EMAŞ PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş
Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. No:6 BURSA
Tel: 0 224 2438030 Fax: 0 224 2434898
e-mail: [email protected]
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
2001/58 /EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.
1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı
EMOPLEN HP MCF 40 BEYAZ WT016
Mineral Dolgulu Polipropilen Homopolimeri
01
21.05.2014
Maddenin Adı
Madde Açıklaması
MSDS Rev. No
Revizyon Tarihi
İMALATÇI
EMAŞ PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi
Gri Cadde No:6 BURSA
Tlf: 0 224 243 8030
Fax: 0 224 243 4898
e-mail: [email protected]
Acil Telefon : 0 224 2438030
2 - Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
MADDELER
Polypropylene Homopolimer
Kalsit
Stabilizatör, Kaydırıcı, Pigment
KONS. (%)
≥ 53
42
≤5
CAS No
9003-07-0
471-34-1
OSHA ZARARLI BİLEŞENLER
BİLEŞEN
Kalsit
OSHA PEL*
15 mg/m³ (toplam toz) - 5 mg/m³ (solunabilir azami toz)
3. Tehlike Tanımı
Sağlık
Solunması Halinde
Toz ve duman burun, boğaz ve solunum yollarında tahrişe neden olabilir.
Yutma
N/A
Deri ile Temas
Uzun süreli ve tekrarlanan temaslarda tahrişe neden olabilir. Eriyik haldeki polimerle temas termal yanıklara neden olabilir.
Göz ile Temas
Tahrişe neden olabilir
Belirtiler
Gözler
İrritasyon ve kızarma
Deri
İrritasyon ve kızarma
Yutma
N/A
Soluma
Burun, boğaz ve solunum yollarında tahriş
4 - İlk Yardım Tedbirleri
Solunması Halinde
Temiz havaya geçin. Solumada zorluk çekiliyorsa oksijen verin. Medikal destek alın.
Yutulması Halinde
N/A
Deri ile Temas
Su ve sabunla yıkayın. Eriyik polimerle tams halinde deriyi buz altında yada basınçlı su altında soğutunuz.. Deriden kazımaya çalışmayın.
Medikal destek alın.
Yayın Tarihi:09.09.2013 Rev.:00 Rev.Tarihi:
KF044
Göz ile Temas
Su ile 15 dakika yıkayın. Medikal destek alın.
EMAŞ PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş
Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. No:6 BURSA
Tel: 0 224 2438030 Fax: 0 224 2434898
e-mail: [email protected]
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.
5. Yangınla Mücadele Tedbirleri
Uygun Söndürücü : Su, kuru söndürücüler, karbondioksit, körük
Kullanılması Gereken Ekipmanlar: İtfaiyeciler, kendine yeten nefes alma cihazıyla donanımlı olmalıdır.
6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler
Temizleme
Eğer mümkünse işleme tabi tutmak için geri al. Ruhsatlı bir tesiste tekrar kullanmak yada düzenlemek için uygun kaplara yerleştir.
7. Kullanma ve Depolama
Kullanma
Uygun kullanımda patlama söz konusu değildir.
Depolama
Uygun konteynırda kapalı halde bekletin. Nemden ve tozdan uzak tutun.
8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma
Maruz Kalma Limitleri
Bileşen
CAS No.
mg/m³
15 mg/m³ (toplam toz) - 5 mg/m³ ( solunabilecek toz miktarı)
Kalsit
471-34-1
Mühendislik Kontrolleri: Uygun bir havalandırma sistemi kurulmalı. Buharın oluşmasını minimize etmek için ekstruder üzerine uygun havalandırma sistemi olmalı.
Kişisel Korunma
Göz ve Yüz: Yan kenarları olan gözlükler kullanılmalı.
Deri: Malzeme ile çalışırken eldiven kullanılmalı.
Soluma: OSHA 1910.134, ANSI A88.2 ve/veya CSA Z94.4-93'a uygun korunma programı yapılmalı.
Koruyucu Giysi: Eriyik haldeki polimer ile temas edileceği zaman koruyucu giysiler kullanılmalı. protective clothing over the
9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Fiziksel Hali:
Koku:
Görünüm
Renk:
Yoğunluk:
Katı
Kısmen wax kokusu
Granül
Beyaz
1,24-1,29 g/cm³
10. Kararlılık ve Tepkime
Kaçınılması Gereken Koşullar
Uzun süreli sıcak ile temasından kaçının.
Kaçınılması Gereken Maddeler
Kuvvetli oksitleyiciler, asit ve bazlar
Zaralı Reaksiyonlar
Bu malzeme kimyasal olarak kararlıdır.
