co
m
PowerNET EPDC02
w
w
w
.n
eo
en
er
ji.
Haberleşme Destekli DC Güç Analizörü
Kullanma Kılavuzu
İÇİNDEKİLER
2 – Ön Panel
4 – Bağlantı Şeması
5 – Çalışması
5 – Ayar Listesi
6 – (V) ADC ÜST Ayarı
6 – (V) ADC ALT Ayarı
7 – (V) FİLTRE Ayarı
co
m
7 – (A) ŞÖNT VOLT Ayarı
8 – (A) ŞÖNT AKIM Ayarı
8 – (A) FİLTRE Ayarı
9 – (A) ADC ÜST Ayarı
9 – (A) ADC ALT Ayarı
10 – (A) SAPMA Ayarı
ji.
10 – Modbus Adresi
11 – BAUD Ayarı
11 – DİL Ayarı
11 – Gerilim Ölçme Kademesi
en
w
w
w
.n
eo
13 – Adres Tablosu
14 – Haberleşme Paketi
15 – Veri Tipleri
16 – Cihaza Değer Göndermek
17 – Hata Cevapları
er
12 – Toplam Güç Değerini Sıfırlamak
12 – Fabrika Ayarına Döndürmek
1
en
er
ji.
co
m
ÖN PANEL
.n
eo
1- LCD Ekran
Ölçülen değerler ve ayarlanan değerler bu ekranda görüntülenir. 2 satır ve her satırı 16 karakter
kapasitelidir. Herhangi bir tuşa basılınca ekran aydınlatması açılır. 60 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmaz
ise aydınlatma otomatik olarak kapanır.
w
2- Menü (Geri) Tuşu
Menü özelliği anlık değerlerin görüntülendiği ekranda iken ayar menüsüne girişi ve tekrar anlık değer
ekranına dönüşü sağlar.
w
w
Geri özelliği ise değer değiştirme işlemi yapılırken değişikliği iptal ederek değerin eski halinde
kalmasını sağlar.
3- Yukarı Tuşu
Menü içerisinde yukarı doğru hareket etmeyi sağlar
Bir değer değişikliği yapılırken değeri arttırmayı sağlar.
2
4- Giriş Tuşu
Menü içerisinde iken görüntülenen değerin değiştirilebilmesi için değer değiştirme işlemini aktif hale
getirir. Bu durumda değiştirilecek olan değer yanıp sönmeye başlar.
Yukarı ve aşağı tuşları ile değer değiştirildikten sonra yeni değerin hafızaya alınması için yine bu tuş
kullanılır.
Anlık değerlerin gösterildiği ekranda iken yukarı tuşu ile beraber 5 saniye boyunca basılı tutulursa
enerji sayacını sıfırlar. Aşağı tuştu ile beraber 5 saniye boyunca basılı tutulursa cihazın fabrika ayarlarına
dönmesini sağlar
co
m
5- Aşağı Tuşu
Menü içerisinde aşağıya doğru hareket etmeyi sağlar
w
w
w
.n
eo
en
er
ji.
Bir değer değişikliği yapılırken değeri azaltmayı sağlar.
3
w
w
w
ji.
er
en
.n
eo
co
m
BAĞLANTI ŞEMASI
4
ÇALIŞMASI
_
Enerji verildikten yaklaşık olarak 4 saniye sonra ölçüm sonuçlarını ekranda göstermeye başlar.
Hesaplanan güç
Ölçülen akım
co
m
Ölçülen gerilim
Toplam güç
AYAR LİSTESİ
ji.
Menü tuşuna basarak ayarlara girilir. İlk olarak gerilim ölçümü için ACD ÜST ayarı görünecektir. Aşağı veya
yukarı tuşları ile diğer ayarlara geçilebilir.
er
Cihaz parametrelerinin listesi aşağıdadır.
en
Gerilim Ölçümü İle İlgili Ayarlar
ADC ÜST
100 Volt veya 1000 Volt Karşılığındaki ADC Değeri
ADC ALT
0 Volt Karşılığındaki ADC Değeri
FİLTRE
Gerilim Ölçüm Filtresi
Şönt Direncinin Voltaj Değeri
Şönt Direncinin Akım Değeri
Akım Ölçüm Filtresi
Üst Akım Değerinin ADC Karşılığı
0 Amper Karşılığındaki ADC Değeri
0 Amper Hata Giderme Değeri
Diğer Ayarlar
MODBUS ADRESİ
BAUD AYARI
DİL AYARI
GERİLİM ÖLÇÜM KADEMESİ
Modbus RTU Protokolü İçin Haberleşme Adresi
Haberleşme Veri Hızı Ayarı
Menü İçin Dil Seçenekleri
100 Volt 1000 Volt Kademe Seçimi
w
w
w
.n
eo
Akım Ölçümü İle İlgili Ayarlar
ŞÖNT VOLT
ŞÖNT AKIM
FİLTRE
ADC ÜST
ADC ALT
SAPMA
5
_
(V) ADC ÜST
Bu değer, kullanılan gerilim ölçüm kademesine göre, üst değere karşılık gelen ADC (Analog to Digital Converter)
değeridir.
