1
Katalog važi od 01.04.2014.
Cene sadrže PDV i indeksirane su u eurima, a plaćanje se
vrši isključivo u RSD po srednjem kursu NBS na dan
plaćanja.
Meštovito d.o.o. "E U R O K E R E X"
Braće Radić 63
24000 Subotica
PIB: 100846525
Preduzeće je u PDV sistemu, potvrda br.: 125354588
Matični broj: 08633444
Registarski broj: 2360863344
Šifra delatnosti: 3230
Tekući račun: 355-1009606-38, Vojvođanska banka
2
01. EUROPOOL BAZENI
BAZENI LAGUNA ( 0,6 mm )
01 MO2-530P6
B Ovalni bazen, 5,30 x 3,20 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.232,65
01 MO2-623P6
B Ovalni bazen, 6,23 x 3,60 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.425,99
01 MO2-737P6
B Ovalni bazen, 7,37 x 3,60 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.632,97
01 MO2-800P6
B Ovalni bazen, 8,00 x 4,00 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.760,24
01 MO2-916P6
B Ovalni bazen, 9,16 x 4,60 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
2.011,35
01 MO5-530P6
B Ovalni bazen, 5,30 x 3,20 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
1.561,30
01 MO5-623P6
B Ovalni bazen, 6,23 x 3,60 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
1.731,22
01 MO5-737P6
B Ovalni bazen, 7,37 x 3,60 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
1.922,12
01 MO5-800P6
B Ovalni bazen, 8,00 x 4,00 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
2.306,59
01 MO5-916P6
B Ovalni bazen, 9,16 x 4,60 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
2.666,93
01 MO5-1100P6
B Ovalni bazen, 11,00 x 5,50 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
3.064,81
BAZENI LAGUNA ( 0,8 mm )
01 MO2-530P8
B Ovalni bazen, 5,30 x 3,20 x 1,20 folija 0,8 mm
kom
1.572,76
01 MO2-623P8
B Ovalni bazen, 6,23 x 3,60 x 1,20 folija 0,8 mm
kom
1.821,92
01 MO2-737P8
B Ovalni bazen, 7,37 x 3,60 x 1,20 folija 0,8 mm
kom
2.242,62
01 MO2-800P8
B Ovalni bazen, 8,00 x 4,00 x 1,20 folija 0,8 mm
kom
2.363,11
01 MO2-916P8
B Ovalni bazen, 9,16 x 4,60 x 1,20 folija 0,8 mm
kom
2.733,18
01 MO5-530P8
B Ovalni bazen, 5,30 x 3,20 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
1.723,91
01 MO5-623P8
B Ovalni bazen, 6,23 x 3,60 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
1.877,99
01 MO5-737P8
B Ovalni bazen, 7,37 x 3,60 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
2.045,48
01 MO5-800P8
B Ovalni bazen, 8,00 x 4,00 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
2.364,86
01 MO5-916P8
B Ovalni bazen, 9,16 x 4,60 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
2.871,96
01 MO5-1100P8
B Ovalni bazen, 11,00 x 5,50 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
3.288,86
3
BAZENI LAGUNA SA DEZENIRANIM MOSAIC PERSIAN BLUE LAJNEROM ( 0,8 mm )
01 MO5-737M
L Ovalni bazen, 7,37 x 3,60 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
2.829,42
01 MO5-800M
L Ovalni bazen, 8,00 x 4,00 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
3.372,91
01 MO5-916M
L Ovalni bazen, 9,16 x 4,60 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
3.999,15
01 MO5-110M
L Ovalni bazen, 11,00 x 5,50 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
4.902,80
BAZENI RIO ( 0,6 mm )
01 MK2-400/P6
B Okrugli bazen, 4,00 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
972,76
01 MK2-500/P6
B Okrugli bazen, 5,00 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.255,57
01 MK2-600/P6
B Okrugli bazen, 6,00 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.533,50
01 MK2-700/P6
B Okrugli bazen, 7,00 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.869,46
01 MK5-400/P6
B Okrugli bazen, 4,00 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
1.364,06
01 MK5-500/P6
B Okrugli bazen, 5,00 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
1.587,14
01 MK5-600/P6
B Okrugli bazen, 6,00 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
1.885,55
01 MK5-700/P6
B Okrugli bazen, 7,00 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
2.318,78
01 MK5-800/P6
B Okrugli bazen, 8,00 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
2.698,87
4
REZERVNI PVC LAJNERI ZA EUROPOOL BAZENE
STANDARDNI LAJNERI (kače se na ivicu čeličnog zida bazena)
STANDARDNI LAJNERI ZA LAGUNU 0,6 mm
01 MXFO2-530
L Lajner za ovalni bazen 5,30 x 3,20 x 1,20m/0,6mm
kom
551,45
01 MXFO2-623
L Lajner za ovalni bazen 6,23 x 3,60 x 1,20m/0,6mm
kom
650,23
01 MXFO2-737
L Lajner za ovalni bazen 7,37 x 3,60 x 1,20m/0,6mm
kom
780,73
01 MXFO2-800
L Lajner za ovalni bazen 8,00 x 4,00 x 1,20m/0,6mm
kom
872,45
01 MXFO2-916
L Lajner za ovalni bazen 9,16 x 4,60 x 1,20m/0,6mm
kom
1.080,56
01 MXFO5-530
L Lajner za ovalni bazen 5,30 x 3,20 x 1,50m/0,6mm
kom
609,05
01 MXFO5-623
L Lajner za ovalni bazen 6,23 x 3,60 x 1,50m/0,6mm
kom
730,17
01 MXFO5-737
L Lajner za ovalni bazen 7,37 x 3,60 x 1,50m/0,6mm
kom
854,79
01 MXFO5-800
L Lajner za ovalni bazen 8,00 x 4,00 x 1,50m/0,6mm
kom
934,76
01 MXFO5-916
L Lajner za ovalni bazen 9,16 x 4,60 x 1,50m/0,6mm
kom
1.174,63
01 MXFO5-110
L Lajner za ovalni bazen 11,00 x 5,50 x 1,50m/0,6mm
kom
1.409,79
STANDARDNI LAJNERI ZA RIO 0,6 mm
01 MXFK2-400
L Lajner za okrugli bazen 4,00 x 1,20m
kom
432,68
01 MXFK2-500
L Lajner za okrugli bazen 5,00 x 1,20m
kom
584,38
01 MXFK2-600
L Lajner za okrugli bazen 6,00 x 1,20m
kom
763,10
01 MXFK2-700
L Lajner za okrugli bazen 7,00 x 1,20m
kom
974,73
01 MXFK5-400
L Lajner za okrugli bazen 4,00 x 1,50m
kom
527,94
01 MXFK5-500
L Lajner za okrugli bazen 5,00 x 1,50m
kom
652,56
01 MXFK5-600
L Lajner za okrugli bazen 6,00 x 1,50m
kom
832,48
01 MXFK5-700
L Lajner za okrugli bazen 7,00 x 1,50m
