Fyzikální veličiny - kvarteto
DÉLKA
Základní jednotka:
METR
- Značka veličiny. l, s, d
- Měřidlo: PRAVÍTKO
- Další jednotky:
km m dm cm mm
DÉLKA
DÉLKA
Značka veličiny.:
l, s, d
- Základní jednotka: METR
- Měřidlo: PRAVÍTKO
- Další jednotky:
km m dm cm mm
HMOTNOST
-Další jednotky:
Vzoreček:
km m dm cm mm
m=ς.V
- Značka veličiny. l, s, d
- Základní jednotka: METR
- Měřidlo: PRAVÍTKO
- Značka veličiny. m
- Základní jednotka:
KILOGRAM
- Měřidlo: VÁHA
DÉLKA
Měřidlo:
PRAVÍTKO
- Značka veličiny. l, s, d
- Základní jednotka: METR
- Další jednotky:
km m dm cm mm
HMOTNOST
Značka veličiny.:
m
- Základní jednotka:
KILOGRAM
- Měřidlo: VÁHA
- Vzoreček: m = ς . V
HMOTNOST
HMOTNOST
HUSTOTA
Základní
jednotka:
Měřidlo:
Vzoreček:
VÁHA
KILOGRAM
- Značka veličiny. m
- Měřidlo: VÁHA
- Vzoreček: m = ς . V
- Značka veličiny.: m
- Základní jednotka:
KILOGRAM
- Vzoreček: m = ς . V
ς=
m
V
- Značka veličiny: ς
- Základní jednotka:
KILOGRAM NA METR
KRYCHLOVÝ
- Měřidlo: HUSTOMĚR
HUSTOTA
HUSTOTA
HUSTOTA
- Značka veličiny:
Základní jednotka:
KILOGRAM NA
METR
KRYCHLOVÝ
Měřidlo:
ς
- Základní jednotka:
KILOGRAM NA METR
KRYCHLOVÝ
- Měřidlo: HUSTOMĚR
m
- Vzoreček: ς =
V
TEPLOTA
Vztah:
T (KELVIN) =
= t (°C) + 273
- Značka veličiny: t
- Běžně používaná jednotka:
STUPEŇ CELSIA
- Měřidlo: TEPLOMĚR
- Značka veličiny: ς
- Měřidlo: HUSTOMĚR
m
- Vzoreček: ς =
V
HUSTOMĚR
- Značka veličiny: ς
- Základní jednotka:
KILOGRAM NA METR
KRYCHLOVÝ
m
- Vzoreček: ς =
V
TEPLOTA
TEPLOTA
Značka veličiny:
Běžně používaná
jednotka:
t
STUPEŇ CELSIA
- Běžně používaná jednotka:
STUPEŇ CELSIA
- Měřidlo: TEPLOMĚR
- Vztah: T (KELVIN) =
= t (°C) + 273
- Značka veličiny: t
- Měřidlo: TEPLOMĚR
- Vztah: T (KELVIN) =
= t (°C) + 273
TEPLOTA
SÍLA
SÍLA
Měřidlo:
Měřidlo:
Značka veličiny:
TEPLOMĚR
SILOMĚR
F
- Značka veličiny: t
- Základní jednotka:
STUPEŇ CELSIA
- Vztah: T (KELVIN) =
= t (°C) + 273
- Značka veličiny: F
- Základní jednotka:
NEWTON
- gravitační síla:
F=m.g
- Základní jednotka:
NEWTON
- gravitační síla:
F=m.g
- Měřidlo: SILOMĚR
SÍLA
SÍLA
PROUD
Základní jednotka:
gravitační síla:
Vzoreček:
NEWTON
- Značka veličiny: F
- gravitační síla:
F=m.g
- Měřidlo: SILOMĚR
F=m.g
- Značka veličiny: F
- Základní jednotka:
NEWTON
- Měřidlo: SILOMĚR
I=
U
I
- Značka veličiny: I
- Základní jednotka:
AMPÉR
- Měřidlo: AMPÉRMETR
PROUD
PROUD
PROUD
Značka veličiny:
Základní jednotka:
Měřidlo:
I
AMPÉR
AMPÉRMETR
- Základní jednotka:
AMPÉR
- Měřidlo: AMPÉRMETR
U
- Vzoreček: I =
I
- Značka veličiny: I
- Měřidlo: AMPÉRMETR
U
- Vzoreček: I =
I
- Značka veličiny: I
- Základní jednotka:
AMPÉR
U
- Vzoreček: I =
I
NAPĚTÍ
Měřidlo:
VOLTMETR
- Značka veličiny: U
- Základní jednotka:
VOLT
- Vzoreček: U = R . I
