Hustoměry a refraktometry
Hustoměry a refraktometry
Přenosné přístroje
Stolní přístroje
Automatizace a příslušenství
1
Kompaktní na pracovišti
Spolehlivé v laboratoři
Efektivní na síti
Kontrola kvality podle vašich požadavků
Od přenosných po multiparametrové přístroje
Přenosné přístroje
Měření kdekoliv
Stejně jako v laboratoři
Přes svou menší velikost nabízejí přenosné hustoměry a refraktometry funkce,
které byste očekávali spíše u stolních přístrojů: široká paleta konfiguračních
možností pro dokonalé přizpůsobení vaši aplikaci, minimální počet stisků tlačítka
pro provedení měření a také možnost přenosu dat na tiskárnu nebo počítač.
PortableLab™
Otevřením víka otevřete laboratoř
Densito a Refracto jsou dodávány v praktických transportních kufřících, které obsahují
všechno, co potřebujete k měření. Naše přenosné přístroje mají všechny vlastnosti požadované pro úspěšné měření v terénu:
•Automatická teplotní kompenzace
•Přímé zobrazení výsledku v požadovaných
jednotkách
•Přímý záznam dat přes tiskárnu nebo počítač – LabX® direct je ve standardním vybavení
•Zabudovaný čas pro plnou shodu s GLP
Kufřík s přístroji Densito a Refracto
2
Refracto 30PX/30GS
Spolehlivý index lomu
Refracto je rychlý a bezchybný – pouze
nakapejte pár kapek vzorku na hranol
nebo ponořte měřící celu do vzorku, stlačte
tlačítko a během několika sekund získáte
digitální zobrazení hodnoty indexu lomu
a teploty měření. Refracto 30GS má větší
rozsah měření a rychlejší teplotní odezvu
než Refracto 30PX.
Quick-Brix 60/90
Kompaktní a odolný
Může být ve vinici, blízko výrobní linky
nebo v příjmu zboží:
Refraktometry Quick-BrixTM jsou odolné
proti stříkající vodě, vejdou se do každé
kapsy a jsou tak ideálním nástrojem pro
rychlou kontrolu kvality, kdekoliv je to
potřebné.
Densito 30PX
Přenosný hustoměr
Použití Densito je jednoduché – jednoduše ponořte
vzorkovací hadičku do vzorku a zmáčkněte spoušť.
Provede se teplotní kompenzace a v několika sekundách získáte výsledek – v jednotkách, které si zvolíte.
Technická data jsou na stranách 10-11
3
Stolní přístroje
Hustota a index lomu
Současně nebo každý zvlášť
Doba manuálního stanovení s pyknometrty, hydrometry
a optickými Abbého refraktometry patří minulosti. Digitální
přístroje METTLER TOLEDO stanovují hustotu a index
lomu jednoduše, s vekou přesností a, v závislosti na typu
přístroje, také současně.
Refraktometry RE
nD, Brix a koncentrace
Vložte vzorek do cely a stlačte tlačítko – při měření
indexu lomu s refraktometry RE už nemusíte dále
spoléhat na k chybám náchylný odečet rozhraní
světlo/tma.
refraktometr RE40D / RE50
Společné vlastnosti hustoměrů,
refraktometrů a kombinovaných přístrojů
•Zabudovaný Peltierův termostat
•Dvě úrovně obsluhy zabraňující neautorizovaným modifikacím
měřících metod a nastavení přístroje
•Čtečka čárového kódu pro okamžité vložení jména uživatele a identifikace vzorku
4
Hustoměry DE
Rychlé a jednoduché stanovení hustoty
Hustoměry DE umožňují rychlé stanovení hustoty
kapalných vzorků a přímé zobrazení výsledků jako hustota, specifická hmotnost nebo jiné jednotky jako jsou
Brix nebo API. Hustoměr DA100-M je kompaktní hustoměr s přesností na tři místa, vybavený Peltierovým
termostatem a vzduchovým čerpadlem pro vysušení
měřící cely.
Hustoměry DE40 / DE45 DeltaRange / DE51
Kombimované přístroje DR
Dva přístroje v jednom
Současné stanovení hustoty a indexu lomu: měření
obou hodnot kombinovanými přístroji DR zvyšuje
rychlost, zjednodušuje postup a zvyšuje přesnost
měření.