kom
1.057,03
01 MXFK5-800
L Lajner za okrugli bazen 8,00 x 1,50m
kom
1.233,42
01
5
"PLUS" LAJNERI (kače se u bočni profil gornjeg elementa za fiksiranje)
"PLUS" LAJNERI ZA LAGUNU 0,6 mm
MXFO...-P...06
L * Uz nadoplatu od 15 % na standardni lajner za LAGUNU 0,6
"PLUS" LAJNERI ZA LAGUNU 0,8 mm
01 MXFO2-P5308
L Lajner za ovalni bazen 5,30 x 3,20 x 1,20m/0,8mm
kom
760,75
01 MXFO2-P6238
L Lajner za ovalni bazen 6,23 x 3,60 x 1,20m/0,8mm
kom
948,87
01 MXFO2-P7378
L Lajner za ovalni bazen 7,37 x 3,60 x 1,20m/0,8mm
kom
1.014,72
01 MXFO2-P8008
L Lajner za ovalni bazen 8,00 x 4,00 x 1,20m/0,8mm
kom
1.104,09
01 MXFO2-P9168
L Lajner za ovalni bazen 9,16 x 4,60 x 1,20m/0,8mm
kom
1.268,68
01 MXFO5-P5308
L Lajner za ovalni bazen 5,30 x 3,20 x 1,50m/0,8mm
kom
810,11
01 MXFO5-P6238
L Lajner za ovalni bazen 6,23 x 3,60 x 1,50m/0,8mm
kom
974,73
01 MXFO5-P7378
L Lajner za ovalni bazen 7,37 x 3,60 x 1,50m/0,8mm
kom
1.078,20
01 MXFO5-P8008
L Lajner za ovalni bazen 8,00 x 4,00 x 1,50m/0,8mm
kom
1.192,26
01 MXFO5-P9168
L Lajner za ovalni bazen 9,16 x 4,60 x 1,50m/0,8mm
kom
1.456,82
01 MXFO5-P1108
L Lajner za ovalni bazen 11,00 x 5,50 x 1,50m/0,8mm
kom
*NA UPIT
"PLUS" DEZENIRANI LAJNERI ZA LAGUNU 0,8 mm
01 MXFO5-623M
D Lajner za ovalni bazen 6,23 x 3,60 x 1,50m/0,8mm
kom
1.461,34
01 MXFO5-737M
D Lajner za ovalni bazen 7,37 x 3,60 x 1,50m/0,8mm
kom
1.656,18
01 MXFO5-800M
D Lajner za ovalni bazen 8,00 x 4,00 x 1,50m/0,8mm
kom
2.070,40
01 MXFO5-916M
D Lajner za ovalni bazen 9,16 x 4,60 x 1,50m/0,8mm
kom
2.679,12
6
DELOVI ZA BAZENE
01 MX-GEO300/99
E Geotextilija širine 2,3m x 50m, rolna 115 m²
01 MXJ-AM1
H Kit za lepljenje
m²
2,73
kom
5,00
kom
350,64
kom
391,69
kom
483,30
02. FILTRACIONI UREĐAJI
FILTRACIONE POSUDE
IML- MEDITERRANEO ( THERMOPLASTIC )
02 UST-MED40L
02 UST-MED50L
02 UST-MED60L
J Jednodelna filtraciona posuda D400mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D500mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D600mm, bočni šestopozicioni
ventil
IML-FIBER ( POLYESTER )
7
02 UST-FIB45
02 UST-FIB50
02 UST-FIB60
02 UST-FIB75
02 UST-FIB90
J Jednodelna filtraciona posuda D450mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D500mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D600mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D750mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D900mm, bočni šestopozicioni
ventil
kom
415,32
kom
436,36
kom
508,05
kom
723,24
kom
989,22
kom
175,15
kom
211,29
kom
600,94
EMAUX-TOP (PP OJAČAN POLYESTROM)*
02 UST-TOP35
02 UST-TOP40
J Jednodelna filtraciona posuda D350mm, šestopozicioni ventil na
vrhu
J Jednodelna filtraciona posuda D400mm, šestopozicioni ventil na
vrhu
EMAUX-SKY ( POLYESTER)*
02 UST-SKY80
J Jednodelna filtraciona posuda D800mm, bočni šestopozicioni
ventil
8
02 UST-SKY95
J Jednodelna filtraciona posuda D950mm, bočni šestopozicioni
ventil
kom
693,27
INFINITY MS EXCLUSIVE ( POLYESTER SA TOPCOAT ZAVRŠNIM SLOJEM, VISINA
FILTRACIONOG STUBA OD 1 m I BOČNIM REVIZIONIM OTVOROM, Njemačka )
02 UST-INFMS610B
02 UST-INFMS765B
02 UST-INFMS910B
D Jednodjelna filtracijska posuda D610mm, bočni šestopozicijski
ventil, 1 ½ "
D Jednodjelna filtracijska posuda D765mm, bočni šestopozicijski
ventil, 2 "
D Jednodjelna filtracijska posuda D910mm, bočni šestopozicijski
ventil, 2 "
kom
1.142,89
kom
1.524,49
kom
1.772,53
FILTRACIONE PUMPE SA PREDFILTERIMA
FCP-S ORANGE*
02 USS-OR018
J Pumpa sa predfilterom 3 m³/h 0,18kW D32/38
kom
109,78
02 USS-OR025
J Pumpa sa predfilterom 4,5m³/h 0,25kW D32/38
kom
112,55
02 USS-OR037
J Pumpa sa predfilterom 7,5m³/h 0,37kW D50/50
kom
172,88
SPECK- MAGIC, PICCO
02 USS-5041/FP
J Pumpa sa predfilterom, 4m³/h, 230V, 0,18kW, D50/50
kom
310,53
02 USS-5051
J Pumpa sa predfilterom, 5m³/h, 230V, 0,20kW, D32/38
kom
259,48
02 USS-5061/FP
J Pumpa sa predfilterom, 6m³/h, 230V, 0,25kW, D50/50
kom
317,77
02 USS-5081/FP
J Pumpa sa predfilterom, 8m³/h, 230V, 0,40kW, D50/50
kom
362,17
9
02 USS-5111/FP
J Pumpa sa predfilterom, 11m³/h, 230V, 0,45kW, D50/50
kom
381,76
SPECK- BETTAR
02 USS-4071
M Pumpa sa predfilterom, 8m³/h, 230V, 0,30kW, 2"/1½"
kom
380,52
02 USS-4101
M Pumpa sa predfilterom, 12m³/h, 230V, 0,45kW, 2"/1½"
kom
398,37
02 USS-4151
M Pumpa sa predfilterom, 14m³/h, 230V, 0,65kW, 2"/1½"
kom
454,62
kom
829,18
kom
885,40
kom
793,42
kom
1.142,21
kom
1.254,65
SPECK-BADU
02 USS-2151
02 USS-2201
02 USS-2203
02 USS-2253
02 USS-2303
M Pumpa sa predfilterom, Badu 90/15, 17,5m³/h, 230V, 0,75kW,
2"/1½"
M Pumpa sa predfilterom, Badu 90/20, 20,5 m³/h, 230V, 1,00kW,
2"/1½"
M Pumpa sa predfilterom, Badu 90/20, 20,5 m³/h, 400V, 1,00kW,
2"/1½"
M Pumpa sa predfilterom, Badu 90/25, 25m³/h, 400V, 1,3kW,
75/75
M Pumpa sa predfilterom, Badu 90/30, 30m³/h, 400V, 1,5kW,
75/75
IML-AMERICA
02 USS-AMI06
J Pumpa sa predfilterom 6m³/h, 230V, 0,25kW, 50/50
kom
240,16
02 USS-AMI08
J Pumpa sa predfilterom 8,5m³/h, 230V, 0,37kW, 50/50
kom
248,73
02 USS-AMI11
J Pumpa sa predfilterom 11m³/h, 230V, 0,55kW, 50/50
kom
297,35
02 USS-AMI14
J Pumpa sa predfilterom 14m³/h, 230V, 0,75kW, 50/50
kom
311,64
10
IML-EUROPA
02 USS-EUR17N
J Pumpa sa predfilterom, 17m³/h, 230V, 0,75kW, 2"/2"
kom
354,54
02 USS-EUR24N
J Pumpa sa predfilterom, 24m³/h, 230V, 1,10kW, 2"/2"
kom
434,58
02 USS-EUR32N
J Pumpa sa predfilterom, 32m³/h, 400V, 2,20kW, 2"/2"
kom
523,20
PRIBOR I DELOVI ZA FILTRACIONE UREĐAJE
KVARCNI PESAK
02 USH-ZSAK20
E Filtracioni pesak 0,5 - 1mm, džakovi 20kg
kg
0,56
02 USH-ZSAK25
E Filtracioni pesak 1-2mm, džakovi 25kg
kg
0,52
MULTIFUNKCIONALNI VENTILI
