Proračun toplotne zaštite
za objekat
Stambeni objekat
urađen prema JUS U.J5.600 iz 1998 i JUS U.J5.510 iz 1987 godine.
Sadržaj
- analiza konstrukcija
- analiza linijskih gubitaka
- proračun toplotnih transmisionih gubitaka
Proračun uradio: Mirko Simic
Odgovorni projektant: Jadranka Glisić
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
TEHNIČKI OPIS
Lokacija objekta: Milići R.Srpska
Klimatska zona: II KLIMATSKA ZONA
Projektni uslovi za zimski period:
Spoljna projektna temperatura:
Unutrašnja projektna temperatura:
Spoljna relativna vlažnost:
Unutrašnja relativna vlažnost:
Te = -12 [˙C ]
Ti = 21 [˙C ]
ϕe = 90 [˙% ]
ϕi = 60 [˙% ]
Projektni uslovi za letnji period:
Spoljna projektna temperatura:
Unutrašnja projektna temperatura:
Spoljna relativna vlažnost:
Unutrašnja relativna vlažnost:
Te = +18 [˙C ]
Ti = 18 [˙C ]
ϕe = 65 [˙% ]
ϕi = 65 [˙% ]
Elaborat toplotne zaštite za INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
rađen je na osnovu JUS.U.J5.600 iz 1998 i JUS.U.J5.510 iz 1987 godine.
Proračun difuzije vodene pare je rađen na osnovu JUS.U.J5.520. iz 1997. godine.
Proračun faktora prigušenja i proračun kašnjenja oscilacija temperature kroz
spoljašnje građevinske konstrukcije rađen je na osnovu JUS.U.J.530 iz 1997. godine.
Kod proračuna merodavnog koeficijenta prolaza toplote spoljnih građevinskih
konstrukcija, u obzir su uzeti i linijski koeficijenti prolaza toplote veza te
građevinske konstrukcije sa ostalim spoljnim i unutrašnjim
konstrukcijama. Merodavan koeficijent prolaza toplote se dobija deljenjem sume
količine toplote koja se oda spoljnoj okolini kroz površinu konstrukcije (kA) i
linijskih gubitaka (ΣkiL i) sa površinom konstrukcije (A).
Pri proračunu kojeficijenta prolaza toplote se uzima unutrašnja površina, a pri
proračunu specifičnih transmisionih gubitaka toplote se uzima spoljna površina.
Proračun specifičnog transmisionog opterećenja je dat preko ukupnih
koeficijenata prolaza toplote računatih prema JUS.U.J5.510 iz 1987 godine.
URSA Građevinska fizika JUS
2
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
Termofizičke osobine materijala korišćenih u proračunu su u skladu sa
JUS.U.J5.600 iz 1998.Pre ugradnje svih materijala,potrebno je priložiti validnu
atestnu dokumentaciju kojom se dokazuje da materijali ispunjavaju navedene
termofizičke karakteristike.
Proračun je rađen pomoću programa URSA Građevinska fizika JUS u kome su korištene
termofizičke osobine materijala datih u JUS.U.J5.600 - tabela 7 i URSA
termoizolacionih materijala, čiji se kvalitet i termofizičke osobine kontrolišu u
skladu sa standardom ISO 9001:2000 i za koje postoji validna atestna
dokumentacija IMS-a.
