekstra hakkın çıkarılması
2-4-3
3-2-4
6-3-13
7-3-2
10-2-3
2013 ve 2014 İÇİN YAZINSAL DEĞİŞİKLİKLER
“Topu yakalama” tanımına açıklama
Oyun saatinden 10sn düşülmesi
Vuruş yapan takım faullerinin cezaları
Kasten hatalı ileri pas (IG): sadece hak kaybı
PSK
FK-6
Önemli Noktalar
Bu kural kitabını hazırlayan NCAA Amerikan Futbolu Kural Komitesi 1916 yılında ilk
kez yayınlanarak günümüze kadar birçok kez güncellenen “Amerikan Futbolu
Yasası” (Football Code) ile gurur duymaktadır. Bu kılavuz koçlar, oyuncular,
hakemler ve idareciler arasında ortaklaşa kabul edilmiş bir uyumun sağlanmasını ve
böylece tüm karşılaşmaların dürüst ve sportmence geçmesini amaçlamaktadır.
Dikkat edilmelidir ki bu Yasa, etik olmayan uygulamalara vurgu yapmaktadır: “Kaskın
saldırı amaçlı kullanılması. Kask, oyuncuyu korumak içindir..” ve “oyuncular ve
koçlar, savunmasız rakibi hedef alma ve savunmasız rakiple temas kurma ve/veya
bu ilk teması kask ile başlatmaktan kaçınmalı ve birbirlerini engellemelidir..”.
Türkiye’de amerikan futbolu camiası içinde olan herkes bu sporun, centilmen, dürüst,
spor etiğine uygun bir şekilde oynanması, camiamızın ülkemizde ve dünyada en iyi
şekilde temsil edilmesi ve tanıtılması konularında eşit miktarda sorumluluk sahibidir.
“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim”
Mustafa Kemal ATATÜRK
TRF Amerikan Futbolu Merkez Hakem Kurulu şu noktalara dikkat çeker:
SAVUNMASIZ OYUNCUNUN KORUNMASI ve KASKIN TEPESİYLE
YAPILAN HAREKETLER— 2008’de Komite tarafından, özel olarak rakiple ilk
temasın kask ile başlatılması ve savunmasız rakibi hedef alan hareketleri yasaklayan
ayrı bir kural getirildi. Bu hareketler artık iki kural altında inceleniyor: Kaskın
Tepesiyle Hedef Alma/Temas Başlatma (Kural 9-1-3) ve Savunmasız Oyuncunun
Kafa ve Boyun Bölgesini Hedef Alma/Temas Başlatma (Kural 9-1-4). Kaskın saldırı
amaçlı kullanılması ve kasıtlı (hedef alarak) kafa ve boyun bölgesine yapılan
hareketler ciddi sakatlanma nedenidir. 2013’ten itibaren yeni olarak, 9-1-3 ve 9-1-4
kapsamındaki faulleri yapan oyuncuların doğrudan diskalifiye edilmesi söz
konusudur. Hakemler ve koçlar oyuncuların bu kuralı anlaması ve uyması konusuna
özen göstermelidirler.
Kural 2-27-14, savunmasız oyuncunun tanımını verir ve özelliklerini listeler.
KASKLAR— Kaskın amacı oyuncuyu kafa sakatlanmalarından korumaktır. Bu
nedenle doğru şekilde takılmalı, sıkıştırılmalı ve oyun sırasında çıkmamalıdır. Koçlar
ve antrenörler oyuncuların kaskı doğru şekilde takmasına özen göstermeli ve
hakemler de çene koruyucu çıtçıtlarının sıkıca ve eksiksiz takıldığını kontrol
etmelidirler. Kurallar (Kural 3-3-9) artık sahada kaskı çıkan oyuncunun bir hak
boyunca saha kenarında kalmasını öngörmektedir (kask bir faul sonucu çıkmışsa bu
uygulanmaz). Oyuncu ancak takımı mola kullanırsa sahada kalabilir.
SAHA KENARININ KONTROLÜ— Kural komitesi, takım ve koç alanı (Kural 12-4-a), ve limit çizgilerinin arasındaki alan (Kural 1-2-3-a ve –b) ve kenar çizgileri ile
ilgili kuralların esnetilmeden uygulanmasını istemektedir. Bu
FK-7
FK-8
ÖNEMLİ NOKTALAR
bölgelerin maç sorumluluğu olmayan kişilerden temizlenmesi gerekir.
Oyun sahası ve çevresi taraftarlar için değildir. Bu bölge sahadaki müsabakada
görev alan kişiler ve müsabakanın idare sorumluluğundaki kişiler içindir. Özetle, işi
olmayan giremez.
Her takım, maç forması giymiş oyuncuları hariç saha kenarına üzerinde takım
akreditasyonu bulunan en fazla 60 kişi bulundurabilir. Akreditasyon kimlikleri 1’den
60’a numaralandırılmış olmalıdır. Bu kimlikler sadece maçta doğrudan görev alacak
kişilere verilmelidir. Takım alanında başka kimse bulunmamalıdır.
Maçla doğrudan alakalı kişiler şunlardır (Kural 1-1-6 ve 1-2-4-b): koçlar, takım
yöneticileri, tıbbi ve sportif antrenör kadrosu, sportif iletişim sorumluları, ve maç
idaresi sorumluları (örneğin, zincir ekibi, top toplayıcılar, resmi basın irtibat görevlileri,
teknik personel).
Oyun devam ederken takım alanı ile tribünler arasındaki bölge, akredite basın
ve yayın personeli, canlı yayın ekibi, üniformalı ponpon ekibi, ve üniformalı stadyum
güvenlik personeline aittir. Bu kısıtlamaları maç yönetim sorumluları ve stadyum
güvenlik sorumluları uygulatır.
GÜVENLİK VE TIBBİ KONULAR— Komite, oyuncuların zorunlu ekipmanları
doğru şekilde kullanması için koçlar ve hakemlerin özen göstermesini istemektedir.
Korumalar ve pedlerin, korumakla görevli oldukları doğru uzuvları çevreleyecek
şekilde takılması çok önemlidir. Pantolonların, açıkta kaldıklarında çok kolay zarar
görebilen diz kapaklarını mutlaka kapatmaları gerekir.
Futbol oyuncuları antibiyotiklere dayanıklı olan MRSA mikrobuna sık maruz
kalırlar. MRSA oyuncunun spor hayatını azaltır. Daha önemlisi, son yıllarda birkaç
oyuncunun ölümüne sebap olmuş bir mikroptur. MRSA genellikle vücut vücuta
temaslarda yaralardan ya da yaralara temas etmiş nesnelerden (havlu gibi) geçer.
Hava yoluyla, toprak ya da çimden iletilmez ve suni çimde yaşayamaz.
Komite MRSA enfeksiyonlarının azalması için yaygın tıbbi uygulamaların
incelenmesini önerir.
BEYİN SARSINTILARI— Koçlar ve tıbbi personel, beyin sarsıntısı emareleri
gösteren sporculara müdahale konusunda dikkatli olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için EK
C’ye bakın.
Sportmenliğe Dair
Açıklama
NCAA Futbol Kural Komitesi
Şubat 2009’da kabul edilmiştir
•
•
Sportmenlik dışı faul içeren bir dizi oyunu seyrettikten sonra, Komite
sportmenlik dışı faullerle ilgili kuralların yazılı hali ve uygulamalarına dair katı
tutumunun arkasındadır. Bu faulleri yapan oyuncuların çoğu, önceden
hazırlanmış, aşırı ve gereksiz süre boyunca uzatılmış hareketlerle ilgiyi kendi
üzerlerine çekmeye çalışıyorlar. Oyuncular, futbolu bir takım oyunu olarak
pekiştiren bir disiplinle yetiştirilmelidir.
Kural komitesi, koçlara oyuncularının maçtan önce ve sonra ve maç sırasındaki
tutumlarına dair sorumluluklarını anımsatmayı görev bilir. Oyuncular meydan
okumalara yol açacak maç öncesi sportmenlik dışı faullere karşı uyarılmalıdır.
Bu tür tavırlar başlangıç vuruşunda maçtan ihraca kadar gidebilecek cezaların
oluşmasına yol açabilir. Bu tavırların maçtan maça tekrarlanması, federasyon
tarafından koç ve temsil ettiği takıma yönelik cezalandırmalarla sonuçlanabilir.
FK-9
Futbol Yasası
Futbol mücadele gerektiren sert bir temas sporudur. Oyunculardan, koçlardan
ve oyunla ilgili diğer kişilerden en üst seviyede sportmenlik beklenmektedir. Hileli
taktikler, sportmenlik dışı davranışlar ve rakipleri sakatlamayı amaçlayan hareketlere
yer yoktur.
Amerikan Futbol Koçları Birliği (AFCA) Etik Yasaları şöyle der:
a. Futbol yasaları bu etik yasaların önemli bir parçasıdır ve dikkatle okunmalı ve
anlaşılmalıdır.
b. Avantaj sağlamak için kurallarda açık nokta arayan veya kuralları görmezden
gelen koç veya oyuncu, futbolla ilgilenemeye yeterli kabul edilmez.
Yıllar boyunca NCAA kural komitesi kurallar ve ceza uygulamalarıyla her türlü
oyun dışı sertlik, hileli taktikler ve sportmenlik dışı davranışları önlemek için çaba
göstermektedir. Ancak bunları engellemek için kurallar hiçbir zaman tek başına
yeterli olmayacaktır. Koçların, oyuncuların, hakemlerin ve oyunla ilgili diğer kişilerin
çabaları futbolu hak ettiği etik standartlara ulaştırabilecektir. Oyuncu, koç, hakem ve
diğer sorumlulara kaynak olarak NCAA Kural Komitesi tarafından yapılan açıklamalar
içinden TBSF Merkez Hakem Kurulu tarafından aşağıdaki bölümler, ülkemiz
koşullarına uygun olarak seçilmiştir.
Koçluk Ahlakı
Oyuncuları kuralları çiğnemek üzere yetiştirmek kabul edilemez. Takım olarak
ya da bireysel olarak kuraldışı oynamayı veya kasti faul yapmayı veya rakibe bilerek
zarar vermeyi öğreten bir koçluk tarzı oyuncuların karakterine katkı sağlamanın
aksine düşüşe yol açacaktır. Bu şekilde bir eğitim rakiplere zarar vermenin yanında
koçlarına güvenen oyuncuları psikolojik olarak etkileyecektir. Ve bunun bir eğitim
destek programı olan bir spor dalında hiçbir şekilde yeri yoktur.
Şunlar etik olmayan uygulamalardır:
a. Rakibi yanıltmak amacıyla maç sırasında forma numaraları değiştirmek
b. Kaskı rakiplere karşı silah olarak kullanmak. Kask oyuncuyu korumak içindir
c. Bloklama ve rakibi düşürmeyi, kendinden tahrikli mekanik cihazlarla öğretmek
d. Hedef alma ve temas başlatma. Oyuncular, koçlar ve hakemler, savunmasız rakibi
hedef alma ve onunla temas başlatma ve/veya kaskın üstü ile vurmayı engelleme
konusunda özen göstermelidirler.
e. Futbol oyununa tıbbi olmayan ilaçları sokmak. Bunların kullanımı amatör sporların
amaç ve nedenlerine uymaz ve yasaktır.
f. Haksız bir çıkış sinyali kullanarak "toptan hızlı olmak”. Bu rakipten avantaj
çalmaktan başka bir şey değildir. Dürüst bir başlangıç sinyali gerekir, ve hakemler
farketmez umuduyla saniyenin onda biri bile olsa bir avantaj sağlayacak çıkış
sinyalleri kural dışıdır. Bu aynen 100 metre yarışında, yarışçılardan birinin start
hakemiyle, start vermeden 1/10 saniye önce kendisine haber vermesi için
anlaşması gibidir.
g. Oyun başlangıcına benzetircesine ya da rakibi ofsayta düşürmek için diziliş
değiştirmeye dayalı adil olmayan taktik kullanmak. Bu ancak hak edilmemiş bir
avantaj sağlama girişimi olarak yorumlanabilir.
FK-10
ÖNEMLİ NOKTALAR
FK-11
h. Herhangi bir nedenle sakatlanmış gibi davranmak etik dışıdır. Sakatlanan bir
oyuncu kurallarca tam koruma altındadır fakat sakatlanmış gibi davranmak
sahtekarca, sportmenlik dışı ve kuralların ruhuna terstir. Bu taktikler ahlaklı
sporcular arasında kabul görmez.
Rakiple Konuşmak
Rakiple aşağılayıcı, terbiyesizce, tacizkar veya argo, fiziksel bir teması teşvik
edecek şekilde veya sözlü olarak rakibin moralini bozacak şekilde konuşmak kural
dışıdır. Koçlar bu tavırları sıklıkla tartışmalı ve hakemlerin bu tavırlara yönelik
girişimlerinde onlara tam destek vermelidir.
Hakemlerle Konuşmak
Bir hakem ceza belirlediğinde ya da bir karar verdiğinde, sadece doğru bildiği
şekilde işini yapmaktadır. Sahadaki görevi futbol oyununun bütünlüğünü korumaktır,
ve kararları nihaidir, ve kesindir, ve koçlar ve oyuncular tarafından kabul edilmelidir.
AFCA Etik Yasası şöyle der:
a. Hakemlerin, oyuncular veya kamu önünde açık açık ya da arkalarından
konuşmak yoluyla eleştirilmesi etik dışıdır.
b. Bir koçun şahsen ya da takım alanındaki birisi aracılığıyla maç sırasında
herhangi bir hakeme yönelik açık eleştirisi, veya oyuncu veya taraftarları
hakeme karşı harekete geçirecek yorumları oyun kurallarının ihlalidir ve koçluk
mesleğine layık olmayan birinin uygulamaları olarak kabul edilmelidir.
Holding
Ellerin ve kolların kural dışı kullanımı adil olmayan oyun göstergesidir, yeteneği
öldürür ve oyunda yeri yoktur. Oyunun amacı, topu ilerletirken rakibi kural dışı olarak
tutmadan, strateji, beceri ve hızı kullanmaktır. Tüm koçlar ve oyuncular, ellerin
hücumda ve savunmada kurallara uygun kullanımını ayrıntılı olarak anlamlıdırlar.
Holding (tutma) çok sık çalınan bir fauldür ve ciddiyetini vurgulamak önemlidir.
Sportmenlik
Kuralları kasıtlı olarak ihlal eden oyuncu veya koç adil olmayan oyun ve
sportmenlik dışı hareketten suçludur; ve cezalandırılmaktan kurtulsa bile bir
koç/oyuncu olarak yüceltmesi gereken oyunun saygınlığına leke sürmüş olur.
NCAA Futbol Kural Komitesi
TRF Korumalı Futbol MHK
Bölüm I:
Kurallar
TBSF Amerikan Futbolu Kuralları ve Açıklamaları oyunla ilgili sportif kuralları ve
bazı idari kuralları içerir. İdari kurallar maça hazırlıkla ilgilidir. Sportif kurallar ise
doğrudan maçın yönetimiyle ilgilidir. Bu kitapta yer almayan idari kurallar TBSF
tarafından yönetim kurulu kararları, lig ya da turnuvalarla ilgili yönetmelikler ya da ek
bültenler halinde yayınlanacaktır. Bazı idari kurallar federasyonca değiştirilebilir.
Oyun içerisinde uygulanacak sportif kurallarla ilgili bir değişiklik ya da tolerans söz
konusu değildir. Bu kurallar ancak NCAA Futbol Kural Komitesince değiştirilir ve
MHK tarafından bir sonraki sezonda uygulanacak değişiklikler çevirilir ve ilgililere
bildirilir.
Karşılıklı kabul ile değiştirilme ihtimali bulunan idari kurallar:
1-1-4
3-2-2-a
1-2-7-a
3-3-3-c ve d
3-2-1-b
11-2-1
Değiştirilemeyecek idari kurallar:
1-1-1-a
1-2-7-a, b, e ve f
1-1-2
1-2-8-a-d
1-1-3-a ve b
1-2-9-a ve b
1-1-4
1-3-1
1-1-5
1-3-1-a-k
1-1-6
1-3-2-b, c, e ve f
1-1-7
1-3-2-d İstisna
1-2-1
1-4-3
1-2-1-a-d, h, k ve l
1-4-7
1-2-2
1-4-9-a-d
1-2-3-a ve b
3-2-4
1-2-4-a-f
3-3-3-e
1-2-5-a-f
11-1
1-2-6
11-2-2
Karşılıklı kabul gerekmeden maç yönetimi tarafından değiştirilebilecek kurallar:
1-2-1-a İstisna
1-2-7-c ve d
1-2-1-e-g, i ve j
1-3-2-d
1-2-4-f
1-2-5-c İstisna
Diğer tüm kurallar sportif kurallardır ve değiştirilemezler.
FK-12
Kural 1
Oyun, Saha, Oyuncular ve
Malzemeler
BÖLÜM 1. Genel Hükümler
Oyun
MADDE 1. a. Oyun en fazla 11’er oyuncudan oluşan iki takım arasında, doğal/suni
çim yüzeyli dikdörtgen bir sahada, hava ile şişirilmiş yayvan sferoid şeklinde bir topla
oynanır.
b. Bir takım sahada 11’den az oyuncu bulundurabilir, ancak aşağıdaki şartları
sağlamazsa kuraldışı diziliş cezası alır:
1. Serbest vuruşlarda, topa vuran oyuncunun her iki tarafında en az 4 oyuncu
bulunmalıdır (Kural 6-1-2-c-3).
2. Top kalktığında, hücum başlangıç çizgisinde forma numarası 50-79 arası en az
5 oyuncu bulunmalı ve arka alanda dörtten fazla oyuncu bulunmamalıdır
(Kurallar 2-21-2, 2-27-4 ve 7-1-4-a) (İstisna: Kural 7-1-4-a-5) (Ö.K.7-1-3-VII-IX).
Gol Çizgileri
MADDE 2. Sahanın her iki ucunda, sahanın o tarafını savunan takıma ait bir gol
çizgisi bulunur. Takımlara, topu rakip gol çizgisi arkasına koşarak, pas atarak ya da
ayakla vurarak geçirme amacıyla ilerletme hakkı verilir.
Kazanan Takım ve Maç Sonucu
MADDE 3. a. Takımlar kurallarda belirtilen şekilde sayı kazanabilir. Bir hükmen
mağlubiyet/maçtan çekilme durumu hariç, diğerinden yüksek sayıya sahip takım
maçı kazanır.
b. Maç bitimi ve skor Başhakem (R) tarafından ilan edilir.
Maç Hakemleri
MADDE 4. Oyun maç hakemleri yönetiminde oynanır.
Takım Kaptanları
MADDE 5. İki takım da Başhakem’e en fazla dört saha kaptanı bildirmelidir.
Hakemlerle aynı anda sadece bir oyuncu konuşacaktır.
Kurallara Tabi Kişiler
MADDE 6. a. Kurallara tabi olan herkes hakem kararlarına uymalıdır.
b. Kurallara tabi kişiler: Takım alanındaki herkes, oyuncular, yedekler, değiştirilmiş
oyuncular, koçlar, çalıştırıcılar, ponpon ekibi, bando üyeleri, maskotlar, anons
görevlileri, ses – görüntü operatörleri, ve takımlar veya kurumlarla ilgili diğer kişiler.
FK-13
FK-14
KURAL 1 / OYUN, SAHA, OYUNCULAR VE MALZEMELER
Kurallara Tabi Üye Kurumlar: MADDE 7. “HARİÇ TUTULMUŞTUR”
BÖLÜM 2. Saha
Ölçüler ve İşaretlemeler
MADDE 1. Saha, ölçüleri, çizgileri, alanları, direkleri ve pilonları EK D’de tanımlanmış
dikdörtgen bölgedir.
a. Gösterilen tüm saha çizgileri beyaz ve 4 inç (10cm) genişlikte olmalıdır (İstisnalar:
Kenar çizgileri ve dip çizgiler daha geniş olabilir, gol çizgileri 10 ya da 20cm olabilir
ve bkz Kural: 1-2-1-g).
b. Her iki saha kenar çizgisinde sahanın 10cm içinde başlayan 60cm uzunluğunda
yarda çizgileri yer alacaktır (Kural 2-12-6).
c. Kenar çizgisi ile koç alanı arasında beyaz kesintisiz bir alan şarttır.
d. Sayı alanlarında beyaz süslemeler ya da zıt renkte takım isimleri ya da logoları
bulunabilir fakat hiç bir saha çizgisine 1,2m’den daha yakın olamaz.
e. Sayı alanları faklı bir renkle belirtildiğinde (logo vs. olmadan) bu renklendirme
çizgilere bitişik olabilir.
f. Kenar çizgileri ve gol çizgileri içine, lig logoları, okul ismi – logosu, takım ismi –
logosu dahil zıt renkli dekoratif çizimler ancak şu şartlarla yapılabilir (Bkz. EK D):
1. Yarda çizgileri, gol çizgileri ve kenar çizgilerinin tümü net olarak
görülebilmelidir. Süsleme ve işaretlemeler bu çizgilere karışmamalıdır.
2. Hiçbir desen iç sınır çizgilerine dokunamaz ya da bunları çevreleyemez.
g. Gol çizgileri beyazla zıtlık oluşturacak bir renk olabilir.
h. “Saha üzerinde reklam hariç tutulmuştur. Olası kullanım için: EK D”
i. 1,8m’den yüksek ve 1,2m’den geniş olmayan, tepe çizgileri kenar çizgilerine 9 yd
uzakta olan beyaz 10yd çizgi numaraların çizilmesi tavsiye edilir.
j. Saha 10yd çizgi numaralarının yanına (50 yard hariç) en yakın gol çizgisini
gösteren beyaz oklar çizilmesi tavsiye edilir. Oklar taban uzunluğu 45cm, kenarları
90cm’lik üçgenlerdir.
k. Saha kenarından 60 ayak (18,3m) içeride 60 cm uzunluğunda iç sınır çizgileri
(hash mark) çizilmelidir.
l. Saha kenar çizgisinden saha içine doğru 9 yd mesafede, her 10yd’da bir 30cm
uzunluğunda 9 yarda işaretleri konmalıdır. Eğer saha Kural 1-2-1-i’ye uygun
çizilmişse es geçilebilir.
Sınır Çizgilerinin İşaretlenmesi
MADDE 2. Ölçümler sınır çizgilerinin içinden yapılacaktır. Gol çizgileri gol alanlarına
dahildir.
Dış Sınır Çizgileri
MADDE 3. a. Saha kenarı çizgileri ve dip çizgilerin 4m (en az 2m) kadar dışına, 30cm
çizgi, 60cm boşluk şeklinde 10cm kalınlığında beyaz ya da sarı renkli dış sınır
çizgileri çizilir. Takım alanının dışında dolaşan kısımları kesintisiz olmalıdır.
b. Takım alanına ait olmayan hiç kimse dış sınır çizgileri içinde bulunamaz. Maç
yönetim sorumluları bu kuralı uygulatır.
c. Stad uygunsa dış sınır çizgileri takım alanının yan ve arkasından 2m dıştan çizilir.
KURAL 1 / OYUN, SAHA, OYUNCULAR VE MALZEMELER
FK-15
Takım Alanı ve Koç Alanı
MADDE 4. a. Sahanın her iki yanında, saha yan çizgilerinin dışında, varsa dış sınır
çizgilerinin içinde kalacak şekilde iki 25yd arasında uzanan bir takım alanı çizilmelidir.
Bu alan yedek oyuncular, antrenörler ve takımla ilgili diğer kişiler içindir. Koç alanının
ön çizgisi 25yd çizgileri arasına ve saha kenar çizgisinin 2m dışına kesintisiz olarak
çizilmelidir. Kenar çizgisinden 4 metre dışarıya kadar ve iki 25yd çizgisi arasındaki
alan koç alanıdır. Bunun arkasında dış sınır çizgisine kadar olan takım alanı,
diyagonal çizgilerle tanımlanır ya da bariz koç kullanımı için işaretlenir (Kural 9-2-5).
Gol çizgileri arasında, koç alanı ön çizgisi hizasında her 5yd’da bir 10x10cm’lik
işaretler konması zorunludur.
b. Takım alanında sadece maç formalı oyuncular (Bkz. EK D) ve maçla doğrudan
ilgili en fazla 60 takım yetkilisi bulunabilir. Bu alandaki herkes kurallara ve hakem
kararlarına tabidir (Kural 1-1-6). Oyuncu olmayan en fazla 60 kişi takım
akreditasyon kimliklerine sahip olmalı ve numarlandırılmış olmalıdır. Ayrıca TBSF
gözlemcisi gibi, federasyon veya yetkili kurulları tarafından görevlendirilmiş kişiler
bu alanlara girme hakkına sahiptir.
c. Koçlar sadece koç alanında bulunabilirler (Bkz. EK D). Bu alan 25yd’lar arasındaki
koç çizgisi ile dış sınır çizgileri arasındaki alandır.
d. “Medya mensupları maddesi hariç tutulmuştur.”
e. Maç yönetim sorumluları kural gereği yetkili olmayan herkesi bu alanlardan
çıkarmalıdır.
f. Vuruş antrenman kaleleri sadece takım alanlarında bulunabilir (İstisna: Takım
alanlarının dar olduğu stadlarda takım alanı ve dış sınır çizgilerinin dışında
bulunabilir) (Kural 9-2-1-b-1).
Kaleler
MADDE 5. a. Her kale, yerden 3m yüksekte yere paralel bir direk ile birleştirilmiş,
yerden en az 9m yükseklikte, beyaz ya da sarı renkli iki direkten oluşur. Direklerin
sahaya bakan kısmı, dip çizginin saha içine bakan kısmı ile aynı dikey hizada
olmalıdır. Kale çizgileri saha dışı sayılır (Bkz. EK D).
b. Dikey direkler, yatay direkten sonra 5,5m daha yükselmeli ve sarı ya da beyaz
renkte olmalıdır.
c. Yatay ve dikey direkler üzerinde hiç bir süsleme bulunamaz (İstisna: Tepelerinde
10x105cm’lik kırmızı ya da kavuniçi rengi rüzgâr bayrakları bulunabilir).
d. Yatay direğin boyu, direğin her ucunda üst kısmından dikey direk boyunca
doğrudan yere kadar olan mesafedir.
e. Dikey direk(ler), yerden en az 1,8m yüksekliğe dek çarpışma durumunda
sakatlanmayı önleme amaçlı yumuşak malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Kaleler
üzerinde reklam bulunamaz. Her kaplama malzemesi üzerinde üreticinin logosu
bulunabilir. Federasyon ya da lige dair logolar bulunabilir.
f. Maç sırasında kaleler yerinden kaldırılırsa, ev sahibi takım portatif kale sağlamakla
yükümlüdür.
Pilonlar
MADDE 6. Pilonlar 45cm boyunda, 10x10cm genişliğinde yumuşak malzemeden
yapılmış ve portatif olmalıdırlar. Zeminle aralarında 5cm boşluk bulunabilir. Kırmızı ya
da kavuniçi renkli olmalıdırlar ve üzerinde üretici – lig – sponsor logosu bulunabilir.
FK-16
KURAL 1 / OYUN, SAHA, OYUNCULAR VE MALZEMELER
Bu logolar her kenarda en çok 7,5cm olabilir. Kenar çizgileri ile gol ve dip çizgilerin
kesiştiği 8 köşede çizgi içleri ile hizalı olarak yerleştirilmelidirler. İç sınır çizgileri ile dip
çizgilerin kesişimini gösteren pilonlar dip çizginin 90cm gerisine yerleştirilmelidirler.
Gidilecek Mesafe ve Hak Göstergeleri
MADDE 7. Stadyum elverdiği sürece gidilecek mesafe (zincir) ve hak göstergeleri
kenar çizgisinden 1,8m dışarıda ve tribünün/basının karşı tarafında görev yapacaktır.
a. Mesafe zinciri, gerdirildiğinde tam 10yd uzunlukta olmalı ve yükseklikleri en az
1,5m olan iki direğe bağlanmış olmalıdır.
b. Hak göstergesi, yüksekliği en az 1,5m olan bir direğe bağlanmış olmalıdır.
c. Aynı göstergelerden bir takım da karşı kenar çizgisinde bulundurulması ve
gayriresmi olarak kullanılması tavsiye edilir.
d. Gayriresmi olarak kullanılmak üzere zeminde kaymayacak, mesafe gösterge
takozları kullanılması tavsiye edilir. Takozlar dikdörtgen şekillidir, 25x80cm tabana
sahiptir ve ağır malzemeden yapılmalıdır. Kenar çizgisi tarafında 12,5cm
yüksekliğinde üçgen bir yükseltisi vardır.
e. Malzeme direklerinin uçları sivri olmamalıdır.
f. Malzemelerde reklam bulunamaz. Sadece üretici logosu ve/veya federasyon
logoları bulunabilir.
Saha İşaretleri ve Engeller
MADDE 8. a. Sahada kullanılacak tüm işaretler ve engeller, oyunculara tehlike
oluşturmayacak şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir. Bu dış sınırlar içindeki
herkesi kapsar.
b. Hakemler maç öncesi kontrollerini yaptıktan sonra Başhakem dış sınır çizgileri
içinde tehlike oluşturabilecek tüm işaret ve engellerin düzeltilmesini talep etmelidir.
c. Başhakem ayrıca dış sınır çizgileri dışında ama oyun alanında gördüğü tehlike
oluşturabilecek işaretleri de maç yönetim sorumlularına bildirir. Önleyici faaliyeti
gerçekleştirmek maç yönetim sorumlularına aittir.
d. Hakemlerin maç öncesi kontrollerinden sonra sahanın her kısmının maç boyunca
güvenli kalmasını sağlamak maç yönetim sorumlularına aittir.
Oyun Alanı
MADDE 9. a. Saha yüzeyi bir oyuncu ya da takıma avantaj sağlayacak şekilde
herhangi bir malzeme ya da cihaz kullanılarak değiştirilemez (iyileştirilemez ya da
kötüleştirilemez) (İstisna: Kurallar 2-16-4-b ve c).
CEZA— Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5yd [İ27].
b. Başhakem maçın kurallara uygun ve güvenli yönetilmesi için saha zemininde
düzeltmeler isteyebilir.
BÖLÜM 3. Top
Şartlar
MADDE 1. Top aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır:
a. Yeni ya da aşınmamış, yeni bir topun özelliklerini sağlar durumda olmalıdır.
KURAL 1 / OYUN, SAHA, OYUNCULAR VE MALZEMELER
FK-17
b. Dış yüzeyi, dikişler hariç kırışıksız olacak şekilde dört düz deri ya da sentetik deri
parçadan oluşmalıdır.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Eşit aralıklı 8 sicimli bir dikişe sahip olmalıdır.
Taba rengi (sarımsı kahverengi) olmalıdır.
Topun ucundan 8cm içeride 2,5cm kalınlığında beyaz şeriti olmalıdır.
Şekilde verilen maksimum ve minimum ölçülere ve şekle sahip olmalıdır.
12,5 ila 13,5 psi arasında bir basınçla şişirilmelidir.
397 ila 426 gram arasında ağırlığa sahip olmalıdır.
Topta değişiklik yapılmamalıdır. Buna kurutma amaçlı madde uygulaması dahildir.
Saha kenarında ya da takım alanında mekanik top kurutma cihazları
bulundurulamaz.
j. Top üzerinde profesyonel lig logoları bulunamaz.
k. Top üzerinde reklam bulunamaz (İstisnalar: (1) Top üreticisinin marka veya
logosu, (2) federasyon logosu, (3) mevcut lig logosu, (4) AFCA logosu)
Topların Kullanım İzni
MADDE 2. a. Karşılaşma öncesinde veya sırasında her takım hakemlere kullanmak
istediği en fazla altı topu teslim eder. Topların kullanım onayı tamamen hakemlere
aittir. Şartlar uygun olursa hakemler ek topları da onaylayabilir (Ö.K. 1-3-2-I).
b. Ev sahibi takım, topların şişirilmesi amacıyla pompa, ve ölçüm cihazı bulundurmak
zorundadır.
c. Ev sahibi takım, kurallara uygun top bulundurmalı ve kullanılacak toplarla ilgili
misafir takıma bilgi vermelidir.
d. Maç sırasında her iki takım da, kurallara uygunluğu hakemlerce kabul edilmiş
toplar içinden istediği topu kullanabilir.
e. Misafir takım, ev sahibi takımın toplarını uygun bulmazsa, hakemlerce
onaylanacak kurallara uygun top tedarik etmekle yükümlüdür.
f. Kullanılacak bütün toplar, maç başlamadan 60dk önce başhakeme sunulmalıdır.
Bu toplar resmi maç topu haline gelir ve maç boyunca hakemlerce sahaya iletilir.
FK-18
KURAL 1 / OYUN, SAHA, OYUNCULAR VE MALZEMELER
g. Top, saha kenarında öldüğünde, oynanamayacak hale geldiğinde, ölçüm
yapılacağında ya da topa ulaşılamadığında, top sorumlularından yeni bir top alınır
(Ö.K. 1-3-2-I).
h. Başhakem veya orta hakem, her hakta kullanılacak topun uygunluğunu kontrol
etmelidir.
i. Top ölçülürken şu yöntem kullanılır:
1. Tüm ölçümler top kurallara uygun şişirildikten sonra yapılır
2. Topun uzun çevresi, dikişsiz kenardan, uçtan uca ölçülür
3. Uzun çap kumpasla uçtan uca ölçülür ama burun girintisinden ölçülmez
4. Kısa çevre sibop hizasından dikiş çıkıntısı üzerine gelmeden ölçülür
Topların İşaretlenmesi
MADDE 4. Toplara, herhangi bir oyuncu veya oyuna uygunluk amacıyla işaret
koymak yasaktır.
CEZA – Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 15yd [İ27].
BÖLÜM 4. Oyuncular ve
Oyun Malzemeleri
Önerilen Numaralandırma
MADDE 1. Oyuncuların aşağıdaki sisteme benzer bir şekilde numaralandırılması
tavsiye edilir:
Oyuncuların Numaralandırılması
MADDE 2. a. Bütün oyuncular 1-99 arası numaralandırılacaktır. Herhangi bir
numaranın sıfır (0) ile başlaması yasaktır.
b. Aynı takımdan iki oyuncu aynı numaralarla aynı anda sahada bulunamaz.
c. Formalar üzerindeki numaraların çevresinde işaretleme yapılamaz.
CEZA [a-c]– Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5yd [İ23].
d. Sahaya forma numarasını değiştirerek giren oyuncu bunu başhakeme bildirir.
Başhakem rakip koçu haberdar ettikten sonra değişikliği duyurur. Forma numarası
değişikliğini bildirmeyen oyuncu sportmenlik dışı hareket ile cezalandırılır [İ27].
(Ö.K. 1-4-2-I)
KURAL 1 / OYUN, SAHA, OYUNCULAR VE MALZEMELER
FK-19
e. Aynı mevkide oynayan iki oyuncu aynı maçta aynı forma numarasını kullanamaz.
CEZA [d,e]– Canlı top faulü, sportmenlik dışı hareket. Bir önceki noktadan 15yd
[İ27]. Israrla tekrarında oyuncu diskalifiye edilir [İ47].
Zorunlu Malzemeler
MADDE 3. Tüm oyuncular aşağıdaki zorunlu malzemeleri kullanmalıdır:
a. Kask
b. Kalça pedleri
c. Forma
d. Diz pedleri
e. Dişlik
f. Pantolon
g. Omuzluklar
h. Çoraplar
i. Uyluk korumaları
Özellikler: Zorunlu Malzemeler
MADDE 4. a. Kasklar. 1. Kaskın, yüz koruyucusu ve 4 veya 6 noktadan çıtçıtlı çene
koruyucusu olmalıdır. (Çıtçıtların tümü top oyundayken takılı olmalıdır).
2. Aynı takımdaki tüm oyuncuların kaskları aynı renk ve tasarıma sahip olmalıdır.
3. Kasklarda sakatlık risklerini anlatan uyarı etiketi ve üretici veya onarıcının
NOCSAE test standartlarına dair garanti belgesi olmalıdır. Onarılmış kaskların
da bu testleri geçmesi gerekir.
b. Kalça pedleri. Kuyruk sokumu koruyucu pedi olmalıdır.
c. Forma. 1. Tasarım. Formaların kolları omuzlukları tamamen çevrelemelidir. Tamir
görmemiş ve kolay yırtılacak şekilde tasarlanmış olmamalıdır. Kural 1-4-5 ve
aşağıdaki 3üncü paragrafa uygun olmalıdır. Forma uzun ve pantolon içine
sokulmuş olmalıdır. İçlik ya da aynı anda iki forma üst üste giyilemez.
2. Renk. Forma renklerine dair şartlar için Kural 1-4-5’e bakınız.
3. Numaralar. Formalarda, açıkça görülebilen, kalıcı, forma önünde en az 20cm,
arkasında en az 25cm boyunda, rakamı çevreleyen çerçeveden bağımsız
olarak açıkça forma ile zıt renklere sahip, Arap rakamlarından oluşan forma
numaraları bulunmalıdır. Bir takımın tüm oyuncularının ön ve arka forma
numaraları aynı olmalıdır. Numara karakterleri yaklaşık 4cm genişlikte olmalıdır.
Tüm kıyafette kullanılan numaralar, forma numarası ile uyumlu olmalıdır.
d. Diz pedleri. Diz pedleri en az 1,2cm kalınlıkta olmalı ve pantolon tarafından
kapatılmalıdır. Dizleri tamamen kapatmaları önerilir. Pantolon dışına koruyucu ped
veya başka koruyucu malzeme giyilemez.
e. Dişlik. Dişlikler, görülebilir renkte ağız içine takılır türde olmalıdır. Beyaz veya
şeffaf olmamalıdırlar. Sağlık bakanlığınca onaylı ve tüm üst dişleri kaplayacak
şekilde olmalıdırlar. Doğru şekilde takılması önerilir.
f. Pantolonlar. Bir takımın tüm oyuncuları aynı renk ve tasarımda pantolon giymelidir.
g. Omuzluklar. Omuzluklar için özel bir şart yoktur (Bkz. EK E).
h. Çoraplar. Bir takımın tüm oyuncuları aynı renk ve tasarımda çorap giymelidir.
(İstisnalar: Değiştirilmemiş tedavi dizlikleri, sakatlık önleyici ya da koruyucu
bandajlar, ve çıplak ayaklı vuruşçular)
i. Uyluk korumaları. Uyluk korumaları için özel bir şart yoktur (Bkz. EK E).
FK-20
KURAL 1 / OYUN, SAHA, OYUNCULAR VE MALZEMELER
Forma Renk ve Tasarımı
MADDE 5. a. Rakip takımlar birbirine karışmayacak (zıt) renklerde forma giymelidir.
Her takımın formaları kendi içinde birbiriyle aynı renk ve tasarımda olmalıdır.
1. Misafir takım beyaz forma giyer. Fakat iki takım arasında maç öncesinde yazılı
anlaşma varsa evsahibi de beyaz giyebilir.
2. Evsahibi takım renkli forma giyiyorsa ancak şu şartlarda misafir takım da renkli
forma giyebilir:
a. Ev sahibi takım maç öncesinde yazılı anlaşmaya imza atmıştır veya
b. Federasyon ya da maça atadığı yetkililer formaların karışmayacak zıt
renklerde olduğunu onaylamıştır.
3. Eğer herhangi bir devre başında misafir takım yukarıdaki şartlara göre kural
dışı sayılacak forma ile başlangıç vuruşuna çıkarsa, sportmenlik dışı hareket
faulü ile cezalandırılır.
CEZA– Ölü top faulü, sportmenlik dışı hareket. Vuruştan sonraki noktadan
15yd. Eğer vuruş sonucu touchdown olursa, ekstra hakta ya da bir
sonraki vuruşta ceza uygulanır (evsahibi takımın seçimine göre) [İ27].
b. Numara dışında formada şunlar olabilir: Oyuncu adı, okul adı, federasyon logosu,
kol şeritleri, okul amblemi, lig amblemi, maskot, anmalık, bayrak.
c. Anı sembollerinin boyutu 100cm2’yi geçemez (kare, dikdörtgen,vb olabilir).
d. Yaka ve manşet çevresinde en fazla 2,5cm’lik bir şerit bulunabilir ve forma
yanında, koltuk altında en fazla 10cm’lik bir dikey şerit bulunabilir.
e. Bir renkli forma tasarımında beyaz renk varsa, yukarıda tanımlanan şerit vb
süslemelerin şartlarına uygun olmalıdır.
f. Formalar hiç bir şekilde bantlanmış ya da dikişle tamir edilmiş olamaz.
Opsiyonel Malzemeler
MADDE 6. Aşağıdaki malzemeler kurallara uygundur:
a. Havlular ve El Isıtıcılar. 1. Havlular düz beyaz renk olmalı, 10x30cm’den küçük,
15x30cm’den büyük olmamalı ve üzerinde yazı, sembol, harf ve numara
bulunmamalıdır. Havlu üzerinde sadece takım amblemi bulunabilir. Üzerinde
25cm2’den küçük üretici logosu olabilir. Düz beyaz olmayan havlular kullanılamaz.
2. Soğuk havalarda giyilecek el ısıtıcıları.
b. Eldivenler. 1. Eldivenlerin başparmak ve diğer her parmak için ayrı kısımları
bulunmalı, diğer parmaklar ve başparmak arasını bağlayan kısımları olmamalıdır.
Eldiven rengi için özel bir şart yoktur.
2.Eldivenler, değişikliğe uğramamış düz kumaştan yapılmamışsa SGMA test
standartlarına uygunluk etiketi taşımalıdır.
c. Göz Korumaları. Göz korumaları ve her tür gözlük şeffaf, renksiz, döküm veya katı
malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Tıbbi istisnalara dahil izin verilmez.
d. Hatıralar. 1. Çapı 4cm’yi geçmeyecek şekilde, kask veya forma üzerinde, kişi veya
olaylara dair anı amblemleri taşınabilir.
2. Kasklarda klüp çıkartmaları bulunabilir.
e. Göz altı gölgelikleri. Göz altı gölgelikleri yazı, sayı, logo veya sembol olmadan düz
siyah renk olmalıdır.
f. Taktik kartları. Sadece kol ya da bileğe takılan bantlarda taşınabilir.
KURAL 1 / OYUN, SAHA, OYUNCULAR VE MALZEMELER
FK-21
Kuraldışı Malzemeler
MADDE 7. Aşağıdaki malzemeler kurallara uygun değildir (Ayrıntı için bkz. EK E):
a. Diğer oyunculara zarar verebilecek malzemeler.
b. Sakatlık engelleyici ya da koruyucu olmayan her türlü bandajın orta hakem izni
olmadan giyilmesi.
c. Forma veya ped ile tamamen kaplanmamış, sert, aşındırıcı ve esnemeyen
malzemelerin orta hakem onayı alınmadan giyilmesi.
d. Boyu 1,2cm’den uzun kramponlar (Tüm ayrıntıları için bkz. EK E)(Kural 9-2-2-d).
e. Rakibin kafasını karıştıracak ya da kandıracak her tür malzeme.
f. Herhangi bir oyuncuya avantaj sağlayacak her tür malzeme.
g. Oyuncunun kendisi, kıyafeti veya malzemelerine uygulanmış her türlü yapışkan
madde, boya, yağ veya her türlü kaydırıcı madde [İstisna: Göz altı gölgelikleri,
(Kural 1-4-6-e)].
h. Havlu dışında üniforma eklentileri (Kural 1-4-6-a).
i. Forma ile tamamen kapatılmamış kaburga pedleri, omuzluk eklentileri ve sırt
korumaları.
j. Oyun sahasında bulunan oyuncuların kask altından görünen bandanalar
kullanması (Ö.K. 1-4-7-I ve II).
Zorunlu ve Kuraldışı Malzeme Kurallarının Uygulanması
MADDE 8. a. Kuraldışı malzeme kullanan hiçbir oyuncunun oynamasına izin
verilmez.
b. Eğer bir hakem kuraldışı malzeme saptarsa, kullanan takımdan bir mola hakkı
düşülür. Eğer malzeme oyun sırasında kuraldışı hale gelirse, oyuncu bu malzeme
kurala uygun hale getirilene dek saha kenarına alınır. Bu durumda takımdan mola
hakkı düşülmez.
c. Bir devre içinde gerçekleşen ilk üç malzeme ihlalinden her biri için, takımın mola
hakkı varsa, mola düşülür. Takımın mola hakkı bittikten sonra her malzeme ihlali,
oyunu geciktirme cezası olarak kesilir ve 5yd mesafe cezası gerektirir.
Koç Teminatı
MADDE 9. Koç veya yetkili kıldığı kişi, maçtan önce orta hakeme yazılı olarak
şunların teminatını vermelidir:
a. Tüm oyuncuların zorunlu ve kural dışı malzemelerin neler olduğu konusunda
bilgilendirildikleri,
b. Tüm oyunculara zorunlu malzemelerin sağlandığı,
c. Tüm oyunculara maç boyunca zorunlu malzeme giymeleri gerektiği ve nasıl
giyecekleri bilgisinin verildiği,
d. Tüm oyunculara maç sırasında malzemeleri kuraldışı hale gelirse koçlara haber
vermeleri gerektiğinin bildirildiği.
Yasaklanmış Sinyal Cihazları
MADDE 10. Oyuncular üzerinde herhangi bir kaynakla haberleşmelerini sağlayacak
hiçbir elektronik, mekanik veya diğer sinyal cihazı bulunamaz (İstisna: Duyma engelli
oyuncular için reçeteli ses yükseltme tipi işitme cihazları).
CEZA– Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 15yd. Oyuncu diskalifiye edilir [İ7,
İ27 ve İ47
FK-22
KURAL 1 / OYUN, SAHA, OYUNCULAR VE MALZEMELER
Yasaklanmış Saha Malzemeleri
MADDE 11. a. Saha kenarı, basın odası ya da maç alanındaki hiçbir televizyon veya
pozisyon tekrarı yapan monitör, antrenörlük amaçlı kullanılamaz. Hareketli resimler
(videolar), her türlü film, faks makineleri, videoteypler, fotoğraflar, yazı gönderme
makineleri, veya bilgisayarlar, maç sırasında ya da çeyrek/devre aralarında koçlar
tarafından/antrenörlük amaçlı olarak kullanılamaz.
(İstisna: Monitörler sadece canlı TV yayını ya da web yayınını kontrol etme amaçlı
izlenebilir. Böyle bir durumda evsahibi takım her iki takımın koç alanına birbiriyle
denk yayın imkanı sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe görüntü tekrarı ya da
görüntü kaydı imkanı sağlamak dahil değildir.)
b. Takım alanı ile tribün arasında sadece sesli iletişime izin verilir. Bu iletişim basın
odasından olabileceği gibi, basın odasının (uygun) olmaması durumunda 25yd
çizgileri arasından tribünün en tepesine kadar olan alan içinden yapılabilir. Başka
hiçbir yerden antrenörlük amaçlı hiçbir iletişime izin verilmez.
c. Saha içi veya üzerinde, ya da takım alanı içi ya da üzerinde, kameralar, ses
cihazları, bilgisayarlar, ve mikrofonlar dahil hiçbir medya iletişim malzemesi
bulunamaz (Kural 2-31-1).
(İstisnalar:
1. Kale direkleri gerisine yerleştirilmiş kameralar.
2. Maçı düzenleyen kurumlar ve orta hakemin izniyle, orta hakemin şapkasına
yerleştirilmiş sadece görüntü alan bir kamera.
3. Takım alanı ve gol bölgeleri dahil maç sahası üzerine çekilmiş kablolara
takılmış sadece görüntü alan bir kamera.
d. Maç sırasında koçlar üzerine takılmış medyayla iletişim amaçlı mikrofonlar
yasaktır. Takım sorumluları ile ilk çeyrek başından hakemin maç sonunu ilanına
dek röportaj yapılamaz (İstisna: Devre arasında sadece koçlarla röportaj
yapılabilir).
e. Takım alanı ya da koç alanındaki hiç kimse sahadaki oyuncularla iletişim kurma
amacıyla ses yükseltici malzeme kullanamaz.
f. Ses veya görüntü kaydı yoluyla rakip oyuncu, koç veya personelinin işaretleri kayıt
altına alınamaz.
g. Saha içindeki iletişim malzemelerinin (kameralar, ses cihazları, vb) kullanımı ve
konumlarıyla ilgili yetki maç yönetim sorumularındadır.
Koçların Telefonları
MADDE 12. Koçların telefonları ve bunların kulaklıkları maçtan önce veya maç
sırasında kurallara aykırı değildir.
Başhakem Mikrofonu
MADDE 13. Başhakemde bir mikrofon bulunması zorunludur. Bunun yaka klipsli bir
mikrofon olması tavsiye edilir. Kontrolü başhakemde olmalıdır. Anons dışında kapalı
olmalıdır. Diğer hakemlerde mikrofon bulunmaz. (İstisna: Sadece hakem ekibi ve
hakem toplantısını gözleyecek yetkiliye açık olan ve korunan bir telsiz iletişim
sistemine izin verilir.)
Tütün Kullanımı
MADDE 14. Oyuncular, takım üyeleri ve maç yetkilileri (örneğin, koçlar, sportif
KURAL 1 / OYUN, SAHA, OYUNCULAR VE MALZEMELER
FK-23
antrenörler, yöneticiler ve hakemler), hakemler maç yetkisini aldıkları andan
başhakemin maç sonu ilanına dek tütün ürünleri kullanamazlar.
CEZA– Maç alanından ihraç. Bu ihlaller ölü top faulü kabul edilir ve ceası bir
sonraki noktadan uygulanır [İ47].
Kural 2
Tanımlar
BÖLÜM 1. Örnek Kararlar ve
Hakem İşaretleri
MADDE 1. a. Örnek karar (Ö.K.), şartları belirlenmiş bir duruma dair verilmesi
gereken örnek hakem kararıdır. Örnek karar, kuralların uygulanışını örneklemeye
yarar. Eğer resmi kurallar ile örnek kararlar arasında bir çelişki varsa öncelik resmi
kurallarındır.
b. Hakem işareti [İ], 1’den 47’ye kadar tanımlanmış resmi hakem işaretlerinden birini
sembolize eder.
BÖLÜM 2. Top: Canlı, Ölü,
Kayıp, Oyuna Hazır
Canlı Top
MADDE 1. Canlı top oyunda olan toptur. Yere değmemiş pas, vuruş ya da fumble
canlı toptur.
Ölü Top
MADDE 2. Oyunda olmayan toptur.
Kayıp Top
MADDE 3. a. Kayıp top, aşağıdaki durumlarda, herhangi bir oyuncunun
hakimiyetinde olmayan canlı toptur:
1. Koşu oyununda.
2. Bir başlangıç vuruşu veya hücum vuruşunda, topun hakimiyetinin
kazanılmasından ya da geri kazanılmasından veya kural gereği ölü kabul
edilmesinden önce.
3. Kurala uygun bir ileri pasa, kurala uygun dokunulduktan, pas tamamlanana,
tamamlanmayana veya pas arası yapılana dek geçen sürede. Bu süre, bir ileri
pas oyununda geçerlidir ve topa dokunma hakkı olan her oyuncu, topa herhangi
bir yöne doğru elle vurabilir.
b. Bütün oyuncular fumble (İstisnalar: Kurallar 7-2-2-a-2 ve 8-3-2-d-5) veya bir geri
pas sonucu kaybedilen bir topa dokunabilir, topu yakalayabilir veya geri kazanabilir.
Ancak bir vuruş sonrası kayıp topa dokunma hakkı, vuruş kuralları (Kural 6)
çerçevesinde, ve bir ileri pas’a dokunma hakkı ise pas kuralları (Kural 7)
çerçevesinde değerlendirilir.
Topun Oyuna Hazır Olması
MADDE 4. Top şu durumlarda oyuna hazırdır:
a. Oyun saatinde 40sn süresi devam ederken bir hakem topu iç sınır çizgileri üzeri
FK-24
KURAL 2 / TANIMLAR
FK-25
veya arasına koyup, kendi yerine yerleştiğinde.
b. Oyun saati 25sn’ye ayarlanmışken, veya defans oyuncusu sakatlığı nedeniyle
40sn’ye ayarlanmışken, başhakem düdüğünü çalıp maç saatini başlatma [İ2] veya
top oyuna hazır [İ1] işaretlerinden birini verdiğinde. (Ö.K. 4-1-4-I ve II)
BÖLÜM 3. Bloklama
Bloklama
MADDE 1. a. Bloklama oyuncunun, bir karşı takım oyuncusunu, vücudunun herhangi
bir kısmıyla engellenmesidir.
b. İtme karşı takım oyuncusunu açık ellerle bloklamaktır.
Bel Altı Blok
MADDE 2. a. Bel altı bloklama, blokçunun vücudunun herhangi bir kısmının bir veya
iki ayağı yerde olan rakibiyle (koşucu dışında) ilk temasının rakibin belinin altında
olmasıdır. Emin olunmadığında, temas bel altındandır (Kural 9-1-6).
b. İlk temasın bel üstüne olması ve daha sonra bel altına kayması durumunda, blok
bel altı sayılmaz. İlk temas, rakibin bel hizasında veya üstünde olan ellerine
yapılırsa, kurallar dahilinde bir “bel üstü” bloktur (Kural 9-1-6).
Kesme (Chop) Blok
MADDE 3. Bir kesme blok, aynı takımın iki oyuncusu tarafından, sahanın herhangi
bir yerindeki rakibe (top taşıyıcı hariç), bloklara arasında gecikme olsun ya da
olmasın, yapılan yüksek-alçak ve alçak-yüksek bloklardır. Alçak bloğun uyluk hizası
ya da aşağısından olması gerekir (Ö.K. 9-1-10-I-IV). Teması defans oyuncusu
başlatmışsa faul yoktur (Ö.K. 9-1-10-V).
Arkadan Blok
MADDE 4. a. Arkadan blok, rakibe ilk temasın arkadan ve bel üstünde olduğu
bloktur. Emin olunmadığında temas bel altındandır (Kural 9-3-3-c) (Ö.K. 9-3-3-I, -VII
ve Ö.K. 10-2-2-XII).
b. Blok yapan oyuncunun kafası veya ayakları, ilk temasın olduğu noktayı tam
olarak belirlemez.
Vücut Çerçevesi
MADDE 5. Oyuncunun vücut çerçevesi arka tarafı (sırt tarafı) hariç omuzlardan aşağı
olan kısmıdır [Kural 9-3-3-a-1-(c) İstisna].
Blok Alanı
MADDE 6. a. Blok alanı, merkezinde hücum takımının ortadaki çizgi oyuncusundan
yanlara 5yd, ileri ve geri 3yd uzanan dikdörtgen alandır. (Bkz. EK D.)
b. Top bu bölgeden çıktığında blok alanı dağılmış sayılır.
Alçak Blok Alanı
MADDE 7. a. Alçak blok alanı, topu kaldıran oyuncudan yanlara 7yd, ileri 5yd ve
hücum takımı dip çizgisi arasında kalan dikdörtgen alandır. (Bkz. EK D.)
b. Top bu bölgeden çıktığında alçak blok alanı dağılmış sayılır.
FK-26
KURAL 2 / TANIMLAR
BÖLÜM 4. Yakalama (Catch),
Geri Kazanma (Recovery),
Hakimiyet (Possession)
Hakimiyetinde
MADDE 1. “Hakimiyetinde” ifadesi, canlı veya serbest vuruş yapılacak bir topu
tutma veya kontrol etme anlamında kullanılan bir kısaltmadır. Duruma göre oyuncu
veya takım hakimiyeti altında anlamlarında kullanılabilir.
a. Bir oyuncu saha içindeyken topu sıkıca tutar veya kontrol ederse “hakimiyet
kazanmış” sayılır. Top artık oyuncunun hakimiyetindedir.
b. Bir takım şu durumlarda topu hakimiyetine alır:
1. Degaj, düşük vuruş veya yerden vuruş yapma dahil, bir oyuncusu topun
hakimiyse,
2. Bir oyuncusunun attığı ileri pas havadaysa, veya
3. Kayıp top sırasında son hakimiyet kendi oyuncusunda idiyse.
c. Bir takım, oyuncularının pas yakalama ya da topu geri kazanma hakkı varken
topun hakimiyse “kurala uygun top hakimiyeti” olduğu kabul edilir.
Ait Olma
MADDE 2. “Ait olma”, “hakimiyetinde” ifadesine zıtlık oluşturacak şekilde topa kural
gereği sahip olma hakkını belirtir. Topun oyuna bir sonraki girişi mevcut duruma bağlı
olabileceğinden, bu sahip olma hakkı geçici olabilir.
Yakalama, Pas Arası (Interception), Geri Kazanma
MADDE 3. a. Topu yakalamak demek, oyuncunun:
1. Havadaki canlı topu, top yere değmeden önce el veya kollarıyla hakimiyetine
alması ve,
2. Vücudunun herhangi bir yeri ile saha içinde yere değmesi, ve sonra
3. Devamında oyuna dair bir hareket yapabileceği kadar uzun bir süre kontrolünde
tutması (örneğin topu atacak ya da elden ele verecek ya da ilerletecek veya bir
rakipten kaçınacak vb kadar uzun bir süre) ve,
4. Aşağıdaki b, c ve d paragraflarında belirtilen şartları sağlaması gerekir.
b. Oyuncu topu yakalama hareketi esnasında (rakibin teması ile veya kendiliğinden)
saha içinde ya da dışında ya da gol alanında yere düşer ise, yere çarpma süreci
boyunca topla sürekli ve kesin temasını devam ettirebilmelidir. Bu aynı zamanda
kenar çizgisine yakın topu yakalayıp saha dışına düşen bir oyuncu için de
geçerlidir. Oyuncu topun kontrolünü sağlayamadan top yere değerse, top
yakalanmamış sayılır. Eğer oyuncu top yere değmeden önce saha içinde topun
kontrolünü sağlamışsa yakalanmış sayılır.
c. Oyuncu, vücudunun herhangi bir noktasının yere değmesi ile eş zamanlı top
kontrolünü kaybederse, (veya durum eş zamanlı gibi görünüyorsa) topu
yakalamamış sayılır. Oyuncu topu kontrol etmişse, topun hafif yalpalaması kontrol
kaybı sayılmaz; topun yakalanmadığına hükmetmek için devamında oyuncunun
topun kontrolünü kaybetmesi gerekir.
KURAL 2 / TANIMLAR
FK-27
d. Oyuncu topun hakimiyetini kazandıktan sonra top yere değer ve oyuncu top
hakimiyetini kaybetmezse ve yukarıdaki şartlar sağlanmışsa, top yakalanmıştır.
e. Pas arası, rakibin fumble ya da pasını “yakalama” demektir.
f. Yerde veya saha içinde gibi görünen durumlarda yapılan yakalamalar
tamamlanmış pas veya pas arası sayılır (Kurallar 7-3-6 ve -7).
g. Bir oyuncu yere çarptıktan sonra hala canlı olan bir topu yukarıdaki a, b, c ve d
paragraflarına uygun olarak hakimiyetine alırsa bu bir “geri kazanmadır”.
h. Tereddüt varsa, yakalama, pas arası ya da geri kazanma tamamlanmamıştır.
Eş Zamanlı Yakalama veya Geri Kazanma
MADDE 4. Eş zamanlı yakalama veya geri kazanma, saha içindeki iki rakip
oyuncunun canlı topu aynı anda hakimiyet altına almalarıdır (Ö.K. 7-3-6-I-II).
BÖLÜM 5. Arkadan Bel Altı Blok (Clipping)
MADDE 1. a. İlk temasın arkadan ve bel hizası/altından olduğu bloktur (Kural 9-1-5).
b. Blok yapan oyuncunun kafası/ayakları, ilk temas noktasını tam olarak belirlemez.
BÖLÜM 6. Ölü Topun Kasıtlı İlerletilmesi
Oyuncunun, eli/ayağı dışında bir noktası yere değdikten veya top kural gereği ölü
hale geldikten sonra topu ilerletmeye çalışmasıdır. (İstisna: Kural 4-1-3-b İstisna).
BÖLÜM 7. Hak, Haklar Arası ve Hak Kaybı
Hak
MADDE 1. Hak, topun oyuna hazır olup, kurala uygun bir snap ile (hücum hakkı)
veya kurala uygun bir serbest vuruş ile (serbest vuruş hakkı) oyuna girmesinden, ölü
hale gelmesine kadar geçen süre ile tanımlanır [İstisna: Ekstra hak, hakemin topun
oyuna hazır olduğunu belirtmesi ile başlayan bir hücum hakkıdır (Kural 8-3-2-b)].
Haklar Arası
MADDE 2. Topun ölü olduğu zaman aralığı haklar arasıdır.
Hak Kaybı
MADDE 3. “Hak kaybı”, “hakkı tekrar etme hakkının kaybı” anlamında kullanılır.
BÖLÜM 8. Güvenli Tutuş
Güvenli Tutuş
MADDE 1. a. Bir başlangıç vuruşunda güvenli tutuş, başlangıç vuruşunun yapıldığı
oyunda, tarafsız alan ilerisinde kimse tarafından dokunulmamış topu B takımı
oyuncusunun geçerli bir işaret vererek tutmasıdır.
b. Bir serbest vuruşta güvenli tutuş, serbest vuruş yapılan bir oyunda, B takımı
oyuncusunun kimsenin dokunmadığı topu geçerli bir işaret vererek tutmasıdır.
FK-28
KURAL 2 / TANIMLAR
c. Geçerli veya geçersiz bir güvenli tutuş işareti, topu karşılayan takımın topu
ilerletme hakkını ortadan kaldırır. Top tutulduğu veya geri kazanıldığı yerde, veya
top tutma eylemi işaretten önce ise işaretin verildiği noktada, ölü duruma geçer.
d. Topu tutacak oyuncunun, güvenli tutuş işareti ile karşılaştırılmayacak şekilde,
gözünü güneşten korumak amacıyla elini kaldırması durumunda, top canlıdır ve
ilerletilebilir.
Geçerli İşaret
MADDE 2. Geçerli bir güvenli tutuş işareti, bir B takımı oyuncusunun elini kafasının
üzerinde birden fazla kez sağa sola sallayarak niyetini bariz bir şekilde belli etmesidir.
Geçersiz İşaret
MADDE 3. B takımı oyuncusunun şu şekilde verdiği tüm işaretler geçersizdir:
a. Madde 2’deki şartları sağlamayan hareketler; veya
b. Hücum vuruşu tarafsız alan ilerisinde yakalandıktan, yere çarptıktan ya da tarafsız
alan ilerisindeki herhangi bir oyuncuya çarptıktan sonra verilen işaretler (Ö.K. 6-53-III-V); veya
c. Vuruş yakalandıktan, yere çarptıktan ya da bir oyuncuya çarptıktan sonra verilen
işaretler. [İstisna: Kural 6-4-1-e]
BÖLÜM 9. İleri, İlerisi ve İlerlenen Nokta
İleri, İlerisi
MADDE 1. Bir takım için ileri (forward), ilerisi (beyond), veya ötesi (in advance of)
rakip takımın kale çizgisine doğru olan yönü tayin eder. Tersi terimler ‘geri’
(backward) ve ‘gerisi’dir (behind).
İlerlenen Nokta
MADDE 2. Koşucunun veya yerden yükselmiş bir pas tutucunun ilerlediği son noktayı
ifade eder. Topun kurallara göre ölü olduğu noktayı belirtmek için kullanılır (Kurallar
4-1-3-a,b ve p; Kurallar 4-2-1 ve 4; ve Kural 5-1-3-a İstisna)
(Ö.K. 5- 1-3-I-VI ve Ö.K. 8-2-1-I-IX) (İstisna: Kural 8-5-1-a, Ö.K. 8-5-1-I).
