Re
Quik
Re
ui
B Q
OB k
vant
it
ead
Strep
A
QuikRead FOB
kvantitativně
®
Kvantitativní vyšetření skrytého krvácení do stolice
Přístroj QuikRead 101 zobrazí
kvantitativní výsledek FOB
Imunologické metody detekují
krvácení především v dolní části
gastrointestinálního traktu
Snadné a spolehlivé stanovení
PoCT
PoC
Quik
RP ad C
-AL
ad U
dF
kRea
uikR
ě Q
n
v
i
t
a
QuikRead FOB
kvantitativně
®
Kolorektální karcinom (KRK) patří mezi nejběžněji
nově diagnostikovaný karcinom v Evropě a řadí se
mezi nejčastější příčinu úmrtí. Odhaduje se, že
v roce 2008 bylo ve světě diagnostikováno 1,2 milionů
a v Evropě 340 000 nových případů. Čím dříve jsou
karcinom nebo jeho ranné stádium odhaleny, zvyšuje
se šance na vyléčení. Podle statistiky Evropské asociace
výrobců diagnostiky (EDMA) z roku 2010 vyplývá, že
při odhalení KRK v prvním stádiu je šance na 5-tileté
prodloužení života v 95% případů, ve čtvrtém stádiu
již jen 6%.
Střevní krvácení v hodnotách do 0,5 - 1,0 ml za den je
považováno za fyziologické a tudíž test FOB vykazuje
negativní výsledek. V případě, že je hodnota krvácení vyšší
a výsledek je pozitivní, je třeba přistoupit k důkladnějšímu
vyšetření - obvykle kolonoskopie, aby se objasnil původ
krvácení.
Aby bylo možné porovnávat kvantitativní výsledky
FOB změřené různými metodami, musí být zajištěno
standardizované ředění vzorku. QuikRead FOB odběrová
zkumavka reguluje množství vloženého vzorku stolice (10
mg) do 2 ml pufru s výsledným ředěním vzorku 1:200.
QuikRead FOB rozšířená imunologická latexová metoda
reaguje pouze s lidským hemoglobinem a nevyžaduje si
pacientovo dietní omezení před vyšetřením.
Evropská skupina pro nádorové markery (EGTM
- European Group on Tumor Markers) doporučuje
používání imunologických kvantitativních testů FOB, které
umožňují nastavení cut-off hodnoty.
Produkt
kat. č.
QuikRead FOB kvantitativní testovací souprava
• předplněné kyvety, 50 testů
138820
QuikRead FOB odběrové zkumavky, 50 x 2 ml
138822
QuikRead FOB pozitivní kontrola, 1 ml
06027
QuikRead 101, přístroj
06078
QuikRead je registrovaná ochranná známka Orion Diagnostica Oy.
ití!
ž
u
o
p
é
n
d
Sna
Vlastnosti a výhody kvantitativního testu QuikRead FOB
SPOLEHLIVÝ:
•
Reprodukovatelné kvantitativní výsledky FOB v
rozsahu 100-1000 ng/ml
•
Koncentrace Hb <100 ng/ml jsou zobrazeny jako
NEGATIVNÍ FOB
•
Přebytek antigenu do 500 µg/ml nemá negativní vliv na
výsledek
ycí
ty kr
kyve
te z roztoku
ň
a
r
a
Odst ladina
H
dvěm
a
fólii. být mezi enými n
č
í
a
s
n
u
z
e se
m
vy
jt
i
e
k
m
i.
ý
ryska ě. Nedot dní část
o
t
kyve y v její sp
t
kyve
rku
y vzo .
y
kapk
e tři zkumavk
jt
e
id
Př
vé
běro
z od
RYCHLÝ:
•
Výsledek do 2 minut
SNADNÉ POUŽITÍ:
•
Jednoduchý postup, nevyžaduje speciální školení
•
Kalibrace na magnetické kartě
•
Pohodlný odběr vzorku v domácím prostředí,
odběrové zkumavky lze zasílat poštou
ku
blan
ření
á mě nd).
íh
b
nědé
Pro 0 seku
řní h
2
(cca utím vnit ejte
n
Stisk íčka přid
v
.
části ncii FOB
e
reag
do
zpět uty
in
vetu
te ky . Do 1 m zí
ž
lo
V
í cely
obra
měřic displeji z
se na ek.
d
výsle
Orion Diagnostica Oy, Finsko, zastoupení pro ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6, tel: +420 233 350 533, fax: +420 233 350 532
[email protected], www.oriondiagnostica.cz, www.quikread.cz
887-02CZ, 7/2012
Download

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes