fa b r i k a ž i č a n i h p ro i z v o d a
Kvalitet iznad svega!
www.alsiko.rs
1
Preduzeće „Alsiko“ d.o.o. osnovano je 01.03.2004 godine
u Beogradu. Osnovna delatnost firme je trgovina proizvodima crne metalurgije, a od 2012 godine proizvodi
armaturne mreže, binor nosače i obrađeni čelik za potrebe
građevinarstva.
Proizvodni pogoni preduzeća “Alsiko” locirani su u
mestu Vučje – Leskovac. Proizvodnja se obavlja na
novoj, savremenoj opremi vodećih svetskih proizvođača,
sa projektovanim kapacitetom od 40.000T na godišnjem
nivou. Savremena proizvodnja i akreditovana laboratorija
za kontrolu kvaliteta, uz obučeni kadar, garantuju stalnost
kvaliteta proizvoda u skladu sa domaćim i evropskim standardima.
2
www.alsiko.rs
POLITIKA KVALITETA
ALSIKO d.o.o. ima za cilj da bude među vodećim proizvođačima kvalitetnih žičanih armatura.
Ovom Politikom zaposleni u ALSIKO d.o.o. se obavezuju
da će uspostaviti, održavati i neprekidno poboljšavati svoj
sistem menadžmenta kvaliteta saglasno zahtevima SRPS ISO
9001:2008.
Ovu nameru ostvarićemo:
• postizanjem visokog zadovoljstva korisnika – kvalitetom
isporučenih proizvoda, poštovanjem ugovorenih rokova
isporuke i našim poslovnim odnosom – što mora biti
stalna briga svih zaposlenih.
• postizanjem visokog zadovoljstva isporučilaca repromaterijala, uspostavljanjem i negovanjem partnerskih
odnosa sa njima, a izgradnja međusobnog poverenja biće
garancija kvaliteta isporučenih proizvoda.
• postizanjem visokog stepena racionalne organizacije
proizvodnje koja će obezbediti stalni razvoj preduzeća.
• postizanjem visokog zadovoljstva zaposlenih – kroz neprekidno usavršavanje kadrova na svim nivoima i podsticanjem razvoja i sposobnosti svakog zaposlenog i njegove
motivacije da doprinese uspehu organizacije. Njihovo
zdravlje i bezbednost na radu je briga poslodavca.
• zadovoljenjem interesa društva – poštovanjem propisa,
zakona i zahteva lokalne vlasti i društva.
• brigom za očuvanje životne sredine.
www.alsiko.rs
3
PROIZVODNI PROGRAM
ARMATURNA MREŽA
Korišćenjem kvalitetne sirovine i najsavremenije opreme, proizvodimo armaturnu mrežu
koja ispunjava propise definisane standardom
SRPS EN 10080. ALSIKO spada među najveće
proizvođače armaturnih mreža u Srbiji.
Kombinacijama žice prečnika od 4 mm do 12 mm
i različitih razmaka između uzdužnih i poprečnih
žica, nudimo širok asortiman mreža:
- Obostrano nosive mreže tipa „Q”
- Uzdužno nosive mreže tipa „R”
- Mreže po specijalnom zahtevu
4
www.alsiko.rs
Obostrano nosive Q mreže
Kod obostrano nosivih Q mreža, žice su ukrštene pod
pravim uglom i spojene elektrootpornim varenjem.
Nosive su i uzdužna i poprečna žica.
Uzdužno nosive R mreže
Kod uzdužno nosivih R mreža, nosive su uzdužne žice.
Mreže po specijalnom zahtevu
Po zahtevu kupca proizvodimo poprečno nosive T
mreže za vertikalnu gradnju zidova (Rx i Tx) koje se
razlikuju od Q i R mreža u dužini prepusta kao i mreže
po specijalnim zahtevima.
Svaku isporuku prati certifikat iz vlastite akreditovane
laboratorije zaštićen hologramskim znakom.