URSA Građevinska fizika JUS je vlasništvo preduzeća URSA Slovenija d.o.o., Povhova 2,
8000 Novo mesto, Slovenija
Prestavništvo Beograd
URSA Slovenija d.o.o., III Bulevar 25, 11070 Novi Beograd,
Tel/Fax:+381 11 2137 480,+381 11 137 548
Predstavništvo BiH
URSA NOVOTERM d.o.o., Tešanjska 61, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina, Tel./Fax 033 214 988
Kancelarija Banja Luka, Aleja Svetog Save br.59, 78000 Banja Luka,
Bosna i Hercegovina, Tel./Fax 051 226 390
URSA Građevinska fizika JUS
3
PREGLED KONSTRUKCIJA I NJIHOVIH
KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE
URSA Građevinska fizika JUS
4
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
Naziv
SPOLJNI ZIDNI ELEMENTI A-A
UNUTRASNJI ZIDNI ELEMENTI B-B C-C
MEĐUSPRATNA KONTRUKCIJA D-D
URSA Građevinska fizika JUS
2
k (W/m K)
0,153
0,479
0,272
5
ANALIZA OSNOVNIH KONSTRUKCIJA
URSA Građevinska fizika JUS
6
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
ANALIZA KONSTRUKCIJE: SPOLJNI ZIDNI ELEMENTI A-A
Objekt:
Naselje:
Grad:
Projektant:
Stambeni objekat
Datum:
08.03.2011
Milići
Jadranka Glisić
Klimatska zona:
2
Vrsta konstrukcije: Spoljni zid
unutra
20
60
temperatura (°C)
relativna vlažnost (%)
spolja
-5
90
SKICA KONSTRUKCIJE
U
S
1 3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
PUNE GIPS-PLOČE 1200
PUNE GIPS-PLOČE 1200
PARNA BRANA
URSA DF 40 Mineralna vuna
PUNE GIPS-PLOČE 1200
URSA XPS N-FT Stiropor
GIPSANI MALTER NA RABIC MREŽI
PLEMENITI FASADNI MALTER
7
2
8
TABELARNI PRORAČUN
Br Opis
konstrukcije
1
2
3
4
5
6
7
8
d
[cm]
unutra
uz zid
PUNE GIPS-PLOČE 1200
PUNE GIPS-PLOČE 1200
PARNA BRANA
URSA DF 40
PUNE GIPS-PLOČE 1200
URSA XPS N-FT stiropor
GIPSANI MALTER NA RABIC MREŽI
PLEMENITI FASADNI MALTER
uz zid
spolja
Debljina konstrukcije: 28,517 cm
c
ρ
λ
[kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C]
1,000
1,500
0,017
14,000
1,500
10,000
0,300
0,200
1.200
1.200
1.330
14
1.200
35
1.200
1.850
0,580
0,580
0,190
0,040
0,580
0,036
0,580
0,700
µ
[1]
840
9
840
9
960 588.235
840
1
840
9
1.500
150
920
4
1
15
Težina konstrukcije: 60,99 kg/m 2
d/ λ
0,1250
0,0172
0,0259
0,0009
3,5000
0,0259
2,7778
0,0052
0,0029
0,0435
t
[°C]
20,0
19,5
19,5
19,4
19,4
5,9
5,8
-4,8
-4,8
-4,8
-4,8
-5,0
p
[Pa]
2.335
2.267
2.257
2.244
2.243
931
924
408
407
407
407
401
pp
[Pa]
1.401
1.400
1.399
499
498
497
362
361
361
361
µ*d
m
0,09
0,13
100,00
0,14
0,13
15,00
0,01
0,03
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE
P'
p (kPa)
Pi
t (°C)
20,0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
r (m)
0.0
URSA Građevinska fizika JUS
115,52
-5,0
d (cm)
0.0
28,52
7
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE
izračunani
največi dozvoljeni
koeficijent prolaza toplote
W/m2K
0,153
0,900
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za proračun koeficijenta prolaza toplote.
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE
0,006 g/m2h
0,006 g/m2h
gustina ulaza u konstrukciju
gustina izlaza iz konstrukcije
Nema kondenzacije.
Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama.
Isušivanje je u dozvoljenim granicama.
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare.
PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE
TABELARNI PRORAČUN PROLAZA TOPLOTE
Br Opis
konstrukcije
1
2
3
4
5
6
7
8
unutra
uz zid
PUNE GIPS-PLOČE 1200
PUNE GIPS-PLOČE 1200
PARNA BRANA
URSA DF 40 Mineralna vuna
PUNE GIPS-PLOČE 1200
URSA XPS N-FT Stiropor
GIPSANI MALTER NA RABIC MREŽI
PLEMENITI FASADNI MALTER
uz zid
spolja
d
[cm]
1,000
1,500
0,017
14,000
1,500
10,000
0,300
0,200
c
ρ
λ
[kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C]
1.200
1.200
1.330
14
1.200
35
1.200
1.850
0,580
0,580
0,190
0,040
0,580
0,036
0,580
0,700
µ
[1]
840
9
840
9
960 588.235
840
1
840
9
1.500
150
920
4
1
15
d/ λ
0,1250
0,0172
0,0259
0,0009
3,5000
0,0259
2,7778
0,0052
0,0029
0,0435
t
[°C]
20,0
19,4
19,3
19,2
19,2
2,0
1,9
-11,7
-11,8
-11,8
-11,8
-12,0
DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE
t (°C)
20,0
-12,0
d (cm)
0.0
URSA Građevinska fizika JUS
28,52
8
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
Unutrašnja površinska temperatura konstrukcije 19,4 °C je veća od temperature tačke rose,
koja iznosi 12,0 °C.