BÖLÜM 10. Faul ve İhlal
Faul
MADDE 1. Faul, cezası önceden belirlenmiş bir kural çiğneme durumudur. Aşırı
kişisel faul ise rakipte yıkıcı sakatlanmaya yol açabilecek aşırılıkta ya da kasıt içeren
bir kural çiğneme durumudur.
İhlal
MADDE 2. İhlal, cezası bulunmayan bir kural çiğneme durumudur. Faul olmadığı için
başka bir faulle birbirini götürmez.
KURAL 2 / TANIMLAR
FK-29
BÖLÜM 11. Fumble, Muff,
Topa Elle Vurmak ve Topa Dokunmak,
Vuruş Bloklamak
Fumble
MADDE 1. Fumble; pas, vuruş veya topun başarıyla elden ele verilmesi durumları
dışında, oyuncunun topun hakimiyetini kaybetmesidir (Ö.K.2-19-2-I, Ö.K. 4-1-3-I).
Fumble aynı zamanda topun durumunu belirtir.
Muff
MADDE 2. Muff, bir topu tutmaya veya yeniden kazanmaya yönelik başarısız bir
hareket sonucu topa dokunulmasıdır. Muff, topun durumunu değiştirmez.
Topa Elle Vurmak (Batting)
MADDE 3. Topa el veya kola ile kasıtlı olarak vurmak veya yönünü değiştirmektir.
Tereddüt varsa topa yanlışlıkla dokunulmuştur. Topa elle vurmak, topun durumunu
değiştirmez.
Topa Dokunmak (Touching)
MADDE 4. Oyuncunun hakimiyetinde olmayan topa dokunması, topla her türlü
teması belirtir (İstisnalar: Kurallar 6-1-4-a ve 6-3-4-a ve b). Kasıtlı ya da kasıtsız
olabilir ve her zaman hakimiyet ve kontrolden önce yapılır. Kasıtlı dokunma bariz ve
çaba ile dokunmadır. Tereddüt varsa, bir vuruş ya da pas sırasında topa
dokunulmamıştır.
Hücum Vuruşunu Bloklamak
MADDE 5. Hücum vuruşunun bloklanması, vuruş yapan takımın rakip oyuncuları
tarafından topun tarafsız alan ilerisine geçmemesi için topa dokunmalarıdır (Kural 63-1-b).
BÖLÜM 12. Çizgiler
Kenar Çizgileri (Sidelines)
MADDE 1. Kenar çizgileri iki dip çizgi arasında uzanan ve saha içi ile saha dışını
birbirinden ayıran çizgilerdir. Kenar çizgileri saha dışına dahildir.
Gol Çizgileri (Goal Lines)
MADDE 2. Gol çizgileri kenar çizgileri arasında dikey olarak uzanır ve gol alanı ile
oyun sahasını birbirinden ayırır. Bu çizgi pilonlar arasında uzanır ve pilonları içerir. İki
gol çizgisi arasında 100yd bulunur. Gol çizgisi gol alanına dahildir. Bir takımın gol
çizgisi savunduğu taraftaki gol çizgisidir.
Dip Çizgiler (End Lines)
MADDE 3. Dip çizgiler, gol çizgilerinin 10yd dışında kenar çizgileri arasında uzanır ve
gol alanı ile saha dışını birbirinden ayırır. Dip çizgiler saha dışına dahildir.
FK-30
KURAL 2 / TANIMLAR
Sınır Çizgileri (Boundary Lines)
MADDE 4. Kenar çizgileri ve dip çizgilerin oluşturduğu dikdörtgen sınır çizgileridir.
Sınır çizgileri saha içi ile saha dışını birbirinden ayırır. Sınır çizgileri saha dışına
dahildir.
Kısıtlayıcı Çizgiler (Restraining Lines)
MADDE 5. Sınırlayıcı çizgiler bir takımın serbest vuruş sırasında dizilişini
sınırlandıran alanı belirleyen dikey çizgilerdir. Bu alan kenar çizgilerinin ilerisinde de
devam eder (Ö.K. 2-12-5-I).
Yarda Çizgileri (Yard Lines)
MADDE 6. Yarda çizgileri, dip çizgilere paralel olarak bir yarda aralıklarla tüm saha
boyunca bulunan hayali çizgilerdir. Bir takımın yarda çizgileri, işaretlenmiş olsun ya
da olmasın, kendi gol çizgisi “0” kabul edilerek orta sahaya kadar 1’den 50’ye dek
numaralandırılır.
İç Sınır Çizgileri (Hash Marks)
MADDE 7. Yarda çizgilerini belirten, saha kenarına 18,3m mesafede iki sıra halinde
bulunan, dip çizgiye paralel 60cm boyunda kesikli çizgilerdir.
Dokuz Yarda İşaretleri (Nine-yard Marks)
MADDE 8. Her 10yd’da bir, kenar çizgilerine 9yd uzaklıkta bulunan 30cm boyundaki
çizgilerdir. Saha Kural 1-2-1-i’ye uygun çizilmişse bu işaretlere gerek yoktur.
BÖLÜM 13. Topun Elden Ele Verilmesi
MADDE 1. a. Topun elden ele verilmesi, bir oyuncunun topu takım arkadaşına,
atmak, fumble etmek ya da ayakla vurmak dışındaki bir yolla iletmesidir.
b. Kurallarda aksi belirtilmedikçe, elden ele ileri top vermek kurallara aykırıdır.
c. Topu veren oyuncu, top hakimiyetini elden ele verme sırasında kaybederse fumble
yapmış olur [İstisna: Snap (Kural 2-23-1-c)].
d. Topun geriye doğru elden ele verilmesine ancak topu alan oyuncu veren
oyuncudan gerideyse izin verilir.
BÖLÜM 14. Oyun Toplantısı (Huddle)
MADDE 1. Oyuna hazır işaretinden sonra ve snap ya da serbet vuruştan önce iki ya
da daha fazla oyuncunun bir araya gelmesidir.
BÖLÜM 15. Rakibin
Üstünden Atlama (Hurdling)
MADDE 1. a. Ayaktaki rakibin üzerinden ayak veya dizleri önde atlama girişimidir
(Kural 9-1-13).
b. “Ayaktaki” demek, oyuncunun bir veya iki ayağı dışında hiçbir uzvunun yere
dokunmaması demektir.
KURAL 2 / TANIMLAR
FK-31
BÖLÜM 16. Vuruşlar; Topa Vurmak
Topa Vurmak; Kurala Uygun ve Kuraldışı Vuruşlar
MADDE 1. a. Topa (ayakla) vurmak (kick), topa diz ve ayak (dahil) arasındaki
bölgeyle vurmak demektir.
b. Kurala uygun vuruşlar, A takımı tarafından top hakimiyeti el değiştirmeden önce
yapılan degaj (punt), düşük vuruş (drop kick) ve yerden vuruşlardır (place kick).
Topa ayakla yapılan diğer tüm vuruşlar kural dışıdır (Ö.K. 6-1-2-I).
c. Top ölü hale gelene ya da bir oyuncu tarafından geri kazanılana dek her serbest
vuruş (free kick) ya da hücum vuruşu (scrimmage kick) vuruş özelliğini korumaya
devam eder.
d. Tereddüt varsa topa ayakla vurulmamış, yanlışlıkla dokunulmuştur.
Degaj (Punt)
MADDE 2. Oyuncunun topu düşüşe bırakıp yere çarpmadan önce vurmasıdır.
Düşük Vuruş (Drop Kick)
MADDE 3. Oyuncunun topu düşüşe bırakıp yere çarptığı anda vurmasıdır.
Yerden Vuruş (Place Kick)
MADDE 4. a. Alan golü için yerden vuruş, oyuncunun takımı topa hakimken takım
arkadaşı tarafından kontrol edilen yerdeki topa vurmasıdır.
b. Serbest vuruş için yerden vuruş, oyuncunun takımı topa hakimken yerdeki ya da
bir kaide (tee) üzerindeki topa vurmasıdır. Topu bir takım arkadaşı tutabilir. Top
hem yere hem kaideye dokunuyor olabilir.
c. Tee, topu vuruş amacıyla yerden yükselten bir kaidedir. Topun yere en yakın
noktasını yerden en fazla 2,5cm yükseltmelidir (Ö.K. 2-16-4-I).
Serbest Vuruş (Free Kick)
MADDE 5. a. Serbest vuruş topa hakim takımın Kurallar 4-1-4, 6-1-1 ve 6-1-2’deki
şartlar çerçevesinde yaptığı vuruştur.
b. Safety sonrası yapılan serbest vuruş bir degaj, düşük vuruş ya da yerden vuruş
olabilir.
Başlama Vuruşu (Kickoff)
MADDE 6. Başlama vuruşu her devre başında, her ekstra hak ya da alan golü
sonrasında yapılan bir serbest vuruştur (İstisna: Uzatma devreleri). Yerden vuruş ya
da düşük vuruş şeklinde yapılabilir.
Hücum Vuruşu (Scrimmage Kick)
MADDE 7. a. Hücum vuruşu bir degaj, düşük vuruş ya da alan golü amaçlı yerden
vuruştur. A takımı tarafından, top hakimiyeti değişmeden önce, tarafsız alan içi ya da
gerisinden, bir hücum hakkında yapılırsa kurallara uygun bir vuruştur.
b. Bir hücum vuruşu tarafsız alan ilerisinde yere, herhangi bir oyuncu ya da hakeme
ya da herhangi bir şeye dokunursa tarafsız alanı geçmiş sayılır (İstisna: Kural 6-31-b) (Ö.K. 6-3-1-I-IV).
FK-32
KURAL 2 / TANIMLAR
c. Hücum vuruşu sırasında vuran oyuncunun tüm vücudu tarafsız alanın ilerisindeyse
vuruş kuraldışıdır ve topun ölü kabul edilmesine neden olan bir canlı top faulüdür
(Kural 6-3-10-c).
Dönüş Vuruşu (Return Kick)
MADDE 8. Normal bir hak sırasında top hakimiyeti takımlar arasında el değiştirdikten
sonra yapılan vuruştur. Kuraldışıdır ve topun ölü kabul edilmesine neden olan bir
canlı top faulüdür (Kural 6-3-10-b).
Alan Golü Denemesi (Field Goal Attempt)
MADDE 9. Bir hücum vuruşudur. Yerden vuruş ya da düşük vuruş şeklinde
yapılabilir.
Hücum Vuruşu Dizilişi
MADDE 10. a. Hücum vuruşu dizilişi, en az bir oyuncunun tarafsız alanın en az 7yd
gerisinde olduğu, hiçbir oyuncunun snapper’dan elden ele top alacak pozisyonda
olmadığı ve vuruş girişiminin bariz olduğu diziliştir (Ö.K. 7-1-3-VII ve Ö.K. 9-1-14-IIII).
b. Eğer A takımı top kalktığı anda hücum vuruşu dizilişindeyse, A takımıca hak
boyunca yapılacak her hareketin bir hücum vuruşu dizilişine göre yapıldığı
varsayılır.
BÖLÜM 17. Tarafsız Alan
MADDE 1. a. Tarafsız alan, hücum çizgisinin iki yanında kenar çizgilerine kadar
devam eden ve topun uzunluğuna boyu genişliğinde hayali bir alandır.
b. Tarafsız alan, top oyuna hazır olarak belirtilip, uzun ekseni hücum çizgisine dik ve
kenar çizgilerine paralel olarak yerleştirildiği anda oluşmuş sayılır.
c. Tarafsız alan top hakimiyeti takımlar arasında el değiştirdiğinde, hücum vuruşu
tarafsız alanı geçtiğinde ya da top ölü hale geldiğinde dağılmış sayılır.
BÖLÜM 18. Tarafsız Alan İhlali ve Ofsayt
Tarafsız Alan İhlali (Encroachment)
MADDE 1. Top oyuna hazır olduktan sonra, top kalkmadan ama topu kaldıran
oyuncu (snapper) topa dokunduktan ya da dokunur gibi yaptıktan (bir eli diz seviyesi
altına indikten) sonra herhangi bir hücum oyuncusu tarafsız alanın içinde ya da
ilerisinde ise tarafsız alan ihlali oluşur (İstisna: Snapper “tarafsız alanı” ihlal etmez).
Ofsayt
MADDE 2. Top oyuna hazır olduktan sonra defans oyuncusu şu şekilde ofsayta
düşer (Kural 7-1-5):
a. Top kurala uygun olarak kalktığında tarafsız alan içi ya da ilerisindeyse;
b. Top kalkmadan önce tarafsız alan ilerisindeki rakibine dokunursa;
c. Top kalkmadan önce topa dokunursa;
d. Top kalkmadan önce bir hücum oyuncusu üzerine hamle yapar ve ani bir
tepkiye neden olursa (Ö.K. 7-1-3-V Not);
KURAL 2 / TANIMLAR
FK-33
e. Tarafsız alanı geçer ve A takımının beklerinden birine doğru hamle yaparsa
(Ö.K. 7-1-5-III);
f. Topa kurala uygun serbest vuruş yapıldığında kendi takımını sınırlandıran
çizginin gerisinde değilse.
Topa kurala uygun serbest vuruş yapıldığında hücum takımı oyuncularında biri
veya fazlası kendi takımlarını sınırlandıran çizgiler içinde değilse ofsayt olur (İstisna:
Vurucu ve tutucu takımlarını sınırlandıran çizgilerin ilerisinde kabul edilmezler) (Kural
6-1-2).
BÖLÜM 19. Paslar
Pas Atmak
MADDE 1. Pas atmak topu elle fırlatmaktır. Pas, top yakalanana, pas arası yapılana
ya da ölü hale gelene dek pas olmaya devam eder.
İleri ve Geri Pas
MADDE 2. a. Top elden çıktığı noktadan daha ilerideki bir oyuncuya ya da hakeme
ya da yere ya da herhangi bir şeye çarparsa bu bir ileri pastır. Diğer tüm paslar
(geriye ya da paralel) geri pastır. Tereddüt varsa, tarafsız alan içi ya da gerisinden
atılan bir pas ileri pastır.
b. Bir A takımı oyuncusu topu tarafsız alana doğru pas atmak üzere tutarken, el ya
da kolunun ileri doğru ilk hamlesi ileri pası başlatır. Defans oyuncusu bu ileri
hareket başladıktan sonra hamle yapar ve top pas atan oyuncunun elinden
çıkarsa, topun nereye gittiğine bakmadan bu bir ileri pas kabul edilir (Ö.K. 2-19-2I).
c. Bir ileri pas girişimi sırasında tereddüt varsa bu bir pastır ve fumble değildir.
d. Snapper topu bıraktığında, bir geri pas vermiş olur (Ö.K. 2-23-1-I).
İleri Pasın Tarafsız Alanı Geçmesi
MADDE 3. a. Kurallara uygun bir ileri pas tarafsız alanın ilerisinde yere, bir oyuncu
veya hakeme veya saha içinde başka bir şeye değdiğinde tarafsız alanı geçmiş olur.
İlk temas saha içinde ve tarafsız alan içi veya gerisinde olursa pas tarafsız alanı
geçmemiş sayılır.
b. Bir oyuncunun tüm vücudu tarafsız alanın ilerisindeyse tarafsız alanı geçmiş olur.
c. Bir ileri pas saha yan çizgilerinden çıktığı noktadan, tarafsız alan ilerisinde veya
gerisinde olarak değerlendirilir.
Yakalanabilir İleri Pas
MADDE 4. Yakalanabilir ileri pas, tarafsız alan gerisinden top tutma hakkı ve şansı
bulunan bir oyuncuya atılan, kimsenin dokunmadığı, kurala uygun ileri pastır.
Tereddüt varsa, pas yakalanabilir sayılır.
FK-34
KURAL 2 / TANIMLAR
BÖLÜM 20. Ceza
Ceza, faul yapan bir takım aleyhine kurallarla belirlenmiş yaptırımdır. Ceza şunlardan
bir ya da fazlasını içerebilir: mesafe kaybı, hak kaybı, otomatik ilk hak veya
müsabakadan ihraç, maç saatinden süre düşülmesi (Kural 10-1-1-b).
BÖLÜM 21. Hücum
Hücum Hakkı (Scrimmage Down)
MADDE 1. Hücum hakkı, topun kurallara uygun kalkmasıyla (snap) başlayan iki
takım arasındaki mücadelenin gerçekleştiği haktır.
Hücum Çizgisi (Scrimmage Line)
MADDE 2. Top oyuna hazır olduğunda her iki takımın da hücum çizgisi oluşur. Bu
çizgi her takım için topun kendi gol çizgisi tarafındaki ucuna dokunarak iki kenar
çizgisi arasında uzanan yarda çizgisidir.
BÖLÜM 22. Oyuncu Kaydırma (Shift)
MADDE 1. a. Oyuncu kaydırma, bir hücum hakkında, top oyuna hazırken ve henüz
kalkmamışken, hücum takımı oyuncularından iki veya daha fazlasının eşzamanlı yer
ya da duruş değiştirmesidir (Ö.K. 7-1-3-I-II ve Ö.K. 7-1-2-I-IV).
b. Oyuncu kaydırma, tüm takım bir saniye boyunca hareketsiz durduğunda biter.
c. Bir veya daha fazla oyuncu bir saniye geçmeden önce hareket ederse oyuncu
kaydırma devam ediyor sayılır.
BÖLÜM 23. Topu Kaldırma
(Snapping the Ball)
MADDE 1. a. Topun kurala uygun kaldırılması (snap), topu yerden hızlı ve sürekli bir
hareketle, bir veya iki elle kaldırarak, hareket sırasında elle topun teması kesilecek
şekilde, geriye doğru, elden ele vermek veya pas atmaktır (Kural 4-1-4).
b. Top kurala uygun hareket ettirildiğinde başlar ve snapper’ın elinden çıktığı anda
biter (Ö.K. 7-1-5-I-II).
c. Eğer top kurala uygun kalkarken snapper’ın elinden kayarsa bu bir geri pastır ve
top oyundadır (Kural 4-1-1).
d. Top kalkmadan hemen önce yerdeyken, uzun ekseni hücum çizgisine dik olmalıdır
(Kural 7-1-3).
e. Top geriye doğru hareket etmezse ve ilk hareketi ileri ya da yukarı doğru ise bu
kurala uygun bir top kaldırma değildir.
f. Kurala uygun bir top kaldırma sırasında B takımı oyuncuları topa dokunursa, top
ölü kalır ve B takımına ceza verilir. Top kuraldışı olarak kaldırılırken B takımı
oyuncuları topa dokunursa, top ölü kalır ve A takımına ceza verilir (Ö.K. 7-1-5-I-II).
g. Top snapper’ın bacakları arasından kaldırılmak zorunda değildir, fakat kurala
uygun olması için hızlı ve sürekli bir geriye hareket gösterilmelidir.
h. Top iç sınır çizgileri içinden ya da üzerinden kaldırılmalıdır.
KURAL 2 / TANIMLAR
FK-35
BÖLÜM 24. Seri ve Hakimiyet Serisi
Seri (Series)
MADDE 1. Bir seri, oyunun top kaldırılarak başladığı birbirini takip eden en çok 4
hücum hakkıdır (Kural 5-1-1).
Hakimiyet Serisi (Possession Series)
MADDE 2. Bir hakimiyet serisi, bir takımın uzatma hakkındaki sürekli top
hakimiyetidir (Kural 3-1-3). Bir veya daha fazla “seri”den oluşabilir.
BÖLÜM 25. Noktalar
Uygulama Noktası
MADDE 1. Bir faul veya ihlal cezasının uygulanmaya başlayacağı noktadır.
Önceki Nokta
MADDE 2. Topun oyuna sokulduğu son noktadır.
Sonraki Nokta
MADDE 3. Topun bir sonraki hakta oyuna sokulacağı noktadır.
Ölü Top Noktası
MADDE 4. Topun ölü hale geldiği noktadır.
Faul Noktası
MADDE 5. Faulün gerçekleştiği noktadır. Eğer gol çizgileri arasında saha dışında faul
olmuşsa, gerçekleştiği yarda çizgisi üzerinde en yakın iç sınır çizgisi (hash mark) faul
noktası olur. Gol çizgisi ya da dip çizgi gerisinde gerçekleşmişse gol alanında
gerçekleşmiş sayılır.
Saha Dışına Çıkma Noktası
MADDE 6. Topun saha dışına çıkması ya da saha dışında sayılması nedeniyle,
topun kural gereği ölü hale geldiği noktadır.
Saha İçi Noktası
MADDE 7. Ölü top noktası ya da bir ceza nedeniyle topun saha kenarında kalması
durumunda bulunduğu noktanın, yarda çizgisi üzerinde en yakın iç sınır çizgisine
denk gelen noktadır.
Koşunun Bittiği Nokta
MADDE 8. Koşunun bittiği nokta aşağıdakilerden biridir:
a. Topun koşucu hakimiyetinde ölü hale geldiği nokta
b. Koşucunun fumble nedeniyle topu kaybettiği nokta
c. Topun elden ele verildiği nokta
d. Kuraldışı ileri pas atılan nokta
e. Geri pas atılan nokta
FK-36
KURAL 2 / TANIMLAR
f. Hücum çizgisi ilerisinden kuraldışı hücum vuruşu yapılan nokta
g. Dönüş vuruşu yapılan nokta
h. “Momentum kuralı” kapsamında oyuncunun top hakimiyeti sağladığı nokta (Kural
8-5-1-a İstisnalar).
Vuruşun Bittiği Nokta
MADDE 9. Tarafsız alanı geçen bir vuruş, topun yakalandığı, geri kazanıldığı ya da
kural gereği ölü sayıldığı noktada biter (Kural 2-16-1-c).
Temel Nokta
MADDE 10. Temel nokta, Üçün Biri Prensibi (Kural 2-33) çerçevesinde uygulanacak
cezaların uygulama noktasını bulmak için temel teşkil eder. Değişik oyun sınıfları için
temel noktalar Kural 10-2-2-d’de verilmiştir.
Hücum Sonrası Vuruş Noktası (PSK)
MADDE 11. PSK (Postscrimmage Kick) noktası, hücum sonrası vuruş uygulaması
gerektiğinde temel nokta görevi görür (Kural 10-2-3).
a. Aşağıdaki özel durumlar dışında, vuruş saha içinde biterse, PSK noktası vuruşun
bittiği noktadır.
b. Vuruş B takımının gol alanında biterse, PSK noktası B takımının 20yd çizgisidir.
Özel Durumlar:
1. Başarısız bir alan golü denemesinde, eğer topa B takımı oyuncuları tarafsız
alanı geçtikten sonra dokunmamışsa ve top tarafsız alan ilerisinde ölü hale
gelmişse, PSK noktası:
(a) Önceki nokta B takımı 20yd çizgisi / dışında: önceki nokta (Ö.K.10-2-3-V)
(b) Önceki nokta B takımı 20yd çizgisi ile gol çizgisi arasında: B takımı 20yd
çizgisi.
2. Kural 6-3-11 geçerliyse PSK noktası B takımı 20yd çizgisidir.
3. Kural 6-5-1-b geçerliyse PSK noktası topu yakalayan oyuncunun topa ilk
dokunduğu noktadır.
BÖLÜM 26. Tackle Yapma (Tackling)
MADDE 1. Tackle yapma, bir oyuncunun rakip oyuncuyu elleri veya kolları ile
yakalaması veya sarılmasıdır.
BÖLÜM 27. Takım ve Oyuncu Tanımları
A ve B Takımları
MADDE 1. A takımı topu oyuna sokma hakkı olan takımdır. Top oyuna tekrar hazır
olarak belirtilene kadar A takımı olarak kalır. B takımı rakip takımdır.
Hücum ve Savunma Takımları
MADDE 2. Hücum takımı topu elinde bulunduran takımdır. Savunma takımı rakip
takımdır.
KURAL 2 / TANIMLAR
FK-37
Vurucu ve Tutucu
MADDE 3. a. Vurucu, topa ayakla vurarak degaj, düşük vuruş veya yerden vuruş
yapan oyuncudur. Dengesini sağlamak için yeterli zaman geçene kadar vurucu
olarak kalır.
b. Tutucu, topu yerde veya tee üzerinde tutan oyuncudur. Hücum vuruşu sırasında,
topa vurulma şansı kalmayana veya vuruş yapıldıktan sonra dengesini sağlayana
kadar tutucu olarak kalır.
Çizgi Oyuncusu ve Bek
MADDE 4. a. Çizgi oyuncusu.
1. Kurala uygun olarak kendi hücum çizgisinde yer alan her A takımı oyuncusu
çizgi oyuncusudur (Kural 2-21-2).
2. Kendi hücum çizgisinde, yüzü rakip gol çizgisine dönük ve omuzları bu çizgiye
yaklaşık paralel olan ve ya (a) topu kaldıran oyuncu (snapper) (Kural 2-27-8) ya
da (b) kafası snapper’ın bel hizasının ilerisinde olan her A takımı oyuncusudur.
b. İç çizgi oyuncusu. Kendi hücum çizgisinin en dışında olmayan çizgi oyuncusudur.
c. Sınırlandırılmış çizgi oyuncusu. Elleri dizlerinin altında olan ve 50-79 arasında
forma numarasına sahip her iç çizgi oyuncusudur.
d. Bek.
1.Çizgi oyuncusu olmayan ya da kafası ya da omuzları kendisine en yakın çizgi
oyuncusunun bel hizasının önünde olmayan tüm A takımı oyuncularıdır.
2.Bek aynı zamanda çizgi oyuncusundan farklı olarak oyuna sokulan topu direk
elden alma hakkına sahip oyuncudur.
3.Bir çizgi oyuncusu top kalkmadan önce bir arka alan pozisyonuna geçip,
durursa bek haline gelir.
Pas Atan Oyuncu
MADDE 5. Pas atan oyuncu, kurallara uygun bir ileri pas atan oyuncudur. Topu pas
atarak elinden çıkarttığı andan pasın tamamlanması, tamamlanmaması, veya pas
arası yapılması anına veya oyuna katılmak için hareket edene kadar pas atan
oyuncu olarak kalır.
Oyuncu
MADDE 6. a. Bir oyuncu, o anki oyuna katılan, yedek veya değiştirilmiş bir oyuncu
olmayan, saha içinde veya dışında kurallara tabi katılımcıdır.
b. Havadaki oyuncu, yerle teması olmayan oyuncudur.
c. Çıkan oyuncu, yerine bir yedek girmesi suretiyle sahadan çıkan oyuncudur.
Koşucu ve Top Taşıyıcı
MADDE 7. a. Koşucu canlı bir topa sahip olan ya da sahipmiş gibi davranan
oyuncudur.
b. Top taşıyıcı canlı bir topa sahip oyuncudur.
Topu Kaldıran Oyuncu (Snapper)
MADDE 8. Snapper, topu kaldıran (oyuna sokan) oyuncudur. Topun arkasına geçip,
topa dokunduğunda ya da dokunur gibi yaptığında (en az bir eli diz seviyesinin
altında) snapper olarak kabul edilir (Kural 7-1-3).
FK-38
KURAL 2 / TANIMLAR
Oyuna Giren Yedek Oyuncu (Substitute)
MADDE 9. a. Kurala uygun olarak iki hak arasında sahadaki bir oyuncu yerine ya da
boş mevkiye giren oyuncudur.
b. Sahaya giren yedek, oyun sahasına ya da gol alanlarına ayak basıp bir takım
arkadaşı ya da hakemle konuştuğunda, oyun toplantısına girdiğinde, bir hücum ya
da defans dizilişinde pozisyon aldığında veya oyuna katıldığında oyuncu haline
gelir.
Oyundan Çıkan Oyuncu (Replaced Player)
MADDE 10. Oyundan çıkan oyuncu, bir önceki hakta sahada bulunmuş, yerine
oyuna giren bir yedek gelmiş ve oyun sahası ya da gol alanlarını terk etmiş
oyuncudur.
Boş Mevki
MADDE 11. Bir takım sahada 11 kişiden az oyuncuyla bulunuyorsa boş mevki oluşur.
Diskalifiye Edilmiş Oyuncu
MADDE 12. a. İhraç/diskalifiye edilmiş oyuncu, o andan sonra oyuna katılma hakkı
bulunmayan oyuncudur.
b. Diskalifiye edilmiş oyuncu, maçtan atıldıktan makul bir süre sonra oyun alanını terk
etmelidir. Maç sonuna kadar takımının gözetiminde ve oyun alanından
görülmeyecek bir noktada bulunmalıdır.
Takım Kadrosu Üyesi
MADDE 13. Formalı ve oyuna girmeye hazır potansiyel oyunculardır.
Savunmasız Oyuncu
MADDE 14. Savunmasız oyuncu fiziksel durumu ya da odaklandığı nokta nedeniyle
sakatlanmaya açık oyuncudur. Savunmasız oyuncu örnekleri:
a. Pas atmakta olan ya da pası henüz atmış bir oyuncu
b. Pas yakalamaya çalışan, veya pası yakalamış ama henüz top taşıyıcı gibi
davranmaya başlamamış ve kendisini koruyacak bir duruş yakalayamamış bir
pas tutucu.
c. Topa vurmakta olan ya da henüz vurmuş olan veya vuruş ya da dönüş oyunu
sırasında vurucu olarak görev yapan bir vurucu.
d. Havadaki topu tutmaya ya da geri kazanmaya odaklanmış bir vuruş karşılayıcı
e. Oyun sonunda yerde olan bir oyuncu
f. Bariz bir şekilde oyunu bırakmış bir oyuncu
g. Bakmadığı taraftan blok yiyen bir oyuncu
h. Rakibi tarafından yakalanmış ve ilerleyişi durmuş bir top taşıyıcı
i. Top hakimiyeti takımlar arasında el değiştirdikten sonra oyun kurucu
BÖLÜM 28. Çelme Takma (Tripping)
Çelme takma, bacağın alt kısmı ya da ayakla, rakibin diz altına yapılan kasti
engellemelerdir (Kural 9-1-2-c).
KURAL 2 / TANIMLAR
FK-39
BÖLÜM 29. Zaman Tutma Cihazları
Maç Saati
MADDE 1. Maç saati, uygun hakemin kontrolünde olan ve maç süresini tutmak için
kullanılan cihazdır.
Oyun Saati
MADDE 2. Oyun saati, uygun hakemin kontrolünde olan ve top kalkmadan önceki
25/40 saniye sürelerini tutmak için kullanılan saattir.
BÖLÜM 30. Oyun Türleri
İleri Pas Oyunu
MADDE 1. Topun kalkması ile kurala uygun bir ileri pasın tamamlanması,
tamamlanmaması veya pas arası yapılmasına kadar geçen süredir.
Serbest Vuruş Oyunu
MADDE 2. Kurala uygun bir vuruş ile topun oyuncu hakimiyetine girmesi ya da kural
gereği ölü kabul edilmesine kadar geçen süredir.
Hücum Vuruşu Oyunu
MADDE 3. Topun kalkması ile oyuncu hakimiyetine girmesi ya da kural gereği ölü
kabul edilmesine kadar geçen süredir.
Koşu Oyunu ve Koşu
MADDE 4. a. Koşu oyunu yukarıdaki 3 oyun dışında kalan tüm canlı top oyunlarıdır.
b. Koşu, koşu oyununda koşucunun topa sahip olduğu bölümdür.
c. Eğer koşucu fumble, geri pas ya da kuraldışı ileri pas yoluyla top hakimiyetini
kaybederse, koşunun bittiği nokta (Kural 2-25-8) top taşıyıcının hakimiyetini
kaybettiği noktadır. Koşu oyunu, koşuyu ve top ölü sayılana ya da bir oyuncu topu
kazanana ya da geri kazanana dek geçen tüm aralığı kapsar (Ö.K. 2-30-4-I ve II).
d. Herhangi bir oyuncu topu kazanınca ya da geri kazanınca yeni bir koşu oyunu
başlar.
BÖLÜM 31. Sahanın Bölgeleri
Saha
MADDE 1. Saha, dış sınır çizgilerinin içindeki bölgedir ve dış sınır çizgilerini, takım
alanlarını ve bunların üzerindeki boşluğu kapsar (İstisna: Saha üzerindeki çatı vb)
Oyun Alanı
MADDE 2. Kenar çizgileri ve gol çizgileri ile çevrelenmiş alandır.
Gol Alanı
MADDE 3. a. Gol alanı, sahanın her iki ucunda, gol çizgileri, dip çizgiler ve kenar
çizgileri ile çevrelenmiş dikdörtgen alandır.
FK-40
KURAL 2 / TANIMLAR
b. Gol çizgileri ve gol çizgisi pilonları gol alanına dahildir.
c. Bir takımın gol alanı savunduğu taraftaki gol alanıdır (Ö.K.8-5-1-VII, Ö.K.8-6-1-I).
Oyun Yüzeyi
MADDE 4. Gol alanları dahil, oyun alanındaki zemin maddesi ya da malzemesidir.
MADDE 5 HARİÇ TUTULMUŞTUR
Kenar Alanı
MADDE 6. Kenar çizgileri ile iç sınır çizgileri arasındaki bölgedir.
BÖLÜM 32. Kavga
MADDE 1. Herhangi bir oyuncu, koç, takım kadrosu üyesi veya takım görevlisinin
dahil olduğu, Amerikan futboluyla ilgisi olmayan fiziksel saldırıdır. Bu tür davranışlara
örnekler:
a. Rakibe el, kol, bacak ve ayak ile fiziksel saldırıda girişimi (Temas gerekli değildir).
b. Rakibin kavga tanımındaki hareketler ile karşılık vermesine yol açan herhangi bir
sportmenlik dışı hareket (Kural 9-2-1-a ve 9-5-1-a-c).
BÖLÜM 33. Üçün Biri Prensibi
Üçün biri prensibi, bir faul için öngörülen cezanın, uygulama noktasını belirlememesi
durumunda kullanılır. Bu prensibin uygulanışı Kural 10-2-2-c’de açıklanır.
BÖLÜM 33. Tackle Box
MADDE 1. a. Tackle box, tarafsız alan ile snapper’dan sağa ve sola 5yd’lık mesafede
kenar çizgilerine paralel olarak A takımının dip çizgisine kadar devam eden hayali
çizgiler arasında kalan hayali dikdörtgen alandır. (Bkz EK D.)
b. Tackle box, top bu alanı terk ettiğinde dağılmış olur.
Kural 3
Devreler, Zaman
ve Oyuncu Değişikliği
BÖLÜM 1. Devre Başlangıcı
Birinci ve Üçüncü Devreler
MADDE 1. a. Her yarı (birinci ve üçüncü devre) başlama vuruşu ile başlar.
b. Her yarı, başlama vuruşu (kickoff) ile başlar. Başhakem, başlama saatinden 3
dakika önce, orta sahada para atışı yapar. Para atışında, yanında her takımdan en
fazla dörder takım kaptanı ve en az bir başka hakem bulunur. İlk seçme hakkı
ziyaretçi takıma verilir. İkinci yarı öncesinde başhakem takımların ikinci devre
opsiyonlarını öğrenir.
c. Para atışı sırasında takımlar 9yd çizgileri gerisinde ya da takım alanında bekler.
Para atışı kaptanlar 9yd çizgisini geçince başlamış sayılır ve 9yd çizgisine geri
döndüklerinde biter.
CEZA – Bir sonraki noktadan 5yd [İ19].
d. Para atışını kazanan takım şu opsiyonlardan birini seçer:
1. Hangi takımın vuruş yapacağını
2. Hangi gol alanını savunacağını
3. Seçim hakkını ikinci yarı başında kullanmayı
e. Rakibi ise ilk iki opsiyondan birini seçer.
f. Para atışını kazanan takım 3üncü opsiyonu seçerse, rakibinin seçiminden sonra ilk
iki opsiyondan birini seçer.
İkinci ve Dördüncü Devreler
MADDE 2. Birinci ve ikinci devre arasında (ve üçüncü ve dördüncü devre arasında)
takımlar savundukları gol alanını değiştirirler.
a. Devre başında top, bir önceki devre sonundaki yerinin gol çizgileri ve kenar
çizgilerine göre simetrik pozisyonuna yerleştirilir.
b. Topun sahibi, hak sayısı ve gidilecek mesafe değişmez.
Uzatma Devreleri
MADDE 3. Dört devre sonunda skor berabere ise NCAA uzatma sistemi uygulanır.
Kural kitabı şu istisnalar hariç aynen uygulanır:
a. Dördüncü devre sonunda hakemler takımları takım alanlarına yollar. Hakem ekibi
saha ortasında toplanır ve uzatma prosedürlerini gözden geçirir.
b. Hakemler para atışı için kaptanları saha ortasına getirir (Kural 3-1-1). Para
atışında, yanında her takımdan en fazla dörder takım kaptanı ve en az bir başka
hakem bulunur. İlk seçme hakkı ziyaretçi takıma verilir. Para atışının kazanan
takım şu opsiyonlardan birini seçmek zorundadır:
1. İlk hakimiyet serisi için rakibin 25yd çizgisinden hücumda ya da defansta
FK-41
FK-42
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
başlamak.
2. Uzatmalar boyunca sahanın hangi tarafının kullanılacağı.
c. Para atışını kaybeden takım ilk uzatma devresi için kalan opsiyonu seçer ve takip
eden çift sayılı uzatma devrelerinde ilk seçim hakkı kazanır.
d. Uzatma Devreleri: Bir uzatma devresi her iki takımın sırayla rakibin 25yd
çizgisinden (ceza nedeniyle değişmedikçe) ve iç sınır çizgileri içi veya üzerinden
topu kaldırmasıyla başlayan birer hakimiyet serisinden oluşur. Hücum takımı top
oyuna hazır işareti gelmeden önce farklı bir nokta seçmezse top ilk olarak iç sınır
çizgilerinin ortasından kalkar. Top oyuna hazır işareti geldikten sonra topun ilk
kalkacağı nokta ancak A takımı mola kullanırsa değişebilir (bu ancak öncesinde A
takımı faulü ya da karşılıklı birbirini götüren fauller olmamışsa yapılabilir).
e. Hakimiyet Serileri: Her takım hakimiyet serisini sayı yapana ya da ilk hak
kazanamayana dek sürdürür. Top hakimiyeti takımlar arasında el değiştirirse, top
ölene dek canlıdır. Fakat A takımı, hakimiyet değişimi sonrası topu tekrar kazansa
bile ilk hak kazanamaz (Ö.K. 3-1-3-I-IX).
A ve B takımı tanımları Kural 2-27-1’deki ile aynıdır.
f. Sayı Yapma: Bir uzatma devresi sonunda daha fazla sayı yapan takım maçı
kazanır. Yukarıda (e) şıkkında açıklandığı şekilde, her takım eşit sayıda hücum
serisi oynar. Bunun istisnası B takımının, hakimiyet sırası gelmeden sayı
yapmasıdır. Üçüncü uzatma devresinden itibaren touchdown yapan takım ekstra
hakkında iki puanlık deneme yapmalıdır. Kuraldışı olmamakla birlikte, tek puanlık
deneme başarılı olsa bile A takımına puan verilmez (Ö.K. 3-1-3-X).
g. Top hakimiyeti değişimi sonrası fauller (3-1-3-XI-XIV):
1. Her iki takım aleyhine verilen cezalar uzatmalarda kural gereği reddedilir
(İstisnalar: Aşırı kişisel fauller, ölü top sırasında kişisel fauller, ölü top faulü
olarak uygulanan canlı top faulleri bir sonraki noktadan uygulanır.)
2. Bir takım hak sırasında hem faul hem sayı yaparsa hak iptal edilir.
3. Hak sırasında her iki takım da faul yaparsa ve top hakimiyet değiştirmeden
önce B takımı faul yapmamışsa hak tekrar edilmez.
h. Molalar: Her takımın her uzatma devresinde bir mola hakkı vardır. Önceden
kullanılmamış molalar uzatma devrelerine taşınamaz. Uzatma devreleri içinde
kullanılmamış molalar sonraki uzatma devrelerine taşınamaz. Uzatma devreleri
arasında kullanılan molalar bir sonraki uzatma devresinden düşülür.
Uzatma devresi top kaldırıldığı an başlar.
BÖLÜM 2. Oyun Süresi ve Aralar
Devre Süreleri ve Aralar
MADDE 1. Maçın normal süresi 15er dakikalık 4 devreden, toplam 60 dakikadır.
Birinci ve ikinci devre (ve üçüncü ve dördüncü devre) arasında 1 dakikalık ara verilir.
a. Hiçbir devre top ölene ve hakem devre sonunu ilan edene dek bitmez [İ14].
b. İki yarı arası, maçtan önce iki takım aralarında farklı bir süre için anlaşmamışlarsa,
20 dakikadır. İkinci devre biter bitmez başhakem zamanı başlatma işareti ile bu
süreyi başlatır [İ2].
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
FK-43
Zaman Ayarlamaları
MADDE 2. Hava kararması nedenli bir sorun öngörüyor ise, başhakem maçtan önce
devre ve ara sürelerini kısaltabilir. Sürelerin kısaltılması kararı alınırsa, dört devre de
eşit uzunlukta olmalıdır.
a. Maç sırasında kalan devre ve araların süreleri her iki takım koçu ve başhakemin
ortak kararıyla kısaltılabilir.
b. Maç saatindeki hata nedeniyle gereken düzeltmeler ancak gerçekleştikleri devre
içinde düzeltilebilir.
c. Başhakem kalan süreden eminse saatini sıfırlayarak kalan zamanı tutabilir.
d. Stadyum saatindeki hataları sadece başhakem düzeltebilir. Sonra zaman tekrar
başlar (Kural 2-29-2).
e. Stadyum saati her iki takımın kontrolü dışındaki nedenlerle durursa (kalan maç
süresi bilgisi olmadan) Kural 3-2-4-b’ye göre yeniden başlatılır.
f. Bir devre sonuna 40/25 saniye kalmışsa 40/25 saniye süresi tutulmaz.
g. Stadyum saati f maddesine aykırı olarak çalıştırılmışsa maç saati durdurulmaz.
h. Görüntü tekrarına dayalı zaman ayarlamaları Kural 12-3-5’e göre yapılır.
Devrelerin Uzatılması
MADDE 3. a. Aşağıdakilerden en az biri gerçekleşirse, devre zaman tutulmadan bir
hak uzatılır (Ö.K. 3-2-3-I-VIII):
1. Reddedilmemiş en az bir canlı top faulü olursa (İstisna: Kural 10-2-5-a). Topa
sahip olan takım, hak kaybı gerektiren bir faul yaparsa devre uzatılmaz (Ö.K. 32-3-VIII).
2. Birbirini götüren fauller olursa.
3. Hatalı hakem düdüğü ya da hatalı ölü top belirtilmesi durumunda.
b. Yukarıda açıklanan üç durum gerçekleştiği sürece zaman tutulmayan ek haklar
oynatılır.
c. Eğer devre süresinin bittiği bir hak sırasında touchdown olursa, devre ekstra hak
için uzatılır (İstisna: Kural 8-3-2-a).
Saatler
MADDE 4. a. Maç Saati. Maç süresi, çizgi hakemi, arka alan hakemi, saha hakemi
veya kenar hakeminin kontrolünde olan durdurulabilir bir saat/kronometre, ya da
bunlardan birinin gözetiminde olacak bir yardımcı tarafından kontrol edilen bir
stadyum saati kullanılarak tutulmalıdır. Maç saatinin nasıl olacağına maç yönetim
sorumluları karar verir.
b. 40 Saniye Saati. 1. Herhangi bir hakem topun öldüğünü belirttiğinde oyun saati 40
saniye düşecek şekilde çalışmaya başlar.
2. Eğer 40 saniye saati başlamaz ya da hakemlerin / saat operatörünün kontrolü
dışında arıza yaparsa, başhakem işaret vererek (avuçları açık ve başının
üzerinde iken yukarı aşağı ittirme hareketi), oyun saatinin sıfırlanması ve 40
saniye süresinin hemen başlatılmasını ister.
3. Eğer 40 saniye süresi başladıktan 20 saniye sonra top hala oyuna hazır değilse
başhakem mola işareti gösterir ve oyun saatinin 25 saniyeye ayarlanmasını ister.
Oyuna devam edileceğinde başhakem top oyuna hazır işareti [İ1] verir ve düdüğüyle
25 saniye süresi başlar. Maç saati, hakem mola işareti vermeden önce akıyor ise
hakemin top oyuna hazır işareti ile, değilse topun kaldırılması ile başlar (Kural 3-2-2f).
FK-44
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
c. 25 Saniye Saati. Eğer hakemler aşağıdaki sebeplerden biriyle maç saatini
durdurmuşsa, başhakem tek elini başının üzerinde tutarak açık elle yukarı aşağı
ittirme hareketi yaparak oyun saatinin 25 saniyeye ayarlanacağını belirtir.
1. Ceza uygulanması
2. Takım molası
3. Yayın molası
4. Hücum takımı oyuncusu sakatlığı. (Defans oyuncusu sakatlanırsa oyun saati 40
saniyeye ayarlanır.)
5. Ölçüm
6. B takımının ilk hak kazanması
7. Vuruş yapılan bir hak sonrası
8. Sayı yapılması
9. Devre başlangıcı
10. Uzatma devresinde bir takımın hakimiyet serisine başlaması
11. Görüntü tekrarı incelemesi
12. Diğer yönetim amaçlı duraklamalar
13. Oyun sırasında hücum oyuncusunun kaskının tamamen çıkması. Defans
takımından bir oyuncunun kaskı çıkarsa top oyuna hazır süresi 40 saniyeye
ayarlanır. (İstisna: Devre sonuna 1 dakikadan az kalmışsa her zaman 25
saniyeye ayarlanır.)
Maç devam edeceğinde, hakem top oyuna hazır işareti [İ1] verir ve oyun saati
25 saniyeden düşmeye başlar.
d. Saatin Bozulması. Eğer herkesçe görülen bir 40/25 saniye saati bozulursa,
başhakem durumu her iki koça da bildirir ve her iki saat tamamen kapatılır.
Topu Yere Vurma Sonrası Yeni Oyun için Minimum Süre
MADDE 5. a. Maç sonuna en az 3 saniye kalmışsa ve maç saati durmuş ve hakem
işareti ile başlayacaksa, hücum takımının topu yere vurup (Kural 7-3-2-e) bir sonraki
oyun için zaman artırmış olması beklenir.
b. Maç sonuna 2 veya 1 saniye varsa ancak 1 oyun yapılabilir. (Ö.K. 3-3-5-I)
BÖLÜM 3. Molalar: Saatin
Başlatılması ve Durdurulması
Mola
MADDE 1. a. Kurallar saatin durdurulmasını gerektirirse ya da bir takım ya da hakem
mola alırsa, hakemlerce mola işareti verilir. Bir hakem mola işareti verirse diğer
hakemler bunu tekrarlar. Başhakem gerekli görürse kurallarda ya da başka bir yerde
belirtilmeyen bir nedenle mola alabilir (Ö.K. 3-3-1-IV).
b. Mola hakkı kalmamış bir takım mola isterse, kabul edilmez (Kural 3-3-4).
c. Maç başladığı andan itibaren hiçbir oyuncu oyun alanında ya da gol alanlarında
top ile ısınma yapamaz. Bunun istisnası devre arasıdır.
Saatin Başlatılması ve Durdurulması
MADDE 2. a. Serbest Vuruş. Serbest vuruş yapıldıktan sonra maç saati, oyun sahası
içinde topa kurala uygun dokunulduğunda, ya da B takımı tarafından kendi gol
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
FK-45
alanında kurala uygun dokunulan top gol çizgisini geçip oyun sahasına girdiğinde
başlatılır. Hakemler tarafından top kural gereği ölü olarak belirtildiğinde durdurulur.
b. Hücum Hakkı. Hücum hakkı ile başlayan bir devrede maç saati, top kurala uygun
kaldırıldığında başlar. Diğer tüm hücum haklarında maç saati top kurala uygun
kaldırıldığında (Kural 3-3-2-d) veya bundan önce verilen başhakem işareti ile
(Kural 3-3-2-e) başlar. Maç saati ekstra hak sırasında, devre uzatılmasında ya da
uzatma devrelerinde çalışmaz (Ö.K. 3-3-2-I-IV).
c. Sayı Sonrası. Maç saati, touchdown, alan golü ya da safety sonrası hakemin
işareti ile durdurulur. Eğer hak tekrarı varsa top kurala uygun kalktığında, yoksa
yukarıdaki (a) maddesinde belirtildiği şekilde tekrar başlatılır.
d. Top Kaldırıldığında Başlar. Aşağıdaki durumlarda bir hakem işareti ile maç saati
durdurulur. Eğer takip eden oyun top kaldırılarak başlayacaksa, maç saati top
kalktığında başlar.
1. Touchback
2. Devre sonuna 2 dakikadan az kalmışsa, bir A takımı top taşıyıcısı veya bir
fumble veya bir geri pas saha dışına çıkarsa. (İstisna: A takımının ileri doğru
fumble yapması durumunda maç saati hakemin işareti ile başlar.)
3. B takımı ilk hak kazanıp bir sonraki hakta topu oyuna sokacaksa (Ö.K. 3-3-2-V).
4. Tamamlanmamış bir ileri pasta.
5. Takımlardan biri mola alırsa.
6. Top kullanılamaz (kuraldışı) hale gelirse.
7. Zorunlu malzeme ihlali (Kural 1-4-4) veya kuraldışı malzeme (Kural 1-4-7)
kullanılması durumunda.
8. Kurala uygun bir vuruş oyunu sonlandığında. (Ö.K. 3-3-2-VI)
9. Geri dönüş vuruşu yapılırsa.
10. Tarafsız alan gerisinden bir hücum vuruşu yapılırsa.
11. A takımı, hücum vuruşu dizilişinde oyunu geciktirme cezası alırsa.
12. Devre biterse.
e. Başhakem İşaretiyle Başlar. Aşağıdaki nedenler herhangi biri oluşursa maç saati
hakem işareti verilerek durdurulur. Eğer bir sonraki oyun top kaldırılarak
başlayacaksa, maç saati hakemin işareti ile başlar.
1. A takımı oyun yaparak ya da ceza nedeniyle ilk hak kazanırsa.
2. A takımının ileri doğru fumble’ı saha dışına çıkarsa.
3. Devre sonuna 2 dakikadan çok kalmışsa, bir A takımı top taşıyıcısı veya bir
fumble veya bir geri pas saha dışına çıkarsa.
4. Bir cezanın tamamlanması için (İstisna: Kural 3-4-4-c).
5. Hakem veya oyuncu sakatlığı nedeniyle hakem molası alınırsa (Ö.K. 3-3-5-I-V).
6. Hakemlerce hatalı düdük çalınırsa.
7. İlk hak için ölçüm yapılırsa.
8. Her iki takım yüzünden top oyuna hazır hale getirilemezse (Ö.K. 3-3-1-III).
9. Canlı bir top hakeme çarparsa.
10. Hakem-koç görüşmesi veya karara itiraz (challenge) talep edilirse.
11. Başhakem yayın molası verirse.
12. Başhakem kendi takdiriyle mola alırsa.
13. Başhakem aşırı gürültü nedeniyle mola alırsa (Kural 9-2-1-b-5).
14. Zaman durdurma amaçlı kuraldışı pas atılırsa (Ö.K. 7-3-2-II-VII) (İstisna:
Kural 3-4-4-c).
FK-46
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
15. Hakem 40/25 saniye süresine müdahale ederse.
16. Oyun sırasında bir oyuncunun kaskının tamamen çıkması.
17. Herhangi bir takım ölü top faulü yaparsa.
f. Topun Kalkması Hakem İşaretinin Yerini Alır. Oyun içinde, hem maç saatinin
hakemin işaretiyle başlamasını (Kural 3-3-2-e), hem de topun kalkması ile
başlamasını (Kural 3-3-2-c ve –d) gerektiren durumlar olursa, maç saati topun
kalkması ile başlar. (İstisna: Kural 3-4-4)
Maçın Askıya Alınması
MADDE 3. a. Haklı gerekçeleri varsa başhakem maçı askıya alabilir.
b. Kurallara tabi olmayan ya da herhangi bir sebeple kurallarda bahsedilmeyen
kişi(ler) nedeniyle oyun durursa ve devam edemeyecek haldeyse, başhakem:
1. Maçı durdurmalı ve oyuncuları takım alanlarına göndermelidir.
2. Durumu maç yönetimi sorumlularına iletmelidir.
3. Durumu tatmin edici bulduğunda maçı devam ettirmelidir.
c. Eğer maç Kural 3-3-a ve b’ye istinaden, dördüncü çeyrek bitmeden önce askıya
alınırsa, dört olası seçenek vardır:
1. Maçı ileri bir tarihe ertelemek.
2. Belirlenmiş bir maç sonucu açıklayarak maçı bitirmek.
3. Maçı hükmen bir takıma vererek bitirmek.
4. Maçı oynanmamış ilan etmek.
Eğer her iki takım da aynı ligde oynuyor ise, karar federasyon prensiplerine göre
verilir. Eğer maç lig maçı değilse, her iki takımın sportif direktörleri (ya da bunların
vekilleri), koçlara da danışarak, bu dört seçenekten biri üzerinde anlaşmalıdırlar.
Maçın sonlandırılması kararı alınırsa bu anlaşma maçın sonucunu da içermelidir
(Kural 8-1-2).
d. Eğer maç Kural 3-3-a ve b’ye istinaden, dördüncü çeyrek bittikten sonra askıya
alınırsa ve tekrar devam edemeyecekse, maç sonucu beraberlik olarak ilan edilir.
Maç sonucu tamamlanmış son devrenin skoru olarak belirlenir. [Not: Eğer
kazananın belirlenmesi gerekiyorsa (playoff veya playout maçı vb gibi), sonuç
federasyon prensiplerine göre verilir.]
e. Askıya alınan bir oyun, herhangi bir yer veya zamanda devam edecek olursa,
askıya alındığı andaki kalan süre, hak, gidilecek mesafe, topun sahadaki konumu,
oyuncu kadroları ve ihraçlar geçerli olacak şekilde devam etmelidir.
Takım Molaları
MADDE 4. Mola hakkı olan bir takımın herhangi oyuncusu veya koçu, top ölüyken
mola talep ederse, hakem bu mola talebini kabul eder.
a. Her takımın her yarıda 3 mola hakkı vardır.
b. Top öldükten sonra ve kalkmadan önce, oyuna giren yedek, 9yd çizgileri arasında
ise mola isteyebilir (Ö.K. 3-3-4-I).
c. Top öldükten sonra ve kalkmadan önce, sahanın herhangi bir yerinde olan ve bir
önceki hakta sahada bulunan bir oyuncu mola isteyebilir (Ö.K. 3-3-4-I).
d. Top öldükten sonra ve kalkmadan önce, takım veya koç alanında bulunan bir koç
mola isteyebilir.
e. Eğer koç, bir cezanın yanlış uygulandığını düşünüyorsa, kendisi, bir oyuncusu ya
da oyuna giren yedeği, hakem-koç görüşmesi isteyebilir. Karar değişmezse ve
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
FK-47
takımın mola hakkı varsa, bir molası düşülür, yoksa oyunu geciktirme cezası
verilir.
1. Hakem-koç görüşmesi için maç saatini sadece başhakem durdurabilir.
2. Hakem-koç görüşmesi ya da karara itiraz talebi, top bir sonraki hak için
kalkmadan, serbest vuruş yapılmadan ya da devre bitmeden önce yapılmalıdır
(Kurallar 5-2-9 ve 11-1-1).
3. Hakem-koç görüşmesi ya da karara itiraz sonrası, takıma mola cezası verilirse,
hakem takıma bu molayı kullandırmalıdır.
Sakatlık Molası
MADDE 5. a. Sakatlanan oyuncu varsa:
1. Oyuncunun sahadan çıkması gerekirse en yakın hakem mola alır. Oyuncu en
az bir hak boyunca saha dışında kalmalıdır. Tereddüt varsa, hakemler mola alır.
2. Takımı tarafından yetkilendirilmiş profesyonel sağlık yetkilisinin onayı olmadan
oyuncu sahaya dönemez.
3. Hakemler ve koçlar, beyin sarsıntısı emareleri gösteren oyuncuya özel ilgi
göstermelidirler (Bkz EK C).
4. Oyuncu veya hakemde kanama varsa, veya formasına veya cildine kan
bulaşmışsa, saha kenarına gitmeli ve tıbbi müdahale görmelidir. Tıbbi müdahale
gören kişi, sağlık yetkilisinin onayı olmadan sahaya dönemez (Ö.K. 3-3-5-I-VII).
b. Sakatlanmış gibi yaparak zaman kazanma durumlarını engellemek için, Futbol
Yasası’nda belirtilen ifadelere (Koçluk Etiği, kısım h) tekrar dikkat çekilir.
c. Sakatlık molası, takım molası sonrası alınabilir.
d. Başhakem sakatlanan bir hakem için sakatlık molası alır.
e. Defans takımında sakatlanan bir oyuncu için alınan mola sonrası, oyun saati 40
saniyeye ayarlanır.
f. 1. Maç sonuna 1dk’dan az varken, zamanın durmasının tek nedeni oyuncu
sakatlığıysa (kask çıkması hariç Kural 3-3-9), rakip takım maç saatinden 10 sn
düşülmesini talep edebilir.
2. Oyun saati 40sn (defans oyuncusu sakatlığı) veya 25sn’ye (hücum oyuncusu
sakatlığı) ayarlanır (Kural 3-2-4-c-4).
3. Eğer 10sn düşme talebi varsa, zaman hakemin işaretiyle başlar. Yoksa top
kalktığında başlar.
4. Diğer takım mola kullanarak 10sn düşme talebini bertaraf edebilir.
5. Eğer her iki takımda da sakatlanan oyuncu varsa 10sn düşme durumu söz
konusu değildir. (Ö.K. 3-3-5-VIII ve IX).
İhlal Molaları
MADDE 6. Hak sırasında Kurallar 1-4-7 (kuraldışı malzeme), 1-4-8 (zorunlu malzeme
ihlali), veya 9-2-2-d (krampon boyu), ya da top ölüyken Kural 3-3-4-e (hakem-koç
görüşmesi veya karara itiraz) ihlal edilirse, ihlal eden takımın bir mola hakkı silinir
(Kural 3-4-2-b-2).
Mola Süreleri
MADDE 7. a. Koç veya oyuncu tarafından alınmış bir takım molası 1 dakika 30
saniyeyi geçemez (İstisna: Kural 3-3-4-e-3). Buna 25 saniyelik oyun süresi dahildir.
b. “Canlı TV yayınıyla ilgili madde hariç tutulmuştur.”
FK-48
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
c. Mola talebi sonrası, koç net bir hareketle ellerini omuzlarına götürürse, bu 30
saniyelik mola demektir. Bu mola süresi 30 saniyeyi geçemez.
d. Diğer molalar başhakemin mola verme nedenini sağlamak için gerekenden uzun
süremez. Başhakem, oyuncu sakatlığı durumunda molayı istediği kadar uzatabilir
(Sahada oluşan ciddi bir sakatlık durumunda hakemlerin ne yapması gerektiğini
açıklayan EK A’ya bakınız).
e. Mola alan takım, molasını erken bitirmek isterse ve rakibi de sahada hazırsa,
başhakem topun oyuna hazır olduğunu işaret eder.
f. Başhakemin aldığı mola, molaya neden olan şartlara bağlıdır.
g. Ceza opsiyonu seçimi durumunda sahadaki kaptan, kendisi ya da bir takım
arkadaşı mola sırasında saha kenarına danışmadan önce (molaya gitmeden önce)
tercihini belirtmelidir.
h. Safety, ekstra hak ya da başarılı bir alan golü sonrasındaki ara 1 dakikayı
geçmemelidir.
Başhakem Duyuruları
MADDE 8. Takım molalarında (Kural 3-3-7-a), başhakem her iki takıma 1 dakikanın
dolduğunu duyurmalıdır. 5 saniye sonra da top oyuna hazır işareti vermelidir. 30
saniyelik molalarda (Kural 3-3-7-b, c), başhakem her iki takıma 30 saniyenin
dolduğunu duyurmalıdır. 5 saniye sonra da top oyuna hazır işareti vermelidir.
a. Bir takım son molasını aldığında, başhakem bunu saha kaptanına ve koça
bildirmelidir.
b. Maç saati herkesçe görülen bir stadyum saatiyle tutulmuyorsa, yarı sonuna
yaklaşık 2 dakika kala başhakem bunu her iki takımın saha kaptanı ve koçuna
duyurmalıdır. Bu amaçla maç saatini durdurabilir.
1. Oyun saati başa çekilmez.
2. Maç saati 2 dakika duyurusu sonrası top kalktığı zaman yeniden başlar.
c. Maç saati hakemlerce tutuluyorsa, devre sonundaki iki dakika içinde, hakemler
oyun saatinin her durduruluşunda kalan zamanı kaptanlara ve koçlara duyurur. Bu
şartlarda bir takım yetkilisi zaman bilgisini iletmek amacıyla dış sınır çizgisi
boyunca takım alanını terk edebilir.
Oyuncunun Kaskının Çıkması – Mola
MADDE 9. a.Rakibin faulü dışındaki bir nedenle oyuncunun kaskı tamamen çıkarsa,
oyuncu bir sonraki hakkı sahada değil kenarda geçirmelidir. Hak sonunda maç saati
durdurulur. Oyuncu, takımı mola kullanırsa sahada kalabilir.
b. Maç saatinin durmasının tek nedeni kaskın çıkması ise (Ö.K. 3-3-9-I-III):
1. Devre sonuna bir dakika veya fazla zaman varsa, topu oyuna sokma süresi 25
saniyeye (kaskı çıkan oyuncu defans takımındaysa 40 saniyeye) ayarlanır.
Zaman hakemin top oyuna hazır işareti ile başlar.
2. Bir dakikadan az zaman kalmışsa rakip, maç saatinden 10 saniye düşmeyi
seçebilir. Topu oyuna sokma süresi 25 saniyeye ayarlanır. 10sn düşme talebi
varsa maç saati hakemin top oyuna hazır işareti ile başlar. Yoksa top kalkınca
başlar. 10sn düşme durumu, diğer takım mola kullanırsa uygulanmaz. Her iki
takım oyuncularının kaskı çıkmışsa 10sn düşme söz konusu değildir.
c. Yukarıdaki a maddesinde tanımlanan şekilde top taşıyıcının kaskı çıkarsa, kural
gereği top ölmüş sayılır (Kural 4‐1‐3‐q). Kaskı çıkan oyuncu top taşıyıcı değilse top
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
FK-49
canlıdır, ama kaskı çıkan oyuncu o anda içinde bulunduğu aksiyon haricinde
oyuna katılmayı bırakmalıdır. Oyuna katılıma devam ederse kuraldışı katılım
nedeniyle kişisel faul cezası verilir (Kural 9‐1‐17). Bu oyuncu tanım gereği oyun
dışıdır (Kural 9‐1‐12‐b).
d. Oyun sırasında kaskını isteyerek çıkarak oyuncu sportmenlik dışı faul cezası alır
(Kural 9‐2‐1‐a‐1‐i).
BÖLÜM 4. Geciktirmeler ve
Zaman Taktikleri
Devre Başlangıcını Geciktirmek
MADDE 1. a. Her takım, her devre başında, belirlenen saate ilk oyun için 11er
oyuncusunu sahada bulundurmalıdır. Eğer her iki takım da sahaya ilk çıkmak
konusunda isteksizse, ilk önce ev sahibi takım sahaya çıkar.
CEZA– Bir sonraki noktadan 15yd [İ21].
b. Devrelerin zamanında başlaması için saha ve gol alanlarının boşaltılması ev sahibi
yönetiminin sorumluluğudur. Konser, konuşma, sunum, gösteri, tören vb aktiviteler
ev sahibi yönetiminin inisiyatifindedir ve devreler zamanında başlayacak şekilde
ayarlanmalıdır.
