Informace o výrobku
DELFLEET 350
VÝROBKY
Delfleet 350 pojidlo
Delfleet MS tužidlo
Delfleet MS tužidlo, krátké
Delfleet aktivátor
Delfleet ředidlo, dlouhé
Delfleet ředidlo, normální
Delfleet ředidlo, krátké
F341
F361
F362
F381
F371
F372
F373
POPIS VÝROBKU
Delfleet 350 je vysoce výkonný dvousložkový systém krycího laku, vyvinutý speciálně pro
lakování užitkových vozidel. Delfleet 350 lze doporučit zvláště je-li vyžadována ve velké
míře chemická odolnost.
Delfleet 350 umožňuje vynikající finální lakování a skvělou stálost lesku. Je dobře
zpracovatelný na velkých plochách.
Doplňující Delfleet -systém tužidel a ředidel umožňuje kombinovat různé metody lakování
Delfleetem 350 podle podmínek a druhu lakovaného objektu.
VÝBĚR A PŘÍPRAVA PODKLADU
Odmašťování
Základování/nástřik plničem
Broušení
Delfleet reaktivní plnič
Delfleet epoxi plnič
Delfleet 2K plnič F392
Delfleet vodou ředitelný
plničF291
Neporušené staré laky
viz. příslušné technické
Všechny podklady pečlivě
listy pro plniče;
popř. doporučené broušení odmastit odpovídajícím
PPG odmašťovačem
zasucha P320-P360
zamokra P600
Delfleet 350 nepoužívat na :
- termoplastické podklady
- vodou ředitelné plniče
- podklady ze syntetických
pryskyřic
Delfleet 350 strana 1
- teprve, když je plnič dokonale suchý
- až po dokonalém vyschnutí
RLD51A 02CZ
ČISTIČE A ODSTRAŇOVAČE SILIKONŮ
Kód
Produkt
Oblast použití
D845
DX310 Ostrý odmašťovač
K použití jako odmašťovač u velmi silně
znečištěných podkladů
D837
DX330 odstraňovač silikonů
Vhodný jako odstraňovač silikonů a
mastnoty nebo k odstranění jiných nečistot
před lakováním
D842
DX380 odstraňovač silikonů
s nízkým obsahem
rozpouštědel
Vyvinutý speciálně k odstranění nečistot po
broušení a k použití tam, kde by se měly
snížit emise VOC znečisťující ovzduší
D846
DX103
Odmašťovač pro plasty
Rychle se odpařující odmašťovač,
speciálně vyvinutý pro čištění plastů
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ
KONVENČNÍ
Poměr míchání
TLAKOVÉ
VYSOKOTLAKÉ
Delfleet350 2díly
Delfleet350 2díly
Delfleet350 2díly
MS tužidlo* 1díl
MS tužidlo* 1díl
MS tužidlo* 1díl
ředidlo*
0,5dílu ředidlo*
0,5dílu ředidlo*
0,75dílu
(dlouhé)
* Volba MS tužidel a ředidel podle teploty použití a velikosti vozidla
Teplota
Do 18°C
18°C – 25°C
nad 25°C
MS tužidlo
F362
F361
F361
Ředidlo
F372/ F373
F372/ F371
F371
Přidáním aktivátoru F381 lze dobu schnutí ještě zkrátit (viz. Zvláštní pokyny)
Doba zpracovatelnosti
při 20°C
8 hodin
8 hodin
8 hodin
Stříkací viskozita
DIN 4/ 20°C
15- 17 sek.
15 - 17 sek.
20 - 22 sek.
Tryska stříkací pistole
1,3- 1,8 mm
1,0 - 1,1 mm
dle návodu výrobce
přístroje
Tlak vzduchu
3,5 - 4,5 baru
3,5 - 4,5 baru
Počet nástřiků
1 střední
1 plný
1 střední
1 plný
1 střední
1 rychlý
15 minut
15 minut
10 - 15 minut
10 - 15 minut
Doba odvětrání při 20°C
15 minut
mezi jednotlivými
nástřiky:
10 - 15 min.
Před sušením v boxu :
Delfleet 350 strana 2
RLD51A 02CZ
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ-POKRAČOVÁNÍ
KONVENČNÍ
TLAKOVÉ
VYSOKOTLAKÉ
Doby schnutí :
Suché proti prachu
10 - 20 minut
10 - 20 minut
10 - 20 minut
Pevné pro montáž 20°C
24 hodin
24 hodin
24 hodin
Sušení ve boxu
60°C
70°C
40 minut, teplota lakovaného předmětu
30 minut, teplota lakovaného předmětu
IR sušení
10 - 15 minut
10 - 15 minut
10 - 15 minut
Síla suché vrstvy
minimálně
maximálně
40 µ m
60 µ m
40µ m
60µ m
50µ m
70µ m
Teoretická vydatnost
8 - 9,5 m2/l
8 - 9,5 m2/l
9 - 10 m2/l
Broušení :
Zamokra
Zasucha
Přelakovatelné /
Doba před novým
lakováním
Přelakovat :
Delfleet 350 strana 3
P600- P800
P320- P400
nejméně po 18 hodinách, nebo po 40 minutách
při 60°C teploty lakovaného předmětu, maximálně
po 7 dnech bez broušení
Leštěné plochy se musí před lakováním obrousit
2K - laky
RLD51A 02CZ
ZVLÁŠTNÍ POKYNY
Pro zkrácení doby sušení při teplotě zpracování pod 15°C lze použít aktivátor F381, a
sice hmotnostně 2 - 4% z namíchané směsi ( 26 - 52 cc, nebo 23 -46 g na litr).
Alternativně lze použít F381 před smícháním s tužidlem a ředidlem, a to přidáním
hmotnostně 3 - 6% z namíchané směsi (40 - 80 cc, nebo 35 - 70 g na litr)
Použití aktivátoru F381 zkracuje dobu zpracovatelnosti, proto ho lze použít pouze na
malé plochy.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Prosíme dodržujte odpovídající předpisy a rady ohledně zdraví, bezpečnosti a ochrany
životního prostředí uvedené v bezpečnostním listě a na etiketách výrobků.
Jen pro profesionální použití!
Tento výrobek je určený výhradně pro profesionální
použití. Uvedené informace slouží pouze jako pokyny.
Každá osoba, která použije tento výrobek aniž by se
nejprve seznámila s jeho použivatelností k plánovanému
účelu, tak činí na vlastní nebezpečí. PPG nepřebírá
zodpovědnost za konečný výsledek tohoto výrobku či
škody vzniklé jeho nesprávným použitím.
(mimo úmrtí a újmy na zdraví způsobené vinou PPG) .
Vyhrazujeme si právo na občasnou obměnu informací
obsažených v tomto technickém listě na základě
zkušeností a stálého vývoje našich výrobků.
Doby sušení jsou průměné doby při 20°C, které mohou
být ovlivněny silou nástřiku, vlhkostí a teplotou
pracovního prostředí.
Delfleet 350 strana 4
DOVOZCI DO ČR :
Spectrum Franěk s.r.o.
Janovská 4, 466 05 Jablonec n/N
Tel. +420 428 36 86 11
Fax. +420 428 36 86 99
Ječmínkova 1, 796 01 Prostějov
Tel. +420 508 337 901
Fax. +420 508 334 421
Becker s.r.o.
Hořelická 334, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. +420 311 671 800
Fax. +420 311 671 810
RLD51A 02CZ
Download

delfleet 350 - Spectrum Franěk sro