02 USK-53PR
J Ručni šestopozicioni ventil D50mm 1½”
kom
52,07
02 USK-63
J Ručni šestopozicioni ventil D63mm 2”
kom
100,33
02 USK-90
C Ručni šestopozicioni ventil D90mm 3”
kom
436,81
03 USK-53FIB
C Šestopozicioni ventil za Meditraneo i Fiber D50mm
kom
61,80
04 USK-63FIB
C Šestopozicioni ventil za Meditraneo i Fiber D63mm
kom
89,47
11
OSTALI DELOVI FILTRACIONIH UREĐAJA
02 USA-PAL
J Postolje za filter 850 x 450mm
kom
38,98
02 USA-PAL100
J Postolje za filter 1000 x 550mm
kom
47,21
03. ELEMENTI ZA CIRKULACIJU VODE U BAZENIMA
SKIMERI
12
SKIMERI ZA LAJNERSKE BAZENE
03 UIS-FL
J Skimer lajnerski, IML, standard, l=253mm
kom
80,13
03 UIS-FLSZ
J Skimer lajnerski sa širokim ustima, samonarezujući, l=443mm,
2"
kom
89,31
kom
42,37
kom
31,19
SKIMERI ZA BETONSKE BAZENE
03 UIS-BL
J Skimer betonski, IML, standard, samonarezujući l=253mm
SKIMER SET SA UDUVAČEM
03 UIS-SZETOL
J Olympic skimer sa zaptivačima i uduvačem D32
13
URANJAJUĆI SKIMERI
03 USM-SKIM3
D MTH skimer za naknadnu ugradnju, betonski
kom
186,37
PRODORI ZA BETON
UIB-1G
03 UIB-1A
J Prodor za zid, l=300mm, 2”/2”
kom
5,18
03 UIB-1G
J Prodor za zid, l=300mm, 2”/2”
kom
9,75
UDUVAČI
UDUVAČI ZA BETONSKE BAZENE
UIB-BA
UIB-BG
UIB-912C
03 UIB-BA
J Uduvač betonski 2"; ø=20mm,
kom
6,00
03 UIB-BG
J Uduvač betonski 2"; ø=20mm, tip SA
kom
6,35
03 UIB-912G
J Zatvarač uduvača SA
kom
3,27
03 UIB-912C
J Zatvarač uduvača, HAYWARD
kom
4,19
UDUVAČI SA ZAPTIVAČIMA ZA LAJNERSKE BAZENE
UIB-FA
UIB-FG
14
UIB-81G
03 UIB-FA
J Uduvač sa zaptivačima, INOX čaure, kontramatica
kom
17,00
03 UIB-FG
J Uduvač sa zaptivačima, 2" ø=20mm, tip SA
kom
17,00
03 UIB-81G
J Kontramatica SA
kom
2,81
kom
15,59
SLIVNICI
UIL-BL
UIL-FL
SLIVNICI ZA BETONSKE BAZENE
03 UIL-BL
J Slivnik za betonski bazen, plastični, IML
SLIVNICI SA ZAPTIVAČIMA
UIL-NEPT
03 UIL-NEPT
J Slivnik sa dva zaptivača, plastični, NEPTUN
kom
41,63
03 UIL-FL
J Slivnik sa dva zaptivača, plastični, IML
kom
31,81
ELEMENTI ZA BAZENE SA ZATEGNUTOM VODENOM POVRŠINOM
PODNI UDUVAČI
UIB-PADKR
UIB-PADB
UIB-PADX
UIB-PADL
03 UIB-PADKR
J Podni betonski uduvač 2"
kom
10,90
03 UIB-PADKRF
J Podni lajnerskiski uduvač 2"
kom
21,55
03 UIBKO-PADL
A Perforirana ploča od INOX-a sa plastičnim elementom za
lepljenje u cev D 63
A Perforirana ploča od INOX-a sa elementom za fiksiranje u cev D
63
A Podešavajući,kupasti sa konusnim elementom za fiksiranje 2",
INOX
A Kupasti sa elementom za fiksiranje D 63, INOX
kom
37,18
kom
33,04
kom
58,66
kom
45,44
03 UIBKO-PADX
03 UIBKO-PADS
03 UIBKO-PADB
15
REŠETKE ZA PRELIVNI KANAL
UIR-15
UIR-20
03 UIR-15
J Prelivna rešetka 15cm
md
21,00
03 UIR-20
J Prelivna rešetka 20cm
md
24,11
03 UIR-25
J Prelivna rešetka 25cm
md
27,51
03 UIR-30
J Prelivna rešetka 30cm
md
32,11
03 UIR-33
J Prelivna rešetka 33cm
md
33,83
03 ERACS-S25
J Nosač prelivne rešetke 25 x 25mm/m
md
3,13
03 UIR-20S
J Prelivna rešetka 20cm, ugaoni element
kom
52,06
03 UIR-25S
J Prelivna rešetka 25cm, ugaoni element
kom
60,73
REGULATORI NIVOA VODE U KOMPENZACIONOM REZERVOARU
UI-KAPCS
CCMAG-
03 UI-KAPCS05
M Plivajuća sonda sa prekidačem, 5 m
kom
27,26
03 UI-KAPCS01
M Plivajuća sonda sa prekidačem, 10m
kom
38,10
03 CCMAG-1/2
M Elektromagnetni ventil 1/2", 220V ali je moguće naručiti i u
kom
izvedbi 24V
M Elektromagnetni ventil 3/4", 220V ali je moguće naručiti i u
kom
izvedbi 24V
M Elektromagnetni ventil 1", 220V ali je moguće naručiti i u izvedbi kom
24V
111,54
03 CCMAG-3/4
03 CCMAG-1
04. PODVODNO OSVETLJENJE
PODVODNO OSVETLJENJE TIPA “SA”
URN-FSAK I 6K
URN-4G
16
160,28
191,02
04 URN-FSAK
E Kućište podvodnog svetla, betonsko/lajnersko
kom
59,53
04 URN-6K
E Reflektorski uložak 300w, 12 V sa prirubnicom
kom
37,50
04 URN-3SA
E Kabelštitnik
kom
2,58
04 URN-4SA
E Razvodna kutija SA
kom
16,28
04 URN-4G
E Razvodna kutija
kom
15,20
PODVODNO OSVETLJENJE SNAGE 50W
04 URK-BG50
J Podvodno svetlo sa prirubnicom BG 50, 50W
kom
55,80
04 URK-BG1
J Prodor sa kabeluvodnicom za BG 50
kom
37,98
LED REFLEKTORI U BOJI
URK-LED12
URLED-IZSZ
04 URK-LED12
D Mini led lampa 1,2W/12V sa zaptivačima i kontramaticom,
kom
opciono u crvenoj, žutoj, zelenoj ili plavoj boji
04 URLED-IZSZ
D Led reflektorski uložak 17W sa daljinskom kontrolom (moguća
kom
ugradnja u postojeća kućišta, umesto URN-6)
67,81
336,44
REZERVNI REFLEKTORSKI ULOŠCI
URN-6
URN-IZ
04 URN-6
J Halogeni uložak, 300W/12V
kom
21,25
04 URN-IZ100
J Uložak za URN-LAPB/F, 100W/12V
kom
7,43
04 URN-IZBG50
J Uložak za URK-BG
kom
3,93
17
TRANSFORMATORI
URT-300A
URT-300VE
URT-600VE
04 URT-65I
J Transformator
kom
54,40
04 URT-300A
J Transformator 300VA, 12V
kom
119,88
04 URT-300VE
D Transformator 300VA, 12V
kom
176,71
04 URT-600A
J Transformator 2 x 300VA
kom
226,15
04 URT-600VE
D Transformator 2 x 300VA, regulišući napon 12,13,14V
kom
234,45
05. OPREMA ZA GREJANJE VODE I SUŠAČI VAZDUHA
TOPLOTNI IZMENJIVAČI
IZMENJIVAČI OD INOX-a
05 UFH-1020
J Izmenjivač toplote, 20kW, D 1 ½” - ¾”, l=275mm
kom
407,48
05 UFH-1030
J Izmenjivač toplote, 30kW, D 1 ½” - ¾”, l=315mm
kom
432,96
05 UFH-1040D
J Izmenjivač toplote, 40kW, D 1 ½” - ¾”, l=385mm
kom
304,88
05 UFH-1070D
J Izmenjivač toplote, 70kW, D 1 ½” - ¾”, l=680mm
kom
558,84
05 UFH-1104D
J Izmenjivač toplote, 104kW, D 2” - 1”, l=780mm
kom
914,21
05 UFH-1140D
J Izmenjivač toplote, 140kW, D 2” - 1”,l=1050mm
kom
1.265,81
05 UFH-1209D
J Izmenjivač toplote, 209kW, D 2” - 1”, l=1370mm
kom
1.406,39
IZMENJIVAČI OD TITANIJUMA
18
05 UFH-TIT20
D Izmenjivač toplote, 20kW, D 1 ½” - ¾”, l=275mm
kom
663,89
05 UFH-TIT30
D Izmenjivač toplote, 30kW, D 1 ½” - ¾”, l=315mm
kom
719,58
05 UFH-TIT40
D Izmenjivač toplote, 40kW, D 1 ½” - ¾”, l=385mm
