Ministerstvo průmyslu a obchodu
Stav k 1.8.2012
Adresa:
Na Františku 32
110 15 Praha 1 - Staré Město

(+420) 224 851 111
Fax:
(+420) 224 811 089
Telex: (02) 121 187
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.mpo.cz
Ministr
průmyslu a obchodu
MUDr. Martin Kuba
Odbor bezpečnosti
a krizového řízení
Odbor kontroly
a interního auditu
Ing. Zdeněk Zeman
ředitel odboru
ředitel odboru
01100
01200
Úsek
Kabinetu ministra
Odbor komunikace
a marketingu
Mgr. Filip Terš
Miloslava Nováková MSc., MBA
vrchní ředitel
ředitelka odboru
10000
01300
Odbor
meziresortních záležitostí
Odbor
právní
JUDr. Ing. Robert Szurman
JUDr. Martin Kakrda
ředitel odboru
ředitel odboru
10100
10200
Odbor zakladatelských činností
a majetkových účastí
Kancelář ministerstva
(odbor)
Ing. Josef Kubas
Ing. Vladimír Procházka
ředitel odboru
ředitel odboru
10300
10400
Ing. Jiří Jirka
Ing. Pavel Šolc
Bedřich Danda
Ing. Milan Hovorka
Ing. Martin Frélich
náměstek ministra a vedoucí Úřadu minist erstv a
náměstek ministra
náměstek ministra
nám ěstek ministra
náměstek ministra
20000
30000
40000
50000
60000
Sekce
správní
Sekce
průmyslu
Sekce
energetiky
Sekce
podnikání
Sekce ochrany spotřebitele
a technické harmonizace
Sekce
digitální ekonomiky
Sekce
Evropské unie
Sekce
zahraničního obchodu
Sekce
fondů EU
Ing. Eduard Muřický
Ing. Pavel Gebauer
Ing. Vladimír Bártl, MBA
Ing. Jan Duben
Ing. Mgr. Jaromír Novák
Mgr. Lukáš Prokeš
Zdeněk Vališ, M.A.
Ing. Petr Očko, Ph.D.
ředit el s ekc e
ředit el s ekce
ředit el sekce
ředit el sekce
ředitel sekce
ředitel sekce
ředit el sekce
ředit el sekce
ředit el s ekc e
21000
31000
32000
41000
42000
43000
51000
52000
61000
Odbor
legislativní
Odbor strategie
mezinárodní konkurenceschopnosti
Odbor hornictví
a stavebnictví
Odbor
elektroenergetiky
Odbor
podnikatelského prostředí
Odbor technické harmonizace
a spotřebitelské legislativy
Odbor
elektronických komunikací
Odbor evropských záležitostí
a vnitřního trhu
Odbor řízení
exportní strategie
Odbor koordinace
strukturálních fondů
Odbor výzkumu,
vývoje a inovací
JUDr. Jitka Rybová
Ing. Michal Minčev, MBA
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
Ing. Ladislav Havel
/Ing. Vladimír Bártl, MBA/
Ing. Ivana Kocová, Ph.D.
Mgr. MgA. Zuzana Chudomelová
PhDr. Jan Havlík, M.A.
/Zdeněk Vališ, M.A./
JUDr. Ing. Břetislav Grégr
Ing. Martin Štícha
ředitelka odboru
ředitel odboru
ředitel odboru
ředitel odboru
pov ěřen řízením
ředitelka odboru
ředitelka odboru
ředitel odboru
pověřen říz ení m
ředitel odboru
ředitel odboru
21100
20100
31100
32100
41100
42100
43100
51100
52100
61100
60100
Odbor
ekologie
Odbor plynárenství
a kapalných paliv
Odbor
živností
Odbor poštovních služeb
a služeb informační společnosti
Odbor obchodní politiky
a mezinárodních ekonomických organizací
Odbor
exportních služeb
Odbor implementace
strukturálních fondů
Ing. Jan Zaplatílek
Odbor
rozpočtu a financování
Ing. Aleš Petera
Ing. Bc. Petr Kameník
Ing. Jiří Řehola
ředitel odboru
ředitel odboru
ředitel odboru
21200
31200
32200
41200
43200
51200
52200
61200
Odbor
informatiky
Odbor sektorové expertízy
a průmyslové politiky
Odbor surovinové
a energetické bezpečnosti
Odbor evropského
a mezinárodního práva
Odbor zahraničně
ekonomických politik I
Odbor inovačního podnikání
a investic
Ing. Miloslav Marčan
/Ing. Eduard Muřický/
Mgr. Pavel Kavina, Ph.D.
Mgr. PhDr. David Müller, Ph.D.
Mgr. Martin Pospíšil
Ing. Marian Piecha, Ph.D.
ředitel odboru
ředitel odboru
ředitel odboru
52300
61300
ředitel odboru
Ing. Pavlína Kulhánková
ředitelka odboru
Anna Teličková
ředitelka odboru
pov ěřen řízením
ředitel odboru
ředitel odboru
21300
31300
32300
51300
Odbor
hospodářské správy
Odbor
ekonomických analýz
Ing. Jan Benátský
Ing. Jaroslav Vomastek
ředitel odboru
ředitel odboru
21400
31400
Ing. Jan Bezemek
ředitel odboru
Odbor zahraničně
ekonomických politik II
Ing. Vlastimil Lorenz
ředitel odboru
52400
Odbor
personální
Licenční správa
(odbor)
PhDr. Richard Májíček
Mgr. Zdeněk Richtr
ředitel odboru
ředitel odboru
21500
52500
Ing. Zuzana Matějíčková
ředitelka odboru
Download

Ministerstvo průmyslu a obchodu Stav k 1.8.2012