Obrađeno
Gvožđe
EUROPOLIS obrađeno
gvožđe
Primena
Kompanija Europolis u svom sastavu ima savremeni armirački pogon sa
mogućnošću isporuke oko 20t/dan obrađene armature po specifikaciji.
Obrada
U našem armiračkom pogonu možemo obraditi sve profile betonskog
gvožđa počev od:
• Glatkog betonskog gvožđa Ø 5 - Ø 40 mm
• Rebrastog betonskog gvožđa Ø 5 - Ø 40 mm
Osnovni način obrade armature:
1. ispravljanje i sečenje na meru
2. savijanje na meru
3. uzengije
Osnovna prednost mašinski ispravljene armature ogleda se u tome što ovakva
armatura nema dodatnih zaostalih napona, koji se javljaju pri izvlačenju armature
reduktorom ili kamionom.
Mašinski obrađena armatura ima neuporedivo bolje mehaničke osobine od
“ručno“ obrađene.
Naručivanje
Asortiman
14
Prilikom naručivanja potrebno je dostaviti specifikaciju obrađenog gvožđa.
Glatko betonsko gvožđe
Rebrasto betonsko gvožđe
prečnik (mm)
Ø6
Ø8
Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 16
Ø 18
Ø 20
Ø 22
Ø 25
Ø 28
Ø 32
Ø 36
Ø 40
prečnik (mm)
Ø6
Ø8
Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 16
Ø 18
Ø 20
Ø 22
Ø 25
Ø 28
Ø 32
Ø 36
Ø 40
G (kg/m)
0.222
0.395
0.617
0.888
1.208
1.578
1.998
2.466
2.984
3.853
4.834
6.313
7.990
9.860
G (kg/m)
0.228
0.405
0.633
0.911
1.242
1.621
2.288
2.520
3.058
3.951
4.956
6.474
8.200
10.117
Download

EUROPOLIS obrađeno gvožđe EUROPOLIS obrađeno