kom
745,77
05 UFH-TIT70
D Izmenjivač toplote, 70kW, D 1 ½” - ¾”, l=680mm
kom
1.091,48
05 UFH-TIT104
D Izmenjivač toplote, 104kW, D 2” - 1”, l=660mm
kom
1.733,84
IZMENJIVAČI NISKOTEMPERATURNI 50/40 :C
05 UFH-S20
M Izmenjivač toplote, 20kW, D 1 ½” - ¾”
kom
684,72
05 UFH-S25
M Izmenjivač toplote, 25kW, D 1 ½” - ¾”
kom
847,38
05 UFH-S40
M Izmenjivač toplote, 40kW, D 1 ½” - 1”
kom
1.111,32
05 UFH-S52
M Izmenjivač toplote, 52kW, D 1 ½” - 1”
kom
1.569,74
HOLENDERI SA BAKARNIM NAVOJEM I MUFOM
05 CHREZ-50
J Holender sa mufom, spoljnim navojem od bakra D50,1 ½"
kom
33,96
05 CHREZ-63
J Holender sa mufom, spoljnim navojem od bakra D63, 2"
kom
44,67
kom
395,90
kom
176,97
kom
2.054,33
PROGRAMATORI, AUTOMATIKE, TERMOSTATI
05 UFS-1
05 UFS-2
D Programator sa tajmerom, termostatom od 0-40°C, 2m kabla za
monofazne pumpe
D Programator sa termostatom 0-60°C, 4m kabla, bez tajmera
TOPLOTNE PUMPE ZA BAZENE
05 UFHS-MH90
D Za bazen do 40 m³, 1,57kW/8,57kW, COP=5,44 kW
19
05 UFHS-MH120
D Za bazen do 60 m³, 2,03kW/11,07kW, COP=5,45 kW
kom
2.466,27
kom
763,44
UFHS-MH...
05 UFHS-GSM
C Modul za daljinsku kontrolu za MH toplotne pumpe
06. MERDEVINE, TUŠEVI I POKRIVAČI ZA BAZENE
MERDEVINE ZA UPUŠTENE BAZENE, JEDNODELNE, INOX
MERDEVINE SA ŠIROKIM RUKOHVATIMA, PLASTIČNE UGRADNE ŠOLJE
06 ULS-3FP
06 ULS-4FP
J Merdevine sa širokim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa 3
gazišta, a=946mm
J Merdevine sa širokim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa 4
gazišta, a=1196mm
kom
203,35
kom
223,64
MERDEVINE SA USKIM RUKOHVATIMA, PLASTIČNE UGRADNE ŠOLJE
06 ULK-3FP
06 ULK-4FP
J Merdevine sa uskim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa 3
gazišta, a=946mm
J Merdevine sa uskim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa 4
gazišta, a=1196mm
20
kom
203,35
kom
223,64
DELOVI ZA MERDEVINE
ULX-9K
ULX-901
ULX-GUMI
06 ULX-9K
J Ankeri za merdevine
par
58,92
06 ULX-901
J Rozeta za merdevine
kom
3,30
06 ULX-GUMI
J Elastični gumeni čep za merdevine
kom
6,20
TUŠEVI
06 UTUS-11
M Tuš sa hladnom vodom i slavinom za pranje nogu
kom
201,75
06 UTUS-SOL/FP
M Solarni tuš, dvodelni, sa mešaonim ventilom
kom
246,22
07 UTUS-SOL01
M Solarni tuš, zapremina 18,5 l, slavina za toplu i hladnu vodu,
zimska slavina, donji muški priključak od ½"
kom
532,47
POKRIVAČI ZA BAZENE
LETNJI POKRIVAČI (iso-solarni, 400µ)
06 UTB-4004
J ISO Solarna folija, 400µ, trogodišnja, 4m širine
md
33,10
06 UTB-4005
J ISO Solarna folija, 400µ, trogodišnja, 5m širine
md
41,36
06 UTB-4006
J ISO Solarna folija, 400µ, trogodišnja, 6m širine
md
49,62
21
DRŽAČI POKRIVAČA
06 UTC-OLYMP
J Držač pokrivača Olympic garnitura, max. 6m širine
kom
196,45
06 UTC-KOK6
J Držač pokrivača INOX, do 6 m, sa točkićima
kom
249,91
06 UTC-KOK91
J Pantljika sa patentom za fiksiranje folije
kom
11,70
07. PODVODNI USISIVAČI
RUČNI PODVODNI USISIVAČI
ČETKE
UPK-LUX/LUXC
UPK-ALGA
UPK-ECK
07 UPK-LUX/FP
J Ocean Lux četka
kom
33,11
07 UPK-LUXC
J Lux četka tip "C"
kom
10,86
07 UPK-ALGA
J Ocean četka za alge
kom
17,64
07 UPK-ECK
J Ocean ugaona četka
kom
17,11
TELESKOPSKI DRŽAČI
07 UPT-1CSC
J Teleskopska drška za podvodne usisivače 1,8-3,6m
kom
17,10
07 UPT-3CSC
J Teleskopska drška za podvodne usisivače 2,4-4,8m
kom
22,08
07 UPT-4
J Teleskopska drška za podvodne usisivače 3,75-7,5m
kom
99,66
22
REBRASTE CEVI ZA PODVODNE USISIVAČE
07 UPG-32
J Rebrasta cev ø=32mm 1,1m/članak
čl.
4,14
07 UPG-38
J Rebrasta cev ø=38mm 1,5m/članak
čl.
5,48
USISNI PRIKLJUČCI ZA RUČNE PODVODNE USISIVAČE
UPC-11
UPC-DUO
07 UPC-11
J Priključak za cev D38mm 1 ½”,navoj
kom
2,03
07 UPC-11R
J Priključak za cev D38mm D 50 mm, za lepljenje
kom
7,18
07 UPC-22
J Kućište za prihvat cevi D38mm, MTS
kom
4,63
07 UPC-DUO32
J Produžetak za cev D32
kom
10,33
07 UPC-DUO38
J Produžetak za cev D38
kom
0,95
07 UPC-DUO3238
J Produžetak za cev (redukcija D32/38 mm)
kom
4,38
MREŽICE ZA BAZENE
UPH-11
UPH-13
UPH-12
07 UPH-11
J Površinska mrežica Ocean
kom
21,00
07 UPH-11C
J Površinska mrežica tip"C"
kom
7,41
07 UPH-12
J Površinska mrežica Ocean
kom
8,74
07 UPH-12C
J Površinska mrežica tip"C"
kom
3,00
07 UPH-13
J Dubinska mrežica Ocean
kom
26,66
07 UPH-13C
J Dubinska mrežica tip "C"
kom
4,50
23
RUČNI USISIVAČI SA SOPSTVENOM USISNOM PUMPOM
UPM-1
07 UPM-1
D Usisivač James, Q=8m³/h bez teleskopa
kom
609,58
07 UPM-101
D Filtraciona vreća za James 100µm
kom
45,64
07 UPT-3JAM
D Teleskopska drška za "James" 2,4-4,8 m
kom
59,27
07 UPM-103
D Četka za James
kom
106,23
AUTOMATSKI USISIVAČI
UPM-VERT
UPM-CYBER
UPM-DWAVE
07 UPM-VORT1
M Usisivač VORTEX 18 m kabla za bazen max. 10 x 5 m
kom
572,00
07 UPM-VORT3
M Usisivač VORTEX 18 m kabla za bazen max. 12 x 6 m
kom
1.329,00
07 UPM-VORT34
kom
1.661,58
kom
1.661,58
kom
1.883,74
07 UPM-CYBER2
M Usisivač VORTEX 18 m kabla za bazen max. 12 x 6 m, pogon na 4
točka
M Usisivač VORTEX 21 m kabla za bazen max. 16 x 8 m, daljinska
komanda
M Usisivač VORTEX 21 m kabla za bazen max. 16 x 8 m, daljinska
komanda,pogon na 4 točka
M Usisivač CYBERNAUT, 25 m kabla, za bazene max. 20 x 10 m
kom
2.216,20
07 UPM-DWAVE
C Usisivač Dolphin Wave, 43 m kabla
kom
14.023,76
kom
15,18
kom
14,79
07 UPM-VORT4
07 UPM-VORT44
TERMOMETRI
UMH-1C
07 UMH-1C
07 UMH-1DIG
J Plutajući termometar za bazen, okrugli D=180mm h=300mm,
tip"C"
J Plutajući termometar za bazen, okrugli D=180mm h=300mm,
digitalni
24
08. OPREMA ZA KONDICIONIRANJE VODE U BAZENIMA
DOZATORI ZA SPOROTOPIVE TABLETE
UVX-1PR
UVX-...C
UVX-AUTOCL
08 UVX-1PR
J Plovni dozator Praher
kom
9,45
08 UVX-1C
J Plovni dozator za tablete od 200 gr.