Uslov je ispunjen.
PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI
Konstrukcija je provetravana.
2
Težina konstrukcije (60,99 kg/m2) je manja od 100
, iako je toplotna provodljivost manja 0.35 W/m2K
kg/m
Proračun faktora prigušenja oscilacije temperature za konstrukciju nije potreban.
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za toplotnu stabilnost.
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
k [W/m 2K]
ν, η
Broj dana vlaženja/sušenja
0,900
0,153
ZADOVOLJAVA
ZADOVOLJAVA
ZADOVOLJAVA
Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m 2h]:
Opisna ocena kondenzacije:
NEMA
KONDENZACIJE
URSA Građevinska fizika JUS
/
9
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
ANALIZA KONSTRUKCIJE: UNUTRASNJI ZIDNI ELEMENTI B-B C-C
Objekt:
Naselje:
Grad:
Projektant:
Stambeni objekat
Grude, Dubrovnik
Milići
Jadranka Glisić
Klimatska zona:
2
Datum:
08.03.2011
Vrsta konstrukcije: Zid prema grejanom stepeništu
unutra
5
60
temperatura (°C)
relativna vlažnost (%)
spolja
-5
90
SKICA KONSTRUKCIJE
U
1
S
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
PUNE GIPS-PLOČE 1200
PUNE GIPS-PLOČE 1200
URSA DF 40 Mineralna vuna
HOR.VAZD.-STRUJANJE DOLE - E=0,20 D=
PUNE GIPS-PLOČE 1200
PUNE GIPS-PLOČE 1200
6
TABELARNI PRORAČUN
Br Opis
konstrukcije
1
2
3
4
5
6
d
[cm]
unutra
uz zid
PUNE GIPS-PLOČE 1200
PUNE GIPS-PLOČE 1200
URSA DF 40
HOR.VAZD.-STRUJANJE DOLE - E=0,20 D=
PUNE GIPS-PLOČE 1200
PUNE GIPS-PLOČE 1200
uz zid
spolja
Debljina konstrukcije: 13,000 cm
1,000
1,500
5,000
3,000
1,500
1,000
c
ρ
λ
[kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C]
1.200
1.200
14
1
1.200
1.200
0,580
0,580
0,040
0,060
0,580
0,580
840
840
840
1.005
840
840
d/ λ
µ
[1]
9
9
1
1
9
9
t
[°C]
p
[Pa]
pp
[Pa]
0,1250
0,0172
0,0259
1,2500
0,5000
0,0259
0,0172
0,1250
µ*d
m
0,09
0,13
0,05
0,03
0,13
0,09
Težina konstrukcije: 60,73 kg/m 2
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE
P'
p (kPa)
Pi
t (°C)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
r (m)
0.0
URSA Građevinska fizika JUS
0,51
0,0
d (cm)
0.0
13,00
10
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE
izračunani
največi dozvoljeni
koeficijent prolaza toplote
W/m2K
0,479
1,850
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za proračun koeficijenta prolaza toplote.
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE
Proračun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.
PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI
Proračun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban.