CEZA– Canlı Bir sonraki noktadan 10yd [İ21].
(İstisna: Ev sahibi yönetiminin kontrolü dışındaki durumlarda hakem cezayı iptal
edebilir.)
Oyunun Kuraldışı Geciktirilmesi
MADDE 2. a. Hakemler maç boyunca topu hızlı bir şekilde oyuna hazır hale
getirmelidir. Oyun saati duruma göre 40 ya da 25 saniyeden başlar. Top kalkmadan
önce oyun saatinin :00’a gelmesi kuraldışı geciktirmeye yol açar (Kural 3-2-4).
b. Aşağıdaki durumlarda da oyunu geciktirme cezası verilir:
1. Top öldükten sonra kasıtlı olarak topu ilerletmek.
2. Mola hakkı bitmiş bir takım Kurallar 1-4-8 (zorunlu malzeme ihlali), veya 9-2-2-d
(krampon boyu), ya da Kural 3-3-4-e (hakem-koç görüşmesi veya karara itiraz)
ihlallerinden birini yaparsa.
3. Takımlardan biri devre arası (yarı arası hariç), sayı, mola veya top oyuna hazır
işareti verildikten sonra sahada oynamaya hazır değilse (Ö.K. 3-4-2-I).
4. Defans takımı, hücum takımı sinyalleriyle karışacak şekilde sesli taktikler
yaparsa (Kural 7-1-5-a-3).
5. Hücumun hatalı çıkış yapmasına yol açan defans hareketleri (Kural 7-1-5-a-4).
6. Top oyuna hazır olarak belirtilmeden topu oyuna sokmak (Kural 4-1-4).
7. Saha kenarından sahaya müdahale (Kural 9-2-5).
8. Hakemlerin topu oyuna hazır hale getirmesini engelleyecek hareketler (Ö.K. 34-2-II).
CEZA– Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 5yd [İ7 ve İ21].
Hileli Zaman Taktikleri
MADDE 3. Takımlardan biri bariz hileli zaman taktikleri uygularsa, hakemin maç ve
FK-50
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
oyun saatini durdurma veya devam ettirme yetkisi vardır. Buna, öndeki takımın
faullerinde maç saatini topun kalkması ile başlatma yetkisi dahildir. A takımı zamanı
durdurma amaçlı kuraldışı ileri ya da geri pas atarsa, maç saati top oyuna hazır
işareti ile başlar (Kural 3-3-2-e-14) (Ö.K. 3-4-3-I-V).
Maç Saatinden 10 Saniye Düşmek
MADDE 4. a. Yarı sonuna bir dakikadan az süre kaldığında, ve top takımlar arasında
el değiştirmeden önce, herhangi bir takım maç saatinin durmasına neden olacak bir
faul yaparsa, başhakem bundan zarar gören takıma maç saatinden 10 saniye düşme
seçeneği sunar. Buna örnek olacak bazı fauller:
1. Topun kalkmasını engelleyen fauller (örn, hatalı çıkış, tarafsız alan ihlali,
tarafsız alanda temaslı defansif ofsayt, vb) (Ö.K. 3-3-4-IV);
2. Zamanı durdurmak için kasten hatalı pas (intentional grounding);
3. Tamamlanmamış kuraldışı ileri pas;
4. Saha dışına atılan geri pas;
5. Zaman durdurma amaçlı her türlü faul.
Zarar gören takım mesafe cezasını kabul edip, 10sn düşmeyi reddedebilir. Mesafe
cezası reddedilirse, 10sn düşme seçeneği otomatik olarak reddedilmiş olur.
b. Faul gerçekleştiğinde maç saati duruyorsa ya da saatin durma nedeni faul değilse,
10 saniye düşme seçeneği sunulmaz (örn, kuraldışı diziliş).
c. Ceza uygulandıktan sonra 10 saniye düşülecekse, maç saati hakem işareti ile
başlar. Düşülmeyecekse top kalktığında başlar.
d. Faul yapan takımın mola hakkı varsa, mola alarak 10 saniye düşülmesini
engelleyebilirler. Bu durumda maç saati top kalktığında başlar.
e. Birbirini götüren fauller varsa 10sn düşme kuralı uygulanmaz. (Ö.K. 3-4-IV)
BÖLÜM 5. Oyuncu Değişiklikleri
Oyuncu Değiştirme Prosedürleri
MADDE 1. Devre aralarında, sayı ve ekstra hak sonrasında, veya haklar arasında,
her takım oyuncu değiştirme ya da boş mevkileri doldurma amacıyla sahaya istediği
sayıda kurala uygun yedek oyuncu sokabilir.
Kurala Uygun Yedek Oyuncular
MADDE 2. Aşağıdaki şartlardan hiçbiri ihlal edilmediği sürece, kurala uygun bir yedek
oyuncu sahadaki bir oyuncunun yerini alabilir ya da boş bir mevkiyi doldurabilir:
a. Top oyundayken yedek oyuncu oyun alanına ya da gol alanlarına giremez.
b. Sahada 11 kişiden fazla varken ve top oyundayken, hiçbir oyuncu oyun alanından
ya da gol alanından çıkarak sahayı terk edemez. (Ö.K. 3-5-2-I)
c. 1. Oyuna giren oyuncu doğrudan kendi takım alanından girer ve çıkan oyuncu
kendi takım alanına en yakın kenar çizgisinden çıkarak doğruca kendi takım
alanına gider.
2. Çıkan oyuncu, gol alanı dahil, hemen sahadan çıkmalıdır. Oyuna giren bir
yedek oyuncu geldikten sonraki 3 saniye içinde oyun toplantısını ya da
pozisyonunu terk eden oyuncu hemen sahadan çıkıyor kabul edilir.
d. Sahaya girerek oyuncu haline gelen yedekler, en az bir hak boyunca sahada
kalmalı ve çıkan oyuncular da en az bir hak kenarda kalmalıdırlar. Bunun
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
FK-51
istisnaları: devre araları, sayı sonrası, takım molası, saha dışına çıkan canlı top ya
da tamamlanmamış ileri pas istisnaları ile hakem molası sırasındaki aralıklardır
(Ö.K. 3-5-2-III ve VII).
CEZA [a-d]– Ölü top faulü: Bir sonraki noktadan 5yd [İ22].
Canlı top faulü: Bir önceki noktadan 5yd [İ22].
e. Değişiklik sırasında, ya da değişiklik yapılıyormuş gibi yaparken, A takımı avantaj
sağlamak için hızlıca hücum çizgisine geçerek oyun başlatmaya çalışamaz. Top
oyuna hazırsa bile hakemler B takımının giren oyuncuları yerlerine geçene ve
çıkan oyuncuları takım alanına gidene dek oyunun başlamasına izin vermezler. B
takımının oyuna yedekleri hemen pozisyon almalıdır.
CEZA [a-d]– (İlk cezada) Ölü top faulü. B takımına değişiklikleri zamanında
yapmamaktan dolayı oyunu geciktirme cezası veya A takımına
zamanı bitirmeye çalışmaktan oyunu geciktirme cezası. Bir sonraki
noktadan 5yd [İ22]. Başhakem koça bu taktiğin tekrarında
sportmenlik dışı faul cezası verileceğini duyurur.
CEZA [a-d]– (İkinci ve sonraki tekrarlarda) Ölü top faulü, sportmenlik dışı
hareket. Hakemlerden biri hemen düdük çalar. Bir sonraki
noktadan 15yd [İ27].
Sahada 11’den Fazla Oyuncu
MADDE 3. a. A takımı oyun toplantısından 11’den fazla oyuncuyla çıkamaz, ya da
oyun toplantısı ya da oyuna başlama dizilişinde 3 saniyeden fazla 11’den fazla
oyuncu bulunduramaz. Top kalksa bile hakemler oyunu öldürmelidir.
b. Defans takımı, hücum dizilişini tahmin edip buna önlem almak için top ölüyken
sahada 11’den fazla oyuncu bulundurabilir, fakat topun kalkması yakınken sahada
en çok 11 kişi bulunmalıdır. Topun kalkması yakınsa ya da top kalkmışsa
hakemler oyunu öldürür. (Ö.K. 3-5-3-V)
CEZA[a,b]– Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 5yd [İ22].
c. Hak başlayana ya da bitene dek hakemler ihlali fark edemezse, ihlal bir canlı top
cezası olarak uygulanır.
CEZA– Canlı top faulü. Bir sonraki noktadan 5yd [İ22].
Kural 4
Top Oyunda, Ölü Top,
Saha Dışında
BÖLÜM 1. Top Oyunda — Ölü Top
Ölü Topun Canlı Top Haline Gelmesi
MADDE 1. Ölü top oyuna hazır olarak belirtildikten sonra, kurala uygun
kaldırıldığında ya da serbest vuruş yapıldığında canlı top haline gelir. Top oyuna
hazır işareti verilmeden kaldırılan ya da serbest vuruş yapılan top ölü kalır (Ö.K. 216-4-I, Ö.K. 4-1-4-I ve II, Ö.K. 7-1-3-IV ve Ö.K. 7-1-5-I ve II).
Canlı Topun Ölü Top Haline Gelmesi
MADDE 2. a. Canlı top kurallarda belirtildiği durumlarda veya bir hakem (hatalı bile
olsa) düdük çaldığında ya da topun öldüğünü işaret ettiğinde ölü top haline gelir (Ö.K.
4-2-1-II ve Ö.K. 4-2-4-I).
b. Eğer bir hakem hatalı düdük çalar ya da başka bir şekilde topun öldüğünü işaret
ederse (Kurallar 4-1-3-k ve m):
1. Top oyuncu hakimiyetindeyse, topa sahip olan takım topun öldüğü noktadan bir
sonraki hakkını kullanabilir ya da hakkı tekrar edebilir.
2. Top fumble veya geri ya da kuraldışı pas sonucu kayıp top haline gelmişse,
topa sahip olan takım topun kaybedildiği noktadan bir sonraki hakkını
kullanabilir ya da hakkı tekrar edebilir (İstisna: Kural 12).
3. Kurala uygun bir ileri pas ya da serbest vuruş ya da hücum vuruşu
sırasındaysa, top bir önceki noktaya konulur ve hak tekrar edilir (İstisna:
Kural 12).
4. Ekstra hak ya da uzatma devrelerinde B takımı top hakimiyetini ele geçirdikten
sonra gelirse, ekstra hak ya da uzatma devresinde A takımı top hakimiyeti
bitmiş sayılır.
c. Yukarıdaki haklardan herhangi birinde faul veya ihlal gerçekleşirse, ceza ya da
uygulama ihlal önceliği diğer oyunlarda olduğu gibi yönetilir (başka kurallara
çakışma bulunmadığı sürece) (Ö.K. 4-1-2-I ve II).
Topun Ölü Olarak Belirtilmesi
MADDE 3. Top şu durumlarda ölü hale geldiğinde hakem düdük çalmalı ya da topun
öldüğünü belirtmelidir:
a. Direklerden birine dokunarak başarılı olan bir alan golü haricinde top saha dışına
çıkarsa, top taşıyıcı saha dışına çıkarsa veya top taşıyıcının ilerleyişi (forward
progress) durmuşsa. Tereddüt varsa top ölmüştür (Ö.K. 4-2-1-II).
b. Top taşıyıcının el ve ayakları hariç vücudunun herhangi bir kısmı yere dokunursa,
top taşıyıcı tackle edilirse veya düşerse veya el ya da ayağı hariç vücudunun
herhangi bir kısmıyla yere çarptığında top hakimiyetini kaybederse [İstisna: Bir
hücum oyuncusu vuruş yapıyormuş gibi yaparsa ya da takım arkadaşı tarafından
FK-52
KURAL 4 / TOP OYUNDA, ÖLÜ TOP, SAHA DIŞINDA
FK-53
tutulacak bir topa yerden vuruş yapacak pozisyondaysa top canlı kalır. Topa
vurulabilir, pas atılabilir ya da kurala uygun ilerletilebilir] (Ö.K. 4-1-3-I).
c. Touchdown, touchback, safety, alan golü ya da başarılı ekstra hak gerçekleşirse,
veya başarısız bir alan golü denemesinde tarafsız alanı geçen ve geçtikten sonra
B takımı tarafından dokunulmamış top B takımı gol alanında ya da saha dışında
yere inerse (Ö.K. 6-3-9-I).
d. Ekstra hak sırasında ölü top kuralı geçerliyse (Kural 8-3-2-d-5).
e. Vuruş yapan takımın bir oyuncusu, herhangi bir serbest vuruş ya da hücum
vuruşunda tarafsız alanı geçen topu yakalar ya da geri kazanırsa.
f. Serbest vuruş, hücum vuruşu veya herhangi bir kayıp top saha yüzeyinde durur ve
hiçbir oyuncu topu almaya çalışmazsa.
g. Serbest vuruş veya tarafsız alan ilerisine yapılan hücum vuruşundan gelen top, bir
güvenli tutuş işareti sonrası yakalanır ya da geri kazanılırsa veya B takımı topu
yakaladıktan/geri kazandıktan sonra kuraldışı güvenli tutuş işareti verilirse
(Kurallar 2-8-1 ila 3).
h. Tarafsız alan ilerisinden hücum vuruşu ya da bir dönüş vuruşu yapılırsa.
i. İleri pas tamamlanmazsa.
j. Dördüncü hak veya ekstra hakta, top takımlar arasında el değiştirmeden önce A
takımı fumble yapar ve kayıp topu A takımından fumble yapan oyuncu dışında bir
oyuncu geri kazanırsa (Kurallar 7-2-2-a ve -b ve 8-3-2-d-5).
k. Oyuncu hakimiyetinde olmayan bir canlı top, saha içinde oyuncu, oyuncu
malzemesi, hakem, hakem malzemesi ve zemin dışında herhangi bir şeye
dokunursa (hatalı düdük kuralları geçerlidir).
l. Canlı topun eş zamanlı yakalanması veya geri kazanılması durumunda.
m. Top oyun sırasında kullanılamaz (kuraldışı) hale gelirse (hatalı düdük kuralları
geçerlidir).
n. Canlı top hakem hakimiyetine girerse (hatalı düdük kuralları geçerlidir).
o. Top taşıyıcı dizini yere koyar gibi yaparsa.
p. Havalanmış pas yakalayıcı tutulur ve kendiliğinden yere dönmesi engellenirse
(Ö.K. 7-3-6-III).
q. Top taşıyıcının kaskı tamamen çıkarsa.
Top Oyuna Hazır
MADDE 4. Oyuna hazır olmayan topu hiçbir oyuncu oyuna sokamaz (Ö.K. 4-1-4-I ve
II).
CEZA– Oyunu geciktirme nedeniyle ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 15yd
[İ21].
Oyun Saati
MADDE 5. Oyun saati sayarken oyun durdurulmamışsa, top oyuna hazır hale
geldikten 25 veya 40 saniye sonra oyuna sokulmalıdır (Kural 3-2-4). Eğer oyun
durdurulmuşsa, oyun saati baştan başlar.
CEZA– Oyunu geciktirme nedeniyle ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 15yd
[İ21].
FK-54
KURAL 4 / TOP OYUNDA, ÖLÜ TOP, SAHA DIŞINDA
BÖLÜM 2. Saha Dışında
Oyuncu Saha Dışında
MADDE 1. a. Bir oyuncu, saha sınır çizgileri üzerindeki veya dışındaki, oyuncu veya
hakem hariç herhangi bir şeye dokunduğunda, saha dışına çıkmış sayılır (Ö.K. 4-2-1I ve II).
b. Pilona dokunan oyuncu saha dışında sayılır.
Oyuncu Hakimiyetindeki Top Saha Dışında
MADDE 2. Oyuncu hakimiyetindeki top veya oyuncu, saha sınır çizgileri üzerindeki
veya dışındaki, oyuncu veya hakem hariç herhangi bir şeye dokunduğunda, top saha
dışına çıkmış sayılır.
Top Saha Dışında
MADDE 3. a. Başarılı bir alan golüne giden top hariç, oyuncu kontrolünde olmayan
top, saha sınır çizgileri üzerindeki veya dışındaki herhangi bir şeye (oyuncu veya
hakem dahil) dokunduğunda, top saha dışına çıkmış sayılır.
b. Pilona dokunan top gol çizgisi gerisinden saha dışına çıkmış sayılır.
c. Oyuncu hakimiyetinde olmayan bir canlı top saha dışına çıkarsa, çizgiyi geçtiği
noktada saha dışına çıkmış sayılır.
İleri Noktadan Saha Dışında
MADDE 4. a. Top saha dışına çıkmadan, kural gereği saha dışında sayılıyorsa
(örneğin topu taşıyan oyuncu topu saha içinde tutarak dışarı çıkmışsa), saha dışında
sayıldığı anda en ilerideki noktası, saha dışında sayıldığı nokta olur (Ö.K. 4-2-4-I)
(İstisna: Kural 8-5-1-a, Ö.K. 8-5-1-I).
b. Oyuncunun saha dışına çıkışından önce ya da eş zamanlı olarak top gol çizgisini
geçerse (Kural 2-12-2) karar touchdown’dır.
c. Rakip gol alanında bulunan ve saha içinde yere temas eden bir pas tutucu, kenar
çizgisi ya da dip çizgi dışına uzanarak topu yakalarsa, tamamlanmış pas sayılır.
d. Gol çizgileri arasında, top saha dışında sayıldığı andaki en uç noktası ilerlenen
nokta (point of forward progress) sayılır (Ö.K. 8-2-1-I ve Ö.K. 8-5-1-VII) (İstisna:
Top saha dışına çıktığı anda top taşıyıcı havada ise, topun kenar çizgisini geçtiği
nokta ilerlenen noktadır, Ö.K. 8-2-1-II-III ve V-IX).
Kural 5
Haklar Serisi,
Gidilecek Mesafe
BÖLÜM 1. Seri: Başlaması,
Bozulması ve Yenilenmesi
Seri Hakkının Kazanılması
MADDE 1. a. Bir takıma, serbest vuruş, touchback, güvenli tutuş, top hakimiyetinin el
değiştirmesi sonrası, veya uzatma devresinde hücum sırası gelen takıma, topu
kaldırarak arka arkaya en fazla 4 hücum hakkından oluşan bir seri (Kural 2-24-1)
oynama hakkı verilir.
b. Top öldüğünde, A takımı gidilecek mesafenin ilerisinde topa hakim ise, A takımına
yeni bir seri oynama hakkı verilir.
c. Dördüncü haktan sonra A takımı ilk hak kazanamamışsa B takımına yeni bir seri
oynama hakkı verilir (Ö.K. 10-1-5-I).
d. A takımının hücum vuruşu saha dışına çıkar ya da top kendiliğinden durur ve
hiçbir oyuncu topu kontrol etmeye çalışmazsa B takımına yeni bir seri oynama
hakkı verilir (İstisna: Kural 8-5-1-a).
e. Şu durumlarda topa sahip olan takıma yeni bir seri oynama hakkı verilir:
1. Hak sırasında top hakimiyeti el değiştirirse.
2. Hücum vuruşu tarafsız alanı geçerse (İstisnalar: (1) Hak tekrarı, (2) Kural
6-3-7).
3. Kabul edilmiş bir ceza topu mağdur takıma vermeyi öngörüyorsa.
4. Kabul edilmiş bir ceza otomatik ilk hak öngörüyorsa.
f. Bir hücum vuruşu sonrası, B takımı topa kuraldışı dokunulan noktadan başlamayı
kabul ederse, B takımına yeni bir seri oynama hakkı verilir (İstisna: Hak tekrarı)
(Kurallar 6-3-2-a ve b).
Gidilecek Mesafe
MADDE 2. Yeni bir seri için gidilecek mesafe topun en uç noktasından 10yd ilerisidir.
Eğer bu nokta rakip gol alanının içindeyse, gidilecek mesafe gol çizgisidir.
İlerleme/İlerleyiş
MADDE 3. a. Gol çizgileri arasında ölü hale gelen bir topun ileri uç noktası, bir hak
sırasında takımın kazanç veya kaybını belirlemede kullanılacak noktadır. Ölçümden
önce top, uzun ekseni kenar çizgilerine paralel olacak şekilde yere konur (İstisna:
Bir oyuncu topu yakaladıktan sonra rakibi tarafından geriye sürülürse, top pasın
yakalandığı noktada ölmüş sayılır) (Kural 4-1-3-p) (Ö.K. 5-1-3-I,III,IV ve VI, ve Ö.K. 73-6-V).
b. Gidilecek mesafenin geçildiği net değilse, talep gelmeden ölçüm yapılır. Fakat
hakemlerin görüşü net ise, gereksiz ölçüm talepleri kabul edilmez.
FK-55
FK-56
KURAL 5 / HAKLAR SERİSİ, GİDİLECEK MESAFE
c. Top oyuna hazır olduktan sonra ölçüm talepleri kabul edilmez.
Tüm Haklar Bitmeden Serinin Bozulması
MADDE 4. Hücum hakları serisi, şu durumlarda bozulur:
a. Hak sırasında top hakimiyeti el değiştirirse.
b. Hücum vuruşu tarafsız alanı geçerse.
c. Vuruş saha dışına çıkarsa.
d. Vurulan top kendiliğinden durur ve hiçbir oyuncu topu kontrol etmeye çalışmazsa.
e. Hak sonunda A takımı ilk hak kazanırsa.
f. A takımı dördüncü hakkında ilk hak kazanmayı başaramazsa (Ö.K. 8-7-2-V).
g. Kabul edilen bir ceza otomatik ilk hak öngörüyorsa.
h. Sayı olmuşsa.
i. Herhangi bir takıma touchback verilmişse.
j. İkinci devre bitmişse.
k. Dördüncü devre bitmişse.
BÖLÜM 2. Ceza Sonrası Hak ve Hakimiyet
Serbest Vuruş Hakkında Faul
MADDE 1. Serbest vuruş hakkında faul yapılırsa, takip eden hücum hakkı için yeni
bir gidilecek mesafe çizgisi belirlenir ve ilk hak verilir.
İlk Hak Sağlayan Ceza
MADDE 2. Şu durumda yeni bir gidilecek mesafe çizgisi belirlenir ve ilk hak verilir:
a. Ceza A takımını gidilecek mesafe çizgisinin ilerisine taşıyorsa.
b. Ceza otomatik ilk hak öngörüyorsa
Top Hakimiyeti Değişmeden Önce Faul
MADDE 3. a. Bir hak sırasında top hakimiyeti değişmeden önce gol çizgileri arasında
yapılan bir faul kabul edilirse, top A takımında kalır. Ceza hak kaybı veya otomatik ilk
hak öngörmüyorsa ya da A takımını gidilecek mesafe çizgisi ilerisine taşımıyorsa,
hak tekrar edilir (İstisnalar: Kurallar 8-3-3-b-1, 10-2-3, 10-2-4, ve 10-2-5). (Ö.K.10-23-I)
b. Ceza hak kaybı öngörüyorsa, geçerli serideki 4 haktan biri yerine sayılır.
Top Hakimiyeti Değiştikten Sonra Faul
MADDE 4. Bir hak sırasında top hakimiyeti değiştikten sonra yapılan faul kabul
edilirse, top faul yapıldığı anda hangi takımdaysa, o takımda kalır. Takip eden hücum
hakkı için yeni bir gidilecek mesafe çizgisi belirlenir ve ilk hak verilir
(İstisna:
10-2-5-a).
Cezanın Reddedilmesi
MADDE 5. Ceza reddedilirse, bir sonraki hak için hak sayısı ceza olmamış gibi
artırılır.
KURAL 5 / HAKLAR SERİSİ, GİDİLECEK MESAFE
FK-57
Haklar Arasında Faul
MADDE 6. Haklar arasında mesafe cezası gerektiren bir faul olduğunda, B takımı
faulü A takımını gidilecek mesafe çizgisinin ilerisine taşımıyorsa ya da ceza bir
otomatik ilk hak öngörmüyorsa, hak sayısı değişmez (Kural 9-1) (Ö.K. 5-2-6-I ve Ö.K.
10-1-5-I-III).
Seriler Arasında Faul
MADDE 7. Bir seri bittikten sonra ve top oyuna hazır olmadan önce yapılan ölü top
faulleri (ya da ölü top faulü olarak uygulanacak canlı top faulleri), gidilecek mesafe
çizgisi belirlenmeden önce uygulanmalıdır. Top oyuna hazır olduktan sonra yapılan
ölü top faulleri, gidilecek mesafe çizgisi belirlendikten sonra uygulanır (Ö.K. 5-2-7-IV).
Karşılıklı Faul
MADDE 8. Bir hak sırasında birbirini götüren fauller olursa, hak tekrar edilir (Kural 101-4 İstisnalar) (Ö.K. 10-1-4-III-VI ve VIII).
Kararların Nihai Olması
MADDE 9. Top kurala uygun kalktıktan, serbest vuruş yapıldıktan veya ikinci ya da
dördüncü devre bittikten sonra hiçbir kural kararı değiştirilemez (Kurallar 3-2-1-a, 3-34-e-2 ve 11-1-1).
Kural 6
Vuruşlar
BÖLÜM 1. Serbest Vuruşlar
Kısıtlayıcı Çizgiler
MADDE 1. Her türlü serbest vuruş dizilişinde, vuran takımın kısıtlayıcı çizgisi topun
vurulacağı çizgidir. Rakip takımın kısıtlayıcı çizgisi ise bunun 10yd ilerisidir. Ceza
nedeniyle değiştirilmediği sürece vuran takım için kısıtlayıcı çizgi 35yd çizgisi, ve
safety sonrası serbest vuruş için ise 20yd çizgisidir.
Serbest Vuruş Dizilişi
MADDE 2. a. Serbest vuruşta top, iç sınır çizgileri arası veya üstünden ve vuran
takımın kısıtlayıcı çizgisi üzerinden (İstisna: Kural 6-1-2-c-4) kurala uygun olarak
yapılmalıdır. Vurucu oyuncu topu alıp, tüm hakemler yerine geçtiğinde baş hakem
topun oyuna hazır olduğunu belirtir. Top oyuna hazır olduktan sonra herhangi bir
nedenle kaideden düşerse, A takımı vuruş yapmamalı ve hakemler düdük çalmalıdır.
b. Top oyuna hazır olarak belirtildikten sonra, vurucu hariç vuruş yapan takımdaki
tüm oyuncular vuruş çizgisinden 5yd’dan daha fazla geriye açılamazlar. Bir
oyuncu, en az bir ayağını vuruş çizgisinden 5 yarda gerideki bu çizginin üzerinde
ya da ilerisinde tutarak kurala uygun dizilmiş olur. Herhangi bir oyuncu vuruş
çizgisinin 5yd’dan fazla gerisinde iken vuruş yapılırsa, bu bir fauldür. (Ö.K. 6-1-2VII)
c. Vuruş yapıldığında (Ö.K. 6-1-2-I-IV):
1. Vurucu ve varsa tutucu hariç her A takımı oyuncusu topun gerisinde olmalıdır
(Ö.K. 6-1-2-V) [İ18].
2. Tüm A takımı oyuncuları saha içinde olmalıdır [İ19].
3. Vurucunun her iki yanında en az dört A takımı oyuncusu bulunmalıdır [İ19].
(Ö.K. 6-1-2-II-IV)
4. Safety sonrası degaj veya düşük vuruş, A takımının kısıtlayıcı çizgisi gerisinden
yapılabilir. Eğer bir önceki noktadan canlı top faulü varsa, (ve vuran takımın
kısıtlayıcı çizgisi daha önceki bir ceza nedeniyle değiştirilmemişse), ceza 20yd
çizgisinden uygulanır [İ18 veya uygun işaret].
5. Top hazır işaretinden sonra tüm A takımı oyuncuları 9yd çizgileri arasında
olmalıdır [İ19].
CEZA[a-c5]– Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5yd, veya ölü topun B
takımına geçtiği noktadan 5yd, veya topun touchback için yerleştirildiği
noktadan 5yd [İ18 veya İ19] (Ö.K. 6-1-2-VI).
6. Tüm B takımı oyuncuları saha içinde olmalıdır [İ19].
7. Tüm B takımı oyuncuları kendilerini kısıtlayan çizgi gerisinde olmalıdır [İ18].
CEZA[c6-c7]– Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5yd [İ18 veya İ19].
FK-58
KURAL 6 / VURUŞLAR
FK-59
Serbest Vuruşa Dokunma ve Geri Kazanma
MADDE 3. a. Aşağıdakilerden önce A takımı oyuncuları serbest vuruş yapılmış topa
dokunamaz:
1. Top B takımından bir oyuncuya dokunmadan (İstisna: Kurallar 6-1-4 ve 6-5-1b) veya;
2. Top B takımı kısıtlayıcı çizgisini geçmeden önce (İstisna: Kural 6-4-1) (Ö.K. 212-5-I) veya;
3. Top B takımı kısıtlayıcı çizgisini geçtikten sonra yere, bir hakeme ya da
herhangi bir şeye dokunmadan önce.
Bundan sonra, A takımının tüm oyuncuları vurulan topa dokunabilir, topu
yakalayabilir ya da geri kazanabilir.
b. Bunlar dışında A takımı vurulan topa dokunursa bu bir kuraldışı dokunmadır ve B
takımına faulün yapıldığı noktadan topu oyuna sokma önceliği verir.
c. Oyunda birbirini götüren canlı top faulleri varsa, veya herhangi bir takımın kabul
ettiği canlı top faulü varsa, b şıkkındaki öncelik kalkar. (Ö.K. 6-1-3-I)
d. A takımı gol alanındaki kuraldışı dokunma göz ardı edilir.
Zorunlu Temasın Göz Ardı Edilmesi
MADDE 4. a. Bir oyuncu saha içinde rakibi tarafından bloklanarak topa temas etmek
zorunda kalırsa, topa dokunmuş kabul edilmez.
b. Rakibi tarafından elle vurulan (batting) topa zorunlu temas eden oyuncu topa
dokunmuş sayılmaz.
Serbest Vuruş Yapılan Topun Kendiliğinden Durması
MADDE 5. Serbest vuruş yapılan top saha içinde kendiliğinden durur ve hiçbir
oyuncu topu kontrol etmeye çalışmazsa, top ölür ve vuruşu karşılayan takım topun
öldüğü noktadan oyuna başlar.
Yakalanan ya da Geri Kazanılan Serbest Vuruş
MADDE 6. a. Serbest vuruştan gelen topu, karşılayan takımın bir oyuncusu yakalar
ya da geri kazanırsa, top oyunda olmaya devam eder (İstisnalar: Kurallar 4-1-3-g, 61-7, 6-5-1 ve 6-5-2). Topu, vuran takımın bir oyuncusu yakalar ya da geri kazanırsa,
top ölür. Top öldüğü anda, vuran takım topa kurala uygun şekilde hakim değilse,
öldüğü noktadan karşılayan takım tarafından oyuna sokulur. (Diğer durumda vuran
takım tarafından oyuna sokulur.)
b. Topu yakalama hakkı olan iki rakip oyuncu, topu kurala uygun olarak eş zamanlı
yakalarsa, top o noktada ölü hale gelir. Topu oyuna karşılayan takım sokar.
Topun Gol Çizgisi veya Gerisinde Yere İnmesi
MADDE 7. a. B takımı tarafından dokunulmamış bir vuruş, B takımı gol çizgisi veya
gol alanında yere inerse, top ölü sayılır ve B takımına verilir.
b. Oyunun sonucu B takımı için touchback (Kural 8‐6) ise, topu oyuna 25 yarda
çizgisinden sokarlar.
Vuran Takımın Faulleri
MADDE 8. Vuruş yakalama hakkının engellenmesi (Kick catch interference) (Kural
6-4) dışındaki tüm A takımı faulleri, vuruş tekrar ettirilerek bir önceki noktadan
FK-60
KURAL 6 / VURUŞLAR
uygulanabilir ya da B takımının topa sahip olacağı ölü top noktasından uygulanabilir.
Vurucuya Yönelik Faul
MADDE 9. Vuruş yapan oyuncu, takımını kısıtlayan çizgilerin 5yd ilerisine çıkana
kadar, ya da top bir oyuncu, bir hakem ya da yere dokunana kadar bloklanamaz.
(Kural 9-1-16-c)
CEZA– Bir önceki noktadan 15yd [İ40].
Kuraldışı Wedge Dizilişi
MADDE 10. a. Wedge, iki veya daha fazla oyuncunun aralarında en fazla 2yd olacak
şekilde omuz omuza dizilmesidir.
b. Sadece serbest vuruş hakkında: Top vurulduktan sonra, karşılayan takım
blokçularının 3 veya daha fazla oyuncu ile wedge oluşturması kuraldışıdır. Oluşan
wedge rakip oyunculara dokunmasa bile bu bir canlı top faulüdür.
CEZA– Temassız faul. Faulün yapıldığı yerden veya B takımının topa hakim
olduğu ölü top noktasından (hangisi ilerideyse) 15yd. Top A takımında
kalırsa, bir önceki noktadan 15yd ve vuruş tekrarı. [İ27]
c. Bariz kısa vuruş (onside kick) oyunlarında wedge yapılabilir.
d. Oyun touchback ile sonuçlanırsa faul verilmez.
Saha Dışına Çıkan Oyuncu
MADDE 11. Vuruş sırasında saha dışına çıkan bir A takımı oyuncusu, bu hak
sırasında sahaya dönemez. (İstisna: Rakibi tarafından saha dışına bloklanan ve
hemen dönmeye çalışan oyuncu)
CEZA– Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5yd, veya ölü topun B takımına
geçtiği noktadan 5yd, veya topun touchback için yerleştirildiği noktadan
5yd [İ19].
Blok Yapma Hakkı
MADDE 12. A takımının serbest vuruş yapılan topa dokunma hakkı doğana kadar
hiçbir A takımı oyuncusu rakibini bloklayamaz. (Ö.K. 6-1-3-II)
CEZA– Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5yd, veya ölü topun B takımına
geçtiği noktadan 5yd, veya topun touchback için yerleştirildiği noktadan
5yd [İ19].
BÖLÜM 2. Serbest Vuruşun
Saha Dışına Çıkması
Vuran Takım
MADDE 1. Saha içindeki bir B takımı oyuncusunun dokunmadığı, gol çizgileri
arasından saha dışına çıkan serbest vuruşlar fauldür (Ö.K. 6-2-1-I-II).
CEZA– Canlı top faulü. Bir önceki noktadan veya B takımının topa hakim
olduğu ölü top noktasından 5yd, veya B takımı topu A takımı kısıtlayıcı
çizgisinin 30yd ilerisinde saha içi noktasından oyuna sokabilir [İ19].
KURAL 6 / VURUŞLAR
FK-61
Karşılayan Takım
MADDE 2. Vuruş gol çizgileri arasında saha dışına çıkarsa, top, çıktığı yerin saha içi
noktasında karşılayan takıma aittir. Vuruş gol çizgisi gerisinden saha dışına çıkarsa,
o gol çizgisini savunan takıma aittir (Ö.K. 6-2-2-I-IV).
BÖLÜM 3. Hücum Vuruşları
Vuruş Tarafsız Alanın Gerisinde
MADDE 1. a. Vuruş tarafsız alanı geçemezse top oyundadır. Tarafsız alan
gerisindeki tüm oyuncular topu geri kazanabilir ve ilerletebilir (Ö.K. 6-3-1-I-III).
b. Tarafsız alanın en fazla 3yd ilerisinde olan oyuncularca bloklanan vuruş, tarafsız
alan içi veya gerisinden bloklanmış sayılır (Kural 2-11-5).
Vuruş Tarafsız Alanın İlerisinde
MADDE 2. a. Tarafsız alan ilerisine geçen bir vuruşa, rakibi dokunmadıkça hiçbir
vuran takım oyuncusu dokunamaz. Bu dokunma, top ölü hale geldiğinde, karşılayan
takıma ihlalin olduğu noktadan topu oyuna sokma önceliği verir (İstisna: Kural 6-3-4)
(Ö.K. 2-12-2-I ve Ö.K. 6-3-2-I).
b. Vuruş sırasında herhangi bir takım tarafından kabul edilen bir canlı top faulü varsa
bu öncelik iptal olur (İstisna: Kural 6-3-11) (Ö.K. 6-3-2-I-IV, Ö.K. 6-3-11-I-III ve
Ö.K. 10-1-4-VII).
c. Birbirini götüren fauller varsa öncelik iptal olur.
d. A takımı gol alanındaki kuraldışı dokunmalar göz ardı edilir.
Tüm Oyuncular Topu Yakalayabilir
MADDE 3. Tarafsız alanı geçen vuruşa saha içindeki bir B takımı oyuncusu
dokunduktan sonra tüm oyuncular (A ve B) topu yakalayabilir veya geri kazanabilir
(Kural 6-3-1-b) (İstisnalar: Kurallar 6-3-4 ve 6-5-1-b).
Zorunlu Temas Önemsenmez
MADDE 4. a. Bir oyuncu saha içinde rakibi tarafından bloklanarak tarafsız alanı
geçmiş hücum vuruşuna temas etmek zorunda kalırsa, topa dokunmuş kabul edilmez
(Ö.K. 6-3-4-I-V).
b. Rakibi tarafından elle vurulan (batting) topa zorunlu temas eden oyuncu topa
dokunmuş sayılmaz (Ö.K. 6-3-4-II).
Karşılayan Takımın Topu Yakalaması veya Geri Kazanması
MADDE 5. Hücum vuruşunu karşılayan takımın bir oyuncusu yakalar ya da geri
kazanırsa, top oyunda kalmaya devam eder (İstisnalar: Kurallar 4-1-3-g, 6-3-9, 6-51 ve 6-5-2) (Ö.K. 8-4-2-V).
Vuran Takımın Topu Yakalaması veya Geri Kazanması
MADDE 6. a. Tarafsız alan ilerisine geçen bir hücum vuruşunu, vuran takımın bir
oyuncusu yakalar ya da geri kazanırsa, top ölür (Ö.K. 6-3-1-IV). Top öldüğü anda,
vuran takım topa kurala uygun şekilde hakim değilse, öldüğü noktadan karşılayan
takım tarafından oyuna sokulur. (Diğer durumda vuran takım tarafından oyuna
FK-62
KURAL 6 / VURUŞLAR
sokulur.)
b. Topu yakalama hakkı olan iki rakip oyuncu yuvarlanan bir vuruşu ya da hücum
vuruşunu eş zamanlı yakalarsa, top o noktada ölü hale gelir. Topu oyuna
karşılayan takım sokar (Kurallar 2-4-4- ve 4-1-3-l).
Topun Gol Çizgileri Arasından Saha Dışına Çıkması ya da Saha
İçinde Kendiliğinden Durması
MADDE 7. Bir hücum vuruşu gol çizgileri arasından saha dışına çıkar ya da saha
içinde kendiliğinden durur ve hiçbir oyuncu topu kontrol etmeye çalışmazsa, ölmüş
sayılır ve ölü top noktasında karşılayan takıma ait olur (İstisna: Kural 8-4-2-b).
Topun Gol Çizgisi Gerisinden Saha Dışına Çıkması
MADDE 8. Başarılı bir alan golü hariç, gol çizgisi gerisinden saha dışına çıkan hücum
vuruşunda top ölmüş sayılır ve o gol çizgisini savunan takıma ait olur (Kural 8-4-2-b).
Topun Gol Çizgisi veya Gerisinde Yere Düşmesi
MADDE 9. Tarafsız alanı geçen ve B takımı tarafından dokunulmamış bir hücum
vuruşu, ilk kez gol çizgisi veya gerisinde yere düşerse top ölmüş sayılır ve o gol
çizgisini savunan takıma ait olur (Kural 8-4-2-b) (Ö.K. 6-3-9-I-II).
Kurala Uygun ve Kuraldışı Vuruşlar
MADDE 10. a. Kurala uygun bir vuruş, kurala uygun yapılmış bir degaj, düşük vuruş
ya da yerden vuruştur.
b. Geri dönüş vuruşu kuraldışıdır ve topun ölmesine neden olan bir canlı top faulüdür
(Kural 2-16-8).
CEZA– Geri dönüş vuruşu (canlı top faulü): Faul noktasından 5yd [İ31].
c. Vurucunun tüm vücudu tarafsız alanın ilerisindeyken yapılan bir vuruş kuraldışıdır
ve topun ölmesine neden olan bir canlı top faulüdür.
CEZA– Tarafsız alan ilerisinden vuruş (canlı top faulü): Bir önceki noktadan
5yd ve hak kaybı [İ31 ve İ9].
d. Hücum vuruşunda topun vurulacağı yeri belirlemek ya da topu yükseltmek amaçlı
her türlü nesnenin kullanımı kuraldışıdır. Bu topun kalktığı anda gerçekleşmiş
sayılan bir canlı top faulüdür.
CEZA– Bir önceki noktadan 5yd [İ19].
Gol Çizgisi Gerisinde Kayıp Top
MADDE 11. Tarafsız alanı geçen bir hücum vuruşu, bir A takımı oyuncusu tarafından
B takımı gol alanına elle vurularak gönderilirse (bating), bu bir kuraldışı dokunmadır
(Kural 6-3-2). Bu özel bir kuraldışı dokunma faulüdür: Bu ihlalle B takımının önceliği
cezayı kabul etse bile kalkmaz. Birbirini götüren faul durumunda ise kalkar (Kural 63-2-b). İhlalin olduğu nokta, B takımının PSK noktası (Kural 2-25-11) olan B takımı
20yd çizgisi sayılır. Vuruş oyunu sırasında A takımının faulleri de bu noktadan
uygulanır (Kurallar 6-3-13 ve 10-2-4) (Ö.K. 6-3-11-I-III ve Ö.K. 2-12-2-I).
Saha Dışına Çıkan Oyuncu
MADDE 12. A takımında vuruş oyunu sırasında saha dışına çıkan oyuncu, hak
KURAL 6 / VURUŞLAR
FK-63
boyunca sahaya dönemez (İstisna: Rakibi tarafından saha dışına bloklanan ve
hemen dönmeye çalışan oyuncu).
CEZA– Canlı top faulü. Bir önceki noktadan veya B takımının topa hakim
olduğu ölü top noktasından 5yd [İ19].
Vuruş Yapan Takımın Faulleri
MADDE 13. Topun tarafsız alanı geçtiği hücum vuruşlarında (alan golü denemesi
hariç), vuruş yakalama hakkının engellenmesi (Kick catch interference) (Kural 6-4)
dışındaki tüm A takımı faulleri, bir önceki noktadan hak tekrarıyla uygulanabilir ya da
B takımının topa sahip olacağı ölü top noktasından uygulanabilir. (Ö.K. 6-3-13-I-III)
Yerden Vuruşlarda Defans Çizgisi Oyuncuları
MADDE 14. A takımı yerden vuruş dizilişi almışsa (alan golü ya da ekstra hakta),
blok alanındaki B takımı defans çizgisi oyuncuları omuz omuza vererek dizilemez ve
iki defans oyuncusu top kalktıktan sonra ilk temaslarını aynı hücum çizgisi
oyuncusuna yönlendiremez (Ö.K. 6-3-14-I ve II).
CEZA– Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5yd [İ19].
BÖLÜM 4. Vuruş Yakalama Hakkı
Hakkın Engellenmesi
MADDE 1. a. Saha çizgileri içinde tarafsız alanı geçen bir serbest vuruşu ya da
hücum vuruşunu yakalayacak şekilde pozisyon almış ve yakalama girişiminde
bulunan bir karşılayan takım oyuncusuna hiçbir şekilde engellenmeden vuruşu
yakalama imkanı verilmelidir (Ö.K. 6-3-1-III, Ö.K. 6-4-1-V, VI ve IX).
b. Eğer tutucu topa dokunmadan önce A takımından bir oyuncu tutucunun omuzları
hizasından 1yd ilerisine kadar olan alana girerse bu bir vuruş yakalama hakkı
engellemesi faulüdür. Tereddüt varsa fauldür. (Ö.K. 6-4-1-X-XIII)
c. Bu koruma şu durumlarda kalkar: top yere çarptığında (İstisna: Serbest vuruş,
aşağıdaki f bendi), B takımından bir oyuncu tarafsız alan ilerisinde ya da oyun
sahasında ya da gol alanında topa dokunur ya da temaslı ıska geçerse (muff
ederse) (İstisna: Kurallar 6-5-1-b) (Ö.K. 6-4-1-IV).
d. Eğer engelleme, karşılayan takımın bir oyuncusunun bloklaması sonucu
oluşmuşsa faul yoktur.
e. Eğer vuran takım, topu yakalayacak oyuncuya, topa dokunmadan önce veya
eşzamanlı dokunursa bu bir engelleme faulüdür (Ö.K. 6-4-1-II,III ve VIII). Tereddüt
varsa, fauldür.
f. Serbest vuruş sırasında topu yakalama pozisyonunda olan bir karşılayan takım
oyuncusu, top ister bir kaideden (tee) havaya vurulmuş olsun, ister hemen yere
çarptırılarak havaya sektirilmiş olsun aynı vuruş yakalama ve güvenli tutuş
haklarına sahiptir.
g. A takımı tarafından hedef gözeterek yapılan bir faul (Kurallar 9-1-3 ve 9-1-4) veya
oyuncunun top yakalama hakkını tehdit eden bir kişisel faul, yakalama hakkının
engellenmesi veya kişisel faul olarak yorumlanabilir. B takımı tercihiyle 15yd ceza,
ölü topun B takımına ait olduğu noktadan ya da faul noktasından uygulanır.
CEZA [a,g]– Gol çizgileri arasındaki fauller: Karşılayan takım topu, ilk hak,
faulün yapıldığı noktadan 15yd [İ33] yakalama hakkının engellenmesi.
FK-64
KURAL 6 / VURUŞLAR
Gol çizgisi gerisindeki fauller: Touchback verilir ve ceza sonraki
noktadan uygulanır. Bariz fauller diskalifiye ile cezalandırılır [İ47].
BÖLÜM 5. Güvenli Tutuş
Top Yakalandığı Yerde Ölür
MADDE 1. a. B takımı güvenli tutuş işareti verirse, top yakalandığı yerde ölür ve B
takımı topu olur.
b. B takımı oyuncusu geçerli bir güvenli tutuş işareti verdiyse, oyuncu topu temaslı
ıska geçse (muff etse) bile, topu tekrar yakalayıp yakalayışı tamamlama şansı
varsa, engellenmeden yakalama koruması devam eder. Topu ıskalamanın hemen
sonrasında yakalarsa, top ilk dokunduğu noktaya konur (Ö.K. 6-5-1-I-II).
c. Güvenli tutuş hakkındaki kurallar sadece serbest vuruşlarda ve tarafsız alanı
geçen hücum vuruşlarında geçerlidir.
d. Güvenli tutuş, top yakalandıktan sonra kendisi ya da bir takım arkadaşının topu
ilerletmeyeceği teminatını veren oyuncuyu korumayı amaçlar (Ö.K. 6-5-5-III).
e. Top yakalanırsa, yakalandığı noktadan, karşılayan takım tarafından top
kaldırılarak oyun başlar (İstisnalar: Kurallar 6-5-1-b, 7-1-3 ve 8-6-1-b).
Topu İlerletmeme
MADDE 2. B takımından herhangi bir oyuncu geçerli güvenli tutuş işareti verdikten
sonra, B takımından topu yakalayan ya da geri kazanan hiçbir oyuncu topu hiçbir
yönde 2 adımdan fazla ilerletemez (Ö.K. 6-5-2-I-III).
CEZA – Ölü top faulü: Bir sonraki noktadan 5yd [İ7 ve İ21].
Geçersiz İşaretler: Yakalama veya Geri Kazanma
MADDE 3. a. Geçersiz bir işaretten sonra yakalanan top güvenli tutuş değildir ve top
yakalandığı ya da geri kazanıldığı noktada ölüdür. İşaret top kontrolünden sonra
verilirse top işaretin verildiği noktada ölüdür (Ö.K. 6-5-1-I).
b. Tarafsız alan ilerisindeki geçersiz işaretler sadece B takımını kapsar.
c. Tarafsız alan ilerisinde geçersiz bir işaret, ancak top tarafsız alanı geçerse
uygulamaya konulur (Kural 2-16-7) (Ö.K. 6-5-3-I).
Kuraldışı Blok veya Temas
MADDE 4. B takımından geçerli veya geçersiz bir güvenli tutuş işareti vermiş ve topa
dokunmamış bir oyuncu, o hak boyunca hiçbir rakip oyuncuyu bloklayamaz (Ö.K. 65-4-I ve II).
CEZA– Serbest vuruş: Faulün yapıldığı noktadan 15yd geriden karşılayan takım
topu [İ40].
Hücum vuruşu: 15yd ceza, PSK uygulaması [İ47].
Tackle Yasağı
MADDE 5. Vuran takımdan hiçbir oyuncu, güvenli tutuşu tamamlamış oyuncuya
tackle yapamaz. Bu koruma sadece güvenli tutuş işaretini veren oyuncuyu kapsar
(Ö.K. 6-5-5-I ve III).
CEZA– Ölü top faulü. Sonraki noktadan 15yd, karşılayan takım topu [İ7 ve İ38].
Kural 7
Topu Kaldırma
ve Pas Atma
BÖLÜM 1. Hücum
Topu Kaldırarak Başlama
MADDE 1. a. Kurallar serbest vuruş gerektirmiyorsa, top oyuna kurala uygun top
kaldırma ile sokulur (Ö.K. 4-1-4-I ve II).
CEZA – Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 5yd [İ7 ve İ19].
b. Top kenar alanlarından kaldırılamaz (Kural 2-31-6). Bir hücum hakkının başlama
noktası kenar alanındaysa, top en yakın iç sınır çizgisine taşınır.
Oyuncu Kaydırma ve Hatalı Çıkış
MADDE 2. a. Oyuncu Kaydırma (Shift). Oyun toplantısı (Kural 2-14) ya da oyuncu
kaydırma (Kural 2-22-1) sonrası ve top kalkmadan önce, tüm A takımı oyuncuları bir
saniye boyunca ayak, vücut, kafa ve kolları dahil tamamen hareketsiz kalmalı ve
pozisyonlarında hareketsizce durmalıdır (Ö.K. 7-1-2-I).
b. Hatalı çıkış. Top oyuna hazır olduktan ve tüm A takımı oyuncuları hücum dizilişine
geçtikten sonra ve top kalkmadan önce aşağıdakilerden herhangi biri
gerçekleşirse, bu bir hatalı çıkıştır.
1. Bir veya daha fazla oyuncunun oyunun başlangıcını ima edecek şekilde hareket
etmesi.
2. Topu kaldıracak oyuncunun başka bir pozisyona hareketlenmesi.
3. Bir sınırlandırılmış çizgi oyuncusunun (Kural 2-27-4), el(ler)ini hareket ettirmesi
ya da herhangi bir ani hareketi [İstisna: Oyuncu tarafsız alan içindeki rakibince
yapılan bir hamleye tepki verirse hatalı çıkış olmaz (Kural 7-1-5-a-2) (Ö.K. 7-13-V)].
4. Herhangi bir hücum oyuncusunun ani ve sarsıntılı bir hamle yapması. Bazı
örnekler:
(a) Bir çizgi oyuncusunun ayak, omuz, kol, kafa ya da vücudunu herhangi bir
yönde aniden oynatması.
(b) Topu kaldıracak oyuncunun topu kaydırması ya da hareket ettirmesi,
parmaklarını oynatması, dirseklerini esnetmesi, kafasını kaldırması, omuz
veya kalçasını indirmesi.
(c) Oyun kurucunun top alıyormuş gibi ani bir hareket yapması.
(d) Bir bekin top alıyormuş gibi oyun başlangıcını ima eden ani hareketi, çıkış
yapması.
5. Top oyuna hazır olduktan sonra ve top kalkmadan önce hücum takımının
tümünün 1 saniye boyunca hareketsiz kalmaması (Ö.K. 7-1-2-IV).
FK-65
FK-66
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
Hücum Takımı Şartları – Top Kalkmadan Önce
MADDE 3. Aşağıdaki maddelerin tümü ölü top faulüdür. Hakemler düdük çalmalı ve
oyunun devam etmesine izin vermemelidirler. Top oyuna hazır olduktan sonra
ve kalkmadan önce şunlar yasaktır:
a. Topu Kaldıran Oyuncu (Snapper). Şunları yapamaz (Kural 2-27-8):
1. Başka bir pozisyona hareket edemez ve vücudu tarafsız alanı geçemez.
2. Topu yukarı kaldıramaz, tarafsız alan ilerisine uzatamaz ya da oyun
başlangıcını ima eden bir harekette bulunamaz.
3. Topu bırakabilir ama bunu oyun başlangıcını ima eder şekilde yapamaz.
b. 9yd Çizgileri.
1. Sahaya giren A takımı yedekleri 9yd çizgileri arasında olmalıdır. Bir önceki
hakta sahada olan A takımı oyuncuları haktan sonra ve bir sonraki top
kaldırılışından önce 9yd çizgileri arasında olmalıdır (Ö.K. 3-3-4-I).
2. Takım molası, sakatlık molası, yayın molası veya devre bitişi sonrasında, tüm
A takımı oyuncuları 9yd çizgileri arasında olmalıdır.
c. Tarafsız Alan İhlali (Encroachment). Topu kaldıracak oyuncu pozisyonunu aldığı
andan itibaren tarafsız alanda başka bir A takımı oyuncusu bulunamaz
[İstisnalar: (1) Oyuna giren yedekler ve çıkan oyuncular, (2) hücum vuruşu
dizilişinde olup rakip paylaşma amaçlı işaretleri sırasında kolları tarafsız alana
giren hücum oyuncuları].
d. Hatalı Çıkış. Hiçbir A takımı oyuncusu hatalı çıkış yapamaz (Kural 7-1-2-b) veya
rakibine temas edemez (Ö.K. 7-1-3-III).
CEZA[a-d] – Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 5yd [İ7 ve İ19 veya İ20].
Hücum Takımı Şartları – Top Kalkarken
MADDE 4. Aşağıdaki maddelerin tümü canlı top faulüdür ve oyun devam eder.
a. Diziliş. Top kalktığı anda A takımı şu diziliş şartlarını sağlamalıdır:
1. Tüm oyuncular saha içinde olmalıdır.
2. Tüm oyuncular çizgi oyuncusu ya da bek olmalıdır (Kural 2-27-4).
3. Çizgideki en az 5 oyuncu 50-79 arası forma numarası giymelidir (İstisna:
Hücum vuruşu varsa aşağıdaki 5 no’lu ifade geçerlidir).
4. En fazla 4 bek bulunabilir.
5. Aşağıdaki şartlar sağlanırsa bir hücum vuruşunda A takımı hücum çizgisinde
5’den az 50-79 forma numaralı oyuncu bulundurabilir (Kural 2-16-10):
(a) Topu kaldıracak oyuncu pozisyonunu aldığı anda, pozisyon gereği pas
tutma hakkı olmayacağı belli olan çizgi oyuncuların istisna haline gelir ve
bu oyuncularda 50-79 şartı aranmaz.
(b) Bu istisna oyuncular hücum çizgisinin dış uçlarında bulunamaz, bulunursa
A takımına kuraldışı diziliş cezası verilir.
(c) Bu istisna oyuncuların hak boyunca pas yakalama hakkı bulunmaz.
(Ancak Kural 7-3-5 kapsamında, hakem ya da B takımı oyuncusu
tarafından dokunulan bir ileri pası yakalama hakları doğabilir.)
Eğer top kalkmadan önce devre biter, ya da bir hakem veya takım molası
alınırsa 5(a) – 5(c) maddelerinin hükmü kalmaz.
b. Hareketli Oyuncu.
1. Beklerden biri hareket edebilir fakat rakip gol çizgisine yönelemez.
2. Hücum çizgisindeki bir oyuncu önce geriye hareket edip tamamen durarak bek
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
c.
FK-67
oyuncusu haline gelmeden, doğrudan çizgi üzerindeki pozisyonundan hareket
edemez.
3. Top kalktığı anda hareketli olan bir oyuncu 1 saniye kuralına uymuş
olmalıdır (yani bir oyuncu kaydırma hareketi bitmeden (Kural 2-22-1-c)
hareketine başlamış olamaz).
Kuraldışı Oyuncu Kaydırma (Illegal Shift). Top kalktığı anda A takımı kuraldışı
oyuncu kaydırma yapıyor olamaz (Kural 7-1-2-a) (Ö.K. 7-1-3-I-III).
CEZA [a-c]– Canlı top faulü: Bir önceki noktadan 5yd [İ19 veya İ20].
Alan golü haricindeki hücum oyunlarında top kalktığı anda ya da top
kalktıktan sonraki canlı top faullerinde: Bir önceki noktadan veya B
takımının topa hakim olduğu ölü top noktasından 5yd [İ18, İ19 veya İ20].
Defans Takımı Şartları
MADDE 5. Defans takımı şartları şöyledir:
a. Aşağıdakilerin hepsi ölü top faulüdür. Hakemler düdük çalmalı ve oyunun devam
etmesine izin vermemelidirler. Top oyuna hazır olduktan sonra ve kalkmadan önce
şunlar yasaktır:
1. Top, Kural 7-1-3-a-1’de tanımlandığı şekilde, kuraldışı hareket ettirilmediği
sürece hiçbir oyuncu topa dokunamaz, veya hiçbir oyuncu herhangi bir rakibine
dokunamaz ya da ona müdahale edemez (Ö.K. 7-1-5-I-II).
2. Hiçbir oyuncu, hücum oyuncularının tepki vermesine ya da başka bir ölü top
ofsayt faulü yapmasına neden olacak şekilde tarafsız alana giremez (Kurallar 218-2 ve 7-1-2-b-3-İstisna) (Ö.K. 7-1-3-V ve 7-1-5-III).
3. Hiçbir oyuncu topu oyuna sokmaya hazırlanan rakibini şaşırtacak söz veya sesli
işaret kullanamaz. Hiçbir oyuncu, hücum takımının sesli işaretleriyle karışacak
ya da bunların ses ya da temposunu taklit edecek söz veya sesli işaret
kullanamaz.
4. Hücum çizgisinin bir yarda mesafesinde durağan bir pozisyonda konumlanmış
defans oyuncuları, normal defans oyuncusu hareketleriyle uyuşmayan ani ve
beklenmedik hareketler yapamaz (Ö.K 7-1-5-IV).
5. Hiçbir oyuncu tarafsız alanı geçerek, temas kurmasa bile, hücum oyuncusuna
şarj gösteremez.
CEZA[1-5]– Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 5yd [İ18 veya İ21].
b. Top kaldırma hareketi başladığında:
1. Topun kalkma anında hiçbir oyuncu tarafsız alan içinde ya da ilerisinde
bulunamaz.
2. Tüm oyuncular saha içinde olmalıdır.
CEZA– Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5yd [İ18].
Topun İleri Doğru Elden Ele Verilmesi
MADDE 6. Bir hücum oyunu dışında hiçbir oyuncu topu takım arkadaşına ileri doğru
elden ele veremez:
a. Eğer her iki oyuncu da hücum çizgisi gerisindeyse, bir A takımı beki, topu bir diğer
A takımı bekine ileri doğru elden ele verebilir.
b. Bir A takımı beki, topu bir hücum çizgisi oyuncusuna şu şartla verebilir; top kalktığı
FK-68
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
anda hücum çizgisindeki oyuncu, çizgideki pozisyonundan her iki ayağıyla adım
alarak ve yüzü tamamen kendi gol çizgisine dönecek şekilde ayrılır, ve topu aldığı
anda hücum çizgisinden en az 2yd geride olursa (Ö.K. 7-1-6-I).
CEZA– Faulün gerçekleştiği noktadan 5yd ve bir hücum hakkında A takımı
tarafından top el değiştirmeden önce yapılmışsa hak kaybı [İ35 ve İ9].
Kasten Top Kaybetmek
MADDE 7. Topu kaldıran oyuncu civarında kasten kaybedilen bir top, hiçbir A takımı
oyuncusu tarafından ilerletilemez.
CEZA– Bir önceki noktadan 5yd ve hak kaybı [İ19 ve İ9].
BÖLÜM 2. Geri Pas ve Fumble
Canlı Top Esnasında
MADDE 1. Zaman kazanmak amacıyla saha dışına atmak dışında, her oyuncu, her
zaman topu geriye doğru pas olarak atabilir ya da geriye doğru elden ele verebilir.
CEZA– Faulün gerçekleştiği noktadan 5yd ve bir hücum hakkında A takımı
tarafından top el değiştirmeden önce yapılmışsa hak kaybı (Ö.K. 3-4-3-III)
[İ35 ve İ9].
Yakalama ve Yeniden Kazanma
MADDE 2. a. Bir geri pas ya da fumble, saha içindeki herhangi bir oyuncu tarafından
yakalanırsa top oyunda kalmaya devam eder (Ö.K. 2-23-1-I).
İstisnalar:
1. Kural 8-3-2-d-5 (Ekstra hakta A takımı fumble yaparsa)
2. Dördüncü hakta, top el değiştirmeden önce, bir A takımı oyuncusu fumble
yaparsa ve topu başka bir A takımı oyuncusu yakalar veya geri kazanırsa, top
ölür. Yakalama veya geri kazanma, fumble yapılan noktanın ilerisinde ise top
fumble yapılan noktaya taşınır. Gerisinde ise o noktada bırakılır.
b. Bir geri pas ya da fumble, iki rakip oyuncu tarafından eş zamanlı yakalanır ya da
geri kazanılırsa top o noktada ölür ve top hakimiyeti topa son hakim olan takımda
kalır (İstisna: Kural 7-2-2-İstisnalar).
Top Kalktıktan Sonra
MADDE 3. Kaldırılan top doğrudan bir hücum oyuncusuna verilemez (Hücum
oyuncuları elden “snap” alamaz).
CEZA– Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5yd [İ19].
Saha Dışında
MADDE 4. a. Geri Pas. Bir geri pas gol çizgileri arasından saha dışına çıkarsa, çıktığı
noktadan topu saha dışına atan takıma aittir.
b. Fumble. Bir fumble gol çizgileri arasından saha dışına çıkarsa:
1. Topun çıktığı nokta fumble edildiği noktanın ilerisinde ise, top fumble yapıldığı
noktadan fumble yapan takım aittir (Kural 3-3-2-e-2).
2. Topun çıktığı nokta fumble edildiği noktanın gerisinde ise, top saha dışına
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
FK-69
çıktığı noktadan fumble yapan takım aittir (Kural 3-3-2-e-2).
c. Gol Çizgisinin Gerisi ya da İlerisinde. Eğer bir fumble ya da geri pas, gol çizgisinin
gerisinde ya da ilerisinde saha dışına çıkarsa, sorumluluk ve impetus’a (topa
hareket ettiren güç) bağlı olarak karar safety ya da touchback’tir (Kurallar 8-5-1, 86-1 ve 8-7) (Ö.K. 7-2-4-I, Ö.K. 8-6-1-I ve Ö.K. 8-7-2-I).
Topun Kendi Kendine Durması
MADDE 5. Bir geri pas ya da fumble saha içinde kendi kendine durur ve hiçbir
oyuncu topu kontrol etmeye çalışmazsa, top ölmüş sayılır. Geri pası atan ya da
fumble yapan takım, topa ölü top noktasında sahip olur.
BÖLÜM 3. İleri Pas
Kurala Uygun İleri Pas
MADDE 1. A takımı, her hücum hakkında, top hakimiyeti el değiştirmeden önce,
tarafsız alan içinden veya gerisinden tek bir ileri pas atabilir.