co
m
Eğer 100 Volt kademesi kullanılıyor ise 100 volta karşılık gelen ADC değeri buraya girilir. Ekranın sağ üst
kısmında anlık olarak ölçülen ADC değeri gözükmektedir. Cihaz girişine 100 volt verilir ve ekranın sağ üst kısmında
okunan değer ADC ÜST değeri olarak girilir.
SINIRLAR
4000
2000
er
Girilebilecek en yüksek değer
Girilebilecek en düşük değer
ji.
Eğer 1000 Volt kademesi kullanılıyor ise ayarlama işlemi 100 volt kademesi için yapıldığı gibi yapılır ancak bu
sefer cihaz girişlerinden 1000 volt için olan giriş kullanılır. Ayarlanan ADC değeri 1000 volta karşılık gelecek
demektir. (Bkz. Gerilim Ölçüm Kademesi)
w
(V) ADC ALT
.n
eo
en
1 - Değeri değiştirmek için GİRİŞ tuşuna bir kez basılır.
2 - Değer yanıp sönmeye başlar.
3 - YUKARI ve AŞAĞI tuşları kullanılarak yeni değer ayarlanır.
4 - Tekrar giriş tuşuna basarak yeni değer hafızaya alınır veya MENÜ tuşuna basarak ayar işlemi iptal edilip eski
değerin kalması sağlanır.
w
Gerilim ölçümünde 0 volta karşılık gelen ADC değeri buradan ayarlanır.
w
Bu ayar için öncelikle cihaz girişine uygulanan gerilim 0 volta çekilmelidir. Ardından ekranın sağ üst kısmında
okunan ADC değeri ADC ALT değeri olarak girilir.
SINIRLAR
Girilebilecek en yüksek değer
Girilebilecek en düşük değer
1000
0
1 - Değeri değiştirmek için GİRİŞ tuşuna bir kez basılır.
2 - Değer yanıp sönmeye başlar.
3 - YUKARI ve AŞAĞI tuşları kullanılarak yeni değer ayarlanır.
4 - Tekrar giriş tuşuna basarak yeni değer hafızaya alınır veya MENÜ tuşuna basarak ayar işlemi iptal edilip eski
değerin kalması sağlanır.
6
(V) FİLTRE
Gerilim ölçümündeki oynamaların yumuşatılması için kullanılır.
Filtre devre dışı iken:
Yeni değer = Son örnekleme
SINIRLAR
10
1
er
Girilebilecek en yüksek değer
Girilebilecek en düşük değer
ji.
Filtre devrede iken:
Yeni değer = ((Son örnekleme - Eski değer) X (Filtre/10)) + Eski Değer
co
m
Bu değer “10” ise filtre devre dışı demektir. Eğer değer “10” dan küçük ise filtre devrede demektir ve ölçümdeki
oynamalar yumuşatılır.
w
(A) ŞÖNT VOLT
.n
eo
en
1 - Değeri değiştirmek için GİRİŞ tuşuna bir kez basılır.
2 - Değer yanıp sönmeye başlar.
3 - YUKARI ve AŞAĞI tuşları kullanılarak yeni değer ayarlanır.
4 - Tekrar giriş tuşuna basarak yeni değer hafızaya alınır veya MENÜ tuşuna basarak ayar işlemi iptal edilip eski
değerin kalması sağlanır.
w
w
Akım ölçümü için kullanılan şönt direncinin milivolt cinsinden olan gerilim değeri bu parametre ile ayarlanır.
SINIRLAR
Girilebilecek en yüksek değer
Girilebilecek en düşük değer
100
50
1 - Değeri değiştirmek için GİRİŞ tuşuna bir kez basılır.
2 - Değer yanıp sönmeye başlar.
3 - YUKARI ve AŞAĞI tuşları kullanılarak yeni değer ayarlanır.
4 - Tekrar giriş tuşuna basarak yeni değer hafızaya alınır veya MENÜ tuşuna basarak ayar işlemi iptal edilip eski
değerin kalması sağlanır.
7
(A) ŞÖNT AKIM
Akım ölçümü için kullanılan şönt direncinin amper cinsinden olan akım değeri bu parametre ile ayarlanır.
SINIRLAR
100
10
co
m
Girilebilecek en yüksek değer
Girilebilecek en düşük değer
ji.
1 - Değeri değiştirmek için GİRİŞ tuşuna bir kez basılır.
2 - Değer yanıp sönmeye başlar.
3 - YUKARI ve AŞAĞI tuşları kullanılarak yeni değer ayarlanır.
4 - Tekrar giriş tuşuna basarak yeni değer hafızaya alınır veya MENÜ tuşuna basarak ayar işlemi iptal edilip eski
değerin kalması sağlanır.
er
Örnek:
en
75mV – 50A değerinde bir şönt direnci kullanılıyor ise “ŞÖNT VOLT” ayarı 75 ve “ŞÖNT AKIM” ayarı 50 olmalıdır.
.n
eo
(A) FİLTRE
Akım ölçümündeki oynamaların yumuşatılması için kullanılır.
w
Bu değer “10” ise filtre devre dışı demektir. Eğer değer “10” dan küçük ise filtre devrede demektir ve ölçümdeki
oynamalar yumuşatılır.
w
Filtre devre dışı iken:
Yeni değer = Son örnekleme
w
Filtre devrede iken:
Yeni değer = ((Son örnekleme - Eski değer) X (Filtre/10)) + Eski Değer
SINIRLAR
Girilebilecek en yüksek değer
Girilebilecek en düşük değer
10
1
1 - Değeri değiştirmek için GİRİŞ tuşuna bir kez basılır.
2 - Değer yanıp sönmeye başlar.
3 - YUKARI ve AŞAĞI tuşları kullanılarak yeni değer ayarlanır.
4 - Tekrar giriş tuşuna basarak yeni değer hafızaya alınır veya MENÜ tuşuna basarak ayar işlemi iptal edilip eski
değerin kalması sağlanır.
8
(A) ADC ÜST
Ayarlanmış olan “ŞÖNT AKIM” değerinin ADC karşılığıdır. Bu değerin ayarlanması için aşağıdaki yol izlenir.
co
m
1- Cihazın şönt direnci bağlanan klemenslerine hassas bir milivolt kalibratör bağlanır.
2- Şönt direncinin en yüksek akım değerinde vereceği gerilim uygulanır. (Örneğin 75mV - 50A lik bir direnç için
75 milivolt verilir.
3- Ekranın sağ üst kısmından okunan ADC değeri “ADC ÜST” olarak girilir.
SINIRLAR
4000
2000
ji.
Girilebilecek en yüksek değer
Girilebilecek en düşük değer
en
er
1 - Değeri değiştirmek için GİRİŞ tuşuna bir kez basılır.
2 - Değer yanıp sönmeye başlar.
3 - YUKARI ve AŞAĞI tuşları kullanılarak yeni değer ayarlanır.
4 - Tekrar giriş tuşuna basarak yeni değer hafızaya alınır veya MENÜ tuşuna basarak ayar işlemi iptal edilip eski
değerin kalması sağlanır.
.n
eo
(A) ADC ALT
w
w
Akım ölçümünde 0 ampere karşılık gelen ADC değeridir. Bu değerin ayarlanması için öncelikle şönt direncinin
bağlandığı klemenslere 0 volt verilir. Ekranın sağ üst kısmından okunan ADC değeri “ADC ALT” olarak girilir.
SINIRLAR
1000
0
w
Girilebilecek en yüksek değer
Girilebilecek en düşük değer
1 - Değeri değiştirmek için GİRİŞ tuşuna bir kez basılır.
2 - Değer yanıp sönmeye başlar.
3 - YUKARI ve AŞAĞI tuşları kullanılarak yeni değer ayarlanır.
4 - Tekrar giriş tuşuna basarak yeni değer hafızaya alınır veya MENÜ tuşuna basarak ayar işlemi iptal edilip eski
değerin kalması sağlanır.
9
(A) SAPMA
Eğer akım ölçümünde sızıntı gerilimleri oluşursa akım değerinin ölçümü buradan girilen değer kadar kaydırılabilir.
Bu değer ADC değerini etkiler.
co
m
Şönt direnci bağlı ve gerçekte akım 0 amper iken cihazdaki akım değeri 0 değilse bu değer kullanılarak ayarlama
yapılır.
SINIRLAR
100
0
ji.
Girilebilecek en yüksek değer
Girilebilecek en düşük değer
.n
eo
MODBUS ADRESİ
en
er
1 - Değeri değiştirmek için GİRİŞ tuşuna bir kez basılır.
2 - Değer yanıp sönmeye başlar.
3 - YUKARI ve AŞAĞI tuşları kullanılarak yeni değer ayarlanır.
4 - Tekrar giriş tuşuna basarak yeni değer hafızaya alınır veya MENÜ tuşuna basarak ayar işlemi iptal edilip eski
değerin kalması sağlanır.
w
w
Cihazın Modbus RTU prorokolü için haberleşme adresi bu değerden ayarlanır. Bu ayarın değiştirilmesi halinde
cihazın yeniden başlatılması gerekmez. Cihaz tarafından değişiklik algılanarak gerekli protokol düzenlemesi
otomatik olarak yapılır.
SINIRLAR
247
1
w
Girilebilecek en yüksek değer
Girilebilecek en düşük değer
1 - Değeri değiştirmek için GİRİŞ tuşuna bir kez basılır.
2 - Değer yanıp sönmeye başlar.
3 - YUKARI ve AŞAĞI tuşları kullanılarak yeni değer ayarlanır.
4 - Tekrar giriş tuşuna basarak yeni değer hafızaya alınır veya MENÜ tuşuna basarak ayar işlemi iptal edilip eski
değerin kalması sağlanır.
Eğer aynı haberleşme hattı üzerinde bir den fazla cihaz kullanılıyor ise 1 nolu adresin hiçbir cihaza atanması
tavsiye edilmez. Herhangi bir cihaz fabrika ayarına dönecek olursa adresi 1 olacaktır. Bu durumda haberleşme
adresinde çakışma olmaması için 1 nolu adres fabrika ayarlarına döndürülecek olan cihaz için ayrılmış olur.
Böylelikle fabrika ayarına döndürülen cihaz ile tekrar bağlantı kurulabilir.
10
BAUD AYARI
Haberleşme için kullanılacak parametrelerin seçimi buradan yapılır. Modbus adresi ayarında olduğu gibi bu
ayarda da değişiklik yapılması cihazın yeniden başlatılmasını gerektirmez.
9600
8
N
1
19200
8
N
1
38400
8
N
1
ji.
Baud Hızı
Bit Sayısı
Eşlik Biti
Dur Biti Uzunluğu
co
m
Desteklenen parametreler:
en
er
DİL AYARI
Desteklene diller:
.n
eo
Cihaz menülerindeki ayar parametrelerinin açıklamalarına ait dil seçeneği buradan değiştirilir.
1- Türkçe
2- İngilizce
w
w
w
GERİLİM ÖLÇÜM KADEMESİ
Cihazın gerilim ölçüm girişlerinden hangisinin kullanılacağı bu değer ile ayarlanır. Eğer kullanılan giriş ile buradaki
ayar farklı ise yapılan ölçüm doğru olmayacaktır.
Eğer ölçülecek gerilim 100 volttan büyük olmayacak ise gerilim ölçüm kademesi 100V seçilmeli ve bağlantı da
ilgili terminale yapılmalıdır. Bu durumda daha hassas bir ölçüm yapılır.
100V kademesindeki hassasiyet: 0.1 Volt
1000V kademesindeki hassasiyet: 1 Volt
11
TOPLAM GÜÇ DEĞERİNİ SIFIRLAMAK
Eğer anlık değerlerin görüntülendiği ekranda iken GİRİŞ tuşu ile YUKARI tuşuna aynı anda basarak 5 saniye
boyunca basılı tutulursa toplam güç değeri sıfırlanır ve yeniden toplamaya başlar.
! Bu işlem geri alınamaz…
co
m
FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ
Eğer anlık değerlerin görüntülendiği ekranda iken GİRİŞ tuşu ile AŞAĞI tuşuna aynı anda basarak 5 saniye
boyunca basılı tutulursa toplam tüm ayarlar sıfırlanır ve cihaz parametreleri fabrika verilerine geri döner.
! Bu işlem geri alınamaz…
ji.
! Fabrika ayarlarına dönüş işlemi Modbus adresini 1 yapacağından dolayı haberleşme etkilenebilir. Aynı
haberleşme hattı üzerinde 1 nolu adreste başka bir cihaz var ise bu cihazın haberleşmesi de etkilenebilir.