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
k [W/m 2K]
ν, η
Broj dana vlaženja/sušenja
1,850
0,479
ZADOVOLJAVA
PRORAČUN NIJE POTREBAN
PRORAČUN NIJE POTREBAN
Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m 2h]:
Opisna ocena kondenzacije:
URSA Građevinska fizika JUS
/
11
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
ANALIZA KONSTRUKCIJE: MEĐUSPRATNA KONTRUKCIJA D-D
Objekt:
Naselje:
Grad:
Projektant:
Stambeni objekat
Datum:
08.03.2011
Milići
Jadranka Glisić
Klimatska zona:
2
Vrsta konstrukcije: Unutrašnja horizontalna konstrukcija bez zahteva kmax
unutra
20
60
temperatura (°C)
relativna vlažnost (%)
spolja
-5
90
SKICA KONSTRUKCIJE
U
1
2
3
1
2
3
4
5
6
GIPS- KARTONSKA PLOČA
DASKE NA RAZMAK
URSA DF 40 Mineralna vuna
HOR.VAZD.-STRUJANJE GORE -E=0,20 D=0
HOR.VAZD.-STRUJANJE GORE -E=0,20 D=0
VODOOTPORNA PLOČA
4
5
6
S
TABELARNI PRORAČUN
Br Opis
konstrukcije
1
2
3
4
5
6
d
[cm]
unutra
uz zid
1,250
GIPS- KARTONSKA PLOČA D=9.5mm
2,200
DASKE NA RAZMAK
10,000
MINERALNA VUNA
HOR.VAZD.-STRUJANJE GORE -E=0,20 D=0 2,000
HOR.VAZD.-STRUJANJE GORE -E=0,20 D=0 10,000
1,900
VODOOTPORNA PLOČA
uz zid
spolja
Debljina konstrukcije: 27,350 cm
c
ρ
λ
[kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C]
900
468
14
1
1
600
0,210
0,160
0,040
0,080
0,345
0,099
840
1.500
840
1.005
1.005
2.090
d/ λ
µ
[1]
12
3
1
1
1
60
t
[°C]
p
[Pa]
pp
[Pa]
0,1250
0,0595
0,1375
2,5000
0,2500
0,2899
0,1919
0,1250
µ*d
m
0,15
0,07
0,10
0,02
0,10
1,14
Težina konstrukcije: 34,47 kg/m 2
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE
P'
p (kPa)
Pi
t (°C)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
r (m)
0.0
URSA Građevinska fizika JUS
1,58
0,0
d (cm)
0.0
27,35
12
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE
izračunani
največi dozvoljeni
koeficijent prolaza toplote
W/m2K
0,272
100,000
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za proračun koeficijenta prolaza toplote.
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE
Proračun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.
PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI
Proračun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban.
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
k [W/m 2K]
ν, η
Broj dana vlaženja/sušenja
100,000
0,272
ZADOVOLJAVA
PRORAČUN NIJE POTREBAN
PRORAČUN NIJE POTREBAN
Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m 2h]:
Opisna ocena kondenzacije:
URSA Građevinska fizika JUS
/
13
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
ANALIZA KONSTRUKCIJE: KROVNA KONTRUKCIJA G-G
Objekt:
Naselje:
Grad:
Projektant:
Stambeni objekat
Datum:
08.03.2011
Milići
Jadranka Glisić
Klimatska zona:
2
Vrsta konstrukcije: Kosi krov iznad grejane prostorije
unutra
20
60
temperatura (°C)
relativna vlažnost (%)
spolja
-5
90
SKICA KONSTRUKCIJE
S
7
6
5
4
3
GIPS- KARTONSKA PLOČA
DASKE NA RAZMAK
POLIETILENSKA FOLIJA 1000
URSA DF 40 Mineralna vuna
URSA DF 40 Mineralna vuna
SMREKOVINA, BOROVINA
PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
2
1
U
1
2
3
4
5
6
7
TABELARNI PRORAČUN
Br Opis
konstrukcije
1
2
3
4
5
6
7
d
[cm]
unutra
uz zid
GIPS- KARTONSKA PLOČA D=9.5mm
DASKE NA RAZMAK
POLIETILENSKA FOLIJA 1000
URSA DF 40 Mineralna vuna
URSA DF 40 Mineralna vuna
Vodootporna ploča
PAROPROPUSNA FOLIJA
uz zid
spolja
Debljina konstrukcije: 30,507 cm
1,250
2,200
0,020
5,000
20,000
2,000
0,037
c
ρ
λ
[kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C]
900
468
1.000
14
14
600
215
0,210
0,160
0,190
0,040
0,040
0,140
0,190
840
1.500
1.250
840
840
2.090
960
Težina konstrukcije: 37,33 kg/m 2
µ
[1]
12
3
80.000
1
1
70
54
d/ λ
0,1000
0,0595
0,1375
0,0011
1,2500
5,0000
0,1429
0,0019
0,0435
t
[°C]
20,0
19,6
19,4
18,9
18,9
14,3
-4,3
-4,8
-4,8
-4,8
-5,0
p
[Pa]
2.335
2.282
2.251
2.180
2.180
1.623
426
407
407
407
401
pp
[Pa]
µ*d
m
1.401
1.392
1.388
458
455
444
362
361
361
0,15
0,07
16,00
0,05
0,20
1,40
0,02
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE
P'
p (kPa)
Pi
t (°C)
20,0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
r (m)
0.0
URSA Građevinska fizika JUS
17,89
-5,0
d (cm)
0.0
30,51
14
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE
izračunani
največi dozvoljeni
koeficijent prolaza toplote
W/m2K
0,148
0,450
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za proračun koeficijenta prolaza toplote.