NAPĚTÍ
Značka veličiny:
U
NAPĚTÍ
Základní jednotka:
VOLT
- Základní jednotka:
VOLT
- Měřidlo: VOLTMETR
- Vzoreček: U = R . I
- Značka veličiny: U
- Měřidlo: VOLTMETR
- Vzoreček: U = R . I
NAPĚTÍ
RYCHLOST
RYCHLOST
Vzoreček:
Vzoreček:
Značka veličiny:
U = R.I
- Značka veličiny: U
- Základní jednotka:
VOLT
- Měřidlo: VOLTMETR
v=
s
t
- Značka veličiny: v
- Základní jednotka:
METR ZA SEKUNDU
- Měřidlo: TACHOMETR
v
- Základní jednotka:
METR ZA SEKUNDU
- Měřidlo: TACHOMETR
s
- Vzoreček: v =
t
RYCHLOST
RYCHLOST
OBJEM
Základní jednotka:
Měřidlo:
Měřidlo:
METR ZA
SEKUNDU
TACHOMETR
ODMĚRNÝ
VÁLEC
- Značka veličiny: v
- Měřidlo: TACHOMETR
s
- Vzoreček: v =
t
- Značka veličiny: v
- Základní jednotka:
METR ZA SEKUNDU
s
- Vzoreček: v =
t
- Značka veličiny: V
- Základní jednotka:
METR KRYCHLOVÝ
- Převod: 1 litr = 1 dm,3
OBJEM
OBJEM
OBJEM
Značka veličiny:
Základní jednotka
Převod:
V
METR
KRYCHLOVÝ
1 litr = 1 dm,3
- Základní jednotka:
METR KRYCHLOVÝ
- Měřidlo:
ODMĚRNÝ VÁLEC
- Převod: 1 litr = 1 dm3
ČAS
Převod:
1 h = 60 min
1 min = 60 s
- Značka veličiny: t
- Základní jednotka:
SEKUNDA
- Měřidlo: STOPKY
- Značka veličiny: V
- Měřidlo:
ODMĚRNÝ VÁLEC
- Převod: 1 litr = 1 dm3
ČAS
Značka veličiny:
t
- Základní jednotka:
SEKUNDA
- Měřidlo: STOPKY
- Převod: 1 h = 60 min
1 min = 60 s
- Značka veličiny: V
- Základní jednotka:
METR KRYCHLOVÝ
- Měřidlo:
ODMĚRNÝ VÁLEC
- Převod: 1 litr = 1 dm3
ČAS
Základní jednotka:
SEKUNDA
- Značka veličiny: t
- Měřidlo: STOPKY
- Převod: 1 h = 60 min
1 min = 60 s
ČAS
TLAK
TLAK
Měřidlo:
Měřidlo:
Vzoreček:
STOPKY
TLAKOMĚR
p=F.S
- Značka veličiny: t
- Základní jednotka:
SEKUNDA
- Převod: 1 h = 60 min
1 min = 60 s
- Značka veličiny: p
- Základní jednotka:
PASCAL
- Vzoreček: p = F . S
- Značka veličiny: p
- Základní jednotka:
PASCAL
- Měřidlo: TLAKOMĚR
TLAK
TLAK
Značka veličiny:
Základní jednotka:
p
PASCAL
- Základní jednotka:
PASCAL
- Měřidlo: TLAKOMĚR
- Vzoreček: p = F . S
- Značka veličiny: p
- Měřidlo: TLAKOMĚR
- Vzoreček: p = F . S
VÝUKOVÝ MATERIÁL
zpracovaný v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2722
Šablona: III/2
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: FYZIKA
Ročník: 7.-9.ročník ZŠ
Datum vytvoření: 21.4.2013
Téma: Fyzikální veličiny - kvarteto
Anotace: Karetní hra podporující zábavnou formou opakování fyzikálních veličin délka,
hmotnost, hustota, teplota, síla, proud, napětí, rychlost, objem, čas a tlak. Karty jsou
nadepsány názvem veličiny, jednotlivé čtveřice obsahují značku veličiny, základní
jednotku (u teploty nejčastěji používanou jednotku), měřidlo a základní vztah
(vzoreček).
Ověřeno ve výuce dne: 16.5.2013
Autor: Radomíra Kreibichová
Download

1.04 Fyzikální veličiny