Platnost od 7. 1. 2014
Platnost od 7.1.2014
Výrobek
Cena
bez DPH
/bal.
Cena
bez DPH
/jedn.
Balení
íslo
výrobku
Ks/pal
10 kg
5 kg
117720
241642
60
96
1 490,00
795,00
149,00
159,00
skladem
skladem
10 kg
5 kg
847941
851527
60
96
3 380,00
1 790,00
338,00
358,00
skladem
skladem
7 kg
21 kg
145191
698966
39
11
3 465,00
10 185,00
495,00
485,00
skladem
skladem
5 kg
1033674
39
10 495,00
2099,00
objednávka
12 kg
1194873
60
5 220,00
435,00
skladem
14 kg
1241420
16
2 590,00
185,00
skladem
5 kg
1722980
90
785,00
157,00
skladem
Typ sortimentu
Paletový
odb r
ZÁKLADNÍ NÁT RY/ PENETRACE
Thomsit R 777
Základní nát r - penetrace na savé betonové, cementové a anhydritové
podklady, i na d evot ískové desky.
Thomsit R 766
Univerzální základní nát r - penetrace na savé i nesavé podklady, d evo,
keramickou dlažbu, vysoce vydatný.
Thomsit R 755
Epoxidový dvousložkový základní nát r na porézní, minerální a bitumenové
(asfaltové) podklady, izolace zbytkové vlhkosti do 6 % CM.
Thomsit R 756
Epoxidový dvousložkový základní nát r k odizolování zbytkové vlhkosti v
cementových podkladech.
Thomsit R 740
Jednosložkový polyuretanový speciální penetra ní nát r na nasákavé i
nenasákavé podklady, izolace zbytkové vlhkosti do 4 % CM.
Thomsit R 790
Rychleschnoucí dvousložková plnicí penetrace k základování d ev ných
podklad v etn vypln ní spár.
Ceresit CT 19
Rychlá speciální penetrace pro dokonalou p ídržnost keramických krytin,
írodního kamene a podlahových i st nových st rek na kritických
podkladech.
SAMONIVELA NÍ, ST RKOVÉ A VYROVNÁVACÍ HMOTY
Thomsit DA
25 kg
447696
42
480,00
19,20
skladem
paleta
25 kg
1604409
42
480,00
19,20
skladem
paleta
25 kg
1700465
42
562,50
22,50
skladem
paleta
25 kg
91681
42
647,50
25,90
skladem
paleta
25 kg
1151568
42
687,50
27,50
skladem
paleta
25 kg
1351955
42
972,50
38,90
objednávka
paleta
25 kg
1050550
42
1 222,50
48,90
skladem
25 kg
876313
42
712,50
28,50
skladem
25 kg
1334176
42
480,00
19,20
skladem
25 kg
1246011
42
922,50
36,90
skladem
25 kg
69736
42
1 222,50
48,90
skladem
25 kg
91683
42
972,50
38,90
skladem
2x5 kg
1578028
33
1 370,00
137,00
skladem
Univerzální samonivela ní cementová vyrovnávací podlahová hmota pro
tlouš ku vrstvy 1-10 mm v jedné pracovní operaci.
Thomsit DA Extra
Univezální samonivela ní cementová vyrovnávací podlahová hmota pro
tlouš ku vrstvy 2-15 mm v jedné pracovní operaci.
Thomsit DD Extra
Samonivela ní hybridní vyrovnávací podlahová hmota pro tlouš ku vrstvy 0,510 mm v jedné pracovní operaci.
Thomsit DX
NOVINKA, PE obal
Samonivela ní cementová vyrovnávací podlahová hmota pro tlouš ku vrstvy
0,5-15 mm v jedné pracovní operaci.
Thomsit AS 1 Rapid
Samonivela ní anhydritová vyrovnávací podlahová hmota pro tlouš ku vrstvy
1-20 mm v jedné pracovní operaci.
Thomsit XXL
Samonivela ní cementová vyrovnávací podlahová hmota pro tlouš ku vrstvy
0,5-20 mm v jedné pracovní operaci.
Thomsit XXL XPRESS
Expresní bezprašná cementová vyrovnávací podlahová hmota pro tlouš ku
vrstvy 0,5-20 mm v jedné pracovní operaci.
Thomsit DS 40
Univerzální silnovrstvá samonivela ní cementová vyrovnávací hmota s
nízkým vnit ním pnutím a vysokou kone nou pevností pro tlouš ku vrstvy 340 mm v jedné pracovní operaci.
Thomsit DG
paleta
Samonivela ní anhydritová vyrovnávací podlahová hmota pro tlouš ku vrstvy
3-30 mm v jedné pracovní operaci.
Thomsit AS 2
Samonivela ní anhydritová vyrovnávací podlahová hmota pro tlouš ku vrstvy
3-30 mm v jedné pracovní operaci, vyztužená vlákny.
Thomsit FA 97
Samonivela ní cementová vyrovnávací podlahová hmota vyztužená
vláknem, k vyrovnávání d ev ných podlah, pro tlouš ku vrstvy 3-15 mm.
Thomsit RS 88
Renova ní vyrovnávací hmota na schody, podesty, velké nerovnosti, pro
tlouš ku vrstvy 1-100 mm.
