Thomsit AS 1 RAPID
Nejoblíbenější anhydritová stěrka v ČR!
• anhydritovásamonivelačnípodlahovávyrovnávacíhmotaprotloušťku
vrstvy1-20mmvjednépracovníoperaci
• snadnozpracovatelná-zvýšenározlivnost
• odolnávůčivznikuprasklin,vysokávýslednápevnost
• vytvářívysocehladképovrchy-Ultrasmoothsystem
• vhodnápodkolečkovéžidleapropodlahovávytápění
• praktickýplastovýobal
www.thomsit.cz
Stavební chemie Thomsit
Základní nátěry - penetrace
Název
Thomsit R 777
Thomsit R 766
Thomsit R 790
Thomsit R 740
Thomsit R 756
Thomsit R 755
Ceresit CT 19
Druh
Balení
Cena (Kč/kg)
Cena (Kč/bal)
Disperzní základní nátěr na savé betonové, cementové podklady
a pod vyrovnávací a samonivelizační hmoty.
Univerzální, základní nátěr na savé i nesavé podklady, dřevo, keramickou dlažbu,
vysoce vydatný,možno ředit až 1:4.
Rychleschnoucí dvousložková plnící penetrace k základování dřevěných podkladů
včetně vyplnění spár.
Jednosložkový polyuretanový speciální penetrační nátěr na nasákavé
i nenasákavé podklady, izolace proti zbytkové hmotnosti do 4% CM.
Epoxidový dvousložkový izolační základní nátěr k zaplnění pórů
a uzavření zbytkové vlhkosti, použití již po 4 dnech po betonáži.
Epoxidový dvousložkový základní nátěr na porézní, minerální a bitumenové
podklady. Izolace zbytkové vlhkosti do 6% CM.
Rychlá,speciální penetrace na savé a nesavé podklady, PVC.
5kg
10kg
5 kg
10 kg
159,00
149,00
358,00
338,00
795,00
1 490,00
1 790,00
3 380,00
14 kg
185,00
2 590,00
12 kg
435,00
5 220,00
5 kg
2 099,00
10 495,00
7 kg
21 kg
5 kg
495,00
485,00
157,00
3 465,00
10 185,00
785,00
Stavební chemie Thomsit
Samonivelační, stěrkové a vyrovnávací hmoty
Thomsit DA
Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota pro tloušťku vrstvy 1-10 mm.
25 kg
19,20
480,00
Thomsit DA Extra
Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota pro tloušťku vrstvy 2-15 mm.
25 kg
19,20
480,00
Thomsit DD Extra
Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota pro tloušťku vrstvy 0,5-10mm.
25 kg
22,50
562,50
Thomsit DG
Anhydridová samonivelační hmota od 3 - 30 mm.
25 kg
19,20
480,00
Thomsit DX
Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota pro tloušťky vrstvy 0,5 -10 mm.
25 kg
25,90
647,50
25 kg
38,90
972,50
2 x 5 kg
137,00
1 370,00
25 kg
38,90
972,50
25 kg
48,90
1 222,50
25 kg
25 kg
27,50
36,90
687,50
922,50
25 kg
48,90
1 222,50
20 kg
206,00
4 120,00
25 kg
28,50
712,50
25 kg
63,90
1 597,50
25 kg
12,20
305,00
5 kg
35,00
175,00
Thomsit RS 88
Thomsit RS FIX
Thomsit XXL
Thomsit XXL X PRESS
Thomsit AS 1 Rapid
Thomsit AS 2
Thomsit FA 97
Thomsit FF 69
Thomsit DS 40
Thomsit SL 85
Renovační vyrovnávací hmota na schody, podesty, velké nerovnosti pro tloušťku
vrstvy 1 - 100mm.
Velmi jemná opravná stěrkovací hmota s vysokým podílem polymerů pro
vyhlazování drobných nerovností pro tl.vrstvy 0-4mm.
Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota pro tloušťku vrstvy 0,5 - 20 mm
v jedné pracovní operaci.
Expresní bezprašná vyrovnávací podlahová hmota pro tloušťky vrstvy 0,520 mm, kladení po 90 minutách.
Anhydridová vyrovnávací hmota pro tloušťku vrsty 1-20mm.
