NOVO U PONUDI : NOVOTERM CIRKULACIONE PUMPE
R.broj
Izgled uređaja
Naziv uređaja
V.P. CENA
Cirkulaciona pumpa HST 25/4
-Tri
opcije
podešavanja:
1
32W/48W/62W
-Dužina : 180mm
-CE testirano
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Maksimalni pritisak 10bar
-Stepen zaštite IP 44
-Radna temperatura od +2ºC do
+110ºC
5650.00
Cirkulaciona pumpa HST 25/6
-Tri
opcije
podešavanja:
2
55W/77W/100W
-Dužina : 180mm
-CE testirano
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Maksimalni pritisak 10bar
-Stepen zaštite IP 44
-Radna temperatura od +2ºC do
+110ºC
6145.00
Cirkulaciona pumpa HST 32/4
-Tri
opcije
podešavanja:
3
32W/48W/62W
-Dužina : 180mm
-CE testirano
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Maksimalni pritisak 10bar
-Stepen zaštite IP 44
-Radna temperatura od +2ºC do
+110ºC
5800.00
Cirkulaciona pumpa HST 32/5
-Tri
opcije
podešavanja:
4
55W/77W/100W
-Dužina : 180mm
-CE testirano
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Maksimalni pritisak 10bar
-Stepen zaštite IP 44
-Radna temperatura od +2ºC do
+110ºC
6330.00
NAPOMENA: Pumpe su sa neophodnim fitingom i holenderima (za modele HST
25/4, HST 25/6 - 1", a za modele HST 32/4, HST 32/5 - 5/4").
Download

NOVO U PONUDI : NOVOTERM CIRKULACIONE PUMPE