Thomsit RS FIX
Velmi jemná opravná st rkovací hmota s vysokým podílem polymer pro
vyhlazování drobných nerovností a kaz podkladu, pro tlouš ku vrstvy 0 - 4
mm.
2
Platnost od 7.1.2014
Výrobek
Balení
íslo
výrobku
Ks/pal
Cena
bez DPH
/bal.
Cena
bez DPH
/jedn.
Typ sortimentu
Paletový
odb r
paleta
SAMONIVELA NÍ, ST RKOVÉ A VYROVNÁVACÍ HMOTY
Thomsit SL 85
25 kg
91672
42
1 597,50
63,90
objednávka
5 kg
219151
200
175,00
35,00
skladem
20 kg
44359
24
4 120,00
206,00
skladem
6,25 kg
25 kg
10 kg
507788
507791
507790
72
12
39
1 937,50
7 750,00
3 490,00
310,00
310,00
349,00
objednávka
objednávka
objednávka
25 kg
449754
42
305,00
12,20
skladem
paleta
25 kg
295467
42
1 322,50
52,90
objednávka
paleta
25 kg
942878
40
350,00
14,00
do vyprodání
zásob
25 kg
942879
40
350,00
14,00
do vyprodání
zásob
0,25 kg
1853429
12
22 200,00*
(100 x 222)
222,00
skladem
Samonivela ní podlahová vyrovnávací hmota pro vysoká
zatížení, pro tlouš ku vrstvy 0,5-50 mm v jedné pracovní
operaci.
Ceresit CX 5
Montážní rychletvrdnoucí cement pro kotvení p edm
do
zdiva a betonu, opravy a ut sn ní prasklin a pr sak vody,
doba pro zpracování cca 4 minuty.
Thomsit FF 69
Pružná st rková hmota na podlahy a st ny v max. tl. 1 mm,
migra ní záv rka.
Thomsit S 810
Polyuretanová samonivela ní
vyrovnávací podlahová hmota pro
vysoká zatížení.
složka B
složka A
RYCHLÉ PODLAHOVÉ POT RY
Ceresit CN 87
Rychletvrdnoucí cementová hmota pro vyrovnání podlah pro
tlouš ku vrstvy 10-80 mm.
Thomsit SE 93
Pojivo pro rychlý podlahový pot r, pro tlouš ku vrstvy
20-80 mm.
K EMI ITÉ PÍSKY A VLÁKNA
Thomsit QS 10
Plamenem sušený k emi itý písek o zrnitosti
0,4-0,8 mm.
Thomsit QS 20
Plamenem sušený k emi itý písek o zrnitosti
0,2-2 mm.
Thomsit armovací vlákna
Armovací skelná vlákna pro zvýšení pevnosti st rek,
samonive ních hmot a pot
Thomsit.
LEPENÍ PVC/CV PODLAHOVÝCH KRYTIN
Thomsit UK 200
Univerzální disperzní lepidlo na lepení PVC, CV podlahových
krytin a textilních podl. krytin.
Thomsit UK 400
7 kg
1085987
72
skladem
1085989
1085990
1796065
44
12
44
686,00
1 022,00
2 520,00
1 050,00
98,00
14 kg
35 kg
14 kg
73,00
72,00
75,00
skladem
skladem
skladem
paleta
14 kg
1121224
44
1 050,00
75,00
skladem
paleta
5 kg
1714925
72
1 345,00
269,00
skladem
14 kg
222529
44
1 610,00
115,00
skladem
paleta
Univerzální disperzní lepidlo na lepení PVC, CV a textilních
podlahových krytin.
Thomsit K 168
Univerzální lepidlo pro lepení PVC/CV krytin a textilních krytin.
Thomsit K 175
NOVINKA!
Neoprénové kontaktní lepidlo na vodní bázi k lepení PVC krytin,
linolea, korkových a textilních krytin bez obsahu rozpoušt del.
Thomsit K 188
Disperzní lepidlo na lepení PVC, CV podlahových krytin
a podlahového korku s PVC zadní stranou.
Thomsit K 188E
Speciální disperzní lepidlo na lepení všech druh textilních
krytin, PVC, CV, vinylových dílc a kau ukových krytin. Na savé
a nesavé podklady, st ny a stropy.
Thomsit K 188S
13 kg
44343
33
skladem
215418
72
2 457,00
1 045,00
189,00
5 kg
209,00
skladem
14 kg
315633
33
2 030,00
145,00
skladem
14 kg
989792
33
2 156,00
154,00
skladem
0,5 l
1454590
840**
1l
1454194
504**
4,5 l
1527687
105
10 l
30 l
1527690
1528013
39
14
149,50
272,00
990,00
1 790,00
5 340,00
Speciální lepidlo pro lepení PVC a CV podl. krytin na savé
podklady, vhodné zvlášt na vinylové dílce.
Thomsit K 150
Disperzní lepidlo s vlákny pro lepení kau ukových krytin
tverce) do tl. 4 mm a vinylových dílc .
Chemoprén Na podlahy
Kontaktní kau ukové lepidlo s vysokou pevností, bez toluenu.