3533
(V) ADC ALT
0
(V) FİLTRE
10
(A) ŞÖNT VOLT
(A) FİLTRE
(A) ADC ÜST
(A) ADC ALT
(A) SAPMA
MODBUS ADRESİ
w
BAUD AYARI
100
100
10
.n
eo
(A) ŞÖNT AKIM
en
(V) ADC ÜST
er
Farbikasyon Ayar tablosu
DİL AYARI
3360
0
11
1
9600/8/N/1
Türkçe
100 Volt
Eenerji Sayacı
Sıfırlanır
w
w
GERİLİM ÖLÇÜM KADEMESİ
12
ADRES TABOSU
Cihaza ait veri adresi tablosu aşağıda verilmiştir.
1
O - Y (a)
40003
2
O - Y (a)
40004
3
O - Y (a)
40005
4
O - Y (a)
40006
5
O - Y (a)
40007
6
O - Y (a)
40008
7
O - Y (a)
40009
8
O - Y (a)
40010
9
O - Y (a)
40011
10
O - Y (d)
40012
11
O (b)
40013
12
O (b)
40014
13
O (b)
w
14
O (b)
w
40015
15
O (b)
40017
16
O (b)
40018
17
O (b)
40019
18
w
40016
O (b)
40020
19
Değer Aralığı
En Düşük = 2000
En Yüksek = 4000
En Düşük = 0
En Yüksek = 1000
En Düşük = 1
En Yüksek = 10
En Düşük = 50
En Yüksek = 100
En Düşük = 10
En Yüksek = 100
En Düşük = 1
En Yüksek = 10
En Düşük = 2000
En Yüksek = 4000
En Düşük = 0
En Yüksek = 1000
En Düşük = 0
En Yüksek = 100
En Düşük = 1
En Yüksek = 2
co
m
40002
ji.
O - Y (a)
er
0
Bayt Sıralaması
Tip
Üst Bayt
Word
Alt Bayt
Üst Bayt
Gerilim Ölçümünde Alt ADC
Word
Değeri
Alt Bayt
Üst Bayt
Gerilim Ölçümünde Filtre
Word
Değeri
Alt Bayt
Üst Bayt
Akım Ölçümünde Şönt Voltajı
Word
(milivolt)
Alt Bayt
Üst Bayt
Akım Ölçümünde Şönt Akımı
Word
(amper)
Alt Bayt
Üst Bayt
Akım Ölçümünde Filtre Değeri
Word
Alt Bayt
Üst Bayt
Akım Ölçümünde Üst ADC
Word
Değeri
Alt Bayt
Üst Bayt
Akım Ölçümünde Alt ADC
Word
Değeri
Alt Bayt
Üst Bayt
Akım Ölçümünde ADC Sapma
Word
Değeri
Alt Bayt
Üst Bayt
Gerilim Ölçüm Kademesi
Word
(1->100V - 2->1000V)
Alt Bayt
Alt Word - Üst Bayt
Alt Word - Alt Bayt
Kayıtlı Toplam Güç
LongWord
Üst Word - Üst Bayt
Üst Word - Alt Bayt
Üst Bayt
Modbus Adresi
Word
Alt Bayt
Baud Ayarı
Üst Bayt
( 1 -> 9600 / 8 / N / 1 )
Word
( 2 -> 19200 / 8 / N / 1 )
Alt
Bayt
( 3 -> 38400 / 8 / N / 1 )
.n
eo
40001
Açıklama
Gerilim Ölçümünde Üst ADC
Değeri
en
Modbus Word Okuma
Adres Adres Yazma
Dil
( 1 -> Türkçe )
( 2 -> İngilizce )
Üst Bayt
Word
Alt Bayt
Üst Bayt
Word
Alt Bayt
Üst Bayt
Anlık Akım Ölçüm Değeri X 10
Word
Alt Bayt
Üst Bayt
Anlık Güç Ölçüm Değeri
Word
Alt Bayt
Alt Word - Üst Bayt
Alt Word - Alt Bayt
Anlık Toplam Güç
LongWord
Üst Word - Üst Bayt
Üst Word - Alt Bayt
Anlık Gerilim Ölçüm
Değeri (X10 veya X1) (c)
(a) : Hem okunabilir hem yazılabilir.
(b) : Yalnızca okunabilir.
(c) : Gerilim ölçüm kademesi 100 volt ise X10, 1000 volt ise X1
(d) : Haberleşme üzerinden 1 veya 2 gönderilebilir. 1-> Enerji değeri
13
En Düşük = 0
En Yüksek =
9999999
En Düşük = 1
En Yüksek = 247
En Düşük = 1
En Yüksek = 3
En Düşük = 1
En Yüksek = 2
En Düşük = 0
En Yüksek = 1000
En Düşük = 0
En Yüksek = 1000
En Düşük = 0
En Yüksek = 65535
En Düşük = 0
En Yüksek =
9999999
sıfırlanır, 2 -> Fabrika ayarlarına döner.