U cilju lakše manipulacije, mreže se pakuju u paketima do 2000kg.
www.alsiko.rs
5
OBOSTRANO NOSIVE MREŽE tipa Q
dimenzija: 6000 x 2150
Prečnik žice
Oznaka
mreže
Q-84
Q-92
Q-111
Q-126
Q-131
Q-139
Q-158
Q-166
Q-188
Q-196
Q-221
Q-238
Q-257
Q-283
Q-295
Q-331
Q-335
Q-385
Q-424
Q-442
Q-503
Q-524
Q-567
Q-577
Q-636
Q-709
Q-753
Q-785
Q-1130
Uzdužna
(mm)
4.0
4.2
4.6
4.0
5.0
4.2
5.5
4.6
6.0
5.0
6.5
5.5
7.0
6.0
7.5
6.5
8.0
7.0
9.0
7.5
8.0
10.0
8.5
10.5
9.0
9.5
12.0
10.0
12.0
Poprečna
(mm)
4.0
4.2
4.6
4.0
5.0
4.2
5.5
4.6
6.0
5.0
6.5
5.5
7.0
6.0
7.5
6.5
8.0
7.0
9.0
7.5
8.0
10.0
8.5
10.5
9.0
9.5
12.0
10.0
12.0
Rastojanje žice
Uzdužnih
(mm)
150
150
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
100
150
100
150
100
100
150
100
100
Poprečnih
(mm)
150
150
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
100
150
100
150
100
100
150
100
100
Obračunska
težina
Kg/kom.
17.548
19.347
23.208
26.024
27.419
28.691
33.178
34.416
39.484
40.662
46.339
49.201
53.742
58.553
61.694
68.718
70.194
79.697
88.839
91.489
104.094
109.678
117.513
120.920
131.744
146.789
157.936
162.647
234.212
Moguća je i izrada armaturnih mreža po specifikaciji kupca.
Težine u tablicama su obračunske, shodno standardu EN 10080.
Alsiko isporučuje svoje proizvode po STVARNIM-IZVAGANIM količinama i GARANTUJE da težina
mreže zadovoljava zahteve važećeg standarda EN 10080.
Svaku isporuku prati izveštaj akreditovane laboratorije o kvalitetu koji se odnosi na konkretni LOT
koji se isporučuje.
Proizvedeno na najsavremenijoj
opremi
Kontrola kvaliteta: Alsiko Laboratorija
AKREDITACIJA: AKREDITACIONO TELO SRBIJE, BROJ:01-399
PODUŽNO NOSIVE MREŽE tipa R
dimenzija: 6000 x 2150
Prečnik žice
Oznaka
mreže
R131
R139
R158
R166
R168
R188
R196
R221
R238
R257
R283
R295
R331
R335
R378
R385
R424
R442
R503
R525
R636
R785
R1130
Uzdužna
(mm)
5.0
5.0
4.2
5.5
4.6
4.6
6.0
5.0
5.0
6.5
5.5
5.5
5.5
7.0
6.0
6.0
6.0
7.5
6.5
8.0
8.0
8.5
7.0
9.0
7.5
8.0
8.0
10.0
9.0
10.0
12.0
Poprečna
(mm)
4.2
4.6
4.2
4.6
4.2
4.6
4.6
4.2
4.6
4.6
4.2
4.6
5.0
5.0
4.2
4.6
5.0
5.5
4.6
5.0
6.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
Rastojanje žice
Uzdužnih
(mm)
150
150
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
100
150
100
100
100
150
100
150
150
150
100
150
100
100
100
150
100
100
100
Poprečnih
(mm)
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Obračunska
težina
Kg/kom.
19.679
20.825
20.167
23.770
23.061
24.210
26.995
26.217
27.369
30.477
30.533
31.687
32.922
35.521
35.259
36.417
37.652
41.275
41.558
43.990
47.471
48.561
48.300
57.020
54.309
60.684
64.210
67.661
78.070
93.780
139.980
Moguća je i izrada armaturnih mreža po specifikaciji kupca.
Težine u tablicama su obračunske, shodno standardu EN 10080.
Alsiko isporučuje svoje proizvode po STVARNIM-IZVAGANIM količinama i GARANTUJE da težina
mreže zadovoljava zahteve važećeg standarda EN 10080.
Svaku isporuku prati izveštaj akreditovane laboratorije o kvalitetu koji se odnosi na konkretni LOT
koji se isporučuje.
