Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Jméno:
Školní rok: 2010/11
Knopp Ondřej
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
Datum: 16.května 2011
Referát na téma: Popáleniny
Dělení popálenin
Podle závažnosti se popáleniny dělí do čtyř stupňů. Toto dělení se nedá vždy uplatnit bezprostředně po úrazu.
Působením infekce, podchlazení a nevhodného ošetření se může popálenina postupně „prohloubit“. Razantní
chlazení tekoucí vodou v prvních vteřinách po úrazu může snížit poškození až o jeden stupeň.
Příčiny a mechanismy vzniku popáleniny
Způsobů, jak se popálit, je celá řada. Rozeznáváme proto opařeniny, popáleniny plamenem, popáleny, které
vznikají třením či dotykem, poleptání, radiační změny a úrazy elektrickým proudem
·
·
I. stupeň – kůže je zarudlá, bez otoků, během hojení se odloupává (hojí se řádově dny)
II. stupeň – rána je krytá puchýřem, který po určité době praská a odhaluje podkoží (hojí se týdny)
III. stupeň – kůže je bílá, nebolestivá, neboť nervová zakončení jsou zničena (hojí se týdny až měsíce)
IV. stupeň – tkáň je zuhelnatělá (kůže je zcela zničena)
Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Školní rok: 2010/11
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
U třetího a čtvrtého stupně lze řicí, že se nezhojí nikdy, neboť jizva se smršťuje, praská a zvláště u rostoucího
organismu je často nutné opakovaně operovat.
Popáleniny mohou být život ohrožující, zvláště pokud zasáhnou větší část těla (10% procent povrchu zasaženo
popáleninami alespoň II. stupně). Na jizvení jsou citlivé především obličej, dlaně, plosky nohou a pohlavní
orgány.(viz.tabulka na konci)
První pomoc dospělí
Těžké popáleniny
Nejdůležitější je okamžitě přerušit působení tepla, odstranit zdroj jeho působení (důležité u opaření přes oděv,
který musí být odstraněn, co možná nejrychleji) a teplo z popáleniny co nejrychleji odvést ochlazením.
Popálenou plochu je třeba ihned chladit oplachováním nebo proudem studené vody (na končetinách po dobu 10
až 15 minut), v nouzi i přiložením chladných předmětů. Zmírní to bolest a zabrání pronikání tepla do hloubky.
Neustále sledujeme, zda nedochází k podchlazení.
Cokoliv přiškvařené v ráně nevyndávat — nechat to až na odborné ošetření v nemocnici, aby se snížilo riziko
infekce a rána nebyla dále poškozována. Prstýnky a hodinky pokud možno sundat hned — pak už to nepůjde
kvůli otoku.
Těžce popálená místa je lépe ničím nekrýt a zajistit okamžitý transport do nemocnice. Pokud okamžitý
transport není možný, a hrozí infekce rány (při těžkých popáleninách, kdy je kůže zničena), je možno popálená
místa zakrýt sterilním obvazem, v nouzi lze použít přežehlenou bavlnu, téměř sterilní je i vnitřek složeného
vyžehleného kapesníku. Zejména nepoužívat masti, vatu a jiné materiály, které by se mohly v ráně přichytit a
jejich odstranění před ošetřením by mohlo být problematické. Ránu ničím nemažeme, nedotýkáme se okolí
(popálenina je vnímavá na infekci).
Lehké popáleniny
Velice účinnou léčbou, kterou může pacient sám ihned započít, je chladit místo poškození čistou vodu či
fyziologickým roztokem. Důležité je, aby pacient takto chladil poškozenou oblast alespoň 3–4 hodiny. Pouze
při lehkých popáleninách — jen červená kůže nebo neporušené puchýře — použít Panthenol sprej a sterilní
krytí. Okraje s neporušenou kůží možno ošetřit dezinfekcí, např. Betadine mast. Zabezpečíme okamžitě
transport k lékařskému ošetření, nejlépe zdravotní záchrannou službou, která včasnou infuzní léčbou (nitrožilní
podání tekutin) během transportu zabrání rozvoji šoku.
Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Školní rok: 2010/11
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
Kolik času stačí k vytvoření hluboké popáleniny
Tabulka ukazuje, jak nebezpečným nástrojem jsou ohřívače aj. s horkou vodou.
teplota tekutiny
čas
70 stupňů
2 sekundy
53 stupňů
1 minuta
49 stupňů
10 minut
Děti jsou mnohem zranitelnější než dospělí, u nichž je jako těžké hodnoceno opaření 20% a jako kritické až
40 %povrchu těla
Epidemiologie
·
·
·
pro popálení je léčeno v průměru 1 % obyvatelstva ročně. 97 % ambulantně, 3 % hospitalizováno.
postižení dětí z celkového počtu představuje 40 %.
až šedesát procent tvoří děti do dvou let věku.
Erythema ab igne: Patří rovněž mezi popáleniny. Doslovný překlad označení této nemoci je ( zarudnutí kůže
od ohně). Skutečně nejčastěji erythema ab igne vzniká při kontaktu s nadměrným množstvím sálavého tepla.
Touto nemocí trpí lidé, kteří užívají elektrické zahřívací deky, sezením u krbu či kamen.
Tabulka
Pro ohodnocení rozsahu popálení se v lékařství používá pravidlo jedenácti devítek - povrch těla je orientačně
rozdělen na oblasti o rozsahu 9% povrchu kůže takto:
·
·
·
·
·
·
·
hlava
horní část hrudníku (po bránici) a horní část zad (zhruba po lopatky)
horní končetina
spodní část břicha a zad
stehna
bérce a chodidla
zbývající 1 % tvoří genitál
zdroje:internet.spaceboxx1.cz
prpomockvalitne.cz
nemoci.vitalion.cz
liposukce.cz
wikipedia.org
Download

Ondřej Knopp 2