Udruženje građana povratnika
u Banjaluku
K.K.Žrtava 98, 78000 Banjaluka – BiH
telefon/faks: + 387 51 413 233
mob.: + 387 65 203 581
e-mail: [email protected]
www.ugp-banjaluka.com
NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
IZGRADNJE POSLOVNE HALE
(do 31.12.2014.godine)
Izgled objekta po završetku građevinskog dijela izgradnje - 27.12.2013.godine
POKROVA,FASADE I UGRADNJA PROZORA I VRATA
NARATIVNI IZVJEŠTAJ
I
„Projekat zapošljavanja povratnika u gradu Banjaluci“
avgust 2012. – septembar 2015. - Banja Luka.
Udruženje građana povratnika u Banju Luku
K.K.žrtava 98 – Banja Luka
051/413-233;
065/203-581
www.ugp-banjaluka.com
[email protected]
Naziv projekta:
Vrijeme i mjesto realizacije projekta:
Podnosilac projekta:
Adresa:
Telefon/fax:
Mobilni:
Internet adresa:
e-mail:
Subjekti učesnici u realizaciji Projekta:


Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice BiH
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
II
Analiza realizacije projekta:
Projekat zapošljavanja povratnika u gradu Banjaluci, podrazumijeva izgradnju poslovne hale
veličine 900 m2, gdje će se zaposliti 30 povratnika u dva pogona i to:
a) prehrambeni,
b) mašinsko-bravarski i
c) 125 kooperanata.
Izgradnja poslovne hale iznosiće 1.113.561,29 KM. uključujući cijenu zemljišta, izradu
projekata, te dobijanje građevinske dozvole i izgradnju.
Do otpočinjanja građevinskog dijela izgradnje hale 01.08.2012. godine, Udruženje je samo
finansiralo troškove do dobijanja građevinske dozvole u iznosu od 126.591,75 KM bez vrijednosti
građevinskog zemljišta.
Ukupna sredstva za građevinski dio - izgradnju hale procijenjena su na iznos od 509.373,54
KM.
REALIZOVANO do decembra 2014. godine:
1.
2.
Odobrenje za izgradnju poslovnog Su+P objekta (Građevinska dozvola broj 03-360-970/10
od 26.01.2012. godine).
Raspisivanje tendera za odabir najpovoljnijeg izvođača radova (Obavijest o nabavci br: 671-3-1-52/12 od 02.04.2012. godine).
Izbor najpovoljnijeg izvođača „GRMEČ GRADNJA“ Banja Luka, te zaključenje Ugovora o
izvođenju radova I faze suteren objekta broj:12-G-1427/12 od 07.07.2012. godine.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Uvođenje Izvođača radova na lokaciju izgradnje, otpočinjanje radova 01.08.2012. godine.
Objava konkurentskog zahtjeva za izvođenje radova prizemlja objekta, broj: 01-36-85 od
08.10.2012. godine.
Izbor najpovoljnijeg ponuđača - „Grmeč gradnja“ Banjaluka, te zaključenje ugovora o
izvođenju radova prizemlja objekta broj: 160/12 od 23.10.2012. godine.
Izvođenje građevinskih radova I faze okončani dana 31.12.2012. godine. Akt izvođača
radova „Grmeč gradnje“ i Nadzornog organa broj: 19/12 od 31.12.2012. godine.
Raspisivanje konkurentskog zahtjeva za odabir najpovoljnijeg ponuđača za bravarske
radove/nabavka materijala, izrada krovne čelične konstrukcije, te montaža na objektu, broj:
01-36-102/12 od 12.11.2012. godne.
Izbor najpovoljnijeg ponuđača: „D&T“ d.o.o. Banja Luka, te potpisivanje Ugovora o
izvođenju bravarskih radova, broj: 120/12 od 29.11.2012. godine.
Dana 27.04.2013. obavljena ugradnja krovne čelične konstrukcije.
Dana 15.04.2013 vršeni zemljani radovi ispred suterena objekta, radi neometanog pristupa
teške dizalice za ugradnju krovne čelične konstrukcije.
Objava tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju krovnih panela
Obavijest o nabavci broj: 67-1-1-1-203/12 od 26.11.2012. godine. Tender poništen jer nije
bilo zainteresovanih ponuđača.
