NEDEN «F» KLAVYE
Öğr.Gör.Fikret CEYLAN
Uludağ Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ÖNEMİ:
Hızla değişen ve gelişen dünyamızda, bilgi ve bilgi
teknolojilerine verilen önem giderek artmaktadır.
Yaşantımızı kolaylaştıran ve bizlere büyük avantajlar
sağlayan bilgisayar kullanımı, her geçen gün daha da
önemli hale gelmektedir. Gelişen teknolojide bilgisayara
doğru ve hızlı veri girişi yapmak için klavye kullanımı önemli
bir yere sahiptir.
METODLU KLAVYE KULLANIMI
Bilgisayar karşısında geçirdiğimiz zamanın büyük bir
bölümünü klavye üzerinde doğru tuşu arayarak
geçirmekteyiz. Bu büyük zaman kaybını on parmakla
yazarak ortadan kaldırabiliriz. Bilgisayarla yazı yazmada
büyük bir hız ve rahatlık sağlayacak olan on parmak
metodu ile bireysel ve toplumsal verimliliğin artmasında
önemli bir katkı sağlamış oluruz.
«Bir işi metotsuz yapmaktansa, yapmamak daha iyidir.»
Descartes
ON PARMAK:
Belli yöntem ve tekniklerle klavye ve ekrana bakmadan yazı
yazabilme sanatı olarak tanımlanabilir.
On parmak metoduyla yazabilen bir kişi, Latin alfabesiyle
yazılmış tüm metinleri, klavye ve ekrana bakmadan
rahatlıkla yazabilir. Yazdığı yazının İngilizce, Almanca veya
Türkçe olması fark etmez, ayrıca bu dilleri de bilmesi
gerekmez.
ON PARMAK:
Klavye öğretiminde amaç tek veya birkaç parmakla yazı
yazmak yerine on parmakla etkili, doğru ve hızlı bir şekilde
yazmaktır.
Klavye
öğretiminde
performansıdır.
başarıya
konu
olan
klavye
Klavye Performansı ise;
* Konum (pozisyon)
* Ritim
* Yazım (hız)
olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır.
* Doğruluk
KLAVYE TÜRLERİ:
Klavye, üzerinde harfler, sayılar, semboller ve bazı özel işlevleri bulunan,
mekanik ve elektronik yazı makinelerinde veri girişi yapmak ve yazı yazmak
amacıyla kullanılan birime verilen addır.
Alfasayısal bölüm,
Sayısal bölüm,
Metin düzenleme bölümü,
İşlev bölümü
olmak üzere dörde ayrılmıştır.
Bağlantı şekillerine göre:
PS/2, USB bağlantılı ve Kablosuz (bluetooth ve wireless) klavyeler,
Çalışma Sistemlerine göre:
Dokunmatik ekran klavyeler, Sanal klavyeler ve Işıklı klavyeler,
Tuşların Yerleşimine göre:
QWERTY, Standart Türk Klavyesi (Türkçe F), Q Türkçe, Dvorak, Azerty
Tuş Sayılarına göre:
101/102 tuşlu standart, 104/105 tuşlu
Kullanılan Dile göre:
Latince, Arapça, Çince, Kiril
TÜRKÇE F – Q KLAVYE Mİ?
Q:
Bugün dünyanın birçok ülkesinde değişik versiyonları ile birlikte kullanılan Q
klavye 1873 yılında Sholes, Glidden ve Soule ortak çalışması sonucu ortaya
çıkmıştır. 1971 yılında da Amerikan Standartlar Enstitüsünce yazı makinelerinde
standart klavye olarak kabul edilmiştir.
Harflerin dizilmesinde mekanik daktilo makinesindeki tuşların (harf çubuklarının)
birbirine takılmasını önlemek için (sık kullanılan harfler) ayrı noktalara bilerek
konmuştur. Sık kullanılan harflerin tuşları birbirinden uzaklaştırılmıştır. Amaç
hızlı yazarken kilitlenmeyi önlemektir.
Bilimsel bir çalışma sonucunda oluşturulmamıştır. Bilakis yavaş yazmayı
sağlamak için dizayn edilmiştir.
NEDEN F KLAVYE
F Türkçe:
Dünyanın ilk ve tek bilimsel çalışmalar sonucu şekillendirilmiştir klavyesidir.
