Pozor! V tabulce originálního návodu jsou uvedené nesprávné údaje, řiďte se výhradně tímto návodem!
3 a ½ místné LED panelové měřidlo HD-3438
Návod pro PM129A (s nezáv. nap.), PM129B (se spol. zemí)
Vlastnosti:
Vstupní citlivost:
Napájení:
Vstupní odpor:
Velikost LCD:
Desetinná tečka:
Nulový údaj při nulovém vst. nap.
200 mV
9 V DC
> 100 MΩ
14 mm
volba propojkou
Použití:
Voltmetr, ampérmetr, teploměr, měřič kapacit, PH metr, Lux metr, dB metr, LRC můstek,
Wattmetr, atd…
Popis:
Základní rozsah:
Maximální zobraz. Hodnota:
Způsob zobrazení:
Měřící metoda:
Indikace přesažení rozsahu:
Vzorkovací frekvence:
Vstupní odpor:
Přesnost:
Desetinná tečka:
Napájecí napětí:
Proudový odběr:
Rozměry:
199,9 mV
1999 (+/-)
LED display
Dual-Slope integrační A/D převodník
zobrazením symbolu 1
2 – 3 Hz (2 až 3 měření za vteřinu)
> 100 MΩ
+/-0,5% (23°C+/-5°C,
nastavitelná propojkou na DPS
6 – 9 V DC (PM129A)
5 V DC (PM129B)
60 mA
68 x 44 mm
Uvedení do provozu:
Pomocí děliče napětí sestaveného z rezistorů RA a RB lze upravit napěťový rozsah
přístroje. Pro jednotlivé rozsahy jsou hodnoty rezistorů uvedeny v následující tabulce:
Rozsah
Dělič PM129A Dělič PM129B Des. tečka PM129A
P1 - spojena
199,9mV ponechat
ponechat
P2,P3 - rozpojené
RA = 1MΩ
RA = 1MΩ
P3 - spojena
1,999V
RB = 9MΩ
RB = 9MΩ
P1,P2 - rozpojené
RA = 100kΩ
RA = 100kΩ
P2 - propojena
19,99V
RB = 9,9MΩ
RB = 9,9MΩ
P1,P3 - rozpojené
RA = 10kΩ
RA = 10kΩ
P1 - propojena
199,9V
RB = 9,99MΩ RB = 9,99MΩ P2,P3 - rozpojené
RA = 1kΩ
RA = 1kΩ
500V
RB =9,999MΩ RB =9,999MΩ P1,P2,P3 - rozpojené
Des. tečka PM129B
P1 - spojena
P2,P3 - rozpojené
P3 - spojena
P1,P2 - rozpojené
P2 - propojena
P1,P3 - rozpojené
P1 - propojena
P2,P3 - rozpojené
P1,P2,P3 rozpojené
Jako RA a RB použijte metalizované rezistory 0,5W s tolerancí alespoň 0,5%.
Rezistory nejsou součástí přístroje – je nutno je dokoupit.
Při použití jiného rozsahu, než 200 mV doporučujeme přístroj kalibrovat známým
napětím, které je nejlépe přesně polovina kalibrovaného rozsahu. Hodnota známého
napětí se po připojení nastaví trimrem VR1.
Měřené napětí připojte mezi svorky Vin a GND. Pouze stejnosměrné!
Schéma zapojení:
Rozměr otvoru pro instalaci:
Výrobek nepatří do komunálního odpadu!
Po skončení životnosti jej recyklujte v
souladu se zásadami ochrany životního
prostředí a dle zákona č. 185/2001Sb. O
odpadech.
Download

3 a ½ místné LED panelové měřidlo HD-3438