Objava ponovnog tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju krovnih
panela i limarije putem otvorenog postupka. Obavijest o nabavci broj: 67-1-3-1-235/13 od
01.04.2013. godine. Rok za dostavu je bio do 30.04.2013. godine.
Dana 30.04.2013. pristupljeno javnom otvaranju ponuda za ugradnju pokrova i limarije na
objektu, a po javnom pozivu od 01.04.2013. godine. Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je
građevinska firma „Gratod“ iz Banja Luke.
Dana 30.07.2013. godine vršeni zemljani radovi više hale i sa strana hale, uključujući
kopanje,dovoz zemlje, ravnanje, valjanje posteljice, dovoz tampona i valjanje istog, ukupno
600 m2.
Izvođenje pokrivačko-limarskih radova krova objekta otpočeli dana 10.08.2013 .godine, a
zaključkom Nadzornog organa d.o.o.“Atelje“ Laktaši, ugovoreni radovi dana
31.08.2013. godine završeni, osim zabatnih zidova objekta (dume).
Nastavak radova na poslovnoj hali (P-118-10/13) od strane izvođača „Gratod“ Banja
Luka, dana 02.12.2013, otpočeli radovi na ugradnji demit fasade i ugradnji prozora i vrata.
Radovi na ugradnji fasade, prozora i vrata završena 27.12.2013. godine. Zapisnik
nadzornog organa „Diwanx“ Sarajevo od 27.12.2013 godine.
Naknadna ugradnja zabatnih zidova – duma, januar 2014. godine
III
Rezultati projekta, kritike,interes javnosti za projekat, medijska zastupljenost, te
pozivi za nastavak saradnje:
- Radovi otpočeli 01.08.2012. godine. Suteren je završen dana 31.10.2012. godine, a
prizemlje objekta 31.12.2012. godine. Preostali radovi na pokrivanju i zatvaranju objekta
završeni do 27.12.2013. godine, čime je Plan realizacije za 2013. godinu izvršen u
potpunosti.
- Interes za realizaciju projekta je velika, kako domaćih, tako i inozemnih osoba i
organizacija. Naročit interes pokazali su predstavnici i vlasnici lanaca za plasiranje
proizvoda hrane iz Švedske i Danske. Radi se o prognanicima iz Banjaluke, koji su u tim
zemljama ostvarili zavidne uspjehe u prehrambenoj i proizvodnoj djelatnosti.
- Interes i podršku daju, što su i istakli prilikom posjeta ovom Udruženju i gradilištu i to:
direktor Fonda za povratak BiH gospodin Božović, bivši potpredsjednik RS-a gospodin
Suljkanović, Humanitarna organizacija IR Iran „Birds“, delegacija Saveza Udruženja
Banjalučana u Švedskoj, delegacija organizacije TIKA (Turska agencija za saradnju i razvoj
u BiH) i dr.
- Od strane entitetskih vlasti te gradske uprave Banja Luka, ne postoji nikakav interes.
Opstrukcija povratka kao i „održivog povratka“, je vidljiva i na ovom primjeru.
- Medijski je aktivnost oko izgradnje popraćena te urađeno nekoliko reportaža na Federalnoj
TV, BHT1, Alternativna TV, te Nezavisne novine i Dnevni Avaz, a javni servis RTRS nije
pokazao nikakav interes, radi poznate opstrukcije aktuelne vlasti.
IV
decembar 2014. godine
Finansijski izvještaj izgradnje poslovne hale
Stavka 1.
Troškovi građevinske dozvole
Opis usluga i obaveza
1.1.Troškovi izrade projektne
dokumentacije i troškovi taksi
1.2. Obaveze prema gradskoj
upravi Banjaluke (komunalne
naknade)
SVEGA:
Isplaćeno
Za isplatu
41.037,00
-
89.554,75
-
130.591,75
-
Ukupno po
ugovoru
Osnov isplata
Ugovori sa
41,037.00 projektnim
kućama i dr
Rj. GU BLuka
89,554.75 03-360-970/12
od 18.01.2012
130,591.75
Stavka 2.
Troškovi izgradnje/građevinski radovi - Faza I
Opis radova i naknada
Faza I/2.1.
Pripremni, zemljani, betonski,
armirački radovi suterena
objekta
AB ploča suterena objekta
Naknada Nadzornom organu
SVEGA:
Faza I/2.2.