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE
gustina ulaza u konstrukciju
gustina izlaza iz konstrukcije
količina kondenzovane vodene pare
količina kondenzata posle 60 dana vlaženja
povećanje sadržaja vlage
izračunani sadržaj vlage
dozvoljen sadržaj vlage
gustina difuzione struje u periodu isušivanja
potrebno vreme za isušenje konstrukcije
največe dozvoljeno vreme isušenja
0,040
0,031
0,009
13,115
1,338
13,838
114,541
0,370
1,921
90
g/m2h
g/m2h
g/m2
g/m2
%
%
%
g/m2h
dana
dana
Kondenzacija u ravni 6.
Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama.
Isušivanje je u dozvoljenim granicama.
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare.
PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE
TABELARNI PRORAČUN PROLAZA TOPLOTE
Br Opis
konstrukcije
1
2
3
4
5
6
7
d
[cm]
unutra
uz zid
1,250
GIPS- KARTONSKA PLOČA
2,200
DASKE NA RAZMAK
0,020
POLIETILENSKA FOLIJA 1000
5,000
URSA DF 40 Mineralna vuna
20,000
URSA DF 40 Mineralna vuna
2,000
DAŠČANA OPLATA
0,037
PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
uz zid
spolja
c
ρ
λ
[kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C]
900
468
1.000
14
14
600
215
0,210
0,160
0,190
0,040
0,040
0,140
0,190
840
1.500
1.250
840
840
2.090
960
µ
[1]
12
3
80.000
1
1
70
54
d/ λ
0,1000
0,0595
0,1375
0,0011
1,2500
5,0000
0,1429
0,0019
0,0435
t
[°C]
20,0
19,5
19,2
18,6
18,6
12,6
-11,1
-11,8
-11,8
-11,8
-12,0
DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE
t (°C)
20,0
-12,0
d (cm)
0.0
URSA Građevinska fizika JUS
30,51
15
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
Unutrašnja površinska temperatura konstrukcije 19,5 °C je veća od temperature tačke rose,
koja iznosi 12,0 °C.
Uslov je ispunjen.
PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI
faktor prigušenja oscilacije temperature
najmanja dozvoljena vrednost
55,364
15
Faktor prigušenja oscilacije temperature je veći od 45. Proračun kašnjenja oscilacije temperature nije
potreban.
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za toplotnu stabilnost.