kom
4,89
08 UVX-2C
J Plovni dozator, mali za tablete od 20 gr.
kom
1,95
08 UVX-3C
J Plovni dozator za tablete od 200 gr. sa termometrom
kom
6,45
08 UVX-AUTOCL
J Poluautomatski dozator za 3 kg maxi tableta
kom
39,18
SALTMASTER - OPREMA ZA ODRŽAVANJE KVALITETA SLANE VODE
08 UV-SOSE040
M ZODIAC10g/h do 40 m³, samočišćeći, displej za pH/cl
kom
863,74
08 UV-SOSE070
M ZODIAC17g/h do 75 m³, samočišćeći, displej za pH/cl
kom
1.048,00
08 UV-SOSE100
M ZODIAC25g/h do 100 m³, samočišćeći, displej za pH/cl
kom
1.272,72
UV OPREMA ZA ODRŽAVANJE VODE U BAZENIMA
08 UVUV-C75
J UV aparat, 75W, 60m³, 1030mm, 2”
kom
364,21
08 UVUV-9L7BL
J Rezervna UV cev, 75W, 3+1 utičnica,novi tip
kom
77,40
08 UVUV-9L40W
J Rezervna UV cev, 40W, stari tip
kom
54,14
25
08 UVUV-9L75W
J Rezervna UV cev, 75W, stari tip
kom
114,47
08 UVUV-9L130W
J Rezervna UV cev, 130W, stari tip
kom
309,10
08 UVUV-9T70
J Starter za UV lampu 75 W
kom
106,35
08 UVUV-9VCS2
J Zaštitna staklena cev za UV lampu 40-75 W
kom
62,06
OPREMA ZA KONTROLU KVALITETA VODE
UVM-2M
UVM-3M
08 UVM-2M
J DpD/pH metar Lovibond veliki
kom
12,47
08 UVM-3M
J DpD/pH metar mali Lovibond mali
kom
6,99
09. VODENE ATRAKCIJE
UREĐAJI ZA PLIVANJE U MESTU
UGRADNI MODELI BADU-JET SPECK
UEB-SM
UEB-SUP
UEB-WAVE
UEB-VOGUE
09 UEB-SMFEJ
M Komplet za ugradnju za Badu Jet Smart
kom
299,38
09 UEB-SMART1
M Badu Jet Smart, glavna jedinica, Q=40m³/h, N=1,6kW, 230V
kom
1.704,78
09 UEB-SMART3
M Badu Jet Smart, glavna jedinica, Q=45m³/h, N=2,2kW, 400V
kom
1.650,64
09 UEB-VFEJ
M Komplet za ugradnju za Badu Jet WAVE i VOGUE
kom
309,19
09 UEB-WAVE
M Badu Jet Wave, glavna jedinica, Q=58m³/h, N=3,3kW, 400V
kom
2.389,52
09 UEB-VOGUE
M Badu Jet Vogue, glavna jedinica, Q=58m³/h, N=3,3kW, 400V
kom
3.093,77
09 UEB-SUPFEJ
M Komplet za ugradnju za Badu Jet Super Sport
kom
719,76
26
09 UEB-SUPER
M Badu Jet Super Sport, glavna jedinica, Q=75m³/h,
400V
N=3,8kW,
kom
3.601,01
URANJAJUĆI MODELI BADU-JET SPECK
UEB-ACTIV
UEB-PERLA/RIVA
UEB-STELLA
09 UEB-ACTIV
D Badu Jet ACTIVE, Q=20m³/h, N=1,1kW 230 V
kom
1.347,08
09 UEB-PERLA3
D Badu Jet PERLA, beli led reflektor, Q=40m³/h, N=1,6kW 400 V
kom
2.113,33
09 UEB-PERLA3S
D Badu Jet PERLA, led reflektor u boji, Q=40m³/h, N=1,6kW 400 V
kom
2.285,73
09 UEB-RIVA3
D Badu Jet RIVA, beli led reflektor, Q=54m³/h, N=2,6kW 400 V
kom
2.669,87
09 UEB-RIVA3S
D Badu Jet RIVA, led reflektor u boji, Q=54m³/h, N=2,6kW 400 V
kom
2.819,21
09 UEB-STELLA
D Badu Jet STELLA, beli led reflektor, Q=75m³/h, N=3,0kW 400 V
kom
3.114,67
09 UEB-STELLAS
D Badu Jet STELLA, led reflektor u boji, Q=75m³/h, N=3,0kW 400 V kom
3.296,77
UGRADNI KOMPLETI
UEI-FAV...