Izrada prizemlja objekta
Isplaćeno
106.404,30
Za isplatu
-
37.146,62
-
4.500,00
148.050,92
45.752,73
-
Naknada Nadzornom organu
SVEGA:
SVEUKUPNO Faza I:
1.000,00
-
46.752,73
194.803,65
-
Ukupno po
ugovoru
Osnov isplata
Ugovor 01-501651/12 od
106.404,30 16.07.2012.g
Ug:01-3637.146,62 77/12 od
10.09.2012.
4.500,00 Ug .sa GUBL
148.050,92
Ugovor01-3645.752,73 94/12 od
23.10.2012.
Ugovor01-361.000,00 98/12 od
06.11.2012
46.752,73
194.803,65
Stavka 3.
Bravarski,krovopokrivački, fasaderski radovi i ugradnja prozora i vrata - Faza II
Opis radova i naknada
Faza II/3.1.
Izvođenje bravarskih radova
(ugradnja krovne čelične
konstrukcije)
Naknada Nadzornom organu
SVEGA:
Faza II/3.2.a
Ugradnja krovnih panela sa
troškovima nadzora
Faza II/3.2.b
Ugradnja zabatnih zidova-duma
SVEGA Faza II/3.2.:
Faza II/3.3.
Ugradnja demit fasade,
prozora i vrata
SVEGA :
UKUPNO Faza II:
Isplaćeno
Za isplatu
71.685,90
-
1.200,00
72.885,90
-
39.095,70
-
1.092,49
-
40.188,19
-
43.621,53
-
43.621,53
156.695,62
-
Ukupno po
ugovoru
Osnov isplata
Ugovor:01-36120/12 od
71.685,90
29.11.2012.
1.200,00 Ugovor01-14
72.885,90
K-21-02-5039.095,70 4103-3/10 od
05.07.2010
01-36-14 od
1.092,49
22.1.2014
40.188,19
Ugovor 03-3643.621,53 2-41-102-1/12
43.621,53
156.695,62
Stavka 4.
Zemljani radovi
Opis radova i naknada
4. 1.
Izvođenje zemljanih radova
ispred suterena (30 x 10 x 0,20)
4.2.
Izvođenje zemljanih radova
više i sa strana objekta uk.
600 m2
4.3.
Ravnanje, čišćenje od šiblja
ispred hale i tranzita
(50 x 10 m)
Isplaćeno
Za isplatu
2.290,00
-
5.940,00
-
2.000,00
-
SVEGA Stavka 4:
10.230,00
-
UKUPNO:
492.321,02
(Stavke 1, 2, 3, 4)
Ukupno po
ugovoru
Osnov isplata
Ugovor:01-362.290,00 36/13 od
15.04.2013.
Ugovor:01-3649/13 od
5.940,00
30.07.2013.
Ugovor:01-3614 od
2.000,00
20.03.2014.
10.230,00
492.321,02
Isplate finansijskih sredstava po učešću
1.Troškovi građevinske dozvole
Stavke
1.1.Troškovi izrade projektne
dokumentacije i troškovi taksi
1.2.Obaveze prema gradskoj
upravi Banjaluke
SVEGA:
Struktura investicija
UGP
Ostali donatori
4.000,00
37.037,00 Ministarstvo civilnih poslova BiH
89.554,75
126.591,75
-
UKUPNO:
41.037,00
89.554,75
4.000,00
130.591,75
2. Troškovi izgradnje/građevinski radovi - Faza I
Stavke
2.1.
Pripremni, zemljani, betonski,
armirački radovi suterena
objekta
Struktura investicija
UGP
UKUPNO:
Ostali donatori
106.404,30
Ministarstvo ljudskih
prava i izbjeglica
BiH
146,62
37.000,00
143.550,92
Federalno
ministarstvo
raseljenih osoba i
izbjeglica
Naknada Nadzornom organu
4.500,00
4.500,00
Ministarstvo ljudskih
prava i izbjeglica
BiH
SVEGA Faza I/2.1.:
2.2.