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
k [W/m 2K]
ν, η
Broj dana vlaženja/sušenja
0,450
15
90 / 60
0,148
55,4
1,9
ZADOVOLJAVA
ZADOVOLJAVA
ZADOVOLJAVA
Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m 2h]:
0,040 / 0,031
Opisna ocena kondenzacije:
KONDENZACIJA U RAVNI
URSA Građevinska fizika JUS
16
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
ANALIZA KONSTRUKCIJE: PLAFONSKA KONSTRUKCIJA E-E
Objekt:
Naselje:
Grad:
Projektant:
Stambeni objekat
Datum:
08.03.2011
Milići
Jadranka Glisić
Klimatska zona:
2
Vrsta konstrukcije: Međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora
unutra
20
60
temperatura (°C)
relativna vlažnost (%)
spolja
-5
90
SKICA KONSTRUKCIJE
1
2
3
4
S
GIPS- KARTONSKA PLOČA
DASKE NA RAZMAK
POLIETILENSKA FOLIJA 1000
URSA DF 40 Mineralna vuna
4
3
2
1
U
TABELARNI PRORAČUN
Br Opis
konstrukcije
1
2
3
4
unutra
uz zid
GIPS- KARTONSKA PLOČA
DASKE NA RAZMAK
POLIETILENSKA FOLIJA 1000
URSA DF 40 Mineralna vuna
uz zid
spolja
Debljina konstrukcije: 23,470 cm
d
[cm]
1,250
2,200
0,020
20,000
c
ρ
λ
[kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C]
900
468
1.000
14
0,210
0,160
0,190
0,040
840
1.500
1.250
840
Težina konstrukcije: 24,55 kg/m 2
µ
[1]
12
3
80.000
1
d/ λ
0,1000
0,0595
0,1375
0,0011
5,0000
0,0769
t
[°C]
20,0
19,5
19,3
18,6
18,6
-4,6
-4,6
-5,0
p
[Pa]
2.335
2.269
2.230
2.143
2.142
414
414
401
pp
[Pa]
µ*d
m
1.401
1.391
1.387
374
361
361
0,15
0,07
16,00
0,20
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE
P'
p (kPa)
Pi
t (°C)
20,0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
r (m)
0.0
URSA Građevinska fizika JUS
16,42
-5,0
d (cm)
0.0
23,47
17
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE
izračunani
največi dozvoljeni
koeficijent prolaza toplote
W/m2K
0,186
0,800
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za proračun koeficijenta prolaza toplote.
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE
0,042 g/m2h
0,042 g/m2h
gustina ulaza u konstrukciju
gustina izlaza iz konstrukcije
Nema kondenzacije.
Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama.
Isušivanje je u dozvoljenim granicama.
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare.
PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE
TABELARNI PRORAČUN PROLAZA TOPLOTE
Br Opis
konstrukcije
1
2
3
4
unutra
uz zid
GIPS- KARTONSKA PLOČA
DASKE NA RAZMAK
POLIETILENSKA FOLIJA 1000
URSA DF 40 Mineralna vuna
uz zid
spolja
d
[cm]
1,250
2,200
0,020
20,000
c
ρ
λ
[kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C]
900
468
1.000
14
0,210
0,160
0,190
0,040
840
1.500
1.250
840
µ
[1]
12
3
80.000
1
d/ λ
0,1000
0,0595
0,1375
0,0011
5,0000
0,0769
t
[°C]
20,0
19,5
19,3
18,6
18,6
-4,6
-4,6
-5,0
DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE
t (°C)
20,0
-5,0
d (cm)
0.0
URSA Građevinska fizika JUS
23,47
18
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
Unutrašnja površinska temperatura konstrukcije 19,5 °C je veća od temperature tačke rose,
koja iznosi 12,0 °C.
Uslov je ispunjen.
PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI
Proračun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban.
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA
Veličine
Zahtevi
Proračun
Ocena
k [W/m 2K]
ν, η
Broj dana vlaženja/sušenja
0,800
0,186
ZADOVOLJAVA
PRORAČUN NIJE POTREBAN
ZADOVOLJAVA
Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m 2h]:
Opisna ocena kondenzacije:
NEMA
KONDENZACIJE
URSA Građevinska fizika JUS
/
19
PRORAČUN UKUPNIH TRANSMISIONIH GUBITAKA
URSA Građevinska fizika JUS
20
PROJEKAT: INTAL "KLASIK" ANALIZA KONSTRUKCIJE
PRORAČUN UKUPNIH TRANSMISIONIH GUBITAKA
Objekt:
Naselje:
Grad:
Projektant:
Broj
Stambeni objekat
Datum:
08.03.2011
Milići
Jadranka Glisić
S
[m2]
Poz
k
[W/m2K]
∆t
[°C]
Srednji koeficijent prolaza toplote km
Površina spoljnjeg omotača objekta A
Zapremina objekta
Faktor oblika f O = A / V
Transmisioni gubici ΦT = km * A * ( Te - Ti )
Specifični transmisioni gubici Φ VT
Dozvoljeni specifični transmisioni gubici Φ VT doz = 7 + 14 * fo
c
P
[W]
2
0,00 W/m K
2
2000,00 m
3
450,00 m
0,00 1/m
0,00 W
3
0,00 W/m
3
7,00 W/m
Projektovana toplotna zaštita ispunjava uslove iz JUS U.J5.600.
URSA Građevinska fizika JUS
21
Download

Proračun toplotne zaštite