Kuraldışı İleri Pas
MADDE 2. Bir ileri pas şu durumlarda kuraldışıdır:
a. Pas, atıldığı anda vücudunun tamamı tarafsız alan ilerisinde olan bir A takımı
oyuncusu tarafından atılırsa.
b. Pas, bir B takımı oyuncusu tarafından atılırsa.
c. Pas, hak sırasında top hakimiyeti el değiştirdikten sonra atılırsa.
d. Pas, aynı hak içinde atılan ikinci ileri pas ise.
e. Top taşıyıcının vücudunun tümü ve top tarafsız alanı geçtikten sonra geri dönerek
tarafsız alan gerisinden ya da üzerinden atılmışsa.
CEZA[a-e]– Faulün yapıldığı noktadan 5 yd ve bir hücum hakkında A takımı
tarafından top el değiştirmeden önce yapılmışsa hak kaybı (Ö.K. 3-4-3IV ve Ö.K. 7-3-2-II) [İ35 ve İ9].
f. (1) Top önceden yere dokunmuşsa, veya (2) pas atan oyuncu topu kontrol ettikten
hemen sonra pas atmamışsa, ve atılan pas zamanı durdurma amaçlı yere
atılmışsa, bu bir kuraldışı pastır.
g. Pas atan oyuncu, zaman kazanma amacıyla topu pas yakalama hakkı olan bir
takım arkadaşının olmadığı, ilerideki bir bölgeye atarsa (Ö.K. 7-3-2-II-VII).
h. Pas atan oyuncu, mesafe kaybını önlemek amacıyla topu pas yakalama hakkı
olan bir takım arkadaşının olmadığı, ilerideki bir bölgeye atarsa (Ö.K. 7-3-2-I).
[İstisna: Pas atan oyuncu tackle box dışında ise, topun tarafsız alan veya
genişletilmiş tarafsız alana kadar gitmesi yeterlidir (Kural 2-19-3) (Ö.K. 7-3-2-VIII-X).
Bu yalnız kalkan topu ya da top kalkınca oluşan geri pası alan oyuncu için geçerlidir.]
CEZA [f-h]– Faulün yapıldığı noktadan hak kaybı [İ36 ve İ9].
Kurala Uygun İleri Pasa Dokunma Hakkı
MADDE 3. a. Kurala uygun bir ileri pas atıldığında, pas tutma hakkı prensipleri
uygulanır.
b. Tüm B takımı oyuncularının pasa dokunma ya da pası yakalama hakkı vardır.
c. Top kaldırıldığında, A takımından şu oyuncuların bu hakkı vardır:
FK-70
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
1. Forma numarası 50-79 hariç, hücum çizgisinin en dışındaki oyuncular.
2. Forma numarası 50-79 hariç, tüm bek oyuncuları.
Pas Tutma Hakkının Saha Dışına Çıkarak Kaybedilmesi
MADDE 4. Bir hak sırasında saha dışına çıkan ve pas tutma hakkı olan hiçbir hücum
oyuncusu, topa rakip oyuncular ya da hakemler tarafından dokunulmadan önce, saha
içinde veya gol alanlarında dokunamaz (Ö.K. 7-3-4-I-II ve IV).
[İstisna: Rakibi tarafından saha dışına bloklanan ve hemen dönmeye çalışan oyuncu
(Ö.K. 7-3-4-III)].
CEZA– Bir önceki noktadan hak kaybı [İ16 ve İ9].
Topa Dokunma Hakkının Kazanılması veya Tekrar Kazanılması
MADDE 5. Bir rakip oyuncu veya hakem topa dokunduğunda tüm A takımı oyuncuları
topa dokunma ve topu yakalama hakkı kazanır. (Ö.K. 7-3-5-I)
Tamamlanmış Pas
MADDE 6. Pas atan takım oyuncularından biri topu saha içinde yakalarsa bu bir
tamamlanmış pastır ve topun yakalandığı yer gol alanı değilse veya iki rakip oyuncu
tarafından eşzamanlı yakalama söz konusu değilse, top oyunda kalmaya devam
eder. Top iki rakip oyuncu tarafından eşzamanlı yakalanırsa, ölü sayılır ve hakimiyet
pası atan takımdadır (Kurallar 2-4-3 ve 2-4-4) (Ö.K. 2-4-3-III ve Ö.K. 7-3-6-I-VIII).
Tamamlanmamış Pas
MADDE 7. a. Top kural gereği saha dışında sayılıyorsa, veya oyuncu tarafından
sıkıca kontrol altına alınmamışsa, bu bir tamamlanmamış ileri pastır. Ayrıca saha
içinde veya gol alanı içinde ilerlemesi engellenmemiş ve havalanmış bir oyuncu topu
yakaladıktan sonra yere ilk temas ettiği nokta saha sınır çizgileri üzeri veya dışı ise
bu bir tamamlanmamış ileri pastır (Kural 4-1-3-p) (Ö.K. 2-4-3-III ve 7-3-7-I).
b. Kurala uygun bir ileri pas tamamlanamazsa, bir önceki noktadan pas atan takıma
ait olur.
c. Kuraldışı bir ileri pas tamamlanamazsa, pasın atıldığı noktadan pas atan takıma
ait olur (İstisna: Eğer rakip takım cezayı kabul etmezse, bir önceki noktadan)
(Ö.K. 7-3-7-II-III).
Kuraldışı Temas ve Pas Tutma Hakkının Engellenmesi
MADDE 8. a. Bir ileri pasın tarafsız alanı geçtiği bir hak sırasında, top kalktığı andan,
topa bir hakem ya da oyuncu dokunana dek, A ve B takımları kuraldışı temasta
bulunamaz (Ö.K. 7-3-8-II).
b. Yukarıda tanımlanan durumda, A takımı tarafından yapılan engelleme (offensive
pass interference), B takımı oyuncusuna yapılan müdahaledir. Rakibine dikkat
etmek ve temastan kaçınmak hücum oyuncusunun sorumluluğudur. Şu
durumlarda pas tutma hakkını engelleme yoktur (Ö.K. 7-3-8-IV, V, X, XV ve XVI):
1. Top kalkar kalkmaz A takımından pas tutma hakkı olmayan bir oyuncu, tarafsız
alanın en çok 1yd ilerisindeki rakibine temas eder ve bu teması tarafsız alanın
en çok 3yd ilerisine dek sürdürürse.
2. İki rakip oyuncu bir pasa ulaşmak, pası yakalamak veya pasa elle vurmak
(batting) amacıyla eşzamanlı ve dürüstçe (rakibi bozma amacı olmadan)
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
FK-71
çabalıyorsa. Her iki takımın pas tutma hakkı olan oyuncularının, topu yakalamak
için eşit hakları vardır (Ö.K. 7-3-8-IX).
3. Yakalanamaz bir pas sırasında, top havadayken ve iki rakip oyuncu topa
yakalamaya çalışıyorken, bir hücum oyuncusu bir defans oyuncusunu
engellerse:
CEZA– Bir önceki noktadan 15yd [İ33].
c. Defans takımının pas tutma hakkını engellemesi (defensive pass interference), B
takımı oyuncusunun, pas tutma hakkı olan rakibini bariz olarak engelleme
amacıyla ve rakibinin yakalanabilecek bir ileri pası tutmasını engelleyecek şekilde
rakibiyle kuraldışı temas kurmasıdır. Tereddüt varsa, kurala uygun ileri pas
yakalanabilecek bir pastır. Bu ihlal, ancak kurala uygun bir ileri pas atıldıktan sonra
yapılabilir. (Ö.K. 7-3-8-VII, VIII, XI ve XII). Şu durumlarda bu bir pas tutma
hakkının engellenmesi değildir (Ö.K. 7-3-8-III):
1. Top kalkar kalkmaz iki rakip oyuncu birbiri üzerine hamle yapar ve tarafsız
alanın en çok 1yd ilerisinde temas kurarlarsa.
2. İki rakip oyuncu bir pasa ulaşmak, pası yakalamak veya pasa elle vurmak
(batting) amacıyla eşzamanlı ve dürüstçe (rakibi bozma amacı olmadan)
çabalıyorsa. Her iki takımın pas tutma hakkı olan oyuncularının, topu yakalamak
için eşit hakları vardır (Ö.K. 7-3-8-IX).
3. B takımı oyuncusu pas atılmadan önce rakibine kurala uygun temas kurarsa
(Ö.K. 7-3-8-III ve X).
4. Hücum vuruşu dizilişindeki A takımının vurucusu, topu yüksek ve derine
vururmuş gibi yaparsa ve B takımı oyuncusunun teması gerçekleşirse.
CEZA– Faulün yapıldığı bir önceki noktaya 15yd’dan daha yakınsa, faulün
yapıldığı yerden A takımına ilk hak verilir. Daha uzaksa, bir önceki
noktadan 15yd ceza uygulanır ve A takımına ilk hak verilir [İ33].
Top B takımı 17yd çizgisi ile 2yd çizgisi arasından kalkmışsa ve faul 2yd
çizgisi veya ötesinde yapılmışsa, bir önceki noktadan uygulanan ceza
topu 2yd çizgisine getirir, A takımına ilk hak verilir (Ö.K. 7-3-8-XIV).
2yd çizgisinin gerisinden uygulanan hiçbir ceza, topu 2yd çizgisinin
ilerisine taşıyamaz (İstisna: Ekstra hakta, top 3yd çizgisinden
kaldırılıyorken, Kural 10-2-5-b).
Eğer bir önceki nokta 2yd çizgisinin içindeyse, bir önceki nokta ile gol
çizgisinin orta noktasından A takımına ilk hak verilir (Kural 10-2-6İstisna).
Temas ile Engellenme
MADDE 9. a. A veya B takımı oyuncuları, tarafsız alan gerisindeki rakiplerini kurala
uygun temas ile engelleyebilirler.
b. Her iki takım oyuncuları, pasa dokunulduktan sonra tarafsız alan ilerisindeki
rakiplerini kurala uygun temas ile engelleyebilirler (Ö.K. 7-3-9-I).
c. Defans oyuncuları, tarafsız alan ilerisine geçmiş rakiplerini, rakibin pas tutma
imkanı yoksa kurala uygun temas ile engelleyebilirler.
1. Topun tarafsız alanı geçtiği bir hakta, temasın pas yakalama hakkının
engellenme olarak değerlendirilmesi için hücum oyuncusunun yakalanabilir bir
FK-72
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
ileri pası tutma imkanı olması gerekir.
2. Topun tarafsız alanı geçmediği bir hakta gerçekleşen ihlaller Kural 9-3-4
kapsamındadır ve ceza bir önceki noktadan uygulanır.
Pas tutma hakkının engellenmesi faulleri, ancak kurala uygun bir pas tarafsız alanı
geçerse uygulanır (Kurallar 2-19-3 ve 7-3-8-a, b ve c).
B takımı oyuncusunun hücum oyuncusunun pas tutmasına müdahale eden faulleri
pas tutma hakkının engellenmesi veya bir önceki noktadan 15yd ceza öngören bir
kişisel faul olarak değerlendirilebilir. Kural 7-3-8 pas sırasındaki temaslar
konusunda nettir. Bununla birlikte, faul oyuncunun diskalifiye edilmesine yol
açacak şekilde yapılmışsa, faulü yapan oyuncu sahayı terk etmelidir.
Engelleme cezasının verilebilmesi için fiziksel temas şarttır.
Her oyuncunun bölgesine dayalı hakları vardır ve tesadüfi temaslar Kural 7-3-8’de
belirtilen “pası yakalama çabası” altında değerlendirilir. Çizgi ötesindeki iki oyuncu
çarpışırlarsa, faulün verilmesi için rakibi engelleme amacının bariz olması gerekir.
Pas tutma hakkının engellenmesi için yakalanabilir bir ileri pas ön şarttır.
Pas tutma hakkının engellenmesi kuralları, saha içindeki herhangi bir oyuncu ya
da hakem topa dokunduğunda devre dışı kalır. Eğer bir faul varsa, ceza bu faul
için verilebilir ama pas tutma hakkının engellenmesi için verilemez (Ö.K. 7-3-9-I).
Pasa dokunulduktan sonra ve top havadayken, her oyuncu kurala uygun blok
yapabilir.
Rakibi topa dokunmadan önce yapılan tackle, rakibi tutma, veya her türlü kasıtlı
temas, defans oyuncusunun niyetinin topa ulaşmak olmadığını gösterir ve haliyle
kuraldışıdır.
Kısa düşen veya uzun giden bir pas sırasında rakibi tackle etmek veya rakibe
çarpmak, oyuncunun topla ilgilenmediğini gösterir ve kuraldışıdır. Bu pas tutma
hakkının engellenmesi değildir, fakat Kural 9-1-12-a kapsamında bir fauldür ve
cezası bir önceki noktadan 15yd ve otomatik ilk haktır. Bariz faullerde, faulü yapan
oyuncu diskalifiye edilir.
Saha İlerisinde Pas Tutma Hakkı Olmayan Oyuncu
MADDE 10. (Ineligible player downfield) Top kalktığı anda pas tutma hakkı olmayan
hiçbir oyuncu, kurala uygun bir ileri pas tarafsız alanı geçene dek, tarafsız alanın
3yd’dan ilerisine geçemez (Ö.K. 7-3-10-I ve II).
CEZA– Bir önceki noktadan 5yd [İ37].
Topa Kuraldışı Dokunma
MADDE 11. Top kalktığı anda pas tutma hakkı olmayan hiçbir oyuncu, kurala uygun
bir ileri pasa, top bir rakip oyuncu ya da hakeme dokunmadan, dokunamaz (Ö.K. 5-23-I ve Ö.K. 7-3-11-I ve II).
CEZA– Bir önceki noktadan 5yd [İ16].
Kural 8
Sayı Yapma
BÖLÜM 1. Yapılan Sayıların Değerleri
Sayı Yapılan Oyunlar
MADDE 1. Sayı yapılan oyunların puan değerleri şöyle olmalıdır:
Touchdown – 6 puan
Alan golü –
3 puan
Safety –
2 puan
Başarılı ekstra haklar:
Touchdown –
2 puan
Alan golü veya safety – 1 puan
Hükmen Galibiyet
MADDE 2. Hükmen galibiyetle sonuçlanan, ya da askıya alındıktan sonra sonucu
bilahare hükmen galibiyet olarak belirlenen maçların sonucu şöyle olmalıdır: Mağdur
Takım: 1 – Rakibi: 0. Eğer mağdur takım maç askıya alındığı anda önde ise, bu skor
geçerlidir (Kurallar: 3-3-3-a ve b, ve 9-2-3-a ve b).
BÖLÜM 2. Touchdown
Yapılış Şekli
MADDE 1. Touchdown şu yollarla yapılır:
a. Kural gereği saha içinde olan top taşıyıcının, kontrolündeki canlı topu taşıyarak,
rakibin gol çizgisini geçmesiyle. Gol alanında yere ya da pilona dokunan bir
oyuncu için gol çizgisi, yanlara doğru saha dışında da devam ediyor sayılır. (Ö.K.
2-23-1-I ve Ö.K. 8-1-2-I-IX).
b. Bir ileri pası rakibin gol alanı içerisinde yakalayarak (Ö.K. 5-1-3-I-II).
c. Rakibin gol alanı içerisinde, bir geri pas ya da fumble’ı yakalayarak, geri
kazanarak, pas arası yaparak ya da kural gereği kazanarak (İstisna: Kurallar 7-22-a İstisna 2 ve 8-3-2-d-5) (Ö.K. 8-2-1-X).
d. Bir serbest vuruş ya da hücum vuruşu, rakibin gol alanında kurala uygun yakalanır
ya da geri kazanılırsa (Ö.K. 6-3-9-III).
e. Kural 9-2-3 cezası kapsamında hakem bir touchdown’a hükmettiğinde.
BÖLÜM 3. Ekstra Hak
Yapılış Şekli
MADDE 1. Ekstra hak, normal bir touchdown, safety veya başarılı alan golü şeklinde
sonuçlanırsa puan veya puanlar Kural 8-1-1’de açıklandığı gibi verilir (Ö.K. 8-3-1-I-II,
ve Ö.K. 8-3-2-I-III ve VI, ve Ö.K. 10-2-5-X-XV).
FK-73
FK-74
KURAL 8 / SAYI YAPMA
Sayı Yapma Fırsatı
MADDE 2. Ekstra hak, touchdown sonrasında oynanan ve zaman tutulmayan bir hak
içinde, her iki takımın 1 veya 2 puan kazanma fırsatıdır. Sadece ceza uygulama
açısından, bir hak ve öncesindeki “hazır” periyodunu içeren özel bir durumdur.
a. Top, 6 puanlık touchdown yapan takım tarafından oyuna sokulur. Eğer
touchdown yapılan oyun sırasında dördüncü devre bitmişse ve ekstra hakta
alınacak puan(lar)ın kazananı belirleme ihtimali yoksa, ekstra hak oynanmaz.
b. Tek bir hücum hakkı olan ekstra hak, top oyuna hazır işareti ile başlar.
c. Ekstra hakta top 3yd çizgisi üzerinde ve iç sınır çizgilerinin tam ortasından
kaldırılır. Fakat topu kaldıran takım top hazır işaretinden önce başhakeme
başvurarak, topu 3yd çizgisinin gerisinde ve iç sınır çizgileri arası veya üzerinde
olacak herhangi bir noktadan oyuna sokabilir. Topun kaldırılacağı yeri değiştirme
şansı, öncesinde bir A takımı faulü ya da birbirini götüren faulleri olmamışsa,
herhangi bir takımın kullanacağı moladan sonra da kullanılabilir (Kurallar 8-3-3-a
ve 8-3-3-c-1).
d. Ekstra hak şu durumlarda sona erer:
1. Herhangi bir takım sayı yaptığında.
2. Top kural gereği ölü sayıldığında (Ö.K. 8-3-2-IV ve VI).
3. Kabul edilmiş bir ceza sayıya yol açtığında.
4. A takımına verilen hak kaybı cezası kabul edildiğinde (Kural 8-3-3-c-2).
5. Top el değiştirmeden önce, bir A takımı oyuncusu topu fumble eder ve başka
bir takım arkadaşı topu yakalar veya geri kazanırsa. Bu durumda A takımı sayı
kazanamaz (Ö.K. 8-3-2-VIII).
Ekstra Hakta Top El Değiştirmeden Önceki Fauller
MADDE 3. a. Birbirini götüren fauller: Eğer hak sırasında her iki takım da faul yapar
ve B takımı top el değiştirmeden önce faul yaparsa, fauller birbirini götürür ve hak
tekrar edilir. Böylesi bir durumda top el değiştrdikten sonra fauller olsa bile sonuç
değişmez. Birbirini götüren faullerden sonra hak tekrarı bir önceki noktadan yapılır
(Ö.K. 8-3-3-II).
b. Ekstra hakta B takımı faulleri:
1. Ekstra hak başarılıysa, A takımı sayıyı reddedip hakkı tekrar oynamak için
cezanın uygulanmasını isteyebilir, ya da cezayı reddedip sayıyı kazanmak
isteyebilir. Kişisel faullerde ve sportmenlik dışı hareket faullerinde A takımı hem
sayıyı kazanmak, hem de bir sonraki noktadan (başlama vuruşu veya uzatma
devrelerinde topun oyuna sokulacağı nokta) cezanın uygulanmasını isteyebilir
(Ö.K. 3-2-3-VI, Ö.K. 8-3-2-II, Ö.K. 8-3-3-I ve Ö.K. 10-2-5-IX-XI).
2. B takımı faulü sonrası hak tekrarında top iç sınır çizgileri arasından ve cezanın
topu getirdiği noktadan kaldırılmalıdır.
c. Ekstra hakta A takımı faulleri:
1. A takımının faul yaptığı başarılı bir ekstra hak oyunu tekrarında top, cezanın
topu getirdiği noktadan kaldırılmalıdır (Ö.K. 8-3-3-I ve III).
2. A takımı hak kaybı gerektiren bir faul yaparsa ekstra hak biter, A takımı sayı
kazanamaz ve takip eden başlama vuruşuna herhangi bir mesafe cezası
yansıtılmaz.
3. Ekstra hakta top el değiştirmeden önce sadece A takımı bir faul yaparsa, ve
sonrasında tekrar bir el değiştirme ya da sayı olmazsa,
KURAL 8 / SAYI YAPMA
FK-75
ceza kural gereği reddedilir.
d. Ölü top cezası uygulamaları:
1. Top hazır olduktan sonra ve kalkmadan önce yapılan fauller, topun tekrar
kaldırılmasından önce uygulanır.
2. Ekstra hak sırasında gerçekleşen ve ölü top faulü olarak uygulanan canlı top
faulleri, takip eden başlama vuruşunda (ya da uzatmalarda bir sonraki
noktadan) uygulanır. Eğer ekstra hak tekrar oynanacaksa, hemen uygulanır
(Kural 10-1-6) (Ö.K. 3-2-3-VII).
e. Tutucuya/vurucuya yönelik sertlik/çarpma: Canlı top faulüdür.
f. Vuruş yakalama hakkının engellenmesi (KCI): Kural gereği reddedilir. A takımı
sayı kazanamaz.
Ekstra Hakta Top El Değiştirdikten Sonraki Fauller
MADDE 4. a. Her iki takım aleyhine olan mesafe cezaları kural gereği reddedilir
(İstisna: Aşırı/bariz kişisel fauller, sportmenlik dışı fauller, ölü top kişisel faulleri ve
ölü top faulü olarak uygulanan canlı top faullerine ait cezalar bir sonraki noktadan
(başlama vuruşu ya da uzatma devresinde bir sonraki nokta) uygulanır. Bkz Kural 83-5.) (Ö.K. 8-3-4-I-II).
b. Hak sırasında faul yapan bir takımın aldığı sayı iptal edilir (Ö.K. 8-3-2-VII).
c. Hak sırasında her iki takım da faul yaparsa ve B takımı top el değiştirmeden önce
faul yapmamışsa, fauller birbirini götürür, hak tekrar edilmez ve ekstra hak biter.
Ekstra Hak Sonrası Fauller
MADDE 5. Ekstra hak bittikten sonra yapılan faullere ait cezalar bir sonraki noktadan
(başlama vuruşu ya da uzatma devresinde bir sonraki nokta) uygulanır. Ekstra hak
tekrar edilecekse, bu cezalar tekrar edilecek hak öncesinde uygulanır (Kural 10-1-6)
(Ö.K. 10-2-5-XIII-XV ve 3-2-3-VII).
Bir Sonraki Oyun
MADDE 6. Ekstra hak bittikten sonra top oyuna başlama vuruşu ile (uzatma
devrelerinde bir sonraki noktadan top kaldırarak) oyuna sokulur. 6 puanlık
touchdown’ı yapan takım vuran takım olur.
BÖLÜM 4. Alan Golü
Yapılış Şekli
MADDE 1. a. Başarılı bir alan golü, bir düşük vuruş ya da yerden vuruşun,
vurulduktan sonra vuran takım oyuncuları ya da yere dokunmadan kale direkleri
arasından (yatay direğin üstü ve dikey direklerin arası) geçmesi demektir. Alan golü
yapılan vuruş bir hücum vuruşu olmalıdır, serbest vuruş olamaz.
b. Kurala uygun bir alan golü direklerin iç kısmına çarpar ve gol alanına geri
dönerse ve dip çizginin gerisinde ölü hale gelirse veya direklerin içine çarpıp geri
dönerek herhangi bir yerde ölü hale gelirse bile başarılı sayılır. Direkler topun
ilerleyişinin değerlendirilmesi açısından, çizgi görevi görür ve ötesine geçilmesi
gereken bir dik yüzey değildir.
FK-76
KURAL 8 / SAYI YAPMA
Bir Sonraki Oyun
MADDE 2. a. Başarılı alan golü sonrası. Alan golü başarılı olursa, top oyuna
başlama vuruşu ile (uzatma devrelerinde bir sonraki noktadan top kaldırarak) oyuna
sokulur. Alan golünü atan takım vuran takım olur.
b. Başarısız alan golü sonrası.
1) Top tarafsız alan ilerisinde ölü hale gelirse ve B takımı oyuncuları topa
tarafsız alan ilerisinde dokunmamışsa top B takımına geçer. Eğer bir uzatma
devresi oynanmıyorsa, ve top B takımı 20yd çizgisi gerisinde değilse, B
takımı topu bir önceki noktadan oyuna sokar. Top B takımı 20yd çizgisi
gerisindeyse, 20yd çizgisinde iç sınır çizgilerinin ortasına taşınır. B takımı top
oyuna hazır işaretinden önce başhakeme başvurarak, topu 20yd çizgisinde iç
sınır çizgileri arası veya üzerinde olacak herhangi bir noktaya taşıyabilir.
Topun kaldırılacağı yeri değiştirme şansı, öncesinde bir A takımı faulü ya da
birbirini götüren faulleri olmamışsa, herhangi bir takımın kullanacağı moladan
sonra da kullanılabilir.
2) Top tarafsız alanı geçmezse ya da B takımı topa tarafsız alan ilerisinde
dokunursa, hücum vuruşlarına dair tüm kurallar devreye girer (Ö.K. 6-3-4-II,
Ö.K. 8-4-2-I-VI ve Ö.K. 10-2-3-V).
BÖLÜM 5. Safety
Yapılış Şekli
MADDE 1. Safety şu durumlarda oluşur:
a. Tamamlanmamış bir ileri pas hariç, top gol çizgisi gerisinde saha dışına çıkarak
ölü hale gelirse, ya da gol çizgisi üzerinde ya da gerisinde o gol çizgisini savunan
takım oyuncusunun kontrolünde ölü hale gelirse, ya da o gol alanını savunan
takım sorumluluğunda kural gereği ölü hale gelirse (Ö.K. 6-3-1-IV; Ö.K. 7-2-4-I;
Ö.K. 8-5-1-I-II, IV ve VI-X; Ö.K. 8-7-2-II; ve Ö.K. 9-4-1-VIII).
Tereddüt varsa safety yerine touchback kararı verilir.
İstisnalar:
Kendi gol çizgisi ile 5yd çizgisi arasındaki bir oyuncu için, şu durumlar
hepberaber oluşursa safety kararı verilmez:
1. Oyuncu pas veya fumble’dan gelen topu yakalarsa, rakibin geri pası ya da
fumble’ını geri kazanırsa, veya bir vuruştan gelen topu yakalarsa; ve,
2. Başlangıçtaki momentumu oyuncuyu kendi gol alanına taşırsa; ve,
3. Top kendi gol çizgisi gerisinde kalır ve orada takımının kontrolünde ölü olarak
belirtilirse. Buna gol alanında yapılan ve saha içine girdikten sonra kenar
çizgisinden dışarı çıkan bir fumble da dahildir (Kural 7-2-4-b-1).
Yukarıdaki üç şart eş zamanlı oluştuğunda top, bu oyuncunun topa sahip olduğu
noktadan, bu oyuncunun takımına verilir.
b. Kabul edilmiş bir faul hücum takımını kendi gol çizgisi üzeri veya gerisine taşırsa
(İstisnalar: Kurallar 3-1-3-g-3 ve 8-3-4-a) (Ö.K. 8-5-1-III ve Ö.K. 10-2-2-VI).
Safety Sonrası Vuruş
MADDE 2. Safety sonrası, top safety olan gol alanını savunan takıma verilir. Bu
takım, topu 20yd’dan bir degaj, düşük vuruş veya yerden vuruş şeklindeki bir serbest
vuruşla oyuna sokar (İstisna: Uzatma devreleri ve ekstra haklar).
KURAL 8 / SAYI YAPMA
FK-77
BÖLÜM 6. Touchback
Ne Zaman Verileceği
MADDE 1. Touchback şu durumlarda verilir:
a. Tamamlanmamış bir ileri pas hariç, top gol çizgisi gerisinde saha dışına çıkarak
ölü hale gelirse touchback olur. Top, gol çizgisi üzerinde ya da gerisinde, o gol
çizgisini savunan takım oyuncusunun kontrolünde ölü hale gelirse ve topun orada
olmasının sorumluluğu hücum takımındaysa touchback olur (Kural 7-2-4-c) (Ö.K.
7-2-4-I; Ö.K. 8-6-1-I-III).
b. Bir vuruş savunma takımı gol çizgisi gerisinde ölü hale gelir ve topun orada
olmasının sorumluluğu hücum takımındaysa (İstisna: Kural 8-4-2-b) (Ö.K. 6-3-4III).
Touchback Sonrası Topun Kaldırılması
MADDE 2. Touchback sonrası, top touchback olan gol alanını savunan takıma verilir.
Bu takım, topu 20yd’dan (İstisna: Serbest vuruş sonrası 25yd) ve iç sınır çizgileri
ortasından kaldırarak oyuna sokar (İstisna: Uzatma devreleri). Bu takım top oyuna
hazır işaretinden önce başhakeme başvurarak, topu başlama çizgisinde iç sınır
çizgileri arası veya üzerinde olacak herhangi bir noktaya taşıyabilir. Topun
kaldırılacağı yeri değiştirme şansı, öncesinde bir A takımı faulü ya da birbirini götüren
faulleri olmamışsa, herhangi bir takımın kullanacağı moladan sonra da kullanılabilir.
BÖLÜM 7. Sorumluluk ve İmpetus
Sorumluluk
MADDE 1. Topun kale çizgisi gerisinden dışarı çıkmasından veya bir oyuncunun
hakimiyetindeyken kale çizgisi üstünde veya gerisinde ölü duruma geçmesinden
sorumlu olan takım, topu kale çizgisine taşıyan, kale çizgisine doğru yön veren (ileri
veya geri pas) veya bir kaybedilmiş topun kale çizgisi üzerinde, gerisinde olmasına
yol açan oyuncunun takımıdır
İlk İmpetus
MADDE 2. a. Top yere, bir oyuncuya ya da hakeme çarparak yön değiştirse bile,
herhangi bir yöndeki ilk hareketinin sorumluluğu, topla bir vuruş, pas, top kaldırma ya
da fumble yapan oyuncunun topa yüklediği ilk güçe (impetus’a) atfedilir (Ö.K. 6-3-4III; Ö.K. 8-5-1-II, VI ve VIII; ve Ö.K. 8-7-2-I-VI).
b. Şu durumlarda impetus bitmiş sayılır ve topun hareket sorumluluğu bir oyuncuya
atfedilir:
1. Oyuncu, hiçbir oyuncunun hakimiyetinde olmayan bir topa ayakla vurur (kicking)
ya da yere çarpmış bir kayıp topa elle vurursa (batting) (İstisna: Bu hareketler
gol alanında yapılırsa, ilk impetus geçerli sayılır).
2. Top durur ve oyuncu ona temas ederek yeniden hareketlendirirse.
İstisnalar:
1. Kurallar 6-1-4-a ve 6-3-4-a (Ö.K. 6-3-4-I-III).
2. Gol alanında durmuş bir top oyuncu veya hakem temasıyla hareket ettirilse bile
ilk impetusu değişmiş sayılmaz.
c. Kayıp bir topa yeni bir impetus yüklense bile top ilk durumunu (kayıp top) korur.
Kural 9
Oyuncular ve Kurallara
Tabi Kişilerin Yönetimi
BÖLÜM 1. Kişisel Fauller
Bu bölümde belirtilen tüm fauller (aksi belirtilmedikçe) ve diğer gereksiz sertlik içeren
hareketler kişisel faullerdir. Federasyon görüşü gerektiren aşırı/bariz kişisel fauller
için, bkz Kural 9-6. Tüm kişisel faullerin cezası şu şekildedir:
CEZA– Kişisel faul. 15yd. Ölü top faullerinde bir sonraki noktadan 15yd. Diğer
kurallarla çakışma yoksa, B takımı faullerinde otomatik ilk hak. A
takımının tarafsız alan gerisinde yaptığı canlı top faullerinde uygulama
noktası bir önceki noktadır. Canlı top faulü A takımı gol alanında
olmuşsa safety kararı verilir [İ7, İ24, İ34, İ38, İ39, İ40, İ41, İ45 veya İ46].
Aşırı/bariz faullerde oyuncu diskalifiye edilir [İ47].
A takımının serbest vuruş veya hücum vuruşu oyunlarında: Ceza bir
önceki noktadan ya da B takımının topa sahip olacağı ölü top
noktasından uygulanır (alan golü oyunları hariç) (Kurallar 6-1-8 ve 6-313).
Aşırı/Bariz Fauller
MADDE 1. Maç öncesi, sırası veya devre aralarında yapılan tüm aşırı/bariz kişisel
faullerde (Kural 2-10-1) oyuncu diskalifiye edilir. Başka kurallarla çakışma yoksa B
takımı oyuncusu diskalifiye edildiğinde, A takımı ilk hak kazanır.
Rakibe Vurma ve Çelme Takma
MADDE 2. a. Kurallara tabi hiç kimse, rakibine diziyle vuramaz veya rakibin kaskına
(yüz maskesi dahil), boynuna, yüzüne veya vücudunun herhangi bir kısmına, açılmış
koluyla, dirseğiyle, kenetlenmiş ellerle, avuç içi, yumruk, elin yanı veya tersi ile
vuramaz (striking) veya rakibi itemez (gouging) (Ö.K. 9-1-2-I).
b. Kurallara tabi hiç kimse rakibine ayağı veya dizi ve altındaki herhangi bir kısmı ile
vuramaz.
c. Rakibe çelme (tripping) takılamaz (İstisna: Koşucu).
Kaskın Tepesiyle Hedef Alma/Temas Başlatma
MADDE 3. Hiçbir oyuncu rakibini kaskın tepesiyle hedef alamaz veya rakiple ilk
temasını kaskın tepesiyle başlatamaz. Tereddüt varsa fauldür (Kural 9-6). (Ö.K. 9-13-I)
CEZA–15yd. Ölü top faullerinde bir sonraki noktadan 15yd. Diğer kurallarla
çakışma yoksa, B takımı faullerinde otomatik ilk hak. İlk yarı faullerinde: Maç
sonuna kadar diskalifiye. İkinci yarı faullerinde: Maç sonuna kadar ve bir
FK-76
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
FK-79
sonraki maçın ilk yarısında diskalifiye. Faul sezonun son maçının ikinci
yarısındaysa ceza takip eden sezonun ilk maçına taşınır. Diskalifiye durumu
görüntü tekrarı gerektirir (Kural 12-3-5-f). [İ24, İ38, İ47].
Görüntü tekrarı imkanı yoksa, olası maç görüntüleri federasyonun yetkili
kurumları tarafından değerlendirilerek ceza onanır ya da kaldırılır.
Savunmasız Oyuncu: Kafa-Boyun Bölgesine Temas
MADDE 4. Hiçbir oyuncu savunmasız rakibinin kafa-boyun bölgesine kask, kol, el,
yumruk, dirsek veya omzuyla temas edemez. Tereddüt varsa fauldür (Kurallar 2-2714 ve 9-6). (Ö.K. 9-1-4-I-VI)
CEZA–15yd. Ölü top faullerinde bir sonraki noktadan 15yd. Diğer kurallarla
çakışma yoksa, B takımı faullerinde otomatik ilk hak. İlk yarı faullerinde: Maç
sonuna kadar diskalifiye. İkinci yarı faullerinde: Maç sonuna kadar ve bir
sonraki maçın ilk yarısında diskalifiye. Faul sezonun son maçının ikinci
yarısındaysa ceza takip eden sezonun ilk maçına taşınır. Diskalifiye durumu
görüntü tekrarı gerektirir (Kural 12-3-5-f). [İ24, İ38, İ47].
Görüntü tekrarı imkanı yoksa, olası maç görüntüleri federasyonun yetkili
kurumları tarafından değerlendirilerek ceza onanır ya da kaldırılır.
9-1-3 ve 9-1-4 için Notlar:
Not 1: “Hedef almak” demek, oyuncunun kurala uygun bir tackle veya blok yapma ya
da topla oynama çabası ötesinde rakibe zarar verme – yıldırma – korkutma amaçlı
hamle yapmasıdır. Hedef alma örneklerinden bazıları:
• Fırlama (Launch): Oyuncunun, kafa/boyun bölgesine doğru ileri ve yukarı doğru
bir itişle ayaklarını yerden keserek hamle yapması.
• Aynı hareketi çömelip patlayarak ayakların yerden kesilmeden yapılması
• Kafa/boyun bölgesine doğru kask, kol, el, yumruk, dirsek önde hamle yapılması
• Temastan hemen önce kafayı eğerek kaskın tepesiyle temas kurmak.
Not 2: Savunmasız oyuncu (Kural 2-27-14)
• Pas atmakta olan ya da pası henüz atmış bir oyuncu
• Pas yakalamaya çalışan, veya pası yakalamış ama henüz top taşıyıcı gibi
davranmaya başlamamış ve kendisini koruyacak bir duruş yakalayamamış bir
pas tutucu.
• Topa vurmakta olan ya da henüz vurmuş olan veya vuruş ya da dönüş oyunu
sırasında vurucu olarak görev yapan bir vurucu.
• Havadaki topu tutmaya ya da geri kazanmaya odaklanmış bir vuruş karşılayıcı
• Oyun sonunda yerde olan bir oyuncu
• Bariz bir şekilde oyunu bırakmış bir oyuncu
• Bakmadığı taraftan blok yiyen bir oyuncu
• Rakibi tarafından yakalanmış ve ilerleyişi durmuş bir top taşıyıcı
• Top hakimiyeti takımlar arasında el değiştirdikten sonra oyun kurucu
Arkadan Bel Altı Blok (Clipping)
MADDE 5. Hiç kimse arkadan bel altı blok yapamaz (Kural 2-5).
FK-80
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
İstisnalar:
1. Aşağıdaki kısıtlamalar dahilinde, top kalktığı anda blok alanında (Kural 2-3-6) olan
hücum çizgisi oyuncuları rakiplerine arkadan bel altı blok yapabilirler:
(a) İlk temas diz veya altına yapılamaz
(b) Oyuncu blok alanını terk ettikten sonra alana geri dönerek blok yapamaz.
(c) Top blok alanını terk ettiğinde blok alanı dağılmış olur (Kural 2-3-6).
2. Blok yapacak oyuncu niyet, yön ve hareket olarak bloğa başladıktan sonra
arkasını dönen bir oyuncuya yapılan arkadan bel altı blok clipping sayılmaz.
3. Koşucuya ulaşmaya çalışan ya da bir fumble, geri pas, vuruş veya dokunulmuş
ileri pası kurala uygun yakalamaya veya geri kazanmaya çalışan oyuncu, rakibini
bel altı itebilir (Kural 9-3-3-c, İstisna 3).
4. Tarafsız alan gerisindeki pas tutma hakkı olan bir oyuncu, bir ileri pasa ulaşmak
için rakibini bel altından itebilir (Kural 9-3-3-c, İstisna 5).
5. Koşucuya clipping yapılabilir.
Bel Altı Blok
MADDE 6. a. Top hakimiyeti değişmeden önce A Takımı: Topun her iki yanında 7yd
uzanan ve tarafsız alandan A takımı alanına doğru 5yd uzanan bir bel altı blok alanı
düşünün (Kural 2-3-7 ve EK D).
1. Top bu alanı terk edene kadar (a) top kalktığı anda tamamen bu bölgede olan
tüm A takımı oyuncuları ve (b) top kalktığı anda kısmen bu bölgede kısmen de
snapper’ın iki yanındaki oyuncuların arasında hareketsiz bekleyen tüm A
takımı bekleri, bu bölgede bel altı blok yapabilir. (Ö.K. 9-1-6-V)
2. İlk maddeye istisna oyuncular, top bu alanda iken ve topun peşindeki tüm
oyuncular bu bölgeyi terk ettiklerinde, yandan veya arkadan olmamak şartıyla,
önden bel altı blok yapabilirler. (Bloklanan oyuncunun saat 10 ile 2 yönleri
arasından). (Ö.K. 9-1-6-I-II, IV, VII-VIII)
3. Top bu alanı terk ettikten sonra hiçbir oyuncu kendi gol alanına doğru bel altı
blok yapamaz. (Ö.K. 9-1-6-III)
4. Madde 1’de tanımlanmayan oyuncular, topun kalktığı noktaya doğru bel altı
blok yapamazlar.
b. Top hakimiyeti değişmeden önce B Takımı:
1. Aşağıdaki 2 ve 3üncü paragraflar hariç, B takımı oyuncuları sadece tarafsız
alanın 5yd ilerisi ve gerisinde gol çizgisine paralel ve kenar çizgilerine kadar
uzanan hayali çizgiler arasında bel altı blok yapabilirler. Bu bölge dışında B
takımının top taşıyıcı dışındaki oyunculara yaptığı bel altı bloklar fauldür. (Ö.K.
9-1-6-VI, IX)
2. B takımı oyuncuları geri pas alma pozisyonundaki bir rakibe bel altı blok
yapamaz.
3. B takımı oyuncuları top ya da top taşıyıcıya ulaşma çabası dışında, tarafsız
alan ilerisindeki A takımı pas tutucularına bel altı blok yapamaz. Bu yasak,
kural gereği ileri pas atılma ihtimali kalmadığı anda sona erer.
c. Vuruşlar:
Ayakla vuruşun söz konusu olduğu hiçbir oyunda, topu taşıyan oyuncuya yapılan
hariç, bel altı blok yapılamaz.
c.Topun El Değiştirmes Sonrasıi:
Top el değiştirdikten sonra, topu taşıyan oyuncuya yapılan hariç, bel altı blok
yapılamaz.
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
FK-81
Geç Temas (Late Hit) / Saha Dışı Temas
MADDE 7. a. Top öldükten sonra oyuncu üzerine çullanmak, düşmek veya atlamak
kuraldışıdır (Ö.K. 9-1-7-I).
b. Hiçbir oyuncu, bariz saha dışında olan rakibini bloklayamaz, tackle edemez veya
top öldükten sonra yere düşüremez.
c. Bariz saha dışında olan (veya olmak üzere saha dışına hareketlenen) bir
oyuncunun yine saha dışındaki bir rakibine blok/temas başlatması kuraldışıdır.
Faul noktası, oyuncunun saha dışına çıktığı saha kenar çizgisi üzerindeki noktadır.
Kask ve Yüz Maskesi (Facemask) Faulleri
MADDE 8. a. Hiçbir oyuncu, el veya kollarıyla, rakibin kaskına (yüz maskesi dahil)
sürekli temas kuramaz (İstisna: Koşucuya yönelik ya da koşucu tarafından yapılanlar
hariç).
b. Hiçbir oyuncu, rakibin kaskındaki yüz maskesini, çene koruyucusunu veya bir
açıklığı kavrayarak çekemez, çeviremez veya ittiremez. Kavrama sonrası çekme,
çevirme veya itme yoksa faul yoktur. Tereddüt varsa fauldür.
Pas Atan Oyuncuya Sertlik
MADDE 9. Hiçbir defans oyuncusu topun atıldığı belli olduktan sonra pas atan
oyuncuya hücum edemez ya da onu düşüremez. (İstisna: Defans oyuncusu, pas
atan oyuncu üzerine A takımı oyuncularınca bloklanmış ve çarpmaktan başka şansı
kalmamışsa. Bu durum yine de defans oyuncusunun bu bölümde açıklanan başka
kişisel faullerden muaf olmasını sağlamaz.) (Ö.K. 2-30-4-I ve II; ve Ö.K. 9-1-9-I; ve
Ö.K. 10-2-2-XIII). Oyun tarafsız alan ilerisinde sonuçlanırsa ve hak sırasında top el
değiştirmemişse, ceza koşunun bittiği noktadan uygulanır.
Kesme Blok (Chop Blok)
MADDE 10. Kesme blok kuraldışıdır (Kural 2-3-3) (Ö.K. 9-1-10-I-V).
Yükselme (Leverage), Sıçrama (Leaping) ve İniş (Landing)
MADDE 11. a. Hiçbir defans oyuncusu, avantaj sağlamak için, rakibin üzerinde
basamaz, üzerinde duramaz veya üzerinden atlayamaz (Ayrıca bkz. Kural 9-3-5-b).
b. Alan golü veya ekstra hak bloklama amacıyla tarafsız alan ilerisinden koşan ve
havalanan bir defans oyuncusu, bir hücum oyuncusu üzerine düşmemelidir.
1. Top kalktığı anda oyuncu tarafsız alanın 1yd mesafesinde sabit bir pozisyonda
konumlanmışsa faul yoktur.
2. Oyuncu tarafsız alan içi veya gerisinden havalanmışsa faul yoktur.
3. Havalanan oyuncuya bir hücum oyuncusu temas kurarsa faul yoktur.
c. Tackle box içindeki hiçbir defans oyuncusu doğrudan rakibin üzerine doğru
sıçrayarak punt bloklamaya çalışamaz.
1. Oyuncu rakibin üzerinden atlamaya çalışmadan, doğrudan yukarı doğru
sıçrayarak bloklamaya çalışırsa faul yoktur.
2. Oyuncu rakiplerinin arasındaki boşluğa doğru sıçramaya çalışırsa faul yoktur.
CEZA [a-c]– Bir önceki noktadan 15yd ve otomatik ilk hak [İ38].
FK-82
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
Oyun Dışı Kalmış Rakibe Temas
MADDE 12. a. Kendisine atılan ve bariz yakalanamayacak olan bir pasın hedefindeki
oyuncuya tackle yapılamaz ya da çarpılamaz. Bu pas tutma hakkının engellenmesi
değil, kişisel fauldür.
b. Top ölmeden önce veya sonra, hiçbir oyuncu bariz oyun dışı kalmış rakibine
çarpamaz ya da üzerine atlayamaz.
Rakibin Üzerinden Atlama (Hurdling)
MADDE 13. Ayaktaki rakibin üzerinden atlanamaz (İstisna: Top taşıyıcı hurdling
yapabilir).
Topu Kaldıran Oyuncuya Temas
MADDE 14. Hücum takımı vuruş dizilişindeyken, hiçbir defans oyuncusu top
kalktıktan sonra 1sn geçmeden topu kaldıran oyuncuyla temas kuramaz (Ö.K. 9-114-I-III).
Horse Collar Tackle
MADDE 15. Hiçbir oyuncu, top taşıyıcıyı düşürmek için, oyuncunun omuz
korumasının (ya da formasının) ense (ya da boynun yanları) kısmına elini sokarak
tutup çekemez. Bu kural, tackle box içindeki top taşıyıcı ya da pas atma potansiyeli
olan oyuncuyu kapsamaz (Kural 2-34). Tackle box’ın top bu alanı terk ettiğinde
dağılmış sayılacağı hatırlanmalıdır.
Vurucuya/Tutucuya Sertlik (Roughing)/Çarpma (Running Into)
MADDE 16. a. Bir hücum vuruşu yapılacağı barizse, hiçbir oyuncu vurucuya ya da
yerden vuruşta topu tutacak oyuncuya yönelik sertlik yapamaz ya da çarpamaz (Ö.K.
9-1-16-I,III ve VI).
1. Sertlik, vurucu ve tutucuyu koruyan bir canlı top faulüdür.
2. Çarpmak, sertlik içermeyen fakat vurucu veya tutucunun bulundukları pozisyonu
kaybetmesine neden olan bir fauldür (Ö.K. 9-1-16-II). Not: Vurucuya çarpmak
5yd ceza gerektirir.
3. Ufak tesadüfi temaslar faul değildir.
4. Bu kural altında vurucunun koruması (a) dengesini sağlayacak kadar zamanı
olduğunda (Ö.K. 9-1-16-IV), veya (b) topu, vuruş yapmadan önce, tackle box
dışına taşıdığında (Kural 2-34) sona erer.
5. Defans oyuncusunun teması, bir A takımı oyuncusunun (kurala uygun veya
kuraldışı) bloğu nedeniyle gerçekleşmişse, hiçbir faul yoktur.
6. Oyuncu, topa dokunduktan sonra temas gerçekleştirirse faul yoktur.
7. Vuruşu bloklayan oyuncu dışında bir oyuncu vurucu/tutucuya temas ederse bu
bir fauldür.
8. Sertlik mi yoksa çarpma mı tereddütü varsa, sertlik kararı verilir.
b. Kendisine sertlik yapılmış/çarpılmış taklidi yapan oyuncuya sportmenlik dışı
hareket cezası verilir (Ö.K. 9-1-16-V).
CEZA [a,b]– Bir önceki noktadan 15yd ve otomatik ilk hak [İ27 ve İ30].
c. Vurucu veya tutucu kendini sınırlayan çizgilerin 5yd ilerisine çıkana kadar ya da
top bir oyuncu ya da hakeme veya yere dokunana kadar bloklanamaz.
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
FK-83
CEZA– Bir önceki noktadan 15yd [İ40].
Oyuna Kasksız Katılım
MADDE 17. Kaskı oyun sırasında tamamen çıkan oyuncu, kaskını geri taksa dahi o
anda içinde bulunduğu aksiyon haricinde oyuna katılmayı bırakmalıdır. (Ö.K.9-1-17-I)
BÖLÜM 2. Sportmenlik Dışı Hareket Faulü
Sportmenlik Dışı Hareketler
MADDE 1. Maç öncesi, sırası veya devre aralarında, oyuncular, yedekler, koçlar,
akredite katılımcılar ya da kurallara tabi hiç kimse tarafından, maçın düzen içinde
yönetilmesini engelleyecek sportmenlik dışı hareketler yapılamaz. Oyuncuların
ihlalleri, canlı top ya da ölü top faulleri olarak cezalandırılır. (Ö.K. 9-2-1-I-X)
a. Özellikle yasaklanmış hareketler:
1. Hiçbir oyuncu, yedek, koç veya kurallara tabi kişi, aşağılayıcı, tehdit edici veya
küfürlü bir dille konuşamaz veya kötü niyete yol açacak tavırlar sergileyemez
veya hakem ya da rakiplerini ya da futbol oyununu küçük düşürücü sözler
kullanamaz. Bunlara bazı örnekler:
(a) Parmak, el, kol veya topla rakibi işaret etmek ya da gırtlak kese gibi
yapmak.
(b) Rakiple alay edecek, küçük düşürecek veya moralini bozacak şekilde
konuşmak.
(c) Rakibi veya taraftarları, cevap almak için elini kulağına götürerek veya
tabanca ateşler gibi yaparak kızıştırmak.
(d) Anlık olmayan, aşırı, gereksiz uzatılmış veya önceden çalışılmış
hareketlerle oyuncunun/oyuncuların dikkati kendi üzerlerine çekme girişimi.
(e) Rakip tehditi altında olmayan top taşıyıcının gol alanına yaklaşınca koşma
tarzını değiştirmesi ya da gol alanına uçarak girmesi.
(f) Top öldükten sonra takım alanına girmemiş oyuncunun kaskını çıkarması
(İstisnalar: Molalar, düzeltme amaçlı çıkarmalar, oyun içinde çıkması,
devre araları, ya da ilk hak ölçümleri).
(g) Yerdeki rakibin yanında göğsü yumruklama, kolları kavuşturma vb.
(h) Tribünlere koşma veya belden eğilerek tribünlere selam verme.
(i) Top canlıyken kasten kaskı çıkarma.
(j) Oyun bariz bittikten sonra gerçekleşen ve oyunun bir parçası olmadığı belli
olan itme, kakma, vurma vb ölü top temas faulleri.
CEZA– Oyuncuların canlı top faulleri: 15yd [İ27].
Diğerlerinin faulleri ve oyuncuların ölü top faulleri: Bir sonraki noktadan
15yd [İ7 ve İ27]. Başka kurallarla çakışma yoksa B takımı faullerinde A
takımına otomatik ilk hak. Aşırı/bariz faullerde (oyuncu ve yedekler için)
diskalifiye [İ47].
2. Her oyun sonrası (sayı olanlar dahil), topa sahip olan oyuncu topu en yakın
hakeme veya ölü top noktası civarına bırakmalıdır. Bu kural şunları yasaklar:
(a) Topu oyun sonrası, bir hakemin gidip getirmesine neden olacak kadar
uzağa taşımak, atmak, ayakla vurmak ya da yerde yuvarlamak.
(b) Topu yere vurmak (spiking) [İstisna: Zamanı durdurma amaçlı bir ileri pas
FK-84
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
(Kural 7-3-2-f)].
(c) Topu havaya ve yükseğe fırlatmak.
(d) Oyunu geciktirecek her türlü sportmenlik dışı hareket.
CEZA– Ölü top faulü: Bir sonraki noktadan 15yd [İ7 ve İ27]. Başka kurallarla
çakışma yoksa B takımı faullerinde A takımına otomatik ilk hak.
Aşırı/bariz faullerde (oyuncu ve yedekler için) diskalifiye [İ47].
b. Diğer yasaklanmış hareketlere örnekler:
1. Maç sırasında, koçlar, yedekler ve takım alanındaki diğer akredite kişiler,
başhakem izni olmadan sahaya giremezler veya 25yd çizgileri dışına
çıkamazlar (kurala uygun girme hakları yoksa) (İstisnalar: Kurallar 1-2-4-f ve 33-8-c).
2. Diskalifiye olan kişiler oyun alanından görünür bir yerde duramaz (Kural 9-2-6).
3. Oyuncular, hakemler ve yedekler dışında hiç kimse başhakem izni olmadan
maç oynanıyorken oyun sahası ya da gol alanları içinde bulunamazlar. Bir
oyuncu sakatlandığında ilgili kişiler sahaya girebilir, fakat bir hakemden onay
almalıdırlar.
4. Yedekler, bir oyuncunun yerini almak ya da boş bir mevkiyi doldurmak amacı
hariç oyun sahasına ya da gol alanına giremezler. Buna herhangi bir oyun
sonrası kutlama gösterileri dahildir (Ö.K. 9-2-1-I).
5. Bandolar dahil kurallara tabi hiç kimse, bir takımın sesli işaretlerini duymasını
engelleyecek kadar gürültü yapamazlar (Kural 1-1-6).
CEZA– Ölü top faulü: Bir sonraki noktadan 15yd [İ7 ve İ27]. Başka kurallarla
çakışma yoksa B takımı faullerinde A takımına otomatik ilk hak.
Aşırı/bariz faullerde (oyuncu ve yedekler için) diskalifiye [İ47].
Hileli Taktikler
MADDE 2. a. Hiçbir oyuncu topu kıyafet ya da ekipmanının altına saklayamaz ya da
başka bir nesneyi topmuş gibi taşıyamaz.
b. Rakibin kafasını karıştırmak için değişiklik yapıyormuş gibi yapılamaz. Oyuncu
değişikliği veya oyuncu değiştirme sürecini içeren kafa karıştırıcı taktikler
kullanılamaz (Kural 3-5-2-e) (Ö.K. 9-2-2-I-V).
c. Rakibin kafasını karıştıracak malzemeler kullanılamaz (Kural 1-4-2-d ve -e).
CEZA[a-c]– Canlı top faulü: Bir önceki noktadan 15yd [İ27]. Başka kurallarla
çakışma yoksa B takımı faullerinde A takımına otomatik ilk hak.
Aşırı/bariz faullerde diskalifiye [İ47].
d. Hiçbir oyuncu 1,2cm’den uzun kramponlarla sahaya çıkamaz (Kural 1-4-7-d).
CEZA– Maç sonuna dek ve bir sonraki maçta da geçerli olmak üzere oyuncu
diskalifiye edilir [İ27 ve İ47]. Ölü top faulü: Bir sonraki noktadan 15yd.
Başka kurallarla çakışma yoksa B takımı faullerinde A takımına
otomatik ilk hak. Takımın bir mola hakkı silinir.
İHLAL— Kurallar 3-3-6 ve 3-4-2-b ihlal edilirse [İ23, İ3 veya İ21]. Oyuncu
sezonun son maçında diskalifiye edilmişse, oyuncular oynama hakları
bulunan ligin, bir sonraki sezondaki ilk maçında oynayamazlar.
e. Başhakem kuraldışı kramponlarla ilgili diskalifiye edilen oyuncuları maç raporuna
mutlaka ekler.
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
FK-85
Hileli Hareketler
MADDE 3. Aşağıdakiler hileli hareketlerdir:
a. Top oyundayken, oyuncu veya hakem olmayan bir kişinin oyuncu veya hakemlere
veya topa müdahalesi.
b. Başhakem tarafından topu oyuna sokması söylenen bir takımın 2dk içinde topu
oyuna sokmaması.
c. Bir takımın cezası sadece gol çizgisine yarı mesafe olarak uygulanabilecek türden
faulleri arka arkaya yapması.
d. Maç sırasında, kurallarda ayrıntısıyla verilmemiş bariz bir hileli taktiğin kullanılması
(Ö.K. 4-2-1-II).
CEZA– Başhakem adil olduğuna inandığı her cezayı verebilir. Bunlara hak
tekrarı ve beraberinde en fazla 15yd ceza vermek, bir takıma sayı
vermek veya maçı askıya almak veya maçı hükmen bir takıma vermek
dahildir [İ27].
Hakemle Fiziksel Temas
MADDE 4. Kurallara tabi kişiler, hakemlerle kasıtlı ve güç kullanımı içeren temasta
bulunamazlar.
CEZA– Ölü top faulü: Bir sonraki noktadan 15yd ceza. Başka kurallarla
çakışma yoksa B takımı faullerinde A takımına otomatik ilk hak. Kişi
otomatik olarak diskalifiye edilir [İ7, İ27 ve İ47].
Maç Yönetimine Müdahale
MADDE 5. Maç devam ediyorken, koçlar, yedekler ve akredite kişiler, takım alanı ile
kenar çizgileri arasında veya oyun sahasında bulunamazlar.
CEZA– Ölü top faulü. İlk iki ihlalde: Kenar müdahalesi; oyunu geciktirme
cezası. Bir sonraki noktadan 5yd [İ21 ve İ29].
Üçüncü ihlalden itibaren: Kenar müdahalesi; sportmenlik dışı hareket
faulü. Bir sonraki noktadan 15yd. Başka kurallarla çakışma yoksa B
takımı faullerinde A takımına otomatik ilk hak [İ27 ve İ29].
Diskalifiye Edilen Oyuncular
MADDE 6. a. Aynı maç içinde 2 kez sportmenlik dışı hareket cezası alan kişi maçtan
diskalifiye edilir.
b. Diskalifiye edilen kişi, makul bir süre içinde oyun sahasını terk etmelidir. Maç
bitene dek takım yetkililerinin kontrolü altında kalmalı ve oyun sahasından
görünmeyecek bir yerde bulunmalıdır.
BÖLÜM 3. Bloklar,
El ve Kolların Kullanımı
Blok Yapma Hakkı Olan Oyuncular
MADDE 1. Pas veya vuruş yakalama hakkını engelleme veya kişisel faul sınıfına
girmediği sürece her oyuncu blok yapabilir (İstisna: Kurallar 6-1-12 ve 6-5-4).
FK-86
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
Top Taşıyıcı veya Pas Atan Oyuncuya Yardım Etme
MADDE 2. a. Top taşıyıcı veya pas atan oyuncu, rakibinden kurtulmak veya rakibini
itmek için el veya kollarını kullanabilir.
b. Top taşıyıcı bir takım arkadaşına tutunamaz ya da takım arkadaşları top taşıyıcıyı
tutmak, itmek, çekmek, kaldırmak veya ona çarpmak suretiyle ilerlemesine yardım
edemez. (Ö.K. 9-3-2-I)
c. Top taşıyıcı ya da pas atan oyuncunun takım arkadaşları, bloklar yaparak onun
ilerlemesine müdahale edebilirler, fakat bu bloklar birbirine tutunarak, kenetlenerek
rakibe temas etmek şeklinde olamaz.
CEZA– 5yd [İ44].
Hücum Oyuncularının El ve Kol Kullanımı
MADDE 3. a. Top taşıyıcı veya pas atan oyuncunun bir takım arkadaşı, aşağıdaki
şartları sağladığı sürece, elleri, omuzları, kollarının dışı ya da vücudunun herhangi bir
kısmıyla rakibini bloklayabilir.
1. Eller;
(a) Dirseklerin gerisinde olmalıdır.
(b) Rakibin vücut çerçevesi içerisinde olmalıdır (İstisna: Rakip arkasını
dönerse) (Ö.K. 9-3-3-VI ve VII).
(c) Blokçunun ve rakibin omuz hizası veya altında olmalıdır (İstisna: Rakip
eğilir, çömelir veya dalışa geçerse).
(d) Ayrı olmalı ve asla birbirini tutmamalıdır.
2. Eller, kapalı veya kase şeklinde (avuca su doldurur gibi) veya avuç içleri rakibin
çerçevesine bakacak şekilde açık olabilir (Ö.K. 9-3-3-I-IV, VI ve VIII).
CEZA– 10yd. A takımının tarafsız alan gerisindeki faulleri bir önceki noktadan
uygulanır. Faul A takımı gol çizgisi gerisinden yapılırsa safety verilir
[İ42].
b. Top taşıyıcı ya da pas atan oyuncunun bir takım arkadaşı tarafından yapılan tutma
(holding) veya kuraldışı engelleme, Kural 9-3-3-a kapsamında değerlendirilir.
1. Eller ve kollar, rakibi tutma, çekme veya çevreleme amaçlı ya da rakibin
hareketini kuraldışı olarak engelleyecek hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
2. Eller ve kollar, kancalama veya kenetlenme amaçlı ya da rakibin hareketini
kuraldışı olarak engelleyecek hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
CEZA– 10yd. A takımının tarafsız alan gerisindeki faulleri bir önceki noktadan
uygulanır. Faul A takımı gol çizgisi gerisinden yapılırsa safety verilir
[İ42].
c. Top taşıyıcıya yapılan hariç, arkadan blok kuraldışıdır (Ö.K. 9-3-3-I, VII ve -IX; ve
Ö.K. 10-2-2-XII).
İstisnalar:
1. Top kalktığı anda blok alanında (Kural 2-3-6) ve hücum çizgisi üzerinde olan
oyuncular, aşağıdaki şartları sağladıkları takdirde, arkadan blok yapabilirler.
(a) Oyuncu blok alanını terk ettikten sonra alana geri dönerek blok yapamaz.
(b) Top blok alanını terk ettiğinde blok alanı dağılmış olur (Kural 2-3-6).
2. Blok yapacak oyuncu niyet, yön ve hareket olarak bloğa başladıktan sonra
arkasını dönen bir oyuncuya yapılan arkadan blok faul sayılmaz.
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
FK-87
3. Koşucuya ulaşmaya çalışan ya da bir fumble, geri pas, vuruş veya dokunulmuş
ileri pası kurala uygun yakalamaya veya geri kazanmaya çalışan oyuncu,
rakibini arkadan ve bel üstünden itebilir (Kural 9-1-5, İstisna 3).
4. Rakip Kural 9-3-3-a-1-(b) kapsamında arkasını dörese.
5. Tarafsız alan gerisindeki pas tutma hakkı olan bir oyuncu, bir ileri pasa ulaşmak
için rakibini bel altından itebilir (Kural 9-1-5, İstisna 4).
CEZA– 10yd. A takımının tarafsız alan gerisindeki faulleri bir önceki noktadan
uygulanır. Faul A takımı gol çizgisi gerisindeyse safety verilir [İ43].
d. Top taşıyıcı ya da pas atan oyuncunun bir takım arkadaşı tarafından yapılan şu
hareketler kuraldışıdır:
1. Bir blok hamlesi yumruklar veya kollar ile patlayarak yapılamaz (Kural 9-1-2-a)
(Ö.K. 9-3-3-IV).
2. El ve kollarla rakibin kaskına (veya yüz maskesine) sürekli temas kurulamaz
(Kural 9-1-8-a).
CEZA– 15yd. A takımının tarafsız alan gerisindeki faulleri bir önceki noktadan
uygulanır. Faul A takımı gol çizgisi gerisinden yapılırsa safety verilir
[İ38]. Bariz/aşırı faullerde oyuncu diskalifiye edilir [İ47].