09 UEI-FAV60
M Favorit 60, 400V, 2,9 kW Q=65 m³/h
kom
1.556,18
09 UEI-FAV70
M Favorit 70, 400V, 4 kW Q=79 m³/h
kom
1.569,90
HIDRO-AERO JET MLAZNICE I PRIBOR
UEK-FEJF
UEK-SZIVOB
UEK-VEZ
UEK-SZIVOF
UEI-FEJF
27
09 UEI-FEJF
J Jet mlaznica 40mm, sa kućištem, IML
kom
109,31
09 UEK-FEJF
kom
147,74
09 UEK-SZIVOB
J Jet mlaznica 40mm, podešavajuća, sa usisnikom za vazduh i
pneumatskim prekidačem, lajnerski
J Usisnik za vodu betonski, max. 60m³/h
kom
20,30
09 UEK-SZIVOF
J Usisnik za vodu lajnerski, max. 60m³/h
kom
40,34
09 UEI-VEZ06
J Automatika za protivstrujnik, pneumatska, 4,0 - 6,3 A, 400V
kom
160,54
09 UEI-VEZ10
J Automatika za protivstrujnik, pneumatska, 6,0 - 10,0 A, 400V
kom
160,54
09 UEK-VEZ14
J Automatika za protivstrujnik, pneumatska, 9,0 - 14,0 A, 230V
kom
160,54
JET PUMPE
09 UEI-SZIV32
A BCC pumpa 400 V, 2,2 kW, Q=45 m³/h, D75/D75
kom
634,14
09 UEI-SZIV55
A BCC pumpa 400 V, 2,9 kW, Q=65 m³/h, D75/D75
kom
887,82
09 UEI-SZIV70
A BCC pumpa 400 V, 4,0 kW, Q=79 m³/h, D75/D75
kom
899,35
OPREMA ZA HIDROMASAŽU
HIDROMASAŽNI UDUVAČI "HAYWARD"
PIB-SPBODY
PIB-SPULSE
PIB-SPVARI
09 PIB-SPBODY
J Kućište uduvača, Hayward D50 voda, D50 vazduh
kom
40,71
09 PIB-SPULS
J Uduvač, Pulse, Hayward
kom
28,13
09 PIB-SPVARI
J Uduvač, Vari, Hayward
kom
15,53
28
HIDROMASAŽNI UDUVAČI, KOMPLETNI
09 PIB-KOMP
J Kućište uduvača sa uduvačem, ABS, D50 voda, D50 vazduh
kom
28,05
09 PIB-KOMPKO
J Kućište uduvača sa uduvačem, INOX, D50 voda, D50 vazduh
kom
43,80
USISNI ELEMENTI ZA VAZDUH I VODU
PIL-01
PIS-01
09 PIL-01
J Usisnik za vazduh D40
kom
26,84
09 PIL-01KO
J Usisnik za vazduh D40, INOX
kom
47,08
09 PIS-01
J Usisnik za vodu
kom
27,19
09 PIS-01KO
J Usisnik za vodu, INOX
kom
166,96
ELEKTROKOMANDE ZA HIDROMASAŽU
PKS
PSS
PREKIDAČI - VIŠEFUNKCIJSKI
09 PKS-101
J Prekidač za jednu funkciju
kom
96,74
09 PKS-201
J Prekidač za dve funkcije 1,5kW
kom
104,33
09 PKS-301
J Prekidač za tri funkcije
kom
111,90
RAZVODNI ORMANI
09 PSS-1SP
J Razvodni orman za jednu funkciju
kom
167,62
09 PSS-2SP
J Razvodni orman za dve funkcije 1,5kW
kom
195,85
29
09 PSS-3SP
J Razvodni orman za tri funkcije 1,5kW
kom
290,67
HIDROMASAŽNE STANICE "NEPTUN",ABS, KOMPLETNE
UEM-NEBE3
UEM-NEF03
09 UEM-NEBE1
M Ugradna jedinica za jedan uduvač
kom
169,87
09 UEM-NEF01
M Glavna jedinica za jedan uduvač N=1,1kW, 230V
kom
1.268,19
09 UEM-NEBE2
M Ugradna jedinica za dva uduvača
kom
257,00
09 UEM-NEF02
M Glavna jedinica za dva uduvača N=2,6kW, 400V
kom
1.458,74
09 UEM-NEBE3
M Ugradna jedinica za tri uduvača
kom
396,75
09 UEM-NEF03
M Glavna jedinica za tri uduvača N=4,3 kW, 400V
kom
2.032,69
OPREMA ZA AERO MASAŽU
KOMPRESORI ZA PORODIČNU UPOTREBU TIP "ITT"
09 PLF-900
J Vazdušni kompresor Q=40m³/h
kom
191,65
09 PLF-900F
J Vazdušni kompresor Q=40m³/h, topli vazduh
kom
211,13
09 PLF-1200
J Vazdušni kompresor GB 120 Q=50m³/h
kom
194,88
KOMPRESORI ZA KONTINUIRANU UPOTREBU
09 PLF-401A
J Kompresor Q=145m³/h/1m pmax=190mbar, 1,1kW/230V
kom
434,70
09 PLF-501A15
M Kompresor Q=210m³/h/1m pmax=200mbar, 1,5kW/230V
kom
909,72
09 PLF-501A22
M Kompresor Q=210m³/h/1m pmax=270mbar, 2,2kW/400V
kom
982,80
30
09 PLF-601A30
M Kompresor Q=320m³/h/1m pmax=290mbar, 3,0kW/400V
kom
VODOPADI I VODENE ZAVESE
UEM-MAUI
UEM-MBALI
UEM-FIDJI
31
1.116,36
UEM-TAHITI
09 UEM-MBALI
M Vodopad, zaobljen, za montažu na obalu sa donjim priključkom
od 1,5" (protok 20 m³/h)
M Vratni masažer, h=823mm, a=315mm, 1,5", 20m³/h (500mm)
kom
681,66
kom
580,30
kom
383,69
kom
495,37
kom
845,75
kom
156,45
09 UEM-TAHA
M Vodena zavesa za montažu u zid priključkom od 2",300 mm,
10m³/h
M Vodena zavesa za montažu u zid priključkom od 2",500 mm,
20m³/h
M Vodena zavesa za montažu u zid priključkom od 3", 1000 mm,
40m³/h
M Vratni masažer,"TAHITI", za montažu na obalu sa donjim
priključkom od 1,5",100 x 48 cm (protok 6-10 m³/h)
M Dizna "A" za vodopad "TAHITI", okrugla
kom
92,19
09 UEM-TAHB
M Dizna "B" za vodopad "TAHITI", pljosnata
kom
77,22
09 UEM-TAHC
M Dizna "C" za vodopad "TAHITI", pljosnata sa četiri mlaza
kom
109,31
09 UEM-TAHD
M Dizna "D" za vodopad "TAHITI", okrugla sa šest mlazeva
kom
114,87
09 UEM-FIDJI
09 UEM-MAUI30
09 UEM-MAUI50
09 UEM-MAUI100
09 UEM-TAHITI
32
10. MONTAŽNI MATERIJAL
KOLENA 90º
10 CIK-20
J Koleno 90° D20
kom
0,48
10 CIK-25
J Koleno 90° D25
kom
0,58
10 CIK-32
J Koleno 90° D32
kom
0,90
10 CIK-40
J Koleno 90° D40
kom
1,27
10 CIK-50/99
E Koleno 90° D50
kom
1,22
10 CIK-50
J Koleno 90° D50
kom
1,22
10 CIK-63/99
E Koleno 90° D63
kom
2,12
10 CIK-63
J Koleno 90° D63
kom
2,12
10 CIK-75
J Koleno 90° D75
kom
5,17
10 CIK-90
J Koleno 90° D90
kom
8,45
10 CIK-110
J Koleno 90° D110
kom
15,29
10 CIK-140
J Koleno 90° D140
kom
41,53
10 CIK-160
J Koleno 90° D160
kom
45,87
KOLENA 45º
10 CIK45-20
J Koleno 45° D20
kom
0,64
10 CIK45-25
J Koleno 45° D25
kom
0,82
10 CIK45-32
J Koleno 45° D32
kom
1,11
10 CIK45-40
J Koleno 45° D40
kom
1,46
10 CIK45-50/99
E Koleno 45° D50
kom
1,22
10 CIK45-50
J Koleno 45° D50
kom
1,22
10 CIK45-63/99
E Koleno 45° D63
kom
2,12
10 CIK45-63
J Koleno 45° D63
kom
2,12
10 CIK45-75
J Koleno 45° D75
kom
5,54
33
10 CIK45-90
J Koleno 45° D90
kom
8,51
10 CIK45-110
J Koleno 45° D110
kom
14,42
10 CIK45-140
J Koleno 45° D140
kom
31,48
10 CIK45-160
J Koleno 45° D160
kom
37,18
KOLENA SA NAVOJEM NA JEDNOJ STRANI
10 CIKBM-50
