Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
1.
Falcovani crep od gline
engobirane površine,
tip: "CEZAR"
SRPS EN 1304:2010
2.
Falcovani crep od gline
engobirane površine,
tip: "OKTAVIJAN"
SRPS EN 1304:2010
3.
Falcovani crep od gline
engobirane površine,
tip: "DIOKLECIJAN"
SRPS EN 1304:2010
4.
Falcovani crep od
gline, tip "M-977"
SRPS EN 1304:2010
5.
Falcovani crep od
gline,
tip "Ornament lux"
SRPS EN 1304:2010
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
Proizvođač/Naručilac
IGM "DILJ" d.o.o., Vinkovci,
Hrvatska
IGM "DILJ" d.o.o., Vinkovci,
Hrvatska
IGM "DILJ" d.o.o., Vinkovci,
Hrvatska
IGM "TOZA MARKOVIĆ"
a.d., Kikinda
IGM “MLADOST“ d.o.o.,
Leskovac
Datum
proizvodnje
oktobar 2011.
oktobar 2011.
oktobar 2011.
decembar
2011. godine
decembar
2011. godine
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
IMS-001/12
18.01.2012.
IMS-002/12
18.01.2012.
IMS-003/12
18.01.2012.
IMS-004/12
31.01.2012.
IMS-005/12
31.01.2012.
Period važenja
sertifikata
od 09.01.2012.
do 09.01.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 09.07.2012.
od 09.01.2012.
do 09.01.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 09.07.2012.
od 09.01.2012.
do 09.01.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 09.07.2012.
od 27.01.2012.
do 27.01.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 27.07.2012.
od 27.01.2012.
do 27.01.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 27.07.2012.
Strana 1/12
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
18.01.
IMSN0974,
NaručilacN 0973,
N 0975
09.07.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
09.01.2013.
18.01.
IMSN0977,
NaručilacN 0976,
N 0978
09.07.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
09.01.2013.
18.01.
IMSN0980,
NaručilacN 0979,
N 0981
09.07.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
09.01.2013.
31.01.
IMSN0983,
NaručilacN 0982,
N 0984
27.07.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
27.01.2013.
31.01.
IMSN0986,
NaručilacN 0985,
N 0987
produzena
vaznost
sertifikata do
27.01.2013.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
6.
Falcovani crep od
gline,
tip "Maestral lux"
SRPS EN 1304:2010
7.
Crep od gline sa
podužnim falcom, tip:
"Crep Transilvania"
SRPS EN 1304:2010
8.
Ravan crep od gline,
tip: "Biber – 350x170"
SRPS EN 1304:2010
9.
Fazonski komad crepa
od gline,
tip: "Snegobran lux"
SRPS EN 1304:2010
10.
Fazonski komad crepa
od gline,
tip: "Ventilacioni lux"
SRPS EN 1304:2010
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
Proizvođač/Naručilac
IGM “MLADOST“ d.o.o.,
Leskovac
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
IGM “MLADOST“ d.o.o.,
Leskovac
IGM “MLADOST“ d.o.o.,
Leskovac
Datum
proizvodnje
decembar
2011. godine
decembar
2011. godine
decembar
2011. godine
januar
2012. godine
januar
2012. godine
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
IMS-006/12
31.01.2012.
IMS-007/12
22.02.2012.
IMS-008/12
22.02.2012.
IMS-009/12
01.03.2012.
IMS-010/12
01.03.2012.
Period važenja
sertifikata
od 27.01.2012.
do 27.01.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 27.07.2012.
od 17.02.2012.
do 17.02.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 17.08.2012.
od 20.02.2012.
do 20.02.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 20.08.2012.
od 29.02.2012.
do 28.02.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 29.08.2012.
od 29.02.2012.
do 28.02.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 29.08.2012.
Strana 2/12
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
31.01.
IMSN0989,
NaručilacN 0988,
N 0990
produzena
vaznost
sertifikata do
27.01.2013.
24.02.
IMSN0992,
NaručilacN 0991,
N 0993
produzena
vaznost
sertifikata do
17.02.2013.
24.02.
IMSN0995,
NaručilacN 0994,
N 0996
produzena
vaznost
sertifikata do
20.02.2013.