HABERLEŞME PAKETİ
Cihazın veri tablosu 20 word uzunluğundadır ve tamamı bir seferde okunabilir. Bunun için örnek sorgu paketi
aşağıda verilmiştir.
1. Bayt
2. Bayt
Cihaz adresi
Fonksiyon
"1"
"3"
3. Bayt
4. Bayt
5. Bayt
Okunacak veri adresi
"0"
6. Bayt
7. Bayt
Okunacak veri uzunluğu
"0"
"0"
CRC
"14"
"45"
"C5"
co
m
Örnek Paketin Açıklaması:
8. Bayt
Örnekte verilen değerler onaltılık (hexadecimal) formattadır. Bu paket ile 1 nolu cihazdan 0 nolu veri adresinden
itibaren 20 word uzunluğunda okuma yapılmak istenmiştir.
er
ji.
Bayt : Sorgu yapılan cihazın MODBUS adresi.
Bayt : 3 nolu Modbus fonksiyonu ile okuma yapma isteği (Read holding register)
Bayt : Okuma yapılacak olan verilerin başlangıç adresini belirten word değerin üst baytı
Bayt : Okuma yapılacak olan verilerin başlangıç adresini belirten word değerin alt baytı
Bayt : Okunacak toplam veri sayısını belirten word değerin üst baytı
Bayt : Okunacak toplam veri sayısını belirten word değerin alt baytı
Bayt : Hata denetimi word değerinin alt baytı
Bayt : Hata denetimi word değerinin üst baytı
Gelen Cevap:
1. Bayt
2. Bayt
4. Bayt
Cihaz adresi
Fonksiyon
Uzunluk
"1"
"3"
"28"
"D"
…
…
5. Bayt
.n
eo
3. Bayt
en
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
İlk word
"CD"
42. Bayt
"…"
"2"
w
w
"0"
43. Bayt
"0"
44. Bayt
Son word
45. Bayt
CRC
"15"
"FA"
"20"
Cevap veren cihazın MODBUS adresi.
3 nolu fonksiyona cevap veriliyor
Takip eden 4. bayttan itibaren kaç bayt veri gönderileceğini belirtir. CRC baytları hariç hesaplanır.
Sorgudaki okunacak veri adresine karşılık gelen adresteki verinin word değerinin üst baytı
Sorgudaki okunacak veri adresine karşılık gelen adresteki verinin word değerinin alt baytı
Bir sonraki adresteki verinin word değerinin üst baytı
Bir sonraki adresteki verinin word değerinin alt baytı
İki sonraki adresteki verinin word değerinin üst baytı
İki sonraki adresteki verinin word değerinin alt baytı
…
…
Son gelen word değerin üst baytı
Son gelen word değerin üst baytı
Hata denetimi word değerinin alt baytı
Hata denetimi word değerinin üst baytı
w
1. Bayt :
2. Bayt :
3. Bayt :
4. Bayt :
5. Bayt :
6. Bayt :
7. Bayt :
8. Bayt :
9. Bayt :
…
…
42. Bayt :
43. Bayt :
44. Bayt :
45. Bayt :
7. Bayt
İkinci word
…
"…"
6. Bayt
14
Anlık değerlerin okunması için kullanılacak sorgu paketi örneği aşağıda verilmiştir. Bu sorguda yine 1 nolu
cihazdan 15 nolu veri adresinden itibaren 5 word uzunluğunda okuma yapılmak istenmiştir. Bu okunacak olan
veriler Modbus tablosundaki 40016 – 40017 – 40018 – 40019 – 40020 nolu adreslerdeki anlık değerlere ait
verilerdir.
1. Bayt
2. Bayt
3. Bayt
4. Bayt
5. Bayt
Cihaz adresi
Fonksiyon
"1"
"3"
"0"
"F"
"0"
1. Bayt
2. Bayt
3. Bayt
4. Bayt
5. Bayt
Cihaz adresi
Fonksiyon
Uzunluk
"1"
"3"
"A"
Okunacak veri adresi
6. Bayt
7. Bayt
Okunacak veri uzunluğu
8. Bayt
CRC
"5"
"B5"
"CA"
Anlık Gerilim X 10
"1"
10. Bayt
Anlık Güç
12. Bayt
"A9"
13. Bayt
14. Bayt
Toplam Güç (Enerji)
"6"
"DC"
"64"
"0"
"1"
15. Bayt
CRC
"3E"
"E5"
Cevap veren cihazın MODBUS adresi.