Izrada prizemlja objekta
Naknada Nadzornom organu
SVEGA Faza I/2.2.:
SVEGA Faza I:
146,62
147.904,30
18.000,00
Federalno
ministarstvo
27.752,73
raseljenih osoba i
izbjeglica
1.000,00
28.752,73
28.899,35
18.000,00
165.904,30
148.050,92
45.752,73
1.000,00
46.752,73
194.803,65
3. Bravarski, krovopokrivački, fasaderski radovi i ugradnja prozora i vrata
FAZA II
Stavke
3.1.
Izvođenje bravarskih radova
(ugradnja krovne čelične
konstrukcije)
Naknada Nadzornom organu
SVEGA Faza II/3.1.:
3.2.
Ugradnja krovnih panela sa
troškovima nadzora
SVEGA FazaII/3.2.:
3.3.
Ugradnja zabatnih zidova-duma
SVEGA FazaII/3.3.:
3.4.
Ugradnja demit fasade,
prozora i vrata
SVEGA FazaII/3.4.
SVEGA Faza II:
SVEUKUPNO Faza I i II:
SVEGA Stavka 4:
Struktura investicija
UGP
Ostali donatori
UKUPNO:
71.685,90
-
71.685,90
1.200,00
72.885,90
39.095,70
1.200,00
72.885,90
Ministarstvo ljudskih
prava i izbjeglica
BiH
39.095,70
39.095,70
39.095,70
1.092,49
-
1.092,49
1.092,49
-
1.092,49
-
43.621,53
43.621,53
73.978,39
43.621,53
82.717,23
43.621,53
156.695,62
102.877,74
248.621,53
351.499,27
10.230,00
10.230,00
SVEGA: 113.107,74
(Faza I, II i zemljani radovi)
248.621,53 361.729,27
(zemljani radovi)
UKUPNO:
(Stavke 1, 2, 3 i 4) 239.699,49
decembar 2014.
252.621,53 492.321,02
REKAPITULACIJA ISPLATA DO 31.12.2014. GODINE
Stavke
Troškovi građevinske dozvole
Troškovi izgradnje - Faze I i II
Zemljani radovi
SVEGA :
UGP
126.591,75
102.877,74
10.230,00
239.699,49
Struktura investicija
%
Ostali donatori
%
97
4.000,00
3
29
248.621,53
71
100
49
252.621,53
51
UKUPNO:
130.591,75
351.499,27
10.230,00
492.321,02
6
5
4
3
2
1
0
Kategorija 1
Kategorija 2
Kategorija 3
Kategorija 4
IZVJEŠTAJ O UTROŠKU ODOBRENIH DONACIJA ZA IZGRADNJU HALE
Donator
Ministarstvo
civilnih poslova
BiH
Ministarstvo
ljudskih prava i
izbjeglica BiH
Br. i datum
odluke/Rj.
Iznos
donacije
10-35-5-38820-MN/10 od
28.06.2010.
K-21-02-504103-3/10 od
05.07.2010
4.000,00
Namjena utroška
Preostali
sredstava
iznos
4.000,00
4.000,00 Izrada Projekta saobraćajnica
Realizovani
Iznos - KM
(dio troškova)
106.404,30
Radovi Faza I /2.1.
Pripremni,zemljani,betonski
armirački radovi suterena
objekta
150.000,00
4.500,00
150.000,00 Isplata za Nadzorni organ Faza
-
I/2.1.
___________________
39.095,70
Ugradnja krovnih panela sa
troškovima nadzora
Ministarstvo za
izbjegle i raseljene
osobe FBiH
Odluka
broj03-36-2170-6271/11 od
29.11.2011
37.000,00
55.000,00
55.000,00
Radovi Faza I /2.1.
Suteren objekta/dio troškova
izrade AB ploče;
18.000,00
-
Radovi FazaI/2.2.
Izrada prizemlja objekta
dio troškova.
Donator ne
dozvoljava objavu
Ugovor 03-362-41-102-1/12
Ministarstvo
ljudskih prava i
izbjeglica BiH
43.621,53
43.621,53
43.621,53
252.621,00
252.621,00
32.000,00
SEKRETAR:
Pašalić Sulejman, s.r.
Banjaluka, decembra 2014. godine
PS/PS
Faza II/3.3.
Ugradnja demit fasade,
prozora i vrata
-
Projekat vodosnabdijevanja
poslovne hale
PREDSJEDNIK:
Kemal Gunić,s.r.
32.000,00
Download

Udruženje građana povratnika u Banjaluku