299,00
skladem
272,00
skladem
220,00
skladem
179,00
178,00
skladem
skladem
paleta
* cena za balení (100 ks) ** po et kus v balení - 12
3
FIXA NÍ PROST EDKY - OP TOVNÉ SEJMUTÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
Platnost od 7.1.2014
Výrobek
Cena
bez DPH
/bal.
Cena
bez DPH
/jedn.
íslo
výrobku
Ks/pal
14 kg
432768
44
1 428,00
102,00
15 kg
44518
33
2 625,00
175,00 objednávka
14 kg
1796065
44
1 050,00
75,00
skladem
paleta
14 kg
1121224
44
1 050,00
75,00
skladem
paleta
5 kg
1714925
72
1 345,00
269,00
skladem
2 457,00
1 045,00
189,00
skladem
209,00
skladem
299,00
skladem
272,00
skladem
Balení
Typ
sortimentu
Paletový
odb r
LEPENÍ TEXTILNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN
Thomsit T 440
skladem
Disperzní lepidlo na zát žové koberce.
Thomsit T 410
Disperzní lepidlo na nejvíce namáhané textilní
krytiny s mimo ádnou lepicí silou, lepení na st ny a strop.
Thomsit UK 400
Univerzální disperzní lepidlo na lepení PVC, CV a textilních
podlahových krytin.
Thomsit K 168
Univerzální lepidlo pro lepení PVC/CV krytin a textilních krytin.
Thomsit K 175
NOVINKA!
Neoprénové kontaktní lepidlo na vodní bázi k lepení PVC krytin,
linolea, korkových a textilních krytin bez obsahu rozpoušt del.
Thomsit K 188E
13 kg
44343
33
215418
72
0,5 l
1454590
840
1l
1454194
504
4,5 l
1527687
105
10 l
1527690
39
30 l
1528013
14
Speciální disperzní lepidlo na lepení všech druh textilních krytin,
PVC, CV, vinylových dílc a kau ukových krytin. Na savé a
nesavé podklady, st ny a stropy.
Chemoprén Na podlahy
Kontaktní kau ukové lepidlo s vysokou pevností, bez toluenu.
149,50
272,00
990,00
1 790,00
5 340,00
220,00
skladem
179,00
skladem
178,00
skladem
paleta
FIXA NÍ PROST EDKY - OP TOVNÉ SEJMUTÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
Thomsit TK 199
12 kg
44471
30
1 944,00
162,00
skladem
10 kg
44451
60
3 130,00
313,00
skladem
10 kg
732409
60
3 020,00
302,00 objednávka
25m x 0,80m
971113
60
3 480,00
174,00 objednávka
25m x 0,80m
971115
40
4 780,00
239,00 objednávka
50m x 55mm
975494
24*
17,40 objednávka
50m x 70mm
975496
16*
50m x 85mm
975497
12*
25m x 45mm
970399
28*
20 880,00
(870 x 24)
16 000,00
(1000 x 16)
13 500,00
(1125 x 12)
12 460,00
50m x 35mm
975480
16*
11 120,00
Univerzální fixace na podlahové krytiny.
Thomsit T 425
Speciální nát r pro zvýšení p ilnavosti kobercových
tverc , zabra ující jejich posunu, funkce
suchého zipu.
Thomsit T 435
Speciální nát r pro zvýšení p ilnavosti kobercových
tverc , zabra ující jejich posunu, funkce
suchého zipu.
DT 100
Speciální fólie k bezproblémovému znovusnímání textilních,
PVC, CV a kau ukových krytin za sucha.
DT 200
Speciální tkanina k ukládání a op tovnému sejmutí textilních,
PVC, CV a kau ukových krytin za sucha.
DT 300
Speciální soklová lepicí páska pro kobercové lišty na podklady
strukturované až do 1 mm.
DT 400
Speciální lepicí páska pro kobercové soklové lišty na podklady
hladké i strukturované až do 3 mm.
DT 500
17,80 objednávka
13,90
skladem
(695 x 16)
50m x 40mm
975491
32*
Speciální soklová lepící páska pro lišty s jádrem na podklady
strukturované až do 1 mm.
DT 600
22,50 objednávka
(445 x 28)
Speciální soklová lepící páska pro lišty s jádrem na podklady
strukturované až do 1 mm.
DT 550
20,00 objednávka
17 440,00
10,90 objednávka
(545 x 32)
50m x 50mm
970507
12*
50m x 90mm
975495
6*
Speciální soklová lepicí páska pro kau ukové soklové lišty na
podklady hladké i strukturované až do 1 mm.
10 440,00
(870 x 12)
10 140,00
(1690 x 6)
17,40 objednávka
33,80 objednávka
* po et ks v kartónu
4
Platnost od 7.1.2014
Výrobek
Balení
íslo
výrobku
Ks/pal
Cena
bez DPH
/bal.
Cena
bez DPH
/jedn.
Typ
sortimentu
Paletový
odb r
FIXA NÍ PROST EDKY - OP TOVNÉ SEJMUTÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
DT 700
22m x 160mm
970505
4*
25m x 50mm
970498
24*
Speciální soklová lepicí páska pro schodiš ové systémy.
DT 800
Univerzáln použitelná kobercová lepicí páska, také
k posílení plošného p ipojení ve spojích a krajích.