A takımı serbest vuruş veya hücum vuruşu oyunlarında (alan golü
denemesi hariç): Bir önceki noktadan veya B takımının topa sahip
olacağı ölü top noktasından uygulanabilir.
e. Vuran takım oyuncuları şunları yapabilir:
1. Tarafsız alan gerisindeki oyuncu, bir hücum vuruşu oyununda, kendini
bloklamaya gelen rakibini el ve kollarını kullanarak uzaklaştırabilir.
2. Bir serbest vuruş oyununda, kendini bloklamaya gelen rakibini el ve kollarını
kullanarak uzaklaştırabilir.
3. Herhangi bir vuruş oyununda, top tutma hakkı doğduğu andan itibaren, kayıp
topa ulaşmak için rakibini el ve kollarıyla itebilir.
f. Pas atan takımın pas tutma hakkı olan bir oyuncusu, bir hakem veya oyuncu pasa
dokunduktan sonra, kayıp topa ulaşmak için rakibini el ve kollarıyla itebilir (Kurallar
7-3-5, 7-3-8, 7-3-9 ve 7-3-11).
Defans Oyuncularının El ve Kol Kullanımı
MADDE 4. a. Defans oyuncuları, top taşıyıcıya ulaşmak için, elleri ve kollarıyla,
rakiplerini itebilir, çekebilir, uzaklaştırabilir ya da havaya kaldırabilir.
b. Defans oyuncuları koşucu dışındaki oyuncuları tackle etmek, tutmak
(holding),veya başka bir şekilde kuraldışı engellemek için el ve kollarını
kullanamazlar.
CEZA– 10yd [İ42].
c. Defans oyuncuları, bariz olarak onları bloklamaya gelen hücum oyuncularını, elleri
ve kollarıyla itebilir, çekebilir, uzaklaştırabilir ya da havaya kaldırabilir. Defans
oyuncuları pas rotası koşan rakiplerini, oyuncu kendi yarda çizgisine ulaşana dek
ya da oyuncu tarafından bloklanma ihtimali kalmayana dek kurala uygun
bloklayabilirler. Sürekli temas kuraldışıdır (Ö.K. 9-3-4-I ve II).
CEZA– 10 veya 15yd [İ38, İ42, İ43 veya İ45].
FK-88
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
d. Topa veya koşucuya ulaşma çabası yoksa, defans oyuncuları Kurallar 9-3-3-a, b,
c ve d’ye uymalıdırlar.
CEZA– 10 veya 15yd [İ38, İ42, İ43 veya İ45].
e. Topun tarafsız alanı geçtiği bir ileri pas oyununda, tarafsız alan ilerisinde pas
tutma hakkının engellenmesi olmayan bir temas faulü yapılırsa, uygulama noktası
bir önceki noktadır. Buna Kural 9-3-4-c dahildir (Ö.K. 7-3-9-I ve Ö.K. 9-3-4-I ve II).
CEZA– Bir önceki noktadan 10 veya 15yd. Faul, topa dokunulmadan önce pas
tutma hakkı olan bir hücum oyuncusuna yapılmışsa otomatik ilk hak
verilir [İ38, İ42, İ43 veya İ45].
f. Defans oyuncuları, aşağıdaki durumlarda, kayıp bir topa ulaşmak için rakiplerini
elleri ve kollarıyla uzaklaştırabilir ya da bloklayabilir (Kural 9-1-5, İstisnalar 3 ve 5,
ve Kural 9-3-3-c, İstisnalar 3 ve 5).
1. Dokunma hakları olan bir geri pas, fumble veya vuruş sırasında.
2. Bir oyuncu ya da hakem tarafından dokunulmuş, tarafsız alanı geçen bir ileri
pas sırasında.
g. Defans oyuncuları, el veya kollarıyla rakibin kaskına (yüz maskesi dahil) sürekli
temasta bulunamazlar (İstisna: Koşucu).
CEZA– 15yd ve başka kuralla çakışma yoksa A takımı için otomatik ilk hak.
Oyuncu Sınırlandırmaları
MADDE 5. a. Hiçbir oyuncu top kalkmadan önce ayakları takım arkadaşının sırtında
ya da omuzlarında olacak şekilde pozisyon alamaz.
CEZA– Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 15yd [İ27].
b. Defans oyuncuları, bir vuruşu bloklama, elle vurma (bat) veya yakalama amacıyla
şunları yapamaz:
1. Takım arkadaşının üzerine basamaz, üzerinde duramaz veya üzerinden
atlayamaz (Kural 9-1-11).
2. Yükselmesine destek olması için ellerini takım arkadaşı üzerine koyamaz.
3. Takım arkadaşı tarafından yükseltilemez, kaldırılamaz, ittirilemez.
CEZA– Bir önceki noktadan 15yd [İ27].
Kayıp Top Durumları
MADDE 6. Top kayıp hale geldiğinde hiç kimse rakibini tutamaz, kuraldışı arkadan
blok yapamaz, kaskının bir açıklığı ya da yüz maskesini tutup çeviremez, çekemez,
veya ellerini kuraldışı kullanarak kişisel faul yapamaz (Ö.K. 7-3-9-I).
CEZA– 10 veya 15yd. A takımının tarafsız alan gerisindeki faulleri bir önceki
noktadan uygulanır. Faul A takımı gol çizgisi gerisinden yapılırsa
safety verilir (Kural 10-2) [İ38, İ42, İ43 veya İ45].
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
FK-89
BÖLÜM 4. Topa El (Batting)
veya Ayakla Vurma (Kicking)
Kayıp Topa Elle Vurma
MADDE 1. a. Pas havadayken, sadece topa dokunma hakkı olan oyuncular topa elle
vurabilir (İstisna: Kural 9-4-2).
b. Oyun sahası ya da gol alanında, her oyuncu bir hücum vuruşunu bloklayabilir.
c. Hiçbir oyuncu, oyun sahası içindeki kayıp topa, topu ileri hareketlendirecek şekilde
elle vuramaz, veya gol alanı içindeki kayıp topa hiçbir şekilde elle vuramaz (Kural
2-2-3-a) (İstisna: Kural 6-3-11) (Ö.K. 6-3-11-I, Ö.K. 9-4-1-I-X ve Ö.K. 10-2-2-II).
CEZA– A takımı faullerinde, 10yd ve başka kurallarla çakışma yoksa A takımına
hak kaybı [İ31 ve İ9] [İstisna: Kurala uygun bir hücum vuruşu tarafsız
alanı geçmişse hak kaybı uygulanmaz].
Geri Pasa Elle Vurma
MADDE 2. Pas atan takım oyuncuları, bir geri pası ileri yönlendirecek şekilde topa
elle vuramaz.
CEZA–10yd [İ31].
Oyuncu Hakimiyetindeki Topa Elle Vurma
MADDE 3. Topa sahip olan takım oyuncuları, oyuncu hakimiyetindeki bir topu elle
ileri doğru vuramaz.
CEZA–10yd [İ31].
Topa Ayakla Vurma
MADDE 4. Hiçbir oyuncu, kayıp bir topa, bir ileri pasa ya da rakibi tarafından yerden
vuruş yapılmak üzere yere konmuş topa ayakla vuramaz. Bu hareketler topun
durumunu (kayıp top/ileri pas) değiştirmez, fakat yerden vuruş için topu tutan oyuncu
topu kaybederse, bu bir fumble’dır ve topun durumu kayıp topa dönüşür. Bir serbest
vuruş sırasında olursa top ölü kalmaya devam eder (Ö.K. 8-7-2-IV, Ö.K. 9-4-1-XI).
CEZA– A takımı faullerinde, 10yd ve başka kurallarla çakışma yoksa A takımına
hak kaybı [İ31 ve İ9] [İstisna: Kurala uygun bir hücum vuruşu tarafsız
alanı geçmişse hak kaybı uygulanmaz].
BÖLÜM 5. Kavga
MADDE 1. a. Maç öncesinde, formalı oyuncular ve koçlar kavgaya karışmamalıdırlar
(Kural 2-32-1).
Maçın ilk yarısı içinde, oyuncular kavgaya karışmamalıdırlar.
CEZA– 15 yd. Ölü top faullerinde, bir sonraki noktadan 15yd. B takımı
faullerinde, başka kurallarla çakışma yoksa A takımına otomatik ilk
hak. Oyuncu maç sonuna dek diskalifiye edilir [İ7, İ27 veya İ38 ve İ47].
b. Devre arasında, formalı oyuncular ve koçlar kavgaya karışmamalıdırlar.
FK-90
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
Maçın ikinci yarısı içinde, oyuncular kavgaya karışmamalıdırlar.
CEZA– 15 yd. Ölü top faullerinde, bir sonraki noktadan 15yd. B takımı
faullerinde, başka kurallarla çakışma yoksa A takımına otomatik ilk
hak. Oyuncu maç sonuna dek diskalifiye edilir [İ7, İ27 veya İ38 ve İ47].
Sezonun son maçında kavga eden oyuncular ek olarak takip eden
sezonun ilk maçında oynayamazlar.
c. Maçın tümünde, formalı oyuncular ve koçlar kavga etmek için takım alanlarını terk
edemezler veya takım alanında kavga edemezler.
CEZA– 15 yd. Ölü top faullerinde, bir sonraki noktadan 15yd. B takımı
faullerinde, başka kurallarla çakışma yoksa A takımına otomatik ilk
hak. Oyuncu maç sonuna dek diskalifiye edilir [İ7, İ27 veya İ38 ve İ47].
Sezonun son maçında kavga eden oyuncular ek olarak takip eden
sezonun ilk maçında oynayamazlar.
MADDE 2. a. Bir sezon içinde kavga etmekten dolayı iki kez diskalifiye cezası alan
oyuncu, koç veya takım üyeleri, sezon sonuna kadar müsabakalardan men edilirler.
b. Kurallara tabi bir kişi sezonun son maçında, o sezon içinde ikinci kez kavga
nedeniyle diskalifiye edilirse, takip eden sezonun ilk maçında cezalı duruma düşer
ve bu ceza, takip eden sezonun ilk kavga nedenli diskalifiye cezası olarak sayılır.
MADDE 3. Başhakem, kavga nedeniyle diskalifiye edilen herkesi maç raporuna
yazmalıdır.
BÖLÜM 6. Bariz/Aşırı Kişisel Fauller
Oyuncunun Diskalifiye Edilmesi
MADDE 1. Oyuncu bariz/aşırı kişisel faul nedeniyle diskalifiye edilirse, federasyon
takımının bir sonraki maçından önce, olası ek cezaların belirlenmesi amacıyla söz
konusu pozisyonun video’dan tekrar incelemesini yapmalıdır.
Temas Başlatma/Rakibi Hedef Alma
MADDE 2. Oyuncu temas başlatma/rakibi hedef alma nedeniyle diskalifiye edilirse,
federasyon takımının bir sonraki maçından önce, olası ek cezaların belirlenmesi
amacıyla söz konusu pozisyonun video’dan tekrar incelemesini yapmalıdır.
Verilmemiş Faul
MADDE 3. Eğer federasyonun, olası ek cezaların belirlenmesi amacıyla yaptığı video
incelemesi sırasında cezaya tabi başka durumlar görülürse, federasyon bu
oyunculara ceza verebilir.
Kural 10
Ceza Uygulamaları
BÖLÜM 1. Cezaların Tamamlanması
Cezanın Tamamlanışı
MADDE 1. a. Bir ceza, kabul edildiğinde, reddedildiğinde, kural nedeniyle iptal
edildiğinde ya da sonucu başhakem tarafından bariz olarak değerlendirildiğinde
tamamlanmış sayılır.
b. Bir takım rakibi aleyhine verilen her cezayı reddedebilir fakat diskalifiye edilen
oyuncu sahayı terk etmelidir (Kural 2-27-12).
c. Bir faul yapıldığında, cezası top bir sonraki hak için hazır olmadan önce
uygulanmalıdır.
d. Cezalar, diğer kurallarla çakışma olmadan uygulanmalıdır.
Topun Kalkmasıyla Eş Zamanlı Fauller
MADDE 2. Topun kalkması veya serbest vuruşun yapılması ile eş zamanlı yapılan
fauller, sürmekte olan hakkın içinde gerçekleşmiş sayılır (İstisna: Kural 3-5-2-e).
Aynı Takım Tarafından Yapılan Canlı Top Faulleri
MADDE 3. Başhakeme aynı takım tarafından yapılan iki ya da fazla canlı top faulü
bildirilirse, mağdur takım bu cezalardan sadece birini seçer.
Birbirini Götüren Fauller
MADDE 4. Başhakeme, her iki takım tarafından yapılan canlı top faulleri bildirilirse,
fauller birbirini götürür ve hak tekrar edilir (Ö.K. 10-1-4-I ve VIII).
İstisnalar:
1. Topun el değiştirdiği bir hak sırasında, topa en son sahip olan takım top el
değiştirmeden önce faul yapmamışsa, rakibin faulünü (birbirini götüren fauller
durumunu) reddedip, kendi faulünün uygulanmasına razı gelerek bir sonraki
hak için topa sahip olabilir (Ö.K. 10-1-4-II-VII).
2. Tüm B takımı faulleri PSK kurallarına tabiyse, B takımı birbirini götüren
fauller durumunu reddedip sadece PSK uygulamasını talep edebilir.
3. Kurallar 8-3-4-c ve 3-1-3-g-3 (uzatma devresi veya ekstra hak sırasında B
takımı hakimiyeti sonrası)
Ölü Top Faulleri
MADDE 5. Ölü top faulleri ayrı ayrı ve gerçekleşme sırasıyla uygulanır (Ö.K. 10-1-5-IIII) [İstisna: Başhakeme ölü top sırasında gerçekleşen karşılıklı sportmenlik dışı veya
kişisel fauller bildirilirse, cezalar tamamlanmadan önce, fauller birbirini götürür, fauller
olmadan önce ayarlanan hak sayısı değişmez ve cezalar iptal edilir. Fakat diskalifiye
edilen oyuncular sahadan çıkmalıdır (Kurallar 5-2-6 ve 10-2-2-a)].
FK-91
FK-92
KURAL 10 / CEZA UYGULAMALARI
Canlı Top - Ölü Top Faulleri
MADDE 6. a. Canlı top faulleriyle ölü top faulleri birbirini götürmezler.
b. Bir takım tarafından yapılan canlı top faullerini, herhangi bir takım tarafından
yapılan ölü top faulleri takip ederse (ölü top olarak uygulanan canlı top faulleri
dahil), cezalar ayrı ayrı ve gerçekleşme sırasına göre uygulanır (Ö.K. 10-1-6-I-V).
Uzatma Öncesi Faulleri
MADDE 7. Dördüncü devre sonu ile uzatma devrelerinin başlaması arasında yapılan
fauller, ilk hakimiyet serisinin başlayacağı 25yd noktasından uygulanır (İstisna:
Kural 10-2-5) (Ö.K. 10-2-5-I-XII).
BÖLÜM 2. Ceza Uygulama Prosedürleri
Uygulama Noktaları
MADDE 1. a. Birçok cezanın uygulama noktası, ceza tanımıyla birlikte verilir.
Verilmediği durumlarda Üçün Biri Prensibi kullanılır (Kurallar 2-33 ve 10-2-2-c).
b. Muhtemel ceza uygulama noktaları: bir önceki nokta, faulün gerçekleştiği nokta, bir
sonraki nokta, koşunun bittiği nokta ve –sadece hücum vuruşlarında- PSK
noktasıdır.
Uygulama Noktasının ve Temel Noktanın Belirlenmesi
MADDE 2. a. Ölü top faulleri. Ölü top faulleri bir sonraki noktadan uygulanır.
b. Hücum takımının tarafsız alan gerisindeki faulleri. Bir önceki noktadan uygulanan
fauller: ellerin kuraldışı kullanımı, tutma (holding), kuraldışı blok ve kişisel fauller
(İstisna: Faul A takımı gol alanında gerçekleşmişse; safety). Yine de hücum
oyunları sırasında gerçekleşen hücum takımı faulleri için bkz. Kural 6-3-13.
c. Üçün Biri Prensibi (Kural 2-33) şu şekildedir:
1. Topa sahip olan takım temel noktanın gerisinde faul yaparsa, uygulama noktası
faulün yapıldığı noktadır.
2. Topa sahip olan takım temel noktanın ilerisinde faul yaparsa, uygulama noktası
temel noktadır.
3. Topa sahip olmayan takım temel noktanın ilerisinde veya gerisinde faul
yaparsa, uygulama noktası temel noktadır.
d. Aşağıda değişik oyun gruplarının ceza uygulama noktaları verilir:
1. Koşu oyunları.
(a) Bir önceki nokta, koşu tarafsız alan gerisinde biterse.
(b) Koşunun bittiği nokta, koşu tarafsız alan ilerisinde biterse.
(c) Koşunun bittiği nokta, tarafsız alan kavramı olmayan koşularda.
2. Top el değiştirdikten sonra gol alanı içinde biten koşu oyunları (ekstra haklar
hariç)
(a) 20yd çizgisi, top gol alanı içinde el değiştirdikten sonra faul olursa ve oyun
sonucu touchback olarak belirlenirse.
(b) Gol çizgisi, top oyun sahası içinde el değiştirdikten sonra faul olursa ve
koşu gol alanında sonlanırsa (İstisna: Kural 8-5-1-İstisnalar).
(c) Gol çizgisi, top gol alanı içinde el değiştirdikten sonra faul olursa ve oyun
sonucu touchback değilse.
KURAL 10 / CEZA UYGULAMALARI
FK-93
3. Pas oyunları.
Bir önceki nokta, kurala uygun ileri pas oyunlarında.
4. Vuruş oyunları.
(a) Bir önceki nokta, PSK durumu bulunmayan kurala uygun vuruşlarda.
(b) PSK noktası, vuruş PSK uygulamasına tabi ise.
PSK (Postscrimmage Kick) Uygulamaları
MADDE 3. a. PSK uygulamalarında, aşağıdaki b paragrafındaki şartları sağlayan B
takımı faulleri, Kural 2-4-1-b-3’e göre top hakimiyeti değişmemiş olsa bile, faul
yapıldığı anda B takımı topa sahipmiş gibi değerlendirilir.
b. PSK uygulamaları sadece hücum vuruş oyunlarında yapılan B takımı faullerinde
ve sadece aşağıdaki şartlar altında uygulanır:
1. Vuruş ekstra hakta ya da uzatma devreleri dışında yapılıyor olmalıdır ve başarılı
bir alan golüyle sonuçlanmamalıdır (Ö.K. 10-2-3-IV).
2. Top tarafsız alanı geçmelidir.
3. Faul tarafsız alanın 3yd veya daha ilerisinde yapılmalıdır.
4. Faul vuruş bitmeden önce yapılmalıdır (Ö.K. 10-2-3-I,II ve V).
5. Bir sonraki hakta topu B takımı oyuna sokuyor olmalıdır.
Tüm bu şartlar sağlanmışsa, uygulama Üçün Biri Prensibi doğrultusunda yapılır. B
takımı topa sahip olan takımmış gibi ve PSK noktası temel nokta olarak kullanılarak
ceza uygulanır (Kural 10-2-2-c). (Ö.K. 10-2-3-I-VII)
Vuruş Sırasında A Takımı Faulleri
MADDE 4. Alan golü denemeleri hariç topun tarafsız alanı geçtiği tüm vuruş
oyunlarında ve vuruş yakalama hakkının engellenmesi (Kural 6-4) dışındaki tüm A
takımı faullerinde, ceza B takımının seçimi doğrultusunda bir önceki noktadan hak
tekrarı ile veya B takımının topa sahip olacağı ölü top noktasından B takımına
verilerek uygulanır (Kurallar 6-1-8 ve 6-3-13).
Touchdown, Alan Golü veya Başarılı Ekstra Sırasındaki veya
Sonrasındaki Fauller
MADDE 5. a. Touchdown sırasında sayı yiyen takımın faulleri (ekstra hakta yapılan
touchdown hariç).
1. Kişisel faul ve sportmenlik dışı hareket faullerinin cezaları, A takımı seçimi
doğrultusunda ekstra hakta veya takip eden serbest vuruşta uygulanır. Oyun
sonrasında serbest vuruş yapılmayacaksa ceza mutlaka ekstra hakta uygulanır.
2. Diğer tüm fauller, hak sırasında vuruşa kural dışı dokunma nedeniyle uygulama
imkanı doğmazsa, kural gereği reddedilir (Ö.K. 6-3-2-III-IV).
b. 3yd çizgisinden başlayan ekstra haklarda defansın yaptığı pas tutma hakkının
engellenmesi faulleri, gol çizgisine yarı mesafe kuralı ile uygulanır. Ekstra hak
başarılı ise ceza kural gereği reddedilir.
c. Touchdown sonrasında ve top kalkmadan önce faul(ler) olursa veya ölü top faulü
olarak uygulanacak canlı top faulü varsa, mağdur takımın seçimi doğrultusunda
ceza ekstra hakta veya takip eden serbest vuruşta uygulanır. Oyun sonrasında
serbest vuruş yapılmayacaksa ceza mutlaka ekstra hakta uygulanır (Ö.K. 3-2-3-V).
d. Alan golü sırasında yapılan canlı top faulleri kurala göre uygulanır. Alan golünün
FK-94
KURAL 10 / CEZA UYGULAMALARI
puanını almak isteyen A takımı, B takımının yaptığı canlı top faullerini
reddetmelidir. B takımı faulünü kabul eden A takımı, puanlardan vazgeçerek
cezanın bir önceki noktadan uygulanmasını talep etmiş olur. Ölü top faulü olarak
uygulanan canlı top faulleri ve alan golü hakkı sonrası yapılan fauller bir sonraki
noktadan uygulanır.
e. Ekstra hak sırasındaki ve sonrasındaki fauller Kurallar 8-3-3, 8-3-4, 8-3-5 ve 10-25-b kapsamında uygulanır (Ö.K. 3-2-3-VI-VII).
f. Serbest vuruş öncesindeki mesafe cezaları, takımları sınırlayan çizgileri 5yd çizgisi
gerisine taşıyamaz. Herhangi bir takımı 5yd çizgisinin gerisine taşıyacak mesafe
cezaları vuruş oyununda uygulanmaz ve vuruş sonrasında oluşacak bir sonraki
noktadan uygulanır.
Yarı Mesafe Uygulamaları
MADDE 4. Hiçbir mesafe cezası uygulaması, faulü yapan takımı, kendi gol çizgisine
olan mesafenin yarısından daha geriye taşıyamaz [İstisnalar: (1) Ekstra hak
haricindeki B takımının pas tutma hakkının engellenmesi faulleri (Kurallar 7-3-8 ve
10-2-5-b); ve (2) Ekstra hakta, top 3yd çizgisi dışından kaldırıldığında yapılan B
takımının pas tutma hakkının engellenmesi faulleri].
Kural 11
Hakemler:
Yetki Alanları ve Görevleri
BÖLÜM 1. Yetki Alanları
Hakemlerin yetkileri maça 60dk kala başlar ve hakem maçın skorunu tayin ettiği anda
biter [İ14].
BÖLÜM 2. Sorumlulukları
MADDE 1. Bir maç, dört ila yedi hakemin yönetiminde oynanır.
MADDE 2. Hakem görev ve mekanikleri TBSF Hakem Mekanikleri Kılavuzunda
tanımlanmıştır. Tüm hakemlerin bu kılavuzu kapsamlı şekilde bilmesi ve uygulaması
gerekir.
FK-95
Kural 12
Görüntü Tekrarı
“BU KURAL HARİÇ TUTULMUŞTUR.”
FK-96
Ceza Özetleri
Bu bölümde “İ” hakem işaretlerini (“Hakem İşaretleri” kısmına bakınız), “K” kural, “B”
bölüm ve “M” madde numarasını göstermektedir.
HAK KAYBI
Kuraldışı hücum vuruşu [5yd ceza ile]..................................................
Kuraldışı elden ele ileri top verme [5yd ceza ile]..................................
Kasıtlı top kaybetme [5yd ceza ile]........................................................
Kasıtlı saha dışına geri pas [5yd ceza ile].............................................
A takımının kuraldışı ileri pası [5yd ceza ile].........................................
Kasten hatalı ileri pas (IG).......................................................................
Saha dışındaki oyuncunun ileri pasa kuraldışı dokunması.................
Topa kuraldışı elle vurma [10yd ceza ile] (bkz istisnalar)....................
Topa kuraldışı ayakla vurma [10yd ceza ile] (bkz istisnalar)...............
BEŞ YARDALIK CEZALAR
Avantaj sağlamak için saha yüzeyinde değişiklik yapma....................
Hatalı forma numaraları...........................................................................
Para atışı ihlalleri……..............................................................................
Mola hakkı bittikten sonra geciktirmeler...............................................
Oyunu geciktirme…………......................................................................
Ölü topu ilerletme…….............................................................................
Hücum çıkış işaretlerini karıştırma........................................................
Oyuncu değişikliği ihlalleri…..................................................................
Sahada 11’den fazla oyuncu ………………………………………............
Topu oyuna hazır olmadan kaldırma.....................................................
40/25-sn süresini geçme…………..........................................................
Serbest vuruş dizilişi ihlali………….......................................................
Serbest vuruşta A takımı bloku…………................................................
Serbest vuruş sırasında saha dışında oyuncu.....................................
A takımı oyuncusunun kuraldışı sahayı terk etmesi (serbest vuruş)
Serbest vuruş saha dışında…................................................................
Kuraldışı vuruş [A takımı için hak kaybı ile].........................................
A takımı oyuncusunun kuraldışı sahayı terk etmesi (hücum vuruşu)
Alan golü dizilişinde defans çizgisinde 3’e 1 adam paylaşımı……….
Güvenli tutuş sonrası 2 adımdan fazla alma.........................................
Kuraldışı top kaldırma (Illegal snap)………...........................................
Top kaldıran oyuncu ve topun hizası.....................................................
Top hazırken A takımının 9yd çizgisi ihlali…........................................
Hatalı çıkış ya da oyun başlangıcı taklidi………...................................
Tarafsız alan ihlali (hücum)….................................................................
Top kalktığı anda saha dışında oyuncu….............................................
Hücum oyuncusunun kuraldışı hareketi (Illegal motion)…………......
Kuraldışı diziliş........................................................................................
50-79 ihlali nedeniyle kuraldışı diziliş……............................................
Kuraldışı oyuncu kaydırma (Illegal shift)…….......................................
Ofsayt (defans).........................................................................................
Defansın ani hareketleri..........................................................................
Rakip veya topa müdahale…..................................................................
Defans oyuncusunun beke şarj göstermesi……..................................
Top kalktığı anda saha dışında defans oyuncusu................................
Kuraldışı elden ele ileri top verme [A takımı için hak kaybı ile]..........
Kasıtlı top kaybetme [hak kaybı ile]………….........................................
Kasıtlı saha dışına geri pas [A takımı için hak kaybı ile]......................
Hücum çizgisi oyunucunun kaldırılan topu elden alması…................
Kuraldışı ileri pas [A takımı için hak kaybı ile] ……..............................
FK-97
İ
31*
35*
19*
35*
35*
36*
16*
31*
31*
K
6
7
7
7
7
7
7
9
9
B
3
1
1
2
3
3
3
4
4
M
10
6
7
1
2
2
4
1
4
27
23
19
21
21
21
21
22
22
21
21
18,19
19
19
19
19
31*
19
19
21
19
19
19
19
19
19
20
19
19
20
18
21
18
19
19
35*
19*
35*
19
35*
1
1
3
3
3
3
3
3
3
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2
4
1
4
4
4
4
5
5
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
9
2
1
2
2
2
2
2
3
4
5
2
2
2
2
1
10
12
14
2
1
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
7
1
3
2
FK-98
CEZA ÖZETLERİ
Saha ilerisinde pas tutma hakkı olmayan oyuncu...............................
İleri pasa kuraldışı dokunma………………………..................................
Vurucu/tutucuya çarpma (Running into)...............................................
Maç yönetimine müdahale [15yd ceza ile].............................................
Kenetlenmiş müdahale veya koşucuya yardım....................................
İ
37
16
30
29
44
ON YARDALIK CEZALAR
Ev sahibi takımın maça geç çıkması…………………………..................
El ve kolların kuraldışı kullanımı (hücum)……………………….............
Tutma veya engelleme (holding, obstruction) (hücum).......................
Arkadan blok (hücum).............................................................................
Kenetlenmiş eller……..............................................................................
Ellerin kuraldışı kullanımı (defans)…….................................................
Tutma veya engelleme (holding, obstruction) (defans).......................
Arkadan blok (defans).............................................................................
Tutma veya engelleme (holding, obstruction) (kayıp top)...................
Kayıp topa kuraldışı elle vurma (batting) [hak kaybı ile]......................
Geri pasa kuraldışı elle vurma (batting) …………………......................
Oyuncu hakimiyetindeki topa kuraldışı elle vurma…….......................
Kayıp topa kuraldışı ayakla vurma (kicking) [hak kaybı ile]................
21
42
42
43
42
42
42
43
42
31*
31
31
31*
ONBEŞ YARDALIK CEZALAR
Topu işaretleme…………………………………….....................................
Forma numarası değiştirerek rakibi aldatma…………………………..
İzinsiz iç saha forması giyme.................................................................
Kuraldışı işaret cihazları kullanımı [diskalifiye ile]...............................
Devre başlangıcında oynamaya hazır olmama…………………………
Rakibi zora sokacak şekilde hızlı oyuncu değişiklikleri……………….
Kuraldışı wedge dizilişi………………………...........................................
Vuruş yakalama hakkının engellenmesi…............................................
Güvenli tutuş işareti verdikten sonra blok yapma................................
Güvenli tutuş işareti veren oyuncuya kuraldışı temas.........................
Pas tutma hakkının engellenmesi (hücum)……...................................
Pas tutma hakkının engellenmesi (defans) [ilk hak ile]…....................
Rakibe vurma(striking), çelme (tripping) [ilk hak ile]...........................
Kaskın tepesi ile hedef alma / ilk temas [ilk hak ile] [diskalifiye ile] ..
Savunmasız oy. kafa/boynuna ilk temas [ilk hak ile] [diskalifiye ile] .
Arkadan bel altı blok (clipping) [ilk hak ile]...........................................
Bel altı blok [ilk hak ile]………………………….......................................
Geç vuruş (late hit) / saha dışında temas [ilk hak ile]..........................
Kask ve yüz maskesi faulleri [ilk hak ile]..............................................
Pas atan oyuncuya sertlik [ilk hak ile]...................................................
Kesme (chop) blok [ilk hak ile]……………….……................................
Yükselme (leverage) / sıçrama (leaping) [ilk hak ile]............................
Oyun dışı kalmış oyuncuya yapılan fauller [ilk hak ile]……….............
Rakibin üstünden atlama (hurdling) [ilk hak ile]...................................
Topu kaldıran oyuncuya kuraldışı temas [ilk hak ile]….......................
Horse collar tackle [ilk hak ile]…………………………………................
Vurucuya sertlik [ilk hak ile]…………………… ……..............................
Vurucunun sertlik yapılmış gibi davranması…………………………..
Edebe aykırı veya kaba konuşma…………………………………………
Kuraldışı saha içine giren kişiler………………………………………….
Oyuncunun topu hakeme vermemesi……………………………………
Husumet tetikleyici tavırlar…………………………………………………
Sportmenlik dışı hareketler…………………………………………………
Takım alanından ayrılma…………………………………………………….
27
27
27
27
21
22,27
27
33
40
38
33
33
46,38
38
38
39
40
38
38,45
34
41
38
38
38
38
31,38
30,38
27
27
27
27
27
27
27
K
7
7
9
9
9
B
3
3
1
2
3
M
10
11
16
5
2
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
1
3
3
3
3
4
4
4
6
1
1-2
3
4
1
1
1
1
3
3
6
6
6
6
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
3
4
4
4
4
5
1
4
5
5
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
2
5
10
1
2
10
1
4
5
8
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
1
1
1
1
1
1
CEZA ÖZETLERİ
Diskalifiye edilen oyuncunun sahaya dönmesi…................................
Kurallara tabi kişilerin gürültü çıkarması.………..................................
Topu gizleme………………………………................................................
Oyuncu değiştiriyormuş gibi yapma……..............................................
Rakibi şaşırtacak malzeme kullanımı………….....................................
Hakemle kasıtlı fiziksel temas [diskalifiye ile]………………………….
Kaska sürekli temas [ilk hak ile]…………………………………………..
Defansif sınırlandırmalar……………………………………………………
Kavga [diskalifiye ile].……………………………………………… 27, 38,
İ
27
27
27
27
27
27
38
27
47
K
9
9
9
9
9
9
9
9
9
B
2
2
2
2
2
2
3
3
5
FK-99
M
1
1
2
2
2
4
4
5
1
GOL ÇİZGİSİNE YARI MESAFE CEZALARI
Ceza yarı mesafeyi geçerse (Pas tutma hakkı engellenmesi hariç)
--
10
2
6
MAĞDUR TAKIMA FAUL NOKTASINDAN İLK HAK
Pas tutma hakkı engellenmesi (15yd’dan az cezalarda) [ilk hak ile]
33
7
3
8
İHLAL NEDENİYLE MOLA HAKKI SİLİNMESİ
Zorunlu malzeme ihlali………………………………………………………
Kuraldışı malzeme kullanımı……………………………………………….
Hakem-koç görüşmesi………………………………………………………
Koçun karara itirazı (challenge)……………..…………………………….
Kuraldışı krampon [diskalifiye ile]………………………………………...
23
23
21
21
23
1
1
3
12
9
4
4
3
5
2
8
8
4
1
2
İHLALLER
Vuran takım oyuncularının serbest vuruşa kuraldışı dokunması…...
Vuran takım oyuncularının hücum vuruşuna kuraldışı dokunması...
Hücum vuruşu elle vurma (batting) istisnası……………………………
16
16
16
6
6
6
1
3
3
3
2
11
DİSKALİFİYE NEDENLERİ
Yasaklı işaret cihazları………………………………………………………
Tütün kullanımı……………………………………………………………….
Bariz/aşırı fauller……………………………………………………………..
Kaskın tepesi ile hedef alma / ilk temas ………………………………..
Savunmasız oy. kafa/boynuna ilk temas ………………………………..
İki sportmenlik dışı faul……………………………………………………..
Kuraldışı krampon……………………………………………………………
Hakemle temas……………………………………………………………….
Kavga…………………………………………………………………………..
47
47
47
38
38
47
47
47
47
1
1
9
9
9
9
9
9
9
4
4
1
1
1
2
2
2
5
10
14
1
3
4
6
2
4
1
OTOMATİK İLK HAK (DEFANS FAULLERİ)
Pas tutma hakkının engellenmesi……………………………………….
Rakibe vurma(striking), çelme (tripping)……………………………….
Kaskın tepesi ile hedef alma/temas başlatma……..............................
Savunmasız oyuncunun kafa/boyun bölgesine temas.......................
Arkadan bel altı blok (clipping).............................................................
Bel altı blok………………………….........................................................
Geç vuruş (late hit) / saha dışında temas............................................
Kask ve Yüz maskesi faulleri................................................................
Pas atan oyuncuya sertlik.....................................................................
Kesme blok…………………………….....................................................
Yükselme (leverage) / sıçrama (leaping)..............................................
Oyun dışı kalmış oyuncuya yapılan fauller………...............................
Rakibin üstünden atlama (hurdling).....................................................
Topu kaldıran oyuncuya kuraldışı temas….........................................
Horse collar tackle…………………………………...................................
Vurucuya sertlik…………………….…….................................................
Sportmenlik dışı hareketler ………………………………………………..
Pas tutma hakkı olan oyuncuya kural dışı temas .………………….....
Kavga [diskalifiye ile].……………………………………………… 27, 38,
33
46,38
38
38
39
40
38
38,45
34
41
38
38
38
38
31,38
30,38
27
38
47
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
5
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
4
1
FK-100
CEZA ÖZETLERİ
TEREDDÜT PRENSİPLERİ
Yakalama veya geri kazanma tamamlanamadı.…................................
Blok bel altıydı……………………………….………..................................
Kesme blok vardı...………………………................................................
Blok arkadandı………………………...……..............................................
Vuruş veya ileri pasta topa dokunulmadı……......................................
Topa ayakla yanlışlıkla vuruldu (dokunuldu)..………………………….
Geri pas değil ileri pastı………..…………………………………………..
Fumble değil ileri pastı..……………………………………………………
Pas yakalabilirdi……………..………………………………………………
Sakat oyuncu için zamanı durdur .………………………………………
İlerleme durmuştu…………………………………………………………..
Vuruş yakalama hakkı engellendi (KCI)…………………………………
İleri pas yakalabilirdi ..……..………………………………………………
Safety değil, touchback……………………………………………………
Yüz maskesi kavrandı çekildi çevrildi .…………………………………
Vurucuya çarpılmadı, sertlik yapıldı……………………………………..
K
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
6
7
8
9
9
B
4
3
3
3
11
16
19
19
19
3
1
4
3
5
1
1
M
3
2
3
4
4
1
2
2
4
5
3
1
8
1
8
16
BAŞHAKEM TAKDİRİ
Hileli davranışlar için ceza………………………………………………..
9
2
3
EK A
Ciddi Sakatlık Durumunda Hakem
Sorumlulukları
1. Oyuncular ve koçlar takım alanlarına yönlendirilirler. Koç ve oyuncuları bu
doğrultuda yönlendirin. Takım sağlık yetkilileri ile acil durum tıbbi müdahale
ekiplerini sürekli göz temasında tutun.
2. Oyuncuları, sakatlanan oyunculardan uzak bir mesafede tutun.
3. Oyuncuların sakat oyuncuları çevirmesine, kaldırmasına izin vermeyin.
4. Oyuncuların yerdeki oyuncuya yardım etmesine izin vermeyin; kask ya da çene
korumasını çıkarmasınlar veya belini yükselterek nefes almasına yardımcı olmaya
çalışmasınlar.
5. Oyuncuların sakatlanan takım arkadaşlarını yığının içinden çekip çıkarmalarına
izin vermeyin.
6. Sağlık ekipleri oyuncuya müdahale etmeye başladığı anda tüm hakem ekibi
sahanın kontrolünü almalı, sahayı boşaltmalı, takımları takım alanında tutmalı ve
sağlık ekibi müdahalesinin kesintiye uğramasını veya dışarıdan müdahaleye
maruz kalmasını engellemelidir.
7. Oyuncu ve koçların, sağlık ekibini yönlendirmesi ya da antrenör ya da fizyoları
müdahaleye yollaması ya da bizzat kendilerinin müdahale etmeye çalışmaları
engellenmelidir.
Not: Hakemlerin tüm stadyumlarda acil müdahale ekibinin yerini bilmeleri ve maçtan
önce bu ekibi sahaya çağırırken kullanacakları sinyalden ekibi haberdar etmeleri
gerekir.
FK-101
EK B
Yıldırım Riski Altında Hakem ve
Maç Yönetim Ekibi Sorumlulukları
“ BU MADDE HARİÇ TUTULMUŞTUR”
FK-102
EK C
Beyin Sarsıntıları
Beyin sarsıntısı, kafa, yüz, boyun veya vücuttaki herhangi bir noktaya gelen sert bir
darbe nedeniyle, kafaya “aniden” iletilen güç sonucu oluşan bir beyin rahatsızlığıdır.
Kişi bilincini kaybetmese veya bariz bir belirti göstermese bile beyin sarsıntısı
geçiriyor olabilir. Bir önceki atlatılmadan (ki bu saatler, günler veya haftalar alabilir)
yaşanan ikinci bir beyin sarsıntısı, iyileşme sürecini yavaşlatabilir veya uzun vadede
ciddi sorunlara neden olabilir. Nadiren de olsa, tekrarlamalı beyin sarsıntıları beyinde
şişme, kalıcı hasar ve hatta ölüme neden olabilir.
Farket ve Başvur: Bir beyin sarsıntısı ihtimalinde, sporcularda şu ikisine
bakılmalıdır:
1. Kafanın ani hareketine neden olacak kafaya ya da vücuda gelen bir darbe
VE
2. Sporcunun davranışlarında, düşünme yetisinde veya fiziksel fonksiyonlarında
oluşacak herhangi bir değişiklik (Emare ve semptomlara bakınız).
EMARE VE SEMPTOMLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koç-Hakemlerce Gözlenen
Sersemlemiş, afallamış görünüyor
Pozisyonu – görevi hakkında kararsız
Oyunları unutuyor
Oyunun gidişatı, skor veya rakibin kim
olduğundan emin değil
Hareketlerinde sakarlık var
Sorulara yavaş cevap veriyor
Hafifçe bile olsa bilinci kapanıyor
Davranış – kişilik bozuklukları var
Darbe-düşme öncesi olanları hatırlamıyor
Darbe-düşme sonrası olanları hatırlamıyor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oyuncu Tarafından Belirtilen
Baş ağrısı veya kafasında basınç
Bulantı veya kusma
Denge sorunları veya sarhoşluk
Miskin, kararsız, mahmur veya halsiz
hissediyor
Işığa hassasiyet
Sese hassasiyet
Çift veya bulanık görme
Konsantrasyon – hafıza sorunları var
Kafa karışıklığı yaşıyor
İyi hissetmiyor
Dinlenirken veya efor esnasında beyin sarsıntısı emareleri gösteren sporcu, derhal
antrenmandan/maçtan çıkarılmalı ve bir sağlık yetkilisinin kontrolü ve onayı
olmadan geri dönmemelidir. Maçlarda bu kontrollerin sağlıklı yapılabilmesi için
sakatlık molaları kullanılır.
BEYİN SARSINTISINDAN ŞÜPHELENİLİYORSA:
1. Sporcu maçtan çıkarılmalıdır. Sporcu kafasına bir darbe almışsa emare ve
semptomlar kontrol edilmelidir. Sporcunun durumunu önemsiz göstermesine ve
baştan savmasına izin verilmemelidir. Her sporcu beyin sarsıntısına farklı şekilde
tepki verebilir.
2. Sporcu hemen bir sağlık yetkilisinin kontrolüne verilmelidir. Sakatlığın
ciddiyetini keşfetmeye çalışmayın. Bırakın her uzman kendi işini yapsın. Sporcuya
bir top doktoru, sertifikalı bir sportif antrenör, takım fizyosu veya
FK-103
FK-104
EK C / BEYİN SARSINTILARI
tercihen beyin sarsıntıları konusunda uzman bir doktor bakmalıdır.
3. Oyuncunun sahaya dönmesine ancak beyin sarsıntıları konusunda uzman
bir sağlık yetkilisi izin verebilir. Sağlık yetkililerine, klinik tecrübeleri ve
protokolleri doğrultusunda sporcunun sahaya dönmesine onay verecek zamanı
tanıyın, aceleye getirmeyin. Oyuna dönüş süreci, kişiden kişiye değişebilen, temas
riskine bağlı ve adım adım fiziksel iyileşme gerektiren bir süreçtir.
4. Bir maç stratejiniz olsun. Oyuncular sağlık onayı almadan sahaya dönemezler.
Aslında, beyin sarsıntısı yönetimi bilimi geliştikçe, tıbbi müdahale daha hassas
hale gelmekte ve sahaya dönme süreleri giderek artmaktadır. Koçlar oyuncularının
maçın geri kalanında oynayamayacağı ihtimaline dayanan alternatif maç stratejileri
belirlemelidir.
Daha
fazla
detay
için
www.NCAA.org/health-safety
ve
www.CDC.gov/Concussion adreslerinden ulaşılabilen “NCAA Beyin Sarsıntılarına
Dair Spor Hekimliği Elkitabı Kılavuzu”na bakın.
EK D
Saha Diyagramları
SAHA DETAYLARI
KALE DİREĞİ AYRINTILARI
9yd ÇİZGİSİ-NUMARALAMA
AYRINTILARI
PİLON AYRINTILARI
GOL ALANI AYRINTILARI
FK-105
FK-106
EK D / SAHA DİYAGRAMLARI
SAHA DİYAGRAMI
EK D / SAHA DİYAGRAMLARI
FK-107
BLOK ALANI
BEL ALTI BLOK ALANI
TACKLE BOX
FK-108
EK D / SAHA DİYAGRAMLARI
DOĞRU LOGO YERLEŞİMİ
Kural 1-2-1-f: Kenar çizgileri ve gol çizgileri içine, kontrast renkli dekoratif çizimler
yapılabilir. Fakat yarda çizgileri, gol çizgileri ve kenar çizgileri net olarak
görülebilmelidir.
TİCARİ LOGOLAR
KURALA UYGUN
KURALDIŞI
EK E
Malzemeler: Ek Ayrıntılar
A. Kuraldışı Malzemeler Dair Ayrıntılar
1. Sert veya esnemeyen malzemeler ancak ve ancak bir sakatlığı korumak için ve
üzerleri kapalı olarak kullanılabilir.
2. El ve kol koruyucuları (alçı vb), ancak ve ancak kırık, çıkık veya çatlak gibi bir
sakatlığı koruma amaçlı kullanılabilir.
3. Uyluk korumaları sert malzemeden imal olamaz. Sert malzemeden imal uyluk
korumaları, korumanın kenarlarını da kapatacak şekilde dıştan en az 0,65cm,
içten ise en az 0,95cm yumuşak malzeme ile kaplanmış olmalıdır (üstü tamamen
kapatılmış vinil köpük vb).
4. Tekmeliklerin iç, dış ve yanları en az 1,2cm yumuşak malzeme ile kaplanmış
olmalıdır (üzeri başka bir malzeme ile tamamen kapatılmış, yavaş kürleşen
köpük veya benzer özelliklere sahip yumuşak malzeme).
5. Tedavi ya da önleme amaçlı dizlikler pantolon altında ve dışarıdan
görünmeyecek şekilde kullanılabilir.
6. Oyuncunun üzerinde ya da kıyafetinde metal tasarımlı hiçbir şey bulunamaz.
7. Kramponlar (ayakkabı çivileri) (Kural 9-2-2-d) şu şartlara uymalıdır:
a. Boyları 1,2cm’den uzun olamaz (uçtan ayakkabı tabanına ölçümle)
(Çıkarılabilir kramponlar aşağıda verilmiştir).
b. Çapaklı, kırılgan ya da kıymık atan malzemeden yapılmış olamaz.
c. Aşındırıcı ya da keskin uçları bulunmamalıdır.
d. Çıkarılabilir kramponlar metalden yapılmış olamaz.
e. Çıkarılabilir kramponların:
(1) Etkili bir kilitleme mekanizması olmalıdır.
(2) Kenarları içbükey olamaz.
(3) Koniklerse, 0,95cm’den büyük düz taban çapına, 1,1cm’den büyük oval
taban çapına sahip olamaz.
(4) Dikdörtgense, tabanı paralel olamaz ya da ölçüleri 0,6cm-1,8cm dışında
olamaz.
(5) Silindirik ise, duvar kalınlıkları 0,47cm’den dar olamaz.
(6) Çelik uçlu ise, uçları 1006 malzemesinden düşük karbonlu çelik olmalı ve
C55 Rockwell sertliğinde olmalıdır.
8. Yüz maskesi, dışı parçacıklı kırılma, kıymık atma veya oyunculara tehlike
oluşturacak aşındırıcı özellikleri engelleyecek şekilde kaplanmış, kenarları
yuvarlak ve kırılmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. Omuzluk apoletlerinin kenarları, malzemenin 1,5 katından fazla radyusa sahip
olamaz.
10. Hiçbir oyuncu diğer oyuncuları tehlikeye sokacak malzeme kullanamaz. Buna
protez uzuvlar dahildir.
(a) Protez uzuvlar, kullanan oyuncuya avantaj sağlamamalıdır.
(b) Gerekirse protezin üzeri yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır.
11. Semboller, rütbeler, logolar, amblemler:
FK-109
FK-110
EK E / MALZEMELER: EK AYRINTILAR
a. Üniforma ve diğer tüm kıyafetler (örn, ısınma kıyafetleri, çoraplar, bandanalar,
tişörtler, bileklikler, vizörler, şapkalar ve eldivenler) üzerinde sadece boyu
6,5cm2’yi geçmeyecek üretici-dağıtıcı logosu bulunabilir.
b. Diğer ölçü vb etiketleri formanın dışında bulunamaz.
c. Profesyonel lig logoları formalarda bulunamaz.
B. Yeni Malzemeler
TBSF MHK oyunun resmi kurallarını değerlendirir ve/veya adapte eder. Fakat
oyunda kullanılacak malzemelerin test ya da onayından sorumlu değildir.
Malzeme üreticileri NCAA’in (ve dolayısıyla MHK’nin) şartlarını belirlediği
malzemeleri üretmeli ve geliştirmelidirler. Üreticilerin, ürünlerinin yeterliliğini
belgelemek amacıyla bağımsız test kuruluşlarıyla çalışması doğru olacaktır. TBSF
veya MHK hiçbir futbol malzemesinin güvenilirliğini belgelemez. Sadece kural
kitabında tanımlanan malzemeler maçlarda kullanılabilir.
HAKEM İŞARETLERİ
FK-111
HAKEM İŞARETLERİ
FK-112
Bölüm II:
Kural Yorumları
Bir kural yorumu ya da bir örnek karar (Ö.K.), maçta oluşan şartlara dair verilmiş
bir duruma uygun düşen hakem kararıdır. Kuralın mantığını ve uygulanmasını
örnekle gösterir.
Bu kural kitabı versiyonunda, eskimiş veya gereksiz hale gelmiş bir çok örnek
karar çıkarılmıştır. Diğer taraftan Kural 7 ve 9’da yapılan değişiklikler nedeniyle de
bazı örnek kararlar yeniden düzenlenmiştir.
Büyük değişiklik gören örnek kararlar gölgelendirilerek fark edilmeleri
kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Tüm yeni örnek kararlar bu bölümün girişinde verilmiş
ve gölgelendirilmiştir.
FY-1
Örnek Kararlar:
İçindekiler
Sayfa (FY)
Yeni Örnek Kararlar Listesi……………………………………………
3
Kural 1 – Oyun, Saha, Oyuncular ve Malzemeler………………….
4
Kural 2 – Tanımlar …………………………………………………….
6
Kural 3 – Devreler, …………………………………………………….
8
Kural 4 – Top …………………………………………………………..
16
Kural 5 – Hak ………………………………………………………….
18
Kural 6 – Vuruşlar……………………………………………………..
20
Kural 7 – Topu …………………………………………………………
28
Kural 8 – Sayı Yapma………………………………………………….
37
Kural 9 – Oyuncular …………………………………………………...
43
Kural 10 – Ceza Uygulamaları ……………………………………….
52
FY-2
Yeni Örnek Kararlar Listesi
Yeni Örnek Kararlar
Kural 1
Kural 6
Kural 9
1-4-2-I
6-1-2-VII
9-1-3-I
6-1-3-II
9-1-4-II
Kural 3
6-3-4-V
9-1-4-III
3-2-5-I
6-3-13-I
9-1-4-IV
3-3-2-VI
6-3-13-II
9-1-4-V
3-3-5-VIII
6-3-13-III
9-1-4-VI
3-3-5-IX
6-4-1-VI
9-1-6-I
3-3-9-I
6-4-1-X
9-1-6-II
3-3-9-II
6-4-1-XI
9-1-6-III
3-3-9-III
6-4-1-XII
9-1-6-IV
3-4-4-IV
6-4-1-XIII
9-1-6-V
3-4-4-V
6-5-2-III
9-1-6-VI
3-5-2-VII
Kural 7
9-1-6-VII
3-5-2-VIII
7-3-2-IX
9-1-6-VIII
3-5-2-IX
7-3-2-X
9-1-6-IX
3-5-3-V
Kural 8
9-1-17-I
Kural 5
8-2-1-X
9-2-1-IX
5-2-7-V
8-5-1-IX
9-2-1-X
8-5-1-X
9-3-2-I
8-6-1-III
9-3-3-IX
Kural 10
10-2-3-VI
10-2-3-VII
FY-3
Kural 1
Oyun, Saha, Oyuncular ve
Malzemeler
BÖLÜM 3. Top
Yönetim ve Uygulama –- MADDE 2
Örnek Karar 1-3-2
I.
Dördüncü hakta, vurucu A1 sahaya onaylanmış toplardan biriyle girer ve
başhakemden bir önceki hakta kullanılan top yerine bu topla vurmak istediğini
belirtir. KARAR: Top değişikliği talebi kabul edilmez.
BÖLÜM 4. Oyuncular ve Oyun Malzemeleri
Oyuncuların Numaralandırılması –- MADDE 2
Örnek Karar 1-4-2
I.
A takımında maça 77 numarayla başlayan oyuncu daha sonra sahaya 88
numaralı formayla girer. KARAR: Oyuncu forma numarası değişikliğini
başhakeme bildirmelidir. Başhakem maç/oyun saatini durdurmadan değişikliği
anons eder ve en yakın bölge hakemi de rakip koça bildirir. Eğer A88 forma
numarası değişikliğini bildirmezse sportmenlik dışı hareket faulü alır.
Özellikler: Zorunlu Malzemeler –- MADDE 4
Örnek Karar 1-4-4
I.
Bir veya daha fazla oyuncu, bacaklarını da tamamen kapatan konçlara sahip
tek parça tayt giyiyor. KARAR: Kurala uygun. Takımın diğer oyuncuları da
aynı renkte tayt ya da dize kadar gelen aynı renk çorap giymelidir. Bir takımın
tüm oyuncuları renk, tasarım ve boy olarak birbiriyle aynı olan pantolon – tayt
ya da çorap / konç giymelidir. Tüm takım oyuncuları aynı renk, tasarım ve
uzunlukta kısa çorap giyebilir.
Kuraldışı Malzemeler –- MADDE 7
Örnek Karar 1-4-7
I.
A33 kaskının altına bandana giymiş ve bandananın ucu kaskın arkasından
görünüyor. KARAR: Kuraldışı. Bandanalar, kask takıldığında hiçbir kısmı
görünmeyecek şekilde takılabilir. Bandana görünürse formanın bir parçası
sayılır. A takımından yarı içindeki 3 mola hakkından biri düşülür. Mola hakkı
kalmamışsa bir sonraki noktadan 5yd ceza alır.
II.
B takımı molası sırasında B33 sahada kaskını çıkarır ve bandanası görünür.
KARAR: B takımından bir mola hakkı daha düşülür. Mola hakkı kalmamışsa
bir sonraki noktadan 5yd ceza alır (Kurallar 3-3-6 ve 3-4-2-b-2).
III.
Maç öncesi her iki takım da sahaya renkli formayla gelir. Misafir takım, ev
sahibi takımdan beyaz forma giymeyeceklerini gösterir bir yazı almamış veya
anlaşma varsa bile federasyon takımların forma renklerinin karışmayacağını
beyan etmemiştir. KARAR: Forma rengi ihlali nedeniyle misafir takıma faul
verilir. Her yarının başlama vuruşunda top öldükten sonra 15’er yarda
FY-4
KURAL 1 / OYUN, SAHA, OYUNCULAR VE MALZEMELER
FY-5
ceza uygulanır. Eğer başlama vuruşlarından biri touchdown ile sonuçlanırsa,
ceza ekstra hakta ya da takip eden serbest vuruşta uygulanır.
Zorunlu/Kuraldışı Malzeme Kurallarının Uygulanması – Madde 8
Örnek Karar 1-4-8
I.
Top oyuna hazır olduktan sonra bir hakem dişlik takmayan bir oyuncu
farkeder. KARAR: Topun kalkması an meselesi bile olsa, oyuncunun
takımından bir mola düşülür (Kural 3-3-6). Mola hakkı kalmamışsa 5yd ceza
verilir (Kural 3-4-2-b). Haksız bir zaman durumu (Kural 3-4-3) söz konusu
değilse zaman top ceza sonrası kalkınca başlatılır. Oyuncu maçı
geciktirmeden hemen bir dişlik çıkarıp takabiliyorsa oyunda kalabilir, değilse
hakkı dışarıda geçirir.
II.
İlk yarının sonuna doğru B takımının mola hakkı kalmamış. Bir hak sonunda
LJ, biten hak sırasında oyunda olan B44’ün berrak olmayan bir kask vizörü
taktığını farkeder. KARAR: Malzeme ihlali. B takımının mola hakkı kalmadığı
için oyun geciktirme nedenli ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 5yd ceza. B44
vizörü çıkarmadan oyuna dönemez. (1-4-8, 3-4-2-b-2)
Kural 2
Tanımlar
BÖLÜM 4. Yakalama, Geri Kazanma, Hakimiyet
Yakalama, Pas Arası, Geri Kazanma –- MADDE 3
Örnek Karar 2-4-3
I.
B1, tarafsız alanı geçen bir degajı (güvenli tutuş işareti vermeden) yakalamaya
çalışır. Top omzuna çarpar (muff) ve havalanır. Top yere dokunmadan A1
havalanır, topu havada yakalar ve saha dışında yere düşer. KARAR: Top,
saha dışına çıktığı hizadan B takımında. 1 ve 10.
II.
3’üncü hakta, B1, tarafsız alanı geçmemiş A takımı hücum vuruşunu bloklar.
Top yere dokunmadan A1 havalanır, topu havada yakalar ve saha dışında
yere düşer. KARAR: Top, saha dışına çıktığı noktadan B takımında. 1 ve 10
(Kural 6-3-7).
III.
Havalanmış A3, A takımı 40yd çizgisinde bir pas yakalar. Topu yakaladığı
anda B1 oyuncuya temas eder ve oyuncu A-37yd çizgisinde saha dışında yere
düşer. KARAR: Tamamlanmamış pas (Kural 7-3-7-a).
İkinci hakta A1 topu fumble eder ve top yere çarpıp çok yükselir. B2 topu
IV.
havada yakalar ve (a) fumble’ın ilerisinde, (b) fumble’ın gerisinde saha dışında
yere düşer. KARAR: (a) Fumble’ın olduğu noktadan A takımı topu, (b) Topun
saha dışına çıktığı hizadan A takımı topu (Kural 4-2-4-d).
BÖLÜM 12. Çizgiler
Gol Çizgileri –- MADDE 2
Örnek Karar 2-12-2
I.
A takımının yaptığı hücum vuruşu dokunulmadan oyun sahası içinde yere
çarpıyor ve B takımı gol çizgisini geçiyor. Top gol alanı üzerinde havadayken,
1yd çizgisi üzerinde ya da gol alanındaki A81, topu oyun sahasına tokatlıyor
(batting). KARAR: Topa kuraldışı elle temas (Kural 6-3-11). B takımı oyunun
sonucunu kabul edebilir ya da topu B-20yd çizgisinden oyuna sokar (İstisna:
Kural 8-4-2-b).
Kısıtlayıcı Çizgiler –- MADDE 5
Örnek Karar 2-12-5
I.
Serbest vuruş B takımını kısıtlayan çizgiyi geçer. Top havadayken, B takımını
kısıtlayan çizgi gerisindeki A1, topa dokunur. KARAR: Kurala uygun dokunma
(Kural 6-1-3-b).
BÖLÜM 16. Vuruşlar; Topa Vurmak
Yerden Vuruş (Place Kick) --- MADDE 4
Örnek Karar 2-16-4
I.
Başlama vuruşunda vurucu kaide olarak bir takım arkadaşının ayak parmak
ucunda duran bir topa vurur ya da yerdeki toprak vb. malzemeden bir yükselti
yaparak topu buraya koyar. KARAR: Kuraldışı vuruş. Ölü top faulü. Ceza – Bir
sonraki noktadan 5yd.
FY-6
KURAL 2 / TANIMLAR
FY-7
BÖLÜM 19. Paslar
İleri ve Geri Pas – MADDE 2
Örnek Karar 2-19-2
I.
A1 ileri pas atmaya çalışır, fakat B1, A1’in kolu ileri hareketine başlamadan
elindeki topa vurur ve topu düşürür. KARAR: Fumble (Kural 2-11-1).
BÖLÜM 23. Topu Kaldırma
Örnek Karar 2-23-1
I.
B takımı 5yd çizgisinde 4 ve gol. A55’in kurala uygun kaldırdığı top A12
tarafından muff edilir, ve (a) A takımından herhangi bir oyuncu topu geri
kazanarak gol alanına girer, (b) B takımından herhangi bir oyuncu topu geri
kazanır ve ilerletir. KARAR: Kaldırılan top bir geri pastır ve her oyuncu
tarafından ilerletilebilir. (a) Touchdown. Bu bir fumble değil geri pastır ve her A
takımı oyuncusu topu ilerletebilir. (b) Top oyundadır.
BÖLÜM 30. Oyun Türleri
Koşu Oyunu – MADDE 4
Örnek Karar 2-30-4
I.
A21 dizleri yerdeyken bir ileri pas yakalar. Oyun sırasında pas atan oyuncuya
sertlik yapılmıştır. KARAR: A21’in yakaladığı top, yakaladığı anda biten bir
koşu oyunu başlatır. Koşunun bittiği noktadan A takımı lehine 15yd ceza ve A
takımına otomatik ilk hak.
II.
3 ve 10. A21 bir ileri pas yakalar ve 10yd ilerledikten sonra tackle sırasında
topu fumble eder. Topu fumble’ın 5yd ilerisinde yerde olan A24 geri kazanır.
Oyun sırasında pas atan oyuncuya sertlik yapılmıştır. KARAR: Koşunun bittiği
noktadan (A24’ün topu geri kazandığı nokta) A takımı lehine 15yd ceza ve A
takımına otomatik ilk hak.
Kural 3
Devreler, Zaman
ve Oyuncu Değişikliği
BÖLÜM 1. Devre Başlangıcı
Uzatma Devreleri – MADDE 3
Örnek Karar 3-1-3
I.
Ekstra hak haricinde, B takımı bir ileri pasa pas arası yaparak, ya da bir geri pas
veya fumble’ı geri kazanarak veya pas arası yaparak, ya da blokladığı bir alan
golü denemesinde topu kaparak touchdown yapar. KARAR: Uzatma devresi ve
maç sonu, B takımı maçı kazanır.
II. Uzatma devresinin ilk hakimiyet serisinde, B takımı bir ileri pasa pas arası
yaparak, ya da bir geri pas veya fumble’ı geri kazanarak veya pas arası yaparak
koşar ama touchdown yapamaz. KARAR: A takımı hakimiyet serisi biter ve B
takımı hücuma geçer. Başhakem topun hazır olduğunu belirttiğinde B takımı A
takımı haline gelir.
III. Uzatma devresinin ilk hakimiyet serisinde, A takımının alan golü denemesi
bloklanır ve tarafsız alanı geçemez. A takımı topu geri kazanır ve touchdown’a
koşar. KARAR: A takımına 6 puan. B takımı serisine ekstra haktan sonra
başlar.
IV. A takımının alan golü denemesi bloklanır ve tarafsız alanı geçemez. A23 topu
geri kazanır ve ilk hak için gidilecek mesafeyi geçtikten sonra düşürülür.
KARAR: A takımı serisine devam eder. 1 ve 10.
V. A takımı ilk, ikinci veya üçüncü hakkında alan golü dener, vuruş tarafsız alanın
gerisinde bloklanır. A23 topu geri kazanır ve ilk hak mesafesine ulaşamadan
düşürülür. KARAR: A takımı topu, bir sonraki hak.
VI. Uzatmanın ilk serisinde B takımı topu kazanır ve tekrar A takımına kaybeder. A
takımı (a) touchdown yapar, (b) yapamaz. KARAR: (a) Sayı geçerlidir. Hem (a)
hem (b) durumunda A takımı serisi biter ve B takımı serisi başlar.
VII. Uzatmanın ilk serisinde, A takımı ikinci hakkında fumble yapar ve top B takımı
gol alanına yuvarlanır. B takımı kendi gol alanında topu geri kazanır ve öldürür.
KARAR: A takımı serisi biter ve B takımı serisi başlar.