Anhydritová vyrovnávací hmota pro tloušťku vrstvy 3-30 mm, vyztužená vlákny.
Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota vyztužená vláknem k vyrovnání
dřevěných podlah a prohýbajících se podkladů.
Pružná stěrková hmota na podlahy a stěny v max. tl. 1 mm, migrační závěrka.
Univerzální samorozlevný potěr s nízkým vnitřním pnutím a vysokou konečnou
pevností pro tloušťku vrstvy 3-40 mm v jedné operaci.
Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota pro vysoké zatížení , pro tloušťky
vrstvy 0,5-50mm v jedné pracovní operaci.
Doplňkové produkty Ceresit
Ceresit CN 87
Ceresit CX 5
Rychletvrdnoucí cementová hmota pro vyrovnání podlah pro tl.vrstev 10-80 mm
Rychletvrdnoucí cementová hmota pro vyrovnání podlah,schodů a podest,
pro tl.vrstev 10-80 mm.
Armovací vlákna
Thomsit armovací vlákna
Armovací skelná vlákna pro zvýšení pevnosti stěrek, samonivelačních hmot
a potěrů Thomsit.
222,00/bal
0,25 kg
Thomsit armovací vlákna - (karton 100 ks)
Lepení PVC/CV podlahových krytin
Thomsit UK 200
Univerzální disperzní lepidlo na PVC, CV podlahové krytiny,textilní podl.krytiny.
Thomsit UK 400
Univerzální disperzní lepidlo na PVC, CV podlahové krytiny,textilní podl.krytiny.
Thomsit K 188
Thomsit K 188 E
Thomsit K 188 S
Thomsit K 175
46
Disperzní lepidlo na lepení PVC/CV podlahových krytin a podlahového korku
s PVC zadní stranou.
Speciální disperzní lepidlo na lepení všech textilních krytin s rubovou úpravou
PUR, latex nebo PVC i na nesavé podklady,stěny a strop.
Speciální expresní lepidlo na PVC a CV podlahové krytiny na savé podklady,
vhodné na vinylové dílce.
Neoprénové kontaktní lepidlo na vodní bázi k lepení PVC krytin,linolea,korkových
a textilních krytin bez rotpouštědel.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
7 kg
14 kg
35 kg
14 kg
98,00
73,00
72,00
75,00
686,00
1 022,00
2 520,00
1 050,00
14 kg
115,00
1 610,00
13 kg
5 kg
189,00
209,00
2 457,00
1 045,00
14 kg
145,00
2 030,00
5 kg
269,00
1 345,00
Využijte možnosti bezplatného zapůjčení
míchacího zařízení DUO-MIX 2000!
Technické údaje:
Standardní dopravované množství: cca 22 l/min
Dopravní vzdálenost:
až 60 m
Dopravní výška:
až 30 m
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ PRO OBLAST ČECH
Mgr. David Mareček
gsm: +420 739 325 748
e-mail: [email protected]
Ing. Martin Kavalír
gsm: +420 739 325 652
e-mail: [email protected]
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ PRO OBLAST MORAVY,
PARDUBICKÝ A KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Ing. Bohumír Střelec
gsm: +420 739 325 741
e-mail: [email protected]
www.thomsit.cz
Stavební chemie Thomsit
Lepení textilních podlahových krytin
Název
Druh
Balení
Cena
(Kč/kg)
Cena (Kč/bal)
Thomsit T 410
Thomsit T 440
Disperzní lepidlo na nejvíce namáhané textilní krytiny s mimořádnou lepící silou, lepení na stěny a stropy
Disperzní lepidlo na zátěžové koberce.
15 kg
14 kg
175,00
102,00
2 625,00
1 428,00
10 kg
313,00
3 130,00
12 kg
162,00
1 944,00
15 kg
13 kg
115,00
296,00
1 725,00
3 848,00
Fixační prostředky - opětovné sejmutí podlahové krytiny
Thomsit T 425
Thomsit TK 199
Speciální nátěr pro zvýšení přilnavosti kobercových čtverců, zabraňující jejich posunu, funkce suchého
zipu.
Univerzální fixace na podlahové krytiny.