5 412,00
(1353 x 4)
8 400,00
(350 x 24)
61,50
objednávka
14
objednávka
LEPENÍ LINOLEA A KORKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN
Thomsit L 240 D
15 kg
1514035
33
1 725,00
115,00
skladem
13 kg
44460
24
3 848,00
296,00
objednávka
5 kg
1714925
72
1 345,00
269,00
skladem
0,5 l
1l
4,5 l
10 l
30 l
1454590
1454194
1527687
1527690
1528013
840
504
105
39
14
149,50
272,00
990,00
1 790,00
5 340,00
299,00
272,00
220,00
179,00
178,00
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
299,00
272,00
220,00
179,00
178,00
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
154,00
skladem
skladem
Speciální disperzní lepidlo na linoleum.
Thomsit TKL 300
Dvousložkové lepidlo ur ené k rychlému lepení linolea ve
form pás a tverc .
Thomsit K 175
NOVINKA!
Neoprénové kontaktní lepidlo na vodní bázi k lepení PVC
krytin, linolea, korkových a textilních krytin bez obsahu
rozpoušt del.
Chemoprén Na podlahy
Kontaktní kau ukové lepidlo s vysokou pevností, bez
toluenu.
paleta
LEPENÍ KAU UKOVÝCH - GUMOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN
Chemoprén Na podlahy
Kontaktní kau ukové lepidlo s vysokou pevností, bez
toluenu.
Thomsit K 150
0,5 l
1l
4,5 l
10 l
30 l
1454590
1454194
1527687
1527690
1528013
840
504
105
39
14
14 kg
989792
33
149,50
272,00
990,00
1 790,00
5 340,00
2 156,00
5 kg
1714925
72
1 345,00
269,00
paleta
Disperzní lepidlo s vlákny pro lepení kau ukových krytin
tverce) do tl. 4 mm a vinylových dílc .
Thomsit K 175
NOVINKA!
Neoprénové kontaktní lepidlo na vodní bázi k lepení PVC
krytin, linolea, korkových a textilních krytin bez obsahu
rozpoušt del.
Thomsit K 188E
44343
33
skladem
72
2 457,00
1 045,00
189,00
215418
209,00
skladem
10 kg
450775
39
2 540,00
254,00
skladem
0,5 l
1l
4,5 l
10 l
30 l
1454590
1454194
1527687
1527690
1528013
840
504
105
39
14
149,50
272,00
990,00
1 790,00
5 340,00
299,00
272,00
220,00
179,00
178,00
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
13 kg
Speciální disperzní lepidlo na lepení všech druh textilních
krytin, PVC, PC, vinylových dílc a kau ukových krytin. Na
savé a nesavé podklady, st ny a strop.
Thomsit R 710
Polyuretanové dvousložkové lepidlo pro lepení
kau ukových a PVC podlahovin p i velkých zatíženích a ve
venkovním a vnit ním prost edí.
LEPENÍ SOKLOVÝC LIŠT A PROFIL
Chemoprén Na podlahy
Kontaktní kau ukové lepidlo s vysokou pevností, bez
toluenu.
paleta
ELEKTRICKY VODIVÉ SYSTÉMY - PRO ANTISTATICKÉ A ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
Thomsit R 762
10 kg
44367
60
3 080,00
308,00
skladem
12 kg
44341
33
3 300,00
275,00
skladem
14 kg
583238
33
3 290,00
235,00
objednávka
10 kg
201329
60
3 590,00
359,00
objednávka
Vodivý základní nát r pod vodivá lepidla.
Thomsit K 112
Sv tlé vodivé lepidlo pro PVC a kau ukové
podlahové krytiny, svodový odpor < 3 x 10
5
.
Thomsit T 412
Sv tlé vodivé lepidlo na lepení textilních
podlahových krytin a p írodního linolea, svodový
odpor < 3 x 10
5
.
Thomsit T 422
Speciální nát r pro zvýšení p ilnavosti vodivých
kobercových tverc , zabra ující jejich posunu, funkce
suchého zipu, svodový odpor 1 x 105 - 1 x 106
.
5
Platnost od 7.1.2014
Výrobek
íslo
výrobku
Balení
Ks/pal
Cena
bez DPH
/bal.
Cena
bez DPH
/jedn.
Paletový
odb r
Typ sortimentu
ELEKTRICKY VODIVÉ SYSTÉMY - PRO ANTISTATICKÉ A ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
Thomsit R 712
10 kg
507446
39
9440,00
944,00
objednávka
Vodivé dvousložkové polyuretanové lepidlo
pro lepení kau ukových krytin, svodový odpor < 3 x 105
.
IZOLA NÍ A RENOVA NÍ PODLOŽKY - TECHNIKA TLUMENÍ KRO EJOVÉHO HLUKU, VYZTUŽOVACÍ TKANINY
Thomsit TF 300
50 x 1m
124774
30
3 050,00
61,00
objednávka
50 x 1,25m
222546
6
14 000,00
224,00
objednávka
36 x 1,25m
1266673
6
14 670,00
326,00
skladem
36 x 1,25m
222539
6
22 230,00
494,00
objednávka
24 x 1,25m
1266674
6
15 480,00
516,00
objednávka
25 x 2m
851747
6
30 950,00
619,00
objednávka
50 x 1m
124779
24
15 350,00
307,00
objednávka
20 x 2m
851749
24
19 080,00
477,00
objednávka
35 x 2m
272497
10
57 330,00
819,00
objednávka
Vyztužovací tkanina pro rozložení tlaku na starých d ev ných
podlahách.