VIII. Uzatmanın ilk serisinde, B10 bir ileri pası kendi 6yd çizgisinde yakalar ve kendi
gol alanında öldürür. KARAR: Safety: A takımına 2 puan. A takımı serisi biter
ve B takımı topu aynı yarı sahada 25yd çizgisinden oyuna sokar.
IX. A takımı alan golü denemesi dokunulmadan tarafsız alanı geçer ve B17 topu
kendi 5yd çizgisinde muff eder. A75 topu 3yd çizgisinde geri kazanır. KARAR:
A takımı serisi devam eder. 3yd çizgisinden 1 ve gol.
X. Uzatmanın ilk serisinde A takımı touchdown yapar. Ekstra hakta B takımı pas
arası yapar ve touchdown’a koşar. KARAR: B takımı serisine 25yd çizgisinden
başlar. Uzatma skoru; A takımı lehine 6-2.
XI. A takımı serisi bittikten sonra B takımı ölü top faulü yapar. KARAR: B takımı
serisine 40yd çizgisinden başlar, 1 ve 10.
XII. Uzatmanın ilk serisinde A12 bir ileri pas atar ve A takımına kuraldışı oyuncu
FY-8
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
FY-9
kaydırma bayrağı atılır. B25 pas arası yapar ve touchdown yapmadan hemen
önce B38 arkadan bel altı blok yapar. KARAR: Sayı verilmez. Fauller birbirini
götürür ve hak tekrar edilmez. A takımı serisi biter ve B takımı 25yd çizgisinden
serisine başlar. Ceza sonraki seriye taşınmaz.
XIII. Uzatmanın ikinci serisinde, B25 pas arası yapar ve touchdown’a koşar. Koşu
sırasında B79 saha ortasında arkadan bel altı blok yapar. KARAR: Touchdown
verilmez. Maç biter veya bir sonraki uzatma serisi 25yd çizgisinden başlar. Ceza
sonraki seriye taşınmaz.
XIV. Uzatmanın ilk serisinde B37 pas arası yapar, touchdown’a koşarken ve en
yakın rakibine doğru dalga geçer bir mimik yapar. KARAR: B takımının sayısı
iptal edilir ve ceza sonraki seriye taşınır. B takımı 40yd çizgisinden başlar, 1 ve
10 (Kurallar 3-1-3 ve 3-1-3-g-1 ve 2).
BÖLÜM 2. Oyun Süresi ve Aralar
Devrelerin Uzatılması – MADDE 3
Örnek Karar 3-2-3
I.
Devre uzatılmış ve top oyuna hazırken, A takımı top kalkmadan önce faul
yapar. KARAR: Ölü top faulü. A takımı aleyhine ceza uygulanır ama hakkı
oynamasına izin verilir.
II.
A takımı serbest vuruşu sırasında süre biter. A1 vuruş sırasında ofsayttadır.
KARAR: Ceza – bir önceki noktadan veya B takımı koşusu sonundan veya
touchback noktasından 5yd uygulanır ve devre uzatılır. Vuruş tekrarlanır veya B
takımına süre tutulmayan bir hak verilir.
III. A takımı alan golü denemesi sırasında süre biter. B takımı ofsayttadır veya
vuruş sırasında tarafsız alanın 3yd ilerisinde veya bu çizgi gerisinde faul yapar.
KARAR: Ceza – bir önceki noktadan 5, 10 veya 15yd ceza uygulanır, devre
uzatılır (Kurallar 10-2-2-d-4-a ve 10-2-3).
IV. A takımı sürenin bittiği bir hakta (ekstra hak değil) vuruş yakalama hakkını
engelleme faulü yapar. KARAR: Ceza – faulün yapıldığı noktadan 15yd. Devre
uzatılır.
V. A takımı sürenin bittiği bir hakta touchdown yapar. Touchdown’dan sonra ve
ekstra haktan önce herhangi bir takım faul yapar. KARAR: Devre sadece ekstra
hak oynanacak şekilde uzatılır. Ceza ekstra hakta ya da takip eden yarının
başlama vuruşunda uygulanır.
VI. A takımı sürenin bittiği bir hakta touchdown yapar. A takımının başarılı ekstra
hakkı sırasında B takımı faul yapar. KARAR: Serbest vuruş için devre
uzatılmaz. A takımı ekstra hakkı tekrar edebilir ya da skoru kabul edebilir.
Kişisel fauller bir sonraki yarının başlama vuruşunda ya da takip eden uzatma
devresinin seri başlangıç noktasından uygulanır.
VII. A takımı sürenin bittiği bir hakta touchdown yapar. Ekstra hak bittikten sonra
herhangi bir takım faul yapar. KARAR: Ekstra hak sırasında yapılan bir canlı
top faulünün kabulü nedeniyle ekstra hak tekrarlanabilir; böylece ölü top faulü
cezası da tekrarlanan ekstra hakta uygulanabilir. Devre sadece ölü top faulünün
uygulanması için uzatılmaz. Kabul edilen ölü top cezaları bir sonraki yarının
başlama vuruşunda ya da takip eden uzatma devresinin seri başlangıç
noktasından uygulanır.
VIII. İlk yarı sonunda, sürenin bittiği bir hakta, A12’nin tarafsız alan ilerisinden attığı
FY-10
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
pası, A88 rakip gol alanı içinde yakalar. KARAR: B takımı cezayı kabul ederek
sayıyı geçersiz kılar. Fakat ceza hak kaybı içerdiğinden devre uzatılmaz. İlk yarı
biter.
Topu Yere Vurma Sonrası Yeni Oyun için Minimum Süre – MADDE 5
Örnek Karar 3-2-5
I. Çeyrek sonuna 0:03 kala, mola hakkı kalmayan A takımı ilk hak kazanır.
Başhakem topun yerleşmesiyle maç saatini başlatan düdüğü çalar. A takımı
topu kaldırır ve oyun kurucu topu başının üzerine kadar kaldırıp biraz da zaman
kaybederek yere vurur. Maç saati 0:00 gösteriyor. KARAR: Çeyrek sonu.
Hakem işareti verildiğinde 3sn kalmış olsa da, topu yere vurduktan sonra yeni
bir oyun için zaman olacağının garantisi yoktur. Hücum takımı topu yere vurma
oyununu çok hızlı gerçekleştirmelidir.
BÖLÜM 3. Molalar: Saatin
Başlatılması ve Durdurulması
Mola – MADDE 1
Örnek Karar 3-3-1
II. 3 ve 2,5yd. Koşucu A45, 3yd kazandıktan sonra topu fumble eder. Hakemler
fumble’ı kimin geri kazandığına karar veremez ve LJ durum netleştirilirken
saatin durdurulmasını işaret eder. Top A45’te kalmıştır ve A45 (a) ilk hak için
gerekli mesafeyi alamamıştır, (b) almıştır. KARAR: Top ölü olarak belirtildiğinde
40sn süresi başlar. (a) Başhakem maç saatinin hemen başlatılmasını işaret
eder, (b) Maç saati başhakem top oyuna hazır işareti verince başlar.
III. 2 ve 14. A45 6yd kazandıktan sonra top kendi hakimiyetinde iken düşürülür. HL,
zincirin arka direğini ön direği zannederek zamanı durdurma işareti verir.
KARAR: Hata fark edildiği anda, hatayı fark eden hakem maç saatini başlatma
işareti verir.
IV. A takımı fumble yapar veya bir geri pas sonrası top kayıp hale gelir. Oyuncular
topun üstüne atlar ve bir “yığın” oluşur. KARAR: Bölgeden sorumlu hakemler
maç saatini durdurur ve 40sn süresi başlatılır. Topa kimin sahip olduğu belli
olunca başhakem o takımın hücum yönünü işaret eder ve (a) A takımı ilk hak
kazanamayacak şekilde topu kazanmışsa hemen maç saatini başlatma işareti
verir, (b) B takımı topu kazanmışsa zaman top kalkınca başlatılır.
V. Oyuncunun bağcığı açılmış, koruma bağlantısı çıkmış, çene koruması çıkmıştır
veya forma veya malzemesinde problem vardır. KARAR: Düzeltme veya
ayarlamalar için hakem molası alınmaz.
Saatin Başlatılması ve Durdurulması – MADDE 2
Örnek Karar 3-3-2
I.
4 ve 6. A takımı saha içinde biten koşu oyunundan (a) 8yd, (b) 5yd kazanır.
Oyun sırasında B1 ofsayttadır. KARAR: (a) A takımı topu, 1 ve 10. Zaman top
hazır işaretiyle başlar. (b) A takımı topu, 4 ve 1. Zaman top hazır işareti ile
başlar (Kurallar 3-3-2-e-1 ve 3-3-2-e-4).
II. 4 ve 4. A takımı saha içinde biten koşu oyunundan (a) 6yd, (b) 3yd kazanır.
Oyun sırasında B1 ofsayttadır. KARAR: (a) A takımı topu, 1 ve 10. Zaman top
hazır işaretiyle başlar. (b) A takımı topu, ceza kabulü sonrası 1 ve 10. Zaman
top hazır işareti ile başlar.
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
III.
IV.
V.
VI.
FY-11
3 ve 4. A takımı pasını B1 yakalar ve saha içinde düşürülür. Oyun sırasında B2
ofsayttadır. KARAR: A takımı topu, 1 ve 10. Zaman başhakemin işareti ile
başlar. Zaman B takımına ilk hak verilmesi amacıyla durdurulmuş olsa bile B
takımı topu oyuna sokmaz.
İkinci veya dördünce devre sonları. Top taşıyıcı A37 saha dışına çıkar. Çıktığı
anda maç saati (a) 2:00 (b) 1:59 gösterir. KARAR: (a) Zaman başhakemin top
oyuna hazır işareti ile başlar.(b) Zaman top kalktığında başlar.
İkinci veya dördünce devre sonları, 2 ve 8. B44 bir ileri pası yakalar ve saha
dışına koşar. Top kalktığı anda B79 tarafsız alan içindedir. Oyun durduğunda
maç saati (a) 2:00 (b) 1:59 gösterir. KARAR: A takımı cezayı kabul eder ve
topa sahip olur. B takımı topu oyuna sokmayacağından, her iki durumda da
zaman başhakemin işaretiyle başlar.
A-12’de 4 ve 8, maçın sonları. Degaj bloklanır ve top tarafsız alanı geçmez. A10 çizgisinde bek A22 topu kazanır ve pas tutma hakkı olan A88’e bir ileri pas
atar. A88, B-3 çizgisinde düşürülür. Maç saati 0:03. KARAR: B-3’te A takımı
topu, 1 ve 10. Kurala uygun vuruş oyunu nedeniyle maç saati top kalkınca
başlar. (Kurallar 3-3-2-d-8, 3-3-2-e-1, 3-3-2f)
Takım Molaları – MADDE 4
Örnek Karar 3-3-4
I.
Top kalkmadan önce, takım alanından sahaya giren yedek oyuncu 9yd çizgisini
geçmeden mola talep eder. Sonra 9yd çizgisini geçince tekrar mola talep eder.
KARAR: İlk mola talebi kabul edilmez. İkincisi kabul edilir (Kural 7-1-3-b).
Sakatlık Molası – MADDE 5
Örnek Karar 3-3-5
I.
Hak sonunda, zaman akıyorken, başhakem A22’de kanama olduğunu görür.
KARAR: Hakem zamanı durdurur ve sakatlık molası işaret eder. A22 oyun
sahası ya da gol alanını terk eder ve sağlık ekipleri tarafından kontrol edilir. B
takımı oyuncularında bir sakatlık söz konusu değilse oyun saati 25sn’ye
ayarlanır ve top oyuna hazır işareti ile başlatılır (Kural 3-2-4-c-4).
II. Kanayan ya da iltihabı patlayan bir yaranın tedavisi için kenara çıkan A22 (Ö.K.
3-3-5-I) bir sonraki hak için sahaya yönelir. KARAR: Devre sonu olmadıysa ya
da A takımı mola almadıysa, A22 en az bir hak kenarda kalmalıdır. Her
durumda sağlık ekibi onayı olmadan sahaya dönemez.
III. B52’nin formasında kan lekeleri vardır. KARAR: Başhakem formanın kana
bulandığına kanaat etmezse, B52 sahada kalabilir. (Not: Bulanmak ifadesi iyice
ıslanmış anlamındadır. Eğer kan formadan sporcunun içliklerine ve tenine
ulaşacak kadar çoksa ya da başka bir oyuncuya bulaşacak kadar çoksa,
bulanmış sayılır.)
IV. Bir hakem B10’un formasındaki kanın forma içine işlediğini fark eder. KARAR:
B10, sağlık ekipleri formanın değişip değişmemesi gerektiğine karar verene dek
kenarda kalır.
V. B10, A12’yi düşürür. Bir hakem B10’un formasına A12’nin kolundan akan kanın
bulaştığını fark eder. KARAR: Her iki oyuncu kenara alınır – A12 tedavi görmek
için, B10 ise sağlık ekiplerinin forma değişimi gerekliliğine karar vermesi için.
Oyun durmuşken A85 kolunda kanama fark eder. Takım alanına kendiliğinden
gidip A88’le değişir. KARAR: Değişiklik kurala uygun, maç saatini etkilemez.
A85 tedavi sonrası oyuna dönebilir ama değişiklik kurallarına uymalıdır.
FY-12
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
VI.
İkinci hak sırasında A takımı top taşıyıcısı saha içinde düşürülür. Maç saati B
takımından bir oyuncu sakatlığı için durdurulur. (a) Sahada başka sakat oyuncu
yoktur. (b) A takımında da sakat oyuncu vardır. (c) Başhakem yayın molası alır.
KARAR: Her durumda oyuna geri dönüldüğünde oyun saati 40sn’ye ayarlanır.
Hem maç hem oyun saati top oyuna hazır işaretiyle başlatılır.
VII. Yarı sonuna doğru top taşıyıcı A35 düşürülür. B79 sakatlanır ve hakemler (a)
12sn kala, (b) 8sn kala maç saatini durdurur. KARAR: A takımının maç
saatinden 10sn düşme hakkı vardır. Kullanmazlarsa maç saati top kalktığında
başlar. Kullanırlarsa (a) hakem işaretiyle başlayacak 2sn kalır, (b) devre biter.
VIII. Yarı sonuna doğru top taşıyıcı A35 ilk hak alarak düşürülür. B79 sakatlanır.
KARAR: 10sn düşme opsiyonu yoktur çünkü ilk hak nedeniyle maç saati
durmuştur. Maç saati hakem işaretiyle başlar.
Kask Çıkması – Mola – MADDE 9
Örnek Karar 3-3-9
I.
Oyun durduktan sonra A55, B33’ü belinden bloklar. B33 yere düştüğünde kaskı
çıkar. KARAR: A55’e ölü top faulü (late hit), bir sonraki noktadan 15yd. B33
kaskı faul nedeniyle çıkmadığından bir sonraki hakkı kenarda geçirmelidir. B
takımı mola kullanırsa B33 bir sonraki hakta oynayabilir.
II.
İlk çeyrek sonuna doğru A22 kurala uygun düşürülür ve sırt üstü yere düştüğü
anda kaskı çıkar. Maç saati 0:00. KARAR: A22 ikinci çeyreğin ilk oyununda
kenarda olmalıdır çünkü kaskı oyun sonucu çıkmıştır. Faul yok.
III. Oyun sırasında A22’nin kaskı kask faulü olmadan çıkar ve B77 sakatlanır. Top
taşıyıcı saha içinde düşürülmüştür. Oyun bittiğinde, 4. çeyrekte 0:58 kalmıştır.
KARAR: A takımı mola almazsa A22 bir sonraki hakta oynayamaz. Oyun saati,
hücum takımı oyuncusunun kaskı çıkması nedeniyle 25sn yerine, defans
oyuncusu sakatlandığı için 40sn’ye ayarlanır. 10sn düşme opsiyonu yoktur
çünkü zaman hem kaskı çıkan, hem de sakatlanan oyuncu olduğu için durur ve
bunlar farklı takım oyuncularıdır.
IV. Oyun sırasında A22’nin kaskı kask faulü olmadan çıkar ve A45 sakatlanır. Top
taşıyıcı saha içinde düşürülmüştür. Oyun bittiğinde, 4. çeyrekte 0:58 kalmıştır.
KARAR: Her iki durum da A takımı oyuncusuna olduğu için B takımının 10sn
düşme hakkı vardır. A takımı mola kullanarak hem A22’yi oynatabilir hem de
10sn düşülmesini engelleyebilir.
BÖLÜM 4. Geciktirmeler ve Zaman Taktikleri
Oyunun Kuraldışı Geciktirilmesi – MADDE 2
Örnek Karar 3-4-2
I.
Herhangi bir mola sonrası, takımlardan biri oyuna hazır değil. KARAR:
Kuraldışı geciktirme. Ceza – bir sonraki noktadan 5yd.
II.
Yarı sonuna doğru A takımı top taşıyıcısı saha içinde düşürülür. B takımı
oyuncuları zamandan yemek ve topun oyuna hazır hale gelmesini geciktirmek
için yığından yavaşça ayrılırlar. KARAR: B takımına oyunu geciktirme faulü.
Ceza –sonraki noktadan 5yd. Zaman top kalktınca başlar (Kural 3-4-3).
Hileli Zaman Taktikleri – MADDE 3
Örnek Karar 3-4-3
I.
Son devrede A takımı zaman geçirmek için oyalanır ve oyun saati tükenir.
KARAR: Oyun geciktirme faulü. Ceza – bir sonraki noktadan 5yd. Zaman top
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
II.
III.
IV.
V.
FY-13
kalktığında başlar.
Yarı sonuna 2dk varken ve takımının mola hakkı yokken, B77 tarafsız alanı
geçer ve zamanı durdurmak için A takımı oyuncusuna dokunur. KARAR: Ölü
top faulü. Ceza – bir sonraki noktadan 5yd. Zaman top hazır işareti ile başlar.
Başhakem oyun saatini 40sn’ye ayarlatma takdirine sahiptir. Not: Devre sonuna
1dk’dan az kalmışsa, 10sn düşme hakkı devreye girer (Kural 3-4-4).
Top taşıyıcı, devre sonuna doğru zamanı durdurmak için tarafsız alan ilerisi ya
da gerisinde saha dışına bir geri pas atar. KARAR: Ceza – Faulün yapıldığı
noktadan 5yd ve hak kaybı. Zaman top hazır işareti ile başlar. Not: Devre
sonuna 1dk’dan az kalmışsa, 10sn düşme hakkı devreye girer (Kural 3-4-4).
Top taşıyıcı, zamanı durdurmak için tarafsız alan gerisinden ileri pas atar.
KARAR: Ceza – Faulün yapıldığı noktadan 5yd ve hak kaybı. Zaman top hazır
işareti ile başlar (Kural 7-3-2 Ceza). Not: Devre sonuna 1dk’dan az kalmışsa,
10sn düşme hakkı devreye girer (Kural 3-4-4).
Son devre sonlarında A takımı 4 puan geridedir ve serisi sayıyla sonuçlanacak
gibidir. Bir koşu oyunu, koşucunun saha içinde düşmesiyle sonlanır ve B takımı
oyuncuları, koşucunun hemen ayağa kalkmasına izin vermez veya topun oyuna
hazır hale getirilmesini geciktirecek taktikler yapar. KARAR: B takımı aleyhine
ölü top faulü, oyunu geciktirme. Top oyuna hazır olunca 25sn süresi başlar ve
maç saati top kalktığında başlatılır.
Maç Saatinden 10 Saniye Düşmek – MADDE 4
Örnek Karar 3-4-4
I.
B-30yd çizgisinden 2 ve 10. İkinci yarı ve maç saati akıyor. A takımı 2 puan
geride ve mola hakkı yok. Top oyuna hazır olduktan sonra A66 hatalı çıkış
yapıyor ve maç saati durduğunda (a) 13sn (b) 8sn gösteriyor. B takımı mesafe
cezasını ve 10sn düşme uygulamasını kabul ediyor. KARAR: (a) 5yd ceza, maç
saatinden 10sn düşülür, ve maç saatinde 3sn kalır. B-35yd çizgisinden 2 ve 15.
(b) Maç biter, B takımı kazanır.
II. B-30yd çizgisinden 2 ve 10. İkinci yarı ve maç saati akıyor. A takımı 2 puan
geride ve mola hakkı yok. Top kalktığı anda A takımının arka alanında 5
oyuncusu var. A22 topu 3yd ilerletiyor ve B-27yd çizgisinde koşu bitiyor. Top
öldüğünde maç saati (a) 13sn (b) 8sn gösteriyor. B takımı mesafe cezasını ve
10sn düşme uygulamasını kabul ediyor. KARAR: (a) ve (b) 5yd ceza, kuraldışı
diziliş. B-35yd çizgisinden 2 ve 15. Kuraldışı diziliş maç saatini durduracak bir
ceza olmadığından 10sn kuralı geçersiz. Ceza uygulandıktan sonra maç saati
başhakemin işaretiyle başlatılır.
III. A takımı son 1dk içinde 24-21 önde ve zaman akıyor. 3 ve 7 oynanacak. Top B35yd çizgisinde oyuna hazırken B55 tarafsız alana giriyor ve A77 ile temas
ediyor. Hakemler oyunu öldürüyor. Maç saati 00:38 ve B takımının mola hakkı
yok. KARAR: B takımına ofsayt. 5yd ceza verilir ve maç saatinden 10sn
düşülür. Maç saati 00:28. B-30yd çizgisinden 3 ve 2. Zaman başhakem
işaretiyle başlatılır.
IV. Son çeyrek ve maç saati akıyor. B-20yd’dan 2 ve 5. Tackle B77 top kalktığında
tarafsız alanda ama temas kurmuyor. A12 pas atmak için açılıyor, B-17’ye
kadar koşuyor ve tamamlanamayan bir ileri pas atıyor. Maç saati 0:15. KARAR:
A takımı kuraldışı ileri pas ve B takımı ofsayt. Karşılıklı fauller. 10sn düşme
hakkı yok. B-20’den 2 ve 5 oynanır. Maç saati 0:15 kalır ve top kalkınca başlar.
FY-14
V.
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Dördüncü çeyrek, maç saati akıyor ve A takımı geride. B-30yd’da 2 ve 10. Eli
yerde olan gard A66 çıkışı şaşırıyor ve hatalı çıkış yapıyor. B77 bunun üzerine
bir ölü top kişisel faulü ya da sportmenlik dışı hareket yapıyor. Maç saati bitime
8sn kala duruyor. KARAR: B takımı 10sn düşme hakkını kullanarak maçı bitirir
ve B takımı faulü uygulanmaz. NOT: Bu durum ilk devre sonunda olsa B takımı
faulü ikinci yarı başına taşınır. 10sn düşülmesi nedeniyle faul devre bittikten
sonra gerçekleşti şeklinde yorumlanır ve ikinci devra başında uygulanır.
BÖLÜM 5. Oyuncu Değişiklikleri
Kurala Uygun Yedek Oyuncular – MADDE 2
Örnek Karar 3-5-2
I.
11’den fazla olacak şekilde bariz saha dışına giden ama top kalktığı anda henüz
saha içinde olan bir veya daha fazla oyuncu var ve oyun veya oyunculara etki
etmiyorlar. KARAR: Ceza – Bir önceki noktadan 5yd.
II. Top hakimiyeti değiştikten veya herhangi bir moladan sonra, top oyuna hazır
olarak belirtilir. A takımı yerleştikten sonra B takımı oyuncuları tamamen oyuna
hazır olma hakkına sahiptir. B takımına oyuncu değişikliklerini tamamlayacak
zaman verilmelidir. KARAR: Her iki takım da oyunu geciktirme cezasına tabidir
– B takımı değişikliklerini düzgün şekilde tamamlamamaktan (Kural 3-4-2-b-3)
ve A takımı 25sn süresini doldurmaktan. Ceza – Bir sonraki noktadan 5yd.
III. Üçüncü hakta top taşıyıcı A27 saha dışına koşar veya A takımının ileri pası
tamamlanamaz. Haklar arasında hakem molası verilmemiştir. Dördüncü hakta
top kalkmadan önce yedek oyuncu B75 oyuna girer ve hak bitmeden oyundan
çıkar. KARAR: Canlı top faulü. Ceza – Bir önceki noktadan 5yd.
IV. A takımı oyun toplantısında 11 kişidir. A81 oyundan alındığını zannederek takım
alanına koşar. Hemen sahaya geri yollanır ve takım alanı tarafında kenar çizgisi
yanında ve hücum çizgisinde pozisyon alır. Hakem molası olmamıştır. Top
kalkmadan önce tüm takım 1sn hareketsiz kalır. KARAR: Canlı top faulü. Bir
oyuncu top ölüyken takım alanına girdiğinde “oyuncu” durumundan “yedek”
durumuna geçer ve değişiklik kurallarına (9yd çizgisi) tabidir. Ceza – Bir önceki
noktadan (defansın oyuncuyu savunmasına bağlı olarak) 5yd (kuraldışı oyuncu
değişikliği) veya 15yd (kuraldışı katılım) (Kurallar 3-5-2-d ve 9-2-2-b).
V. Top oyuna hazırken ve U normal pozisyonundayken, A takımı hızlıca birkaç
oyuncu değiştirir, 1sn bekler ve topu kaldırır. U topun başına giderek defansa
eşleşme zamanı tanımaya çalışmaktadır fakat topun kalkmasını önleyemez.
KARAR: Oyun öldürülür, zaman durdurulur ve defansa A takımının geç
değişikliklerine göre değişiklik yapma hakkı tanınır. Faul yoktur. Oyun saati
25sn’ye ayarlanır ve top hazır işaretiyle başlatılır. Maç saati durdurulduğundaki
duruma bağlı olarak top hazır işaretiyle veya top kalktığında başlatılır.
VI. Hücum hakları arasında bir veya daha fazla defans oyuncusu oyuna girer. Top
kalkmadan önce defans, hücum takımının kendi taktik veya dizilişlerini
anlamaması için 3sn veya fazla sahada 11’den fazla oyuncuyla dizilir. KARAR:
B takımına ölü top faulü, kuraldışı oyuncu değişikliği. Ceza – Bir sonraki
noktadan 5yd (Kural 3-5-2-c).
VII. B-40yd’da ilk hak kazandıran bir oyun sonrası A takımı taktik toplantısı
yapmadan yerleşir. A22 sahaya girer, yerleşir ve 12. oyuncu olduğunu fark
ederek takım alanına geri gider. Top kalkmamıştır. KARAR: Oyuncu değişikliği
ihlali, ölü top faulü. A22 yedeklikten oyunculuğa geçiş yapmıştır ve bir hak
KURAL 3 / DEVRELER, ZAMAN VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
FY-15
oyunda kalmalıdır. 5yd ceza. B-45’den 1 ve 15. (Kural 2-27-9-b).
VIII. İlk yarı sonları, A takımının molası kalmamış. Üçüncü haklarında atılan pas B25’te ve ilk hakka çok az kala tutularak saha içinde sonlanır. Bitime 10sn var. A
takımı 4 ve 3 için alan golü takımını aceleyle sahaya sürer. KARAR: B takımı
rakibinin alan golü deneyeceğini tahmin edip defansını ayarlayabilir. Defansın
bir sonraki oyun konusunda kafa karışıklığı yaşaması beklenmediğinden orta
hakem topun başında beklememelidir.
IX. İlk yarı sonları, A takımının molası kalmamış. Üçüncü haklarında atılan pas B25’te ve ilk hakka çok az kala tutularak saha içinde sonlanır. Bitime 30sn var. A
takımı 4 ve 3 için bir sonraki oyununun dizilişini belli etmez. Bitime10sn kala
alan golü takımını aceleyle sahaya sürer ve B takımı da aceleyle değişiklik
yapmaya çalışır. KARAR: Orta hakem B takımı değişikliklerini yapana dek
topun başında bekler ve topun kalkmasına izin vermez. Defansın yeterince
zaman kullandığını düşününce çekilir. Çekilmeden süre biterse devre biter.
Sahada 11’den Fazla Oyuncu – MADDE 3
Örnek Karar 3-5-3
I.
Oyuna giren yedek oyuncu A33, oyun toplantısına girer veya sahada bir
pozisyon alır ve (a) yaklaşık 2sn sonra A34 oyun toplantısı veya sahadan çıkar
veya (b) yaklaşık 4sn sonra A34 oyun toplantısı veya sahadan çıkar. KARAR:
(a) Kurala uygun. (b) Faul. (Not: Toplantı ya da sahadaki pozisyonundan 3sn
içinde ayrılan oyuncu, hemen sahayı terk etmiş sayılır.)
II. Top oyuna hazırken yedek oyuncu B12, defans oyun toplantısına girer veya
sahada bir pozisyon alır ve oyun toplantısı veya sahadan çıkacak oyuncu
3sn’den fazla oyalandıktan sonra sahayı terk etmeye hareketlenir. KARAR:
Oyuncu değişikliği kuralını ihlal. Ölü top faulü. (Not: Hakemler oyuncuları hemen
sahayı terk etme konusunda uyarmak zorunda değildirler.)
III. A takımı oyun toplantısını 11 oyuncuyla bitirdiğinde A27, gruba doğru
ilerlemektedir ve 10yd veya daha az yakınlarındadır. KARAR: Ölü top faulü.
Ceza – Bir sonraki noktadan 5yd (Kural 2-27-9-a).
IV. Üçüncü haktan sonra B takımı sahaya vuruş karşılama takımını yollar. Bölge
hakemleri defansı sayar ve B takımında sahada 12 kişi olduğundan emindirler.
Yaklaşık 4sn sonra hakemler düdük çalar ve bayraklarını atarlar. KARAR: Ölü
top faulü, oyuncu değişikliği ihlali. Ceza – Bir sonraki noktadan 5yd.
V. A takımı alan golü dizilişinde ve B takımı sahada 11 kişi. Top kalkmadan hemen
önce bir B takımı oyuncusu daha sahaya girer. Top kalkar ve alan golü
başarılıdır. KARAR: Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5yd ceza veya A
takımı alan golünü kabul edebilir. Top kalktığında B takımının 12. oyuncusu
dizilişte yerini almadığından hakemler oyunu öldürmemelidir. Kural 3-5-3-b, B
takımına defansını ayarlama hakkı vermeyi amaçlar, ama bu B takımına top
kalkmak üzereyken sahaya oyuncu sokma hakkını vermez.
Kural 4
Top Oyunda, Ölü Top,
Saha Dışında
BÖLÜM 1. Top Oyunda — Ölü Top
Canlı Topun Ölü Top Haline Gelmesi – MADDE 2
Örnek Karar 4-1-2
I.
50yd çizgisinde 4 ve 16. A takımı vuruş yapıyor. B1, B-40yd çizgisinde arkadan
bel altı blok yapıyor ve B2 topu B-25yd çizgisinde muff ediyor. Top kayıpken
hatalı bir düdük geliyor. KARAR: A takımı cezayı kabul ederse, 50yd
çizgisinden B takımı aleyhine ceza uygulanır. B-35yd çizgisinden A takımına 1
ve 10. A takımı cezayı reddederse hak tekrarlanır.
II. 50yd çizgisinde 4 ve 16. Top kalktığı anda B1 ofsaytta. A takımı topu B-30yd
çizgisine ilerletiyor ve fumble ediyor. Top kayıpken hatalı düdük geliyor.
KARAR: A takımı cezayı reddedebilir ve topu B-30yd çizgisinden oyuna
sokabilir. 1 ve 10.
Topun Ölü Olarak Belirtilmesi– MADDE 3
Örnek Karar 4-1-3
I.
A1 yerden vuruş için topu tutarken, B takımı (a) kayıp topu geri kazanarak (b)
topu A1’den söküp alarak (c) A1’in elindeki topu tokatlayarak (batting) topla
oynuyor. KARAR: (a) Top canlıdır. (b) Top canlıdır. (c) Fumble, B takımı yerde
tutulan topu tokatlayabilir.
Top Oyuna Hazır – MADDE 4
Örnek Karar 4-1-4
I.
A1 topu, oyuna hazır hale gelmeden kaldırıyor. A2 topu muff ediyor ve B1 kayıp
topu geri kazanıyor. KARAR: Ölü top faulü, A takımına oyunu geciktirme. Ceza
– Bir önceki noktadan 5yd, A takımı topu. Top canlı hale gelmemiştir ve tüm
hakemler oyunu hemen öldürmelidir.
II. Vurucu A1, top oyuna hazır hale gelmeden serbest vuruş yapıyor. KARAR: Ölü
top faulü. Ceza – Bir önceki noktadan 5yd. Top canlı hale gelmemiştir ve tüm
hakemler oyunu hemen öldürmelidir.
BÖLÜM 2. Saha Dışında
Oyuncu Saha Dışında – MADDE 1
Örnek Karar 4-2-1
I.
Top taşıyan saha içindeki oyuncu, saha kenarındaki bir hakem veya “oyuncu”ya
çarpar. KARAR: Top taşıyıcı saha içindedir.
II. Top taşıyıcı A1, kenar çizgisi üzerinde ve saha içinde koşarken, B takım
alanından biri kendisine temas eder. KARAR: Kural 4-2-1, oyuncu saha
dışındaki hakem ya da “oyuncu” dışında bir şeyle temas ederse saha dışındadır
der. Ceza – 15yd veya diğer kuraldışı müdahale-katılım cezaları (Kurallar 9-2-3
ve 9-2-5).
FY-16
KURAL 4 / TOP OYUNDA, ÖLÜ TOP, SAHA DIŞINDA
FY-17
İleri Noktadan Saha Dışında – MADDE 4
Örnek Karar 4-2-4
I.
Bir ayağı gol çizgisi gerisinde saha dışında olan bir oyuncu oyun sahasındaki
bir topa dokunur. KARAR: Top saha dışındadır ve sahadaki en uç noktasında
ölü hale gelmiştir. Bu top dokunulmamış bir serbest vuruş olsaydı, serbest vuruş
saha dışında sayılacak ve faul olacaktı. Ceza – Bir önceki noktadan 5yd veya A
takımı vuruş çizgisinden 30yd ileride B takımı topu.
Kural 5
Haklar Serisi,
Gidilecek Mesafe
BÖLÜM 1. Seri: Başlaması, Bozulması ve Yenilenmesi
İlerleme/İlerleyiş – MADDE 3
Örnek Karar 5-1-3
I.
Havadaki A1, rakip gol alanının 1yd içinde kurala uygun bir ileri pas yakalar. A1
topu yakaladığı anda B1 ona temas eder ve A1 yere B-1yd çizgisinde iner ve
top ölü hale gelir. KARAR: Touchdown (Kural 8-2-1-b).
II. Havadaki A1, rakip gol alanının 1yd içinde kurala uygun bir ileri pas yakalar. A1
topu yakaladığı anda B1 ona temas eder ve A1 1yd çizgisinde ayak üzeri yere
iner. Dengesini kazanır, koşmaya başlar ve B-5yd çizgisinde düşürülür.
KARAR: Touchdown yoktur. Topun öldüğü noktadan A takımı topu.
III. Havadaki A2, A-35yd çizgisinde kurala uygun bir ileri pas yakalar. A2 topu
yakaladığı anda B1 ona temas eder ve A2 yere A-33yd çizgisinde iner ve top
ölü hale gelir. KARAR: A-35yd çizgisinden A takımı topu. İlerlenen nokta
burasıdır.
IV. A4, ilk hak için gidilecek mesafe olan 50yd çizgisine doğru, top kendi
kontrolünde 50yd çizgisi hizasına gelecek şekilde dalışa geçer. El veya ayakları
hariç vücudunun herhangi bir yeri yere dokunacak şekilde 49yd çizgisine geri
itelenir. KARAR: İlerlenen noktadan ilk hak (Kural 4-1-3-b).
V. A6, ilk hak için gidilecek mesafe olan 50yd çizgisine doğru, top kendi
kontrolünde ve rakip teması olmadan dalışa geçer ve 50yd çizgisini geçtikten
sonra geri itelenir. Dengesini bulur koşmaya devam eder ve 49yd çizgisinde
düşürülür ve top ölür. KARAR: İlk hak kazanılamadı. İlerlenen nokta A-49yd
çizgisidir.
VI. A5, gol çizgisine doğru, top kendi kontrolünde gol çizgisine hizasını geçecek
şekilde dalışa geçer. El veya ayakları hariç vücudunun herhangi bir yeri yere
dokunacak şekilde B-1yd çizgisine geri itelenir. KARAR: Touchdown. Top A5’in
kontrolünde gol çizgisi hizasını geçtiğinde ölmüş sayılır.
BÖLÜM 2. Ceza Sonrası Hak ve Hakimiyet
Top Hakimiyeti Değişmeden Önce Faul – MADDE 3
Örnek Karar 5-2-3
I.
A takımının dördüncü hakkında attığı kurala uygun ileri pas, pas tutma hakkı
olmayan ve tarafsız alanın 3yd’dan daha ilerisinde olan bir oyuncuya çarptıktan
sonra yere dokunur. KARAR: Ceza – Bir önceki noktadan 5yd. Ceza
reddedilirse B takımı topu, 1 ve 10 (Kural 7-3-10).
Haklar Arasında Faul– MADDE 6
Örnek Karar 5-2-6
I.
A-35yd çizgisinde 4 ve 2. A1 kaldırılan topu alır ve A-38yd çizgisinde fumble
eder. Top (a) A-40yd çizgisinden veya (b) A-30yd çizgisinden saha dışına
FY-18
KURAL 5 / HAKLAR SERİSİ, GİDİLECEK MESAFE
FY-19
çıkar. Top saha dışına çıkar çıkmaz A takımı bir kişisel faul yapar. KARAR: (a)
A-23yd çizgisinden A takımı topu, 1 ve 10. Zaman top hazır işareti ile başlar. (b)
A-15yd çizgisinden B takımı topu, 1 ve 10. Zaman top kalktığında başlar.
Seriler Arasında Faul– MADDE 7
Örnek Karar 5-2-7
I.
B-30yd çizgisinden 3 ve 4. Top taşıyıcı A22, B-18yd çizgisinden saha dışına
çıkar. Top dışarı çıkar çıkmaz B88 kişisel faul yapar. KARAR: A takımına B-9yd
çizgisinden 1 ve gol. Zaman top hazır işareti ile başlar (yarı sonuna 2dk’dan az
kalmamışsa).
II. A-16yd çizgisinden 4 ve 4. Top taşıyıcı A22, A-18yd çizgisinden saha dışına
çıkar. Top dışarı çıkar çıkmaz A77 kişisel faul yapar. KARAR: B takımına A-9yd
çizgisinden 1 ve gol. Zaman top kalktığında başlar.
III. 4 ve 5 oynayan A takımı 6yd ve yeni bir seri oynama hakkı kazanır. Top oyuna
hazırken ve kalkmadan önce, A55 (a) kişisel faul yapar veya (b) hatalı çıkış
yapar. KARAR: (a) 1 ve 25. (b) 1 ve 15.
IV. 50yd çizgisinden 3 ve 4. Top oyuna hazırken ve henüz kalkmamışken, B60
tarafsız alanı ihlal eder ve topu kaldıracak A50’ye temas eder. Bunun üzerine
A61, B60’a kişisel faul yapar. KARAR: Önce B takımı ofsaytı uygulanır, sonra A
takımı 15yd ceza alır. Zincir yerleştirilir ve A takımı A-40yd çizgisinden 1 ve 10
oynar.
V. A takımı ilk hak kazandıktan sonra orta hakem topu B-30yd’a yerleştirir.
Başhakem, orta hakeme açılmasını işaret eder ve top hazır düdüğü gelmeden
A55 topu kaldırır. KARAR: A takımı ölü top faulü, oyunu geciktirme. 5yd ceza,
B-35’ten 1 ve 10. NOT: Top yeni seri için hazır olarak belirtilmediğinden bu bir
seriler arası fauldür. Bu yüzden karar 1 ve 15 değil, 1 ve 10 olmalıdır. (Kurallar
4-1-1, 4-1-4).
Kural 6
Vuruşlar
BÖLÜM 1. Serbest Vuruşlar
Serbest Vuruş Dizilişi – MADDE 2
Örnek Karar 6-1-2
I.
Top kuraldışı yükseltilerek vuruş yapılır, başlama vuruşu degajla yapılır veya iç
sınır çizgilerinin dışından vurulur. KARAR: Kuraldışı vuruş. Ölü top faulü.
Ceza— Bir sonraki noktadan 5yd (Kural 2-16-1-a).
II.
Vurucu A11 topu saha ortasına yerleştirdiğinde solunda 4, sağında 6 takım
arkadaşı var. Top kaideden düşer. Solundaki A55 topu tutmaya gelir ve sağ
ayakla vuran A11 için topu tutar. Başka hiçbir A takımı oyuncusu yer
değiştirmez. Topa vurulduğunda A55, A11’in sağındadır. KARAR: Vuruşta
kuraldışı diziliş. Ceza— Bir önceki noktadan vuruş tekrarıyla birlikte veya B
takımının topa sahip olacağı noktadan 5yd.
III. Vurucu A11 topu sağındaki iç sınır çizgisinin hemen içine yerleştirir. Tüm takım
arkadaşları soluna dizilir. Top hazır işaretiyle 4 takım arkadaşı A11’in sağına
doğru koşar ve vuruş anında sağındadır. KARAR: Diziliş kurala uygun.
IV. A11, 35yd çizgisinde topu sahanın tam ortasına yerleştirir. A12 topa yakın bir
noktaya dizilir. Hazır işaretiyle A11 topa doğru gelir ama A12 önüne geçip topa
vurur. Topa vurulduğu anda A11 tam topun gerisindedir ve 3 takım arkadaşı
topun bir yanındadır. A12’nin yerdeki ayağı topun aynı tarafındadır. KARAR: A
takımına kuraldışı diziliş faulü. Ceza— Bir önceki noktadan vuruş tekrarıyla
birlikte veya B takımının topa sahip olacağı noktadan 5yd.
V. A takımı vuruş sırasında ofsayttadır. B27 vuruşu yakaladığında dizi yerdedir.
KARAR: A takımına ofsayt faulü. Top kazanıldığı noktada ölüdür. Ceza— Bir
önceki noktadan vuruş tekrarıyla birlikte veya B takımının topa sahip olacağı
noktadan 5yd. B27’nin topu kazandığı noktada, aynı anda biten bir koşu
başlamış sayılır. Bu senaryo güvenli tutuş söz konusu olsa da geçerli olurdu.
VI. A takımı vuruş sırasında ofsayttadır ve B17 topu B-15yd çizgisinde yakalar. B17
topu B-45yd çizgisine kadar ilerletir ve fumble yapar. A67 topu geri kazanır ve
B-35yd çizgisinde fumble eder. B20, kayıp topu B-33yd çizgisinde yerdeyken
geri kazanır. KARAR: A takımına ofsayt faulü. Ceza— Bir önceki noktadan
vuruş tekrarıyla birlikte 5yd veya B takımına B-38yd çizgisinden 1 ve 10.
VII. A takımı A-35yd’dan vuruş yapacak. A33 ve A66, ayakları A-29 ve elleri A-31’de
dört nokta duruşunda. Dokunulmayan vuruş B gol alanında yere değer ve ölür.
KARAR: Touchback. A takımı, kural dışı diziliş faulü. B takımı 5yd ceza ile topu
B-30’dan oyuna sokar veya A-30’dan yeni vuruş ister. (Kural 6-1-8).
Serbest Vuruşu Geri Kazanma – MADDE 3
Örnek Karar 6-1-3
I.
A33 bir vuruşa kuraldışı dokunur. Sonra o veya A44 topu kuraldışı geri kazanır.
KARAR: İki durum da kuraldışı dokunmaya örnektir. Kabul edilmiş bir ceza
veya birbirini götüren fauller yoksa, B takımı kuraldışı dokunmaların
gerçekleştiği noktalardan birinden topu oyuna sokabilir.
II. A takımı A-35’ten kısa vuruş (onside) yapar. Dokunulmamış vuruş A-43’te iken,
FY-20
KURAL 6 / VURUŞLAR
FY-21
A55, B44’ü göğsünden A-46’da bloklar. A28 topu A-44’te sektirir (muff). Top A46’ya yuvarlanırken A88, B22’yi A-42’de bloklar. Top A-44’te, A20 tarafından
kazanılır. KARAR: A55’in bloğu faul. A22’nin teması kural dışı çünkü top ne
10yd ilerlemiş ne de B takımı topa dokunmuş. A88’in bloğu kurala uygun çünkü
top 10yd ilerlemiş. A20 topu kazandığında A takımı topa sahip. B takımının iki
şansı var: Blok cezasını reddedip, kural dışı dokunma önceliğiyle topa A-44’te
sahip olabilir veya blok cezasını uygulamaya sokup A-30’dan yeni vuruş
isteyebilir. Ölü top noktası A-44, top oyun sonunda A takımında kaldığı için ceza
uygulama noktası olamaz. (Kural 6-1-12)
BÖLÜM 2. Serbest Vuruşun Saha Dışına Çıkması
Vuran Takım – MADDE 1
Örnek Karar 6-2-1
I.
A takımının 35yd’dan yaptığı vuruş, B takımı oyuncularının teması olmadan
saha dışına çıkar ve A takımı vuruşa kuraldışı dokunur. KARAR: B takımının 4
seçeneği vardır: İhlalin olduğu noktadan hücuma başlamak. Cezayı kabul
ederek A takımına 5yd ceza ile yeniden vuruş yaptırmak. Topu saha içi
çizgisinde, vuruşun 35yd ilerisinden oyuna sokmak. Topu saha dışına çıktığı
hizanın saha içi çizgisine 5yd ceza ekleyerek oyuna sokmak (Kural 6-1-8).
II.
A takımı vuruş sırasında ofsayt ya da oyuncu değişikliği ihlali yapar. B takımının
dokunduğu vuruş saha dışına çıkar. KARAR: Ofsayt veya ihlal nedeniyle B
takımı 5yd ceza ile vuruşu tekrarlatabilir veya saha dışına çıktığı hizanın saha
içi noktasına 5yd ceza ekleyerek topu oyuna sokabilir (Kural 6-1-8).
Karşılayan Takım – MADDE 2
Örnek Karar 6-2-2
I.
A-35yd çizgisinden yapılan vuruş, B takımı topa dokunmadan kenar
çizgilerinden saha dışına çıkar ve A takımı vuruş sırasında ofsayttadır. KARAR:
B takımının seçenekleri: A takımına 5yd ceza ile vuruş tekrarlatmak. Vuruşun
30yd ilerisinden topu oyuna sokmak. Veya topun çıktığı hizanın saha içi
noktasına 5yd ceza ekleyerek topu oyuna sokmak.
II. A-35yd çizgisinden yapılan vuruş, B takımı topa dokunmadan kenar
çizgilerinden saha dışına çıkar ve A takımı vuruş sonrasında faul yapar.
KARAR: B takımının seçenekleri: A takımına 5yd artı 15yd ceza ile vuruş
tekrarlatmak. Vuruşun 15yd ilerisinden topu oyuna sokmak. Veya topun çıktığı
hizanın saha içi noktasına 20yd ceza ekleyerek topu oyuna sokmak.
III. Serbest vuruş kendi gol alanı içindeki B takımı oyuncusuna çarpar ve 3yd
çizgisinden saha dışına çıkar. KARAR: Topun çıktığı 3yd çizgisinin saha içi
noktasından B takımına 1 ve 10.
IV. B17 serbest vuruşu yakalamak için saha içinden havalanır. Topa dokunan ilk
oyuncudur. Topu kontrol ederek saha dışına düşer. KARAR: Faul, serbest
vuruş saha dışında. B takımının 3 seçeneği vardır: A takımına 5yd ceza ile
vuruş tekrarlatmak. Vuruşun 30yd ilerisinden topu oyuna sokmak. Veya topun
çıktığı hizanın saha içi noktasına 5yd ceza ekleyerek topu oyuna sokmak.
FY-22
KURAL 6 / VURUŞLAR
BÖLÜM 3. Hücum Vuruşları
Vuruş Tarafsız Alanın Gerisinde – MADDE 1
Örnek Karar 6-3-1
I.
Degaj tarafsız alanı 5yd kadar geçtikten sonra B33 topa dokunur. Seken top
tekrar tarafsız alan gerisine gider ve burada A33 tarafından geri kazanılır.
KARAR: Top geri kazanıldığında ölüdür ve ilerletilemez. A takımı için 1 ve 10
(Kurallar 6-3-3 ve 6-3-6-a). Kurala uygun bir vuruş hakkından sonra zaman top
kalktığında başlar.
II.
A takımının dokunulmamış degaj ya da alan golü denemesi havalanır, tarafsız
alanı geçer ve rüzgarın etkisiyle tarafsız alan gerisine döner ve burada yere, bir
oyuncuya veya bir hakeme dokunur. KARAR: Kurala göre vuruş, tarafsız alan
ilerisinde yere, bir oyuncu veya hakeme dokunmadan tarafsız alanı geçmiş
sayılmaz. Tarafsız alanı geçmeyen ya da B takımı tarafından yakalanan bir
hücum vuruşunu tüm oyuncular geri kazanabilir ve ilerletebilir (Kural 2-16-7).
III. Topun tarafsız alanı geçemediği bir vuruş oyununda A1, B1’in vuruş yakalama
hakkını engeller. KARAR: Vuruş yakalama hakkının engellenmesi söz konusu
olamaz, tüm oyuncular topu yakalayabilir ve ilerletebilir. Bu yüzden her oyuncu
topa ulaşmak (Kural 9-3-3-e-3) veya bir takım arkadaşının ulaşmasını sağlamak
için rakibini itebilir (Kurallar 9-1-5 İstisna 3 ve 9-3-3-c İstisna 3).
IV. A takımının kendi gol alanı içinden yaptığı degaj tarafsız alanı geçer ve B takımı
oyuncusuna çarparak A takımı gol alanına geri döner. A32 topu geri kazanır.
KARAR: Safety (Kurallar 6-3-3, 6-3-6-a ve 8-5-1-a).
Vuruş Tarafsız Alanın İlerisinde – MADDE 2
Örnek Karar 6-3-2
I.
A takımı kendi vuruşuna kuraldışı dokunur ve akabinde B takımı da topa
dokunduktan sonra topu geri kazanır. KARAR: B takımı topa dokunduktan
sonra A takımının dokunması kurala uygundur ve B takımı topa, A takımı
tarafından kuraldışı dokunduğu noktadan sahip olabilir. Kuraldışı dokunma aynı
zamanda kuraldışı geri kazanma değilse ve oyunda başka faul yoksa, B takımı
sonradan kuraldışı dokunma noktasından topu oyuna sokma hakkı
bulunduğunu aklında tutarak topla istediği gibi oynayabilir.
II. Hücum vuruşu sırasında A1 kuraldışı dokunma ihlali yapar. Sonrasında B1 topu
geri kazanır, ilerler ve fumble eder. A2 topu geri kazanır ve ilerlerken B1 tutar
(holding) veya çelme takar (tripping) veya yumruk atar (slugging). KARAR: A
takımı topu, B’nin faulü ile geldiği noktadan oyuna sokabilir fakat A takımı
cezayı reddederse B takımı dokunma ihlali noktasından topu oyuna sokacaktır.
B2’nin faulü yumruk atmayı içeriyorsa, B2 diskalifiye edilir.
III. A takımı degajı tarafsız alanı geçer, topa önce A80 dokunur, sonra B40 topu
kapar ve 5yd koştuktan sonra fumble eder. A20 kayıp topu kaparak touchdown
yapar. A20’nin koşusu sırasında B70 rakibini tutar. KARAR: 5 ve 10yd’lık
cezalar ekstraya veya sonrasındaki serbest vuruşa taşınmaz. B takımı cezası
kural gereği reddedilir. Top kuraldışı dokunma yapılan noktadan B takımına
verilir (Kural 10-2-5-a-2).
IV. A takımı degajı tarafsız alanı geçer, topa önce A80 dokunur, sonra B40 topu
kapar ve 5yd koştuktan sonra fumble eder. B40’ın koşusu sırasında B70 rakibini
tutar. A20 kayıp topu kaparak touchdown yapar. KARAR: Sayı yoktur. 5 ve
10yd’lık cezalar ekstraya veya sonrasındaki serbest vuruşa taşınmaz. Kural dışı
KURAL 6 / VURUŞLAR
FY-23
dokunma nedeniyle, B takımı cezası Kural 5-2-4 kapsamında uygulanabilir.
Top, A takımı cezayı reddederse kuraldışı dokunma yapılan noktadan veya
ceza uygulamasının topu getirdiği noktadan B takımına verilir (Kural 10-2-5-a2).
Zorunlu Temas Önemsenmez – MADDE 4
Örnek Karar 6-3-4
I.
A takımı kendi 30yd çizgisinden serbest vuruş yapar. Dokunulmamış vuruş B3yd çizgisinde kendiliğinden dururken A3, B1’i bloklayarak topun B1’e çarpıp,
gol alanına girip, dip çizgiden dışarı çıkmasına neden olur. KARAR:
Touchback. A3, B1’i topa blokladığı için B1 topa dokunmamış sayılır. Impetus B
takımına değil vuruşa atfedilir (Kural 8-7-1).
II.
A takımının uzun alan golü denemesine ilk dokunma, A1’in yuvarlanan topu
yakınındaki B1’e tokatlamasıyla gerçekleşir. KARAR: A1 tarafından kuraldışı
dokunma. B1 topa dokunmamış sayılır (Kural 8-4-2-b).
III. Hücum vuruşu sırasında dokunulmamış top B-3yd çizgisinde kendiliğinden
dururken B22, A80’i topa bloklar ve top gol alanına girerek yere değer. KARAR:
Top gol alanında yere değdiği anda ölü sayılır. Touchback – A80’in teması
görmezden gelinir. Kural gereği hiçbir takım topa dokunmadı (Kural 8-6-1-b).
IV. Degajlanmış top yerde yuvarlanırken, vuruş karşılayıcı B22, A88’i topu
durdurmaması için bloklar. Top B22’nin bacağına çarptığında iki oyuncu hala
temas halindedir. A44 topu B-30yd çizgisinde geri kazanır. KARAR: A takımı
topu, B-30yd çizgisinden 1 ve 10. Bu zorunlu temas değildir. B22 topa
dokunduğunda A88 ile temas halinde olsa bile, dokunmanın nedeni bu temas
(ya da A88) değildir. Zaman top kalktığında başlar.
V. Degajdan gelen top yerde yuvarlanırken, A44, B33’ü topa doğru bloklar, B33’ün
çarptığı top seker ve B48’in bacağına çarpar. A takımı topu geri kazanır.
KARAR: A takımı topu, kazanıldığı noktadan 1 ve 10. B33’ün topa teması
rakibin bloğuyla olmuşsa da B48’inki değildir. B48’in teması A takımına topu
kurala uygun geri kazanma hakkı tanır. (Kural 6-3-4-a)
Topun Gol Çizgisi veya Gerisinde Yere Düşmesi – MADDE 9
Örnek Karar 6-3-9
I.
A33, degaja kural dışı dokunur, top B takımı gol alanına yuvarlanır ve B takımı
topu burada geri kazanarak oyun sahasına ilerletir. KARAR: Top gol alanında
yere çarptığında ölü sayılır. B takımı touchback veya A takımının kuraldışı
dokunduğu nokta arasında seçim yapar (Kural 4-1-3-c).
II.
B takımının dokunmadığı tarafsız alanı geçen degaj, B takımı gol alanına girer.
Top gol alanında yere değdikten sonra her iki takım da kişisel faul yapar.
KARAR: Touchback. Touchback sonrası ölü top faulü. B-20’den uygulanan
ceza ile B-10yd çizgisinden B takımına 1 ve 10.
III. Kendi gol alanındaki B takımı oyuncusu havadaki hücum vuruşuna dokunur ve
A takımı oyuncusu gol alanında topu geri kazanır. KARAR: A takımına
touchdown (Kurallar 6-3-3 ve 8-2-1-d).
Gol Çizgisi Gerisinde Kayıp Top – MADDE 11
Örnek Karar 6-3-11
I.
A takımı 50yd çizgisinden vuruş yapar. Vuruş sırasında B1, B-25yd çizgisinde
arkadan bel altı blok yapar. Dokunulmamış top A takımı tarafından gol
çizgisinden geriye doğru tokatlanır ve 2yd çizgisinden dışarı çıkar. KARAR:
FY-24
II.
III.
KURAL 6 / VURUŞLAR
A takımı faul yapmadı. B1’in faulü PSK kurallarına tabidir. 10yd çizgisinden B
takımı için 1 ve 10.
A takımı 50yd çizgisinden topu kaldırır ve degaj yapar. Dokunulmamış top
tarafsız alanı geçer ve A88 B takımı gol çizgisine uzanarak topu oyun sahasına
geri tokatlar. B22 topu B-2yd çizgisinde yakalar ve B-12yd çizgisine ilerler.
Burada A66 tarafından yüz maskesinden çekilerek düşürülür. KARAR: B takımı
kuraldışı dokunma ihlalinin önceliğini kaldıracak şekilde cezayı kabul ederek B27yd çizgisinden topu oyuna sokabilir.
A takımı 50yd çizgisinden topu kaldırır ve degaj yapar. Dokunulmamış top
tarafsız alanı geçer ve A88 B takımı gol çizgisine uzanarak topu oyun sahasına
geri tokatlar. B22 topu B-2yd çizgisinde muff eder ve A43 topu B-6yd çizgisinde
geri kazanır. Top kayıpken B77, A21’i B-10yd çizgisinde tutar. KARAR: A
takımı kuraldışı dokunma ihlalinin önceliğini kaldıracak şekilde B takımının
tutma cezasını kabul ederek cezayı bir önceki noktadan uygulatarak hak tekrarı
yapabilir. Top en son A takımında kaldığı için B takımı faulü PSK kurallarına tabi
değildir.
Vuruş Yapan Takımın Faulleri – MADDE 13
Örnek Karar 6-3-13
I.
A-35yd çizgisinden 4 ve 7’de A takımı degaj yapar. Top kalktığında A takımı
arka alanında 5 oyuncu var. Top kısmen bloklanır ve A-45’ten saha dışına çıkar.
KARAR: Faul, kural dışı diziliş. (a) B takımı 5yd ceza ile A-40’tan serisine
başlar veya (b) A takımının A-30’dan tekrar oynamasını ister.
II.
A-35yd çizgisinden 4 ve 7’de A takımı degaj yapar. Top kalktığında A takımı
arka alanında 5 oyuncu var. Top kısmen bloklanır ve tarafsız alanı geçmeden
B88 tarafından yakalanır. B88, A-28’de düşürülür. KARAR: B takımı cezayı
redderek topu A-28’den oyuna sokabilir veya (b) A takımının A-30’dan tekrar
oynamasını ister.
III. A-35yd çizgisinden 4 ve 7’de A takımı degaj yapar. Top kalktığında A takımı
arka alanında 5 oyuncu var. Top kısmen bloklanır, tarafsız alanı geçer ve geri
yuvarlanarak A-32’den saha dışına çıkar. KARAR: B takımı A-27’den serisine
başlar veya (b) A takımının A-30’dan tekrar oynamasını ister.
Yerden Vuruşlarda Defans Çizgisi Oyuncuları – MADDE 14
Örnek Karar 6-3-14
IV. B-20yd çizgisinden 4 ve 7. A takımı alan golü dizilişinde. Defans çizgi
oyuncuları B55, B57 ve B78 omuz omuza dizilmiş. B57 tam sağ gard A66’nın
karşısında ve B57 ve B78 de aralara dizilmiş. Top kalkınca üçü de dümdüz öne
hamle yapıyor. (a) Üçü de ilk temaslarını A66’ya yapıyor. (b) B55 ve B57,
A66’ya hamle yaparken, B78 sağ tackle’a hamle yapıyor. (c) B57 ve B78, A66’yı
bloklarken, B55 vuruşu bloklamak için sıçrıyor. KARAR: (a) Faul. 5yd ceza. A
takımı cezayı kabul ederse B-15yd çizgisinden 4 ve 2 oynar. (b) ve (c) Faul yok.
B takımı oyuncularının temasları tek bir hücum oyuncusunu hedeflemiyor ve
oyun kurala uygun.
V. B-20yd çizgisinden 4 ve 4. A takımı alan golü dizilişinde. A takımının arka
alanda 5 oyuncusu var. Defans çizgi oyuncuları B55, B57 ve B78 omuz omuza
dizilmiş. B57 tam sağ gard A66’nın karşısında ve B57 ve B78 de aralara
dizilmiş. Top kalkınca üçü de A66’yı blokluyor. Tutucu kaldırılan topu alıyor,
ayağa kalkıyor ve B-10yd çizgisinde düşürülen ve pas tutma hakkı olan A88’in
KURAL 6 / VURUŞLAR
FY-25
yakaladığı bir ileri pas atıyor. KARAR: A takımı faulü, kuraldışı diziliş. B takımı
faulü, hücum çizgi oyuncusuna üçlü blok. İki faul birbirini götürür ve hak tekrar
edilir.
BÖLÜM 4. Vuruş Yakalama Hakkı
Hakkın Engellenmesi – MADDE 1
Örnek Karar 6-4-1
I.
A takımı oyuncusu serbest vuruşu B25’in çok yakınında yakalayarak B25’in
yakalamasını engelliyor. KARAR: Vuruş yakalama hakkının engellenmesi.
Ceza— Faulün yapıldığı noktadan 15yd.
II.
B takımı oyuncusu hücum vuruşunu yakalamak üzereyken tackle edilir fakat
düşerken topu yakalar. KARAR: Vuruş yakalama hakkının engellenmesi.
Ceza— Faulün yapıldığı noktadan 15yd. A takımı oyuncusunun teması
bariz/aşırı ise diskalifiye. Faul noktası gol çizgileri arasındaysa yapıldığı
noktadan uygulanır ve B takımı topu kaldırarak oyuna sokar. Gol alanındaysa,
touchback verilir ve ceza bir sonraki noktadan uygulanır. Vuruş muff edilmiş ya
da fumble edilmiş olsaydı da karar değişmezdi. Vuruş başarısız bir alan golü
olsaydı da karar aynı olurdu çünkü B takımı topa tarafsız alanın ilerisinde
dokundu.
III.
A1 tarafsız alan ilerisindedir ve vuruştan gelen havadaki top ile B1 arasında
durur ya da koşar. Ve (a) B1 topu yakalayabilecek bir konumdayken top A1’e
çarpıyor, veya (b) B1 topu yakalamak isterken A1’e çarpıyor. KARAR: Vuruş
yakalama hakkının engellenmesi. Ceza— (a) ve (b): Faulün yapıldığı noktadan
15yd.
IV. Güvenli tutuş işareti vermemiş B takımı oyuncusu, vuruşu yakalamak isterken
topu muff ediyor ve bu oyuncuya herhangi bir tehdit oluşturmayan rakip oyuncu
topa dokunuyor. KARAR: Engelleme yok. Vuruş yakalama koruması, B
takımından herhangi bir oyuncu topu muff ettiğinde kalkar.
V. A takımı oyuncusu hiçbir B takımı oyuncusunun yakalama şansı olmayan,
tarafsız alanı geçmiş ve havadaki hücum vuruşunu yakalıyor. KARAR:
Engelleme yok fakat kuraldışı dokunma var.
VI. B25 degajı yakalamak için B-35’te duruyor. Top inişe geçtiğinde A88, B25’in
çok yakınından geçerek duruşunu değiştirmesine neden oluyor. A88, B25’e
dokunmadı ve önündeki 1yd’lık alana girmedi. KARAR: Faul A88, vuruş
yakalama hakkının engellenmesi. Faul noktasından 15yd ceza. B25 topu
yakalasa bile A25 duruşunu değiştirmesine neden olduğu için faul yapmıştır.