J Koleno 90° D50,unutrašnji navoj 1½"
kom
3,02
10 CIKBM-63
J Koleno 90° D63,unutrašnji navoj 2"
kom
4,08
10 CIKKM-50
J Koleno 90° D50,spoljni navoj 1½"
kom
2,84
10 CIKKM-63
J Koleno 90° D63, spoljni navoj 2"
kom
4,05
KRSTASTI KOMAD
10 CIX-50
J Krstasti komad D50
kom
5,09
10 CIX-63
J Krstasti komad D63
kom
7,29
T KOMADI
34
10 CIT-20
J T komad D20
kom
0,58
10 CIT-25
J T komad D25
kom
0,77
10 CIT-32
J T komad D32
kom
1,09
10 CIT-40
J T komad D40
kom
1,78
10 CIT-50/99
E T komad D50
kom
1,64
10 CIT-50
J T komad D50
kom
1,64
10 CIT-63/99
E T komad D63
kom
2,78
10 CIT-63
J T komad D63
kom
2,78
10 CIT-75
J T komad D75
kom
6,36
10 CIT-90
J T komad D90
kom
10,73
10 CIT-110
J T komad D110
kom
11,42
10 CIT-140
J T komad D140
kom
51,49
10 CIT-160
J T komad D160
kom
57,93
kom
4,72
REDUCIRANI T-KOMAD
10 CITS-6350
J Reducirani T komad D63-50
T-KOMAD 45:
10 CIT45-50
J T komad D50-45:
kom
6,70
10 CIT45-63
J T komad D63-45:
kom
9,62
T-KOMAD SA UNUTRAŠNJIM NAVOJEM
35
10 CITM50-1/2
J T komad D50-unutrašnji navoj ½"
kom
4,61
10 CITM63-1
J T komad D63-unutrašnji navoj 1"
kom
6,73
KRATKI REDUCIRI
10 CISR-5020
J Kratki reducir D50/20
kom
0,82
10 CISR-5025
J Kratki reducir D50/25
kom
0,82
10 CISR-5032
J Kratki reducir D50/32
kom
0,82
10 CISR-5040
J Kratki reducir D50/40
kom
0,77
10 CISR-5063/99
E Kratki reducir D63/50
kom
0,82
10 CISR-5063
J Kratki reducir D63/50
kom
0,82
10 CISR-7563
J Kratki reducir D75/63
kom
1,91
10 CISR-9075
J Kratki reducir D90/75
kom
3,26
10 CISR-11090
J Kratki reducir D110/90
kom
5,51
10 CISR-14011
J Kratki reducir D140/110
kom
11,53
10 CISR-16014
J Kratki reducir D160/140
kom
14,20
REDUCIRI, DUGI, KOMBINOVANI
10 CIS-2520
J Kombinovani, dugi reducir D25-20 (32)
kom
0,64
10 CIS-3225
J Kombinovani, dugi reducir D32-25 (40)
kom
0,87
10 CIS-4032
J Kombinovani, dugi reducir D40-32 (50)
kom
1,25
10 CIS-4020
J Kombinovani, dugi reducir D540-20 (50)
kom
1,25
10 CIS-5040
J Kombinovani, dugi reducir D50-40 (63)
kom
2,01
10 CIS-5063
J Kombinovani, dugi reducir D63-50 (75)
kom
2,07
10 CIS-7563
J Kombinovani, dugi reducir D75-63 (90)
kom
4,37
10 CIS-9075
J Kombinovani, dugi reducir D90-75 (110)
kom
6,86
10 CIS-11090
J Kombinovani, dugi reducir D110-90 (125)
kom
10,28
36
NASTAVCI ZA CEV (MUFOVI)
10 CIM-20
J Nastavak za cev D20
kom
0,53
10 CIM-25
J Nastavak za cev D25
kom
0,61
10 CIM-32
J Nastavak za cev D32
kom
0,74
10 CIM-40
J Nastavak za cev D40
kom
1,11
10 CIM-50/99
E Nastavak za cev D50
kom
0,93
10 CIM-50
J Nastavak za cev D50
kom
,93
10 CIM-63/99
E Nastavak za cev D63
kom
1,48
10 CIM-63
J Nastavak za cev D63
kom
1,48
10 CIM-75
J Nastavak za cev D75
kom
4,43
10 CIM-90
J Nastavak za cev D90
kom
5,62
10 CIM-110
J Nastavak za cev D110
kom
9,73
10 CIM-140
J Nastavak za cev D140
kom
20,01
10 CIM-160
J Nastavak za cev D160
kom
24,59
ČEPOVI
10 CDUGO-20
J Čep D20
kom
0,40
10 CDUGO-25
J Čep D25
kom
0,42
10 CDUGO-32
J Čep D32
kom
0,61
10 CDUGO-40
J Čep D40
kom
0,93
10 CDUGO-50
J Čep D50
kom
1,46
10 CDUGO-63
J Čep D63
kom
2,04
10 CDUGO-75
J Čep D75
kom
3,92
10 CDUGO-90
J Čep D90
kom
6,17
10 CDUGO-110
J Čep D110
kom
13,12
37
ČEPOVI SA NAVOJEM
10 CDUGO-50M
J Čep D50 sa navojem 1½"
kom
1,99
10 CDUGO-63M
J Čep D63 sa navojem 2"
kom
2,28
FIKSNE PRIRUBNICE
10 CKK-50
J Fiksna prirubnica D50
kom
2,01
10 CKK-63
J Fiksna prirubnica D63
kom
2,54
10 CKK-75
J Fiksna prirubnica D75
kom
3,31
10 CKK-90
J Fiksna prirubnica D90
kom
5,17
10 CKK-110
J Fiksna prirubnica D110
kom
6,31
10 CKK-140
J Fiksna prirubnica D140
kom
11,69
10 CKK-160
J Fiksna prirubnica D160
kom
15,24
LETEĆE PRIRUBNICE
10 CKL-50
J Leteća prirubnica D50
kom
4,40
10 CKL-63
J Leteća prirubnica D63
kom
5,04
10 CKL-75
J Leteća prirubnica D75
kom
5,94
10 CKL-90
J Leteća prirubnica D90
kom
6,68
10 CKL-110
J Leteća prirubnica D110
kom
9,28
10 CKL-140
J Leteća prirubnica D140
kom
12,59
10 CKL-160
J Leteća prirubnica D160
kom
16,01
38
MUFOVI SA UNUTRAŠNJIM NAVOJEM
10 CAB-20
J Muf sa unutrašnjim navojem D20
kom
0,95
10 CAB-25
J Muf sa unutrašnjim navojem D25
kom
1,17
10 CAB-32
J Muf sa unutrašnjim navojem D32
kom
1,27
10 CAB-40
J Muf sa unutrašnjim navojem D40
kom
1,46
10 CAB-50/99
E Muf sa unutrašnjim navojem D50
kom
1,59
10 CAB-50
J Muf sa unutrašnjim navojem D50
kom
1,59
10 CAB-63/99
E Muf sa unutrašnjim navojem D63
kom
2,23
10 CAB-63
J Muf sa unutrašnjim navojem D63
kom
2,23
10 CAB-75
J Muf sa unutrašnjim navojem D75
kom
5,51
10 CAB-90
J Muf sa unutrašnjim navojem D90
kom
9,83
10 CAB-110
J Muf sa unutrašnjim navojem D110
kom
14,58
MUFOVI SA SPOLJNIM NAVOJEM
10 CAK-20
J Muf sa spoljnim navojem D20
kom
0,64
10 CAK-25
J Muf sa spoljnim navojem D25
kom
0,80
10 CAK-32
J Muf sa spoljnim navojem D32
kom
0,93
10 CAK-40
J Muf sa spoljnim navojem D40
kom
1,27
10 CAK-50/99
E Muf sa spoljnim navojem D50
kom
1,27
10 CAK-50
J Muf sa spoljnim navojem D50
kom
1,27
10 CAK-63/99
E Muf sa spoljnim navojem D63
kom
2,20
10 CAK-63
J Muf sa spoljnim navojem D63
kom
2,20
10 CAK-75
J Muf sa spoljnim navojem D75
kom
4,24
10 CAK-90
J Muf sa spoljnim navojem D90
kom
8,43
10 CAK-110
J Muf sa spoljnim navojem D110
kom
13,54
39
HOLENDERI SA MUFOM
10 CHP-50/99
E Holender sa mufom D50
kom
4,19
10 CHP-50
J Holender sa mufom D50
kom
4,19
10 CHP-63/99
E Holender sa mufom D63
kom
6,17
10 CHP-63
J Holender sa mufom D63