01.03.
IMSN0998,
NaručilacN 0997,
N 0999
produzena
vaznost
sertifikata do
28.02.2013.
01.03.
IMSN1001,
NaručilacN 1000,
N 1002
produzena
vaznost
sertifikata do
28.02.2013.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
11.
Fazonski komad crepa
od gline,
tip: "Žlebnjak"
SRPS EN 1304:2005
12.
Fazonski komad crepa
od gline,
tip: "Završni žlebnjak"
SRPS EN 1304:2005
13.
Fazonski komad crepa
od gline,
tip: "Završni levi/desni"
SRPS EN 1304:2005
14.
Falcovani crep od
gline,
tip: "Ideal"
SRPS EN 1304:2005
15.
Krovni i fasadni
sendvič paneli sa
ispunom od mineralne
vune "TRIMOTERM"
tip FTV, FTV H i SNV
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
Proizvođač/Naručilac
IGM “MLADOST“ d.o.o.,
Leskovac
IGM “MLADOST“ d.o.o.,
Leskovac
IGM “MLADOST“ d.o.o.,
Leskovac
IGK “POLET“ a.d., NEXE
grupa, Novi Bečej
TRIMO INŽENJERING
d.o.o., Beograd, Srbija
Datum
proizvodnje
februar
2012. godine
februar
2012. godine
februar
2012. godine
-
-
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
IMS-011/12
30.03.2012.
IMS-012/12
30.03.2012.
IMS-013/12
30.03.2012.
IMS-014/12
30.03.2012.
IMS-015/12
30.03.2012.
Period važenja
sertifikata
od 26.03.2012.
do 26.03.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 26.09.2012.
od 26.03.2012.
do 26.03.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 26.09.2012.
od 26.03.2012.
do 26.03.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 26.09.2012.
od 21.03.2012.
do 21.03.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 21.09.2012.
od 17.03.2012.
do 17.09.2012.
Strana 3/12
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
30.03.
IMSN1004,
NaručilacN 1003,
N 1005
produzena
vaznost
sertifikata do
26.03.2013.
30.03.
IMSN1007,
NaručilacN 1006,
N 1008
produzena
vaznost
sertifikata do
26.03.2013.
30.03.
IMSN1010,
NaručilacN 1009,
N 1011
produzena
vaznost
sertifikata do
26.03.2013.
30.03.
IMSN1013,
NaručilacN 1012,
N 1014
produzena
vaznost
sertifikata do
21.03.2013.
30.03.
IMSN1016,
NaručilacN 1015,
N 1017
produzena
vaznost
sertifikata do
17.03.2013.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
16.
Falcovani crep od
gline,
tip: "Mediteran plus"
SRPS EN 1304:2005
17.
Falcovani crep od
gline,
tip: "Efekt plus"
SRPS EN 1304:2005
18.
Falcovani crep od
gline,
tip: "Continental - plus"
Proizvođač/Naručilac
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
Datum
proizvodnje
februar
2012. godine
februar
2012. godine
mart
2012. godine
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
IMS-016/12
11.04.2012.
IMS-017/12
11.04.2012.
19.
SRPS EN 1304:2005
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
mart
2012. godine
Period važenja
sertifikata
od 26.03.2012.
do 26.03.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 26.09.2012
od 30.03.2012.
do 30.03.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 30.09.2012.
IMS-018/12
19.04.2012.
od 17.04.2012.
do 17.04.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 17.10.2012.
IMS-019/12
19.04.2012.
od 19.04.2012.
do 19.04.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti
do 19.10.2012.
SRPS EN 1304:2005
Fazonski komad crepa
od gline,
tip: "Žlebnjak"
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
Strana 4/12
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
12.04.
IMSN1019,
NaručilacN 1018,
N 1020
produzena
vaznost
sertifikata do
26.03.2013.
12.04.
IMSN1022,
NaručilacN 1021,
N 1023
produzena
vaznost
sertifikata do
30.03.2013.
19.04.
IMSN1025,
NaručilacN 1024,
N 1026
produzena
vaznost
sertifikata do
17.04.2013.
19.04.
IMSN1031,
NaručilacN 1030,
N 1032
produzena
vaznost
sertifikata do
19.04.2013.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
20.
Naziv proizvoda
Falcovani crep od
gline,
tip: "Tradicional lux"
SRPS EN 1304:2005
21.
Falcovani crep od
gline,
tip: "Fragment - plus"
Proizvođač/Naručilac
IGM "MLADOST" d.o.o.,
Leskovac
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
Datum
proizvodnje
mart 2012.
godine
mart 2012.
godine
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
IMS-020/12
11.05.2012.
od 06.05.2012.
do 06.05.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
06.11.2012.
IMS-021/12
11.05.2012.
SRPS EN 1304:2005
22.
Falcovani crep od
gline, tip: "M - 272"
SRPS EN 1304:2005
23.
Falcovani crep od
gline, tip: "Glineks
trend"
SRPS EN 1304:2005
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
TOZA MARKOVIĆ" a.d.,
Kikinda
IGK"POLET" a.d., Novi
Bečej
-
april 2012.
godine
IMS-022/12
14.05.2012.
IMS-023/12
18.05.2012.
od 08.05.2012.
do 08.05.2013.,
uz obavezu
provere
saobraznosti do
08.11.2012.
od 08.05.2012.
do 08.05.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
08.11.2012.
od 18.05.2012.
do 18.05.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
18.11.2012.
Strana 5/12
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
11.05.
IMSN1034,
NaručilacN 1033,
N 1035
06.11.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
06.05.2013.
11.05.
IMSN1037,
NaručilacN 1036,
N 1038
29.10.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
08.05.2013.
15.05.
IMSN1040,
NaručilacN 1039,
N 1041
08.11.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
08.05.2013.
21.05.
IMSN1043,
NaručilacN 1042,
N 1044
22.11.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
18.05.2013.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
24.
Naziv proizvoda
Falcovani crep od
gline, tip: "Kontinental
lux"
SRPS EN 1304:2005
25.
Falcovani crep od
gline, engobirane
zelene površine,
tip: "Continental - plus"
SRPS EN 1304:2005
26.
Falcovani crep od
gline, engobirane
braon površine,
tip: "Continental - plus"
SRPS EN 1304:2005
27.
Falcovani crep od
gline, engobirane
crvene površine,
tip: "Continental - plus"
SRPS EN 1304:2005
28.
Fazonski komad crepa
od gline, tip: "Glinex
Trend", završni
levi/desni
SRPS EN 1304:2005
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
Proizvođač/Naručilac
IGM "MLADOST" d.o.o.,
Leskovac
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
IGK "POLET" a.d., Novi
Bečej
Datum
proizvodnje
mart 2012.
godine
maj 2012.
godine
maj 2012.
godine
maj 2012.
godine
april 2012.
godine
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
IMS-024/12
04.06.2012.
IMS-025/12
26.06.2012.
IMS-026/12
26.06.2012.
IMS-027/12
26.06.2012.
IMS-028/12
26.06.2012.
Period važenja
sertifikata
od 30.05.2012.
do 30.05.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
30.11.2012.
od 25.06.2012.
do 25.06.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
25.12.2012.
od 25.06.2012.
do 25.06.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
25.12.2012.
od 25.06.2012.
do 25.06.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
25.12.2012.
od 25.06.2012.
do 25.06.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
25.12.2012.
Strana 6/12
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
04.06.
IMSN1046,
NaručilacN 1048,
N 1049
30.11.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
30.05.2013.
26.06.
IMSN1054,
NaručilacN 1053,
N 1055
25.12.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
25.06.2013.
26.06.
IMSN1060,
NaručilacN 1059,
N 1061
25.12.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
25.06.2013.
26.06.
IMSN1063,
NaručilacN 1062,
N 1064
25.12.2012.
produzena
vaznost
sertifikata do
25.06.2013.
26.06.
IMSN1066,
NaručilacN 1065,
N 1067
produzena
vaznost
sertifikata do
25.06.2013.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
29.
30.
Naziv proizvoda
Falcovani crep od
gline, model: "M - 002"
SRPS EN 1304:2005
Falcovani crep od
gline, engobirane
površine, tip: "Glineks
trend"
Proizvođač/Naručilac
"TOZA MARKOVIĆ" a.d.,
Kikinda
IGK "POLET" a.d., Novi
Bečej
Datum
proizvodnje
maj 2012.
godine
maj 2012.
godine
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
IMS-029/12
25.07.2012.