3 nolu fonksiyona cevap veriliyor.
CRC baytları hariç 10 bayt uzunluğunda veri gönderildiğini belirtir.
40016 adresindeki değer. ( Anlık ölçülen gerilim X 10 )
40017 adresindeki değer. ( Anlık ölçülen akım X 10 )
40018 adresindeki değer. ( Anlık ölçülen güç )
40019 ve 40020 adreslerini işgal eden toplam güç değeri
Hata denetimi baytları
.n
eo
1. Bayt :
2. Bayt :
3. Bayt :
4. ve 5. Baytlar :
6. ve 7. Baytlar :
8. ve 9. Baytlar :
10. – 11. – 12. – 13. Baytlar :
14. ve 15. Baytlar :
VERİ TİPLERİ
"0"
en
"2"
Anlık Akım X 10
"33"
11. Bayt
7. Bayt
ji.
9. Bayt
6. Bayt
er
8. Bayt
co
m
Gelen Cevap:
_
w
Word veri tipindeki değerler iki bayttan oluşur. İlk bayt üst ikinci bayt alt bayttır.
w
LongWord tipindeki değerler ise iki word yani dört bayttan oluşur. İlk iki bayt alt word son iki bayt üst word içindir.
Bu veri tipindeki bir değerin okunması için her iki word değerini de barındıran adresler okunmalıdır.
Yukarıdaki örnekte kullanılan bazı değerlerin karşılıkları şu şekildedir
w
4. ve 5. baytlardan anlık ölçülen gerilim değerinin 10 ile çarpılmış hali gelmektedir
4. bayt onaltılık sistemde 1 onluk sistemde yine 1 yapar
5. bayt ise onaltılık sistemde 33 olduğuna göre onluk sistemde 51 yapar
Bu durumda anlık ölçülen gerilim değeri = 1 X 256 + 51 ile hesaplanır. Bu sonuç 307 çıkar.
Gerilim ölçüm kademesinin 100 volt değerinde olduğunu varsayalım Çıkan sonuç X 10 şeklinde olduğu için ona
bölünmelidir. Sonuç = 30.7 Volt demektir.
Anlık akım değeri de 6. ve 7. baytlar kullanılarak aynı şekilde hesaplanır. Akım değeri her zaman X10 modunda
geldiği için ona bölme işlemi her hesaplamada yapılmalıdır. Örnekteki değerlere göre sonuç = 16.9 Amper dir
Anlık güç değeri ise X 10 şeklinde olmadığından ona bölünmesi gerekmez. 8. ve 9. baytlar kullanılır.
2 X 256 + 6 = 518 Watt
15
Ancak LongWord tipindeki toplam güç yani enerji değerinin hesaplanması daha farklı olacaktır.
10. bayt onaltılık sistemde DC olduğuna göre onluk sistemde 220 yapar.
11. bayt onaltılık sistemde 64 olduğuna göre onluk sistemde 100 yapar.
12. bayt onaltılık sistemde 0 olduğuna göre onluk sistemde de 0 yapar.
13. bayt onaltılık sistemde 1 olduğuna göre onluk sistemde de 1 yapar.
12. ve 13. baytlar üst word değerinin baytlarıdır ve 0 X 256 + 1 ile hesaplandığında sonuç 1 çıkacaktır.
10. ve 11. baytlar alt word değerini oluşturur. 220 X 256 + 100 = 56420
Bulunan bu iki word birleştirilir
co
m
1 X 65536 + 56420 = 121956 Watt elde edilir.
CİHAZA DEĞER GÖNDERMEK
_
ji.
Modbus tablosunda hem okunabilir hem yazılabilir olarak gösterilen değerlere haberleşme yolu ile yeni bir değer
gönderilebilir. Bunun için desteklenen Modbus fonksiyonu 6 nolu fonksiyondur. Bu fonksiyon ile aynı anda bir den
fazla adrese veri yazılamaz, sadece tek bir adresteki değer değiştirilebilir. Bu sebeple, eğer ardışık olarak bir den
fazla değer değiştirilmek isteniyor ise her bir değer için paketin yeniden oluşturulması gerekir.
er
Paket oluşturulur iken dikkat edilmesi gereken diğer bir noktada gönderilen değerin tabloda verilen en düşük ile
en yüksek değerlerin dışına çıkmamasıdır. Aksi durumda gönderilen değer cihaz tarafından kabul edilmez ve eski
değer geçerliliğini korur.