Thomsit TF 302
Elastická izola ní podložka pod p ímo lepené
vlysy a dlažbu RE, tlouš ka 2 mm.
Thomsit TF 303
Izola ní podložka proti kro ejovému hluku, tlouš ka 3 mm, pod
elastické krytiny.
Thomsit TF 303N
Izola ní podložka proti kro ejovému hluku, tlouš ka 3 mm,
neho lavá B1.
Thomsit TF 305
Izola ní podložka proti kro ejovému hluku, tlouš ka 5 mm, pod
textilní podl. krytiny.
Thomsit TF 404
Izola ní podložka proti kro ejovému hluku, tlouš ka 4 mm, pod
textilní podl. krytiny.
Thomsit T 580
Speciální tkanina s lepicí spodní stranou ur ená na položení
nových textilních podl. krytin na staré textilní krytiny.
Thomsit T 590
Speciální podložka pro opakované uložení textilních a CV
podlahových krytin.
Thomsit TF 201
Voln pokládaný izola ní pás proti zbytkové vlhkosti do
4,5 % CM.
PROST EDKY PRO IŠT NÍ A OCHRANU PODLAHOVÝCH KRYTIN
Thomsit PP 80 Mat Star
1l
449126
-
243,00
243,00
skladem
1l
496426
-
302,00
302,00
skladem
1,02 kg
295542
6*
2 686,68**
439,00
skladem
***
1 kg
1290045
12*
673,00
objednávka
***
1 ks
272491
-
207,00
207,00
skladem
1 ks
272493
-
71,00
71,00
skladem
17 kg
764679
36
1 666,00
98,00
skladem
7 kg
17 kg
412418
342746
80
36
931,00
1 785,00
133,00
105,00
skladem
skladem
15 kg
644034
33
1 425,00
95,00
objednávka
Univerzální isticí a ošet ující prost edek pro b žné ošet ování
všech lakovaných, olejovaných a voskovaných d ev ných
podlah, pro t locvi ny a sportovní haly, také korek, PVC,
írodní linoleum a kau uk.
Thomsit PP 88 Basic Wood Cleaner
Intenzívní základní isticí prost edek, odstra ova poliš .
DOPL UJÍCÍ VÝROBKY THOMSIT
Thomsit R 726
Rychle tvrdnoucí opravná prysky ice na dilatace a lepení
kovových profil .
Thomsit R 727
(6x447,78)
Rychle tvrdnoucí prysky ice s velmi dobrou tekutostí na úzké
spáry a praskliny.
Thomsit TE 161
8 076,0**
(12x673)
Plastový kbelík na míchání samonivela ní st rky Thomsit.
Thomsit TE 163
Odm rný kbelík na vodu pro samonivela ní hmoty Thomsit.
LEPENÍ PARKET A LAMINÁT
Thomsit P 500
Syntetické lepidlo na lepení mozaikových parket a vlys .
Thomsit P 600
Syntetické lepidlo na lepení mozaikových parket a vlys
a dalších typ d ev ných parket.
Thomsit P 618
paleta
Disperzní lepidlo s vysokou lepivostí na mozaikové parkety,
vlysy a další typy d ev ných parket.
* po et ks v kartonu
** cena za karton *** ke každému balení 1 sá ek (722450000232) a 10 ks sponek (722450000229)
6
Platnost od 7.1.2014
Výrobek
Cena
bez DPH
/bal.
Cena
bez DPH
/jedn.
Typ
sortimentu
íslo
výrobku
Ks/pal
8 kg
12 kg
1691303
1691304
52
39
1 280,00
1 848,00
160,00
154,00
skladem
objednávka
18 kg
1684324
32
2 286,00
127,00
skladem
18 kg
1255220
32
2 736,00
152,00
skladem
16 kg
945328
32
2 592,00
162,00
skladem
16 kg
1420873
24
2 960,00
185,00
objednávka
0,75 kg
432780
624*
1 944,00**
(12*162)
162,00
skladem
5l
10 l
449144
577750
-
1 645,00
3 180,00
329,00
318,00
skladem
skladem
5l
449143
-
1 420,00
284,00
objednávka
2,5 l
5l
449142
449141
-
980,00
1 770,00
392,00
354,00
objednávka
skladem
5l
631582
-
2 835,00
567,00
objednávka
5l
1158179
-
2 265,00
453,00
objednávka
5l
10 l
1157689
1157690
-
1 940,00
3 550,00
388,00
355,00
skladem
skladem
5l
1406749
-
2 775,00
555,00
skladem
5l
10 l
1157688
1157687
545,00
523,00
skladem
skladem
4,725 l
1303618
-
2 725,00
5 230,00
3 213,00
680,00
skladem
1303815
-
3 572,10
756,00
skladem
Balení
Paletový
odb r
LEPENÍ PARKET A LAMINÁT
Thomsit P 625
Polyuretanové dvousložkové lepidlo na parkety, d evo
a lamináty.
Thomsit P 670
Jednosložkové tvrd elastické lepidlo pro lepení v tšiny druh
ev ných podlah.