Kombinované přístroje DR40 a DR45
�� � �� � � � � � �
��
�� �
�
��
�
�
����
�������
�
��
� � �� � � � �
�
�
� �� � � � �� � � �
�
���
���
�
� ��
� ��
��
��
����
�
Pro měření hustoty není měření s přesností na pět
desetinných míst obvykle nutné v celém rozsahu
měření, protože většina vzorků, které musí být měřeny
s takovou vysokou přesností (organická rozpouštědla
a směsi alkohol/voda) mají hustotu menší než
1 g/cm3. S měřícími celami DeltaRangeTM nyní nabízí
METTLER TOLEDO řešení šité na míru takovým aplikacím - a za výhodnou cenu!
�������������
�
��
Měřící cely DeltaRange™
�
�������������
�����
teplota
�������������
Technická data jsou na stranách 10-11
5
Přístroje s vysokým rozlišením samotné nezaručují přesná měření, protože výsledky
mohou být stále ovlivněny obsluhou nebo efekty souvisejícími se vzorkem. Automatizace tedy není jen zárukou vysokého výkonu a rychlé návratnosti, ale také pomáhá
zabraňovat chybám při měření.
SC1 a SC30
Méně práce
vyšší jistota
DR40/45
SC1
RE40D/50
SC30
DE40/45/51
Automatizace a software
Automatizace
Vysoká spolehlivost s minimálním úsilím
Topný modul
I pro vzorky, které jsou
za normální teploty pevné
V případě, že vzorky jsou za normální teploty
pevné, může být SC1 a SC30 vybaven topnou jednotkou, která měření hustoty umožní.
6
Vzorkovací a čistící jednotky SC1
a SC30 snižují množství práce vložené do měření hustoty a indexu
lomu a umožňují, aby měřící přístroj
automaticky detekoval nejčastější
zdroje chyb při měření hustoty
a indexu lomu.
Výhody:
• Spolehlivější výsledky
• Zcela automatizovaný měřící cyklus
• Vyžadují se pouze malé objemy
(3 mL pro DE/RE, 6 mL pro DE)
• Automatické odsávání vzorku
• Vhodné pro viskózní nebo lepkavé
vzorky
Pro maximální výkon může být SC1
a SC30 vybaven vzorkovacím čerpadlem (Power Purge Unit – PPU). Toto
externí čerpadlo zajišťuje zkrácení
cyklů, protože značně snižuje čas
potřebný pro proplachování a sušení.
LIQC systémy
Automatizace v multiparametrové analýze
LIQC je revolucí v kontrole kvality
kapalných vzorků svým bezproblémovým přístupem k automatizaci:
zvyšuje produktivitu a bezpečnost
dat, protože automaticky eliminuje podezřelé výsledky měření,
automaticky kontroluje, zda jsou
výsledky v tolerancích a umožňuje
snadnou integraci do laboratorního
informačního systému. LIQC je
dostupné ve dvou verzích:
LabX direct density
a refractometry
PC software navržený tak, aby
umožnil uživateli jednoduchý
přenos do počítače: LabX direct
podporuje stažení celé výsledkové
datové paměti přenosných přístrojů Refracto a Densito a ukládá
výsledky všech měření, justování
a kalibracích provedených na stolních přístrojích DE, RE a DR. Data
mohou být zkopírována přímo
do jakékoliv aplikace Windows®,
jako jsou Microsoft Excel® nebo
mohou být také uložena jako ASCII
textový soubor.
LIQC Standard umožňuje, aby
se váš počítač stal výkonným řídícím a databázovým systémem pro
automatizované měřící systémy
založené na hustoměrech DE,
refraktometrech RE a kombinovaných přístrojích DR. LIQC Standard
je dodáván se čtečkou otisku prstu
pro biometrickou identifikaci. Tato
patentovaná technologie eliminuje
neohrabané systémy s uživatelským jménem a heslem a zvyšuje
bezpečnost dat a systému.
LIQC Multi Device umožňuje další
připojení pH nebo konduktometru
SevenEasyTM METTLER TOLEDO
a/nebo přístroje pro měření barvy.
LIQC Multi Device umožňuje také
kombinaci hustoměru DE a refraktometru RE do jednoho měřícího
systému. Navíc funkce čárového
kódu podporují automatické vkládání dat vzorků a výběr metody
na základě typu výrobku. Podavač vzorků SC30 může být také
vybaven čtečkou čárového kódu
SC30BC, která skenuje informace
o vzorku přímo ze štítku s čárovým
kódem na vialce se vzorkem – plně
automaticky!
7
Příslušenství
Navázané standardy
Pro zlepšení bezpečnosti dat
Nové kombinované kapalné referenční certifikované materiály METTLER TOLEDO
snižují nejistotu, eliminují časově náročnou a k chybám náchylnou přípravu vzorků
a usnadňují plně automatickou verifikaci stavu přístroje.
Žádná manuální příprava –
žádné chyby vzniklé kontaminací
Kombinované certifikované referenční materiály jsou
dodávány ve vialkách vhodných pro přímé použití
na automatizačních jednotkách SC1 a SC30 bez použití injekční stříkačky. Tím se nejen snižuje vložená
práce, ale také se eliminují chyby vzniklé kontaminací.
Dva parametry v jednom –
méně certifikovaného referenčního materiálu
Čtyři nové kombinované certifikované referenční materiály jsou certifikovány pro hodnoty hustoty a indexu
lomu při třech různých teplotách. Mohou tedy být použity pro certifikaci nebo verifikaci jak hustoměrů tak
i refraktometrů. Uživatelé kombinovaných přístrojů DR
na tom vydělají nejvíc, protože mohou verifikovat dvě
měřící cely v jednom jednoduchém kroku.
Čárový kód certifikátu –
jednoduchý a efektivní verifikační postup
Všechny informace obsažené v certifikátu certifikovaného
referenčního materiálu jsou zakódovány v jednoduchém
čárovém kódu. Uživatelé LIQC systému jednoduše oskenují tento čárový kód a umožní systému provést následující postupy – bez nutnosti manuálního vložení dat!
Nejistota1)
Certifikovaný referenční Hustota
[g/cm3] při 20°C [g/cm3]
Materiál
Index lomu
nD při 20°C
Nejistota1)
nD
Certifikováno Množství
při [°C]
Obj. č.
Voda
Dodekan
2,4 – dichlortoluen
1 – bromnaftalen
0.998..
0.749..
1.250..
1.481..
0.00003
0.00003
0.00003
0.00003
1.333..
1.422..
1.546..
1.658..
0.00002
0.00002
0.00002
0.00002
15, 20, 25
15, 20, 25
15, 20, 25
15, 20, 25
9 mL
9 mL
9 mL
9 ml
51338010
51338012
51338013
51338014
Voda
Voda
0.998..
0.998..
0.00003
0.001
-
-
20
20
2 x 10 mL
10 x 3 mL
51338011
51325005
1)
8
Typické hodnoty. Mohou se měnit šarže od šarže.
Příslušenství
Tiskárna, čtečka čárového kódu a software pro DE/RE/DR
Jehličková tiskárna RS-P42
Kabel pro tiskárnu RS-P42 a připojení k počítači (DE/RE/DR)
Čtečka čárového kódu Heron-G D130 (také vhodná pro LIQC Multi Device)
Kabel pro čtečku čárového kódu Heron-G D130
Software LabX direct density a refractometry
Obj. č.
00229265
51190362
21901297
21901340
51324103
LIQC systém pro DE/RE a DR
LIQC Standard (software, čtečka otisku prstu)
LIQC Multi Device (software, čtečka otisku prstu, LIQC Device Controller, kabely
SB30BC čtečka čárového kódu pro automatickou obsluhu s SC30
pH metr SevenEasyTM S20
pH průtočná měřící cela (kompletní včetně pH elektrody, kabelu a hadiček)
pH elektroda (náhradní)
Konduktometr SevenEasyTM
Vodivostní propojovací sada (kompletní včetně sondy, kabelů a hadiček
Připojovací sada pro kolorimetr Lovibond (kompletní včetně průtočné kyvety, kabelů a hadiček)
51327317
51327315
51327316
51302803
51327305
59902917
51302805
51327404
51327406
Příslušenství pro hustoměr DA-100M
Automatická vzorkovací jednotka ASU-DE
Jehličková tiskárna RS-P42
Kabel pro tiskárnu RS-P42 (DA-100M)
51321400
00229265
51328094
Příslušenství pro hustoměry DE40/45/51
Ochranná fólie (3 ks)
Proplachovací čerpadlo (používá se s PSU-DE, SC1 nebo SC40)
Vzorkovací čerpadlo PSU-DE (pro instalaci v přístroji) vhodné pouze pro vzorky
s nízkou viskozitou
51107667
51321502
51321700
Příslušenství pro refraktometry RE40D/RE50
Ochranná fólie (3 ks)
Víčko proti odpařování (pro těkavé vzorky)
51107667
51322114
Příslušenství pro vzorkovací a čistící jednotky SC1/SC30
PPU Power Purge Unit (pro rychlejší čištění a sušení měřících cel)
SC-RE připojovací sada (nutná pro připojení refraktometrů RE)
Vzorkovací jehla z oceli Hastelloy C22 (pro vysoce agresivní vzorky)
Elektrický ohřev pro SC1 (vhodný pouze pro DE)
Elektrický ohřev pro SC30 (vhodný pouze pro DE)
Vzorkové vialky 20 mL (148 ks, pouze vialky)
Šroubovací víčka s těsněním (148 ks)
Vzorkové vialky 9 mL (1860 ks)
Vzorkové vialky 6 mL (1860 ks)
Adaptéry pro malé vzorkové vialky (30 ks) 1)
Těsnění pro malévzorkové vialky (200 ks) 1)
Šroubovací víčka pro malé vzorkové vialky (3500 ks)
51327365
51322068
51327323
51326301
51327300
51322310
51322319
51322312
51322313
51322304
51322305
51322306
1) nutné pro vzorkové vialky 6 mL a 9 mL
9
Technická data
Od přenosných k multiparametrovým
Quick-Brix™ 60
Quick-Brix™ 90
Refracto 30PX
Refracto 30GS
RE40D
RE50
Přenosný
Brixmetr
Přenosný
Brixmetr
Přenosný
refraktometr
Přenosný
refraktometr
Refractometr
Refractometr
Rozsah měření pro hustotu [g/cm3]
-
-
-
-
-
-
Tolerance pro hustotu [g/cm3]
-
-
-
-
-
-
Korekce na viskozitu (hustota)
-
-
-
-
-
-
Rozsah měření pro index lomu nD
-
-
1.3200 ... 1.5000
1.3200 ... 1.6500
1.3200 ... 1.7000
1.3200 ... 1.5800
Tolerance pro index lomu nD
-
-
0.0005
0.0005
0.0001
0.00005 (1.32 ... 1.40)
0.00010 (1.40 ... 1.58)
0.0 ... 60.0
0.0 ... 90.0
0.0 ... 85.0
0.0 ... 100.0
0.00 ... 100.00
0.00 ... 100.00
0.2
0.1
0.2
0.2
0.10
0.03
Popis
Technická data
Rozsah měření Brix [%]
(na základě nD)
Tolerance Brix [%] (na základě nD)
Zabudovaný termostat
-
-
-
-
Peltier
Peltier
10 ... 70
10 ... 70
10.0 ... 40.0
10.0 ... 40.0
15.0 ... 70.0
15.00 ... 50.00
Tolerance pro teplotu [°C]
0.5
0.5
0.5
0.5
0.1
0.03
Teplotní kompenzace
Teplotní rozsah [°C] (teplota měření)
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Typická doba měření [s]
5
5
5
5
15
15
Měřící metody
1
1
1
1
9 + 1 (pro justování)
Brix
Brix
Brix, HFCS42, HFCS55
Víno: Oechsle, TA,
KMW (babo), °Baumé
Zabudované aplikace
-
-
Koncentrace a bod tuhnutí:
alkohol, NaCl, etylénglykol, propylénglykol,
