QuikRead go CRP+Hb
®
Získejte více informací pro stanovení diagnózy
1 vyšetření – 2 výsledky
Šetrné k pacientovi – nutný pouze 1 odběr
Jednoduchý postup
QuikRead go CRP+Hb
®
QuikRead CRP+Hb je spolehlivý a jednoduchý test
pro kvantitativní měření C-reaktivního proteinu (CRP)
a hemoglobinu (Hb). Systém QuikRead go se skládá
z malého přístroje a sady reagencií – vše je speciálně
navrženo k jednoduchému využití v primární péči.
V krvi zdravých lidí se CRP běžně vyskytuje ve velmi
nízkých koncentracích. Hladina CRP se výrazně zvyšuje u bakteriálních infekcí, naopak u virových infekcí zůstávají
hladiny CRP nízké nebo nulové. Navíc ke klinickým
příznakům se stanovení CRP využívá pro rozhodnutí o další léčbě pacienta. Monitorování hladiny CRP
poskytuje také objektivní informaci pro hodnocení
odpovědi na léčbu, kdy hladina CRP klesá v důsledku
účinné terapie.
Stanovení hemoglobinu poskytuje důležitou informaci o celkovém stavu pacienta jak při akutním nebo základním
ošetření. Změny koncentrací hemoglobinu mohou být
odrazem několika různých onemocnění, čímž je hemoglobin nejčastěji využívaným testem.
Je-li vyšetření CRP+Hb provedeno při návštěvě pacienta
přímo v ordinaci, má lékař výsledek CRP a hemoglobinu k dispozici během konzultace s pacientem a může tak snáze
a efektivně rozhodnout o další léčbě.
Produkt
Kat. č.
QuikRead go CRP+Hb testovací souprava, 50 testů
• S kapilárami a písty
140068
QuikRead CRP Control 1 ml (kontrolní materiál)
68296
QuikRead go CRP control high 1 ml
(kontrolní materiál)
137071
QuikRead go Hb Control (kontrolní materiál)
141154
QuikRead Capillaries, 50 pcs (kapiláry)
67962
QuikRead Plungers, 50 pcs (písty)
67966
Přístroj QuikRead go
135867
QuikRead go je registrovaná ochranná
známka společnosti Orion Diagnostica Oy.
Výhody testu QuikRead go CRP+Hb
1 vyšetření – 2 výsledky
•
Spolehlivé výsledky CRP a Hb z jednoho vyšetření (ze vzorku plné krve)
•
Není nutný samostatný přístroj pro stanovení Hb
•
Měřicí rozmezí pro CRP je 5–200 mg/l a pro
hemoglobin je 50–245 g/l (ze vzorku plné krve)
Šetrné k pacientovi
•
Pouze z 1 vyšetření jsou dostupné 2 výsledky
Jednoduchý postup
•
Plně automatický přístroj
•
Jednoduchý postup práce
•
Automatická korekce výsledku CRP na aktuálně
změřenou hodnotu hematokritu
Pro více informací o CRP si vyžádejte
u obchodního zástupce klinickou příručku.
Literatura
• Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM,
Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press,
2003 Vol 2, p. 150-156.
• Weitkamp J-H, Achner JL. Diagnostic Use of C-Reactive Protein (CRP) in Assessment
of Neonatal Sepsis. NeoReviews 2005;6(11):e508-15.
• Gabay G, Kushner I. Acute-Phase Proteins and Other Systemic Responses to
Inflammation. N Eng J Med 1999:340(6):448-454.
• Hansson L-O; Lindqvist L. C-reactive protein: its role in the diagnosis and follow-up
of infectious diseases. Curr Opin Inf Dis 1997;10:196-201.
• Morley JJ, Kushner I. Serum C-reactive protein levels in disease. Ann N Y Acad Sci
1982;389:406-418.
ití!
ž
u
o
ép
n
d
a
Sn
2
1
u se
pilár 20 μl)
(
te ka
Vlož em krve rem.
f
k
vzor vety s pu zavřete
u
y
do k u pevně ncií CRP.
t
ge
Kyve
s rea
m
e
víčk
troje
ji přís volte
isple
z
Na d ead go
R
Quik ní.
Měře
4
3
e
vetu árovým
č
te ky
Vlož řicí cely Přístroj
ě
.
m
o
d
sobě ustí
k
m
p
kóde aticky s a
m
o
aut s měření brazuje
e
zo
c
e
o
s
r
p
ji
isple
na d růběh.
p
jeho
ís
ěřen
ní m
onče zobrazí
k
s
o
P
ji
isple
na d ek.
d
výsle
Orion Diagnostica Oy, Finsko
Zastoupení pro ČR, HU, PL, SR, Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 233 350 533, Fax: +420 233 350 532, www.oriondiagnostica.cz, www.quikread.cz
897-01CZ, 11/2012
Download

QuikRead go® CRP+Hb