VII. B10 güvenli tutuş işareti verir, topu muff eder ve sonra yakalar. KARAR: B10’un
muff sonrası vuruşu yakalama hakkı varsa, engellenmeden vuruşu
yakalayabilmelidir. B10 vuruşu yakalarsa, ilk dokunduğu noktada top ölü sayılır.
VIII. 50yd çizgisinde 4 ve 10. B17, B-20yd çizgisinde ve A takımının yüksek hücum
vuruşunu yakalayabilecek bir konumda. Top aşağı inerken A37 bariz ve
acımasız bir hareketle B17’ye çarpar. A37 yavaşlamamıştır veya B17’ye
dokunmadan geçmeye çaba göstermemiştir. KARAR: A takımına bariz/aşırı
kişisel faul, vuruş yakalama hakkının engellenmesi. Ceza— Faulün yapıldığı
noktadan 15yd. A37 diskalifiye edilir.
IX. 50yd çizgisinde 4 ve 10. Rüzgarla savrulmuş hücum vuruşu B-30yd çizgisine
doğru aşağı inerken, B-20yd çizgisinden hareketlenen B18, B-25yd çizgisindeki
A92’nin çevresinden dolaşmak zorunda kalıyor. KARAR: A92’ye vuruş
FY-26
KURAL 6 / VURUŞLAR
yakalama hakkını engelleme faulü. Ceza— Faulün yapıldığı noktadan (B-25yd
çizgisinden) 15yd.
X. B44 degajı yakalamak için B-30’da duruyor. A11 koşarak gelir ve top indiğinde
B44’ün bir ayak önündedir. A11 geri çekilmez, yine de B44 duruşunu
değiştirmeden topu yakalar. KARAR: Faul, vuruş yakalama hakkının
engellenmesi. A11, B44’ün 1yd önündeki alanı ihlal etmiştir. 15yd ceza.
XI. B22 degajı yakalamak için B-30’da duruyor ve takım arkadaşı B88 3yd önünde
bekliyor. A44 B88’i kurala uygun bloklar ve top B22’ye geldiği anda B88, B22’ye
çarpar. Top B22’nin omzuna çarpar ve seker. Topu A takımı B-25’te kazanır.
KARAR: B-25’ten A takımı topu. Faul yok çünkü A44’ün hareketi B88’e yönelik
ve B88 vuruşu yakalayacak kişi değil. A44, B22’nin vuruş yakalama hakkına
müdahale etmedi. B22’nin teması A takımına topu yakalama hakkı verir.
XII. A-30 çizgisinden 4 ve 5. B22 degajı yakalamak için B-30’da bekliyor. B22
güvenli tutuş sinyali vermez. A88, B22’nin 1yd yan tarafında ve B22 topu
yakalarken ona bir teması yok. B22, B-32’de düşürülür. Topu tutarken duruşunu
değiştirmemiştir. KARAR: Faul yok. A88, B22’ye 1yd’dan yakın ama önünde
değil ve yakalama hakkını engellemiyor. B-32’den B takımına ilk hak.
XIII. B44 degajı yakalamak için B-25’te bekliyor. Top havadayken ama B44’e yakın
bile değilken A88 direk B44’ün önüne geliyor, bekliyor ama top indiğinde oradan
çekilmiş durumda. B44 topu yakalıyor ve düşürülüyor. KARAR: Faul yok. A88
1yd alanına girmiş olsa bile bu yakalama anına göre çok önce gerçekleşmiş ve
B44’ün topu yakalama hakkını engellemiyor.
BÖLÜM 5. Güvenli Tutuş
Top Yakalandığı Yerde Ölür – MADDE 1
Örnek Karar 6-5-1
I.
Kurala uygun veya kuraldışı bir işaretden sonra B1 vuruşu muff eder ve B2
yakalar. KARAR: Top yakalandığı anda ve yerde ölüdür.
II.
B1 güvenli tutuş işareti verirken bir ayağı saha dışındadır. Sonra saha içine
girer ve vuruşu yakalar. KARAR: Vuruş sırasında topu yakalayacak oyuncunun
saha dışına çıkmasına dair bir kural yoktur. Yakalama kurala uygundur ve top
yakalandığı yerde ölüdür.
Topu İlerletmeme – MADDE 2
Örnek Karar 6-5-2
I.
B1 güvenli tutuş işareti verir. B2 topu muff eder. B1 topu geri kazanır ve ilerletir.
KARAR: B1’in işareti nedeniyle top yakalandığı ya da geri kazanıldığı yerde
ölüdür. B1 dengesini sağlamak ya da durabilmek için yakalama sonrası 2 adım
atabilir. Saha içinde üçüncü bir adım, topun yakalandığı noktadan ceza
gerektirir. B1 tackle edilirse, hamle gereksiz derecede sert ya da B1’in ilerleme
amacı olmadığını anlayacak kadar geç gelmediği sürece, bu tackle görmezden
gelinir. B takımı topu gol alanında yakalar ya da geri kazanırsa touchback verilir.
Eğer B1 üçüncü bir adım atmadan tackle edilirse, sadece tackle eden oyuncu
faul yapmıştır.
II.
A takımı degaj yapar. B-20yd çizgisinde güvenli tutuş işareti veren B1, kasten
topa dokunmaz, sekmesine izin verir. Yerden seken topu alan B2, B-35yd
çizgisine kadar koşar. KARAR: Top yakalandığı noktada ölüdür. İlerleme
kuraldışıdır. Ceza – Bir önceki noktadan (topun yakalandığı noktadan) 5yd. B
KURAL 6 / VURUŞLAR
III.
FY-27
takımı topu, 1 ve 10 (Kural 5-2-7).
Degajı karşılayan B22, havadaki elini çok hafifçe titreterek kural dışı bir güvenli
tutuş sinyali veriyor. Topu B-35’te yakalıyor ve koşuyor. B-40’ta düşürülüyor.
KARAR: Top yakalandığı noktada ölüdür. B22’ye oyunu geciktirme faulü, ölü
top noktasından 5yd ceza. Düşüren oyuncu faul yapmamıştır çünkü B22 top
taşıyıcı gibi davranıyor. B-30’dan B takımına ilk hak.
Geçersiz İşaretler – MADDE 3
Örnek Karar 6-5-3
I.
Tarafsız alanı geçemeyen bir vuruş sırasında tarafsız alan ilerisinde güvenli
tutuş işareti verilir. KARAR: Top tarafsız alanı geçmediği için işaretler
geçersizdir ve top canlıdır (Kural 2-7-1-a).
II.
Serbest vuruş sırasında kenar çizgisi yanındaki B17 geçersiz bir güvenli tutuş
işareti verir, gelen topu muff eder ve top kenardan dışarı çıkar. KARAR: Topun
çıktığı noktadaki iç sınır çizgisinden B takımı topu, 1 ve 10.
III. Hücum vuruşu tarafsız alanın ilerisinde yere çarpar ve çok yükselir. Sonrasında
B1 güvenli tutuş işareti verir. KARAR: Geçersiz işaret. Top yakalandığı noktada
ölüdür.
IV. B1 tarafsız alan ilerisinde vuruşu yakalar ve sonra güvenli tutuş işareti verir.
KARAR: Geçersiz işaret. Top işaretin verildiği noktada ölüdür.
V. A takımının hücum vuruşu tarafsız alan ilerisinde yuvarlanırken B17 takım
arkadaşlarını uyararak “toptan uzaklaşın” işareti verir. KARAR: Geçersiz işaret.
Top herhangi bir takım tarafından kontrol edildiğinde ölüdür.
Kuraldışı Blok veya Temas – MADDE 4
Örnek Karar 6-5-4
I.
B1 işaret verir ve degaja dokunmaz. Dokunulmamış kayıp top oyun sahasında
yuvarlanırken (a) tarafsız alanın 3yd veya daha ilerisindeki bir rakibini veya (b)
kendi gol alanındaki bir rakibini bloklar. KARAR: (a) Top tarafsız alanı geçer ve
hak sonunda B takımı topa sahip olursa, B takımına PSK noktasından 15yd
ceza. (b) Safety. Karar başarısız alan golü girişimi durumunda da aynıdır.
II.
B1, 50yd çizgisinde işaret verir ve degaja dokunmaz. Top B-45yd çizgisinde
yuvarlanırken, B1 topa ulaşmak için ellerini kuraldışı kullanır ve top B takımı
hakimiyetinde ölü hale gelir. KARAR: Ceza – 15yd, PSK uygulaması. Top B
takımında (Kural 10-2-3).
Tackle Yasağı – MADDE 5
Örnek Karar 6-5-5
I.
B1 de, B2 de işaret verir. B1 topu muff eder ve tam B2 yakalayacakken A1 onu
çeker ve yere düşürür. KARAR: Engelleme yok fakat tutma (holding) var. Ceza
– Bir önceki noktadan ya da topun B takımına ait olacağı noktadan 10yd.
II.
B22 güvenli tutuş yapar ve 2 adımdan fazla atmadan tackle edilir. KARAR:
Tackle yapana faul. Ceza – Bir sonraki noktadan 15yd.
III. B3 işaret verdikten sonra B1 degajı yakalar. KARAR: Top yakalandığı anda ve
yerde ölüdür. B1’in yakalama koruması yoktur fakat her ölü top durumundaki
korumalara tabidir (Kural 6-5-1-c).
Kural 7
Topu Kaldırma
ve Pas Atma
BÖLÜM 1. Hücum
Oyuncu Kaydırma ve Hatalı Çıkış – MADDE 2
Örnek Karar 7-1-2
I.
Bir oyun toplantısı veya oyuncu kaydırma sonrası tüm A takımı tamamen
hareketsiz kalır ve 1sn bu hali korurlar. Sonra top kalkmadan hemen önce 2
veya fazla oyuncu eşzamanlı pozisyon değiştirir. KARAR: Top kalkmadan önce
A takımı tekrar 1sn boyunca hareketsiz kalmalıdır. Aksi takdirde bu bir canlı top
faulü ve kuraldışı oyuncu kaydırmadır. Ceza – Bir önceki noktadan 5yd (Kural 222-1).
II. A1 hariç 10 A takımı oyuncusu pozisyon değiştirir. Bir saniye geçmeden A1
geriye doğru hareketlenir ve top kalkar. KARAR: Hareket eden A1, diğer 10
oyuncu ile birlikte 1sn boyunca hareketsiz kalmazsa bu bir hatalı çıkış ve ölü top
faulüdür. Ceza – Bir sonraki noktadan 5yd.
III. A takımı 1sn hareketsiz kaldıktan sonra, çizgi uç oyuncusu A88 açığa koşar ve
durur. Bir saniye geçmeden bek A36 geriye hareket etmeye başlar. KARAR:
Kurala uygun. Fakat A36, A88 durmadan hareketine başlarsa bu bir oyuncu
kaydırmadır ve tüm A takımı oyuncuları top kalkmadan önce 1sn hareketsiz
kalmalıdır (Kural 2-22-1).
IV. A takımı oyun toplantısız hücum ediyor ve top hazır olduğu anda hücum
çizgisine koşuyorlar. Bazı oyuncular pozisyon alıp dursa bile, bir oyuncu hiçbir
zaman tam olarak duramıyor ve top kalktığında hep hareketli. KARAR: Ölü top
faulü – Hatalı çıkış. Çünkü A takımı top kalkmadan önce asla 1sn hareketsiz
kalmıyor. Hakemler oyunu öldürmeli ve A takımına 5yd ceza vermeli.
Hücum Takımı Şartları – Top Kalkmadan Önce – MADDE 3
Örnek Karar 7-1-3
I.
A21, sınırlandırılmış bir oyuncu olan A88’in yanında ve kurala uygun hücum
çizgisinin en dışındadır. Bu şartlarda A takımı 1sn boyunca hareketsiz kalır ve
sonra A21 geriye hareketlenerek kurala uygun bir bek konumu alır. Sonra A88
çizgide en dıştaki oyuncu olacak şekilde kayar. KARAR: Top kalktığı anda her
iki oyuncu da hareketsizse kurala uygun (Kurallar 2-22-1 ve 7-1-4).
II. A21, sınırlandırılmış bir oyuncu olan A88’in yanında ve kurala uygun hücum
çizgisinin en dışındadır. Bu şartlarda A takımı 1sn boyunca hareketsiz kalır ve
sonra A21 çizgiyi terk ederek geriye hareketlenir. A88 ise çizgide en dıştaki
oyuncu olacak şekilde kayar. KARAR: A88 artık en dıştaki oyuncu olduğu için
üç nokta duruşunu bozabilir fakat top kalkmadan tüm takım 1sn boyunca
hareketsiz kalmalıdır (Kural 7-1-4).
III. B71 tarafsız alanı ihlal ederek A takımı arka alanına geçer ama hiçbir oyuncuyu
tehdit etmez. A23, B71’i bloklamak için kasten hareket eder. KARAR: A takımı,
hatalı çıkış. Ceza – Bir sonraki noktadan 5yd.
FY-28
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
IV.
V.
FY-29
Topu kaldıran A1, topu geriye vermeden önce kaldırır veya hareket ettirir. B2
topu tokatlar ve kayıp topu B3 geri kazanır. KARAR: A takımı faulü, hatalı top
kaldırma, top ölü kalır. Ceza – Bir önceki noktadan 5yd (Kural 4-1-1).
Topu kaldıran oyuncu ve çizginin uç oyuncusu arasındaki sınırlandırılmış çizgi
oyuncusu A66, veya çizginin ucundaki sınırlandırılmış oyuncu A72;
1. Tarafsız alan içindeki B1’in tehdidiyle bir veya iki elini hızla kaldırır. KARAR:
Hemen düdük çal. B takımı ölü top faulü, ofsayt. Ceza – Bir sonraki noktadan
5yd.
2. (a) Tarafsız alana girmemiş veya (b) tarafsız alana girmiş ama A66 ya da
A72’yi tehdit edecek bir noktada olmayan B1’in şarjına tepki olarak bir veya
iki elini hızla kaldırır. KARAR: Hem (a) hem (b) durumunda hemen düdük
çal. A takımı ölü top faulü, hatalı çıkış. Ceza – Bir sonraki noktadan 5yd.
Not: Top kalkmadan önce tarafsız alana giren bir B takımı oyuncusu en fazla 3
oyuncuyu tehdit edebilir. Eğer B takımı oyuncusu tarafsız alana bir oyuncunun
karşısından giriyorsa, karşısındaki oyuncu ve bunun her iki yanındaki oyuncu tehdit
görüyor sayılır. Eğer B takımı oyuncusu tarafsız alana aralıktan giriyorsa, sadece
aralığın iki tarafındaki oyuncu tehdit görüyor sayılır.
VI.
Çizginin en ucundaki oyuncu veya sınırlandırılmamış bir iç çizgi oyuncusu veya
bir bek, çıkışı karıştırır ve ani veya keskin olmayan ya da oyun çıkışını taklit
etmeyecek türden bir hareket yapar. KARAR: Faul yoktur.
Hücum Takımı Şartları – Top Kalkarken – MADDE 4
Örnek Karar 7-1-4
I.
Bek olarak dizilmiş A30 kurala uygun harekete başlıyor. Sonra hareketi yana
doğru devam ederken yüzünü rakip takıma dönerek yan koşuya geçiyor. Top
kalktığı anda beli hafifçe öne bükük fakat yan koşusu devam ediyor. KARAR:
Kurala uygun.
II. Bek olarak dizilmiş A30 kurala uygun harekete başlıyor. Sonra hareketi yana
doğru devam ederken yüzünü rakip takıma dönerek yan koşuya geçiyor. Top
kalktığı anda hala tarafsız alan gerisinde belden yukarısı hafifçe öne hareket
ediyor ya da yan koşusu öne kaymaya başlamış. KARAR: Top kalktığı anda
canlı top faulü, kuraldışı hareket. Ceza – Bir önceki noktadan 5yd.
III. Top kalktığı anda A takımı sahada 10 kişi. Çizgide 50-79 arası forma numaralı 5
oyuncu, çizgide 82 numara, ve arka alanda 4 oyuncu. KARAR: Diziliş kurala
uygun çünkü arka alanda 4 oyuncu var ve 50-79 kuralına uyulmuş.
VII. 4 ve 8. A takımı zorunlu numaralandırmaya istisna olacak 21 ve 33 numaralı
oyuncuları sahaya yolluyor. Bu oyuncular hücum çizgisinde ve uçtaki
oyuncuların arasında pozisyon alıyor. Top kalktıktan sonra 15yd gerideki
vurucu, pas tutma hakkı olan bir oyuncuya, takımına 10yd kazandıran bir ileri
pas atıyor. KARAR: Kurala uygun. (Not: Aynı oyun alan golü dizilişinden de
yapılabilir.)
VIII. Numaralandırma istisnası A33, çizgide uç oyuncu A88’in hemen içinde pozisyon
alıyor. Top kalkmadan önce A88 geriye hareketlenerek bek pozisyonu alıyor ve
diğer taraftaki bir bek oyuncusu da çizgiye geçiyor. KARAR: Kuraldışı diziliş.
A33 artık çizgide en uçtaki oyuncu olduğundan top kalktığı anda diziliş
kuraldışıdır (canlı top faulü). Ceza – Bir önceki noktadan 5yd.
IV. (Swinging gate) Numaralandırma istisnası A33, çizgide sağ uç oyuncu olan ve
FY-30
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
topu kaldıran A85’in hemen solunda pozisyon alıyor. Bir saniye hareketsiz
kaldıktan sonra A85 hariç tüm oyuncular A85’in sağına geçiyor ve A33 artık
sağdaki en uç çizgi oyuncusu. KARAR: Bu dizilişteyken top kalkarsa A33
nedeniyle kuraldışı diziliş faulü. Top kalktığı anda A33 uç çizgi oyuncusu
olamaz. Ceza – Bir önceki noktadan 5yd
Defans Takımı Şartları – MADDE 5
Örnek Karar 7-1-5
I.
Topu kaldıran A1, topu geriye vermeden önce kaldırır ve B2 topu tokatlar ve
kayıp topu B3 geri kazanır. KARAR: A takımı ölü top faulü, hatalı top kaldırma.
Top, kurala uygun kaldırılmadığından ölü kalır. Ceza – Bir önceki noktadan 5yd.
II. A1 topu kurala uygun kaldırmaya başlar ama B2 topu tokatlar ve kayıp topu B3
geri kazanır. KARAR: B takımı ölü top faulü. Top ölü kalır. Ceza – Bir sonraki
noktadan 5yd. B takımı top kaldırılmadan topa dokunamaz. Top A takımındadır.
III. Top kalkmadan önce B1 tarafsız alanı geçer ve temas kurmadan çizgi
oyuncularının arkasında oyun kurucu veya vurucuya şarj gösterir. KARAR:
Tarafsız alanı geçen ve çizgi oyuncularının arkasında bir beke doğru
hareketlenen B1, A takımının dizilişine müdahale ediyor sayılır. Ceza – B takımı
ölü top faulü, ofsayt. Top ölü. Bir sonraki noktadan 5yd.
IV. Linebacker B56, tarafsız alanın 1yd gerisinde hareketsiz. Hücum takımı çıkış
sinyallerini verirken, B56 hücum çizgisine doğru hatalı çıkış yaptırma amaçlı şarj
gösterir. KARAR: Ölü top faulü, oyunu geciktirme. Bir sonraki noktadan 5yd.
Topun İleri Doğru Elden Ele Verilmesi – MADDE 6
Örnek Karar 7-1-6
I.
Pas tutma hakkı olan ve çizginin en ucunda bulunan A83, topu kaldıracak
oyuncunun hemen yanındadır (dengesiz T dizilişi). Oyun kurucu A10 kaldırılan
topu elden alır ve hemen A83’e iletir. KARAR: Topun hareketi ileri doğruysa ve
A83 topa dokunmadan A10’un elinden çıkmışsa bu kurala uygun bir ileri pastır.
A83 bir geri pas ya da topu elden almak için tamamen arkasına dönmüş olabilir
(kurala uygun) fakat eğer top kalktıktan hemen sonra top kendisine gelmişse
kurala uygun elden ele top vermenin şartları olan “geriye dönme” ve “hücum
çizgisinin 2yd gerisine gelme” durumlarının sağlanmamış olması yüksek
ihtimaldir.
BÖLÜM 2. Geri Pas ve Fumble
Saha Dışında – MADDE 4
Örnek Karar 7-2-4
I.
B20 kurala uygun bir ileri pasa (a) kendi gol alanında pasa arası yapar (b) kendi
3yd çizgisinde pas arası yapar ve momentumu onu kendi gol alanına taşır (c)
oyun sahasında pas arası yapar ve kendi gol alanını içine geriler. Her üç
durumda B20 gol alanı içinde topu fumble eder ve top 2yd çizgisinden saha
dışına çıkar. KARAR: Top fumble yapılan noktada B takımına aittir: (a)
touchback, (b) B-3yd’dan B takımı topu ve (c) safety (Kurallar 8-5-1, 8-6-1).
BÖLÜM 3. İleri Pas
Kuraldışı İleri Pas – MADDE 2
Örnek Karar 7-3-2
I.
Tackle box içinde olan ve mesafe kazanmaya çalışan oyun kurucu A10,
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
FY-31
civarında hiçbir A takımı pas tutucusu olmayan bir noktaya umutsuzca ve kasıtlı
bir ileri pas atar. KARAR: Kasten hatalı ileri pas (intentional grounding). Faulün
yapıldığı noktadan 5yd ve hak kaybı. Eğer Kural 3-4-4 geçerli değilse zaman
top kalkınca başlar (Kural 3-3-2-d-4).
II.
Yarı sonuna doğru ve 1dk’dan fazla zaman varken, A10 pas atacak bir oyuncu
göremez. Zamanı durdurmak için takım arkadaşlarının olmadığı bir noktaya ileri
pas atar. KARAR: Kuraldışı ileri pas. Ceza – Faulün yapıldığı noktadan hak
kaybı. Zaman top oyuna hazır işaretiyle başlar (Kurallar 3-3-2-e-14 ve 3-4-3).
III. Yarı sonuna doğru ve üçüncü hakta, top tutucu A4 kaldırılan topu muff eder ve
vurucu A3 kayıp topu yakalayarak hemen ileri doğru ve doğrudan yere giden bir
pas atar. KARAR: Kuraldışı ileri pas, zaman kazanmak için geçerli bir yöntem
değil. Ceza –Faulün yapıldığı noktadan hak kaybı. Eğer Kural 3-4-4 geçerli
değilse zaman top oyuna hazır işaretiyle başlar (Kural 3-3-2-e-14 ve 3-4-3).
IV. “Shotgun” dizilişinde kaldırılan top, oyun kurucu A12’nin üzerinden aşar. A12
topu geri kazanır ve hemen ileri ve yere doğru pas atar. KARAR: Kuraldışı ileri
pas, zaman kazanmak için kural dışı hareket. Ceza – Faulün yapıldığı noktadan
hak kaybı. Zaman top hazır işaretiyle başlar (Kurallar 3-3-2-e-14 ve 3-4-3).
V. Yarı sonuna doğru ve üçüncü hakta, A1 kaldırılan topu muff eder. A1 veya A4
topu geri kazanır ve hemen ileri ve yere doğru pas atar. KARAR: Kurala uygun.
VI. Yarı sonuna doğru ve üçüncü hakta, topu kaldıran oyuncunun 7yd gerisindeki
A1 kaldırılan topu yakalar ve hemen ileri ve yere doğru pas atar. KARAR:
Kurala uygun.
VII. Yarı sonuna saniyeler kala ve top oyuna hazırken, A takımı hemen hücum
çizgisine gelir, top oyun kurucu A12’ye kaldırılır ve o da topu hemen ileri doğru
ve yere atar. Top kalktığı anda A takımının dizilişi kuraldışıdır. Top ölü hale
geldiğinde kalan maç süresi 2sn’dir. KARAR: Kuraldışı diziliş. Ceza – Bir önceki
noktadan 5yd. Zaman top kalktığında başlar.
VIII. Oyun kurucu A10 kenar çizgisine doğru koşar, tackle box’ın dışına çıkar ve
attığı kurala uygun ileri pas bir defans çizgisi oyuncu tarafından tokatlanır ve
tarafsız alan gerisine düşer. KARAR: Kurala uygun. Top tokatlanmasa idi
tarafsız alanı geçecekti ve A10 kuralın prensibini yerine getirmiş oldu.
IX. A-40’ta 3 ve 5. A12 pas atmak için geri çekilir. Yoğun baskıyla A22’ye geri pas
atar ve A22 topu tackle box dışına taşır. A-35’te düşürülmek üzereyken A22
tarafsız alanı geçen ve en yakın A takımı oyuncusunun 20yd uzağına düşen bir
ileri pas atar. KARAR: Faul, kasten hatalı pas (IG). Tackle box kuralı sadece
kaldırılan topu doğrudan alan oyuncu için geçerlidir. Faul noktasından hak
kaybı. A-35’ten 4 ve 10. (Kural 7-3-2-h-İstisna)
X. A12 shotgun dizilişinde kaldırılan topu sektirir ve A63 topu tackle box içinde
kazanır. A63 tackle box dışına koşar ve tarafsız alan ilerisine tamamlanmamış
bir pas atar. KARAR: Kurala uygun. A63, kaldırılan top sonucu oluşan geri pası
ilk kontrol eden oyuncudur. (Kural 7-3-2-h-İstisna)
Pas Tutma Hakkının Saha Dışına Çıkarak Kaybedilmesi – MADDE 4
Örnek Karar 7-3-4
I.
Pas tutma hakkı olan A88, kendi isteğiyle saha dışına çıkar, sahaya döner ve
atılan ileri pasa ilk dokunan oyuncu olur. Bu dokunma B takımı gol alanında
gerçekleşir. KARAR: Kuraldışı dokunma. Ceza – Bir önceki noktadan hak
kaybı.
FY-32
II.
III.
IV.
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
Bir pas oyununda pas tutma hakkı olan A88, kendi isteğiyle saha dışına çıkar,
sahaya döner ve topa dokunmaz fakat başka bir oyuncu topa dokunurken
tutulur. KARAR: Pas tutma hakkı engellenmemiştir – A88’in pas tutma hakkı
yoktur. Tutma nedeniyle ceza – Bir önceki noktadan 10yd.
Pas tutucu A88, B1 tarafından saha dışına bloklanır ve 20yd boyunca saha
dışından koşar. Gol alanına girer ve bir ileri pası yakalar. KARAR: A88 hemen
sahaya dönmediği için kuraldışı dokunma faulü. Ceza – Bir önceki noktadan
hak kaybı.
Pas tutma hakkı olan A44 kenar çizgisi yakınında bir pas rotası koşar. Kurala
uygun bir ileri pas kendisine doğru gelirken yanlışlıkla kenar çizgisine basar,
sıçrar, topu havada muff eder, sahaya döner, topu sıkıca yakalar ve dizler yerde
ve top kontrolünde olduğu halde saha içinde yere düşer. KARAR: Kuraldışı
dokunma. Ceza – Bir önceki noktadan hak kaybı. A44 saha dışına bastığında
pas tutma hakkını kaybeder ve ikinci dokunmasından önce de geri
kazanmamıştır.
Topa Dokunma Hakkının Kazanılması veya Geri Kazanılması – MADDE 5
Örnek Karar 7-3-5
I.
B takımı, o bölgede pas bekleyen A1 saha dışındayken, kenar çizgisine doğru
gelen pasa dokunur. A1 saha içine girer ve pası yakalar. KARAR: Kurala
uygun. B takımı topa dokunduğu anda sahadaki tüm oyuncuların artık pas
tutma hakkı vardır.
Tamamlanmış Pas – MADDE 6
Örnek Karar 7-3-6
I.
İkisi de havalanmış iki rakip oyuncu havadaki topu eş zamanlı yakalar ve ikisi
de aynı anda saha içine iner. KARAR: Eş zamanlı pas yakalama, top pası atan
takımdadır (Kural 2-4-4).
İkisi de havalanmış iki rakip oyuncu havadaki topu eş zamanlı yakalar ve biri
II.
saha içine diğerinden önce iner. KARAR: Eş zamanlı pas yakalama değildir,
top yere ilk inen oyuncunun takımındadır (Kural 2-4-4).
III. Havadaki oyuncu kurala uygun bir ileri pası yakalar. Hala havadayken rakibinin
tackle’ına maruz kalır. Bu temasta bariz bir şekilde havada tutulur ve herhangi
bir yöne taşındıktan sonra saha içi veya dışında yere düşürülür. KARAR:
Tamamlanmış pas. Top oyuncunun hemen yere düşmesini engelleyecek
şekilde havada tutulduğu noktada ölüdür (Kural 4-1-3-p).
IV. Havadaki A80, A-30yd çizgisinde bir pas yakalar. Hala havadayken B40
tarafından tackle edilir ve A-34yd çizgisine taşınır ve düşürülür. KARAR: A34yd çizgisinden A takımı topu (Kural 5-1-3-a).
V. Havadaki A80, A-30yd çizgisinde bir pas yakalar. Hala havadayken B40
tarafından tackle edilir ve A-26yd çizgisine taşınır ve düşürülür. KARAR: A30yd çizgisinden A takımı topu (Kural 5-1-3-a İstisna).
VI. A86, B18 tarafından B-2yd çizgisinde kurala uygun saha dışına bloklanır.
Sahaya hemen dönme çabası içinde, saha dışından sıçrar ve havadayken
A16’nın ileri pasını yakalayarak gol alanında yere iner. KARAR: Touchdown
(Kurallar 4-1-3-c, 4-2-3-a, 7-3-4 İstisna ve 8-2-1-b).
VII. B33 saha dışından sıçrar ve A takımının kurala uygun ileri pasına pas arası
yapar. Top kontrolündeyken (a) oyun sahası içinde (b) B takımı gol alanında
yere iner ve tackle edilir. KARAR: B33 top hakimiyetini kaybedene ya da top ölü
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
FY-33
hale gelene dek top taşıyıcıdır. (a) B takımı için 1 ve 10. (b) Touchback (Kurallar
4-1-3-c, 4-2-3-a, 5-1-1-e ve 7-3-4).
Havalanmış ve pas tutma hakkı olan A89 bir ileri pasa dokunur ve topu (a) pas
tutma hakkı olan ve topu yakalayan A80’e, (b) pas arası yapan B27’ye doğru
yönlendirir. KARAR: Kurala uygun ve her iki durumda top canlı. A89 bir ileri
pasa kural uygun elle vurmuştur (batting) (Kurallar 2-4-3, 2-11-3 ve 9-4-1-a).
Havadaki A85 bir ileri pas yakalar ve yere önce sol ayağı değecek şekilde saha
içine düşer. Yerle temas ettiği anda top kontrolünü kaybeder ve top yere çarpar.
KARAR: Tamamlanmamış pas. Oyuncu yerle temasında top kontrolünü
kaybederse pası tamamlamış sayılmaz.
Havadaki A85 bir ileri pas yakalar ve yere önce sol ayağı değecek şekilde saha
içine düşer. Yerle temas ettiği anda top kontrolünü kaybeder ve top yere
düşmeden tekrar yakalar. KARAR: Tamamlanmış pas. Oyuncu yerle temasında
top kontrolünü kaybederse ama saha içinde ve yerde iken kayıp top yere
değmeden top kontrolünü tekrar kazanırsa pası tamamlamış sayılır.
Havadaki A85 bir ileri pas yakalar ve yere önce sol ayağı saha içinde değecek
şekilde saha dışına düşer. Yerle temas ettiği anda top kontrolünü kaybeder.
KARAR: Topun yere değmesinden bağımsız olarak tamamlanmamış pas çünkü
oyuncu saha dışındadır.
A85, B-2yd çizgisinde ileri uzanarak bir ileri pas yakalar ve pası yakalama
çabası içinde düşmektedir. A85 gol alanı içinde yere düştüğü anda topun
kontrolünü kaybeder ve top yere çarpar. KARAR: Tamamlanmamış pas. Topu
yakalamaya çalışırken kendiliğinden düşen oyuncu, yerle temasıyla birlikte topu
kontrol edemezse pas tamamlanmış sayılmaz.
A85 gol alanında bir ileri pası yakalar ve havadayken bir defans oyuncusu
kendisine çarparak A85’i düşürür. Yere temas ettiği anda top kontrolünü
kaybeder ve top yere çarpar. KARAR: Tamamlanmamış pas. Kurala uygun pas
yakalama şartlarını sağlamadan önce havada tackle edilmiş bir pas tutucu yere
indiğinde topu kontrol edebilmelidir.
Havadaki A80, kurala uygun bir ileri pas yakalar. Topu ellerinde sıkıca tutar ve
düşerken vücudundan önce yere ilk olarak topun ucu temas eder. A80 topu
hala sıkıca tutuyordur ve tutuşu topun yere çarpmasından etkilenmemiştir.
A80’in dizleri yere değer ve top hala kontrolündedir. KARAR: Tamamlanmış
pas.
Kenar çizgisi yakınında havalanmış A80, kurala uygun bir ileri pas yakalar.
Yüzü saha içine dönük olarak yere düşerken (a) kendisi saha dışına düşmeden
önce ayak parmaklarını bariz şekilde saha içinde sürükler, (b) ayak parmakları
yere dokunur ve topuğu kenar çizgisi üzerine iner. Her iki durumda düştüğünde
top kontrolünü kaybetmez. KARAR: (a) Tamamlanmış pas. (b)
Tamamlanmamış pas. Parmak ve topuğun kesintisiz hareketi tek bir harekettir
ve yorum gereği saha dışına düştüğünden pas tamamlanmış sayılmaz.
Tamamlanmamış Pas – MADDE 7
Örnek Karar 7-3-7
I.
Bir oyuncu, kenar çizgilerinden birine basarken bir ileri pasa dokunur. KARAR:
Top saha dışında, tamamlanmamış pas ve hücum hakkı kullanıldı. Dokunan
oyuncunun pas tutma hakkı olup olmaması bu kararı etkilemez (Kural 4-2-3-a).
II.
A-6yd çizgisinden 4 ve 9. A1 mesafe kaybetmemek için kendi gol alanından
FY-34
III.
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
kasten hatalı pas (IG) atar. KARAR: B takımı safety kararını seçebilir. Cezayı
reddederlerse A-6yd çizgisinden B takımına 1 ve gol.
A-6yd çizgisinden 3 ve 9. A1 kendi gol alanından aynı hak içinde ikinci bir ileri
pas atar. B2 pas arası yapar, ilerler ve A-20yd çizgisinde düşürülür. KARAR: B
takımı safety kararını seçebilir. Cezayı reddederlerse A-20yd çizgisinden B
takımına 1 ve 10.
Kuraldışı Temas ve Pas Tutma Hakkının Engellenmesi – MADDE 8
Örnek Karar 7-3-8
I.
Tarafsız alan ilerisinde kurala uygun bir ileri pası savunan B takımı oyuncusu,
topa arkası dönük şekilde pası yakalamaya çalışan A takımı oyuncusunun
yüzüne doğru kollarını sallar. A takımı oyuncusu pası yakalamaya çalışırken
defans oyuncusuna çarpar. KARAR: Pas tutma hakkının engellenmesi,
otomatik ilk hak. B takımı oyuncusu pası yakalamaya çalışmıyordu.
II.
Tarafsız alanın 15yd ilerisindeki pas tutucu A80, yüzünü tarafsız alana döner.
Gelen pas kollarını havaya kaldırmış A80’in çok üstünden geçer.
Yakalanamayacak pas sırasında B2, A80’i yüz maskesinden tutarak çeker.
KARAR: Pas tutma hakkının engellenmesi değil kişisel fauldür (Kural 9-1-12-a).
Ceza – Bir önceki noktadan 15yd, otomatik ilk hak. Bariz/aşırı faullerde
diskalifiye.
III. En yakın iç çizgi oyuncusundan 10yd açıktaki A83, saha ortasına doğru çapraz
pas rotası (slant rotası) koşar. Top atılmadan önce B1 kurala uygun bir blokla
A80’i yere düşürür. KARAR: Blok bel altına değilse kurala uygun (Kural 9-1-6).
IV. Top kalktığı anda A88 tackle oyuncusundan 10yd açıkta ve çizgide, A44 ise
onun 4yd içinde ve bek pozisyonundadır. Pas atılmadan hemen önce A88,
tarafsız alanın 5yd ilerisinde B1’e temas eder. Pas A44’e gelir ve A44 ileri ve
A88’in B1’e temas ettiği noktanın dışına doğru koşar. KARAR: A takımı faulü,
hücum takımı tarafından pas tutma hakkının engellenmesi. Ceza – Bir önceki
noktadan 15yd.
V. Top atılmadan önce pas tutucu A88, B1’e doğru 4yd dümdüz koşar ve tam
önünde durur. B1, A88’i iter ve A88, B1’le temas kurmak için ellerini kullanır.
KARAR: Eğer tarafsız alan ilerisine ileri pas atılırsa hücum takımı tarafından
pas tutma hakkının engellenmesi faulü. Ceza – Bir önceki noktadan 15yd.
VI. Top atılmadan önce pas tutucu A88, saha ortasına doğru çapraz pas rotası
(slant) koşar ve B1 onu bloklamaya çalışır. A88, ondan kurtulmak için ellerini
kullanır. KARAR: Eğer tarafsız alan ilerisine ileri pas atılırsa hücum takımı
tarafından pas tutma hakkının engellenmesi faulü. B1’in teması tarafsız alan
ilerisinde ve bel altına ise B takımı da faul yapmış olur, canlı top faulleri birbirini
götürür ve hak tekrarlanır.
VII. Spread pas tutucu A88, 10yd ileri koşar ve sağa 90derece döner (cross out
rotası). Yakalanabilir bir ileri pas atıldıktan sonra B2, A88 topa dokunmadan
önce oyuncuya tackle veya blok yapar, onu iter ya da tutar. KARAR: B takımı
faulü, pas tutma hakkının engellenmesi. Ceza – Faul noktasından A takımına
otomatik ilk hak.
VIII. Tight end A80, 10yd ileri koşar ve kale direklerine doğru yönlenir (post rotası).
B1, 1yd gerisinde ve dışındadır. Kurala uygun bir ileri pas atıldıktan sonra B1,
top A80’in elleri üzerinden geçerken oyuncuya tackle veya blok yapar, onu iter
ya da tutar. KARAR: B takımı faulü, pas tutma hakkının engellenmesi. Ceza –
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
FY-35
Faul noktası bir önceki noktadan 15yd mesafede ise A takımına otomatik ilk
hak, değilse bir önceki noktadan 15yd ceza ve otomatik ilk hak.
Top atılmadan önce veya sonra A88 ve B2 çok yakın koşuyorlar. Ayakları
birbirini karışıyor ve düşüyorlar. Kasıtlı bir çelme yok. KARAR: Faul yok.
Top atılmadan önce A88 ve B2 tarafsız alanın 15yd ilerisinde omuz omuza
koşuyorlar. A88 kenar çizgisi tarafında. A88 içeri kırar, B1 durur ve çarpışırlar.
KARAR: Top atılmadığı için faul yoktur.
Top atılmadan önce A88 ve B2 tarafsız alanın 15yd ilerisinde omuz omuza
koşuyorlar. A88 kenar çizgisi tarafında. Kaleye doğru bir pas atılır. A88
yakalanabilir pası tutmak için içeri kırar, B1 durur ve topa hamle yapmaz ve
çarpışırlar. KARAR: B takımı faulü, pas tutma hakkının engellenmesi. Ceza –
Bir önceki noktadan 15yd ve otomatik ilk hak.
Slot back A44, arka alandan gol çizgisi pilonuna doğru 25yd’lık düz bir rota
koşar. Top atıldığı anda defansın en gerisindeki oyuncu olan B1, A44 ile pilonun
arasındadır. Yakalanabilir pas yere düşmeden önce B1 kasten yavaşlar ve A44
ile çarpışırlar. KARAR: B takımı faulü, pas tutma hakkının engellenmesi. Ceza
– Bir önceki noktadan 15yd ve otomatik ilk hak.
Tight end A80, 25yd’lık düz bir rota koşar, ve burada defansın en gerisindeki
oyuncu olan B1’le top atılmadan önce veya sonra temas ederler. Top
kalktığında A80’in ters tarafında dizilmiş pas tutucu A88, bu temasın gerisinden
geçerek pası yakalar. KARAR: A takımı faulü, hücum takımının pas tutma
hakkını engellenmesi. Ceza – Bir önceki noktadan 15yd.
B-5yd çizgisinden 4 ve gol. A takımının kurala uygun ileri pası tamamlanamaz
ama B takımı 1yd çizgisi veya gol alanında pas tutma engellemesi yapar.
KARAR: A takımına 2yd çizgisinden 1 ve gol.
A80 ve B60, tarafsız alan ilerisindeki A80’e atılan pası yakalamaya çalışıyorlar.
Pas yüksek ve hakemlerce yakalanamaz olarak belirtiliyor. Top üstlerinden
geçerken A80, B60’ı göğsünden itiyor. KARAR: Faul yoktur.
A80 ve B60, tarafsız alan ilerisindeki A80’e atılan pası yakalamaya çalışıyorlar.
Topu yakalama çabası içinde olmayan A14, tarafsız alan ilerisinde, pas
atılmadan önce veya sonra B65’i blokluyor. KARAR: A takımı faulü, hücum
takımının pas tutma hakkını engellenmesi. Ceza – Bir önceki noktadan 15yd.
Temas ile Engellenme – MADDE 9
Örnek Karar 7-3-9
I.
Tarafsız alan ilerisine atılan kurala uygun bir pas, pas tutma hakkı olan
herhangi bir oyuncu tarafından tiplenir, muff edilir veya bir hakemden seker. Top
hala havadayken, herhangi bir takım tutma faulü ya da tarafsız alan ilerisindeki
bir oyuncuyu engelleme faulü yapar. KARAR: Topa dokunulduktan sonra tutma
hakkının engellenmesi durumu ortadan kalkar. Kayıp top sırasında gerçekleşen
faul olarak uygulanır. Ceza – Bir önceki noktadan 10 veya 15yd (Kural 9-3-6).
II.
Tarafsız alan gerisine atılan kurala uygun bir pasta A1, B1’e göre avantajlıdır ve
B1, A1’i ittiğinde topu yakalamak üzeredir. Pas tamamlanamaz. KARAR: Kurala
uygun. Tarafsız alan gerisinde pas tutma hakkının engellenmesi durumu
ortadan kalkar (Kurallar 7-3-9-d, 9-1-5 İstisna 4 ve 9-3-3-c İstisna 5).
Saha İlerisinde Pas Tutma Hakkı Olmayan Oyuncu – MADDE 10
Örnek Karar 7-3-10
I.
Pas tutma hakkı olmayan çizgi oyuncusu A70, tarafsız alanın 3yd’dan daha
FY-36
II.
KURAL 7 / TOPU KALDIRMA VE PAS ATMA
ilerisine çıkar, kimseye temas etmez ve A10 tarafsız alanı geçen bir ileri pas
atmadan önce tarafsız alana geri döner. KARAR: Saha ilerisinde pas tutma
hakkı olmayan oyuncu. Ceza – Bir önceki noktadan 5yd.
Pas tutma hakkı olmayan çizgi oyuncusu A70, tarafsız alanın 1yd ilerisinde
rakibiyle temas kurar. Rakibi B4’ü tarafsız alanın 3yd’dan daha ilerisine sürer ve
A10 tarafsız alanı geçen bir ileri pas atmadan önce tarafsız alana geri döner.
KARAR: A takımı faulü, saha ilerisinde pas tutma hakkı olmayan oyuncu veya
hücum takımının pas tutma hakkını engellemesi. Ceza – Bir önceki noktadan
5yd veya 15yd (Kural 7-3-8-b).
Topa Kuraldışı Dokunma – MADDE 11
Örnek Karar 7-3-11
I.
Yarı sonuna doğru, tackle box içindeki oyun kurucu A10, mesafe kaybetmemek
için umutsuzca bir ileri pas atar ve pas tutma hakkı olmayan A58 topu
yakalamaya çalışırken topa dokunur. Pas tamamlanamaz. KARAR: Kasten
hatalı pas (intentional grounding). Pas kuraldışı olduğu için kuraldışı dokunma
cezası söz konusu değildir. Ceza – Pasın atıldığı noktadan hak kaybı. Zaman
top kalktığında başlar (Kurallar 3-3-2-d-4 ve 7-3-2-h). Hak sırasında zaman
biterse devre uzatılmaz.
II.
Top, A-10yd çizgisinden kaldırılır. A10 geriye kaçar ve sonrasında pas tutma
hakkı olmayan ve kendi gol alanında bulunan A70’e bir ileri pas atar. A70, (a)
topu yakalamaya çalışır, dokunur fakat pas tamamlanamaz, veya (b) pası
yakalara ve kendi gol alanında düşürülür, veya (c) pası yakalar, ilerler ve A-3yd
çizgisinde düşürülür. KARAR: (a) B takımı cezayı kabul ederek A takımını 5yd
gerileterek hak tekrar ettirir, veya cezayı reddederek hak düşürür. (b) Top A
takımının impetus’u ile gol alanında ölmüştür. B takımı safety seçebilir veya bir
önceki noktadan ceza uygulatabilir. (c) B takımı cezayı reddederse hak
geçerlidir ve ölü top noktası (3yd çizgisi), B takımı için cezanın
uygulanmasından daha avantajlıdır [Not: Her üç durumda da bölgedeki pas
tutma hakkı olan A takımı oyuncuları veya A10’un konumuna bağlı olarak
kasten hatalı pas cezası söz konusu olabilir] (Kural 10-1-1-b). Kasten hatalı pas
kararı çıkarsa, kuraldışı dokunma faulü ortadan kalkar.
Kural 8
Sayı Yapma
BÖLÜM 2. Touchdown
Yapılış Şekli – MADDE 1
Örnek Karar 8-2-1
I.
Top taşıyıcı A1, sayı yapmak isterken, sağ kenar çizgisi ile gol çizgisi
kesişimindeki pilona sağ ayağıyla çarpar. Bu sırada topu taşıdığı sağ kolu açık
ve top hiza olarak sağ kenar çizgisi dışındadır. KARAR: Touchdown olup
olmadığı, topun kural gereği ölü hale geldiği anda gol çizgisi hizasını (bu
örnekte saha içi veya dışından) geçip geçmediğine bağlıdır (Kurallar 4-2-4-d ve
5-1-3-a).
II. Saha içinde ilerleyen top taşıyıcı A1, 2yd çizgisinde havalanır. Oyuncunun
kontrolündeki top havadayken pilonun üstünden geçer. KARAR: Touchdown
(Kural 4-2-4-d).
III. Havalanmış top taşıyıcı A21’in kontrolündeki top, 1yd çizgisi üzerinden saha
dışına geçer, oyuncu kontrolünde pilon hizasının gerisine (gol alanı yanında
saha dışında) kadar gelir ve A21’in kontrolünde saha dışında ölü olarak belirtilir.
KARAR: Top 1yd çizgisinde ölü sayılır (Kurallar 2-12-1 ve 4-2-4-d).
IV. Oyun kurucu A12, B takımı gol alanındaki takım arkadaşına tamamlanmış bir
ileri pas atar. (a) A12 pas attığı anda tarafsız alanın ilerisindedir. (b) Pası tutan
oyuncunun forma numarası 73’tür. KARAR: Her iki durumda da touchdown
verilmez. Ceza B takımının seçeneklerine göre uygulanır.
V. Top taşıyıcı A22, B-1yd çizgisinden gol çizgisine dalışa geçer. Kontrolündeki top
(a) pilona dokunur, (b) pilonun üzerinden geçer, (c) pilonun içinden gol çizgisini
geçer. Sonra A22, gol çizgisinin 3yd ilerisinde saha dışına düşer. KARAR: Her
üçü de touchdown. Tüm durumlarda top gol çizgisi hizasını geçmiştir.
VI. Top taşıyıcı A22, sağ taraftaki gol çizgisi pilonuna doğru koşmaktadır. B-2yd
çizgisinde dalışa geçer veya rakibi tarafından bloklanarak havalanır. A22’nin
sağ elindeki top 1yd çizgisinde saha dışına geçer, ve sonra A22 (a)
havadayken sol eli veya ayağıyla pilona dokunur, (b) ilk olarak gol çizgisinin 3yd
gerisinde yere dokunur. KARAR: (a) Touchdown. A22 pilona dokunurken gol
çizgisi yanlara doğru hayali olarak uzatılmış kabul edilir. (b) Touchdown değil.
A22 ilk olarak saha dışına dokunduğu için gol çizgisi uzatılmış kabul edilmez.
Top B-1yd çizgisinden çıkmış sayılır.
VII. Top taşıyıcı A22, sağ taraftaki gol çizgisi pilonuna doğru koşmaktadır. Açık olan
sağ elindeki top pilonun sağından geçer (saha dışına geçmiştir). A22, saha
dışına çıkmadan önce (a) gol çizgisine, (b) gol çizgisine santimler kala kenar
çizgisine basar. KARAR: (a) Touchdown. A22 gol alanına dokunduğu için gol
çizgisi yanlara doğru hayali olarak uzatılmış kabul edilir. (b) Touchdown değil.
A22 ilk olarak saha dışına dokunduğu için gol çizgisi uzatılmış kabul edilmez.
Top A22’nin çizgiye bastığı noktadan saha dışına çıkmış sayılır.
VIII. Top taşıyıcı A22, sağ taraftaki gol çizgisi pilonuna doğru koşmaktadır ve top sağ
elindedir. Top (a) pilonun hizasını geçmeden hemen önce, (b) pilonun hemen
FY-37
FY-38
IX.
X.
KURAL 8 / SAYI YAPMA
sağında (saha dışı üzerinde) pilon hizasındayken, ayağı pilona değer. KARAR:
Her iki durumda da touchdown yok. Pilon saha dışı sayıldığı için ayağı pilona
değdiği anda top ölü sayılır ve henüz gol çizgisini geçmemiştir.
Top taşıyıcı A1defans tarafından gol çizgisine yakın yakalanır ve sağ kenar
çizgisinin hemen içinde ilerlemesi durur. Durdurulduğu anda top elindedir ve
topu, gol çizgisinin ötesine (a) pilonun içinden, (b) pilonun dışından (saha
dışından) uzatır. KARAR: Touchdown. Top gol çizgisi hizasına geldiği anda ölü
hale gelir. (b) Touchdown değil çünkü vücudunun hiçbir kısmı gol alanı ya da
pilona dokunmuyor. Bu durumda gol çizgisi uzatılmış sayılmaz.
Top taşıyıcı A33 sayıya koşuyor. Topu son 1yd içinde düşürüyor ve sayı
yaptığını zannederek gol alanı içinden geçip takım alanına koşuyor. Hiçbir
hakem touchdown işareti vermiyor. Düşen top gol çizgisinin hemen içinden ya
da dışından sekip gol alanına yuvarlanıyor, kendiliğinden duruyor ve kimse topu
almaya yönelik hamle yapmıyor. KARAR: Touchdown. Top öldüğü noktada
topa son hakim olan takıma aittir. Tanım gereği rakip gol alanında fumble kabul
edilerek touchdown verilir.(Kural 7-2-5)
BÖLÜM 3. Ekstra Hak
Yapılış Şekli – MADDE 1
Örnek Karar 8-3-1
I.
Ekstra sırasında, B takımı kendi gol alanında önce topu kazanır ve sonra
fumble eder. A takımı gol alanında topu geri kazanır. KARAR: B takımı top
hakimiyetini aldıktan sonra fumble yapabilir. A takımına touchdown sonucu 2
puan verilir (Karar 8-3-2-d-1).
II.
B19, A takımının bloklanmış ekstra alan golü denemesine tarafsız alan
ilerisinde ilk dokunan oyuncudur ve topu kendi gol alanına muff eder. A66 topu
gol alanında geri kazanır. KARAR: A takımına 2 puan verilir.
Sayı Yapma Fırsatı – MADDE 2
Örnek Karar 8-3-2
I.
Ekstra hak sırasında B2, A takımının fumble’ı sırasında topa yeni bir impetus
yükler ve top kendi gol alanına gider. B takımı topu kendi gol alanında geri
kazanır. KARAR: Safety, A takımına 1 puan verilir (Kurallar 8-3-1 ve 8-5-1).
II.
Ekstra hak sırasında B2, A takımının fumble’ı sırasında topa ayakla vurur ve top
kendi gol alanına gider. B takımı topu kendi gol alanında ve yerdeyken geri
kazanır. KARAR: Safety, A takımına 1 puan verilir veya A takımı kuraldışı
ayakla vuruş cezasını kabul ederek (Kurallar 8-3-1 ve 8-3-3-b-1) hak tekrarı
yapabilir.
III. Bir puanlık ekstra denemesinde B2, A takımının vuruşunu bloklar. Tarafsız alanı
geçmeyen topu A2 geri kazanır ve topu B takımı gol alanına ilerletir. KARAR:
A takımına 2 puan verilir (Kural 8-3-1).
IV. Bir puanlık ekstra denemesinde B2, A takımının vuruşunu bloklar. Tarafsız alanı
geçen topu A2 geri kazanır. KARAR: A2’nin topa dokunduğu noktada top
ölüdür. Ekstra hak başarısızdır.
V. Bir puanlık ekstra denemesinde A takımının vuruşu bloklanır. Tarafsız alanı
geçen ve kimsenin dokunmadığı top (a) B3 tarafından 1yd çizgisinde geri
kazanılır, (b) gol alanında yere çarpar. KARAR: (a) B3 topu ilerletebilir. (b) Top
ölüdür ve ekstra hak başarısızdır (Kural 8-3-1).
KURAL 8 / SAYI YAPMA
FY-39
VI.
Bir puanlık ekstra denemesinde A takımının vuruşu bloklanır. B3 topu geri
kazanır ve A takımı gol çizgisine koşar. B3’ün koşusu sırasında B4 arkadan bel
altı blok yapar. KARAR: Sayı yok, ekstra hak başarısız ve ceza kural gereği
reddedilir (Kural 8-3-4-b).
VII. Ekstra hakta B1, A takımının ileri pasını kendi gol alanında yakalar. Topla A
takımı gol alanına girer ve (a) koşu sırasında faul olmaz, (b) B3 koşu sırasında
arkadan bel altı blok yapar, (c) A2 koşu sırasında faul yapar. KARAR: (a) B
takımına 2 puan. (b) Sayı yok, ekstra hak başarısız ve ceza kural gereği
reddedilir. (c) B takımına 2 puan, A takımı faulü kural gereği reddedilir (Kurallar
8-3-1 ve 8-3-4-a ve b).
VIII. Ekstra hakta, A1 kaldırılan topu elden alırken muff eder ve topu geri kazanan
A2 touchdown’a koşar. KARAR: A takımına 2 puan (Kural 2-11-2).
IX. Bir puanlık ekstra denemesinde A takımının vuruşu bloklanır. B75 topu 2yd
çizgisinde geri kazanır. B75 ilerlemeye çalışırken topu fumble eder, top gol
alanına yuvarlanır ve B61 topu kazandığı anda düşürülür. KARAR: Safety, A
takımına 1 puan (Kural 8-1-1).
Ekstra Hakta Top El Değiştirmeden Önceki Fauller – MADDE 3
Örnek Karar 8-3-3
I.
Ekstra hakta A takımının kurala uygun, dokunulmamış ve tarafsız alanı geçen
topu havadayken faul yapılır. KARAR: Faulü A takımı yaparsa, vuruş
başarısızsa ve B takımı topu yakalayamazsa ekstra hak biter. Vuruş başarılıysa
ceza bir önceki noktadan uygulanır. Faulü B takımı yaparsa ve vuruş
başarılıysa, A takımı sayıyı kabul edebilir ya da ceza uygulandıktan sonra tekrar
hücum etmek isteyebilir. Ekstra haklarda PSK uygulaması yapılmaz. B
takımının başarılı ekstra haklarda yaptığı kişisel fauller bir sonraki serbest vuruş
ya da uzatma devrelerinde bir sonraki hakimiyet başlangıç noktasından
uygulanır. Vuruş başarılı değilse A takımı cezayı kabul ederek hak tekrarı
yapabilir.
II.
Maç süresi bittikten sonra yapılan ekstra hak sırasında her iki takım da faul
yapar ve B takımı top hakimiyeti kazanamaz. KARAR: Bir önceki noktadan hak
tekrarı.
III. Ekstra hakta, A takımı topu B takımı gol alanına taşır ya da gol alanında bir pas
tamamlar, fakat koşu sırasında veya pastan önce hücum çizgisi gerisinde faul
yapar. KARAR: Hak tekrarı topun ceza ile taşındığı noktadan yapılır. İç sınır
çizgileri arasında topu kaldırmak için nokta seçimi sadece B takımı faullerinde
geçerlidir.
IV. Ekstra hakta, B takımı bir ileri pasa pas arası yapmadan önce her iki takım da
faul yapar. Dönüş koşusu sırasında (a) B23 arkadan bel altı blok yapar, (b) A18
top taşıyan oyuncuyu yüz maskesinden tutarak düşürür. KARAR: Her iki
durumda fauller birbirini götürür ve hak tekrarlanır.
V. Ekstra hakta, B79 top kalktığı anda tarafsız alandadır. B20 bir ileri pasa pas
arası yapar ve A55 onu yüz maskesinden tutarak düşürür. KARAR: Fauller
birbirini götürür ve hak tekrarlanır.
Ekstra Hakta Top El Değiştirdikten Sonraki Fauller – MADDE 4
Örnek Karar 8-3-4
I.
B15, A takımı ileri pasını yakalar ve koşarken A19 tarafından yüz maskesinden
tutularak düşürülür. KARAR: Ekstra hak biter, ceza kural gereği reddedilir.
FY-40
II.
III.
IV.
KURAL 8 / SAYI YAPMA
B1, A takımı ileri pasını yakalar ve koşarken B2 kendi gol alanında arkadan bel
altı blok yapar. KARAR: Ekstra hak biter, ceza kural gereği reddedilir.
İki puanlık bir ekstra denemesinde, A takımına kuraldışı oyuncu kaydırma
nedeniyle bayrak atılır. B21 bir kayıp topu geri kazanır ve touchdown’a
koşarken B45 arkadan blok yapar ve A80 yumrukla karşılık verir. KARAR: A80
diskalifiye edilir. Fauller birbirini götürür, hak tekrarlanmaz ve ekstra hak biter.
İki puanlık bir ekstra denemesinde, A takımına kuraldışı oyuncu kaydırma
nedeniyle bayrak atılır. B21 bir kayıp topu geri kazanır ve touchdown’a
koşarken A80 rakibine yumruk atar. KARAR: Sayı geçerlidir, B takımı 2 puan
alır. A80 diskalifiye edilir ve kişisel faulün cezası bir sonraki noktadan uygulanır.
BÖLÜM 4. Alan Golü
Bir Sonraki Oyun – MADDE 2
Örnek Karar 8-4-2
I.
B-40yd çizgisinden 4 ve 8. A takımının dokunulmamış alan golü denemesi B7yd çizgisinde kendiliğinden durur. KARAR: B-40yd çizgisinden B takımı topu.
II. B-40yd çizgisinden 4 ve 8. A takımının alan golü denemesi B-10yd çizgisinde
B1’e çarpar ve 5yd çizgisinden saha dışına çıkar. KARAR: B-5yd çizgisinden B
takımı topu.
III. B-40yd çizgisinden 4 ve 8. A takımının dokunulmamış alan golü denemesi 3yd
çizgisinde yerden seker ve gol alanında B1 tarafından yakalanır. B1 dizini yere
koyar. KARAR: Touchback (Kural 8-6-1-b). 20yd çizgisinden B takımı topu.
IV. B-40yd çizgisinden 4 ve 8. A takımının başarısız alan golü denemesi saha
dışına çıkar. KARAR: 20yd çizgisinden B takımı topu.
V. A takımının başarısız alan golü denemesi tarafsız alan ilerisinde yerden seker,
tarafsız alan gerisine geçer ve topu geri kazanan B1 rakip gol alanına koşar.
KARAR: Touchdown (Kural 6-3-5).
VI. B-18yd çizgisinden 4 ve 6. A takımının başarısız alan golü denemesi tarafsız
alan ilerisinde yerden seker ve tarafsız alan gerisine B-28yd çizgisine sekerek
saha dışına çıkar veya herhangi bir oyuncu tarafından yakalanır ve öldürülür.
Topa tarafsız alan ilerisinde dokunulmamıştır. KARAR: B-28yd çizgisinden B
takımına 1 ve 10 (Kurallar 6-3-5, 6-3-6 ve 6-3-7).
BÖLÜM 5. Safety
Yapılış Şekli – MADDE 1
Örnek Karar 8-5-1
I.
A10 kendi gol alanına kaldırılan topla düşürülür ve topun bir kısmı gol çizgisi
üzerinde bir kısmı da oyun sahası içindedir. KARAR: Safety. Topun bir kısmının
gol çizgisi üzerinde olması yeterlidir.
II. Bir hücum vuruşu, tarafsız alanı geçemez veya tarafsız alan ilerisinde ilk olarak
B takımı oyuncuları tarafından topa dokunulur veya dokunulmadan seker.
Sonuçta top vuran takım gol alanına geri döner ve A takımı hakimiyetinde ölü
hale geçer. KARAR: Safety (Kural 8-7-2-a).
III. B1 ekstra olmayan bir hakta bir ileri pası kendi gol alanının gerilerinde yakalar,
ilerlemeye çalışır ama gol alanından çıkamaz ve düşürülür. Koşu sırasında B2,
A1’e gol alanında arkadan bel altı blok yapar. KARAR: B2’nin faulü nedeniyle
safety.
IV. B1, kendi 5yd çizgisi ile gol çizgisi arasında bir pas, fumble veya vuruş yakalar
KURAL 8 / SAYI YAPMA
FY-41
ve momentum ile gol alanına girer. Top gol alanında kalır ve B takımı
hakimiyetinde ölü hale gelir. KARAR: Top yakalandığı noktada B takımına aittir.
V. B1, kendi 5yd çizgisi ile gol çizgisi arasında bir pas, fumble veya vuruş yakalar
ve momentum ile gol alanına girer. Top ölmeden önce B2 gol alanında arkadan
bel altı blok yapar. KARAR: Ceza nedeniyle safety. Temel nokta B1’in topu
yakaladığı noktadır ve faul bunun gerisinde yapıldığı için topu gol alanına taşır.
VI. A takımını fumble ya da geri pası yere çarpar. B takımı topu yakalamak isterken
muff eder, fakat top A takımı gol alanına girer. Burada top A takımı
hakimiyetinde ölür veya saha dışına çıkar. KARAR: Safety. Impetus fumble
veya geri pasa atfedilir (Kural 8-7-2-a).
VII. A36, kendi gol alanından degaj yapmak ister ama topu muff eder. Topu geri
kazandığında gol çizgisi ile kenar çizgisi kesişimindeki pilona ayağı çarpar.
KARAR: Temas anında top tamamen gol çizgisinin gerisinde ise safety. A36
pilona dokunduğunda topun en uç noktası öldüğü noktadır (Kurallar 2-31-3 ve
4-2-4-d).
VIII. B40 kendi 4yd çizgisinde pas arası yapar. Momentumla kendi gol alanına
giderken 1yd çizgisinde topu fumble eder ve (a) yine kendisi fumble’ı gol
alanında geri kazanır, (b) takım arkadaşı B45 fumble’ı gol alanında geri kazanır.
KARAR: Her iki durumda da safety.
