DHC PANEL METRI
DHC3PS/DHC6PS
VOLT/AMPER METAR SA ALARMOM
Informacije za naručivanje
DHC6PS - A/V
A: Ampermetar
V: Voltmetar
A: AC Ulaz
D: DC Ulaz
sa podešavanjem
6: 36x72mm
3: 48x96mm
AC DIGITALNI VOLTMETAR:
Direktni ulaz : 600.0V, 99.99V, 9.999V
VOLTMETAR DIP prekidači ( on)
K1 K1 K1 K1
600.0V
99.99V
9.999V
DC DIGITALNI VOLTMETAR:
Direktni ulaz : 600.0V, 99.99V, 9.999V
AC DIGITALNI AMPERMETAR
Ulay Strujni trafo 5A : 10A, 15A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 200A,
250A, 300A, 400A, 500A, 600A, 800A, 1000A, 1500A,
2500A, 3000A, 4000A, 5000A, 5000A, 8000A
Direktni ulaz : 5A
DC DIGITALNI AMPERMETAR
Ulaz preko šent otpornika (75mV) : 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A,
100A, 200A, 300A, 400A, 500A, 500A, 800A, 1000A,
1500A, 2000A, 2500A, 3000A, 4000A, 5000A, 6000A,
8000A
Specifikacija
●Napajanje:
AC/DC 100~240V
●Maksimalna greška: ±(0,5%FS + 1digit)
●Brzina uzorkovanja: 5 puta / s
●Histereyis:
20 fiksirano
●Maksimalni ulaz:
AC/DC voltmetar: 600V
●Relejni izlaz:
●Potrošnja:
AC/DC Ampermetar: 5A
2x3A 250V
<3VA
●Displej: DHC3PS
4 cifre 0.8" crveni LED
DHC6PS
4 cifre 0.56" crveni LED
●Težina:
DHC3PS / approx 170g
DHC6PS / approx 140g
●Otvor za ugradnju: DHC3PS / 45x92mm
DHC6PS / 33x68.5mm
●Radnja temperatura: 0~50 C <85%RH
Izlaz
V(A)
histerezis
test
Gornji alarm
Donji alarm
histerezis
t
G
D
UK
ISK
UK
ISK
Podešavanje i Displej
VOLTMETAR
AMPERMETAR
0000
RUN
0000
RUN
Set
Set 5s
Set
<
AL-H
8888
podesite gornji laram tasterima “
Set
<
AL-L
8888
8888
˂˅˄”
<
AL-H
8888
˂
izaberite cifru sa “ ”
podesite vrednost sa “
Set
˅˄”
8888
˂˅˄”
podesite gornju granicu sa “
˂˅˄”
Set
podesiti donji laram tasterima “
Set
<
AL-L
8888
˂˅˄”
podesite donju granicu sa “
Set
Pažnja: ukoloko 20s ne bude pritisnut ni jedan taster uređaj će se vratiti urežim
merenja.
Dimensions
DHC6PS
K4
˂
˅
˄
DHC3PS
48
Range DIP
K4
Set
˂
68,5
75
72
˅
K1
45
Set
K1
33
36
Range DIP
˄
92
86
96
Povezivanje
DHC3PS
DHC6PS
L
H
+Input -
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
8
9 10 11 12 13 14
1
2
3
5
4
6
7
+Input Power
Power
H
L
Pažnja
1. Proverite opseg i odaberite pravu vrednost pre uključenja
2. Ovaj uređaj nebi trebalo da se koristi na otvorenom
3. Obratite pažnju na specifikaciju
4. Nemojte koristiti ovaj uređaj na mestu gde postoje zapaljivi ili eksplozivni materijali,
gde je direktna izloženost suncu, visoka temperatura, vibracije, ...
5. Povežite pravilno i dobro proverite veze.
Download

Uputstvo