Ayrışım Ürünleri
Karbonmonoksit,amonyak
11. Toksikolojik Bilgi
Kansorojen : Hayır
Mutajen : Hayır
12. Ekolojik Bilgi
Çevresel Etkiler: N/A
13. Bertaraf Bilgileri
Yerel ve ulusan kurallara göre bertaraf edilir.
14. Taşımacılık Bilgisi
Ulusal taşımacılık kurallarına göre tehlikeli malzeme sınıfına girmemektedir.
Yayın Tarihi:09.09.2013 Rev.:00 Rev.Tarihi:
KF044
EMAŞ PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş
Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. No:6 BURSA
Tel: 0 224 2438030 Fax: 0 224 2434898
e-mail: [email protected]
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.
15. Mevzuat Bilgisi
R10: Tutuşabilir
R22: Yutulması halinde zararlıdır
R36/38: Göz ve ciltte tahriş yapabilir.
S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.
S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun, sigara içmeyin.
S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı ve etiketi gösterin.
16. Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formu mevcut bilgilere dayanılarak iyi niyetle hazırlanmış olup, önerilen kullanım alanı için geçerlidir. Bu bilgiler her durum
da yeterli olmayabilir. Önerilen kullanım alanı dışındaki kullanımlarda yaşanabilecek riskler kullanıcı tarafından değerlendirilip, gerekli yasal
önlemler alınmalıdır. Bu güvenlik bilgi formundaki verilen bilgiler kullanıcının yasal yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
Yayın Tarihi:09.09.2013 Rev.:00 Rev.Tarihi:
KF044
EMAŞ PLASTİK SAN.TİC.A.Ş.
Factory : Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. No:6 BURSA
Tel: 0 224 2438030 Fax: 0 224 2434898
e-mail: [email protected]
MATERIAL SAFETY DATA SHEET
This MSDS is prepared according to the 2001/58 /EC procedure.
1. Chemical Product and Company Identification
Product Name
Product Description
MSDS Rev. No
Current Revision Date
EMOPLEN HP MCF 40 WHİTE
Mineral Filled Polypropylene Homopolymer
01
21.05.2014
MANUFACTURER
EMAS PLASTİK
Organize San.Bölgesi
Gri Cad: No:6
Ph: 0 224 243 80 30
Fax: 0 224 243 48 98
e-mail: [email protected]
Emergency Telephone Number : 0 224 5248400 - 0 224 2438030
2 - Composition / Information On Ingredients
COMPONENT
Polypropylene Homopolymer
Calcide
Stabilizers,paint
WT (%)
≥ 53
42
≤5
CAS No
9003-07-0
471-34-1
OSHA HAZARDOUS COMPONENTS
COMPONENT
OSHA PEL*
15 mg/m³ (total dust) - 5 mg/m³ ( for breathing)
Calcide
3. Hazards Identification
Emergency Overview
Physical Appearence :
White Pellets
Immediate Concerns: Avoid contact with oxidizing agents. When working with the material at room temperatures above the melting point,
the material begin to decompose producing fumes that can contain carbondioxide, corbon monoxide, ketones, formaldehyde and other
unidentified organic compounds that come from the breakdown of the material. Adequate room and extruder ventilation should be provided
to minimize exposures.
Potential Health Effects
Inhalation:
Dust and process vapors may be irritating to the nose, throat and respiratory tract.
Ingestion:
Not Applicable
Skin Contact:
Prolonged or repated contact may cause skin irritation. Exposure to molten resin may cause thermal burns.
Eye Contact:
May cause eye irritation.
Sıgns and Symptons of Overexposure
Eyes:
Irritation or redness
Skin:
Irritation or redness
Ingestion:
Not Applicable
Inhalation:
Irritation of the nose, throat and respiratory tract.
4 - First Aid Measures
Inhalation:
Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention.
Ingestion:
Not Applicable
Skin Contact:
Wash with soap and water. Get medical attention if irritation develops or persists. Molten Resin: If molten material comes in contact with
the skin, cool under ice water or a running stream of water. DO NOT attempt to remove the material from the skin. Removal could result in
severe tissue damage. Get medical attention.
Eye Contact:
Flush eyes with water for 15 minutes. Get medical attention.
5. Fire Fighting Measures
Yayın Tarihi:09.09.2013 Rev.:00 Rev.Tarihi:
KF044
Fire Extinguishing Media: Use foam, carbon dioxide, or water spray when fighting fires involving this material.
Fire Fighting Procedures: Standard procedures for Class A fires.
Fire Fighting Equipment: As in any fire, wear self-contained pressure demand breathing apparatus, and full protective gear.
EMAŞ PLASTİK SAN.TİC.A.Ş.
