HİDROLOJİ
UYGULAMA 11
Bir havzada 15 Temmuz gününde aşağıdaki ölçmeler yapılmıştır.
Günlük
evapotranspirasyon
yüksekliğini
Penman
formülünü
kullanarak hesaplayınız.
Günlük ortalama sıcaklık, t
= 30 0C
Relatif nem
= %25
Yerden 2 m yükseklikteki rüzgar hızı, w2
= 1.66 m/s
Yüzeyin radyasyonu yansıtma yüzdesi, r
= 0.3
Güneşin doğuş ve batış saatleri
= 6 ve 20
Parlak güneşli süre
=12 saat
ÇÖZÜM
t = 30 0C’ a karşılık A, B, ew değerleri Tablodan okunur (Buharlaşma, 30. Slayt):
A = 1.05
B = 17 ew = 31.8 mm Hg
ea  relatif nem  ew  0.25  31.8  8 mmHg
Temmuz
ayına
ait
R
değeri
Tablodan okunur (Buharlaşma, 30. Slayt): R= 16.3
s
12
 0.86
20  6
E  0.35  ew  ea 1 0.55 w2 
E  0.35   31.8 – 8 1 0.55 1.66  15.94


H  R 1 r  0.18  0.55 s   B 0.56  0.092 ea0.5  0.1 0.9 s 


H  16.3 1 0.3  0.18  0.55  0.86  – 17 0.56  0.092  8 0.5  0.1 0.9  0.86   2.97
U
 A  H  0.27 E 
 A  0.27 
U
1.05  2.97  0.27  15.94
 5.62 mm ←Günlük evapotranspirasyon yüksekliği
1.05  0.27
Download

HİDROLOJİ UYGULAMA 11 Bir havzada 15 Temmuz gününde