F Klavyenin babası sayılan İhsan Yener’in girişimleriyle:
-1950’li yıllarda başlayan çalışmalar için aralarında yabancı uzmanların da
bulunduğu bir komisyon kurulur.
-Türkçe’de kullanılmakta olan tüm kelimelerin istatistiği TDK’nın kılavuzundan
yararlanarak çıkarılır.
-29.934 kelime içinde hangi harften kaçar adet bulunduğu tespit edildikten sonra
oranlanması yapılır.
-Parmakların fiziksel güçleri ve hareket özellikleri de esas alınarak harfler
yerleştirilir.
NEDEN F KLAVYE
F Türkçe:
-Ellerin kullanım yüzdesi de hesaplanarak yapılan klavyede sol el yaklaşık
%49, sağ el de %51 oranında kullanılacak şekilde harfler yerleştirilir.
-Türkçenin fonetik özelliğine uygunluk açısından sesli harfler sol elde toplanır.
-20 Ekim 1955’te önce “Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi” tarafından,
sonra “Devlet Malzeme Ofisi” tarafından, daha sonra da (1974)
“Türk Standardları Enstitüsü” tarafından resmen kabul edilmiştir.
-“TS-2117 – UDK 681.6.065” kodu ve “İki Elle Kullanılan Alfanümerik
Klavyelerin Temel Düzeni” başlığı ile tescil edilmiştir.
NEDEN F KLAVYE
F Türkçe:
-Standart Türk Klavyesi, Microsoft firmasının DOS yazılımlarının klavye dizini
içinde “F440” standardı ile,
-Windows işletim sistemlerinde ise sadece “Shift+Alt” tuşlarına aynı anda
basmakla kullanıma hazır bulunmakta;
-Apple firmasının ise, “MAC işletim sistemi” içinde hem yazılım hem de donanım
olarak tamamı TSE klavyesine uyumlu ve kullanıma hazır bulunmaktadır.
-Türk yarışçılar 1957’den bu yana F Klavye ile katıldıkları uluslararası
yarışmalarda, 32’si rekor olmak üzere 67 şampiyonluk elde etmişlerdir.
-Hiçbir İngiliz veya Amerikan yarışmacı şu ana kadar yapılan bu yarışmalarda
şampiyon olamamışlardır.
F KLAVYE KULLANMANIN AVANTAJLARI
-Yazılarımızı hızlı ve az zamanda yazarız.
-Daha az enerji ve emek harcayarak çalışırız.
-Yazılarımızı yanlışsız yazarız.
-Ekrana ve klavyeye bakmadığımız için zihnimiz daha az yorulur.
-Ekrana ve klavyeye bakmadığımız için metni takip kolaylaşır.
-Ekrana ve klavyeye bakmadan gördüğümüzü ve duyduğumuzu yazabiliriz.
-Anlayarak yazabilir, yazarken düşünebiliriz.
-Daha verimli ve mükemmel yazılar hazırlayabiliriz.
-Zevkli bir çalışma disiplini kazanırız.
-Bilgisayar başında daha sağlıklı otururuz.
-El becerilerimiz gelişir.
-Düşünmemiz hızlanır, beynimiz gelişir.
-Kendimize olan güvenimiz çoğalır.
-Bir iş başarmanın mutluluğunu duyarız.
On Parmak Klavye hayatta öğrenebileceğiniz
en kolay, en ucuz ve en faydalı becerilerden biridir.
F KLAVYE ve KARİYER FIRSATLARI
-İş başvurularında size artı değer katar.
-Adalet Bakanlığı Zabit Katipliği sınavlarında başarılı olmanıza yardımcı olur.
-Büyük işletmelerin Çağrı Merkezlerinde,
-Bankalarda veri giriş elemanı olarak,
-Radyoloji servislerinde raportör olarak,
-Noterlerde katip olarak,
-Tercüme bürolarında yazman olarak,
-Gazeteler ve dizgi servislerinde operatör olarak,
-Eğitim sektöründe (okullar, dershaneler, kurslar vb)
İş bulmamıza ve meslek edinmemize yardımcı olur.










Download

neden - f - klavye - Uludağ Üniversitesi