Factory : Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. No:6 BURSA
Tel: 0 224 2438030 Fax: 0 224 2434898
e-mail: [email protected]
MATERIAL SAFETY DATA SHEET
This MSDS is prepared according to the 2001/58 /EC procedure.
1. Chemical Product and Company Identification
6. Accidental Release Measures
Sweep up material and place in a disposal container.
Small Spill:
Vacuum or sweep up material and place in a disposal container.
Large Spill:
Special Protective Equipment : None
7. Handling and Storage
Keep in a tightly closed container, stored in a cool, dry, ventilated area. Protect against physical damage. Containers of this material
may be hazardous when empty since they retain product residues (dust, solids); observe all warnings and precautions listed for the
product.
8. Exposure Controls/Personal Protection
Airborne Exposure Limits:
LIMITS FOR AIR CONTAMINANTS
Substance
CAS No.
mg/m³
15 mg/m³ (total dust) - 5 mg/m³ ( for breathing)
Calcide
471-34-1
Engineering Controls: Provide adequate room ventilation. Provide adequate ventilation at the extruder to minimize exposure to process
vapors. Eliminate ignition sources during repair and maintenance operations.
Personal Protective Equipment:
Eyes and Face: Wear safety glasses with side shields.
Skin: Wear gloves when handling the material.
Respiratory: A respiratory protection program that meets OSHA 1910.134, ANSI A88.2 and/or CSA Z94.4-93 requirements must be
followed whenever workplace conditions warrant use of a respirator.
Protective Clothing: When handling or processing resins at elevated temperatures or in a molten state, wear protective clothing over the
skin to prevent contact.
9. Physical and Chemical Properties
Solid
Physical State:
Slight waxy odor
Odor:
Pellet
Appearence :
White
Color :
1,25-1,29 g/cm³
Density :
10. Stability and Reactivity
Stability:
Stable under ordinary conditions of use and storage.
Hazardous Decomposition Products:
Thermal decomposition products may include carbon oxides, aldehydes, unidentified organic compounds..
Hazardous Polymerization:
NO
Incompatibilities:
Oxidizing materials.
Conditions to Avoid:
Keep away from heat, sparks and flame.
11. Toxicological Information
Carcinogen : No
Reprod. Effects: No
Teratogen: No
Mutagen: No
Irritant: No
Synergist: Not Available
12. Ecological Information
Enviromental Data: Not Available
Ecotoxicological Information: Not Determined
Distribution: Not Determined
Chemical Fate Information: Not Readily Biodegradeable.
13. Disposal Considiration
Incineration including energy recovery of waste material in a permitted facility in accordance with local, state or provincial and
federal regulations.
14. Transport Information
Special Shipping Notes: This product in not regulated by DOT, IMO, IATA, Canadian TDG and assaciated regulations, ADR or RID.
15. Regulatory Information
R10: Inflammable
R22: Harmful if swallowed
R36/38: Irritating to eyes and skin.
Yayın Tarihi:09.09.2013 Rev.:00 Rev.Tarihi:
KF044
S1/2: Keep locked up and out of the rich of children.
S16: Keep away from source of ignition-No smoking.
S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with planty of water and seek medical advice.
EMAŞ PLASTİK SAN.TİC.A.Ş.
Factory : Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. No:6 BURSA
Tel: 0 224 2438030 Fax: 0 224 2434898
e-mail: [email protected]
MATERIAL SAFETY DATA SHEET
This MSDS is prepared according to the 2001/58 /EC procedure.
1. Chemical
Product
Company
S46:
If swallowed
seekand
medical
adviceIdentification
and show this container and label.
16. Other Information
The information relates only to the specific product described above, and not to use of the product in combination with another
material. Customers and other users should read this MSDS and the product label carefully before using the product. Emaş neither
assumes, nor authorizes anyone to assume on Emaş's behalf, any liability in connection with the use of the information in this MSDS.
Customers and other users should do their own testing before making commercial use of the product to ensure that the product is fit
for the intended application and that the product can be used, and any waste material disposed of, safely, properly, adn legally based
on the customer's and other user's circumstances. Emaş makes no warranties, express or implied, with respect to the product,
including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The customer or other user of the product assumes all risk
and liability arising out of the use of the product, whether used alone or in combination with other materials. Emaş's liability, if any, for
breach of warranty, negligence or other tort, strict liability, or any other claim shall not exceed in amount the purchase price of Emaş
products with respect to which such case arose. In no event shall Emaş be liable for consequential, special, or incidental damages.
Yayın Tarihi:09.09.2013 Rev.:00 Rev.Tarihi:
KF044
Download

emaş plastik san. ve tic. a.ş malzeme güvenlik bilgi formu