ÖVT: 02.10.2014
ÖST: 14.10.2014
KYM411 AYIRMA İŞLEMLERİ
2014-2015 Güz Dönemi
Ödev 2
Etilsiklohegzan ve Etilbenzenin 50°C ile 150°C’de bağıl uçuculuklarını hesaplayınız.
50°C’deki xA ve yA denge verilerini bularak ve xA - yA denge eğrisini çiziniz.
T, °C
P A°, mmHg
P B°, mmHg
50
44,68
35,16
150
1201,9
1086,0
Download

Ödev 1