IX. B47, B-3’te pas arası yapar. Momentum ile kendi gol alanına girer ve topu
düşürür. Top oyun alanına geri seker. A33 topu B-2’de kapar ve aldığı darbe ile
düşürür. Top gol alanına seker ve saha dışına çıkar. KARAR: Touchback. B20’den B takımına 1 ve 10. Momentum kuralı sadece top gol alanında kalır ve
orada ölü hale gelirse geçerlidir. (Kural 8-6-1)
X. B-20’den 3 ve 5. B44 kendi gol alanında bir ileri pasa pas arası yapar ve sonra
topu düşürür. Top oyun sahasına yuvarlanır ve buradaki itiş kakışla tekrar gol
alanına seker ve (a) B44 topu yerdeyken kontrol eder, (b) top gol alanından
saha dışına çıkar. KARAR: (a) ve (b) safety. A takımına 2 sayı. Topun ikinci kez
gol alanına girme nedeni B44’ün topu düşürmesidir. Top gol alanında kalmadığı
için momentum kuralı geçerli olmaz. (Kural 8-7-2)
BÖLÜM 6. Touchback
Ne Zaman Verileceği – MADDE 1
Örnek Karar 8-6-1
I.
A takımı fumble’ı, B gol çizgisindeki pilona çarpar. KARAR: Touchback. 20yd
çizgisinden B takımı topu (Kural 7-2-4-b).
II.
B1, A takımının kurala uygun ileri pasını kendi gol alanında yakalar ve A1 topu,
B1’in elinden söküp alır. KARAR: Touchdown. Top pas arası yapıldığı anda
otomatik olarak ölü hale gelmez fakat A1 topu geri kazandığı anda ölür. Yine de
bu pozisyonda hakem takdiri söz konusudur: B1 bariz olarak ilerleme çabası
göstermiyor ve touchback’e razı görünüyorsa, karar touchback olabilir.
III. B-20’den 3 ve 5. B44 kendi gol alanında bir ileri pasa pas arası yapar ve sonra
topu düşürür. Top oyun sahasına yuvarlanır ve buradaki itiş kakışta A33 topa
ayakla vurur ve top gol alanına yuvarlanıp buradan saha dışına çıkar. KARAR:
B takımına B-30’dan 1 ve 10. Oyun sonucu touchback ve kuraldışı ayakla vuruş
nedeniyle oluşan 10yd cezanın uygulanması için temel nokta B-20. Touchback,
A33’ün topa vurmasıyla oluşan yeni impetus nedeniyledir. (Kurallar 2-16-1-a, 87-1, 10-2-2-d-2(a))
FY-42
KURAL 8 / SAYI YAPMA
BÖLÜM 7. Sorumluluk ve İmpetus
İlk İmpetus – MADDE 2
Örnek Karar 8-7-2
I.
B gol alanına yaklaşan top taşıyıcı A1, B1’in topu tokatlaması veya yandan
yaptığı tackle nedeniyle topu kaybeder. Top B gol alanına girer ve burada B
takımı tarafından geri kazanılır. KARAR: Touchback. Impetus A takımı
fumble’ına atfedilir (Kural 8-6-1-a).
II.
A takımı vuruşunu B1 kendi gol alanı içine tokatlar ve top burada B takımı
kontrolünde ölür veya saha dışına çıkar. KARAR: B takımı tarafından yeni
impetus yüklenmiştir. Safety, A takımına 2 puan. Topu elle vurmak (batting) yeni
bir impetus kabul edilir. Diğer taraftan hafif dokunma, sektirme veya topun
oyuncuya çarpması, yeni impetus kabul edilmez ve impetus vuruşa atfedilir
(Kural 8-5-1-a).
III. A takımı degaj yapar. B takımı yeni impetus yüklemeden topa dokunur ve top B
takımı gol alanına girer. Top burada B takımı kontrolünde ölür veya saha dışına
çıkar. KARAR: Touchback. Bir önceki maddedeki şartlar geçerlidir. B takımı
topu alıp koşabilir ve bu sırada B takımı top taşıyıcısı gol alanından saha dışına
çıkar veya gol alanında düşürülürse bile touchback kararı geçerlidir (Kural 8-61-a).
IV. A takımı serbest vuruş yapar. Top B-3yd çizgisinde yuvarlanıyorken B10 topa
ayakla vurur ve top gol alanı içinden saha dışına çıkar. KARAR: B10’un
yüklediği yeni impetus nedeniyle safety. A takımı 10yd’lık cezayı kabul ederse
ceza uygulandıktan sonra tekrar vuruş yapabilir (Kurallar 9-4-4 ve 10-2-2-d-4).
V. B-20yd çizgisinden 4 ve 5. A30, B-16yd çizgisinde topu fumble eder. Top 10yd
çizgisine yuvarlanır ve burada B40 topu yakalamak isterken muff eder. Top, (a)
B-5yd çizgisinden, (b) B-18yd çizgisinden saha dışına çıkar. KARAR: Her iki
durumda da fumble saha dışındadır. A takımı fumble anında ilk hak kazanacak
kadar ilerlemediği için B takımı (a) fumble ileri doğru olduğu için fumble noktası
olan B-16yd çizgisinden, (b) B-18yd çizgisinden topu oyuna sokar (Kurallar 5-14-f ve 7-2-4-b).
VI. B-20yd çizgisinden 4 ve 5. A30, B-16yd çizgisinde topu fumble eder. Top 10yd
çizgisine yuvarlanır ve burada B40 topa elle vurur (batting). Top, (a) B-5yd
çizgisinden, (b) B-18yd çizgisinden saha dışına çıkar. KARAR: Her iki durumda
da fumble saha dışındadır. (a) Top, elle geriye doğru vurulduğu için elle vurma
kurala uygundur ve B takımı B-16yd çizgisinden hücuma başlar. Zaman top
kalkınca başlatılır. (b) Top, elle ileri doğru vurulduğu için kuraldışıdır ve B
takımına fumble noktasından ceza verilir. A takımı, 6yd çizgisinden 1 ve gol
oynar (Kurallar 5-1-4-f ve 7-2-4-b). Zaman top hazır işareti ile başlatılır.
Kural 9
Oyuncular ve Kurallara
Tabi Kişilerin Yönetimi
BÖLÜM 1. Kişisel Fauller
Rakibe Vurma ve Çelme Takma – MADDE 2
Örnek Karar 9-1-2
I.
Bir oyuncu (a) rakibine dizle vurur, veya (b) rakibe vurmadan diz gösterir
(genellikle blokla karşılaştığı anda). KARAR: Her ikisi de kişisel faul, dizle
rakibe vurma. Ceza – 15yd. A takımı tarafından tarafsız alan gerisinde yapılırsa
bir önceki noktadan uygulanır. A takımı tarafından kendi gol alanında yapılırsa
safety verilir. B takımı yaparsa otomatik ilk hak. Bariz/aşırı hareketlerde
diskalifiye.
II. Top taşıyıcı A1, tam tackle edilirken rakibine açık koluyla vurur. KARAR: Kişisel
faul. Ceza – 15yd. Tarafsız alan gerisinde yapılırsa bir önceki noktadan
uygulanır. Kendi gol alanında yapılırsa safety verilir. Bariz/aşırı hareketlerde
diskalifiye.
Kaskın Tepesiyle Hedef Alma/Temas Başlatma – MADDE 3
Örnek Karar 9-1-3
I.
Tackle box içindeki oyun kurucu A12 pas atacak takım arkadaşı aramaktadır.
Topu atmadan önce ya da tam attığı sırada, B79 kaskının tepesiyle yandan
kaburgalarına veya uyluğuna veya dizine çarpar. Bu (a) ilk, (b) ikinci yarıda
gerçekleşir. KARAR: B79’a rakibi hedef almak ve kaskın tepesiyle temas
başlatmaktan faul. 15yd ceza, otomatik ilk hak. B79 (a) maç sonuna dek, (b)
maç sonuna dek ve sonraki maçın ilk yarısında diskalifiye.
Savunmasız Oyuncu: Kafa-Boyun Bölgesine Temas – MADDE 4
Örnek Karar 9-1-4
I.
Pas tutucu A83 sıçramış ve bir ileri pas yakalamıştır. Tam dengesini sağlamak
üzereyken, B45 hamle yapar ve A83’ü kaskıyla omzunun üzerinden çarparak
sürükler. Bu (a) ilk, (b) ikinci yarıda gerçekleşir. KARAR: B45’e savunmasız
rakibe kafa bölgesinden temas nedeniyle faul. 15yd ceza, otomatik ilk hak. B79
(a) maç sonuna dek, (b) maç sonuna dek ve sonraki maçın ilk yarısında
diskalifiye.
II. Top taşıyıcı A20 kenar çizgisinden yay çizerek saha ilerisine döndüğünde
kendisini tackle etmeye gelen B89’dan kaçınmak için başını eğer. Oyuncular
kask kaska çarpışır. KARAR: Faul yok. İkisi de savunmasız oyuncu değildir ve
hareketleri 9-1-3’te anlatılan niyetle örtüşmez.
III. A44 ikinci yarı başlama vuruşunu savunmaktadır. B-45’te koşarken, B66 A44’e
bakmadığı taraftan (yandan) blok yapar. B66’nın ilk teması ön koluyla A44’ün
(a) boynuna, (b) üst koluna ya da omzunadır. KARAR: (a) B45’e savunmasız
rakibe kafa/boyun bölgesinden temas nedeniyle faul. Koşu sonundan 15yd
ceza, otomatik ilk hak. B79 maç sonuna dek ve sonraki maçın ilk yarısında
FY-43
FY-44
IV.
V.
VI.
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
diskalifiye. (b) Faul yok. A44 savunmasız olsa da temas kafa/boyun bölgesine
değildir. (Kural 2-27-14)
Oyun kurucu A12 arka alanda pas tutucu olarak dizilir ve A33 shotgun
dizilişinde snapper’ın 5yd arkasındadır. A33’ün A12’ye attığı pası defans
yakalar. Dönüş koşusunda B55, A33’e doğru havalanır ve kaskının yan tarafına
çarpar. KARAR: B55’e savunmasız oyuncunun kafa/boyun bölgesini hedef
almaktan faul. Kural 2-27-14 bu oyunda oyun kurucu oynayan A33’ü korur.
A81 dizilişin en solunda, B89’un açığındadır. B89’a doğru gelen bir yan koşuda
B89 soluna hamle yapar, koşucuya odaklanır ve A81’le ilgilenmez. A81 içeri
koşar ve ön koluyla B89’u boynundan bloklar. KARAR: Kural 9-1-4 kapsamında
hedef alma faulü, 15 yd, A81 diskalifiye. B89 kör tarafından blok aldığı için
savunmasız oyuncu sayılır. (Kural 2-27-14)
Top taşıyıcı A33, iki defans tarafından yakalanmışken birkaç yarda ilerler.
İlerlemesi durmuş fakat düdük gelmemiştir. B55 hamle yapar ve koluyla A33’ün
kaskına çarpar. KARAR: B55’e hedef alma faulü, 15yd ceza, B55 diskalifiye.
A33 rakiplerince yakalanmış ve ilerlemesi durmuş olduğundan savunmasızdır.
Bel Altı Blok – MADDE 6
Örnek Karar 9-1-6
I.
Çizgi uç oyuncusu A1, top kalktığı anda topun 11yd solundadır. B2, A1’in kenar
çizgisine doğru dışındadır. A1, B2’yi saha kenarına doğru bel altından ve önden
bloklar. KARAR: Kurala uygun çünkü A1 tamamen önden bloklamıştır.
II.
Oyun kurucu A1 baskı yüzünden cebi terk eder ve ileri geri kaçmaktadır. Topun
12yd solunda oyuna başlayan pas tutucu A2, saha gerisine koşar ve tarafsız
alana döner ve sonra B2’yi sağ kenar çizgisine doğru bel altından ve yandan
bloklar. KARAR: Kuraldışı blok, önden değil. Ceza – 15yd.
III. Bir koşu veya pas opsiyonu oyununda, pas tutucu A2, topun 12yd sağında
oyuna başlar. A2, saha gerisine koşar ve tarafsız alana döner ve sonra B2’yi
tarafsız alanın 8yd ilerisinde öndenve hafifçe A takımı gol çizgisine doğru bel
altından bloklar. KARAR: Kuraldışı blok, önden olsa da kendi gol alanına
doğru. Ceza – 15yd.
IV. Sol flanker bek A31, topu alarak sağ tarafa doğru geniş bir koşu yapar. Oyuna
topun 12yd sağında başlayan spread end A82, A31 köşeyi dönerken defans dış
çizgi oyuncusu B62’yi sol kenar çizgisine doğru bloklar. Blok bel altına ve
genelde öndendir ama saat 10 – saat 2 aralığında değildir ve tarafsız alanın 1yd
ilerisindedir. KARAR: Kuraldışı blok. Ceza – 15yd. Tarafsız alan gerisindeyse
bir önceki noktadan uygulanır.
V. Bek A41 sol omzu tackle box içinde ve sağ tackle’ın tam arkasında duruyor.
Koşucu A22 topu alıp dümdüz koşuyor. A41 hücum arka alanına hamle yapan
B2’yi hücum çizgisinde blokluyor. Blok bel altından ve yandan. KARAR: Kurala
uygun. A41’in konumu doğru ve blok anında bel altı blok alanının içinde.
VI. Defans çizgisindeki B88, hücum çizgisindeki A75’i hücum çizgisinin 1yd
ilerisinde yandan bel altı blokluyor. KARAR: Kurala uygun. Hücum çizgisinin
5yd’dan fazla ilerisinde olsa faul olurdu.
VII. Top kalktığı anda tackle box içinde hareketsiz ya da hareketli olan bek A22, sağ
tarafa yapılan bir koşuda önce blokçudur ve top bel altı blok alanını terk ettikten
sonra bir defans oyuncusunu bel altından bloklar. KARAR: Blok saat 10 – saat
2 aralığında ve kendi gol alanına doğru değilse kurala uygun.
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
FY-45
VIII. A-30’da 3 ve 7. Top sol iç sınır çizgisi üzerinde. Bek A22 tamamen sol dışta ve
B40 da onu savunuyor. Koşucu A44 topu alıp sağ dıştan koşuyor. B40
koşucuyu ve A22 de B40’ı kovalıyor. A-40’da ve sağ iç sınır çizgisi dışında A22,
B40’ı yakalıyor ve önden, saha ilerisine ve sağ kenar çizgisine doğru bel
altından blokluyor. A44, B-45’te düşürülüyor. KARAR: Kurala uygun. Kendi gol
çizgisine doğru olmadıkça tamamen önden yapılan bel altı blokta faul yoktur.
IX. A-40’da 1 ve 10. A12 topu alıp sağa koşuyor. Gard A66 önünde korumada.
B55, A66’yı A-44’te yandan ve bel altından blokluyor. A12, A-48’de saha dışına
çıkıyor. KARAR: Kurala uygun. Blok hücum çizgisinin 4yd ötesinde.
Geç Temas (Late Hit) / Saha Dışı Temas – MADDE 7
Örnek Karar 9-1-7
I.
Top öldükten sonra bir oyuncu yerde kalmış ve topa sahip olmayan rakibinin
üzerine kasten düşer. KARAR: Kişisel faul. Ceza – Bir sonraki noktadan 15yd
ve B takımı oyuncusuysa otomatik ilk hak (başka faullerle çakışma yoksa).
“Yığın oluşturmak” (piling on) ne top taşıyan oyuncuya ne de yerdeki başka bir
oyuncuya yapılamaz.
Pas Atan Oyuncuya Sertlik – MADDE 9
Örnek Karar 9-1-9
I.
A17 pası elinden çıkardıktan sonra B68 iki adım alır ve çarpışmadan kaçınma
çabası göstermeden A17’ye çarpar. KARAR: Pas atan oyuncuya sertlik. Pas
atan oyuncu sakatlığa açık ve tamamen savunulması gereken bir oyuncudur.
B68, iki adım atacak vakti bulduğu sürede A17’nin pası elinden çıkardığını
görebilir ve çarpışmadan kaçınmalıdır.
Kesme Blok – MADDE 10
Örnek Karar 9-1-10
I.
Bir ileri pas oyununda A75, B66’yı tarafsız alanda belinden bloklar. Temas
devam ederken A47, B66’ya uyluğundan blok yapar. KARAR: Kesme blok, bir
önceki noktadan 15yd.
II.
Oyun sola akarken ve A77, B50’ye belden yaptığı bloğu bırakırken, A27, B50’ye
dizinden blok yapar. KARAR: Kesme blok, 15yd. Tarafsız alan gerisindeyse bir
önceki noktadan uygulanır.
III. Top kalkar kalkmaz A65 ve A79, tarafsız alandaki B66’yı aynı anda bloklar. (a)
İki blok da uyluktandır. (b) Bir blok bele, diğeri dize gelir. KARAR: (a) İki alçak
blok kurala uygundur. (b) Faul, kesme blok.
IV. Tight end A87 ve wingback A43, öncü blokçu olarak tarafsız alanın 3yd
gerisindeki B17’yi bloklar. (a) İki blok da bel üstüdür. (b) Bir blok bel üstü, diğeri
dizedir. KARAR: (a) Kurala uygun. (b) Faul, kesme blok.
V. Topu kaldıran A54, kafasındaki gard B62 ile itişerek başka bir oyuncuyu
bloklamaya hamle yapar. A54, B62 ile hafif bir temas kurar veya B62 uzanarak
A54’ü bloklar. Tam bu sırada sağ gard A68, B62’yi karşıdan ve dizden bloklar.
KARAR: Kurala uygun. A54, B62’yi bloklamıyor ve aralarındaki temas bir ikili
bloğun birini oluşturacak durumda değil.
Topu Kaldıran Oyuncuya Temas – MADDE 14
Örnek Karar 9-1-14
I.
Shotgun dizilişindeki A10, eğilmiş ve bacak arasından geriye bakan topu
kaldıracak oyuncunun 7,5yd gerisindedir. Top kalkar kalkmaz kafasındaki B65
FY-46
II.
III.
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
hamle yapar ve topu kaldıracak oyuncuyu geriye doğru bloklar. KARAR: Kurala
uygun. Vuruş olasılığı bariz değilse topu kaldıran oyuncu özel bir korumaya tabi
değildir (Kural 2-16-10).
A takımı bariz bir hücum vuruşu dizilişindedir. Top kalktığı anda B65 hamle
yapar ve top kaldıran oyuncuyu geriye bloklar. Top başka bir bek oyuncusuna
atılmıştır veya vurucu, vuruş yapmak yerine topla koşar. KARAR: Faul. Ceza –
15yd ve otomatik ilk hak. Vuruş dizilişinde topu kaldıran oyuncu 1sn boyunca
koruma altındadır ve vuruş yapılma ihtimali olması yeterlidir.
A takımı bariz bir hücum vuruşu dizilişindedir. Top kalktığı anda B65 hamle
yapar ve top kaldıran oyuncu ile yanındaki çizgi oyuncusunun arasındaki
boşluğa girmeye çalışır. B71’in ilk teması yandaki oyuncuyadır. KARAR: Kurala
uygun. Bu ilk temastan sonra topu kaldıran oyuncuyla tesadüfi temas faul
değildir (Kural 2-16-10).
Horse Collar Tackle – MADDE 15
Örnek Karar 9-1-15
I.
Top taşıyıcı A20 saha kenarından ilerlerken, B56 onu ense arkasında
formasından veya ense yanından omuz korumasından yakalar. Bu şekilde
birkaç adım ilerlerler ve A20 başka bir oyuncu tarafından düşürülür. KARAR:
Kurala uygun. B56, A20’yi hemen aşağı doğru çekmediği için faul yapmamıştır.
Vurucuya/Tutucuya Sertlik (Roughing)/Çarpma (Running Into) – MADDE 16
Örnek Karar 9-1-16
I.
A1, kendisine kaldırılan uzun topa degaj yapmak ister ama ıskalar ve top yere
düşer. Sonrasında B1, A1’e temas eder. KARAR: A takımı fumble yapmıştır.
Faul yok. Topa vurulana dek “vurucu oyuncu”dan söz edilemez.
II.
A1 vuruş yapar. Vuruşu bloklamaya çalışan B1 duramaz ve vurucu ya da
tutucuya çarpar. KARAR: Ceza – Bir önceki noktadan 5yd. Tereddüt varsa, faul
sertlik olarak değerlendirilir ve 15yd artı otomatik ilk hak ile cezalandırılır.
III. A1, hücum vuruşu dizilişi olmayan bir hakta ani bir vuruş yapar ve duramayan
B1, A1’e çarpar. KARAR: Faul yok. Faul olması için vuruş ihtimalinin bariz
olması gerekir.
IV. A1 vuruş yapıp dengesini kazandıktan sonra B1 ona çarpar. KARAR: Kasıtlı
çarpma/sertlik veya oyun dışı kalmış oyuncuya sertlik söz konusu değilse faul
yoktur (Kural 9-1-12).
V. B1 vurucuya çarptıktan sonra vurucu kendisine sertlik yapılmış gibi davranır.
KARAR: Birbirini götüren fauller. Hak tekrarlanır.
VI. Hücum vuruşu dizilişinde, vurucu A1, kötü gelen topu yakalamak için 2-3 adım
yana kayar veya başının üstünden geçen topu geri kazanır ve vuruş yapar. Blok
yapmaya çalışan ama başaramayan B2, A1’e çarpar. KARAR: A1 topu tackle
box dışına taşımadığı sürece koruması otomatik olarak kalkmaz. Tackle box
içinde olduğu sürece normal bir vuruş oyununda olduğu gibi koruması devam
eder. Vuruş pozisyonunu tekrar aldığı anda defans oyuncularının ona
çarpma/sertlik yapma hakkı yoktur.
VII. Degaj yapacak A22, topun 15yd gerisindedir. Topu alır, ileri ve çapraza doğru
koşar ve tackle box’tan çıkar. Bir anda durur ve degaj yaptığı anda dalışa
geçmiş B89’un müdahalesiyle yerde kalır. KARAR: Kurala uygun, faul yok. A22
topu tackle box dışına taşıyarak korumasını kaybeder.
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
FY-47
Kasksız Katılım – MADDE 17
Örnek Karar 9-1-17
I.
Oyun sırasında A takımı kask faulü yapmadan B55’in kaskı çıkar. B55 kaskını
hemen geri takar ve oyuna devam eder. KARAR: B55’e kişisel faul. Oyun
sonunda zaman durur ve B55 bir sonraki hakkı kenarda geçirir. (Kural 3-3-9)
BÖLÜM 2. Sportmenlik Dışı Hareket Faulü
Sportmenlik Dışı Hareketler – MADDE 1
Örnek Karar 9-2-1
I.
B takımı serbest vuruş dönüşünde touchdown yapar. B takımı yedekleri sadece
sayıyı kutlama amacıyla gol alanına koşarlar. KARAR: Sportmenlik dışı
hareket. Ceza – 15yd, ekstra hakta ya da bir sonraki vuruşta uygulanır.
Hakemler sahaya giren oyuncuların forma numaralarını, ikinci bir sportmenlik
dışı harekette diskalifiye ihtimaline karşı not almalıdırlar (9-2-1-a Ceza).
II. B-20yd çizgisinden 3 ve 15. A88, B-18yd çizgisinde bir pas yakalar ve koşmaya
başlar. B-10yd çizgisinde “kaz adımları” ile koşmaya başlar veya bir kolunu
kaldırarak sevinmeye başlar ve gol alanına girer. KARAR: Sportmenlik dışı
hareket, canlı top faulü. Faulün yapıldığı noktadan (B-10yd) 15yd ceza
uygulanır ve hak tekrar edilir. B-25yd çizgisinden 3 ve 20.
III. B-40yd çizgisinden 2 ve 5. Bek A22 bir geri pas yakalar, savunmanın
çevresinden dolaşır ve bomboş gol çizgisine yönelir. Gard A66, öncü blokçu
olarak B90’a kurala uygun blok yaparak düşürür. Tepesinde durarak B-30yd
çizgisinde bağırır çağırır veya rakibi küçültücü hareketler yapar. A22 bu sırada
B-10yd çizgisindedir ve bir hakem A66’ya bayrak atar. KARAR: Sportmenlik
dışı hareket, canlı top faulü. Faulün yapıldığı noktadan (B-30yd) 15yd ceza
uygulanır ve hak tekrar edilir. B-45yd çizgisinden 2 ve 10.
IV. B-20yd çizgisinden 3 ve 15. A88 bir pas yakalar ve koşmaya başlar. Gol alanına
yaklaştığında ve 10yd çevresinde rakip oyuncu yokken gol alanına uçarak
girmek ister ve dalışa geçer. FJ, A88’in dalışa geçtiği noktadan emin değildir.
KARAR: Sportmenlik dışı hareket. Ölü top faulü uygulanır: Sayı verilir ve ceza
takip eden ekstra hakta veya serbest vuruşta uygulanır.
V. B-30yd çizgisinden 2 ve 7. B55 oyuna topun önünde ve tarafsız alan içinde
başlar. Bek A22 aldığı topla ortadan boşluk bulur, açığa çıkar ve B-10yd
çizgisinde arkasını dönerek ve hoplayıp zıplayarak geri geri gol alanına girer.
Ofsayt için bayrak atılmıştır ve BJ da A22’nin hareketine bayrak atar. KARAR:
Birbirini götüren fauller, hak tekrar edilir. B-30yd çizgisinden 2 ve 7.
VI. 50yd çizgisinden 1 ve 10. Bek A44 oyun kurucudan aldığı geri pasla sağ defans
çizgi oyuncusunu geçer ve önü boş koşmaya başlar. LJ, koşu devam ederken
tight end’in kendisini tuttuğunu iddia eden ve bağırıp çağıran B57’ye bayrak
atar. A44 touchdown yapar. KARAR: Sportmenlik dışı hareket, B57’ye canlı top
faulü. Ceza takip eden ekstra hakka ya da serbest vuruşa taşınır.
VII. A-45yd çizgisinden 3 ve 15. A12 pas atmak için geri kaçar ve 10yd kayıpla B77
tarafından düşürülür. B77 ayağa fırlar, göğsünü yumruklar veya A12’nin
tepesinde durarak onu küçük düşürür veya tribüne hareketler yapar. R ve LJ
bayrak atar. KARAR: Sportmenlik dışı hareket, B77’ye ölü top faulü. Topun
öldüğü noktadan (A-35yd) 15yd ceza ve otomatik ilk hak. A takımı için 50yd
çizgisinden 1ve 10.
VIII. Defansın en gerisindeki oyuncu B30, B-10yd çizgisinde pas arası yapar ve
FY-48
IX.
X.
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
touchdown yapar. Kenar çizgisinden koşan LJ, B-40yd çizgisi civarında oyun
sahası çizgisi üzerindeki B takımı koçuyla çarpışır ve ona bayrak atar. KARAR:
Bu top oyundayken gerçekleşen bir canlı faulü olsa da, oyuncu olmayan biri
yaptığı için ölü top faulü olarak uygulanır. Sayı geçerlidir ve ceza ekstra hakta
ya da takip eden serbest vuruşta uygulanır.
A-45’te 2 ve 5. Top taşıyıcı A33 boşluğu bulur ve gol alanına kadar önü açıktır.
B-2’de aniden sola döner ve defansın ona yaklaşmasını bekleyerek koşmaya
devam eder. Sonra döner ve gol alanına girer. A33 tribünlere koşup “çak”
yapar. KARAR: Touchdown verilmez. A33 iki sportmenlik dışı hareket faulü alır
ve diskalifiye edilir. B-32’den A takımına 1 ve 10. (Kural 9-2-6)
Oyun sonunda A55 ve B73 itişmeye başlar ve hakemler araya girip bayrak
atarlar. Her iki oyuncu ölü top kişisel faulü alır. KARAR: Birbirini götüren ölü top
faulleri. Her iki oyuncu ayrıca sportmenlik dışı hareket faulü alarak otomatik
olarak diskalifiye edilir.
Hileli Taktikler – MADDE 2
Örnek Karar 9-2-2
I.
Top oyuna hazırken A takımı, topu kaldıran oyuncunun iki yanında birer ve
açıklarda ikişer çizgi oyuncusu olacak şekilde ve arka alanda 4 oyuncu ile dizilir.
A takımı sahaya 2 yedek yollar ve bu oyuncular A takım alanının ters tarafında
çizginin en dışına yerleşir. A takımının şimdi 9 çizgi, 4 bek oyuncusu var. Top
kalkmadan hemen önce A takım alanı önündeki iki çizgi oyuncusu hızla saha
dışına çıkar ve top kalkar. Hücum çizgisinde top kalktığı anda 7 oyuncu vardır
ve 5 tanesi 50-79 arasında forma giymektedirler. KARAR: Ceza – Bir önceki
noktadan 15yd. Bu rakibin kafasını karıştırmak için hileli oyuncu değişikliği
taktiğidir.
II.
B-12yd çizgisinde dördüncü hak sırasında, A1 vurucu olarak sahaya girer ve
takımın gerisi oyun toplantısındayken vuruş noktasını adımlar. Takım oyun
toplantısını bitirdiğinde A1 hızla dışarı çıkar ve A takımı hızla normal bir hücum
oyunu başlatır. KARAR: A takımı faulü. Ceza – Bir önceki noktadan 15yd.
Rakibi şaşırtma amaçlı değişiklik yapılamaz ve 9yd çizgilerini geçen / sahayla
iletişime giren oyuncu o hak sahada kalmalıdır.
III. A1 hak sonunda hemen sahayı terk eder. A takımı 10 kişi ile oyun toplantısı
yapar. Yedek A12 sahaya girer, A2 çıkar gibi yapar fakat kenar çizgisi dibinde
çizgide pozisyon alır (hide out pas taktiği). KARAR: Ceza – Bir önceki noktadan
15yd. Rakibi şaşırtma amaçlı değişiklik yapar gibi davranılamaz.
IV. A takımı vuruş için dizilmişken tutucu kenar çizgisine giderek ayakkabı ister.
Sahaya bir ayakkabı atılır ve takım alanına doğru giden oyuncu birden yüzünü
rakip takıma döner. Top vurucu pozisyonundaki oyuncuya kaldırılır ve o da
ayakkabı isteyen oyuncuya pas atar. KARAR: Ceza – Bir önceki noktadan
15yd. Bu, rakibi şaşırtma amaçlı değişiklik taktiği olarak değerlendirilir.
V. A takımı hücum vuruşu dizilişindedir ve 1sn hareketsiz kalır. Beklerden biri
sağdaki blokçu A40’a bağırarak ona doğru hareket eder ve saha dışına
çıkmasını söyler. Top kalkarken A40 kurala uygun olarak saha kenarına
hareketlenmiştir ama birden saha ilerisine doğru koşmaya başlar ve pas tutucu
haline gelir. KARAR: Ceza- bir önceki noktadan 15yd. Bu hareket rakibi
kandırmaya yönelik oyuncu değişikliği taktiği sayılır.
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
FY-49
BÖLÜM 3. Bloklar, El ve Kolların Kullanımı
Top Taşıyıcıya / Pas Atan Oyuncuya Müdahale / Yardım – MADDE 2
Örnek Karar 9-3-2
I.
Top taşıyıcı A44 defans tarafından yavaşlatılır. Bek A22 (a) ellerini A44’ün
arkasına dayayarak ittirir, (b) A44 çevresindeki takım arkadaşlarını ittirir, (c)
A44’ün kolunu tutup ileri doğru çeker. KARAR: (a) ve (b) kurala uygun. (c)
Koşucuya yardım faulü. 3’ün 1’i doğrultusunda 5yd ceza. (Kural 9-3-2-b)
Hücum Oyuncularının El ve Kol Kullanımı – MADDE 3
Örnek Karar 9-3-3
I.
A6 topla ilerlerken A12, B2’yi arkadan ve bel üstünden sert bir şekilde bloklar.
KARAR: Arkadan kuraldışı blok. Ceza – 10yd.
II.
Pas atan veya top taşıyan oyuncunun takım arkadaşı, tarafsız alanı geçerken,
elleri veya kolları yere paralel olmadığı halde veya kapalı halde ve avuç içleri
rakibe dönük olmadan rakibini bloklar. KARAR: Kurala uygun.
III. Pas atan veya top taşıyan oyuncunun takım arkadaşı, tarafsız alan gerisinde,
kolları yere paralel şekilde rakibini omuz üstünden bloklar. KARAR: Ellerin
kuraldışı kullanımı. Ceza -- 10yd veya kişisel faulden 15yd, bir önceki noktadan
uygulanır. Faul A takımı gol alanında yapılırsa safety verilir.
IV. Pas atan veya top taşıyan oyuncunun takım arkadaşı, elleri kapalı olarak
rakibini omuz üstünden bloklar. KARAR: Ceza – 15yd. Tarafsız alan gerisinde
yapılırsa bir önceki noktadan uygulanır. Faul A takımı gol alanında yapılırsa
safety verilir.
V. A2, elleriyle B2’ye kurala uygun bir blok yapar. B2 kurtulmak için döner ve A2
arkadan blok yapmış olur. KARAR: Kurala uygun.
VI. A2, kurtulmak için dönen B2’ye elleriyle arkadan blok yapar. B2 pas atan
oyuncuya ilerlerken A2 arkadan temasını devam ettirir. KARAR: Kurala uygun.
VII. A2, elleriyle B2’ye kurala uygun bir blok yapar. B2 kurtulmak için döner ve A2
arkadan blok yapmış olur. Temas bittikten sonra A2, B2’yi arkadan iter.
KARAR: Ceza – 10yd. Tarafsız alan gerisinde yapılırsa bir önceki noktadan
uygulanır (Kural 2-3-4). Faul A takımı gol alanında yapılırsa safety verilir.
VIII. A1 sahanın herhangi bir yerinde, rakibine açık ellerle veya avuç içleri rakibe
bakmadan kapalı ellerle blok yapar. KARAR: Kurala uygun.
IX. A11 topu alır ve pas atmak üzere geri çekilir. B95, A75’i ekarte ederek yaklaşır
ve tackle box içindeki A12’yi düşürmek üzereyken, A75 onu arkadan (forma
numarası üzerinden) iter. A12’nin pası touchdown olarak tamamlanır. KARAR:
Touchdown. Faul yok. Pas atıcı tackle box içinde olduğundan blok kurala uygun
ve Kural 9-3-3-c istisnasına tabidir.
Defans Oyuncularının El ve Kol Kullanımı – MADDE 4
Örnek Karar 9-3-4
I.
Tarafsız alanı geçen kurala uygun bir ileri pas atılmadan önce, B takımı tarafsız
alan ilerisindeki A1’i tutar. KARAR: B takımı faulü, tutma (holding). Ceza – Bir
önceki noktadan 10yd ve otomatik ilk hak.
II. Vurucuya ulaşmaya çalışan B50, çizgi oyuncusu A60’ı omuzlarından tutarak
çeker ve (a) geçip giderken A60’ı bırakır, (b) tutmaya devam eder. KARAR: (a)
Kurala uygun. (b) Tutma faulü. Ceza – Bir önceki noktadan 10yd.
FY-50
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
BÖLÜM 4. Topa El (Batting) veya Ayakla Vurma (Kicking)
Kayıp Topa Elle Vurma – MADDE 1
Örnek Karar 9-4-1
I.
A takımı B-30yd çizgisinden alan golü dener. Gol alanındaki bir B takımı
oyuncusu sıçrar ve yatay direğin üzerinden geçecek topu tokatlar. Top gol
alanına düşer ve A takımı topu geri kazanır. KARAR: Gol alanında elle vurma
hareketi fauldür. Oyun sonucu touchdown.
II. A takımı B-30yd çizgisinden alan golü dener. Gol alanındaki bir B takımı
oyuncusu sıçrar ve yatay direğin üzerinden geçecek topu tokatlar. Top gol
alanına düşer ve B takımı topu geri kazanır. KARAR: Gol alanında elle vurma
hareketi fauldür. Oyun sonucu safety.
III. A takımı B-30yd çizgisinden alan golü dener. Gol alanındaki bir B takımı
oyuncusu sıçrar ve yatay direğin üzerinden geçecek topu tokatlar. Top oyun
sahasında döner. KARAR: Gol alanında elle vurma hareketi fauldür. Normal
devrelerde, PSK uygulaması sonucu safety. Top canlı olduğu için A takımı
oyunun sonucunu seçme hakkına sahiptir. Topu A takımı kapar ve sayı
yapamaz ama cezayı kabul ederse, veya uzatma devrelerinde olay
gerçekleşirse, ceza uygulaması bir önceki noktadan yapılır.
IV. A takımı ekstra hakta yerden vuruş dener. Gol alanındaki bir B takımı oyuncusu
sıçrar ve yatay direğin üzerinden geçecek topu tokatlar. Top gol alanından saha
dışına çıkar. KARAR: Gol alanında elle vurma hareketi fauldür. Ceza – Bir
önceki noktadan yarı mesafe. PSK kuralları ekstra hakta uygulanmaz (Kural 102-3).
V. A takımı ekstra hakta yerden vuruş dener. Gol alanındaki bir B takımı oyuncusu
sıçrar ve yatay direğin üzerinden geçecek topu tokatlar. Top gol alanına düşer
ve A takımı topu geri kazanır. KARAR: Gol alanında elle vurma hareketi
fauldür. A takımı cezayı reddedip 2 puan alabilir.
VI. A takımı ekstra hakta yerden vuruş dener. Gol alanındaki bir B takımı oyuncusu
sıçrar ve yatay direğin üzerinden geçecek topu yakalar. KARAR: Kurala uygun.
VII. A takımının fumble’ı havalanır ve B1 tarafından ileri tokatlanır. Top A takımı gol
alanından saha dışına çıkar. KARAR: Safety. Havadaki fumble’ı tokatlamak
yeni impetus yüklemez (Kural 8-7-2-b). B takımı faulü. Ceza – 10yd.
VIII. A takımının geri pası B1 tarafından havada tokatlanır. Top A takımı gol
alanından saha dışına çıkar. KARAR: Safety. Havadaki pas her yöne
tokatlanabilir ve impetus A takımı pasına atfedilir (Kural 8-5-1-a).
IX. Havadan gelen serbest vuruş B1 tarafından kendi gol alanında muff edilir. Top
kayıpken B2 topu gol alanı dışına tokatlar. KARAR: Oyun sonucu touchback. B
takımı gol alanında topa elle vurmaktan faul alır. Ceza – Bir önceki noktadan
15yd.
X. A takımının kurala uygun ileri pasına B-20yd çizgisinde pas arası yapan B1, B38yd çizgisinde topu fumble eder. B2, kayıp topa B-30yd çizgisinde kuraldışı
elle vurur. Top ileri doğru gider ve saha dışına çıkar. KARAR: B takımı faulü.
Ceza – Faulün yapıldığı noktadan 10yd. B takımı topu, B-20yd çizgisinden 1 ve
10. B takımı cezadan sonra topu hakimiyetine alacağından hak kaybı olmaz
(Kural 5-1-1-e-1).
XI. A takımı serbest vuruş yapacaktır. Top kaidededir ve oyuna hazırdır. Vurucu
ayağını savururken top kaideden yuvarlanır. Vurucu takip eder ve yuvarlanan
KURAL 9 / OYUNCULAR VE KURALLARA TABİ KİŞİLERİN YÖNETİMİ
FY-51
topa vurur. KARAR: Faul yok. Bu hareket 9-4-4 veya 9-2-1-a-2-a kurallarının bir
ihlali değildir. Hakemler oyunu öldürür ve vuruş tekrarlanır. Hava şartlarına bağlı
olarak topu bir A takımı oyuncusu tutar.
Kural 10
Ceza Uygulamaları
BÖLÜM 1. Cezaların Tamamlanması
Birbirini Götüren Fauller – MADDE 4
Örnek Karar 10-1-4
I.
Başlangıç vuruşunda, dokunulmamış top kenar çizgilerinden dışarı çıkmadan
önce B takımı faul yapar. KARAR: Birbirini götüren fauller. A takımı bir önceki
noktadan tekrar vuruş yapar.
II.
A takımının 30yd çizgisinden yaptığı başlangıç vuruşunda, dokunulmamış top
kenar çizgilerinden dışarı çıktıktan sonra B takımı faul yapar. KARAR: B takımı,
rakibinin 10yd ileriden yeniden vuruş yapmasını isteyebilir. B takımı topu oyuna
sokmak isterse vuruş yapılan çizginin 45yd (30yd artı 15 yd ceza ile) ilerisinden
veya topun çıktığı hizanın 15yd gerisinden topu oyuna sokabilir (Kurallar 6-1-8
ve 10-1-6).
III. A takımı top kalktığı anda kuraldışı dizilmiştir. A1’in ileri pası B1 tarafından
yakalanır ve oyuncu 5yd ilerler ve düşürülür. B1 koşarken B takımı arkadan bel
altı blok yapar. KARAR: B takımı birbirini götüren faulleri kabul ederek hak
tekrarı isteyebilir veya birbirini götüren cezaları reddedip kendi faulünün
uygulanmasını kabul ederek topu oyuna sokma hakkı kazanabilir. İkinci
durumda A takımı, B takımının arkadan bel altı blok cezasını kabul edebilir.
IV. A1 kuraldışı bir ileri pas atar ve B takımı top kalktığı an tarafsız alanı ihlal eder.
B23 pas arası yapar ve dönüş koşusu sırasında B10 arkadan bel altı blok
yapar. B23 oyun sahasında düşürülür. KARAR: Seçme hakkı yoktur. Cezalar
birbirini götürür ve hak tekrarlanır. B takımı birbirini götüren faulleri reddedemez
çünkü top el değiştirmeden önce faul yapmıştır.
V. A1’in ileri pasına B1 pas arası yapar, ilerler ve fumble yapar. B2 topu geri
kazanır ve 5yd daha ilerler. A takımı hak sırasında veya sonrasında faul yapar
ve B takımı B2’nin koşusu veya fumble sırasında faul yapar. KARAR: A
takımının faulü canlı top faulü ise B takımı birbirini götüren faulleri kabul ederek
hak tekrarı veya sadece kendi faullerinin uygulanmasına razı olarak hücum
etme hakkı isteyebilir. A takımının faulü ölü top faulüyse B takımı her iki ceza
uygulandıktan sonra topu oyuna sokar.
VI. A takımının ileri pasını B45 yakalar ve birkaç yarda ilerler. Dönüş koşusu
sırasında B23 arkadan bel altı blok yapar ve A78, B45’i yüz maskesini tutup
çekerek düşürür. KARAR: B takımı top el değiştirmeden önce faul
yapmadığından birbirini götüren faulleri reddedip sadece kendi bel altı blok
faulünü kabul ederek topu oyuna sokar.
VII. A takımı degaj sırasında topa dokunma ihlali yapar. Geri dönüş koşusunda B1
arkadan bel altı blok yapar ve B2 de topu fumble eder. A1 topu geri kazanır ve
A2 oyun bittikten sonra faul yapar. XXXXXX
VIII. A1 kaldırılan topu kendi gol alanında yakalar. B takımı ofsayttadır ve A1 top
kalkmadan önce dip çizgiye basmış ve topu saha dışındayken yakalamıştır.
KARAR: A takımının faulü (top kalktığı anda saha dışında oyuncu), B takımının
FY-52
KURAL 10 / CEZA UYGULAMALARI
FY-53
ofsaytıyla birbirini götürür ve hak tekrarlanır. [Not: Eğer B takımı ofsaytta
olmasa A takımının cezası ile safety kararı arasında seçim yapardı.(Kural 8-5-1a)]
Ölü Top Faulleri – MADDE 5
Örnek Karar 10-1-5
I.
4 ve 8. A takımı 4yd kazanır, topun öldüğü belirtilir ve B1 geç atlayarak yığın
oluşturmaktan (piling on) faul alır. KARAR: B takımına kişisel faul. Ceza— Bir
sonraki noktadan 15yd. B takımı 1 ve 10 oynar (Kural 5-1-1-c). Zaman top
kalkınca başlar.
II.
Top hazır olmadan önce kaldırılır ve hemen arkasındaki kargaşada kişisel faul
veya diskalifiye gerektiren faul gerçekleşir. KARAR: Topun bu şekilde
prematüre kaldırılmasının ve takip eden kargaşanın engellenmesi için özen
gösterilmesi gerekir. Fakat böyle bir durum oluşursa, haklar arasında olmuş
sayılır. Eğer iki faul de A takımı tarafından yapılmışsa ikisi de uygulanır. İkincisi
B takımı tarafındansa ikisi de uygulanır ve A lehine 10yd net ceza kalır. B takımı
faulü, A takımına otomatik ilk hak kazandırır.
III. 3-yd çizgisinden 2 ve gol. Top taşıyıcı A14, 1yd çizgisinde indirilir ve B67 geç
atlayarak yığın oluşturmaktan faul alır. A14, B67’yi yumruklayarak cevap verir.
KARAR: Cezalar tamamlanmadığından birbirini götürür. A14 kavgadan
diskalifiye edilir. 3 ve gol (Kural 10-1-1).
Canlı Top - Ölü Top Faulleri – MADDE 6
Örnek Karar 10-1-6
I.
A takımı kuraldışı hareket yaptığı hakta degaj vurur. Dokunulmamış top
kenardan dışarı çıkar ve sonrasında B takımı kişisel faul yapar. KARAR:
Muhtemel seçenekler: (1) B takımı hak tekrarı isterse, A takımı önce 5yd ceza
alır, sonra B takımı aleyhine 15yd sayılır ve A takımı otomatik ilk hak kazanır.
(2) B takımı, kuraldışı hareket cezasını reddedip, topun çıktığı noktadan 15yd
ceza uygulanarak topa sahip olabilir. (3) B takımı 5yd kuraldışı hareket cezasını
topun çıktığı noktadan uygulanması (Kural 6-3-13) ve sonrasında aleyhine 15yd
ceza uygulanmasını (Kural 7-1-3-b) kabul edebilir. Her üç durumda zaman top
kalkınca başlar (Kural 3-3-2-d-8).
II.
B17 pas arası yapar, A-11yd çizgisinde kendini kovalayan rakibi A55’e
küçümseyici bir hareket yapar ve touchdown’a koşar. B17 gol çizgisini geçtikten
sonra gol alanının 5yd içinde A55 tarafından tackle edilir. KARAR: B17’ye
sportmenlik dışı, A55’e kişisel faul. Her iki ceza uygulanır. B17’nin canlı top
faulü A-11yd çizgisinden uygulanır. A55’in ölü top faulü bir sonraki noktadan (A26yd) uygulanır. B takımı A-13yd çizgisinden 1 ve 10 oynar.
III. B2 kurala uygun bir ileri pası yakalamadan önce B1 faul yapar. Top öldükten
sonra A1 yığın üstüne atlar. KARAR: B takımının cezası uygulandıktan sonra A
takımı topa tekrar sahip olur. Sonra da A takımının ölü top faulü cezalandırılır
(Kural 5-2-3).
IV. B takımı top kendi 3yd çizgisinden kalkarken ofsayttadır. A takımı gol alanına
kurala uygun bir ileri pas atar. B takımı pas arası yapar ve 101yd koşarak
touchdown yapar. Touchdown sonrası A takımı arkadan bel altı blok yapar.
KARAR: A takımı topu B-16,5yd çizgisinden kaldırarak hakkı tekrar oynar.
V. B takımı, A takımının kurala uygun ileri pasını yakaladığında henüz bir faul
FY-54
KURAL 10 / CEZA UYGULAMALARI
olmamıştır. Dönüş koşusunda B takımı arkadan bel altı blok yapar. Top
öldüğünde A takımı oyuncusu yığın üzerine atlar. KARAR: Top B takımında
kalır. B takımına arkadan bel altı blok için ceza uygulanır ve sonra A takımının
ölü top faulü cezalandırılır. Cezalardan herhangi biri için yarı mesafe
uygulanması gerekirse iki mesafe cezası da iptal edilir.
BÖLÜM 2. Ceza Uygulama Prosedürleri
Uygulama Noktasının Belirlenmesi – MADDE 2
Örnek Karar 10-2-2
I.
A takımının kuraldışı dokunduğu ve B takımının dokunmadığı bir başlama
vuruşu saha dışına çıkar. A takımı vuruş sırasında kişisel faul ya da tutma
(holding) yapar. KARAR: B takımının seçenekleri: Kuraldışı dokunulan
noktadan topu kaldırmak. 5, 10 veya 15yd ceza ile vuruşu tekrarlattırmak. Topu
saha dışına çıktığı noktanın 5, 10 veya 15yd ilerisinden kaldırmak. Topu
vurulduğu noktanın 30yd gerisinden oyuna sokmak.
II.
A takımının fumble veya geri pas ile kaybettiği topa A33 kendi gol alanında elle
veya ayakla vurur (kick veya bat). KARAR: Ceza— Safety (Kural 8-5-1-b).
III. Bir B takımı oyuncusu vuruşa dokunmuş ve top hala canlı ve vuruşken, A takımı
oyuncusu gol alanında B takımı oyuncusuna arkadan bel altı blok yapar.
KARAR: Ceza— 15yd. Ceza ya bir önceki noktadan (A takımı vuruş tekrarı)
veya B takımının topa sahip olduğu ölü top noktasından uygulanır.
IV. A takımı kendi gol alanından degaj yapar ve top A-30yd çizgisine geri taşınır.
A23, geri dönüş koşusu sırasında B35’e kendi gol alanında arkadan bel altı blok
yapar. KARAR: Ceza— Temel noktadan (koşu sonu, A-30yd çizgisi) 15yd. B
takımı topu, 1 ve 10.
V. A takımı kendi gol alanından degaj yapar ve top A-30yd çizgisine geri taşınır. B
takımı fumble yaptıktan sonra A23, B35’e kendi gol alanında arkadan bel altı
blok yapar. KARAR: Ceza— Temel noktadan (fumble’ın yapıldığı noktadan)
15yd. B takımı topu, 1 ve 10.
VI. A takımının kendi gol alanından yaptığı degaj, A-40yd çizgisinde dokunulmadan
saha dışına çıkar. A2, vuruş yapılmadan önce kendi gol alanında arkadan bel
altı blok yapar. KARAR: Ceza— Safety (Kural 9-1-2 Ceza) veya B takımı topun
saha dışına çıktığı noktadan ceza uygulatarak hücum serisine başlayabilir (A25yd çizgisinden).
VII. A topu kendi 1yd çizgisinden kaldırır ve top taşıyıcı A1 kendi 5yd çizgisinde
düşürülür. Top hala oyundayken B takımı gol alanında kişisel faul yapar.
KARAR: Ceza— Temel noktadan (5yd çizgisi) 15yd.
VIII. A1 tarafsız alan gerisindeki A-40yd çizgisinden degaj yapar. Top tarafsız alanı
geçmeden ve B takımı oyuncuları tarafından dokunulmadan, B1, A2’yi tarafsız
alan gerisi (veya 3yd’a kadar ilerisi) içinde tutar. KARAR: Ceza— Bir önceki
noktadan 10yd. Top A takımında kalır.
IX. A1’in koşusu sırasında, B25 tarafsız alanın 10yd ilerisinde faul yapar. 30yd
ilerledikten sonra A1 fumble yapar ve B48 topu geri kazanır ve topu A takımı gol
alanına taşır. KARAR: B takımına temel noktadan (fumble noktası) ceza
uygulanır. Top A takımında kalır (Kural 5-2-3).
X. A-30yd çizgisinden 1 ve 10. A1 topu B-40 çizgisine ilerletir ve düşürülür. Koşu
sırasında B1, A-45yd çizgisinde arkadan bel altı blok yapar. KARAR: Ceza –
KURAL 10 / CEZA UYGULAMALARI
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
FY-55
15yd. B-25yd çizgisinden 1 ve 10.
A-40yd çizgisinden 1 ve 10. A1 topu B-40 çizgisine ilerletir ve fumble eder. A1’in
koşusu veya fumble sırasında B2, 50yd çizgisinde kişisel faul yapar. B1 topu
kapar ve touchdown yapar. KARAR: Temel noktadan (koşu sonu, B-40yd
çizgisi) 15yd ceza. A takımına 1 ve 10.
Hücum vuruşu dönüş koşusu sırasında, B40, A80’e B-25yd çizgisi üzerinde
arkadan blok yapar. B takımı top taşıyıcısı B-40yd çizgisinde durdurulur.
KARAR: B takımı faulü, arkadan kuraldışı blok. Ceza – Faulün yapıldığı
noktadan 10yd. B takımı topu, B-15yd çizgisinden 1 ve 10.
B takımı kurala uygun bir ileri pasa pas arası yapar ve pas atan oyuncuya geri
dönüş koşusu sırasında faul yapılır. KARAR: B takımı topu, ceza uygulandıktan
sonra 1 ve 10 (Kurallar 2-27-5, 5-2-4 ve 9-1).
B1 (ekstra hak olmayan bir oyunda) kurala uygun bir ileri pası kendi gol alanının
gerilerinde yakalar ve gol alanından çıkamadan düşürülür. Koşu sırasında B2,
A1’e (a) A-25yd çizgisinde, (b) A-14yd çizgisinde, (c) kendi gol alanında
arkadan bel altı blok yapar. KARAR: Oyunun normal sonucu touchback olduğu
için temel nokta B-20yd çizgisidir. (a) B-10yd çizgisinden B takımına 1 ve 10. (b)
B-7yd çizgisinden B takımına 1 ve 10. (c) Safety. A takımına 2 puan verilir.
(Kurallar 8-5-1-b, 8-6-1 ve 10-2-2-d-2-a).
B1 (ekstra hak olmayan bir oyunda) kurala uygun bir ileri pası kendi gol alanının
gerilerinde yakalar ve gol alanından çıkmaya çalışırken A19 başka bir oyuncuya
arkadan bel altı blok yapar. Faulden sonra ve B17 gol alanından çıkamadan,
topu fumble eder ve A26 topu 2yd çizgisinde yakalar. KARAR: Ceza – Gol
çizgisinden 15yd. B-15yd çizgisinden B takımına 1 ve 10 (Kural 10-2-2-d-2-c).
Safety sonrası A takımı kendi 20yd çizgisinden serbest vuruş yapar. Top B
takımı tarafından dokunulmadan saha dışına çıkar. KARAR: B takımı A-15yd
çizgisinden vuruş tekrarlatabilir, topu 50yd çizgisinden oyuna sokabilir ya da
çıktığı hizanın 5yd ilerisinden oyuna sokabilir.
PSK (Postscrimmage Kick) Uygulamaları – MADDE 3
Örnek Karar 10-2-3
I.
Bir hücum vuruşunda topa tarafsız alan ilerisinde dokunulduktan sonra herhangi
bir takım faul yapar. Faul tarafsız alanın en az 3yd ilerisindedir ve topu oyuna B
takımı sokacaktır. KARAR: B takımı faullerinde ceza uygulaması PSK noktası
temel nokta kabul edilerek Üçün Biri Prensibi doğrultusunda yapılır (Kural 2-2511). B takımı topu, 1 ve 10. A takımı faullerinde uygulama noktası bir önceki
nokta ya da topun B takımına ait olduğu bir sonraki noktadır (Kural 6-3-13).
II.
A takımı degajı bloklanır, tarafsız alanı geçer ve B takımı tarafsız alan ilerisinde
topa dokunmaz. Tarafsız alan gerisine seker ve sonrasında B takımı arkadan
bel altı blok veya tutma faulü yapar. Faul sırasında top kayıptır. KARAR: Faul
tarafsız alanın 3yd veya daha ilerisinde yapılmışsa ve oyun sonunda top B
takımında kalmışsa PSK kuralları uygulanır. B takımı topu alır, 1 ve 10 oynar.
Aksi takdirde ceza bir önceki noktadan uygulanır ve top A takımında kalır.
III. A takımının degajı tarafsız alan gerisinde bloklanır. Sonrasında B takımı tarafsız
alanın 3yd veya daha ilerisinde arkadan bel altı blok ya da tutma faulü yapar.
Top oyun boyunca tarafsız alanı geçemez. KARAR: Kural 10-2-3 ancak top
tarafsız alanı geçerse uygulanır. Ceza bir önceki noktadan uygulandıktan sonra
top A takımında kalır.
FY-56
KURAL 10 / CEZA UYGULAMALARI
IV.
A takımı B-30yd çizgisinden kaldırdığı topla başarılı bir alan golü vurur ve vuruş
sırasında B takımı 20yd çizgisinde faul yapar. KARAR: A takımı cezayı
reddedip sayıyı kazanabilir ya da sayıyı iptal edip bir önceki noktadan cezayı
uygulatabilir (Kural 10-2-5-d).
V. A takımı B-30yd çizgisinden kaldırdığı topla başarısız ve kimsenin dokunmadığı
bir alan golü denemesi yapar. Vuruş sırasında B takımı 15yd çizgisinde faul
yapar. KARAR: B takımı topu. PSK noktası 30yd çizgisi ve ceza uygulama
noktası 15yd çizgisidir ve hak tekrarı ihtimali yoktur (Kurallar 2-25-11 ve 8-4-2b).
VI. A takımı degajı tarafsız alanı geçer. Vuruş sırasında B79, A55’i tarafsız alanın
1yd ilerisinde tutar. B44 topu B-25’te yakalar ve B-40’a kadar taşır ve düşürülür.
KARAR: B79’un faulü PSK’ye tabidir. Ceza B-25’ten uygulanır. B-15’ten B
takımına 1 ve 10.
VII. A takımı 4 ve 7 oynarken topu A-35’ten kaldırır. B77, A66’yı tutarak yana çeker
ve B43 vuruşu bloklamak için boşluğa dalar. B44 topu B-25’te yakalar ve B-40’a
kadar taşır ve düşürülür. KARAR: B77’nin faulü vuruştan önce olduğu için
PSK’ye tabi değildir. Ceza bir önceki noktadan uygulanır. A-45’ten A takımına 1
ve 10.
Touchdown, Alan Golü veya Başarılı Ekstra Sırasındaki veya Sonrasındaki
Fauller – MADDE 5
Örnek Karar 10-2-5
A takımının yaptığı touchdown veya alan golü sırasında yapılan fauller:
I.
Touchdown koşusu sırasında B takımı oyun sahasında ya da gol alanında
arkadan bel altı blok yapar. KARAR: A takımı cezayı ekstra hakta ya da takip
eden serbest vuruşta uygulatabilir (Kural 10-2-5-a-1).
II.
A takımının touchdown yaptığı bir hakta B takımı bir kişisel faul yapar ve
touchdown sonrası ama ekstra hak için top kalkmadan önce de A takımı faul
yapar. KARAR: Sayı verilir. A takımı cezayı ekstrada ya da takip eden serbest
vuruşta uygulatabilir. B takımı da A takımı cezasını ekstra ya da takip eden
serbest vuruşta uygulatabilir. Canlı top – ölü top faulleri, aynı zamanda
uygulanacaksa mesafe olarak sadeleştirilebilirler (Kural 10-2-5).
III. A takımının touchdown koşusu sırasında B takımı tutma faulü yapar. A takımı
sayıdan sonra faul yapar. KARAR: Sayı verilir. B takımı faulü kural gereği
reddedilir. B takımı A takımının cezasını ekstra hakta ya da takip eden serbest
vuruşta uygulatabilir (Kurallar 10-2-5-a-2 ve 10-2-5-c).
IV. A takımının touchdown koşusu sırasında veya sonrasında bir B takımı
oyuncusu yumruk atar. B takımı başarılı ekstra hak sırasında ofsayttadır.
KARAR: Sayı verilir. B takımı oyuncusu kavga nedeniyle diskalifiye edilir. A
takımı cezayı ekstra hakta veya sonraki serbest vuruşta uygulatabilir. Başarılı
ekstra haktan sonra A takımı ekstradaki ofsayt cezasını uygulatarak
tekrarlayabilir (Kurallar 10-2-5 ve 8-3-3-b).
V. Touchdown pası atılan bir oyunda B takımı pas atan oyuncuya sertlik yapar.
KARAR: Sayı verilir. A takımı cezayı ekstra hakta ya da takip eden serbest
vuruşta uygulatabilir.
VI. Başarılı bir alan golü hakkı sırasında B takımı ofsayttadır. KARAR: A takımı
cezayı reddedip sayıyı alabilir ya da sayıyı reddedip cezayı bir önceki noktadan
uygulatarak hak tekrar edebilir.
KURAL 10 / CEZA UYGULAMALARI
FY-57
A takımının yaptığı touchdown sonrasında yapılan fauller:
VII. A takımı touchdown yaptıktan sonra, B takımı da başarılı ekstra hak sırasında
faul yapar. KARAR: Sayı verilir. B takımı cezayı ekstra hakta ya da takip eden
serbest vuruşta uygulatabilir. A takımı ise daha sonra ekstra hakkın tekrarını
isteyebilir. B takımı kişisel faulleri takip eden serbest vuruşa ya da uzatma
devrelerinde bir sonraki hücum hakimiyeti başlangıç noktasına taşınabilir.
Cezalar karşılıklı olarak takip eden serbest vuruşta uygulatılmak istenirse,
mesafeler sadeleştirilebilir.
VIII. A takımı touchdown yaptıktan sonra, B takımı da başarılı ekstra hak sonrasında
faul yapar. KARAR: Sayı verilir. B takımı cezayı ekstra hakta ya da takip eden
serbest vuruşta uygulatabilir. B takımı faulü takip eden serbest vuruşta ya da
uzatma devrelerinde bir sonraki hücum hakimiyeti başlangıç noktasında
uygulanır.
Topun el değiştirmediği ekstra haklar sırasında yapılan fauller (buna hak kaybı
gerektiren fauller ve ölü top faulü olarak uygulanan canlı top faulleri dahil değildir):
IX. B takımı başarısız bir ekstra hak sırasında faul yapar. KARAR: B takımına ceza
uygulanır ve ekstra hak tekrarlanır. Ekstra hakta PSK uygulaması yapılmaz
(Kural 10-2-3).
X. B takımı başarılı bir ekstra hak sırasında faul yapar. KARAR: B takımına ceza
uygulanır ve ekstra hak tekrarlanır ya da ceza kural gereği reddedilir. Kişisel
faul cezaları takip eden serbest vuruşa ya da uzatma devrelerinde bir sonraki
hakimiyet serisi başlangıç noktasına taşınır (Kural 8-3-3-b-1).
XI. 3yd çizgisinden başarılı bir ekstra alan golü oyununda B takımı ofsayttadır. Top
öldükten sonra B takımı bir kişisel faul yapar. KARAR: A takımı hak tekrarı
isterse, her iki ceza da top kalkmadan uygulanır (Kural 10-1-6). A takımı ofsaytı
reddeder ve sayıyı alırsa, kişisel faul takip eden oyuna taşınır (Kural 8-3-5).
XII. 3yd çizgisinden başarısız bir alan golü ekstra denemesinde A takımı hatalı
hareket cezası alır. Top öldükten sonra B takımı faul yapar. KARAR: B takımı
kesinlikle A takımı faulünü reddedecektir. B takımının cezası takip eden serbest
vuruş veya uzatma devrelerinde takip eden hakimiyet serisi başlangıç
noktasından uygulanır.
Ekstra haktan sonra ve serbest vuruştan önceki fauller:
XIII. Herhangi bir takım faul yapar. KARAR: Ekstra hak maçın son oyunu değilse
ceza takip eden serbest vuruşta uygulanır.
XIV. Bir takımın cezası tamamlanmadan diğeri de faul yapar. KARAR: Cezalar
birbirini götürür.
XV. Ekstra hak sonrası B takımı faulü kabul edilir ve takip eden serbest vuruşta
uygulanacaktır. Tam bu sırada:
1. A takımı ekstradan sonra faul yapar. KARAR: Bir sonraki noktadan sırayla
ceza uygulaması yapılır.
2. B takımı ekstradan sonra faul yapar. KARAR: İki B takımı cezası da bir
sonraki noktadan sırayla uygulanır.
3. Cezalardan biri tamamlanmadan her iki takım da faul yapar. KARAR: Fauller
birbirini götürür. B takımının orjinal ilk faulü bir sonraki noktadan uygulanır.
NOTLAR:
NOTLAR:
Download

EK12j