Thomsit P 675 ELAST
paleta
Elastické lepidlo na vícevrstvé d ev né podlahy.
Thmosit P 685 ELAST UNI
Jednosložkové vysoce elastické lepidlo pro lepení v tšiny
druh d ev ných podlah a parket.
Thomsit P 695 ELAST STRONG
Jednosložkové tvrd elastické lepidlo pro lepení všech druh
ev ných podlah a parket.
Thomsit P 640
Disperzní lepidlo D3, lepení plovoucích parket a laminát na
pero a drážku.
PARKETOVÉ TMELY
Thomsit PP 12 Quick Fill
Rozpoušt dlový parketový tmel pro všechny druhy parket
a d ev ných podlah, rychleschnoucí, vysoká tvrdost.
Thomsit PP 15 Aqua Fill
Parketový tmel na vodní bázi pro všechny druhy parket
a d ev ných podlah, elastický, bez zápachu.
ZÁKLADNÍ LAKY
Thomsit PP 20 Top Ground
univerzální základní lak
Jednosložkový základní lak na vodní bázi pouze pro vrchní
laky na vodní bázi, pro všechny parketové, d ev né
a bambusové podlahy, OSB desky a schody v interiéru.
Thomsit PP 21 Ground Gel
St rkovací gelový základ pro Thomsit laky na vodní bázi,
ideální pro sv tlá d eva.
Thomsit PP 26 Exotic Primer
speciální základní lak na bázi alkoholu
Jednosložkový impregna ní rychleschnoucí základní nát r na
bázi alkoholu vhodný na broušené parketové a d ev né
podlahy vyrobené ze všech druh evropských (i ovocné
stromy) a exotických d evin.
VRCHNÍ LAKY
Thomsit PP 45 Multi Protect
vrchní lak - POLOMAT
Jednosložkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro
normáln až st edn namáhané parketové a d ev né podlahy
(b žné i exotické d evo), zejména na sv tlá d eva (nap . javor)
a bambus. Vhodný i jako základní nát r.
Thomsit PP 56 Rapid Protect - MAT
Jednosložkový vrchní objektový polyuretanový lak na vodní
bázi pro st edn až siln namáhané parketové, bambusové
a d ev né podlahy, OSB desky, schody a d evo v interiéru,
100% zatížitelný již po 3 dnech, mat.
Thomsit PP 56 Rapid Protect
- POLOMAT
Thomsit PP 61 Extreme Protect
2K-PUR vrchní lak - POLOMAT
lak+tvrdidlo
Dvousložkový vrchní polyuretanový lak na vodní bázi pro siln
až extrémn namáhané parketové, bambusové a d ev né
podlahy, OSB desky, schody a d evo v interiéru, také pro
locvi ny a sportovní haly, 100 % zatížitelný již po 5-ti dnech,
polomat.
Thomsit PP 66 Extreme Protect Natural
2K-PUR vrchní lak - MAT
4,725 l
lak+tvrdidlo
Dvousložkový vrchní polyuretanový lak na vodní bázi pro siln
až extrémn namáhané parketové, bambusové a d ev né
podlahy, OSB desky, schody a d evo v interiéru, také pro
locvi ny a sportovní haly, 100% zatížitelný po 5 dnech, mat.
* po et ks v kartonu - 12
** cena za karton
7
Platnost od 7.1.2014
Výrobek
íslo
výrobku
Balení
Cena
bez DPH
/bal.
Cena
bez DPH
/jedn.
Typ sortimentu
Paletový
odb r
VRCHNÍ LAKY
Thomsit PP 70 Uni Protect
uretan-alkydový vrchní lak - POLOMAT
5l
10 l
484024
577751
2 230,00
4 290,00
446,00
429,00
skladem
skladem
1l
484025
249,00
249,00
skladem
2,5 l
449125
2 497,50
999,00
skladem
2,5 l
631571
1 850,00
740,00
skladem
0,5 l
449222
261,50
523,00
skladem
bílá 631584
1l
sv tle šedá 631589
853,00
853,00
853,00
1 419,00
1 419,00
1 419,00
1 419,00
853,00
853,00
853,00
1419,00
1419,00
1419,00
1419,00
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
Jednosložkový základní a vrchní uretan-alkydový lak na rostlinné bázi
obsahující mírná rozpoušt dla pro st edn až siln namáhané
parketové a d ev né podlahy, také na t locvi ny a sportovní haly.
Thomsit PP 71 Uni Protect
edidlo
edidlo pro rozpoušt dlový lak Thomsit PP 70 Uni Protect (pouze
v základní vrstv ) a k ochrannému oleji PP 90.
OLEJE
Thomsit PP 90 High Protect Oil
Ochranný olej pro parketové a bambusové podlahy, korek a d evo
v interiéru, protiskluzný, s vysokou plnivostí a velmi nízkou spot ebou,
s obsahem vosku a prysy ic, pro st ední až velmi silnou zát ž, mírné
ztmavení.
Thomsit PP 93 Natural Hard Oil
írodní tvrdý olej na bázi rostlinných olej pro parkety, d ev né
povrchy, bambus, korek, pro st ední až velmi silnou zát ž, vyšší
ztmavení, 98 % sušiny.