IMS-030/12
31.07.2012.
SRPS EN 1304:2005
31.
Falcovani crep od
gline, tip: "Klasik +"
IGK "POLET" a.d., Novi
Bečej
SRPS EN 1304:2005
32.
Falcovani crep od
gline, tip: "M - 993"
SRPS EN 1304:2005
33.
Fazonski komad crepa
od gline, "slemeni
crep", tip: "M - 184"
SRPS EN 1304:2005
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
"TOZA MARKOVIĆ" a.d.,
Kikinda
"TOZA MARKOVIĆ" a.d.,
Kikinda
jun 2012.
godine
jul 2012. godine
jul 2012. godine
IMS-031/12
31.07.2012.
IMS-032/12
20.08.2012.
IMS-033/12
20.08.2012.
Period važenja
sertifikata
od 23.07.2012.
do 23.07.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
23.01.2013.
od 30.07.2012.
do 30.07.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
30.01.2013.
od 30.07.2012.
do 30.07.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
30.01.2013.
od 20.08.2012.
do 20.08.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
20.02.2013.
od 20.08.2012.
do 20.08.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
20.02.2013.
Strana 7/12
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
25.07.
IMSN1069,
NaručilacN 1068,
N 1070
produzena
vaznost
sertifikata do
23.07.2013.
31.07.
IMSN1072,
NaručilacN 1071,
N 1073
produzena
vaznost
sertifikata do
30.07.2013.
zalihe
3.604 kom
31.07.
IMSN1075,
NaručilacN 1074,
N 1076
produzena
vaznost
sertifikata do
30.07.2013.
zalihe
663.735 kom
23.08.
IMSN1078,
NaručilacN 1077,
N 1079
prekid
proizvodnje
23.08.
IMSN1081,
NaručilacN 1080,
N 1082
prekid
proizvodnje
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
34.
Fazonski komad
crepa od gline, tip:
"Klasik Plus", završni
levi/desni
SRPS EN 1304:2005
35.
Fazonski komad
crepa od gline, tip:
"Žlebnjak glineks
klasik"
Proizvođač/Naručilac
IGK "POLET" a.d., Novi
Bečej
IGK "POLET" a.d., Novi
Bečej
Datum
proizvodnje
jul 2012. godine
-
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
IMS-034/12
27.08.2012.
IMS-035/12
27.08.2012.
SRPS EN1304:2005
36.
Ravan crep od gline,
tip: "Biber tradicional
plus"
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
avgust 2012.
godine
IMS-036/12
02.10.2012.
SRPS EN 1304:2005
37.
Crep od gline, sa
podužnim falcom
oznake: "Biber falc
plus"
SRPS EN 1304:2005
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
avgust 2012.
godine
IMS-037/12
02.12.2012.
Period važenja
sertifikata
od 27.08.2012.
do 27.08.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
27.02.2013.
od 21.09.2012.
do 21.09.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
21.03.2013.
od 26.09.2012.
do 26.09.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
26.03.2013.
od 26.09.2012.
do 26.09.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
26.03.2013.
Strana 8/12
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
27.08.
IMSN1084,
NaručilacN 1083,
N 1085
28.03.2013.
produzena
vaznost
sertifikata do
27.08.2013.
Zalihe 60.931
kom.
26.09.
IMSN1087,
NaručilacN 1086,
N 1088
21.03.2013.
produzena
vaznost
sertifikata do
21.09.2013.
02.10.
IMSN1090,
NaručilacN 1089,
N 1091
26.03.2013.
produzena
vaznost
sertifikata do
26.03.2013.
02.10.