Lepení linolea a korkových podlahových krytin
Thomsit L 240 D
Thomsit TKL 300
Speciální disperzní lepidlo na linoleum.
Dvousložkové lepidlo určené k rychlému lepení linolea ve formě pásu a čtverců.
Stavební chemie Thomsit
Elektricky vodivé systémy - pro antistatické a elektrostatické vodivé podlahové krytiny
Thomsit R 762
Thomsit T 412
Thomsit K 112
Thomsit T 422
Thomsit R 712
Vodivý základní nátěr pod vodivá lepidla.
Světlé vodivé lepidlo na lepení textilních podlahových krytin a přírodního linolea.
vodivé lepidlo pro PVC krytiny a kaučukové podlahové krytiny.
Speciální nátěr pro zvýšení přilnavosti vodivých kobercových čtverců, zabraňuje jejich posunu,
funkce suchého zipu.
Vodivé dvousložkové polyuretanové lepidlo pro lepení kaučukových krytin.
10 kg
14 kg
12 kg
308,00
235,00
275,00
3 080,00
3 290,00
3 300,00
10 kg
359,00
3 590,00
10 kg
944,00
9 440,00
14 kg
154,00
2 156,00
10 kg
254,00
2 540,00
Lepení kaučukových - gumových podlahových krytin
Thomsit K 150
Thomsit R 710
Disperzní lepidlo na lepení kaučukových krytin (čtverce) do tl. 4mm.
Polyuretanové dvousložkové lepidlo pro lepení kaučukových a PVC podlahovin při velkých
zatíženích a ve venkovním a vnitřním prostředí.
Lepení parket a laminátů
Thomsit P 500
Syntetické lepidlo na lepení mozaikových parket a vlysů.
Thomsit P 600
Syntetické lepidlo na lepení mozaikových parket a vlysů a dalších typů dřevěných
podlah.
Thomsit P 618
Thomsit P 625
Thomsit P 675 Elast
Thomsit P 685 Elast Uni
Thomsit P 695 Elast Strong
Thomsit P 640**
** balení (karton - 12 ks)
Disperzní lepidlo s vysokou lepivostí na moz.parkety,vlysy a další typy dřvěných
parket.
Polyuretanové dvousložkové lepidlo na parkety, dřevo a lamináty.
Elastické lepidlo na vícevrstvé dřevěné podlahy.
Jednosložkové vysoce elastické lepidlo pro lepení většiny druhů parket.
Jednosložkové, tvrdě elastické lepidlo pro lepení většiny druhů parket.
Disperzní lepidlo D3, lepení plovoucích podlah a laminátů na pero a drážku.
17 kg
7 kg
17 kg
98,00
133,00
105,00
1 666,00
931,00
1 785,00
15 kg
95,00
1 425,00
8 kg
18 kg
16 kg
16 kg
0,75 kg
160,00
152,00
162,00
185,00
1 280,00
2 736,00
2 592,00
2 960,00
162,00
Doplňky
Thomsit R 726
Thomsit R 727
48
Rychle tvrdnoucí opravná pryskyřice na dilatace a lepení kovových profilů.
Rychle tvrdnoucí pryskyřice s velmi dobrou tekutostí na úzké spáry a prakliny
Uvedené ceny jsou bez DPH.
1,02 kg
1 kg
439,00
673,00
448,00
Stavební chemie Thomsit
THOMSIT - laky a povrchová ochrana parket
Parketové tmely
Název
Thomsit PP12 Quick Fill
Thomsit PP15 Aqua Fill
Druh
Balení
Rozpouštědlový parketový tmel pro všechny druhy
parket a dřevěných podlah, rychleschnoucí, vysoká tvrdost.
Parketový tmel na vodní bázi pro všechny druhy parket a dřevěných
podlah, elastický, bez zápachu.