Thomsit PP 95 High Care Oil
Ošet ovací olej pro normáln až siln namáhané olejované d ev né,
bambusové a korkové podlahy v interiéru, které nebyly voskovány,
i k išt ní.
PODBARVOVÁNÍ
Thomsit PP 110 Basic Colour
Podbarvování (barevná impregrace) pod Thomsit laky na vodní bázi,
rozpoušt dlový lak Thomsit PP 70 a vysoce ochranný olej Thomsit PP
90, (pod Thomsit PP 70 a PP 90 nepoužívat sv tle šedou a bílou!!)
Další barvy na vyžádání!
transparent 631587
wenge (tm. hn dá) 631583
cognac 631586
ech 631585
sv tle hn dá 631588
OCHRANA A IŠT NÍ PARKET
Thomsit PP 80 Mat Star
1l
449126
243,00
243,00
skladem
1l
496426
302,00
302,00
skladem
1 ks
450924
302,00
302,00
skladem
1 ks
443485
162,00
162,00
skladem
1 ks
443486
199,00
199,00
skladem
1 ks
443488
1 145,00
1145,00
skladem
10 ks
449220
320,00*
32,00
skladem
1 ks
443484
255,00
255,00
skladem
vel. 54
vel. 56
vel. 58
vel. 59
vel. L
vel. XL
vel. XXL
433543
433541
433542
469873
572045
572044
572042
733,00
733,00
733,00
733,00
848,00
848,00
848,00
733,00
733,00
733,00
733,00
848,00
848,00
848,00
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
Univerzální isticí a ošet ující prot edek pro b žné ošet ování všech
lakovaných, olejovaných a voskovaných d ev ných podlah, pro
locvi ny a sportovní haly, také korek, PVC, p írodní linoleum
a kau uk.
Thommit PP 88 Basic Wood Cleaner
Intenzívní základní isticí prost edek, odstra ova poliš .
DOPL UJÍCÍ VÝROBKY - THOMSIT
Thomsit TE 165
Lakovací nádoba pro vále ek 25 cm, obsah 12 l.
Thomsit textilní vále ek
Ší ka 25 cm, pro vodní laky, s modrým proužkem, PES.
Thomsit vále ek velur
Ší ka 25 cm, pro rozpoušt dlové laky a oleje.
Thomsit nerezová st rka
Vhodná pro tmely, laky a oleje Thomsit, ší ka 27 cm.
Thomsit olejová ut rka
Textilní tkanina napušt ná ošet ujícími látkami k ošet ování olejových
podlah
Thomsit Rollerbox
Plastový ochraný box na vále ek 25 cm.
Thomsit montérky
Thomsit vesta
**cena za PJ (10 ks)
8
Platnost od 7.1.2014
Výrobek
Cena
bez DPH
/bal.
Cena
bez DPH
/ktn.
íslo
výrobku
Ks/ktn
280 ml
1663284
20
37,50
750,00
skladem
300 ml
1408259
12
51,00
612,00
skladem
Balení
Typ sortimentu
OSTATNÍ DOPL UJÍCÍ VÝROBKY
Ceresit CS 7 - akrylát standard
Bílá disperzní izola ní hmota k vypln ní spojovacích spár a trhlin v interiéru
i exteriéru pro spáry od 5 do 30 mm.
Ceresit CS 11 - akrylát flexi
Bílá disperzní izola ní hmota k vypln ní spojovacích spár a trhlin v interiéru
i exteriéru pro spáry od 5 do 30 mm.
Ceresit FT 101 - polymerový lepicí tmel - lepí, t sní, vypl uje
bílý
280 ml
1755221
12
197,00
2 364,00
šedý
280 ml
1755225
12
197,00
2 364,00
Ceresit CS 25 - silikon sanitár
Vysoce hodnotný silikon k ut
ování namáhaných spár v sanitární oblasti, pro interiér i exteriér, spáry od 5 do 30 mm.
transparent
280 ml
1573792
12
108,00
1 296,00
bílá
280 ml
1573257
12
108,00
1 296,00
silver
280 ml
1573774
12
157,00
1 884,00
šedá
280 ml
1574673
12
118,50
1 422,00
manhattan
280 ml
1574650
12
125,50
1 506,00
antracit
280 ml
1573247
12
157,00
1 884,00
graphite
280 ml
1573869
12
204,00
2 448,00
melba
280 ml
1574772
12
204,00
2 448,00
sahara
280 ml
1573706
12
196,50
2 358,00
cream
280 ml
1573773
12
206,00
2 472,00
rosa
280 ml
1573763
12
157,00
1 884,00
pink
280 ml
1573779
12
230,00
2 760,00
jasmin
280 ml
1574802
12
157,00
1 884,00
natura
280 ml
1574651
12
204,00
2 448,00
bahama
280 ml
1573393
12
125,50
1 506,00
toffi
280 ml
1592664
12
230,00
2 760,00
caramel
280 ml
1573241
12
125,50
1 506,00
siena
280 ml
1573784
12
204,00
2 448,00
clinker
280 ml
1573211
12
196,50
2 358,00
cocoa
280 ml
1573785
12
204,00
2 448,00
terra
280 ml
1573789
12
125,50
1 506,00
chocolate
280 ml
1573764
12
157,00
1 884,00
mint
280 ml
1574654
12
157,00
1 884,00
kiwi
280 ml
1574775
12
230,00
2 760,00
amazon
280 ml
1573859
12
206,00
2 472,00
olive
280 ml
1573796
12
206,00
2 472,00
crocus
280 ml
1573775
12
157,00
1 884,00
sky
280 ml
1574773
12
230,00
2 760,00
polar
280 ml
1573786
12
230,00
2 760,00
ocean
280 ml
1574804
12
230,00
2 760,00
Pattex Express Fix PL 600
375 g
1436966
12
123,00
1 476,00
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
skladem
Rozpoušt dlové montážní lepidlo bez nutnosti odv trání.