IMSN1093,
NaručilacN 1092,
N 1094
26.03.2013.
produzena
vaznost
sertifikata do
26.03.2013.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
"ROOFROCK"
Mineralni neorganski
vlaknasti materijal za
toplotnu izolaciju
38. oznake:
SRPS U.M9.015MinP-Z-040-A140...160
SRPS U.M9.015:1998
"SPANROCK XL"
Mineralni neorganski
vlaknasti materijal za
toplotnu izolaciju
39.
oznake:
SRPS U.M9.015MinP-Z-040-A1-101
SRPS U.M9.015:1998
"SPANROCK M"
Mineralni neorganski
vlaknasti materijal za
toplotnu izolaciju
40.
oznake: SRPS
U.M9.015-MinP-Z040-A1-101
SRPS U.M9.015:1998
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
Proizvođač/Naručilac
ROCKWOOL ADRIATIC
d.o.o.,
Poduzetnička zona Pićan 1,
HR-52333 Potpićan,
Hrvatska
ROCKWOOL ADRIATIC
d.o.o.,
Poduzetnička zona Pićan 1,
HR-52333 Potpićan,
Hrvatska
ROCKWOOL ADRIATIC
d.o.o.,
Poduzetnička zona Pićan 1,
HR-52333 Potpićan,
Hrvatska
Datum
proizvodnje
-
-
-
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
IMS-038/12
06.11.2012.
od 18.10.2012.
do 18.10.2014.
uz obavezan
nadzor fabrike i
fabričke
kontrole
proizvodnje na
svakih 6 meseci
IMS-039/12
06.11.2012.
IMS-040/12
06.11.2012.
od 18.10.2012.
do 18.10.2014.
uz obavezan
nadzor fabrike i
fabričke
kontrole
proizvodnje na
svakih 6 meseci
od 18.10.2012.
do 18.10.2014.
uz obavezan
nadzor fabrike i
fabričke
kontrole
proizvodnje na
svakih 6 meseci
Strana 9/12
Upućeno
Naručiocu
Napomena
06.11.
IMSN1139,
NaručilacN 1138,
N 1140
06.11.
IMSN1099,
NaručilacN 1098,
N 1100
06.11.
IMSN1102,
NaručilacN 1101,
N 1103
Status
sertifikata
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
"DUROCK"
Mineralni neorganski
vlaknasti materijal za
toplotnu izolaciju
41.
oznake: SRPS
U.M9.015-MinP-Z040-A1-50...200
SRPS U.M9.015:1998
"AIRROCK HD"
Mineralni neorganski
vlaknasti materijal za
toplotnu izolaciju
42.
oznake: SRPS
U.M9.015-MinP-Pv040-A1-30...160
SRPS U.M9.015:1998
"AIRROCK LD"
Mineralni neorganski
vlaknasti materijal za
toplotnu izolaciju
43.
oznake: SRPS
U.M9.015-MinP-Pv040-A1-40...160
SRPS U.M9.015:1998
44.
Fazonski komad
crepa od gline,
"slemeni crep", model:
"M - 185"
SRPS EN 1304:2005
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
Proizvođač/Naručilac
ROCKWOOL ADRIATIC
d.o.o.,
Poduzetnička zona Pićan 1,
HR-52333 Potpićan,
Hrvatska
ROCKWOOL ADRIATIC
d.o.o.,
Poduzetnička zona Pićan 1,
HR-52333 Potpićan,
Hrvatska
ROCKWOOL ADRIATIC
d.o.o.,
Poduzetnička zona Pićan 1,
HR-52333 Potpićan,
Hrvatska
"TOZA MARKOVIĆ" a.d.,
Kikinda
Datum
proizvodnje
-
-
-
-
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
IMS-041/12
06.11.2012.
IMS-042/12
06.11.2012.
IMS-043/12
06.11.2012.
IMS-044/12
09.11.2012.
Period važenja
sertifikata
od 25.11.2012.
do 25.11.2014.
uz obavezan
nadzor fabrike i
fabričke
kontrole
proizvodnje na
svakih 6 meseci
od 25.11.2012.
do 25.11.2014.
uz obavezan
nadzor fabrike i
fabričke
kontrole
proizvodnje na
svakih 6 meseci
od 25.11.2012.
do 25.11.2014.
uz obavezan
nadzor fabrike i
fabričke
kontrole
proizvodnje na
svakih 6 meseci
od 05.11.2012.
do 05.11.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
05.05.2013.
Strana 10/12
Upućeno
Naručiocu
06.11.
06.11.
06.11.
09.11.