Cena (Kč/l)
Cena (Kč/bal)
5l
10 l
329,00
318,00
1 645,00
3 180,00
5l
284,00
1 420,00
2,5 l
5l
392,00
354,00
980,00
1 770,00
5l
567,00
2 835,00
5l
453,00
2 265,00
5l
10 l
388,00
355,00
1 940,00
3 550,00
5l
10 l
545,00
523,00
2 725,00
5 230,00
5l
555,00
2 775,00
4,725 l
lak+tvrdidlo
680,00
3 213,00
4,725 l
lak+tvrdidlo
756,00
3 572,10
5l
10 l
1l
446,00
429,00
249,00
2 230,00
4 290,00
249,00
2,5 l
999,00
2 497,50
2,5 l
740,00
1 850,00
0,5 l
523,00
261,50
Thomsit PP20 Top Ground
Thomsit PP21 Ground Gel
Thomsit PP26 Exotic primer
Jednosložkový zákl. lak na vodní bázi pro všechny parketové,
OSB desky, dřevěné a bambusové podlahy a schody v interiéru. Pro
všechny vrchní laky na vodní bázi. Vykreslující strukturu dřeva, zabraňuje
bočnímu slepování.
Stěrkovací gelový základ na vodní bázi, pro Thomsit laky
na vodní bázi, ideální pro světlá dřeva.
Jednosložkový impregnační rychleschnoucí základní nátěr na bázi
alkoholu vhodný na broušení parketové a dřevěné podlahy vyrobené ze
všech druhů evropských (i ovocné stromy) a exotických dřevin.
Vrchní laky
Thomsit PP45 Multi Protect
- polomat
Thomsit PP56 Rapid Protect
- polomat
Thomsit PP56 Rapid Protect
- mat
Thomsit PP61 Extreme Protect
+ tvrdidlo - polomat
Thomsit PP66 Extreme Protect
Natural + tvrdidlo - mat
Thomsit PP70 Uni Protect polomat
Thomsit PP71 Uni Protect
Jednosložkový vrchní lak na vodní bázi pro
normálně až středně namáhané parketové a dř. podlahy, schody a dřevo
v interiéru (i jako základ pod PP 55-60).
Jednoslož. protiskluzný PU vrchní lak na vodní bázi pro parketové,
bambusové a dřevěné podlahy, OSB desky, schody a dřevo v interiéru pro
středně až silně namáhané povrchy. 100% zatížení již po 3 dnech.
Jednoslož. PU vrchní lak na vodní bázi pro středně až silně namáhané
parketové, bambusové a dřevěné podlahy,OSB desky, schody a dřevo
v interiéru. 100% zatížitelný již po 3 dnech.
2K-PUR vrchní lak na vodní bázi, pro silně až extrémně namáhané
parketové, bambusové a dřevěné podlahy, OSB desky, schody a dřevo
v interiéru,pro sportovní haly. 100% zatížení po 3 dnech.
2K-PUR vrchní lak na vodní bázi, pro silně až extrémně namáhané
parketové, bambusové a dřevěné podlahy, OSB desky, schody a dřevo
v interiéru,pro sportovní haly, je elastický, vhodný pro korky.
Jednosl., rozpouštědlový zákl. i vrchní uretan-alkydový
lak,pro tělocvičny a pro stř. a silné zatížení, ztmavuje.
Ředidlo pro rozpouštědlový lak Thomsit PP70 Uni Protect.
Stavební chemie Thomsit
Základní laky
Oleje
Thomsit PP90 High Protect Oil
Thomsit PP93 Natural Hard Oil
Thomsit PP95 High Care Oil
Vysoce ochranný olej pro parket.a bambusové podlahy
střední až velmi silná zátěž, velmi nízká spotřeba.
Ochranný čistě přírodní tvrdý olej na bázi rostlinných olejů,
pro střední až velmi silné zatížení, ztmavuje.
Ošetřovací olej pro normálně až silně namáhané olejované
dřevěné, bambusové a korkové podlahy v interiéru, které nebyly
voskovány.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
49
Stavební chemie Thomsit
Průmyslové podlahy
Název
Druh
Balení
Cena (Kč/kg)
Ceresit CF 43
Epoxidový ochranný nátěr. Dvousložkový epoxidový nátěr určený pro ochranu
minerálních povrchů jako je beton,cementový potěr,samonivelační hmoty apod.
v oblastech se zvýšeným mechanickým zatížením. Barva šedá.
15 kg
399,00
Cena (Kč/balení)
5 985,00
Ochrana a čištění podlah
Název
Druh
Balení
Univerzální čistící a ošetřující prostředek na první a běžné ošetřování všech
lakovaných, olejovaných a voskovaných podlah, také na korek a pro tělocvičny
a sportovní haly, protiskluzný.