kom
6,17
HOLENDERI SA MUFOM I SPOLJNIM NAVOJEM
10 CHPKM-50
J Holender sa mufom, spoljnim navojem D50, 1 ½"
kom
4,51
10 CHPKM-63
J Holender sa mufom, spoljnim navojem D63, 2"
kom
7,13
TROSMERNI VENTILI SA HOLENDERIMA
10 CCG3-L50
J Kuglasti ventil sa holenderima D50 L
kom
68,08
10 CCG3-L63
J Kuglasti ventil sa holenderima D63 L
kom
81,57
10 CCG3-T50
J Kuglasti ventil sa holenderima D50 T
kom
68,08
10 CCG3-T63
J Kuglasti ventil sa holenderima D63 T
kom
81,57
40
KUGLASTI VENTILI SA HOLENDERIMA
10 CCG-16
J Kuglasti ventil sa holenderima D16
kom
8,85
10 CCG-20
J Kuglasti ventil sa holenderima D20
kom
8,85
10 CCG-25
J Kuglasti ventil sa holenderima D25
kom
10,60
10 CCG-32
J Kuglasti ventil sa holenderima D32
kom
13,49
10 CCG-40
J Kuglasti ventil sa holenderima D40
kom
17,15
10 CCG-50/99
E Kuglasti ventil sa holenderima D50
kom
19,40
10 CCG-50
J Kuglasti ventil sa holenderima D50
kom
19,40
10 CCG-63/99
E Kuglasti ventil sa holenderima D63
kom
29,49
10 CCG-63
J Kuglasti ventil sa holenderima D63
kom
29,49
10 CCG-75
J Kuglasti ventil sa holenderima D75
kom
100,73
10 CCG-90
J Kuglasti ventil sa holenderima D90
kom
129,16
KUGLASTI, NEPOVRATNI VENTILI
10 CCV-32
J Kuglasti, nepovratni ventil D32
kom
13,59
10 CCV-40
J Kuglasti, nepovratni ventil D40
kom
16,19
10 CCV-50
J Kuglasti, nepovratni ventil D50
kom
22,84
10 CCV-63
J Kuglasti, nepovratni ventil D63
kom
32,41
10 CCVY-50
J Y-nepovratni ventil D50
kom
55,81
10 CCVY-63
J Y-nepovratni ventil D63
kom
79,45
41
HVATAČI NEČISTOĆA
10 CCS-50
J Hvatač nečistoća D50
kom
115,38
10 CCS-63
J Hvatač nečistoća D63
kom
156,83
MOTORNI VENTILI
10 CCGM-50
C Motorni ventil D50
kom
589,76
10 CCGM-63
C Motorni ventil D63
kom
629,40
JEDNOSMERNI VENTILI SA OPRUGOM
10 CTCR-75
J Jednosmerni ventil D75, DN 65, protok max. 28 m³/h
kom
100,99
10 CTCR-90
J Jednosmerni ventil D90, DN 80, protok max. 35 m³/h
kom
107,99
10 CTCR-110
J Jednosmerni ventil D110, DN 100, protok max. 60m³/h
kom
118,22
10 CTCR-140
J Jednosmerni ventil D140, DN 125, protok max.150m³/h
kom
129,69
10 CTCR-160
J Jednosmerni ventil D160, DN 150, protok max. 210m³/h
kom
146,31
LEPTIRASTI VENTILI
10 CCP-75
J Leptirasti ventil D75, DN 65
kom
131,07
10 CCP-90
J Leptirasti ventil D90, DN 80
kom
136,32
10 CCP-110
J Leptirasti ventil D110, DN 100
kom
152,91
10 CCP-140
J Leptirasti ventil D140, DN 125
kom
186,03
10 CCP-160
J Leptirasti ventil D160, DN 150
kom
209,38
42
LEPILA
10 CRAG-05/99
E Lepilo za PVC cevi, 0,5 lit.
kom
20,75
10 CRAG-05
J Lepilo za PVC cevi, 0,5 lit.
kom
20,75
10 CRAG-1/99
E Lepilo za PVC cevi, 1 lit.
kom
35,83
10 CRAG-1
J Lepilo za PVC cevi, 1 lit.
kom
35,83
KRUTE PVC CEVI
10 CSO-025
J Kruta PVC cev D25
md
1,09
10 CSO-032
J Kruta PVC cev D32
md
1,35
10 CSO-040
J Kruta PVC cev D40
md
1,99
10 CSO-50
J Kruta PVC cev D50
md
2,92
10 CSO-63
J Kruta PVC cev D63
md
4,58
10 CSO-07510
J Kruta PVC cev D75
md
6,92
10 CSO-90
J Kruta PVC cev D90
md
9,88
10 CSO-110
J Kruta PVC cev D110
md
11,95
10 CSO-140
J Kruta PVC cev D140
md
13,09
10 CSO-160
J Kruta PVC cev D160 max. pritisak 7,5 bara
md
17,09
FLEKSIBILNE PVC CEVI
10 CSK-20
J Savitljiva PVC cev D20
md
3,63
10 CSK-25
J Savitljiva PVC cev D25
md
3,95
10 CSK-32
J Savitljiva PVC cev D32
md
4,56
10 CSK-40
J Savitljiva PVC cev D40
md
6,15
43
10 CSK-50/99
E Savitljiva PVC cev D50 rolna 25 ili 50 m
md
5,54
10 CSK-50
J Savitljiva PVC cev D50
md
5,54
10 CSK-63/99
E Savitljiva PVC cev D63 rolna 25 ili 50 m
md
8,93
10 CSK-63
J Savitljiva PVC cev D63
md
8,93
10 CSK-75
J Savitljiva PVC cev D75
md
18,79
10 CSK-90
J Savitljiva PVC cev D90
md
33,52
11. MATERIJALI ZA OBLAGANJE BETONSKIH BAZENA
PVC LAJNER ZA OBLAGANJE BAZENA, ELBTAL 1,5mm
11 MFOL-E200K/98
E Sedam različitih boja, 200 cm, rolna 25 m
md
42,27
11 MFOL-E165K/98
E Sedam različitih boja, 165 cm,rolna 25 m
md
34,87
PROTIVKLIZNI LAJNER, ELBTAL 2,0 mm
.
11 MFOCSU-EK
E Adriatik Plava, 165cm
md
61,19
11 MFOCSU-EK/99
E Svetlo plava, tirkizna, pesak, bela i siva 165cm/10m
md
61,19
DEZENIRANI LAJNERI 0,75mm
11 MFOL-075MA
J Mermerni dezen 205cm / 0,75 mm, rolna 25m
md
20,98
11 MFOL-075MO
J Mozaik dezen 205cm / 0,75 mm,rolna 25m
md
31,24
44
FRIZ LINIJE ZA DEKORACIJU (0,75mm ; 25-26 cm širine)
11 MFOL-FRMIK
J Mikonos Friz
md
10,23
11 MFOL-FRCAR
J Kartagina Friz
md
10,23
11 MFOL-FRFLO
J Florentina Friz
md
10,23
DEZENIRANI LAJNERI ELBTAL 1,6 mm, ARMIRANI, SA AKRILNIM SLOJEM
11 MFOL-EMOB
M Mozaik, plava, 165 cm/25m
md
45,95
11 MFOL-EMOT
M Mozaik, terakota, 165 cm/25m
md
45,95
11 MFOL-EMAB
M Mermerno plava, 165 cm/25m
md
45,95
11 MFOL-EBLAP
M Biserno crna, 165 cm/25m
md
47,90
11 MFOL-EBLUP
M Biserno plava, 165 cm/25m
md
47,90
11 MFOL-EWHIP
M Biserno bela, 165 cm/25m
md
47,90
md
19,52
kg
23,01
STANDARDNI LAJNER ELBTAL, 0,75mm
11 MFOL-075KK
J Adriatic plava folija,rolna 25m
KONTAKTNO LEPILO ZA FOLIJE
11 MFX-01
J Lepilo 1kg
45
LIM ZA FIKSIRANJE FOLIJE,PLASTIFICIRAN
11 MFOBAD-100S
E Tabla 100 x 200cm
kom
90,75
11 MFOBAD-10S
E Traka 10 x 200cm
kom
10,64
11 MFOBAD-5x5S
E Savijena traka 5 x 5 x 200cm
kom
11,65
11 MFOBAD-5x3S
E Savijena traka 5 x 3 x 200cm
kom
10,79
11 MFOBAD-5x1S
E Savijena traka 5 x 1 x 200cm
kom
9,07
lit.
44,01
TEČNE FOLIJE, 1L
11 MFOLY-EA
E Elbtal adriatik plava, za foliju od 1,5mm
46
Download

Preuzmite cenovnik u PDF-u