Napomena
Status
sertifikata
IMS-N142,
NaručilacN 1141,
N 1143
IMSN1108,
NaručilacN 1107,
N 1109
IMSN1111,
NaručilacN 1110,
N 1112
IMSN1114,
NaručilacN 1113,
N 1115
nije produžen,
ponovo izdat
sertifikat IMS041/13
17.06.2013.
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
Proizvođač/Naručilac
45.
Falcovani crep od
gline, engobirane
površine, tip: "Ideal"
SRPS EN 1304:2005
46.
Falcovani crep od
gline, tip: "Constant
Plus"
SRPS EN 1304:2005
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
47.
Falcovani crep od
gline, engobirane
površine,
tip: "Saturn"
SRPS EN 1304:2005
Proizvođač:
"TONDACH", Đakovo,
Hrvatska
Naručilac:
"POTISJE KANJIŽA" a.d.,
Kanjiža
URSA
GLASSWOOL®, tipovi:
"FDP 3" i "FDP 3/Vf"
Mineralni neorganski
vlaknasti materijal za
48.
toplotnu izolaciju
oznake:
SRPS U.M9.015MinP-M-035-A1
SRPS U.M9.015:1998
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
IGK "POLET" a.d., Novi
Bečej, NEXE grupa
URSA SLOVENIJA d.o.o.
Povhova 2, 8000 Novo
Mesto, Slovenija
Datum
proizvodnje
oktobar 2012.
godine
oktobar 2012
godine.
novembar
2012. godine
-
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
IMS-045/12
23.11.2012.
IMS-046/12
29.11.2012.
IMS-047/12
05.12.2012.
IMS-048/12
07.12.2012.
Period važenja
sertifikata
od 20.11.2012.
do 20.11.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
20.05.2013.
od 28.11.2012.
do 28.11.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
28.05.2013.
od 05.12.2012.
do 05.12.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
05.06.2013.
od 17.12.2012.
do 28.02.2013.
uz obavezan
nadzor fabrike i
fabričke
kontrole
proizvodnje na
svakih
6 meseci.
Strana 11/12
Upućeno
Naručiocu
23.11.
Napomena
Status
sertifikata
IMSN1117,
NaručilacN 1116,
N 1118
29.11.
IMSN1120,
NaručilacN 1119,
N 1121
28.05.
produžena
važnost
sertifikata
05.12.
IMSN1134,
NaručilacN 1122,
N 1124
05.06.2013.
nije
produžena
važnost
sertifikata
07.12.
IMSN1126,
NaručilacN 1125,
N 1127
istekao
zamenjen sa
IMS-015/13
Oznaka:
Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd
R.
br.
Naziv proizvoda
49.
URSA
GLASSWOOL®,
tipovi: "TSP" i "TEP"
Mineralni neorganski
vlaknasti materijal za
toplotnu izolaciju
oznake: SRPS
U.M9.015-MinP-P035-A1
SRPS U.M9.015:1998
50.
Falcovani crep od
gline, model: "M 333"
SRPS EN 1304:2005
STZ 01
REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I
NJIHOVIH ISPORUČILACA - 2012. godina
NEOBAVEZNA SERTIFIKACIJA
Proizvođač/Naručilac
URSA SLOVENIJA d.o.o.
Povhova 2, 8000 Novo
Mesto, Slovenija
"TOZA MARKOVIĆ" a.d.,
Kikinda
Datum
proizvodnje
-
novembar
2012. godine
Broj i datum
izdavanja
sertifikata
Period važenja
sertifikata
IMS-049/12
07.12.2012.
od 17.12.2012.
do 28.02.2013.
uz obavezan
nadzor fabrike i
fabričke
kontrole
proizvodnje na
svakih
6 meseci.
IMS-050/12
27.12.2012.
od 25.12.2012.
do 25.12.2013.
uz obavezu
provere
saobraznosti do
25.06.2013.
Strana 12/12
Upućeno
Naručiocu
Napomena
Status
sertifikata
07.12.
IMSN1129,
NaručilacN 1128,
N 1130
istekao
zamenjen sa
IMS-014/13
27.12.
IMSN1132,
NaručilacN 1131,
N 1133
Download

REGISTAR SERTIFIKOVANIH PROIZVODA I NJIHOVIH