Proizvedeno na najsavremenijoj
opremi
Kontrola kvaliteta: Alsiko Laboratorija
AKREDITACIJA: AKREDITACIONO TELO SRBIJE, BROJ:01-399
PROIZVODNI PROGRAM
Rešetkasti nosač
BINOR
ALSIKO rešetkasti armaturni nosač – binor je trodimenzionalna žičana konstrukcija koja se sastoji od
gornje i dve donje šipke koje su međusobno povezane kontinualnim dijagonalama i spojene elektroopornim zavarivanjem.
Gornja i donje dve šipke su izrađene od orebrene
hladnovaljane žice prečnika od 5,5 do 12 mm dok
su dijagonalne izrađene od glatke žice prečnika od
4 do 12 mm. Standardni binori proizvedeni u našoj
produkciji su visine 90 i 120 mm, prečnika podužnih
žica 7 mm i dijagonala 4,2 mm, ali je po zahtevu kupaca za veće količine moguće proizvesti binore do
300 mm visine i drugih prečnika zice.
Naše binore prati namenski sertifikat zaštićen hologramskom markicom koji potvrđuje kvalitet ispitan
u našoj akreditovanoj laboratoriji.
Standardna dužina Alsiko armaturnih nosača-binora
je 12 m, a pakuje se u pakete od 50 komada. Prema
zahtevu kupca mogu se proizvoditi i kraće dužine.
8
www.alsiko.rs
ARMIRAČNICA
U armiračkom pogonu ALSIKO, koji je opremljen visokoproduktivnim mašinama renomiranih proizvođača, vrši se obrada glatkog i rebrastog betonskog čelika kao i izrada svih
vrsta uzengija. Mogućnosti obrade glatkog i rebrastog čelika prečnika 5 do 40 mm u
našem pogonu su raznovrsne: od prostih armatura (bez savijanja) preko srednje složenih
(do dva savijanja) do složenih armatura (preko dva savijanja, kružne uzengije, spirale i dr.)
Sav obrađeni betonski čelik je obeležen etiketama koje sadrže profil, poziciju, kvantitet i
oblik određene armature, a prati ga validna atestna dokumentacija.
www.alsiko.rs
9
PROIZVODNI PROGRAM
HLADNO VALJANA
ČELIČNA ŽICA
Postupkom hladnog valjanja se od toplo valjane
žice dobija orebrena ili glatka hladno valjana žica koja ispunjava sve zahteve propisane
standardom SRPS EN 10080. Proizvodi se žica
prečnika 4 do 12 mm, upakovana u koturove
maksimalne težine do 3.000 kg. Koturovi su
uvezani čeličnom trakom.
Hladnovaljana žica se može isporučivati ispravljena i isečena na maksimalnu dužinu do
12 m. Vezana je u buntove tezine do 2.000 kg.
10
www.alsiko.rs
KONTROLA KVALITETA
Kontrola kvaliteta se odvija u sopstvenoj laboratoriji po svim fazama proizvodnje.
Laboratorija je akreditovana prema standardu SPRS ISO/IEC 17025:2006 od strane
Akreditacionog tela Srbije (broj 01-399) i kompetentna je za obavljanje poslova
ispitivanja i trećim licima pored sopstvenih.
Alsiko Laboratorija opremljena je najsavremenijom
automatskom
opremom
za
kontrolu
kvaliteta
Švajcarskog proizvođača „Walter+Bai AG“, koja garantuje preciznost ispitivanja. Doslednom primenom zakonskih i podzakonskih akata, kao i preporuka iz oblasti metrologije, Alsiko Laboratorija je sebe svrstala u
vodeće ispitne laboratorije iz oblasti kontrole kvaliteta
čelika za primenu u građevinarstvu.
Svaka isporuka je praćena Sertifikatom o testu,
zaštićenog hologramskom markicom, za svaki pojedini
LOT (šaržu).
www.alsiko.rs
11
Cvijićeva 5, 11000 Beograd
tel: + 381 11 32 92 774, 32 92 162
fax: + 381 11 27 50 394
e-mail: [email protected]
www.alsiko.rs
Ogranak Vučje (proizvodni pogon)
Industrijska bb, 16322 Vučje
tel/fax: + 381 16 34 27 590
e-mail: [email protected], [email protected]
Ogranak Novi Sad:
Bajci Zilinskog 11, 21000 Novi Sad
tel: + 381 21 4739 444
mob: +381 64 646 38 99
e-mail: [email protected]
www.alsiko.rs
12
www.alsiko.rs
Download

Kvalitet iznad svega!