Pattex Total Fix PL 700
transparentní
Pattex Extreme Total Fix
Polymerové montážní lepidlo s okamžitou p ilnavostí.
300 g
1436255
12
skladem
1749870
12
224,50
152,00
2 694,00
440 g
1 824,00
skladem
300 ml
874171
12
268,00
3 216,00
skladem
420 ml
1410985
12
328,00
3 936,00
skladem
Vysoce kvalitní montážní lepidlo s okamžitou p ilnavostí na savé i nesavé
povrchy.
Pattex CF 850
Chemická kotva na bázi reak ní polyesterové prysky ice.
Pattex CF 900
Chemická kotva na bázi reak ní vinylesterové prysky ice.
9
Platnost od 7.1.2014
Výrobek
Balení
íslo
výrobku
Ks/ktn
Cena
bez DPH
/bal.
Cena
bez DPH
/ktn
Typ sortimentu
OSTATNÍ DOPL UJÍCÍ VÝROBKY
Pattex Parket tmel
Speciální t snicí hmota pro d ev né parkety.
dub
300 ml
556421
12
95,50
1 146,00
skladem
borovice/b íza
300 ml
556422
12
95,50
1 146,00
skladem
buk/jasan
300 ml
556398
12
95,50
1 146,00
skladem
buk/tm.t eše
300 ml
556399
12
95,50
1 146,00
skladem
buk/sv.t eše
300 ml
556420
12
95,50
1 146,00
skladem
tmavý dub
310 ml
1293832
12
95,50
1 146,00
skladem
mahagon
310 ml
1293831
12
95,50
1 146,00
skladem
141,50
134,50
707,50
skladem
1 614,00
skladem
Pattex isti a polish
Pattex Chemoprén edidlo PROFI
1l
878665
5
1l
1546530
12
250 ml
1l
1436038
1436036
12
6
750 ml
565007
750 ml
566516
edidlo do kontaktních lepidel Chemoprén PROFI.
Pattex Chemoprén edidlo
edidlo do kontaktních lepidel Chemoprén.
Ceresit TS 61 - Montážní PU p na
558,00
807,00
skladem
skladem
12
46,50
134,50
113,50
1 362,00
skladem
12
124,00
1 488,00
skladem
219,00
294,00
203,00
148,00
154,00
Jednosložková trubi ková montážní p na k pružnému
ut sn ní zabudovávaných rám oken a dve í, vypln ní
spár a trhlin na stavbách, lze omítat.
Ceresit TS 62 - Montážní PU p na
Jednosložková pistolová montážní p na k pružnému
ut sn ní zabudovávaných rám oken a dve í, vypln ní
spár a trhlin na stavbách, lze omítat.
CERESIT STOP VLHKOSTI
Ceresit STOP VLHKOSTI - p ístroj 300 g
Ceresit STOP VLHKOSTI - p ístroj 450 g
Ceresit STOP VLHKOSTI - tablety Aero 360
Ceresit STOP VLHKOSTI - tablety 2v1
Ceresit STOP VLHKOSTI - tablety 3v1 broskev
300 g
1574643
6
450 g
1447360
6
2 x 450 g
1660655
12
2 x 300 g
2 x 300 g
1574642
6
6
1574876
1 314,00
sklad
1 764,00
sklad
2 436,00
sklad
888,00
sklad
924,00
sklad
10
Platnost od 7.1.2014
Výrobek
Balení
íslo
výrobku
Ks/pal.
Cena
bez DPH
/bal.
Cena
bez DPH
/jedn.
Typ sortimentu
15 kg
1304374
22
5 985,00
399,00
sklad
PR MYSLOVÉ PODLAHY
Ceresit CF 43
15 kg
Epoxidový vrchní nát r
Složka A+B
Dvousložkový epoxidový nát r Ceresit CF 43 je ur en pro ochranu minerálních povrch , jako je beton, cementové pot ry, samonivela ní hmoty apod. v oblastech se
zvýšeným mechanickým zatížením. Díky propustnosti vodních par lze nát r použít i v oblastech vystavených trvalé vlhkosti, nap . v suterénech, kde vlhkost podkladu
nep esahuje 6 % CM. CF 43 vytvá í vysoce odolnou, snadno istitelnou vrstvu a je vhodný zejména pro použití v garážích, vícepodlažních parkovištích, pr myslových
budovách, skladech apod. Nát r má vynikající p ídržnost k betonu, zvyšuje chemickou a mechanickou odolnost podkladu a vytvá í estetický polomatný povrch. CF 43
umož uje vytvo ení hladké nebo protiskluzové vrstvy.
11
Download

Podl.systémy THOMSIT 2014 od 7/2