Koncentrace: IPA, uživatelské jednotky
(vzorec)
Uživatelsky definované koncentrační
tabulky
-
-
-
-
9
9
-
-
-
-
ano
ano
-
-
-
Paměťová karta
-
-
-
Ochrana heslem
-
-
Automatická detekce chyb
-
-
Paměťová karta
-
-
Automation units
-
-
-
-
Oficiální metody (na základě oficiálních tabulek)
Ochrana heslem
Automatická detekce chyb
ano (IrDA/RS232 adaptér)
-
-
ano (IrDA/RS232 adaptér)
-
Může být vloženo jako koncentrační tabulky
-
-
Brix, HFCS42,
HFCS55
Brix
ano (SC1 nebo SC30)
-
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
SC1, SC30
SC1, SC30
PC Software
10
LabX direct
PortableCapt (EXCEL makro)
LabX direct
LiQC Standard,
LiQC MultiDevice (SC1 nebo SC30)
Hustota
Index lomu
DR40
Kombinovaný přístroj
0.00000 ... 3.00000
DR45 DeltaRangeTM
Densito 30PX
DA-100M
DE40
DE45 DeltaRangeTM
DE51
Kombinovaný přístroj
Přenosný
hustoměr
Hustoměr
Hustoměr
Hustoměr
Hustoměr
0.00000 ... 3.00000
0.0000 ... 2.0000
0.000 ... 3.000
0.0000 ... 3.0000
0.00000 ... 3.00000
0.00000 ... 3.00000
0.00002
0.00002 (0 ... 1 g/cm3)
0.00005 (1 ... 3 g/cm3)
0.00005
0.001
0.001
0.0001
0.00002 (0 ... 1 g/cm3)
0.00005 (1 ... 3 g/cm3)
ano
ano
ne (není nutná)
ne (není nutná)
ano
ano
ano
1.3200 ... 1.7000
1.32000 ... 1.58000
-
-
-
-
-
0.0001
0.00005 (1.32 ... 1.40)
0.00010 (1.40 ... 1.58)
-
-
-
-
-
0.00 ... 100.00
0.00 ... 100.00
-
-
-
-
-
0.10
0.03
-
-
-
-
-
Peltier
Peltier
-
Peltier
Peltier
Peltier
Peltier
15.00 ... 50.00
15.00 ... 50.00
5.0 ... 35.0
15.0 ... 40.0
4.00 ... 90.00
4.00 ... 90.00
4.00 ... 70.00
0.03 Index lomu
0.02 Hustota (15 ... 20°C)
0.05 Hustota (4 ... 90°C)
0.5
0.1
0.05 (10 ... 30°C)
0.10 (4 ... 90°C)
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
60
60
60
20
50
60
60
9 + 1 (pro justování)
1
1
9 + 1 (pro justování)
Brix, HFCS42, HFCS55,
Alkohol, API
Brix, Alkohol, Proof (US),
Proof (IP), API
-
Brix, Alkohol, API
Může být vloženo jako koncentrační tabulky
Kyselina sírová, °Baumé,
Plato, uživatelské jednotky (vzorec)
Uživatelské jednotky
(vzorec)
Může být vloženo jako koncentrační tabulky
0.1 Index lomu
0.05 Hustota
0.02
0.05
(15 ... 20°C)
(4 ... 90°C)
0.02
0.05
(10 ... 30°C)
(4 ... 70°C)
18
18
-
-
9
9
9
ano
ano
-
-
ano
ano
ano
ano
ano
-
-
ano
ano
-
-
ano
ano
ano
ano
ano
ano
(IrDA/RS232 adaptér )
ano
ano
ano
ano
ano
ano
-
-
ano
ano
ano
ano
ano
ano
(IrDA/RS232 adaptér)
-
ano
ano
ano
SC1, SC30
(nutnost)
SC1,SC30
(nutnost)
-
ASU-100
PSU-DE, SC1, SC30
PSU-DE, SC1, SC30
PSU-DE, SC1, SC30
LabX direct
PortableCapt
(EXCEL makro)
-
LabX direct
LiQC Standard, LiQC MultiDevice
ano (PSU-DE, SC1 nebo SC30)
LabX direct
LiQC Standard, LiQC MultiDevice (SC1 nebo SC30)
11
Efektivní řešení
pro hustotu a index lomu
Dnes je těžké si představit kontrolu kvality kapalných vzorků bez měření
hustoty a indexu lomu. Ve výrobě, příjmu zboží nebo v laboratoři: digitální
přístroje METTLER TOLEDO zjednodušují stanovení obou parametrů,
ať už musí být měřeny kdekoliv.
www.mt.com/density
Pro více informací
Mettler-Toledo, s.r.o.
Třebohostická 2283/2
100 00 Praha 10
Česká republika
Certifikát kvality ISO 9001
Environmentální certifikát ISO 14001
Internet: www.mt.com
Shoda s evropskými normami
Tel.: +420 272 123 150
Fax: +420 272 123 170
E-mail: [email protected]
Technické změny vyhrazeny
© 09/2008 Mettler-Toledo, s. r. o.
51725113
Download

H ustom ěry a refraktom etry