Intenzivní základní čistící prostředek na parkety.
Thomsit PP80 Mat Star
Thomsit PP88 Basic Wood Cleaner
Cena (Kč/balení)
1l
243,00
1l
302,00
Stavební chemie Thomsit
Doplňující výrobky
Název
Druh
Thomsit TE 165
Thomsit textilní váleček
modrý, PES
Thomsit váleček velur
Thomsit nerezová stěrka
Thomsit Rollerbox
Thomsit olejová utěrka
Thomsit TE 161
Thomsit TE 163
Plastiková nádoba pro laky a oleje, pro váleček 25 cm, 12 l.
1 ks
-
302,00
Šířka 25 cm, pro laky na vodní bázi.
1 ks
-
162,00
Šířka 25 cm, pro rozpouštědlové laky a oleje.
Pro tmely, laky a oleje Thomsit, šířka 27 cm.
Plastový ochranný box na váleček 25cm.
Mírně napuštěná olejem PP 95.
Plastová nádoba na míchání samonivelačních stěrek.
Odměrný kbelík na vodu.
1 ks
1 ks
1 ks
10 ks
1 ks
1 ks
32,00
-
Cena (Kč/ks)
Cena (Kč/balení)
Balení
Cena (Kč/l)
Cena (Kč/bal.)
0,5 l
1l
4,5 l
10 l
30 l
1l
299,00
272,00
220,00
179,00
178,00
160,00
150,00
272,00
990,00
1 790,00
5 340,00
160,00
199,00
1 145,00
255,00
320,00
207,00
71,00
Rozpouštědlová lepidla
Název
Druh
Chemoprén na podlahy
Kontaktní kaučukové lepidlo na pvc s vys. pevností, bez toluenu.
Pattex Chemoprén ředidlo Profi
Ředění lepidla, čištění nářadí.
Možnost objednat celý sortiment dle katalogu.
PATTEX & MAKROFLEX
Název
Druh
Balení
Cena (Kč/ks)
PATTEX Parket tmely
PATTEX Power Fix PL 500 se samospouští
PATTEX Express Fix PL 600
PATTEX Total Fix PL 700 transparent
PATTEX Extreme Total Fix
Dub, borovice/bříza, buk/jasan, buk/tm.třešeň, buk/sv.třešeň/ tm.dub/mahagon.
Montážní lepidlo.
Montážní lepidlo.
Montážní lepidlo.
Vysoce kvalitní montážní lepidlo s okamžitou přilnavostí na savé i nesavé
podklady.
Stavební akrylát standard.
Stavební akrylát flexi.
Polymerový lepící tmel - lepení,těsnění, vyplňuje.
Silikon sanitár bílý, transparentní
300 ml
250g
375 g
300 g
113,00
189,00
146,00
266,00
440 g
162,00
280 ml
300 ml
280 ml
280 ml
38,00
51,00
197,00
108,00
Ceresit CS 7
Ceresit CS 11
Ceresit FT 101 šedý, bílý
Ceresit silikon sanitár CS 25
50
Balení
Uvedené ceny jsou bez DPH.
S PATTEXEM TO ZVLÁDNEŠ!
EXTRÉMNĚ SILNÉ montážní lepidlo na Flextec
polymerové bázi s počáteční
přilnavostí až 350 kg/m2
EXTRÉMNĚ RYCHLÉ - drží
okamžitě i těžké předměty
Benefity:
► Vhodné pro interiér i exteriér
► Lepí a těsní savé i nesavé materiály
bez potřeby další fixace – kovové
a skleněné panely, zrcadla, cihly,
keramiku, kámen
► Vytvrzuje i pod vodou
– vhodný k opravám bazénů
► Vytváří flexibilní, trvalý spoj
► Odolává teplu, vibracím a UV záření
► Přetíratelné, nepropadá se
► Červený uzávěr umožňuje lepidlo
použít opakovaně, aniž by zaschlo
* 35g/cm2 osvědčené interními testovacími metodami Henkel.
WWW.PATTEX.CZ
Download

Thomsit AS 1 RAPID