2. Bayt
Cihaz adresi
Fonksiyon
"2"
"6"
5. Bayt
"0"
6. Bayt
7. Bayt
Kaydedilecek yeni değer
"4"
"0"
"32"
8. Bayt
CRC
"49"
"ED"
w
Bayt : Veri gönderilen cihaz adresi
Bayt : Veri yazma fonksiyonu 6
Bayt : Değiştirilecek word adresin üst baytı. (Bu cihaz için bu bayt sabit 0 dır)
Bayt : Değiştirilecek word adresin alt baytı
Bayt : Yeni değeri oluşturan word kısmının üst baytı
Bayt : Yeni değeri oluşturan word kısmının alt baytı
Bayt : Hata denetimi alt baytı
Bayt : Hata denetimi üst baytı
w
w
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3. Bayt
4. Bayt
Değiştirilecek istene
değerin adresi
.n
eo
1. Bayt
en
Örnek olarak 2 nolu cihazın şönt akımı değerine 50 amper yazmak için kullanılacak olan paket aşağıda verilmiştir.
Modbus veri adres 40011 ile 40012 olan ve tabloda “Kayıtlı toplam güç değeri” olarak gösterilen adreslerin
durumu özeldir. Bu iki adreste tek bir değer için olmalarına rağmen sadece 40011 nolu adrese veri gönderilebilir ve
gönderilecek olan değer 1 veya 2 olabilir.
40011 adresine 1 yazılırsa cihazın enerji değeri yani toplanmış olan güç sıfırlanır. Eğer 2 değeri yazılırsa cihaz
fabrika ayarlarına döner.
! Fabrika ayarlarına dönüş işlemi Modbus adresini 1 yapacağından dolayı haberleşme etkilenebilir. Aynı
haberleşme hattı üzerinde 1 nolu adreste başka bir cihaz var ise bu cihazın haberleşmesi de etkilenebilir.
16
HATA CEVAPLARI
_
Cihaz, kendisine gelen pakette bir hata tespit ederse bu sefer hata ile ilgili kısa bir cevap gönderir.
1. Bayt
Cihaz adresi
"1"
2. Bayt
Fonksiyon
"83"
3. Bayt
Hata
"2"
4. Bayt
5. Bayt
CRC
"C0"
"F1"
1. Bayt
Cihaz adresi
"1"
2. Bayt
Fonksiyon
"86"
3. Bayt
Hata
"2"
4. Bayt
co
m
Fonksiyonun 83 değerine sahip olması 3 nolu fonksiyon kullanılarak yapılan sorguda hata oluştuğunu gösterir.
Üçüncü sırada yer alan hata baytının 2 değerine sahip olması da okuma yapılmak istenen veri adresinin doğru
olmadığını ifade eder. Sorgu paketi kontrol edilmelidir.
5. Bayt
CRC
"C3"
"A1"
2. Bayt
Fonksiyon
"86"
3. Bayt
Hata
"3"
4. Bayt
en
1. Bayt
Cihaz adresi
"2"
er
ji.
Bu örnekteki hata cevabı da 1 nolu cihazdan 86 fonksiyonu ile geliyor. Bu durum 6 nolu fonksiyon kullanılarak
cihaza veri gönderilirken hatalı bir paket gönderilmesi halinde gerçekleşir. Hata baytının değerinin 2 olması veri
yazılmak istenen adresin yanlış olduğunu gösterir. Cihazda bu adreste veri olmayabilir veya haberleşme ile üzerine
veri yazılamayan bir adrese yazma işlemi yapılmak istenmiş olabilir. Cihazın Modbus tablosu göz önüne alınarak
cihaza gönderilen paket kontrol edilmelidir.
5. Bayt
CRC
"F2"
"61"
.n
eo
Bu örnekte yine cihazdaki bir değeri değiştirmek isterken hata yapıldığına dair cevap geldiği gözüküyor. Hata
baytının değerinin 3 olması değiştirilmek istenen değerin adresinin geçerli olduğunu fakat gönderilen yeni değerin
uygun olmadığını ifade eder. Modbus tablosunda “Değer Aralığı” sütununda verilen değerlerin dışına çıkılmamalıdır.
w
w
w
! Cihazın hata cevabı verebilmesi için haberleşmenin sağlam olması gerekir. Diğer bir deyişle, eğer cihazdan hata
verisi alınıyor ise haberleşme sorunu yok demektir.
NEOENERJI Clean Energy
Sogutlucesme Mah. Fevzi Cakmak Cad.
No:12/1 34295 Sefakoy Kucukcekmece/ISTANBUL
TURKEY E-mail: [email protected]
www.neoenerji.com
17
Download

EP DC 002 Kullanım Kılavuzu